2.3 Upravljanje fajlovima (datotekama)
2.3.2 Hijerarhijska struktura foldera (fascikli)
2.3.2.3 Otvoriti prozor za prikaz imena, veličine i lokacije foldera (fascikle) na
disku
Fajlove u folderu možete prikazati na različite načine. Da biste promenili prikaz fajlova u folderu možete
na toolbar-u ili to možete uraditi preko menija View. Postoji više prikaza koje možete
foristiti ikonu
izabrati:
• Thumbnails ili filmska traka, najčešće se koristi za prikaz slika
• Tiles – prikazuje fajlove i podfoldere kao velike ikone zajedno sa veličinom fajla
• Icons – prikazuje fajlove i podfoldere kao male ikone
• List – prikazuje fajlove i podfoldere u listi i u više kolona u zavisnosti od broja fajlova i podfoldera
• Details – prikazuje detaljnije informacije kao što su: ime, veličina, tip i datum modifikacije fajla ili
podfoldera
1
2
3
Slika: Prikaz View → Details
1
2
3
4
Ime fajla ili podfoldera
Veličina fajla ili podfoldera
Tip fajla ili podfoldera
Datum modifikacije fajla ili podfoldera
4
Download

2.3 Upravljanje fajlovima (datotekama) 2.3.2