Gramatičke kategorije
i gramatički odnosi
Uvod u opštu lingvistiku
Tanja Samardžić i Maja Miličević
14.11.2011.
Jezički nivoi
Tekst, diskurs,
pragmatika
Semantika
Sintaksa
Morfologija
Fonologija
Fonetika
Gramatika
STRUKTURA JEZIKA
izgovor
gramatika
značenje
fonetika
fonologija
morfologija
sintaksa
semantika
Gramatičnost
Gramatika = sistem pravila za povezivanje
jezičkih jedinica
Gramatično = pravilno?
u vezi s tim - u vezi toga - u vezi sa to
na telefonu - kraj telefona - na telefonom
po meni - prema mom mišljenju - po ja prema mojim mišljenju
Gramatičnost
Gramatika = sistem pravila za povezivanje
jezičkih jedinica
Gramatično = pravilno?
u vezi s tim - u vezi toga - *u vezi sa to
na telefonu - kraj telefona - *na telefonom
po meni - prema mom mišljenju - *po ja *prema mojim mišljenju
Gramatička pravila
Preskriptivna pravila:
Šta je pravilno?
Samo ono što je propisano kao pravilno!
Deskriptivna pravila:
Šta je pravilno?
Sve ono što je gramatično!
Gramatička pravila
Gramatička pravila koja zanimaju lingvistiku
jesu ona koja regulišu moguće kombinacije
elemenata nižeg nivoa u jedinice višeg nivoa
Morfologija
kuća > kućica > kućicom
* kuća > kućom > kućomica
Sintaksa
Student je kupio dve knjige.
*Student je kupio dve knjigu.
*Student je kupila dve knjige.
*Je dve knjige kupio student.
Gramatičke kategorije i odnosi
Kako analiziramo (reči i) rečenice?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Analiza rečenica - 1
Kako analiziramo (reči i) rečenice?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
1) Analiza prema vrsti reči
Vrste reči (srpski jezik)
Promenljive
imenice
zamenice
pridevi
glagoli
brojevi
Nepromenljive
prilozi
predlozi
veznici
uzvici
rečce
Vrste reči (srpski jezik)
Promenljive
imenice
zamenice
pridevi
glagoli
brojevi
Drugi jezici?
Nepromenljive
prilozi
predlozi
veznici
uzvici
rečce
Definisanje vrsta reči
Било је узмрачно... Змљизгави су јази
Тмуласто чучкали, рупчали по брнду.
Прићутнули се ћаоћајни тази,
А крњаче више ма ни да се мрдну.
(Луис Керол, “Џабервок” - превод Драгослав Андрић)
'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
(Lewis Carroll, “Jabberwocky”)
Definisanje vrsta reči
Било је узмрачно... Змљизгави су јази
Тмуласто чучкали, рупчали по брнду.
Прићутнули се ћаоћајни тази,
А крњаче више ма ни да се мрдну.
(Луис Керол, “Џабервок” - превод Драгослав Андрић)
'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
(Lewis Carroll, “Jabberwocky”)
Definisanje vrsta reči
Šta su glagoli?
Semantički kriterijum
Glagoli označavaju radnju, stanje ili zbivanje
Morfološki kriterijum
Glagoli se odlikuju morfološkim kategorijama roda,
broja, lica, vremena, načina, stanja, vida
Sintaksički kriterijum
Glagoli u rečenici obavljaju funkciju predikata,
subjekta, predikativa
Definisanje vrsta reči
Šta su imenice?
Semantički kriterijum
Imenice imenuju ljude, životinje, stvari, mesta,
pojmove...
Morfološki kriterijum
Imenice se odlikuju morfološkim kategorijama
roda, broja i padeža
Sintaksički kriterijum
Imenice u rečenici obavljaju funkciju subjekta,
objekta, imenskog predikativa...
Vrste reči i njihove kategorije
Vrsta reči
Kategorije
IMENICE
rod, broj, padež
ZAMENICE
rod, broj, padež, lice
PRIDEVI
rod, broj, padež, vid, stepen poređenja
GLAGOLI
rod(1), broj, lice, vreme, način, stanje, vid, rod(2)
PRILOZI
stepen poređenja
Kategorije
Gramatička kategorija je sistem od najmanje dva
člana koji izražava neki gramatički odnos
Najčešće: gramatički oblici pojedinih vrsta reči
U srpskoj lingvističkoj tradiciji razlikuju se:
MORFOLOŠKE
KATEGORIJE
KLASIFIKACIONE
KATEGORIJE
npr.
rod kod prideva
vid kod prideva
npr.
rod kod imenica
(vid kod glagola)
Članovi kategorije
Članovi kategorije su vrednosti koje ta kategorija
može da ima
Primeri (srpski jezik):
rod
broj
ženski
muški
srednji
paukal
jednina
množina
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
ROD
M, Ž, S / (ne)prel
im, gl, prid, zam / gl
BROJ
J, M, P
im, gl, prid, zam
PADEŽ
N, G, D, A, V, I, L
im, prid, zam
LICE
1, 2, 3
gl, zam
VREME
prezent, aorist...
gl
NAČIN
imperativ, potencijal
gl
STANJE
aktiv, pasiv
gl
VID
(ne)svršeni / (ne)određ
gl / prid
STEPEN POREĐENJA
POZ, KOMP, SUP
prid, pril
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
ROD (1)
muški
ženski
srednji
imenice
glagoli
pridevi
zamenice
ROD (2)
prelazni
neprelazni
glagoli
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
BROJ
jednina
množina
paukal
imenice
glagoli
pridevi
zamenice
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
PADEŽ
nominativ
genitiv
dativ
akuzativ
vokativ
instrumental
lokativ
imenice
pridevi
zamenice
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
LICE
prvo
drugo
treće
glagoli
zamenice
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
VREME
prezent
perfekat
aorist
imperfekat
pluskvamperfekat
futur
glagoli
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
NAČIN
imperativ
potencijal
glagoli
STANJE
aktiv
pasiv
glagoli
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
VID (1)
svršeni
nesvršeni
glagoli
VID (2)
određeni
neodređeni
pridevi
Članovi kategorija (srpski)
Kategorija
Članovi
Važi za vrstu reči
STEPEN POREĐENJA
pozitiv
komparativ
superlativ
pridevi
prilozi
Gramatičke kategorije i odnosi
Kako analiziramo (reči i) rečenice?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Analiza rečenica - 2
Kako analiziramo (reči i) rečenice?
priloška odredba za uzrok
subjekat
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
predikat
priloška dopuna za mesto
2) Analiza prema funkciji reči u rečenici
Analiza rečenica - 2
Kako analiziramo (reči i) rečenice?
priloška odredba za uzrok
subjekat
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
predikat
priloška dopuna za mesto
2) Analiza prema funkciji reči u rečenici
Reči i sintagme
Sintaksička jedinica neposredno nadređena reči jeste
sintagma - grupa od dve ili više reči
zbog gužve u saobraćaju
nekoliko studenata
je zakasnilo
na predavanje
Sintagma
Šire značenje:
bilo koji segment teksta
Uže značenje:
sintaksička konstrukcija ili jedinica
Najuže značenje:
centrična sintaksička konstrukcija
Sintagma - šire značenje
Pesnici nekad pišu i priče.
Pesnici nekad pišu
nekad pišu i priče
Pesnici nekad
nekad pišu
pišu i priče
Sintagma - uže značenje
Pesnici nekad pišu i priče.
pesnici
nekad pišu i priče
nekad
pišu i priče
pišu
i priče
Sintagma - najuže značenje
Pesnici nekad pišu i priče.
(netalentovani) pesnici
pesnici (bez talenta)
(tužne) priče
priče (o smislu života)
Sintagme?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Sintagme?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Sintagme?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Sintagme?
Zbog gužve u saobraćaju, nekoliko studenata
je zakasnilo na predavanje.
Sintagme i paradigme
Sintagma
sintagmatski gramatički odnosi odnosi između jedinica prisutnih u određenom iskazu
Drugu dimenziju čine paradigmatski gramatički
odnosi < paradigma = skup gramatičkih oblika neke
reči (kuća, kuće, kući, kuću...; pevam, pevaš,
peva...) ili skup srodnih reči uopšte (kuća, zgrada,
stan...; pevati, igrati, svirati...)
Kombinacija odnosa
Svaka postojeća rečenica odlikuje se kombinacijom
sintagmatskih i paradigmatskih odnosa
Svaka nova rečenica generiše se kombinacijom
sintagmatskih i paradigmatskih odnosa
Kombinacija odnosa
Svaka postojeća rečenica odlikuje se kombinacijom
sintagmatskih i paradigmatskih odnosa
Svaka nova rečenica generiše se kombinacijom
sintagmatskih i paradigmatskih odnosa
Kombinacija odnosa
Pesnici pišu priče.
pesnik
pesnika
pesniku
pesnika
pesniče
pesnikom
pesniku
pesnici
pesnika
...
pišem
pišeš
piše
pišemo
pišete
pišu
pisao
pisala
pisalo
...
priča
priče
priči
priču
pričo
pričom
priče
pričama
priče
...
Kombinacija odnosa
Pesnici pišu priče.
pesnik
pesnika
pesniku
pesnika
pesniče
pesnikom
pesniku
pesnici
pesnika
...
pišem
pišeš
piše
pišemo
pišete
pišu
pisao
pisala
pisalo
...
priča
priče
priči
priču
pričo
pričom
priče
pričama
priče
...
Kombinacija odnosa
Pesnici pišu priče.
pisci
kritičari
dramaturzi
pesnici
pevači
novinari
...
pišu
pevaju
govore
čitaju
igraju
smišljaju
...
pesme
sonete
novele
priče
aforizme
članke
...
Kombinacija odnosa
Pesnici pišu priče.
pisci
kritičari
dramaturzi
pesnici
pevači
novinari
...
pišu
pevaju
govore
čitaju
igraju
smišljaju
...
pesme
sonete
novele
priče
aforizme
članke
...
Kombinacija odnosa
Izbor određenog elementa iz raspoložive paradigme
zavisi od ostalih sintagmatski prisutnih elemenata
Delovi rečenice povezani su slaganjem (u rodu,
broju, licu, padežu)
iako su gramatičke
kategorije morfološke, paradigmatski izbor
određenog člana kategorije u datoj rečenici zavisi
i od sintakse i sintagmatskih odnosa
Kombinacija odnosa
Sa kojim gramatičkim oblicima podvučene reči
formiraju paradigmatski skup?
Najviše volim da učim iz udžbenika.
Svi planiramo da položimo UOL1 u januaru.
Kombinacija odnosa
Sa kojim gramatičkim oblicima podvučene reči
formiraju paradigmatski skup?
Najviše volim da učim iz udžbenika.
udžbenik, udžbeniku, udžbenici...
Svi planiramo da položimo UOL1 u januaru.
položim, položiš, položili...
Kombinacija odnosa
Sa kojim leksemama podvučene reči formiraju
paradigmatski skup?
Moj pas se zove Žuća.
Ana često čita knjige.
Kombinacija odnosa
Sa kojim leksemama podvučene reči formiraju
paradigmatski skup?
Moj pas se zove Žuća.
kanarinac, mačor, ljubimac...
Ana često čita knjige.
kupuje, piše, lektoriše...
Gramatičke kategorije i odnosi
Iako samo po sebi nije dovoljno da objasni način na
koji jezik funkcioniše, određivanje gramatičkih
kategorija i odnosa predstavlja osnovu svake
morfosintaksičke analize, kako deskriptivne, tako i
formalne (teorijske)
Literatura
Bugarski, R. (1996) Uvod u opštu lingvistiku.
Beograd: Čigoja štampa. (glava 9)
Kristal, D. (1987) Kembrička enciklopedija jezika.
Beograd: Nolit. (glava 16 [obuhvata i morfologiju i
sintaksu])
[+ Gramatika srpskog jezika]
Download

Gramatičke kategorije