INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA BEOGRAD
DR MIRKO BLAGOJEVIĆ
IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE OBJAVLJENIH RADOVA
Monografije
 “Približavanje pravoslavlju”, Gradina, Junir, Niš, 1995.
 “Religija i crkva u transformacijama društva”, IFDT; IP “Filip Višnjić”, Beograd,
2005.
Radovi u časopisima i tematskim zbornicima
 Blagojević, Mirko (1992) „Transformacija obljavljene religije - primer
institucionalizacije hrišćanstva“. Sociologija 34 (2): 175–186.
 Blagojević, Mirko (1996) „Sociološko proučavanje društvenog sukoba”. Na
granici vekova 1 (1): 75–80.
 Blagojević, Mirko; Đorđević, B. Dragoljub (1999) „Religioznost stanovništva
Jugoslavije – delimičan pregled iskustvenih istraživanja“. Teme 22 (1–2): 81–94.
 Blagojević, Mirko (2003) „Religijska situacija u SR Jugoslaviji od kraja 80-ih do
početka novog veka“. Teme,27(3): 411–436.
 Blagojević, Mirko (2003) „Religijska situacija u SR Jugoslaviji: revitalizacija
religijskog ponašanja i verovanja“. Teme 27 (4): 525–552.
 Blagojević, Mirko (2003) „Religijske promene u postkomunizmu – slučaj
pravoslavlja na primeru tranzitnih društava Srbije i Crne Gore i Rusije“. Filozofija i
društvo 22–23: 233–269.
 Blagojević, Mirko (2004) „Sociološki pogled na rusku religioznu renesansu na
kraju XX veka: obim, granice, tendencije“. Filozofija i društvo 24: 189–227.
 Blagojević, Mirko (2004) „Ruska religiozna renesansa na kraju XX veka: pravni
okvir, broj i aktivnost konfesionalnih zajednica“. Religija i tolerancija 2 (2): 47–72.
 Blagojević, Mirko (2004) „Sociološki prihvatljiva definicija religije“. Filozofija i
društvo 25: 213–240.
 Blagojević, Mirko (2005) „Iz rečnika sociologije religije: crkva i
sveštenstvo“. Religija i telerancija 3 (3): 41–46.
 Blagojević, Mirko (2005) „Savremene religijske promene: sekularizaciona
paradigma i desekularizacija“. Teme 29 (1–2): 15–39.
 Blagojević, Mirko (2006), „Savremene religijske promene u Srbiji i proces
integracije u Evropu“. Filozofija i društvo 29 (1) 95–111.
 Blagojević, Mirko (2006) „Current Religious Changes in Serbia and
Desekularization“.Filozofija i društvo 31 (3): 239–253.
 Blagojevic, Mirko (2008) „Desecularization of Contemporary Serbian
Society“. Religion in Eastern Europe 27 (1): 37–50.
 Blagojević, Mirko (2008) „Religiozna Evropa, Rusija i Srbija: juče i danas
(argumenti empirijske evidencije: slučaj Evrope)“. Filozofija i društvo 19 (1): 275–
294.
 Blagojević, Mirko (2008) „Religiozna Evropa, Rusija i Srbija: Juče i danas.
Argumenti empirijske evidencije: slučaj Rusije“. Filozofija i društvo 19 (2): 81–115
 Blagojević, Mirko (2008) „Religiozna Evropa, Rusija i Srbija: Juče i danas
(argumenti empirijske evidencije: slučaj Srbije)“. Filozofija i društvo 19 (3): 235–
257.
 Blagojević, Mirko (2008) „Dragoljub B, Djordjevic: Role models and mates –
short portraits of Yugoslav sociologists of religion“. Politics and religion 2 (1):
185–192.
 Blagojević, Mirko (2009) „O sociološkim kriterijumima religioznosti – koliko ima
(pravoslavnih) vernika danas?“. Filozofija i društvo 20 (1): 9–36.
 Blagojević, Mirko (2009) „Revitalizacija religije i religioznosti u Srbiji: stvarnost
ili mit“. Filozofija i društvo 20 (2): 97–117.
 Благојевић, Мирко (2010) „Везаност за прaвославље у огледалу
статистике: социолошко мерење црквености“. Теме, 34 (1): 131–154.
 Благоевич, Мирко (2011) „Возрождение православия в Сербии:
действительность или миф?“. Социологические исследования, 330 (10): 1–
88.
 Благоевич, Мирко (2012) „Десекуляризация сербского общества“. Теория и
практика общественного развития 7 (4).
 Blagojević, Mirko (2012) „Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga
građana Srbije“. Filozofija i društvo 23 (1): 40–52.
 Благоевич, Мирко (2012) „Ревитализация религии (православия) в Сербии:
действительность или миф?“. Научные ведомости Белгородского
государственного универзитета, Серия: Филозофия, Социология,
Право 121 (2): 71–80.
 Bakrač, Vladimir; Blagojević, Mirko (2013) „Religija i sloboda u Crnoj
Gori“. Religija i tolerancija 11 (19): 61–70.
 Lidija Radulović; Mirko Blagojević (2013) „Tradicionalna verska kultura,
narodno i oficijelno pravoslavlje“, Kultura, br. 141., str. 23-36.
doi:10.5937/kultura1341023R
 Blagojević, Mirko (1993) „Predmeti društvenih i humanističkih nauka na
Prirodno-matematičkim fakultetima u Srbiji“. U D. Marković (prir.) Predmeti
društvenih i humanističkih nauka na nematičnim fakultetima, Beograd:
Ministarstvo prosvete RepublikeSrbije, str. 37–42.
 Blagojević, Mirko (1994) „Jugoslovenski kontekst: sekularizacija i
desekularizacija". U D. Đorđević (prir.) Povratak svetog?, Niš: Gradina, str. 209218.
 Blagojević, Mirko (1994) „Vezanost ljudi za religiju i crkvu na pravoslavnohomogenim prostorima”. U D. Đorđević (prir.) Religija, rat, mir (Jugoslovensko
udruženje za naučno istraživanje religije (JUNIR) godišnjak I), Niš:
Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije, str. 207–221.
 Blagojević, Mirko (1995) „Društveni sukobi i revitalizacija religije”. U D.
Đorđević (prir.)Religija i razvoj (JUNIR godišnjak II) Niš: Jugoslovensko
udruženje za naučno istraživanje religije, str. 138–143.
 Blagojević, Mirko (1996) „Religijske promene, desekularizacija i nacionalizam”.
U D. Đorđević (prir.) Religija, crkva, nacija (JUNIR godišnjak III), Niš:
Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije, Otvoreni Univerzitet
Subotica, str. 218–221.
 Blagojević, Mirko (1998) „Verska i etnička struktura opštine Priboj”. U V. Rudić
(prir.) Priboj – monografija, Beograd: Geografski fakultet, str. 162–172.
 Blagojević Mirko, Ðordević D. B. (2000) „Religioznost stanovništva Jugoslavije
- delimičan pregled iskustvenih istraživanja”. u D. Ðordević, D. Todorović
(prir.) Mladi, religija, veronauka, Beograd: Agena, str. 31–51.
 Blagojević, Mirko (2000) „Religioznost stanovništva u Jugoslaviji - prezentacija
delimičnog pregleda iskustvenih istraživanja”. U M. Vukomanović; N. Krajčinović
(prir.) Crkva, država i civilno društvo, Beograd: Fond centar za demokratiju, str.
23–35.
 Blagojević, Mirko (2001) „Revitalizacija religije i dijalog”. U M. Vukomanović
(prir.) Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistocnoj Evropi, Beograd:
Beogradska otvorena škola, str. 179–184.
 Blagojević, Mirko (2001) „Pravoslavlje: religijska renesansa u Srbiji i Rusiji na
kraju XX veka“. U D. Đorđević (prir.) Učenje, organizacija i delovanje verskih
zajednica i pokreta (JUNIR godišnjaku V), Niš: Jugoslovensko udruženje za
naučno istraživanje religije, ZOGRAF, str. 67–73
 Blagojević, Mirko (2002) „Verska nastava u državnim školama kao indikator
de(kontra)ateizacije“. U Z. Kuburić (prir.) Religija, veronauka, tolerancija, Novi
Sad: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR), str.45–50
 Blagojević, Mirko (2005) „Revitalization of Religion and Dialogue“. In M.
Vukomanovic and M. Vucinic (edit.) Religious Dialogue in the Balcans: The
Drama of undestanding, Belgrade: Belgrad Open School, pp. 217–222
 Blagojevic Mirko, Radisavljevic Ćiparizovic Dragana (2005) „Current
Desecularization, Globalization and Modernization in Serbia“. In D. Gavrilovic
(ed.) Religion and Globalization(XII Annual Inernational YSSSR Conference),
Nis: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion.
 Blagojević, Mirko (2006) „Desekularizacija i/ili klerikalizacija savremenog
srpskog društva“. U Lj. Mitrović (prir.) Geokultura razvoja i kultura mira na
Balkanu (etnička i religijska pozadina), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u
Nišu, Institut za sociologiju, str. 298–311.
 Blagojević, Mirko (2007) „Savremena (de)sekularizacija srpskog društva – stari
ili novi izazov za domaću sociologiju religije“. U D. Đorđević (prir.) Muke sa
svetim, Niš: Niški kulturni centar, Punta, str. 109–120.
 Blagojević, Mirko (2007) „Desekularizacija i/ili klerikalizacija savremenog
srpskog društva“. U M. Todorović (prir.) Prvi kongres srpskih geografa, knjiga
3.,Beograd: Srpsko geografsko društvo, str. 983–989.
 Blagojevic, Mirko (2008) „Serbian Empirical Sociology of Religion (Crucial
research Studis of Religiousness from 1991-2007)“. In D. Djordjevic (ed.) The
Sociology of Religion in Former Yugoslav Republics (YSSSR Anuual – Year XV),
Niš: Punta, pp. 65–72.
 Blagojević, Mirko (2008) „Neuobičajena sociološka forma“. U D. Đorđević
(prir.) Uspon sociologije religije u bivšim YU zemljama, Niš: Jugoslovensko
udruženje za naučno istraživanje religije, str. 130–136.
 Blagojević, Mirko (2009) „Šušnjićeva (prihvatljiva) definicija religije“. U M.
Vukomanović (prir.) Izvan igre, na putu, Beograd: Čigoja štampa, str. 99–136.
 Blagojević, Mirko (2009) „Neke društvene funkcije revitalizovanog pravoslavlja
u Srbiji i Rusiji“. U M. Ivanović (prir.) Religija između istine i društvene uloge,
Beograd: Dereta, str. 175–192.
 Blagojević, Mirko (2009) „Empirical (Re)evolution of Revitalization of Ortodox
Christianity“. In D. Gavrilovic (ed.) Revitalization of Religion – Theoretical and
Comparativ Approaches (YSSSR Anuual – Year XVI), Nis, YSSSR. pp. 65–70.
 Благојевић, Мирко (2010) „Везаност за прaвославље у огледалу
статистике: социолошко мерење црквености“. У Д. Ђорђевић и М.
Јовановић (прир.) Могућности и домети социјалног учења православља и
православне цркве, Београд: Фондација Конрад Аденауер и Југословенско
удружење за научно истраживање религије, str. 311–334.
 Blagojevic, Mirko (2011) „Orthodox Religiousnes of the End of the First Decade
of 21 Century“. In M. Blagojevic and Dragan Todorovic (edс.) Orthodox from an
Empirical Perspective; Nis; Belgrade: Yugoslav Society for the Scientic Study of
Religion, Institute for the Philosophy and Social Theory, pp 89–100.
 Blagojević, Mirko (2011) „Aktuelna religioznost gradjana Srbije”. U A.
Mladenović (prir.)Religioznost u Srbiji 2010: istraživanje religioznosti građana
Srbije i njihovog stava prema procesu evropskih integracija, Beograd: HKC,
Centar za evropske integracije, Fondacija Konrad Adenauer, str. 43–72.
 Благоевич, Мирко (2011) „Ревитализация религии (православия) в Сербии:
дей ствительность или миф?“. В С. Лебедев (прир.) Социология религии в
обществе позднего модерна, Белгород: Министерство образования
Российской Федерации, ФГАОУ ВПО „Белгородский государствений
исследовательский универзитет“, Российское общество социологов,
Российское объединение исследователей религии, c. 5–8.
 Благоевич, Mирко (2012) „Измерения религиозности граждан Сербии:
змпирический подход“. В С. Лебедев (прир.) Социология религии в
обществе позднего модерна(материалы Второй Российской научной
конференции с международным участием – 18. апреля 2012 г.), Белгород:
Министерство образования и науки Россиийской Федерации, ФГАОУ ВПО
„Белгородский государственный национальный исследовательский
универзитет“, Научно-образовательный центр социальных технологий,
Кафедра социологии и организации работы с молодежью, Российское
общество социологов, Российское объединение исследователей религии,
Издательский дом Белгород, c. 223–229.
 Blagojević, Mirko (2012) „Statistički pokazatelji religioznosti i revitalizacija
pravoslavlja“. U M. Ivanović Barišić (prir.) Terenska istraživanja – poetika
susreta, Beograd: Etnografski institut Srpske akademije nauka, Zbornik 27, str.
45–76.
 Blagojevic, Mirko (2013) „Orthodox Religiousnes at th End of the First Decade
of the 21st Century“. In D. Djordjevic (edit.) On Religion in th Balkans, Nis, Sofia:
Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, „Ivan Hadyiski“ Instiut for
Social Values and Structures, str. 73–82.
 Благоевич, Mirko (2013) „Социальные функции возрожденного
традиционного православия в современной Сербии и России“. В А. Н. Новик
(прир.) Сербские научные исследования 2012., Москва: Экон-информ, c.
352–363.
 Благоевич Мирко, Радисавлевич Ципаризович Драгана (2013) „Некоторые
социальные функции (православия) в современной Сербии и России“. В С.
Лебедев (прир.) Социология религии в обществе позднего модерна
(памяти Ю. Ю. Синелиной), материалы Третей Международной научной
конференции, Белгород: конзорициюм издавателья, c. 41–51.
 Blagojević, Mirko (2013) „Religioznost i religijski pluralizam“. U J. Jablanov
Maksimović (prir.) Religija u javnom, političkom i društvenom sektoru, Beograd:
Hrišćanski kulturni centar, Konrad Adenauer Stiftung, str. 215–220.
 Blagojević, Mirko (2013) „Savremena religioznost studenata i desekularizacija
srpskog društva“. U M. Blagojević; J. Jablanov Maksimović; T. Bajović
(prir.) (Post)sekularni obrt: religijske, moralne i društveno-političke vrednosti
studenata u Srbiji, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teorij, Fondacija
Konrad Adenauer; Centar za evropske studije u Briselu, str. 11–61.
 Blagojević, Mirko (2013) „Contemprorary Religiousnes at University Students
and Desekularization of Serbian Society“. In M. Blagojevic, J. Jablanov
Maksimovic and T. Bajovic (eds.) (Post)Sekular turn: Religious, Moral and SocioPolitical Values of the Student Population in Serbia, Belgrade: CES, Konrad
Adenauer Stiftugn and CRES, pp. 13–63.
 Slaviša Raković; Mirko Blagojević (2014) „Od narodnog ka kulturnom i
doktrinarnom pravoslavlju: dinamika, preplitanja i međusobna trvenja definicija o
karakteru pravoslavnosti u Srbiji“, Knjiga apstrakata, Odeljenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 41-42. ISBN
978-86-88803-58-8; COBISS.SR-ID 206418700.
Učešće na konferencijama, naučnim skupovima
 2011. godine: „Социология религии в обществе позднего модерна”, ruska
nauĉna konferencija sa medjunarodnim učešćem u organizaciji Ministarstva
obrazovanja i nauke RF, Belgorodskog državnog univerziteta i Ruskog društva
istraživaĉa religije. Konferencija održana 10. februara 2011. godine u Belgorodu
(Rusija) na belgorodskom državnom univerzitetu. Uvodni referat на пленарној
седници: Мирко Благоевич „Ревитализация религии (православия):
действительност или миф?” .
 2011. godine: „Pravoslavlje u empirijskoj perspektivi”, Godišnja medjunarodna
konferecija JUNIRa iz Niša, održana od 22. do 24. juna na Srebrnom jezeru, u
Velikom Gradištu. Predsednik programskog odbora konferencije. Prilog na
konferenciji pod nazivom: „Orhodox Religiousness at the End of the First Decade
of the 21 st Sentury, str. 89-100., u Zborniku radova pod nazivom „Orthodoxy an
Emprirical Persprective” (edited by Mirko Blagojevic and Dragan Todorovic),
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd; JUNIR, Niš, 2011, str. 242.
 2011, godine, 29. septembar, predavanje na seminaru održanom na
„Sociološkom fakultetu” ruskog državnog Univerziteta „Lomonosov”, pod nazivom
„Религия в Восточной Европе”, Moskva.
 2012. godine, 2-4. februar, učešće na IV Sveruskom sociološkom kongresu,
sekcija 14. „Sociologija religije” sa prilogom „Статистика религиозности
граждан Сербии”, Конзорциюм русских социологических учрежданый,
Москва.
 2012. godine, od 1. do 2. juna, učešće na Godišnjoj konferenciji Hrvatskog
sociološkog društva u Zagrebu (Hrvatska) u panel raspravi sekcije za sociologiju
religije saopštenjem pod nazivom „Aktuelna religioznost građana Srbije”. Rezime
izlaganja štampan u: „Knjiga zažetaka i program rada” Godišnje konferencije
HSD, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2012.
 2012. godine, 21. septembra, organizacija i učešće na konferenciji Centra za
religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Fondacije
Konrad Adenauer u Beogradu pod nazivom „Savremena religioznost u
evropskom i nacionalnom kontekstu”. Autor je imao saopštenje pod nazivom:
„Religioznost građana Srbije u evropskom kontekstu”.
 Učešće na konferenciji koju su organizovali Konrad Adenauer Stiftung i
Hrišćanski kulturni centar, 8. decembra 2012. godine, pod nazivom „Religija i
izazovi pluralističkog društva”,u Klubu Službenog glasnika, Beograd. Prilog
(saopštenje): Mirko Blagojević (2012) „Religioznost i religijski pluralizam”.
 Učešće na konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „ Religija i
sloboda – izazovi Milanskog edikta danas (Religion and Freedom – Iessons and
challenges of the Edict of Milan today”, koja je u organizaciji Centra za empirijska
istraživanja iz Novog Sada održana 19. aprila u Domu omladine u Beogradu.
Naziv rada: Bakrač Vladimir, Blagojević Mirko (2013) „Pravoslavlje i sloboda u
Crnoj Gori pred porotom tolerancije”.
 Učešće na konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Sveštenik u
pograničju”, XX godišnja konferencija JUNIR, Niš, 28.-30. jun 2013. godine.
Naziv istupanja na konferenciji: „Encountering Others” Ivana Cvitkovića.
 Učešće na medjunarodnoj konferenciji u Belgorodu (Ruska Federacija) pod
nazivom „Социология религии в обществе позднего модерна (памяти Ю.
Ю. Синелиной), koja je održana 13. septembra 2013. godine. Zajednički rad sa
Draganom Radisavljević Ćiparizović pod nazivom: „Некоторые социальные
функции (православия) в современной Сербии и России“ štampan u Zborniku
radova pre održavanja konferencije. Autor Mirko Blagojević je bio zamenik
predsednika Organizacionog odbora konferencije i prvi izlagač na plenarnom
zasedanju konferencije. Organizatori konferencije: konzoricujum naučnih
institucija Ruske Federacije na čelu sa Insitututom za upravu i katedrom za
sociologiju Belgorodskog Nacionalno-istraživačkog državnog Univerziteta, uz
medijsko partnerstvo Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu
teoriju iz Beograda.
 Organizacija i učešće na naučnoj konferenciji (prestavljanje rezultata
empirijskog istraživanja religijskih, moralnih i društveno-političkih vrednosti
studenata u Srbiji) koju su zajednički pripremili Centar za religijske studije
Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograd, Fondacija Konrad Adenauer iz
Beograda i Centar za evropske studije iz Brisela, u Insitutu za filozofiju i
društvenu teoriju, 11. decembra 2013. godine. Plenarno otvaranje i prvo
predavanje pod nazivom: „Savremena religioznost studenata i desekularizacija
srpskog društva“.
 Distanciono (on-line) predavanje studentima sociologije Belgorodskog
državnog i nacionalno-istraživačkog univerziteta (Ruska Federacija), održano 5.
marta 2014. godine pod nazivom „Десекуляризация современного сербского
общества“.
 Učešće na konferenciji sa međunarodnim učešćem na Filozofskom fakultetu u
Beogradu, 11. i 12. aprila 2014. godine. Naziv konferencije: „Etnos, religija i
identitet – naučna konferencija u čast Dušana Bandića“. Naslov saopštenja:
Slaviša Raković i Mirko Blagojević „Od narodnog ka kulturnom i doktrinarnom
pravoslavlju: dinamika, preplitanja i međusobna trvenja definicija o karakteru
pravoslavnosti u Srbiji“.
 Distanciono (on-line) predavanje studentima sociologije i organizacije
omladinskog rada Belgorodskog državnog i nacionalno-istraživačkog univerziteta
(Ruska Federacija) u nedelji nauku na ovom Univerzitetu, održano 14. aprila
2014. godine pod nazivom: Интерпретации эмпирических данных в
контексте ревитализации религии в Сербии.
PREVODI SA RUSKOG JEZIKA
 Jegenij V. Zajcev (2002): „Bogoslovske škole i vaspitanje za toleranciju”, u
Religija,veronauka tolerancija, Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR),
Novi Sad, str. 131-135.
 Jevgenij V. Zajcev (2004): „Svetovni karakter državnih i gradskih obrazovnih
ustanova u Rusiji: ustavno-pravne osnove i organizaciono rešenje”, Religija i
tolerancija, br. 2., CEIR, Novi Sad, str. 73-90.
 Sergej Lebedev (2009): „Religijski procesi kao uzajamno međukulturno
delovanje: konture sociološkog diskursa”, Filozofija i društvo, br. 1(XX), Institut za
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, str. 37-48., UDK 316.74.2:316.73.,
(originalni naučni rad), DOI:10.2298/FID0901037L.
 Јулија Синелина (2010): „Динамика религиозности грађана Русије од
1989. до 2006. године”, Теме, 1 (34), Ниш, стр. 53-96., УДК:
316.74:2(470)''1989/2006''. Isti prevod preštampan u Zborniku radova od
nacionalnog znaĉaja „Mogućnosti i dometi socijalnog uĉenja pravoslavlja i
pravoslavne crkve”, str. 261-273., JUNIR i Konrad Adenauer Stiftung, Beograd,
2010. str. 558.
 Ivan Zabaev (2012): „Pravoslavna etika i duh socijalizma”, Filozofija i društvo,
XXIII(1), 2012. str. 1-20.
6. Elena Kofanova; Marina Mĉedlova (2012) : „Religioznost građana Rusije i
Evrope”, Filozofija i društvo, XXIII(1), 2012. str. 21-39.
 Julija Sinelina (2012) „Religioznost građana Rusije (1989-2012)”,
http://www.instifdt.bg.ac.rs/cres/savremena%20religioznost.html.
 Sergej D. Lebedev (2012) „Metodološki aspekti sociološke interpretacije
fenomena
religioznosti” http://www.instifdt.bg.ac.rs/cres/savremena%20religioznost.html.
 Dmitrij Uzlaner „Slučaj Pusi rajot i postsekularni hibridi” Filozofija i društvo,
XXIV (1) 2013. str. 444-457. http://instifdt.bg.ac.rs/fid1_2013.html
Download

bibliografija radova po izboru autora