Otvírejte brány Kristu
Hymnus k svatému Janu Pavlu II.

  

   



Ref. O - tví - rej-te brá - ny Kri

     
  
 
te se o

 

-
-

     

pou -tní - ku Bo -ží lá
-
stu, ne -boj - te se je o - te - vřít,
 
      
ko - řán
sr - dce svá Bo - ží lá
do -stné zvě

-
 
 


 
     
1. Svě - dku ra

 
te -vřít do
-
-
 



  
   
M+T: Marco Frisina
M/úprava: Ondřej Múčka
Marie Maňáková
T/překlad: Robert Svatoň
T/úprava: Josef Hrdlička
sti


     
ne -boj -

sce.
-
všem, kdo hle - da -jí spá

 
      
sky
na ce - stách ce - lým svě

su,
-

 
-
tem.
Otvírejte brány Kristu
Hymnus k svatému Janu Pavlu II.

  

   



Ref. O - tví - rej-te brá - ny Kri

     
  
 
te se o

 

-
-

     

pou -tní - ku Bo -ží lá
-
stu, ne -boj - te se je o - te - vřít,
 
      
ko - řán
sr - dce svá Bo - ží lá
do -stné zvě

-
 
 


 
     
1. Svě - dku ra

 
te -vřít do
-
-
 



  
   
M+T: Marco Frisina
M/úprava: Ondřej Múčka
Marie Maňáková
T/překlad: Robert Svatoň
T/úprava: Josef Hrdlička
sti


     
ne -boj -

sce.
-
všem, kdo hle - da -jí spá

 
      
sky
na ce - stách ce - lým svě

su,
-

 
-
tem.
2. Otče všech mladých lidí, - které posíláš světu jako jitřenky světla, - v nich den naděje svítá. Otvírejte...
2. Otče všech mladých lidí, - které posíláš světu jako jitřenky světla, - v nich den naděje svítá. Otvírejte...
3. Svědku prorocké víry - vyzařující z tebe, ve zkouškách neochvějný - utvrzuješ své bratry. Otvírejte...
3. Svědku prorocké víry - vyzařující z tebe, ve zkouškách neochvějný - utvrzuješ své bratry. Otvírejte...
4. Učil jsi všechny lidi, - jak je krásné žít s Pánem, v lidské rodině ctil jsi - znamení Boží lásky. Otvírejte...
4. Učil jsi všechny lidi, - jak je krásné žít s Pánem, v lidské rodině ctil jsi - znamení Boží lásky. Otvírejte...
5. Nositelem jsi míru, - hlasatelem jsi práva, vyslancem pro národy - milosrdného Boha. Otvírejte...
5. Nositelem jsi míru, - hlasatelem jsi práva, vyslancem pro národy - milosrdného Boha. Otvírejte...
6. V útrapách svého kříže - moc bezmocných jsi zjevil, uč nás, přátele, bratry, - svědčit o Boží lásce. Otvírejte...
6. V útrapách svého kříže - moc bezmocných jsi zjevil, uč nás, přátele, bratry, - svědčit o Boží lásce. Otvírejte...
7. V Matce našeho Pána - průvodkyni svou vzýváš, z jejích přímluv k nám plyne - síla milosti Boží. Otvírejte...
7. V Matce našeho Pána - průvodkyni svou vzýváš, z jejích přímluv k nám plyne - síla milosti Boží. Otvírejte...
8. Otci milosrdnému, - Synu Vykupiteli, Svatému Duchu lásky, - v Trojici ať zní sláva. Otvírejte...
8. Otci milosrdnému, - Synu Vykupiteli, Svatému Duchu lásky, - v Trojici ať zní sláva. Otvírejte...
Download

Otvírejte brány Kristu