Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových
pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov
2012
Udělení „Ceny“ podle bodu 5a):
1.
2.
3.
4.
5.
Mikeska Michal………………………….7475 b.
Joch David……………………………….7220 b.
Urbánková Zuzana………………………5110 b.
Potěšil Marek…………………………….4770 b.
Falešník Adam…………………………...4645 b.
Udělení „Ceny“ podle bodu 5b):
1. stupeň ZŠ
Ocenění žáků 5. třídy:
1. Strachotová Helena………………………….…........… 2615 b.
2. Hrdinová Gabriela……..…………………….........…….. 2560 b.
3. Kráčalová Edita..………….. ………....………………… 2095 b.
Individuální reprezentace školy
Hra na cimbál
Jagošová Adéla – 1. místo v celostátním kole soutěže ve hře na cimbál
Karásková Ludmila – 2. místo v krajském kole soutěže ve hře na cimbál
SÓLOVÝ ZPĚV
Strachotová Helena – 2. místo v okresním kole národní soutěže uměleckých škol, účast na
oblastním kole Horňácký zpěváček 2012 a na okresním kole přehlídky tanečních oborů ZUŠ.
Horňácký zpěváček 2012 – oblastní kolo
Jagošová Elena
John Vojtěch
Jagošová Adéla
Slovácká stuha
Martin Urbančík
Ludmila Karásková
Rozálie Jagošová
Helena Strachotová
O zlatou srnčí trofej – okresní kolo přírodovědné soutěže
Karolína Sečkařová - 3. místo
1
Kolektivní reprezentace školy
Lipovjánek I. - reprezentace školy v obci a okolí
Maňáková Vendula, Jagošová Elena, Jagoš Adam, Jagoš František, Valášek Ondřej, Polehňa
Ondřej, Miškeřík Michal, Kráčal Šimon, Maga Milan, Nálepa Bronislav, Galečková Natálie,
Migotová Anežka, Křižanová Tereza, Urbančík Martin, Maga Petr, Maňáková Eva, Jagošová
Adéla, Karásková Ludmila, Čerešňáková Eva, Jagošová Rozálie, Machálková Tereza, Páčová
Šárka
Mažoretky – reprezentace školy v obci a okolí
Maňáková Vendula, Kopecká Adéla, Křižanová Tereza, Koláčková Natálie, Migotová
Anežka, Karásková Ludmila, Machálková Kristýna, Jagošová Rozálie, Čerešňáková Eva,
Páčová Šárka, Machálková Tereza, Sečkařová Karolína, Karlíková Petra, Hrdinová Gabriela,
2. stupeň ZŠ
Individuální reprezentace školy
Matematická olympiáda Z5 – okresní kolo
Hrdinová G. – 6. místo, Strachotová H. – 19. místo
Olympiáda z Aj – okresní kolo
Jagošová A. – 11. místo, Hrdina J. – 13. místo
Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje – okresní kolo
Sečkař J. – 2. místo
Matematická olympiáda Z7 – okresní kolo
Strachotová K. – 7. místo
O zlatou srnčí trofej – okresní kolo
Sečkař J. – 1. místo
Kolektivní reprezentace školy
Lipovjánek II. – reprezentace školy v obci a okolí
Škopík David, Hrdinová Gabriela, Kráčalová Edita, Strachotová Helena, Maňáková Hana,
Migotová Klára, Polehňa Tomáš, Karásek Silvestr, Machálek Jan, Zálešák David, Jagošová
Alžběta, Kolaciová, Eliška, Mikesková Pavla, Mikesková Simona, Strachotová Karolina,
Hrdina Jáchym
2
Muzika Lipovjánku – reprezentace školy v obci a okolí
Maňák Štěpán, Dohnal Nikolas, Dohnal Viktor, Škopík Patrik, Machálek Michal, Jagoš Jiří,
Potěšil Marek
Mažoretky – reprezentace školy v obci a okolí
Migotová Klára, Jagošová Alžběta, Kolaciová Eliška, Pavlasová Natálie
Sport
Nohejbal st. – okrskové kolo – 1. místo, okresní kolo – 2. místo
Malý florbal st. – okrskové kolo – 1. místo, okresní kolo – 4. místo
Velký florbal st. – okrskové kolo – 1. místo, okresní kolo – 3. místo
Mikulášský turnaj v sálové kopané – 1. místo
Kopaná Coca Cola cup – místní kolo – 1. místo, 1. kolo – 1. místo, 2. kolo – 2. místo
Mezinárodní turnaj v sálové kopané – 1. místo
Joch David, Jagoš Marek, Pavlas Adam, Jagoš Jiří, Potěšil Marek, Mikeska Michal, Falešník
Adam, Čajka Petr, Škopík Patrik, Dohnal Nikolas, Dohnal Viktor, Maňák Jan, Machálek
Jan, Hartmann Dominik, Karásek Silvestr
3
Download

celkové vyhodnocení