P RA ZNIČNO
DE K ORATIVNO
O SVE TL JE N J E
NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNO
DEKORATIVNO OSVETLJENJE
LED DEKORATIVNI ELEMENTI
LED lančanica 10 m 100 LED
BOJA
ŠIFRA
Bela
Toplo bela
Plava
Crvena
111101
111102
111103
111104
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
9.2 W
230 V
IP44
10.0 M
bela, toplo bela, plava, crvena
100
LED lančanica trepćuća 20 m 180 LED
BOJA
ŠIFRA
Bela
Toplo bela
Plava
111201
111202
111203
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
18,4 W
230 V
IP44
20,0 m
bela, toplo bela, plava
180
LED ledenica 4x0,9 m 180 LED
BOJA
ŠIFRA
Bela
Toplo bela
Plava
Crvena
112101
112102
112103
112104
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
13.8 W
230 V
IP44
4,0 m x 0,9 m
bela, toplo bela, plava, crvena
180
LED ledenica trepćuća 4x0,9 m 180 LED
BOJA
ŠIFRA
Toplo bela-bela 112201
Plava - bela 112202
Crvena- bela 112203
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
13.8 W
230 V
IP44
4,0 m x 0,9 m
bela, toplo bela, plava, crvena
180
LED zavesa 2x2 m 300 LED
03
BOJA
ŠIFRA
Bela
Toplo bela
Plava
Crvena
113101
113102
113103
113104
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
46 W
230 V
IP44
2,0 m / 2,0 m
bela, toplo bela, plava, crvena
300
L E D DE K OR AT I V N I E L E M E N T I
LED padalice 6x0,5 m bela
BOJA
ŠIFRA
Bela
114201
L E D DE K OR AT I V N I E L E M E N T I
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Boja svetlosti
Broj LED
18 W
230 V
IP44
6,5 m x 0,5 m
bela
288
04
05
L E D DE K OR AT I V N I E L E M E N T I - G A L E R I J A
NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNO
DEKORATIVNO OSVETLJENJE
2D elementi
Eliza
BOJA
ŠIFRA
Na slici
121301
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Težina
60
230 V
IP44
Ø 0,8 m
2 kg
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Težina
45 W
230 V
IP44
1m
3 kg
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
24W / 32W / 45W
230 V
IP54
Ø 75 cm / Ø 90 cm / Ø 90 cm
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
41,4 W
230 V
IP54
140x140 cm
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
52W
230 V
IP44
Ø 95 cm
Moma
BOJA
ŠIFRA
Na slici
121302
Marela
DUŽINA
ŠIFRA
75 cm
90 cm
110 cm
121303
121303.2
121303.3
Fadili
BOJA
ŠIFRA
Na slici
121304
Micha
07
BOJA
ŠIFRA
Na slici
122301
Dužina
2 D el e m en t i
Brania
DIMENZIJA ŠIFRA
75x115 cm 122302
100x150 cm 122302.2
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
32W / 43,5W
230 V
IP54
75x115 cm / 100x150 cm
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
27,6 W / 50,6 W
230 V
IP44
80x80 cm / 140x140 cm
Vladon
DIMENZIJA ŠIFRA
80x80 cm
140x140 cm
122303
122303.2
Dužina
Milin
BOJA
ŠIFRA
Na slici
122304
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
W
230 V
IP54
ø 110
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
18,4 W
220 V
IP44
1,74 x 1,64 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
100 W
230 V
IP44
1,5 x 1,5 m
Kaliz
BOJA
ŠIFRA
Na slici
122305
Ika
2 D el e m en t i
BOJA
ŠIFRA
Na slici
123301
08
Cacila
BOJA
ŠIFRA
Plavo-bela 123302
Crveno-bela 123302.2
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Težina
70 W
230 V
IP44
0,9 x 0,9 m
4 kg
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Težina
33 W
230 V
IP44
1 x2m
5 kg
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
50 W
230 V
IP54
3,05 x 3,2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
68,5 W
230 V
IP44
3,05 x 3,2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
360 W
230 V
IP44
1,2 x 7,5 m
Angel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
123303
Dem
BOJA
ŠIFRA
Na slici
123304
Dema
BOJA
ŠIFRA
Na slici
123305
Floril
09
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120201
2 D el e m en t i
Florila
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120101
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
180 W
230 V
IP44
3,5 m x 1,2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
180 W
230 V
IP54
8 x 1,45 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
40 W
230 V
IP54
0,65 x 1,6 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
265 W
230 V
IP44
7,6 x 1,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
80 W
230 V
IP54
0,8 x 1,55 m
Borkon
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120202
Borkona
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120102
Iva
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120203
Ivan
2 D el e m en t i
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120103
10
Mila
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120204
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
230 W
230 V
IP44
7,9 x 1,65 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
30 W
230 V
IP44
0,7 x 1,4 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
85 W
230 V
IP44
5 x 0,75 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
25 W
230 V
IP44
0,75 x 2,35 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
250 W
230 V
IP44
1 x6m
Milal
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120104
Rada
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120205
Radal
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120105
Karera
11
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120206
2 D el e m en t i
Gavin
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120207
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
390 W
230 V
IP44
1x6m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
150 W
230 V
IP44
1,5 x 6 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
220 W
230 V
IP44
1,7 x 8,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
130 W
230 V
IP44
1x6m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
350 W
230 V
IP44
1x8m
Dimon
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120208
Molin
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120209
Paber
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120210
Imano
2 D el e m en t i
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120211
12
Kovir
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120212
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
60 W
230 V
IP44
1mx3m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
55 W
230 V
IP44
1,1 x 1,8 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
23 W
230 V
IP44
2 x 0,8 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
27,6 W
230 V
IP44
0,42 x 2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
70 W
230 V
IP44
1,04 x 2,37 m
Garel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
102106
Auris
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120107
Snila
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120108
Perin
13
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120109
2 D el e m en t i
Drapel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120110
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
35 W
230 V
IP44
0,9 x 2,1 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
70 W
230 V
IP44
0,98 x 2 m
Startal
2 D el e m en t i
BOJA
ŠIFRA
Na slici
120111
Dužina
14
15
2 D el e m en t i - G A L E R I J A
NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNO
DEKORATIVNO OSVETLJENJE
3D elementi i kompozicije
Markel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131201
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
55 W
230 V
IP44
ø 1,3 x 2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
70 W
230 V
IP44
ø 1,30 x 3 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
80 W
230 V
IP44
ø 1,9 x 3,8 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
46 W
230 V
IP44
Ø 0,65 x 1,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
35 W
230 V
IP44
1,3 x 1,5 x 1,3 m
Nikoli
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131202
Nenes
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131203
Tube
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131204
Kandelar
17
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131205
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Sloban
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131206
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
60 W
230 V
IP44
1,3 x 2 x 1,3 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
23 W
230 V
IP44
1,4 x 1,4 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
32 W
230 V
IP44
0,7 x 1,95 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
14 W, 28 W, 46 W
230 V
IP44
Ø 0,6 / Ø 0,8 / Ø 1 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
46 W
230 V
IP44
Ø 0,8 / H 1,15 m, Ø 1,35 / H 2 m
Bogon
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131207
Frest
BOJA
ŠIFRA
Na slici
131208
Sfera
DIMENZIJA ŠIFRA
Ø 0,6 m
Ø 0,8 m
Ø1m
132201
132201.2
132201.3
Svetila
DIMENZIJA ŠIFRA
Ø 0,8 / H 1,15 m 132202
Ø 1,35 / H 2 m
132202.2
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Dužina
18
Rocko
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132203
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
32,2 W
230 V
IP44
Ø 0,65 x 1,2 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
185 W
230 V
IP44
0,9 x 0,9 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
10 W
230 V
IP44
0,4 x 0,4 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
135 W
230 V
IP44
0,9 x 0,9 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
185 W
230 V
IP44
2 m x 0,8 m
Rondel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132204
Ropil
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132205
Kratal
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132206
Spiral
19
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132207
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Longin
BOJA
ŠIFRA
Bela
132101
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
1200 W
230 V
IP44
4x5m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Dužina
908 W
230 V
IP44
5 x 2,5 m
Dužina
160 W
230 V
IP44
2 x 2,5 m
Dužina
85 W
230 V
IP44
2 x 0,75 m
Grande
BOJA
ŠIFRA
Bela
132102
Shilar
BOJA
ŠIFRA
Bela
132103
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Vinda
BOJA
ŠIFRA
Bela
132104
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
Monteg
DIMENZIJA ŠIFRA
5x3m
132105
2,5 x 1,5 m 132105.2
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
430 W / 320 W
230 V
IP44
5 x 3 m / 2,5 x 1,5 m
20
Seraf
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132106
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
100 W
230 V
IP44
1,7 x 1,3 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
110 W
230 V
IP44
1 x 0,9 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
50 W
230 V
IP44
1,5 x 1 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
28 W
230 V
IP44
1,2 x 0,4 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
650 W
230 V
IP44
H 1,5/2/3 m, Ø 0,7 m
Klasel
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132208
Feneri
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132209
Milur
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132210
Candelari
21
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132107
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Presenta
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132108
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
275 W
230 V
IP44
1x1m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
125W
230 V
IP44
100 x 150 cm
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
310 W
230 V
IP44
1x4m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
140 W
230 V
IP44
2 x 1,45 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
400 W
230 V
IP44
3,5 x 2,2 m
Irvason
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132109
Saoni
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132110
Santa
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132111
Grande Zapata
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132112
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
22
Mon Blan Zapata
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132113
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
90 W
230 V
IP44
2,5 x 1,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
640 W
230 V
IP44
H 5 m, Ø 1,8 m
Danelo
23
BOJA
ŠIFRA
Na slici
132114
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e - G A L E R I J A
24
Uskršnje
dekorativno osvetljenje
2D elementi
Peli
BOJA
ŠIFRA
Na slici
210201
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
50 W
230 V
IP44
1,2 x 0,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
46 W
230 V
IP44
1,2 x 0,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
W
230 V
IP44
m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
42 W
230 V
IP44
1,2 x 0,5 m
Ana
BOJA
ŠIFRA
Na slici
210202
Markoni
BOJA
ŠIFRA
Na slici
210203
Hepi
2 D el e m en t i
BOJA
ŠIFRA
Na slici
210204
26
Uskršnje
dekorativno osvetljenje
3D elementi i kompozicije
Likan
BOJA
ŠIFRA
Na slici
220101
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
125 W
230 V
IP44
2,5 x 1,5 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
260 W
230 V
IP44
2,5 x 1 m
Snaga
Napon
Zaštita
Dimenzije
1380 W
230 V
IP44
4x2m
Divi
BOJA
ŠIFRA
Na slici
220102
Wishi
BOJA
ŠIFRA
Na slici
220103
3 D el e m en t i i k o m p o z ic i j e
Dužina
28
29
uskršnje dekorativno osvetljenje - galerija
Dodatna oprema
Dodatna oprema
Čelična sajla
NAZIV
ŠIFRA
Čelična sajla 3mm pocinkovana (m)
Čelična sajla 3mm plastificirana (m)
Čelična sajla 4mm pocinkovana (m)
Čelična sajla 4mm plastificirana (m)
Čelična sajla 5mm pocinkovana (m)
Čelična sajla 5mm plastificirana (m)
311001
312001.2
311002
312002.2
311003
312003.2
Stega za sajlu
NAZIV
ŠIFRA
Stega za sajlu 3mm (kom)
Stega za sajlu 5mm (kom)
Stega za sajlu 6mm (kom)
323001
323002
323003
PVC vezice
NAZIV
ŠIFRA
PVC vezice 3x120mm 100/1 (pakovanje)
PVC vezice 4x200mm 100/1 (pakovanje)
PVC vezice 5x400mm 50/1 (pakovanje)
332001
332002
332003
Snaga izražena u vatima (W) je okvirna i može odstupati u zavisnosti od specifikacije i upotrebljenih materijala za izradu.
31
D OD AT N A OP R E M A
K o s o v ska 4 , 2 1 0 0 0 No vi Sad, Sr bi j a
T el : + 3 8 1 2 1 5 5 2 4 3 2
Fax : +3 8 1 2 1 5 5 2 3 8 8
E - m ai l: t ea m@ beledi no .com
w eb: w w w.beledi no .com
Download

katalog romb svi proizvodi_04