ЕКОНОМИКА
МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИС
ЗА ЕКОНОМСКУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА
EKONOMIKA
Година LX, I-III 2014, број 1
Часопис излази четири пута годишње
ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1)
Vol. 60, јул-септембар 2014, бр. 3
ИЗДАВАЧ: Друштво економиста “Економика” Ниш
СУИЗДАВАЧИ: Економски факултет у Приштини, Факултет за услужни бизнис - Сремска
Каменица, Институт за економику пољопривреде - Београд, Факултет за пословне студије и право
- Београд, Факултет за трговину и банкарство, Универзитет Алфа - Београд, Савез економиста
Србије - Друштво економиста Ниш.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Проф. др Драгољуб Симоновић
ПОМОЋНИЦИ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА
Мр Зоран Симоновић (економија)
Др Александар Ђурић (право)
УРЕДНИШТВО:
Проф. др Снежана Ђекић
Проф. др Драго Цвијановић
Поштовани рецензенти,
Економски факултет - Ниш
Проф. др Славомир Милетић
Економски факултет - Приштина
Институт за економику пољопривреде Београд
Проф. др Драган Момировић
Захвалио бих Вам се на несебичном доприносу који сте дали у процесу
унапређења квалитета радова објављених у часопису ЕКОНОМИКА
Др Александар Андрејевић
Факултет за услужни бизнис - Сремска
Каменица
Др Душица Карић
Универзитет Алфа - Београд
Факултет за пословно индустријски
менаџмент - Младеновац
Проф. др Живота Радосављевић
Факултет за образовање дипломираних
правника и дипломираних економиста за
руководеће кадрове - Нови Сад
РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ
Академик Зоран Лакић, Подгорица (Црна Гора)
Академик Љубиша Папић, Чачак (Србија)
Др Рајмунд Мирдала, Кошице (Словачка)
Др Марија Павлова, Велико Трново (Бугарска)
Др Јован Давидовић, Букурешт (Румунија)
Др Јуриј Књазев, Москва (Русија)
Др Андрес Карион Гарциа, Валенсија, (Шпанија)
Др Рената Краковска, Варшава (Пољска)
Др Алеxандру Неделеа, Сучева (Руманија)
Др Набиева У.Н., Махачкала (Русија)
Др Слободан Цветановић, Ниш (Србија)
Др Збигниев Пашек, Краков (Пољска)
Др Боривоје Прокоповић, Ниш (Србија)
Др Тадеуш Грабински, Краков (Пољска)
Др Јанко Радуловић, Подгорица (Црна Гора)
Акадeмик Станислав С. Јанецко, Кијев (Украјина)
Др Андреј Арјамов, Москва (Русија)
Др Ливију Думитраску, Плоешти (Румунија)
Др Срећко Милачић, Косовска Митровица (Србија)
Др Милан Амброж, Ново Место (Словенија)
Др Јонел Субић, Београд (Србија)
Др Бојан Крстић, Ниш (Србија)
Др Дино Мартелато, Венеција (Италија)
Др Иван Чарота, Минск (Белорусија)
Др Милица Вујичић, Нови Пазар (Србија)
Др Драгутин Шипка, Бања Лука (Р. Српска)
Др Јасмине Старц, Ново Место (Словенија)
Др Марија Станкова, Благоевград, (Бугарска)
Др Андриела Витић-Цветковић, Котор (Црна Гора)
Главни и одговорни уредник,
Проф. др Драгољуб Симоновић
ИЗДАВАЧКИ САВЕТ
Respected reviewers,
Др Бобан Стојановић, Ниш (Србија)
Др Душан Здравковић, Ниш (Србија)
Мр Бранислав Јованчић, Ниш (Србија)
Др Љубиша Митровић, Ниш (Србија)
Др Живорад Глигоријевић, Ниш (Србија)
Др Софија Лихова, Кијев (Украјина)
Др Бећир Калач, Нови Пазар (Србија)
Др Рајко Буквић, Београд (Србија)
Др Александар Грубор, Суботица (Србија)
Др Петар Веселиновић, Крагујевац (Србија)
Мр Наталиа Глаголева, Белгород (Русија)
Др Славиша Трајковић, Косовска Митровица (Србија)
Др Бранко Михаиловић, Београд (Србија)
Др Братисалав Прокоповић, Лесковац (Србија)
Др Миријана Кнежевић, Крагујевац (Србија)
Др Александар Костић, Косовска Митровица (Србија)
I would like thank on selfless contribution you gave in the process of quality
improvement of papers published in journal EKONOMIKA
ЕКОНОМИКА
1
Editor in Chief,
Prof. Dr Dragoljub Simonovic
Проф. др Ливију Думитраску, редовни професор, Универзитет Петрол – Газ дин Плоешти,
Румунија
Проф. др Адриан Станчу, доцент, Универзитет Петрол – Газ дин Плоешти, Румунија
Проф. др Јуриј Књазев, академик, Академија наука Русије – Москва, Русија
Проф. др Станислав Сергијович Јаценко, академик, Национална академија Украјине –
Кијев, Русија
Др Јоан Давидовици, старији истраживач, Институт за економику пољопривреде –
Букурешт, Румунија
Проф. Др Иван Чарота Алексејевич, редовни професор, Белоруски државни универзитет
– Минск, Белорусија
Проф. др Ђуро Микић, редовни професор, Висока школа за економију и информатику,
Приједор, Реублика Српска, БиХ
Проф. др Андреј Ајрамов, редовни професор, ГОУ ВПУ Руска академија правосуђаМосква, Русија
Prof. dr. Mariya M. Pavlova, Department of “Accounting and Finance” St. Cyril and St.
Methodius University of Veliko Trnovo, Бугарска
Adetayo J.O PhD, Dept. of Management and Accounting, OAU, Ile-Ife Osun State, Нигериjа.
Проф. др Евица Делова Јолевска, редовни професор, University American College- Скопје,
БЈР Македонија
Проф. др Коњaхин Владимир Павлович, редовни професор, Кубански државни
Универзитет, Русија
Проф. др Мињазева Татјана Федоровна, редовни професор, Руски универзитет Дружба
народа – Москва, Русија
Проф. др Набиева У.Н., редовни професор, Дагестански државни унивезитет Махачкала,
Русија
Проф. др Софија Лихова, ванредни професор, Националне академије правних наука
Украјине – Кијев, Украјина
©Друштво економиста “Економика” Ниш
http://www.ekonomika.org.rs
285
©Друштво економиста “Економика” Ниш
http://www.ekonomika.org.rs
Dr.Nimalathasan Balasundaram PhD, Senior Lecturer, Faculty of Management Studies &.
Commerce, University of Jaffna, Шри Ланка
Проф. др Бобек Шуклев, редвни професор, Економски факултет – Скопје, БЈР Македонија
Ivan Djuric PhD, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies
(IAMO),Halle, Немачка
Zbigniew Paszek PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (AFMKU), Krakow,
Пољска
Chi Wei Su PhD, Ocean University of China, Department of Finance, Qingdao, Кина
Rajmund Mirdala PhD, Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Словачка
Andrés Carrión García PhD,Universidad Politécnica de Valencia,Center for Quality and Change
Management, Шпанија
Marko Kolaković PhD, University of Zagreb, Faculty of Economics, Хрватска
Paulo Cesar Chagas Rodrigues PhD, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP), Campus Avaré, Бразил
Chris Patel PhD, Macquarie University, Sydney, Аустралиjа
Проф. др Драгољуб Симоновић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Снежана Ђекић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Борко Крстић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Бобан Стојановић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Живорад Глигоријевић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Бранислав Митровић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Славомир Милетић, редовни професор, Економски факултет – Приштина
Проф. др Душан Здравковић, редовни професор, Економски факултет – Ниш
Проф. др Радмила Мицић, ванредовни професор, Економски факултет – Приштина
Проф. др Борислав Радевић, редовни професор, Државни Универзитет, Правно-економски
департман- Нови Пазар
Проф. др Драго Цвијановић, редовни професор, Институт за економику пољопривреде
– Београд
Др Јонел Субић, Научни сарадник, Институт за економику пољопривреде – Београд
Др Бранко Михаиловић, Научни сарадник, Институт за економику пољопривреде – Београд
Проф. др Христивоје Пејчић, редовни професор, Пољопривредни факултет – Лешак
Проф. др Душица Карић, редовни професор, Алфа Универзитет– Београд
Проф. др Драган Момировић, ванредни професор, Факултет за пословно индустријски
менаџмент – Младеновац
Проф. др Милијанка Ратковић, редовни професор, Факултет за пословне студије и право, Београд
Проф. др Гордана Мрдак Висока школа примењених струковиних студија - Врање
Проф. др Светислав Станковић, Војна академија - Београд
286
ЕКОНОМИКА
МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИС
ЗА ЕКОНОМСКУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ И ДРУШТВЕ
EKONOM
Часопис излази четири пута годишње
Година
ИЗДАВАЧ: Друштво економиста “Економика” Ниш
СУИЗДАВАЧИ: Економски факултет у Приштини, Факултет за услу
Каменица, Институт за економику пољопривреде - Београд, Факултет за
- Београд, Факултет за трговину и банкарство, Универзитет Алфа - Бе
Србије - Друштво економиста Ниш.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Проф. др Драгољуб Симоновић
ПОМОЋНИЦИ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕ
Мр Зоран Симоновић (економија)
Др Алекс
УРЕДНИШТВО:
Download

reviewers list