STANJE DUGA NA DAN 31.03.2013 - PRAVNA I FIZICKA LICA (DUG VECI OD 10.000,00 DIN)
Pib
Ime i prezime - Naziv obveznika
Tip pravnog lica
Status preduzeca
Ukupan dug
104196932
"ED JUGOISTOK" D.O.O.
6,666,809.61
100002820
"SRBIJAЕ UME" J.P.
2,873,095.86
100981148
"AUTOTRANSPORT" DRUŠTVENO PREDUZEĆE
ZA SAOBRAДЊAJ TRGOVINU TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO
100404127
"YUMCO" A.D. U RESTRUKTUIRANJU
104625461
"BOSIL - METAL" D.O.O.
mala preduzeca
100695213
PRIVREDNO DRUЕ TVO "HIDROELEKTRANE
ДђERDAP" D.O.O.
velika preduzeca
100406124
"VRANJE" PREDUZEĆE ZA PUTEVE A.D. U
STEДЊAJU
velika preduzeca
100981172
"BOR" A.D.
ugaseno
420,048.24
102174752
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" EPS - JP
ugaseno
350,118.41
100054412
"JUGOBANKA" A.D. BEOGRAD U STEДЊAJU
103946907
RUDNIK OLOVA I CINKA "GROT" A.D. VRANJE
KRIVA FEJA
srednja preduzeca
100610657
"NAPREDAK" D.P. U STEДЊAJU
mala preduzeca
100981695
"KOLE" PREDUZEĆE ZA PROIZVIDNJU I
PROMET
100610413
"KODAL" D.O.O.
mala preduzeca
100552181
"POLJOPRODUKT" DRUŠTVENO PREDUZEĆE
ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU SA P.O. U
STEДЊAJU
mala preduzeca
102773962
"DRAGOVIŠTICA" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE SA P.O.
100981357
"KVARC" D.P. ZA GRAДђEVINARSTVO U
LIKVIDACIJI
mala preduzeca
likvidacija
163,434.46
100981523
"IZGRADNJA" AKCIONARSKO DRUЕ TVO U
STEДЊAJU
mala preduzeca
stecaj
152,106.01
100981437
"JUGO - TINA" PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
USLUGE I TRGOVINU EKSPORT-IMPORT
mala preduzeca
2,543,235.53
restruktuiranje
1,313,907.56
1,135,824.10
844,086.05
stecaj
731,976.05
stecaj
302,861.24
261,928.44
stecaj
257,734.06
231,372.34
196,649.88
stecaj
181,100.35
168,958.32
132,828.50
Strana 1
Pib
Ime i prezime - Naziv obveznika
Tip pravnog lica
Status preduzeca
101532027
"ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
mala preduzeca
restruktuiranje
100610278
"MIKI" O.D.
ugaseno
100610260
"DUKAT" PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
USLUGE I PROMET U LIKVIDACIJI
mala preduzeca
Ukupan dug
116,900.08
110,133.10
likvidacija
88,731.77
JANEV BOJAN
100610235
"KRISTAL" O.D.
86,920.23
ugaseno
79,655.01
MILANOV MITE
75,824.10
104480848
VASILOV PLAMEN "PLAMEN" SAMOSTALNA
TRGOVINSKA RADNJA PLAMEN VASILOV
64,849.90
100002006
"LASTA" SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
AKCIONARSKO DRUЕ TVO
velika preduzeca
62,549.87
MICOV MILAN
60,556.96
100981654
DIMITROV DARINKA "TROPIKAL" KAFE BAR
DARINKA DIMITROV
57,174.69
100610489
JANEV DRAGAN "RIBARAC" S.U.R. DRAGAN
JANEV
55,419.63
100981269
PETROV IVAN "LIPA" SAMOSTALNA MESARSKA
RADNJA IVAN PETROV
53,560.89
STOIMENOV KIRIL
48,580.41
BORISOV SLAVДЊO "BIS" S.G.P.T.R. SLAVДЊO
BORISOV
45,902.46
DIMITROV LJUBOMIR
43,483.72
ZAREV ASEN "GARFILD" S.T.R. ASEN ZAREV
41,528.43
MIHAJLOVIC PETAR
41,264.36
VASILKOV BOJANДЊO
41,159.12
ANDONOV DRAGAN "RADECKI" RESTORAN I
TURISTIДЊKE USLUGE DRAGAN ANDONOV PR
39,199.71
103503269
IVANOV SLAДђAN "DRVO - PROMET" S.P.R.
SLAДђAN IVANOV
39,129.49
100981228
SALJIHI NEDЕЅMEDIN "FITOVCI" S.T.R.
NEDЕЅMEDIN SALJIHI
37,227.91
102737022
"TASE - TOURS" AUTOTRANSPORTNO
PREDUZEĆE
103218320
mala preduzeca
36,504.06
Strana 2
Pib
Ime i prezime - Naziv obveznika
104837778
"ANA" D.O.O.
100001958
"DUNAV OSIGURANJE" A.D.O.
Tip pravnog lica
Status preduzeca
Ukupan dug
35,544.12
velika preduzeca
34,971.18
ILIJEV PETAR
33,842.43
"MILOŠČIĆ" D.O.O.
33,831.02
PETRUNOV LJUBIЕ A "P & T GRADNJA" S.G.R.
LJUBIЕ A PETRUNOV
33,018.22
VASILKOV MIRJANA "MLADOST" S.U.R.
MIRJANA VASILKOV
32,435.45
JORDANOV STOJNE "JORDANOV STOJNE"
ZIDARSKO - TESARSKA RADNJA STOJNE
JORDANOV
31,857.25
VESELINOV ZAHARI
30,327.80
100610227
KOSTOV SLAДђANA "HRAST" SAMOSTALNA
PROIZVODNO USLUЕЅNO
TRGOVINSKO-GRAДђEVINSKA RADNJA
SLAДђANA KOSTOV
29,433.49
103884902
"POLITIKA PRODAJA" D.O.O.
28,328.08
KONSTANTINOV VIKTOR
28,255.65
102291732
100981201
100610122
"ELAN" O.D.
mala preduzeca
27,804.88
DUSAN CVETANOVIC
27,128.54
102171412
"PROGRES" D.P.
26,904.92
100548235
SLADJANA STAMENKOVIĆ "VANILA" PRIVATNA
TRGOVINSKA RADNJA-KOMISION SLAДђANA
STAMENKOVIĆ
26,826.73
CEKOV VASIL
26,069.87
CEKOV PAVLE "PAKI" TRGOVINSKO
PREVOZNIДЊKA RADNJA PAVLE CEKOV PR
25,867.26
STANKOVIĆ ZDRAVKO "FER GRADNJA"
SAMOSTALNA GRAĆEVINSKA RADNJA
ZDRAVKO STANKOVIĆ PR
25,625.75
STOJKOV BLAGICA "RENATA" S.Z.R. BLAGICA
STOJKOV
25,514.61
ANDONOV STAMEN "GRU INЕЅENJERING"
S.G.R. STAMEN ANDONOV
24,882.56
STOJKOVIĆ IVAN "STOJKOVIĆ" S.G.R. IVAN
24,882.22
104418863
105421185
Strana 3
Pib
Ime i prezime - Naziv obveznika
Tip pravnog lica
Status preduzeca
Ukupan dug
STOJKOVIĆ PR
104469295
NIKOLOV MILE "NIKOLOV I & J" S.Z.R. MILE
NIKOLOV
24,859.78
SIMOV MIROSLAV "GALEB" S.T.R. MIROSLAV
SIMOV
24,320.39
GRIGOROV GORAN
23,971.87
103875715
STOJOV PRVAN "DRVO PROMET" S.G.R. PRVAN
STOJOV
22,876.04
100610392
SPASOV EMIL "KRAIN DOL" S.T.R. EMIL SPASOV
22,789.42
VASEV ZAHARI
22,170.14
100195890
"TEPŠIĆ TRANSPORT" D.O.O. PREDUZEĆE ZA
TRANSPORT I TRGOVINU
21,372.87
100610649
"SLOGA" D.P.
21,033.91
102467125
"MIL-KOMERC" TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA
VELIKO I MALO
20,817.76
NIKOV DRAGAN "TRI Е EЕ IRA" SAMOSTALNA
GRAДђEVINSKA RADNJA DRAGAN NIKOV
19,719.91
104410174
CVETKOV STANIЕ A "JAVOR" S.G.R. STANIЕ A
CVETKOV
19,389.45
102220908
"NAPREDAK" ZEMLJORADNIДЊKA ZADRUGA
19,195.31
ANGELOV SIMEON
19,025.37
ASENOV ASEN
18,806.71
ATOV MITKO "AUTOBUSKA STANICA" S.U.R.
MITKO ATOV
18,581.41
KOTEV VLADIMIR
18,466.13
TODOROV RAJДЊO ADVOKAT RAJДЊO
TODOROV
18,031.25
MITREV ASEN "KVALITET" S.Z.R. ASEN MITREV
PR
17,708.97
104790857
DESPOTOV ZANKO "BELI BISER" S.T.R. ZANKO
DESPOTOV PR
17,127.32
102931957
RANДђELOV BRANKO SAMOSTALNA
GRAДђEVINSKA RADNJA BRANKO RANДђELOV
16,821.42
STOJOV ZORAN
16,632.85
103317652
Strana 4
Pib
Ime i prezime - Naziv obveznika
Tip pravnog lica
100981470
"JOSKA KOMERC" D.O.O.
mala preduzeca
100981092
MITOV TIMO "LOTE"
GRAДђEVINSKO-UGOSTITELJSKA RADNJA TIMO
MITOV
15,422.82
DRAGANOV SIME
15,343.62
MLADENOV DRAGAN
15,174.98
JANEV DRAGAN
14,623.50
GLIGOROV BAGRIJANA "M & D" S.T.R.
BAGRIJANA GLIGOROV
14,239.05
MLADENOV GEORGI
14,116.34
SPASOV MITKO "M & V" O.T.R. MATKO SPASOV
13,809.05
100610163
TOЕ EV SVETLANA "JASNA" S.T.R. SVETLANA
TOЕ EV
13,740.76
104623896
"INKOL" D.P. INDUSTRIJA KONFEKCIJE P.O.
13,466.53
ADNAN EMINI-ZLATAR
13,377.83
105331220
CEKOV KIRIL "START" S.T.U.R. KIRIL CEKOV PR
12,977.00
100981412
STOJIДЊKOV SLAVДЊO "KARAPINDOL" S.T.R.
SLAVДЊO STOJIДЊKOV
12,743.09
ДЊIPEV GEORGI "GOЕ E" SAMOSTALNA
FOTOGRAFSKA RADNJA FOTO GEORGI
ДЊIPEV PR
12,342.69
100610042
IVANOV DRAGANA "ANITEX" SAMOSTALNA
PROIZVODNA RADNJA DRAGANA IVANOV
12,145.10
100610593
STOIДЊKOV IVAJLO "DEDAL" ZANATSKA
RADNJA IVAJLO STOIДЊKOV PR
11,857.10
102171566
KOVAДЊ BRANISLAV "MIЕ EL" S.Z.R.
BRANISLAV KOVAДЊ
11,826.08
104810566
KOSTADINOV SRETEN "ETNO" SAMOSTALNA
UGOSTITELJSKO ZANATSKA RADNJA SRETEN
KOSTADINOV PR
11,693.78
STOJANOV SAЕ A "KAZABLANKA" S.U.R. SAЕ A
STOJANOV
11,512.72
STAMENOV ASEN
11,234.85
STAMENOV ALEKSANDAR
11,224.08
102923053
Status preduzeca
Ukupan dug
15,645.09
Strana 5
Pib
103732584
100548114
102171523
103477613
105247802
Ime i prezime - Naziv obveznika
Tip pravnog lica
Status preduzeca
Ukupan dug
STOJANOV KIRIL
11,183.47
BOЕЅILOV SVETLANA "MARINA" S.T.R.
SVETLANA BOЕЅILOV
11,171.78
BORISOV KIRIL
11,079.15
"LASER" D.O.O.
10,839.30
EVTIMOV VINKO
10,658.16
MILENKOVIĆ SVETA SAMOSTALNA
AUTOPREVOZNIДЊKA RADNJA SVETA
MILENKOVIĆ
10,622.98
RANGELOV DRAGAN "ДЊAMPAR"
SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DRAGAN
RANGELOV PR
10,470.33
MLADENOV SLAДђANA SLAДђANA MLADENOV
PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
TRENДЊA-KOMERC BOSILEGRAD
10,413.94
NEŠIĆ ZORAN "RIXOS" AGENCIJA ZA USLUGE
REKLAME I PROPAGANDE ZORAN NEŠIĆ PR
10,325.11
DONДЊEV NENKO "UNIVERZAL GRADNJA"
S.G.R. NENKO DONДЊEV PR
10,141.37
Strana 6
Download

овде