Извештај о утрошеним средствима за накнаду за подстицај производње повлашћених произвођача електричне енергије у 2013. години од стране ПД ЕПС СнабдевањеПРЕМА
СТАТУСУ ПРОИЗВОЂАЧА
СТАТУС ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
НИС А.Д.
НИС А.Д.
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР СТУДЕНИЦА
МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ
ECO ENERGO GROUP
ECO ENERGO GROUP
ECO ENERGO GROUP
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ECO ENERGO GROUP
ECO ENERGO GROUP
ECO ENERGO GROUP
ECO ENERGO GROUP
DV TEHNOLOGIES
DV TEHNOLOGIES
ХИДРОЕНЕРГИЈА Д.О.О. РАШКА
СЗР МХЦ РАДОШИЋСКА РЕКА-РАШКА
ЗР ЕЛЕКТРО ЂОРЂЕВИЋ ПРОКУПЉЕ
СЛАВИЦА ЋИРИЋ ПР- ЕЛЕКТРО СЛАВИЦА
СПР МУЊА
HIDROWAT D.O.O.BEOGRAD
ХИДРОИСТЕЛ ДОО КЛЕНИКЕ(МАНАСТИР ПРОХОР ПЧИЊСКИ)
ПРОИЗВ.ХИДРОЕЛ.ЕН. ХЕ ЈЕВТИЋ,МИРОЉУБ ЈЕВТИЋ ПР,
GREEN WASTE ДОО БЕОГРАД
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА " МИХАЈЛО ПУПИН", КУЛА
СРЕДЊА ШКОЛА ВАРВАРИН, ВАРВАРИН
ALLTECH SERBIA А.Д. СЕНТА
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОВИСАЊЕ, РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ- ЦЕНТРАЛА, БЕОГРАД
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОТКУП И ТРГОВИНУ ЛАЗАР ДОО БЛАЦЕ
DANICA GREEN ENERGY DOO PROKUPLJE
" HIDROWIND"ДОО ТУТИН
МИКИ СОЛАР ДОО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА " РАДЕ КОНЧАР"
"СУНЧЕВА ЕНЕРГИЈА" МЕРОШИНА
ДОО МИРОТИН- ЕНЕРГО ВРБАС
ДОО МИРОТИН- ЕНЕРГО ВРБАС
"GREEN RAY"МЕРОШИНА
"BEST ENERGY -JEDAN 2010" D.O.O.
GLOBAL SEED ЧУРУГ
DOMIT LEBANE
ДРАГАНА ИВАНОВ ANITEX BOSILEGRAD
SOLAR MATAROVA
PIOENER ENERGY
BEST ENERGY 2
DELTA KOMPUTERS
ELEKTROVAT
MHE PANTOVICI IVANJICA
UNIVERS DOO
MHE KRSTICI
KODAL
BESAL ELECTRIK
ДРВОПРЕРАДА-ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДЊА БАНЕ
GHP-GREEN HIDRO POWER-JEDAN 2010 ДОО
ПД ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ ДОО Бајна Башта
ПД ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ ДОО Бајна Башта
ПД ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ ДОО Бајна Башта
Бране Вељковић ПР,
ЂОРЂИЋ МВМ ДОО
OЛГА СОЛ
ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН АУТОМАТИКА д.о.о. Београд
МХЕ БАРЕ ДОО Власотинце
ЛОТИКА ДОО Ужице
МХЕ ВОДЕНИЦЕ ТУТИН
ПУ 11 АПРИЛ - Београд
НАТУРА ВИТАЛИС ДОО Димитровград
СЗР МЕЧКАРИ - Црна Глава
ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА - Ниш
LINDE GAS
СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР РАЧА
SOLARIS ENERGY DOO Кладово
НАЗИВ ЕЛЕКТРАНЕ
Сираково
Кикинда
СТАТУС
ПРОИЗВОЂАЧА
ТИП
ЕЛЕКТРАНЕ
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ППП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ППП
ППП
ППП
ППП
ППП
ПП
ППП
ППП
ППП
ППП
ПП
ППП
КГ
КГ
СЕ
СЕ
КГ
ХЕ
КУ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
КГ
СЕ
СЕ
ЕБГ
СЕ
ЕБГ
СЕ
ЕВ
СЕ
СЕ
СЕ
ЕБГ
ЕБГ
СЕ
ХЕ
ЕБГ
СЕ
СЕ
СЕ
ХЕ
ХЕ
СЕ
СЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
СЕ
СЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
СЕ
СЕ
ХЕ
ХЕ
ХЕ
СЕ
СЕ
ХЕ
СЕ
КГ
ХЕ
СЕ
ПРОИЗВЕДЕНА КОЛИЧИНА
ЕНЕРГИЈЕ
( kWh )
ОТКУПЉЕНА КОЛИЧИНА
ЕНЕРГИЈЕ
( kWh )
ИСПЛАЋЕНА НАКНАДА
ЗА ПОДСТИЦАЈ
( РСД ‐ без ПДВ )
2,773,500.00
1,826,778.80
44,593.00
3,837.00
1,506,156.00
226,600.00
1,719,936.00
11,860.00
417,240.00
244,340.00
2,773,500.00
1,826,778.80
44,593.00
3,837.00
1,506,156.00
226,600.00
1,719,936.00
11,860.00
417,240.00
244,340.00
16,486,785.00
18,834,089.43
1,172,896.23
101,017.94
18,788,921.57
3,213,947.36
15,915,427.78
141,027.89
5,104,475.77
2,905,702.02
9,420.00
173,535.00
38,865.00
1,268,690.00
1,002,472.00
390,126.00
81,290.00
14,320.00
84,024.00
2,082.00
5,940.00
53,910.00
8,054.00
26,967.00
4,863,473.00
2,166.00
2,629.00
676,240.00
842.00
1,935,791.00
60,710.00
188,162.00
5,786.59
2,600.00
3,952.00
3,386,412.00
0.00
11,032.00
164,404.00
1,778,740.00
8,538.00
22,657.41
422,580.00
39,266.40
118,523.00
2,537.00
24,958.00
18,997.60
135,643.00
221,150.00
6,234.02
1,685.00
10,312.36
41,124.00
839,041.00
933,016.00
15,144.00
0.00
0.00
5,963.00
0.00
292,320.00
0.00
6,765.00
0.00
292,320.00
2,468.00
0.00
4,980.00
0.00
0.00
9,420.00
173,535.00
38,865.00
1,268,690.00
1,002,472.00
390,126.00
81,290.00
14,320.00
84,024.00
2,082.00
5,940.00
53,910.00
8,054.00
26,967.00
4,863,473.00
2,166.00
2,629.00
676,240.00
842.00
1,935,791.00
60,710.00
188,162.00
5,786.59
2,600.00
3,952.00
3,386,412.00
0.00
11,032.00
164,404.00
1,778,740.00
8,538.00
22,657.41
422,580.00
39,266.40
118,523.00
2,537.00
24,958.00
18,997.60
135,643.00
221,150.00
6,234.02
1,685.00
10,312.36
41,124.00
839,041.00
933,016.00
15,144.00
0.00
0.00
5,963.00
0.00
292,320.00
0.00
6,765.00
0.00
292,320.00
2,468.00
0.00
4,980.00
0.00
0.00
111,834.24
2,063,108.82
463,197.50
15,099,564.95
8,431,807.44
3,281,375.25
905,297.25
203,825.38
1,191,748.70
29,717.00
69,174.20
582,284.40
111,709.39
384,876.43
61,674,590.54
57,045.89
69,658.62
9,727,609.12
22,211.20
31,526,168.93
1,597,203.69
2,049,409.98
152,392.98
68,397.65
103,754.50
55,126,999.94
0.00
289,847.37
1,960,204.54
30,623,324.19
201,885.12
532,588.90
11,125,372.08
477,163.56
1,413,650.97
66,904.39
584,604.52
270,149.10
1,616,385.96
2,307,502.61
147,609.90
39,856.28
147,087.43
292,989.70
5,697,088.39
6,335,178.64
128,103.10
0.00
0.00
18,839.92
0.00
923,731.20
0.00
21,377.40
0.00
923,731.20
35,392.35
0.00
15,736.80
0.00
0.00
28,483,698.18
28,483,698.18
343,965,560.59
ФАКТУРИСАН ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ОИЕ ЗА 2013. ГОДИНУ (РСД са ПДВ):
НАПЛАЋЕНА НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ НА ДАН 31.12.2013. (РСД са ПДВ):
ИСПЛАЋЕНА НАКНАДА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У 2013. години (РСД без ПДВ):
557,132,438.00
452.641.505,50
343,965,560.59
МХЕ Тегошница
МХЕ Ливађе
МХЕ Горње Гаре I
МХЕ Горње Гаре II
МХЕ Доње Гаре I
МХЕ Доње Гаре II
МХЕ Доње Гаре III
МХЕ Врутци
МХЕ Бован
МХЕ Куршумлија
Грчки млин
МЕ Поштица
Миротин
Миротин II
МХЕ Прочовци
Овчар Бања
Међувршје
Радаљска Бања
МХЕ Дебела стена
УКУПНО:
ЛЕГЕНДА
ППП Привремени повлашћени произвођач
ПП Повлашћени произвођач
СЕ Соларна електрана
ХЕ Хидро електрана
ЕБГ Електрана на био гас
КГ Комбинована електрана на гас
КУ Комбинована електрана на угаљ
ВЕ Електрана на ветар
НАПОМЕНА:
"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд је отпочео са делатношћу јавног снабдевања 1.јула 2013. године, а сходно Закону о енергетици ( "Службани гласник РС" број 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124 /2014) " је био у обавези да у року од 30 дана од дана отпочињања делатности преузме
уговоре о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача који су закључени пре ступања на снагу овог закона.
Download

Izvestaji OIE - EPS Snabdevanje