Boğaziçi Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
www.psychology.boun.edu.tr
Sık sorulan sorular
 Psikoloji nedir ?
 Psikoloji Bölümü’nde nasıl bir eğitim alırım?
 Mezunlar ne yapar ?
 Bu bölüm bana uygun mu?
www.psychology.boun.edu.tr
Psikoloji nedir ?
Psikoloji ≠ Klinik Psikoloji
Psikolojinin alt alanları:






Psikobiyoloji
Bilişsel Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme Psikolojisi
Sosyal Psikoloji
Kültürlerarası Psikoloji
Biyolojiye
yaklaşan ayağı


Klinik Psikoloji
Örgüt Psikolojisi
Uygulamalı ayağı
www.psychology.boun.edu.tr
Kültüre yaklaşan
ayağı
Araştırma İmkanları...
 Bölümümüzde psikolojinin tüm alt alanlarında
araştırma yapma imkanı sunulmaktadır.
 5 farklı alanda araştırma laboratuvarları:
o
o
o
o
o
o
Psikobiyoloji
Öğrenme
Bilişsel Süreçler
Gelişim Psikolojisi
Sosyal ve Kültürel Psikoloji
Uygulamalı alanda saha çalışması yapma olanağı
 Araştırmalar:
o
o
TÜBİTAK, TÜBA ve Boğaziçi Üniversitesi Fonları tarafından
desteklenmektedir.
Yurt içi ve yurt dışından gruplar ile ortaklaşa araştırma projeleri
(Koç, Ege, Michigan, Leeds, American U, Genova, Purdue, vb.)
Laboratuvarlar...
Psikobiyoloji Laboratuvarı
İlgili Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Reşit Canbeyli
 Psikobiyoloji laboratuvarının misyonu bilişsel süreçlerin altında yatan
biyolojik temelleri incelemektedir. Özellikle biyolojik ritimlerin
depresyon ve öğrenme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.
 Multidisipliner bir grup: Psikoloji, Genetik, Bilişsel Bilim, Bilgisayar,
Kimya Mühendisliği ve Biyomedikal Enstitüsüden lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri
 Beynin BNST, SCN, Amigdala ve Hippocampus yapılarının
depresyon ve öğrenme üzerindeki etkileri
 Fototerapinin hayvan depresyon modelleri üzerindeki etkileri
 Biyolojik ritimlerdeki bozulmanın hayvan depresyon modelleri
üzerindeki etkileri
www.psychology.boun.edu.tr/psychobiologylab.html
Laboratuvarlar...
Gen-Çevre Etkileşimleri Laboratuvarı
(kurulum aşamasında)
İlgili Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman

Gen-Çevre etkileşimleri laboratuarının amacı davranışların
temelindeki psikolojik ve genetik faktörleri ve bunların etkileşimlerini
araştırmaktır.

Laboratuardaki araştırma konuları kapsamında insanlardan toplanan
veriler üzerinden psikolojik, genetik, epigenetik ve fizyolojik analizler
yapılacaktır.

Başlıca araştırma konuları:
 Bireyler arası stres tepkisindeki psikolojik ve genetik farklılıklar
 Çocuklukta yaşanan travmatik olayların ve genetik yatkınlıkların
yetişkinlikteki stres tepkisine ve psikopatolojiye etkisi
 Gen-Çevre etkileşimleriyle ilgili epigenetik mekanizmaların
araştırılması (Örn. DNA metilasyonu)
Picture adapted from www.niehs.nih.gov/health/topics/science/gene-env/
Laboratuvarlar...
Öğrenme Laboratuvarı
İlgili Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Falih Köksal

Öğrenme laboratuvarının amacı klasik koşullanmayı canlı
organizmalarda araştırmaktır. Araştırmalar, davranışları rahat
gözlemlenebildiğinden bıldırcınlarla yapılmaktadır.

Laboratuvarda Psikoloji öğrencileri dışında konuya ilgi duyan
diğer bölüm öğrencileri de araştırmalara katılabilmektedir.

Yakın zamanda başlatılan uzun soluklu bir
araştırma konusu ise bıldırcınlarda
mühürlemenin (“imprinting”) klasik
koşullama süreçleriyle etkileşimidir.
www.psychology.boun.edu.tr/learninglab.html
Laboratuvarlar...
Bilişsel Süreçler Laboratuvarı
İlgili Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Ali İ.Tekcan, Doç.Dr. Ayşecan
Boduroğlu, Y.Doç.Dr. Esra Mungan, Y.Doç.Dr. İnci Ayhan

Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı, bölümün lisans ve lisansüstü
eğitimin özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek
sağlamaktadır.

Disiplinlerarası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar
Mühendisliği ve Biyomedikal Enstitüsü yüksek lisans
programlarıyla) ortak araştırmalar yürütülmektedir.

Yetişkinler ve yaşlılık üzerine şu konularda araştırmalar
yürütülmektedir:
o
Bellek (otobiyografik bellek, çalışma belleği, müzik belleği, örtülü bellek, üstbiliş)
o
Dikkat ve ve beynin yönetici fonksiyonları üzerine araştırmalar
o
Dil (metin okurken metnin dil yapısına bağlı olarak göz hareketlerinin değişimi)
www.bouncoglab.com
Laboratuvarlar...
Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı
İlgili Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ercan Alp, Doç. Dr. Feyza Çorapcı,
Prof. Dr. Ayhan Aksu-Koç, Yrd. Doç. Dr. Gaye Soley, Dr. Nur Yeniçeri

Bu araştırma grubunun temel ilgi alanları bebeklik ve okul
öncesi dönemdeki bilişsel, sosyal, duygusal gelişimdir.

Hem Türkiye içinde (örn. Koç Üniversitesi) hem de yurt
dışından araştırmacılarla (örn. Genova Üniversitesi) ortaklaşa
yürütülen araştırmaların konuları:
o
24-36 ay arasındaki zihin gelişimi, özellikle çalışma belleğindeki gelişmeler ve
bunun dil gelişimi
o
Düşünme süreçleri (çocuklarda zihin teorisi)
o
Çoçukların dil edinme süreçleri
o
Çodukların müzik ve ritim algısı ve edinim süreçleri
o
Okul öncesi dönemdeki sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi, risk
gruplarının belirlenmesi ve onlara yönelik beceri geliştirme programları
www.psychology.boun.edu.tr/developmentallab.html
Laboratuvarlar...
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı
İlgili Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Bilge Ataca, Doç. Dr. Adil Sarıbay


Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı
kapsayan araştırmalar yapılmaktadır:
o
Kültür (örn. Kültür-benlik ilişkileri, kültürlerarası karşılaştırmalı
sosyal psikoloji, ailenin kültürel önemi)
o
Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. sosyal
kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikolojik
temelleri).
o
Sosyal Biliş (örn. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere
etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal
davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler)
Araştırmalarımızda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer
yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.
www.psychology.boun.edu.tr/sociallab.html
Nasıl bir eğitim ?
 Psikolojinin bahsi geçen tüm temel alt alanlarını
içeren kapsamlı bir psikoloji eğitimi...
 Bağımsız düşünebilme...
 Karşılaştığı durumları bilimsel açıdan doğru
kavrayıp yorumlayabilme...
 Araştırma ve analiz becerileri geliştirme...
www.psychology.boun.edu.tr
Programın içeriği
Zorunlu bölüm içi & dışı
dersler:
o
o
o
o
o
Psikolojiye Giriş I & II
Araştırma Yöntemleri
İstatistik
Biyoloji
Felsefe
Bölüm Seçmeli Dersleri:
A.
B.
C.
Psikobiyo-Bilişsel-Öğrenme
Sosyal-Gelişim-Kişilik
Klinik-Örgütsel
Serbest Seçmeli Dersler:
o
o
Sinema, müzik, tarih, Çince..
diğer psikoloji dersleri...
Çift Anadal Programı







Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
İşletme
İktisat
Sosyoloji
Felsefe
Batı Dilleri & Edeb.
Tarih
Yurtdışı Değişim
Programları

Erasmus (Avrupa)

Diğer (ABD, Kanada,
Avustralya)
www.psychology.boun.edu.tr
Öğretim Üyeleri
13 tam zamanlı öğretim üyesi
 4 Profesör1
 4 Doçent2
 4 Yardımcı Doçent
 1 Öğretim Görevlisi
4 yarı zamanlı öğretim kadrosu
 4 Profesör
 1 Öğretim Görevlisi
1Bilim
2TÜBA
Akademisi (www.bilimakademisi.org ) üyesi
Genç Bilim İnsanı Programı
http://www.psychology.boun.edu.tr/people.html
Psikoloji mezunları ne yapar ?
Çok geniş bir yelpazede iş olanakları:






Pazar, Kamuoyu vb. Araştırma Şirketleri
İnsan Kaynakları
Okullar / Yuvalar
Diğer Eğitim Merkezleri
Reklamcılık
Basın/Yayın
Yk. Lisans/Doktora  Akademik kariyer...
www.psychology.boun.edu.tr
B.Ü. Psikoloji mezunları neler
yapıyor?
Çalışma Hayatına Atılanlardan Örnekler

Rengin Karahan, BA ’84 – Müdür, Çırağan Palace Kempinski Otel

Behiye Güler, BA ’90 – Direktör, BBDO Reklam Ajansı

Özge Berçin, BA ’06 – Psikolog, Davranış Bilimleri Enstitüsü

Balcan Atay, BA ’07 – İnsan Kaynakları Uzmanı, ETİ

Ece Kocagöncü, BA ’08 – Anaokulu Müdür, Small Hands Academy

Şebnem Yapareller, BA ‘09 – Small Hands Academy Anaokulu

Burcu Alsan, BA ‘10 – Hay Group, danışman

Beyza Bilal, BA ‘11 – Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Ezgi Onar, BA ‘13 – Tohum Otizm Vakfı, eğitmen
www.psychology.boun.edu.tr
B.Ü. Psikoloji mezunları neler
yapıyor?
Yüksek Lisans/Doktora Yapanlardan Örnekler

Güneş Kutlu, M.A. (’08)–Duke University, Ph.D. (Behavioral Neuroscience)

Onur İyilikçi, M.A. (’09)–Johns Hopkins University, Ph.D. (Neuroscience)

Selenga Gürmen, B.A. (’09)–U. of Connecticut, Ph.D. (Marriage & Family Therapy)

Ebru Baykara, B.A. (‘10) –Ludwig Maximilians Univ, M.S. (Cogn. Neuroscience)

Taha Bilge, M.A. (‘10) – Vanderbildt University, Ph.D. (Cognitive)

Ceren Günsoy, M.A. (‘11) – Iowa State University, Ph.D. (Social)

Esen Özsarfati, B.A. (‘12) – Columbia University, M.A. (Developmental)

Yelda Semizer, M.A. (’13) – Rutgers University, M.A. (Cognitive)
www.psychology.boun.edu.tr
B.Ü. Psikoloji mezunları neler
yapıyor?
Üniversitelerde Akademisyen Olanlardan Örnekler

Aylin Küntay, B.A. (’89)–Koç Üniversitesi, Prof. Dr.

Özlem Ayduk, B.A.(’92)–University of California, Berkeley, Doç. Dr.

Murat Paker, M.A. (’92)–Bilgi Üniversitesi, Yard. Doç. Dr.

Ayşe Üskül, B.A. (’96)–University of Essex, Yard. Doç. Dr.

Rezarta Bilali, B.A. (‘01) – New York University, Yard. Doç. Dr.

İlke Öztekin, B.A. (‘03) – Koç Üniversitesi, Doç. Dr.

Aycan Kapucu, B.A. (‘04) – Yaşar Üniversitesi, Yard. Doç. Dr.

Müjde Peker, M.A. (‘05) – Işık Üniversitesi, Yard. Doç. Dr.

Gaye Soley, B.A. (‘06) – Boğaziçi Üniversitesi, Yard. Doç. Dr.
BÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin
ÖSS tercih sıralaması ve yatay geçişler...
BÜ Psy’den
Alınan
BÜ içinden
Alınan
başka yerlere
BÜ Psikoloji’yi
BÜ Psy’e dış
dış yatay
Psy’e yatay
iç yatay
Dış/iç
ilk 3 sırada
yatay geçiş
öğrenci
geçiş
öğrenci
yatay geçiş
tercih edenler
Başvurusu*
sayısı
başvurusu
sayısı
başvurusu
2014
%96
19
2 + 3*
36
2
0
2013
%96
26
1
17
2012
%96
22
2011
%89
16
2010
%100
14
Yıl
2009
%99
15
2008
%99
1
(ODTÜ’den)
1
(ODTÜ’den)
0
1
(Royal Hollaway
Univ.London’dan)
1
(ABD’nin Duke
Üniversitesi’den)
1
(Bilgi Ü.’den burslu
öğrenci)
13
8
7
2
(Ekonomi,
Sosyoloji)
1
(Psikoloji Danış. ve
Rehberlik’den)
1
(Felsefe’den)
1
(Siyaset Bilimi &
Ulus.İlişkiler’den)
0
0
0
0
2
9
5
(Siyaset Bilimi &
Ulus.İlişkiler’den iki
öğrenci)
1
(BÜ Endüstri
Mühendisliği’nden)
0
0
*Merkezi Yatay Geçiş Sistemi iel gelen öğrenciler.
*Boğaziçi Üniversitesi 2008 itibariyle dış yatay geçiş başvurularında başvuru hakkı için beliri bir
minimum ÖSS puanı şartı koymaya başladı...
Download

Undergraduate - Psikoloji Bölümü