ELEKTROINDUSTIJA “ELID” AD
Donji Dusnik
PRIMENLJIOVO
OD
09.07.2012
CENOVNIK
Sifra
Kod
br.3/2012
Naziv i opis artikla
Cena dinarski
KUCNA SIGNALIZACIJA
37008000
37108002
37208002
39122003
30122000
33008001
38008001
38108001
34000003
34122001
35008003
E-370
E-371
E-372
E-391
E-301
E-330
E-380
E-381
E-340
E-341
E-350
TRANSFORMATOR SIGNALNI 3, 5, 8V
TRANSFORMATOR SIGNALNI 4, 8, 12V
TRANSFORMATOR SIGNALNI
ZUJALICA SIGNALNA SA KUCISTEM
ZVONO EL.SIGNALNO 220V
ZVONO EL.SIGNALNO 3, 5, 8V
ZVONO EL.SIGNALNO 3, 5, 8V
ZVONO EL.SIGNALNO 3, 5, 8V
GONG EL.DVOGLASNI 220V
GONG EL.DVOGLASNI 220V
GONG EL.DVOGLASNI 8V
305.00
780.00
840.00
190.00
360.00
200.00
320.00
350.00
410.00
410.00
280.00
UTIKACI
206E00001
28200002
28300002
28400002
28500002
28600000
28800000
26000000
26100002
E-206E
E-282
E-283
E-284
E-285
E-286
E-288
E-260
E-261
UTIKAC RASTAVNI SUHO RAVNI
UTIKAC RASTAVNI SUHO LAKI
UTIKAC RASTAVNI SUHO LAKI
UTIKAC RASTAVNI SUHO RAVNI MASIVNI
UTIKAC RASTAVNI SUHO RAVNI PVC
UTIKAC TROPOLNI SUHO L
UTIKAC TELEFONSKI
NATIKAC ZA NAPRAVE
UTIKAC SUHO UGRADNI
100.00
105.00
105.00
120.00
125.00
220.00
80.00
105.00
60.00
STEZALJKE REDNE
14100000
14404000
14606000
14810000
14916000
15025000
15300000
15400000
140.02.00
144.04.00
146.06.00
148.10.00
149.16.00
150.25.00
153.02.00
154.00.00
STEZALJKA REDNA 2.5/12
STEZALJKA REDNA 4/12
STEZALJKA REDNA 6/12
STEZALJKA REDNA 10/12
STEZALJKA REDNA 16/12
STEZALJKA REDNA 25/12
STEZALJKA REDNA 2.5/2 KERAM.
STEZALJKA REDNA 2.5/3KERAM.
140.00
150.00
180.00
190.00
280.00
510.00
60.00
80.00
STEZALJKE VS
40000002
40100002
40200002
400
401
402
STEZALJKA VS 2,5mm2
STEZALJKA VS
4mm2
STEZALJKA VS
6mm2
Page 1
60.00
65.00
75.00
40300002
403
STEZALJKA VS
10mm2
85.00
TICINI PROGRAM
12162000
12160100
12482060
12280100
12006000
KUTIJA RAZVODNA F-60
POKLOPAC ZA KUTIJU F-60
KUTIJA RAZVODNA F-80
POKLOPAC ZA KUTIJU F-80
KUTIJA RAZVODNA NIZAJUCA F-60
PLASTICNI TIPLOVI
15.00
5.00
12.00
6.00
13.00
(Cena tiplova za 100 komada)
13000000
13100000
13200000
13300000
13400000
E-130
E-131
E-132
E-133
E-134
TIPLI PLASTICNI T-5
13001000
13101010
13201000
13301000
13401000
E-130
E-131
E-132
E-133
E-134
TIPL PLASTICNI T-5 SA VIJKOM
TIPLI PLASTICNI T-6
TIPLI PLASTICNI T-8
TIPLI PLASTICNI T-10
TIPLI PLASTICNI T-12
TIPL PLASTICNI T-6 SA VIJKOM
TIPL PLASTICNI T-8 SA VIJKOM
TIPL PLASTICNI T-10 SA VIJKOM
TIPL PLASTICNI T-12 SA VIJKOM
55.00
60.00
65.00
95.00
115.00
150.00
170.00
225.00
335.00
540.00
KUTIJE RAZVODNE-DOZNE
10060000
10178000
11195000
23301070
12800000
04500001
E-100
E-101
E-111
E-233
E-128
E-045
KUTIJA RAZVODNA F-60
E-166
E-165
E-162
E-164
OBUJMICA 11-18 NIZAJUCA
KUTIJA RAZVODNA F-78
KUTIJA RAZVODNA F-95X95
KUTIJA ZA TROPOLNU KUTIJU SA DRZACIMA
KUTIJA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA
KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUCAK
5.00
13.00
22.00
30.00
240.00
135.00
OBUJMICE
16600000
16500000
16202001
16401001
OBUJMICA 11-18 JEDNODELNA
OBUJMICA 11-18 DVODELNA
OBUJMICA 18-26 JEDNODELNA
7.00
8.00
11.50
8.50
PRIKLJUCNICE
23200001
23340001
23320001
03510001
03520001
03540001
23620001
03640001
24400001
23712001
E-232
E-233/EP
E-233
E-3501
E-3520
E-3540
E-236
E-036
E-244
E-3501
PRIKLJUCNICA TROGNEZDA ZIDNA
PRIKLJUCNICA TROPOLNA ZIDNA KERAMIKA
PRIKLJUCNICA TROPOLNA ZIDNA
PRIKLJUCNICA SUHO BELA
PRIKLJUCNICA SUHO BELA
PRIKLJUCNICA SUHO BELA SA KREMICKIM JEZGROM
PRIKLJUCNICA DVOPOLNA SA KONTAKTOM ZA UZEMLJENJE
PRIKLJUCNICA SUHO BELA (KERAMIKA)
PRIKLJUCNICA ZIDNA DUPLA BELA
PRIKLJUCNICA SUHO DUPLA
Page 2
275.00
255.00
245.00
135.00
155.00
175.00
165.00
175.00
265.00
275.00
02300001
E-023
PRIKLJUCNICA SUHO SA POKLOPCEM
200.00
PRIKLJUCNICE PRODUZNE SUHO I OBICNE
27000002
27100002
44000001
48510001
45501001
4406091621
4406091631
4406091641
4406091651
4486155111
4486155121
4486155131
4486155141
4806156221
4806151331
4806151341
4856091621
4856091631
4856091641
4556091622
4556091632
4556091641
4596215310
4596215311
4596215321
4596215331
4596215341
E-270
E-271
E-440
E-485
E-455
E-440
E-440
E-440
E-440
E-448
E-448
E-448
E-448
E-480
E-480
E-480
E-485
E-485
E-485
E-455
E-455
E-455
E-459
E-459
E-459
E-459
E-459
PRIKLJUCNICA PRENOSNA JEDNOSTRUKA BAKELIT
PRIKLJUCNICA PRENOSNA JEDNOSTRUKA PVC
PRIKLJUCNICA PRENOSNA PODSKLOP 3 GNEZDA
PRIKLJUCNICA PRENOSNA PODSKLOP 4 GNEZDA
PRIKLJUCNICA PRENOSNA PODSKLOP 5 GNEZDA
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x1,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x1,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x1,5mm2, L-5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x1,5mm2, L-10M
PRIKLJ.PROD.SUHO SA PREK. 3 GNEZDA 3x1mm2, L=1,5M
PRIKLJ.PROD.SUHO SA PREKIDACEM 3 GNEZDA 3x1mm2, L=2M
PRIKLJ.PROD.SUHO SA PREKIDACEM 3 GNEZDA 3x1mm2, L=3M
PRIKLJ.PROD.SUHO SA PREKIDACEM 3 GNEZDA 3x1mm2, L=5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 6 GNEZDA 3x1mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 6 GNEZDA 3X1mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 6 GNEZDA 3x1mm2, L-5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3x1,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3X1,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3x1,5mm2, L-5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3x1,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3X1,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3x1,5mm2, L-5M
PRIKLJU.SA PRENAPONSKOM.ZASTITOM 3x1.5mm2 , L-1 M
PRIKLJU.SA PRENAPONSKOM.ZASTITOM 3x1.5mm2 , L-1.5 M
PRIKLJU.SA PRENAPONSKOM.ZASTITOM 3x1.5mm2 , L-2 M
PRIKLJU.SA PRENAPONSKOM.ZASTITOM 3x1.5mm2 , L-3 M
PRIKLJU.SA PRENAPONSKOM.ZASTITOM 3x1.5mm2 , L-5 M
185.00
150.00
265.00
395.00
1,090.00
510.00
615.00
820.00
1,320.00
540.00
580.00
645.00
780.00
750.00
820.00
960.00
670.00
770.00
990.00
1,470.00
1,570.00
1,720.00
1,240.00
1,280.00
1,330.00
1,420.00
1,620.00
PRIKLJUCNICE PRODUZNE SUHO I OBICNE 2.5 mm2
440316091821
440316091831
440316091841
440316091651
4856091821
4856091831
4856091841
4556071821
4556071831
4556071841
E-440
E-440
E-440
E-440
E-485
E-485
E-485
E-455
E-455
E-455
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x2,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x2,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x2,5mm2, L-5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 3 GNEZDA 3x2,5mm2, L-10M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3x2,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3X2,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 4 GNEZDA 3x2,5mm2, L-5M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3x2,5mm2, L-2M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3X2,5mm2, L-3M
PRIKLJ.PROD.SUHO 5 GNEZDA 3x2,5mm2, L-5M
Page 3
730.00
870.00
1,210.00
1,990.00
850.00
990.00
1,320.00
1,740.00
1,850.00
2,160.00
SKLOPKE I TASTERI
01000001
01500001
01600001
01700001
01800001
02100001
01100001
01900001
24600001
24000001
24300001
25000000
21300001
20600001
E-010
E-015
E-016
E-017
E-018
E-021
E-011
E-019
E-246
E-240
E-243
E-250
E-213
E-206
PREKIDAC KIP (KERAMIKA)
SKLOPKA JEDNOPOLNA
SKLOPKA NAIZMENICNA
SKLOPKA SERIJSKA
SKLOPKA KRSTASTA
TASTER SVETLA SA INDIKACIJOM
TASTER SVETLA BELI
TASTER ZVONA
TASTER ZA STONU LAMPU
SKLOPKA MEDJUGAJTANSKA SUHO
SKLOPKA MEDJUGAJTANSKA
SKLOPKA PREGIBNA
SKLOPKA JEDNOPOLNA
REGULATOR SVETLA
295.00
125.00
150.00
175.00
215.00
170.00
135.00
135.00
100.00
195.00
135.00
160.00
125.00
800.00
PROGRAM "LUX"
03000001
03100001
03200001
03300001
02800001
02900001
03740001
25700001
25840001
00900001
03830001
E-030
E-031
E-032
E-033
E-028
E-029
E-037
E-257
E-258
E-009
E-038
SKLOPKA JEDNOPOLNA "LUX"
SKLOPKA SERIJSKA "LUX"
SKLOPKA NAIZMENICNA "LUX"
SKLOPKA KRSTASTA "LUX"
TASTER SVETLA "LUX"
TASTER ZVONA :LUX"
PRIKLJUCNICA SUHO "LUX"
PRIKLJUCNICA TELEF 2 MIKROUT "LUX"
PRIKLJUCNICA TROPOLNA ZIDNA "LUX"
PRIKLJUCNICA ZIDNA DUPLA "LUX"
PRIKLJUCNICA RTV SAMOSTALNA "LUX"
155.00
180.00
175.00
215.00
165.00
165.00
185.00
125.00
260.00
265.00
470.00
CEVI INSTALACIONE REBRASTE
12511000
12513000
12516000
12523000
12529000
12511009
12513009
12516009
12523009
12529009
CEV INS.REBRASTA PVC F-11
CEV INS.REBRASTA PVC F-13.5
CEV INS.REBRASTA PVC F-16
CEV INS.REBRASTA PVC F-23
CEV INS.REBRASTA PVC F-29
CEVI INST. ZA BETON PEVG F-11
CEVI INST. ZA BETON PEVG F-13.5
CEVI INST. ZA BETON PEVG F-16
CEVI INST. ZA BETON PEVG F-23
CEVI INST. ZA BETON PEVG F-29
OG PROGRAM NA ZID (PLASTIKA)
Page 4
11.00
13.00
15.00
20.00
28.00
12.00
14.00
16.00
20.00
28.00
22000001
22100001
22200001
11280001
23000000
E-220
E-221
E-222
E-112
E-230
SKLOPKA OBICNA OG-PLASTIKA
SKLOPKA SERIJSKA OG OG-PLASTIKA
SKLOPKA NAIZMENICNA OG-PLASTIKA
KUTIJA RAZVODNA OG-PLASTIKA
PRIKLJUCNICA ZIDNA OG-PLASTIKA
170.00
205.00
205.00
145.00
250.00
OG PROGRAM NA ZID (SILUMIN)
22500000
22600000
22700000
11380000
23500000
23400000
E-225
E-226
E-227
E-113
E-235
E-234
SKLOPKA OBICNA SILUMIN OG
SKLOPKA SERIJSKA SILUMIN OG
SKLOPKA NAIZMENICNA SILUMIN OG
KUTIJA RAZVODNA SILUMIN OG
PRIKLJUCNICA ZIDNA SILUMIN OG
PRIKLJUCNICA TROPOLNA SILUMIN OG
370.00
415.00
420.00
390.00
530.00
680.00
SKLOPKE KUPATILA ("INDIKATORI")
22400001
21400001
22440001
21440001
22401002
E-224
E-214
E-224
E-214
INDIKATOR KUPATILA HORIZONTALNI
INDIKATOR KUPATILA VERTIKALNI
INDIKATOR KUPATILA HORIZONTALNI (KERAMIKA)
INDIKATOR KUPATILA VERTIKALNI (KERAMIKA)
SKLOPKA KUPATILA - PODSKLOP (KERAMIKA)
880.00
880.00
880.00
880.00
280.00
PRIKLJUCNICE ZA TELEFON I TV
25500000
25510000
25520000
25600000
25610001
25620001
23830001
E-255
E-255.1
E-255.2
E-256
E-256.1
E-256.2
E-238
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA + 1 MIKROUTICNICA
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA + 2 MIKROUTICNICE
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA NA ZID
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA NA ZID + 1 MIKROUTICNICA
PRIKLJUCNICA TELEFONSKA NA ZID + 2 MIKROUTICNICE
PRIKLJUCNICA RTV ZAVRSNA
75.00
100.00
120.00
100.00
110.00
125.00
500.00
GRLA ZA FLUO CEVI, GRLA ZA SIJALICE I OSTALI PRIBOR
81000000
81500001
81501001
86000002
85000002
85500002
86100002
86100001
88000000
108E
87100000
87110010
87200000
E-810
E-815
E-815.1
E-860
E-850
E-855
E-861
E-861
E-880
E-108-E
E-871
E-871
E-872
GRLO FLUOCEVI JEDNOSTRUKO
GRLO FLUOCEVI DVOSTRUKO
GRLO FLUOCEVI DVOSTRUKO SA NOSACEM STARTERA
GRLO SIJALICNO IZOLACIJSKO E-27 4A, ZA PLAFONJERE
GRLO SIJALICNO IZOLACIJASKO E-27 4A, ZA LUSTER
GRLO SIJALICNO IZOLACIJASKO E-14 2A
GRLO SIJALICNO IZOLACIJSKO E-27
GRLO SIJALICNO IZOLACIJSKO E-27 PBT
TINJAVI STARTER OD 4 DO 65W
GRLO SIJALICNO sa kapom bakelitno E-27
GRLO SIJALICNO sa kapom keramicko E-27
GRLO SIJALICNO bez kape keramicko E-27
GRLO SIJALICNO SA METAL DRZACEM keramicko E-27
Page 5
110.00
195.00
220.00
85.00
105.00
75.00
90.00
95.00
30.00
95.00
125.00
65.00
85.00
87210010
86600001
86500001
42000002
E-872
E-866
E-865
E-420
GRLO SIJALICNO BEZ METAL DRZACEM keramicko E-26
PRAVA ARMATURA
KOSA ARMATURA
T- RAZVODNIK
80.00
195.00
195.00
180.00
LAMPE PRENOSNE
0604322
06043023
0604332
0604342
0604352
0604362
06000001
E-060
E-060
E-060
E-060
E-060
E-060
E-060
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-2M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-2,5M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-3M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-5M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-10M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-15M
LAMPA PRENOSNA RUCNA L-20M
420.00
440.00
470.00
550.00
750.00
970.00
1,170.00
NAMOTACI KABLOVA
4900000
49400000
49500000
4901670
4901690
4901870
4901890
4901770
4901790
4901970
4901990
4942182
4942080
4951670
4951690
4951870
4951770
4951790
4951970
E-490
E-494
E-495
E-490
E-490
E-490
E-490
E-490
E-490
E-490
E-490
E-494
E-494
E-495
E-495
E-495
E-495
E-495
E-495
NAMOTAC BEZ KABLA
NAMOTAC BEZ KABLA
NAMOTAC BEZ KABLA PVC
NAMOTAC PP/J 3X1.5X25M
NAMOTAC PP/J 3X1.5X50M
NAMOTAC PP/J 3X2.5X25M
NAMOTAC PP/J 3X2.5X50M
NAMOTAC GG/J 3X1.5X25M
NAMOTAC GG/J 3X1.5X50M
NAMOTAC GG/J 3X2.5X25M
NAMOTAC GG/J 3X2.5X50M
NAMOTAC GG/J 5X2.5X30M
NAMOTAC PP/J 5X2.5X30M
NAMOTAC PVC PP/J 3X1.5X25M
NAMOTAC PVC PP/J 3X1.5X50M
NAMOTAC PVC PP/J 3X2.5X25M
NAMOTAC PVC GG/J 3X1.5X25M
NAMOTAC PVC GG/J 3X1.5X50M
NAMOTAC PVC GG/J 3X2.5X25M
2,570.00
3,560.00
1,620.00
5,050.00
7,680.00
6,600.00
11,070.00
6,070.00
9,820.00
8,300.00
14,400.00
14,600.00
11,300.00
4,580.00
7,040.00
6,090.00
5,560.00
8,900.00
7,480.00
PRODUZNI KABLOVI SA UTIKACEM I NATIKACEM
2716091641
2716091651
2716091611
27160916611
E-564
E-564
E-564
E-564
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271 PP/J 3x1.5x5m
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271 PP/J 3x1.5x10m
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271, PP/J 3x1.5x15m
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271 PP/J 3x1.5x20m
Page 6
800.00
1,300.00
1,830.00
2,360.00
2716091631
27160916511
E-564
E-564
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271 PP/J 3x1.5x30m
PRODUZNI KABLI SA UTIKACEM I NATIKACEM, E-271 PP/J 3x1.5x50m
3,350.00
5,300.00
TELEFONSKI KABLOVI
9975801
9975811
9975809
9975808
9975804
9975810
9975807
9975805
9975806
TELEFONSKI KABLI TG/91 4X2.5 SPIRALNI
TELEFONSKI KABLI TG/91 4X3 SPIRALNI
TELEFONSKI KABLI PGA 4X3 BELI
TELEFONSKI KABLI PGA 4X3 CRNI
TELEFONSKI KABLI PGA 4X5 OKRUGLI
TELEFONSKI KABLI PGK 4X2.5 SPIRALNI BELI
TELEFONSKI KABLI PGK 4X2.5 SPIRALNI CRNI
TELEFONSKI KABLI PGK 4X4 SPIRALNI BELI
TELEFONSKI KABLI PGK 4X4 SPIRALNI CRNI
290.00
320.00
160.00
160.00
210.00
240.00
240.00
325.00
325.00
PRIKLJUCNI GAJTANI
5205310311
5300122
5202410410
9985038
9985039
5200221
5800422
5200431
6150822
6400832
6216504622
6216504632
6091611
6091621
6091631
6071811
6071812
6071821
6071822
6071831
6071832
2862012
2862022
2862032
6072112
PP/L 2X0.75X1.5m KASETOFON
PP/L 2X0.75X2m KASETOFON
PP/L 2X0.75X1.5m 520/241
PP/L 2X0.75X1.70m BELI
PP/L 2X0.75X1.70m CRNI
PP/L 2X0.75X2m BELI
PP/L 2X0.75X2m CRNI
PP/L 2X0.75X3m BELI
PP/L 3X0.75X2m CRNI
PP/L 3X0.75X3m BELI
PP/L 3X0.75X2m CRNI 621/650
PP/L 3X0.75X3m CRNI 621/650
PP/J 3X1.5X1.5m BELI
PP/J 3X1.5X2m BELI
PP/J 3X1.5X3m BELI
PP/J 3X2.5X1.5m BELI
H05VV-F3G 3X2.5X1.5m CRNI
PP/J 3X2.5X2m BELI
H05VV-F3G 3X2.5X2m CRNI
PP/J 3X2.5X3m BELI
H05VV-F3G 3X2.5X3m CRNI
H05VV-F3G 5X2.5X1.5M
H05VV-F3G 5X2.5X2M
H05VV-F3G 5X2.5X3M
H05RR-F3G 3X2.5X1.5M
Page 7
145.00
165.00
340.00
115.00
115.00
125.00
135.00
165.00
175.00
230.00
210.00
260.00
225.00
275.00
375.00
325.00
325.00
400.00
400.00
565.00
565.00
755.00
885.00
1,140.00
430.00
6072121
6072131
2862112
2862122
2862132
6201020
6201030
H05RR-F3G 3X2.5X2M
H05RR-F3G 3X2.5X3M
H05RR-F3G 5X2.5X1.5M
H05RR-F3G 5X2.5X2M
H05RR-F3G 5X2.5X3M
H03RT-F3G 3X0.75X2M
H03RT-F3G 3X0.75X3M
Page 8
540.00
750.00
920.00
1,080.00
1,420.00
380.00
510.00
Download

ELID cenovnik u pdf formatu