12.03.12
1/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istočna radna zona, blok IX/3,22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431 012 , 431-399 , 479 583
web: www.rumetaltrade.com
e-mail: [email protected]
CENOVNIK U EVRIMA
VIJČANA ROBA – VIJCI - NAVRTKE – PODLOŠKE – BURGIJE –
REZNE PLOČE – BRUSNE PLOČE – KLIZAČI ZA FIJOKE –
ELEKTRODE - CO2 ŽICA
U RUMI, 12.03.2012
CENE SU VELEPRODAJNE U EVRIMA NA 100 KOMADA!
12.03.12
2/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
M6
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
3.12
3.58
4.04
4.50
4.85
5.25
6.20
M4
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
0.780
0.902
1.034
1.190
1.354
1.490
MAŠINSKI VIJCI JUS 051-5.6 / DIN 931-5.6
M8
M 10
M 12
M 14
M16
7.74
20.79
8.43
5.31
9.12
13.23
18.68
24.38
9.70
6.12
10.40
15.28
21.47
28.03
11.09
30.08
7.05
11.78
17.11
24.01
31.90
7.85
12.94
19.05
26.68
35.42
8.78
14.67
21.11
28.99
39.05
9.47
15.25
23.17
31.77
42.45
17.21
25.52
11.65
18.92
26.57
36.87
49.37
20.75
28.99
38.12
51.86
22.20
30.57
42.21
55.30
14.68
23.29
32.63
44.03
59.32
24.26
33.60
46.20
63.00
36.96
69.30
75.60
M5
0.814
0.870
1.030
1.113
1.310
1.500
1.680
1.850
2.033
2.204
3.010
3.630
M 18
M 20
35.70
0.00
39.90
44.10
48.30
52.50
54.60
57.54
63.00
69.00
63.43
67.20
72.05
76.65
80.85
88.20
94.50
79.44
85.26
89.50
94.84
98.70
107.10
115.50
MAŠINSKI VIJCI JUS 053-5.6 / DIN 933-5.6
M6
M8
M 10
M12
M 14
1.050
2.138
1.050
2.510
1.180
2.482
4.400
1.241
1.320
2.760
4.760
7.010
1.530
3.124
5.320
7.600
1.712
3.490
5.890
8.410
13.230
1.930
3.840
6.390
9.200
14.240
2.100
4.200
6.950
10.080
15.240
2.322
4.590
7.610
11.000
16.470
2.520
4.860
8.110
11.600
17.484
5.300
8.750
12.560
18.750
2.890
5.580
9.260
12.980
19.720
13.910
3.310
6.324
10.390
14.780
22.290
3.692
7.040
11.503
16.414
24.343
4.140
7.880
12.710
18.280
26.440
4.550
8.603
13.750
19.590
28.730
15.369
21.032
5.243
10.283
16.640
22.708
19.224
M 16
15.800
17.370
18.880
20.260
21.940
23.133
24.880
26.194
28.000
29.150
32.340
35.214
37.860
46.000
M 18
M20
26.400
34.440
36.645
38.745
40.950
43.176
45.255
47.418
52.374
57.204
60.974
29.900
33.580
37.090
41.240
44.390
48.250
69.174
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
3/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
ELASTIČNA
PODLOŠKA
JUS 110
DIN127B
0.0900
0.1000
0.1600
0.2464
0.4592
0.6944
1.0416
1.6800
2.4304
2.7440
4.1664
4.6480
7.3920
8.2880
12.7680
ŠIROKA
PODLOŠKA
JUS 014
DIN9021
0.2119
0.2354
0.3531
0.6591
1.4242
2.6600
4.8610
7.1209
9.2630
15.2775
17.3490
22.3630
29.1896
45.9030
58.8500
ZUPČASTA
PODLOŠKA
JUS 151
DIN6798
0.5200
0.5700
0.6320
0.6700
1.1200
1.6300
2.0500
2.7825
3.3500
PRODUŽENA
NAVRTKA
JUS 601
DIN934
0.1469
0.2448
0.3468
0.5100
1.0710
2.3664
3.4680
5.1306
6.9462
10.1286
13.0764
15.8508
23.5212
41.0000
57.1500
99.4500
RAVNA
PODLOŠKA
JUS 011
DIN125A
0.0735
0.1050
0.1502
0.2756
0.4620
0.8778
1.4669
2.0559
2.5410
3.3726
3.8115
4.1927
7.4960
9.7020
12.1275
22.4320
ZATVORENA
NAVRTKA
JUS 627
DIN1587
LEPTIR
NAVRTKA
JUS 680
DIN315
SAMOKOČIVA
NAVRTKA
JUS 622
DIN985
NAVOJNA
ŠIPKA 8.8
NAVOJNA
ŠIPKA 1m
NAVOJNA
ŠIPKA 2m
DIN975-8.8
DIN975
1.07
1.20
1.54
2.98
5.80
8.57
14.11
19.85
2.45
2.70
3.15
4.37
7.65
14.65
0.5832
0.6298
0.8164
1.6328
3.6155
5.2484
8.2000
10.9000
16.8000
22.1597
DIN975
0.2041
0.2268
0.2730
0.3465
0.5670
0.9135
1.3335
1.8375
2.5410
3.1920
4.0530
5.1345
5.9535
8.2782
9.7650
NAVRTKA
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
46.73
52.9740
1.19
1.71
2.33
3.28
5.11
DIN6334
5.74
7.21
13.80
19.20
35.74
0.6869
1.1448
1.8444
2.6924
5.1304
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
4/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
M6
2.90
3.20
3.51
3.80
4.11
M8
5.46
5.95
6.43
7.90
7.38
M10
9.32
10.12
10.93
11.96
12.65
4.72
5.30
5.98
6.66
8.45
9.49
10.83
11.62
7.80
13.86
14.26
15.99
17.65
20.29
22.00
23.73
25.30
27.96
28.87
30.50
33.50
15.53
16.68
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
150
M5
0.95
1.03
1.21
1.37
1.58
1.79
2.02
2.26
2.42
2.68
3.10
MAŠINSKI VIJCI JUS 051-8.8 / DIN 931-8.8
M12
M14
M16
M18
M20
13.57
19.32
24.15
44.85
14.50
20.70
26.45
15.64
22.08
28.75
37.95
49.00
16.70
24.00
30.48
52.30
17.83
25.30
32.66
43.36
55.66
18.98
26.80
34.90
58.90
20.07
28.29
37.38
49.51
62.10
22.20
31.51
41.63
54.05
68.54
25.30
35.19
46.00
60.15
74.98
26.91
37.49
50.03
64.52
81.42
29.33
40.60
55.20
89.70
31.74
43.82
58.65
76.59
94.30
34.50
46.90
62.30
103.00
37.49
51.06
66.13
112.70
38.53
52.50
70.44
93.15
115.69
48.99
86.48
100.00 126.50
54.63
96.60
112.00 140.30
106.38 124.00 154.10
M6
1.28
1.40
1.46
1.61
1.88
2.08
2.39
2.57
2.80
3.06
3.30
3.53
MAŠINSKI VIJCI
M8
M10
2.42
2.95
3.04
5.10
3.30
5.87
3.74
6.56
4.16
7.02
4.60
7.71
5.00
8.40
5.40
9.30
5.87
9.66
6.30
10.40
6.73
11.10
4.11
4.62
5.18
5.73
7.59
8.63
9.49
10.30
12.42
13.80
15.41
16.96
6.70
12.00
19.70
24.00
JUS053-8.8 / DIN 933-8.8
M12
M14
M16
8.51
9.43
10.12
11.10
12.08
13.46
13.92
14.72
15.64
16.90
18.17
19.78
22.43
23.69
15.58
16.91
18.23
19.95
20.93
22.20
23.58
25.00
26.34
28.52
31.97
34.16
20.70
22.43
24.04
25.90
27.72
29.60
31.40
33.20
34.96
38.70
43.01
46.81
27.60
38.20
53.80
M22
M24
69.00
93.46
73.60
82.80
90.85
101.20
103.60
110.85
121.00
131.14
120.18
151.31
139.15
151.80
165.60
195.50
221.95
164.70
178.11
198.03
218.56
240.30
264.50
299.00
M18
M20
35.50
37.30
39.10
42.00
44.70
47.38
50.00
52.67
55.50
58.31
63.25
69.35
74.98
80.50
86.00
42.55
46.00
49.50
53.00
56.50
M27
M30
177.45
189.00
197.40
205.80
215.25
228.90
241.50
252.00
265.65
278.73
297.01
309.75
323.40
338.10
355.95
225.75
246.75
274.05
302.40
320.25
347.55
370.65
397.95
421.05
438.90
457.80
479.85
502.95
530.25
M24
103.62
112.15
124.89
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
5/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
TORBAN VIJCI JUS 171 / DIN 603
5
6
8
10
1.5730
1.2000
3.1600
1.6940
1.3000
3.2340
5.1000
1.7901
1.4000
3.5089
1.9828
5.8300
1.7500
3.8500
2.1980
6.3800
1.8500
4.2790
6.3000
2.4473
2.0000
4.5650
2.6800
7.4300
2.1000
4.8730
2.8892
7.7000
2.3000
5.2690
3.1000
8.4700
3.2120
5.7750
3.5420
6.2480
2.5400
9.7200
3.9380
7.0290
10.8900
4.3780
7.7990
11.8100
4.6860
8.4480
13.1500
5.0270
9.2730
14.0200
5.4340
10.0100
5.8960
10.7690 16.4600
6.3580
11.7810
6.8200
12.5620 19.4040
7.2270
13.2660 20.5590
UNIT MATICA
2.52
6X9
3.96
8X11
5.06
10X13
KONFIRMAT
7X50
2.12
1.39
5X50
KROVNA PODLOŠKA
METALNA
GUMENA
VULKANIZIRANA 4.2x14
VULKANIZIRANA 4.8x16
VULKANIZIRANA 5.5x16
VULKANIZIRANA 6.3x16
VULKANIZIRANA 6.3X19
0.45
0.45
0.60
0.70
0.74
0.70
0.99
12
9.9000
11.0000
12.9400
13.0900
14.5500
15.4400
17.8290
18.7500
20.6000
22.6100
VIJCI SA SALONIT JUS 500 / DIN 571
M6
M8
M 10
20
1.1700
1.6000
30
1.9911
3.7000
40
2.3352
4.4091
50
7.6440
2.7143
5.0642
60
8.4900
3.0289
5.7156
70
9.5300
3.4000
6.4204
80
10.6700
3.9012
7.1000
90
11.5900
4.1500
7.5000
13.0837
100
8.2000
110
5.0900
5.4525
9.0868
120
14.6800
130
5.9000
6.5270
140
11.4128 17.7800
150
7.5000
13.5695 21.5286
180
15.6949 24.3058
200
27.0000
VIJAK ZA FIOKE
0.73
4X10
0.84
4X18
0.87
4X20
0.90
4X22
0.94
4X25
4X30
1.01
1.08
4X35
4X40
1.21
1.28
4X45
4X50
1.35
4X60
1.64
TURBO VIJAK
7.5X72
4.5713
7.5X92
5.7903
7.5X112
7.0093
7.5X132
8.2283
7.5X152
9.5082
7.5X182
11.4586
7.5X202
12.6776
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
6/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200
VIJCI ZA IVERICU JUS 515 / DIN 7505 - ŽUTI
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
0.1671
0.1894
0.2450
0.2005
0.2562
0.2339
0.2673
0.3358
0.3898
0.2395
0.2785
0.2450
0.2896
0.3564
0.4455
0.2785
0.3119
0.4010
0.5012
0.6349
0.3119
0.3676
0.4567
0.6126
0.7685
0.3453
0.4233
0.5346
0.7017
0.8577
0.4233
0.4790
0.6126
0.8242
1.0025
0.4901
0.5235
0.6906
0.9245
1.1027
0.5235
0.5903
0.7463
1.0136
1.2364
0.6238
0.6683
0.8354
1.1138
1.3143
0.9245
1.0025
1.3143
1.5594
1.1250
1.5371
1.7933
1.7376
2.0272
2.3279
2.5618
3.0408
VIJCI ZA IVERICU JUS 515 / DIN 7505 - BELI
M3.5
M4
M4.5
M5
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
0.2673
0.3358
0.2896
0.3119
0.3676
0.4233
0.4790
0.5235
0.3564
0.4010
0.4567
0.5346
0.6126
0.6906
0.7463
0.8354
0.6683
1.0025
M6
1.3366
1.5037
1.6708
1.9047
2.0049
2.3502
2.7400
3.0965
3.4640
3.9319
4.6559
5.2907
5.8922
6.7412
7.6889
8.3606
M6
VIJCI ZA PVC
STOLARIJU
0.56
4.1x25
0.61
4.1x30
0.66
4.1x35
0.9245
1.1027
1.1138
1.3143
1.3143
1.5594
1.7933
2.0272
2.3502
2.7400
3.0965
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
7/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
6.5
9.5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
6.5
9.5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
M 2.9
0.2200
0.2400
0.3300
0.3800
0.4300
0.4700
0.5100
0.5405
0.5750
M 2.9
0.1760
0.1900
0.2600
0.3100
0.3700
0.4300
0.4800
0.5060
0.5280
VIJCI ZA LIM JUS 466 / DIN 7981
M3.5
M3.9
M4.2
M4.8
0.2500
0.3500
0.2900
0.3800
0.4400
0.7400
0.3600
0.4500
0.5200
0.8300
0.4000
0.5200
0.6000
0.9100
0.4600
0.6000
0.6800
0.9900
0.5400
0.6900
0.7800
1.1700
0.6000
0.7600
0.8300
1.2100
0.7200
0.9200
1.0000
1.4500
0.8165
1.0500
1.1700
1.7000
1.1902
1.3455
1.9320
1.2075
1.4720
2.1400
VIJCI ZA LIM JUS 465 / DIN 7982
M 3.5
M 3.9
M 4.2
M 4.8
0.2200
0.2600
0.3200
0.3900
0.4500
0.5100
0.6400
0.7260
HANGER VIJCI D-D
M6
M8
40
50
60
70
80
90
100
120
150
2.54
2.79
3.34
3.46
3.71
3.60
4.03
4.91
5.50
6.08
7.84
0.2500
0.3200
0.3900
0.4800
0.5200
0.6300
0.7000
0.7700
0.2530
0.3300
0.4400
0.5500
0.6300
0.7000
0.9000
1.0600
1.2100
1.3552
M10
8.32
9.24
9.70
12.13
40
50
60
70
80
90
100
120
150
0.5200
0.6200
0.6700
0.9000
0.9600
1.2100
1.2900
1.6170
2.0000
M5.5
M6.3
1.0700
1.1700
1.3100
1.4000
1.5200
1.8100
2.3000
2.5400
2.6600
2.8175
1.4300
1.6200
1.7700
2.0100
2.2000
2.5600
2.6800
3.2800
3.6500
4.0250
4.4850
M 5.5
M 6.3
0.7092
0.8135
0.9282
1.1055
1.1785
1.4079
1.6896
1.9503
2.2214
1.0095
1.1294
1.3492
1.4492
1.8690
2.1888
2.5386
2.8685
HANGER VIJCI D-M
M6
M8
2.12
2.33
3.63
2.54
3.74
2.79
4.26
3.34
4.91
3.46
5.50
3.71
6.08
7.84
9.68
M10
8.32
9.24
9.70
12.13
17.05
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
8/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
SAMOUREZUJUĆI VIJCI - DIN 7504K
4.2
4.8
5.5
0.9248
0.7045
0.9230
1.0800
1.1000
0.7499
0.9292
1.1400
1.4850
0.8067
0.9292
1.1880
1.5950
0.9200
1.0271
1.3000
1.7700
1.1739
1.4700
2.1100
1.3304
1.7600
2.3300
1.4184
1.8700
2.5410
1.5261
1.9800
3.0820
2.3100
3.4500
3.7950
4.3200
3.9
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
110
120
140
150
160
180
13
16
19
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
70
80
13
16
19
22
25
32
38
50
SAMOUREZUJUĆI VIJCI - DIN 7504P
4.1
4.2
4.8
3.9
0.4290
0.4600
0.4984
0.6400
0.5200
0.5700
0.7665
0.5700
0.6600
0.8690
0.6400
0.7100
0.7500
0.9400
0.8300
0.8100
0.9400
1.1600
0.9350
0.9400
0.9680
1.0500
1.3500
1.0340
1.1990
1.6170
1.3300
1.7500
2.2288
2.5760
SAMOUREZUJUCI VIJCI - DIN 7504N
3.5
3.9
4.2
4.8
0.4100
0.5100
0.5700
0.4700
0.5400
0.6600
0.9500
0.5300
0.5900
0.7500
1.0200
0.6820
0.8360
1.0780
0.7700
0.9000
1.2400
0.9400
1.0200
1.4600
1.2500
1.6600
2.2000
6.3
2.0500
2.2600
2.4265
2.7485
3.2775
3.8525
4.0250
4.4850
5.0025
5.6810
6.3250
7.0150
7.9350
8.6250
9.9000
10.4500
11.0000
12.1000
5.5
0.9122
1.0308
1.1422
1.2905
1.4981
1.8067
2.1360
2.6208
2.7664
3.6960
3.9200
5.5
1.4981
1.5886
1.8510
2.3812
2.5566
3.1501
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
9/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
UKUCAVAJUĆI
1.00
5x30
1.10
5x40
1.70
6x40
2.00
6x50
2.30
6x60
3.20
6x80
4.00
6x100
4.00
8x60
4.50
8x80
6.24
8x100
7.42
8x120
8.72
8x140
9.41
10x80
10.20
10x100
12.02
10x120
14.28
10x140
15.50
10x160
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
ŠPANERI - DIN 1480
M6
0.3740
M8
0.5500
M10
0.7000
M12
1.2800
M16
2.6565
5.2168
M20
9.9028
M24
ŽABICE - DIN 741
3 mm
0.0457
4 mm
0.0496
5 mm
0.0546
6 mm
0.0698
8 mm
0.1205
10 mm
0.2068
11 mm
0.2070
12 mm
0.3260
13 mm
0.3381
14 mm
0.3804
16 mm
0.5736
19 mm
0.7717
20 mm
0.9775
22 mm
1.1903
Cena za žabice i španere je na komad!
POP NITNA (AL)
3.2
3.9
4.8
0.4159
0.5696
0.4442
0.6930
0.8778
0.4598
0.7590
0.9510
0.4964
0.8140
1.0137
0.5500
0.7681
1.1077
0.5852
0.8360
1.1704
0.6600
0.8883
1.2540
0.9614
1.3376
1.1000
1.5884
1.2650
1.8288
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
6
8
10
12
16
RIGIPS
3.5x25
3.5x35
3.5x45
3.5x55
6.00
2.4200
2.8600
3.3000
POP NITNA (FE)
3.2
3.9
1.1253
1.1055
1.2650
1.4768
1.3200
1.5803
1.3750
1.6858
1.7050
1.8564
0.0000
1.9590
POP NITNA (CU)
3.2
3.9
0.94
1.60
0.97
1.71
1.16
1.73
1.21
1.87
POP NITNA PROHROM
3.2
3.9
1.58
1.63
1.64
1.71
1.76
1.75
1.85
1.89
METAL
0.4140
0.5640
0.6944
0.8512
DRVO
0.3900
0.5300
0.6500
0.7900
4.8
1.9049
2.0358
1.8541
2.0990
2.3374
2.4897
4.8
4.8
2.24
2.34
2.74
SAMOUR.
0.6100
0.7500
0.8900
1.0925
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
10/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
80
100
120
140
150
160
200
250
290
300
370
430
450
540
770
PVC VEZICE
3.6
4.8
2.5
0.36
0.46
7.6
8.8
1.30
0.68
0.88
2.97
0.78
0.94
1.10
1.42
1.51
2.44
3.41
4.75
1.92
3.35
3.02
4.65
5.35
8.39
11.38
21.85
ČEP PVC
0.0247
16x16
0.0273
20x20
0.0325
25x25
0.0429
30x20
0.0468
30x30
0.0468
35x35
0.0429
40x20
40x30
0.0468
0.0559
40x40
0.1001
50x50
0.0400
1/2'' ø22
0.0600
3/4'' ø28
0.0650
1'' ø34
0.0800
5/4'' ø42
0.0950
6/4'' ø48
VIJAK ZA RAONIK
10x35
7.05
10x40
7.74
12x35
10.98
12x40
12.13
Cena za pvc čep je na komad!
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
0.50
0.80
1.38
2.08
2.82
4.00
CLIPS
Ø8x80
Ø8x100
Ø10X120
Ø12X120
Ø14X120
TIPLA SIVA PAJIĆ
Ø5
0.37
Ø6
0.42
Ø8
0.58
Ø10
0.81
Ø12
1.30
Ø14
1.65
4.40
5.83
8.32
13.40
15.70
TIPLA SIVA PAJIĆ
Ø10x100
6.10
Ø10x120
8.40
Ø12x100
9.60
Ø12x120
13.40
VIJAK ZA KOTVE
9.408
10x72
10.696
10x92
12.208
10x112
13.552
10x132
15.008
10x152
17.360
10x182
20.160
10x202
TIPLA ZA RIGIPS
Ø14X32
6.70
Ø10X36
7.63
TIPLA ZA FASADU
Ø10X100
4.80
Ø10X125
5.70
TIPLA SIVA UROŠ
0.38
Ø6
0.58
Ø8
0.81
Ø10
1.60
Ø12
BETONSKE TIPLE
M6
3.10
M8
3.74
M10
6.60
M12
14.98
M14
30.00
M16
34.20
M18
45.15
M20
71.40
ANKER VIJCI
8X70
10.165
8X85
10.700
8X115
13.910
10X80
16.050
10X90
18.190
10X100
19.260
10X120
21.935
10X150
26.215
12X80
24.610
12X100
26.215
12X120
30.495
12X150
36.915
12X160
41.195
12x180
47.080
16X105
48.150
16X120
56.710
16X140
64.200
16X160
70.620
16X180
80.250
16x200
85.600
16X220
93.090
20X125
160.000
20X160
170.000
20X200
180.000
20X250
190.000
20X300
200.000
TIPLA GUŽV. UROŠ
0.55
Ø6
0.78
Ø8
1.60
Ø10
3.40
Ø12
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
11/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
MAŠINSKI VIJCI JUS 103 / DIN 84
M3
M4
M5
M6
0.365
0.472
0.676
0.378
0.510
0.713
0.392
0.521
0.830
1.195
0.406
0.546
0.880
1.248
0.434
0.650
0.960
1.410
0.465
0.690
1.090
1.570
0.497
0.830
1.340
1.860
0.532
0.860
1.380
1.960
0.567
1.010
1.630
2.250
0.620
1.120
1.710
2.360
1.200
1.940
2.660
1.400
2.110
2.870
1.620
2.530
3.300
3.400
M3
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
0.392
0.410
0.420
0.448
0.476
0.546
0.650
MAŠINSKI VIJCI JUS 136 / DIN 965
M4
M5
M6
0.710
0.477
0.657
0.502
0.700
0.940
0.526
0.737
1.128
0.563
0.816
1.230
0.625
0.895
1.335
0.690
1.020
1.462
0.760
1.150
1.590
0.870
1.310
1.820
0.926
1.430
1.960
0.988
1.620
2.240
1.090
1.700
2.420
1.330
2.200
2.820
2.400
3.420
2.600
3.700
MAŠINSKI VIJCI JUS 118 / DIN 7985
M3
M4
M5
M6
0.540
0.565
0.588
0.613
0.780
0.850
1.457
1.513
0.650
0.990
0.710
0.880
1.020
1.100
1.150
1.130
1.320
1.430
1.650
1.200
2.170
2.300
0.411
0.440
0.500
0.540
0.650
M8
1.900
2.206
2.393
2.581
2.815
3.050
3.285
3.519
3.600
3.990
4.458
M8
M10
2.104
2.290
2.530
2.960
3.270
3.630
2.750
3.250
3.750
4.350
4.750
4.360
5.120
6.100
6.300
5.850
1.625
1.700
1.738
1.930
2.130
2.510
3.050
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
12/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
5
0.86
0.93
1.09
1.23
1.46
1.70
2.00
2.16
2.43
2.70
3.20
ŠELNE
8-12
10-16
12-20
16-23
18-25
19-26
20-32
23-35
25-40
28-48
32-50
40-60
50-70
60-80
80-100
90-110
10.60
11.88
12.62
13.62
15.16
16.63
17.24
17.24
19.01
19.01
21.39
23.77
29.71
33.87
38.02
38.02
IMBUS VIJCI JUS 120-8.8 CRNI / DIN 912-8.8
14
6
8
10
12
1.36
1.47
1.60
3.33
1.80
3.70
6.18
8.81
2.15
4.00
6.67
9.79
2.29
4.50
7.35
10.41
2.83
5.17
7.97
11.64
3.08
5.55
8.63
12.24
16.83
3.57
6.10
9.50
3.75
6.65
10.41
14.32
19.54
4.37
7.63
12.00
16.64
22.49
4.98
8.98
14.20
18.72
5.66
10.09
15.42
21.79
28.84
11.13
17.64
12.31
18.72
26.69
36.49
22.77
31.46
LUSTER KUKA
3.5X30
0.0500
4X30
0.0513
4X40
0.0546
4X50
0.0585
5X30
0.0585
5X40
0.0611
5X50
0.0637
6X40
0.0780
6X60
0.0858
REZA UKRASNA
REZA UKRASNA
REZA UKRASNA
REZA PROSTA
REZA ZA KATANAC
REZA ZA VARENJE
REZA USKA
REZA ZA KATANAC
REZA ZA KATANAC
16
21.54
24.31
28.37
32.61
36.84
41.08
46.96
51.32
60.15
L – KUKA
3,5X30
4X40
5X50
6X60
6X90
8X80
8X90
REZE
RMS 01/40
RMS 01/60
RMS 01/100
RMS 03/60
RMS 05/120
RMS 06/120
RMS 08/80
RMS 12/150
RMS 12/200
20
1.93
2.36
4.30
6.01
6.01
8.88
8.93
0.4200
0.7300
1.4800
0.4400
1.3800
1.3000
0.4800
1.3400
1.4700
Cena za luster kuke i reze je na komad!
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
13/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
MAŠINSKI VIJCI JUS 051-10.9 / DIN 931-10.9 CINKOVANI (bez cink. 5% jeftiniji !)
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
40
50
60
70
80
90
100
120
MAŠINSKI VIJCI JUS 053-10.9 / DIN 933-10.9 CINKOVANI (bez cink. 5% jeftiniji !)
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
20
25
30
35
40
50
60
80
100
CENE SU U EVRIMA I ODNOSE SE NA 100 KOMADA, OSIM ZA ROBU KOJA JE NAZNAČENA NA KOMAD!
12.03.12
14/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Istocna radna zona, blok IX/3, 22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
BURGIJE ZA METAL
HSS CRNO BELI
DIMENZIJA
€/KOM
1.0 mm
0.0940
2.0 mm
0.1179
2.5 mm
0.1179
3.0 mm
0.1190
3.2 mm
0.1226
3.5 mm
0.1286
3.8 mm
0.1643
4.0 mm
0.1702
4.2 mm
0.1798
4.5 mm
0.1857
4.8 mm
0.1952
5.0 mm
0.2000
5.5 mm
0.2369
6.0 mm
0.2607
6.2 mm
0.2845
6.4 mm
0.2964
6.5 mm
0.3202
7.0 mm
0.3560
8.0mm
0.4750
10.0mm
0.9512
12.0mm
1.3679
BURGIJE ZA BETON ZL.SI
DIMENZIJA
€/KOM
4.00mm
0.4607
5.00mm
0.5464
6.00mm
0.6286
8.00mm
0.9381
10.00mm
1.3321
12.00mm
1.7714
L- RE.PL.DIJAMANTSKA
DIMENZIJA
€/KOM
115mm
3.7321
125mm
4.9970
180mm
8.8988
230mm
12.0202
BURGIJE ZA METAL
HSS TITANIJUM
DIMENZIJA
€/KOM
1.0mm
0.1179
1.5mm
0.1298
2.0mm
0.1417
2.5mm
0.1536
3.0mm
0.1631
3.2mm
0.1762
3.5mm
0.1869
4.0mm
0.2250
4.2mm
0.2464
4.5mm
0.2833
5.0mm
0.3321
5.5mm
0.3774
6.0mm
0.4262
6.5mm
0.5202
7.0mm
0.5810
8.0mm
0.7821
10.0mm
1.1893
12.0mm
1.7012
BURGIJE ZA DRVO
DIMENZIJA
€/KOM
3.0mm
0.1179
4.0mm
0.1524
5.0mm
0.1762
6.0mm
0.2226
8.0mm
0.3560
10.0mm
0.5083
12.0mm
0.8000
L-RE.PL.DIJAMA.TURBO
DIMENZIJA
€/KOM
115mm
5.0679
125mm
6.2714
180mm
10.7512
230mm
20.9131
BURGIJE ZA BETON 4.0
DIMENZIJA
€/KOM
6X110mm
1.1893
6X160mm
1.2821
6X210mm
1.7845
8X110mm
1.3536
8X160mm
1.4274
8X210mm
2.0702
8X260mm
2.3798
8X310mm
3.2940
8X400mm
4.1655
8X600mm
5.3429
10X110mm
1.4750
10X160mm
1.5464
10X210mm
2.3310
10X260mm
2.9393
10X310mm
3.3786
10X350mm
3.5738
10X400mm
3.8083
10X600mm
6.6655
12X160mm
1.7845
12X210mm
3.0940
12X260mm
3.3321
12X310mm
3.5702
12X350mm
3.9274
12X400mm
4.6988
12X600mm
7.2345
14X160mm
2.3798
14X210mm
3.9012
14X260mm
3.8774
14X310mm
4.3190
14X350mm
4.9488
14X400mm
5.5452
14X600mm
8.3321
16X160mm
2.7107
16X210mm
4.1393
16X260mm
4.6155
16X310mm
4.9024
16X350mm
5.8060
16X400mm
6.2119
16X600mm
9.5226
L-RE.PL.DIJAMA.TALAS
DIMENZIJA
€/KOM
115mm
5.7595
125mm
8.3321
180mm
13.0940
230mm
19.0464
12.03.12
15/16
RU METAL TRADE d.o.o.
Karađorđeva 73,22400 Ruma
Tel-fax : + 381 22 431-012 ; 479-583 ; 431-399
web: www.rumetaltrade.com e-mail: [email protected]
REZNE I BRUSNE PLOČE
DIMENZIJA
L-BR.PL METAL T27 230x6x22mm
L-REZ.PL KAMEN T41 115x3x22mm
L-REZ.PL KAMEN T41 180x3x22mm
L-REZ.PL KAMEN T42 230x3x22mm
L-REZ.PL METAL T41 115x3x22mm
L-REZ.PL METAL T41 125x1x22mm
L-REZ.PL METAL T41 180x1.6x22mm
L-REZ.PL METAL T41 180x3x22mm
L-REZ.PL METAL T41 300x3x25.4mm
ELEKTRODE I ZICA-GRCKE
DIMENZIJA
ELEKTRODA 2.5 mm
ELEKTRODA 3.2 mm
ELEKTRODA 4.0 mm
CO2 ŽICA 0,8 5/1
CO2 ŽICA 0,8 15/1
CO2 ŽICA 1,0 15/1
CO2 ŽICA 1,2 15/1
€/KG
1.83
1.77
1.73
1.96
1.98
1.75
4.00
PUR PENA I SILIKON
NAZIV
PUR PENA PIŠTOLJSKA 750ml
PUR PENA 750ml
SILIKON TRANSPARENTNI 280ml
€/KOM
3.5000
2.9800
1.4800
OPREMA ZA VARIOCE
NAZIV
RADNE RUKAVICE - KOŽNE
ŽIČANA ČETKA - DR. DRŠKA
ŽIČANA ČETKA - PL. DRŠKA
SIGURNOSNA MASKA
ZAŠTITNE NAOČARE
ĆEKIĆ ZA ŠLJAKU
ŠTIPALJKA 300A
ŠTIPALJKA 500A
DRŽAČ ELEKTRODE 300A
DRŽAČ ELEKTRODE 500A
€/KOM
1.1905
0.4150
0.8181
2.9762
0.4405
2.0326
2.0833
2.7976
3.6905
4.4643
€/KOM
2.3690
0.6738
1.1190
1.7661
0.4524
0.5357
0.8214
1.0000
2.7262
PROGRAM SLOVENAČKIH PLOČA
DIMENZIJA
€/KOM
T.S. PLOČA 115X1
0.6534
T.S. PLOČA 115X6
0.3792
T.S. PLOČA 125X1
0.8228
T.S. PLOČA 180X1,6
1.2342
T.S. PLOČA 180X6
0.5521
T.S. PLOČA 230X3
1.0648
T.S. PLOČA 300X3X32
2.8435
12.03.12
16/16
ALFA 022 doo,
7. VOJVOĐANSKE UDARNE BRIGADE 15, 22400 RUMA
ŽIRO RAČUN 165-2734-88 ; PIB: 102657292 ; MATIČNI BROJ: 08778981
REGISTARSKI BROJ: 220908778981 TEL: 022/431-012; 431-399; 479-583
HEXAGONAL
16x16x0.7mm 1x25m /9.8 kg/kot./
€/KOT
18.85
KOMARNIK FIBERGLASS
1.6x1.6mm 1.2x30m BELI
1.6x1.6mm 1.2x30m SIVI
1.6x1.6mm 1.2x30m ZELENI
1.6x1.6mm 1.5x25m BELI
1.6x1.6mm 1.5x25m SIVI
1.6x1.6mm 1.5x25m ZELENI
€/KOT
15.00
15.00
15.00
13.75
13.75
13.75
KOMARNIK PLASTICNI
1.6x1.6mm 1.2x25m BRAON
1.6x1.6mm 1.2x25m BELI
1.6x1.6mm 1.2x25m ZELENI
1.6x1.6mm 1.5x25m BELI
1.6x1.6mm 1.5x25m ZELENI
€/KOT
9.90
9.90
9.90
11.80
11.80
Download

cenovnik ru metal trade