KOMERCIJALNE TV STANICE
(januar 2015)
Red.
broj
Naziv TV stanice
broj i datum
izdatog odobrenja
Emiter TV stanice
Odgovorno lice emitera i
kontakt podaci
Kanal
Lokacija
Opština
AVM usluga na zahtjev
Direktor:
Šefkija Nurković
067/622-390
1
TV APR
O-TV-K-01
21/07/2011
„Agroprodukt“
d.o.o.
Adresa:
Trg IX Crnogorske brigade
bb,
Rožaje
47
Rožaje
Rožaje
Tel/faks:
051/271-831
051/271-127
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Tomica Knežević
Adresa:
Vaka Đurovića bb,
Podgorica
2
TV Atlas
O-TV-K-02
21/07/2011
„Radio Televizija
Atlas“ d.o.o.
Tel: 020/409-301
409-306
Fax: 020/409-305
409-312
Emituje putem mreža elektronskih
komunikacija bez upotrebe analognih
radio-difuznih frekvencija
E-mail:
[email protected]
[email protected]
BBM
Cabling
Extra TV
Elta-Mont
M-kabl
Total TV
Media Net
Direktor:
Sandra Bojaj
3
TV Boin
O-TV-K-03
21/07/2011
Adresa:
Dušići bb,
Tuzi
„Boin“ d.o.o.
Tel/faks:
020/875-738
53
65
Sjenica
Možura
Podgorica
Ulcinj
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Direktor:
Dragan Despotović
4
TV Corona
O-TV-K-04
21/07/2011
"M-Corona"
d.o.o.
Adresa:
Jovana Tomaševića bb,
(Poslovni centar G-9)
Bar
Emituje putem mreža elektronskih komunikacija
bez upotrebe analognih radio-difuznih frekvencija
Extra TV
Tel/faks:
030/317-727
E-mail:
[email protected]
Strana 1 od 5
KOMERCIJALNE TV STANICE
(januar 2015)
Red.
broj
Naziv TV stanice
broj i datum
izdatog odobrenja
Emiter TV stanice
Odgovorno lice emitera i
kontakt podaci
Kanal
Lokacija
Opština
AVM usluga na zahtjev
Direktor:
Adnan Baković
5
TV Glas Plava
O-TV-K-06
21/07/2011
Adresa:
Čaršijska bb,
Plav
„Adnan“ d.o.o.
39
Plav
Plav
Tel/faks:
051/255-160
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Andrea Mićunović
6
777 TV Lutruja
Crne Gore
O-TV-K-08
21/07/2011
„Lutrija Crne
Gore“ a.d.
Adresa:
PC Kruševac,
Rimski Trg 50,
Podgorica
Emituje putem mreža elektronskih komunikacija
bez upotrebe analognih radio-difuznih frekvencija
BBM
Cabling
Extra TV
M-kabl
Tel: 020/234-381
Faks:020/234-520
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Milutin Radulović
069/040-402
7
TV MBC
O-TV-K-09
21/07/2011
„Blue Moon“
d.o.o.
Adresa:
Oktobarske Revolucije 130,
Podgorica
Tel: 020/601-300
Faks: 020/601-301
55
41
Sjenica
Gornja gorica
Pg/Danilovgrad
Podgorica
65
Katuničko Brdo
Mojkovac
BBM
Cabling
Extra TV
Elta-Mont
M-kabl
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Direktor:
Rodoljub Ćorić
8
TV Mojkovac
O-TV-K-10
21/07/2011
„Radio
Mojkovac“ d.o.o.
Adresa:
Dušana Tomovića bb,
Mojkovac
Tel/faks:
050/473-444
E-mail:
[email protected]
Strana 2 od 5
KOMERCIJALNE TV STANICE
(januar 2015)
Red.
broj
Naziv TV stanice
broj i datum
izdatog odobrenja
Emiter TV stanice
Odgovorno lice emitera i
kontakt podaci
Kanal
Lokacija
Opština
AVM usluga na zahtjev
Direktor:
Hasena Luinović
9
TV Panorama
O-TV-K-13
21/07/2011
Ustanova u
privatnoj svojini
„RTV Panorama“
Adresa:
Ivana Milutinovića 70,
Pljevlja
45
Tvrdaš
Pljevlja
Tel/faks:
052/321-008
M-kabl
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Goran Radenović
Adresa:
Bul. Ivana Crnojevića 97,
Podgorica
10
TV Pink M
O-TV-K-14
21/07/2011
„Pink M
Company“ d.o.o.
Tel: 020/403-505
403-502
Faks: 020/403-501
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Vladan Anđelković
11
PRVA
O-TV-K-15
21/07/2011
„AST“ d.o.o.
Adresa:
Bul. Džordža Vašingtona
(Zgr.Unistan, kula C)
Podgorica
Tel: 020/234 840
Faks: 020/234 838
E-mail:
[email protected]
me
60
62
62
63
62
64
43
62
52
62
32
62
58
62
58
49
52
66
63
64
36
64
53
47
69
69
50
65
69
67
55
69
Volujica
Jejevica
Kurilo BP
Spas
Cetinje
Bablja Greda
Strp
Vrmac
Ostrog
Suđina Glava
Nikšićka Župa
Tvrdaš
Zavorovi
Sjenica
Velja Gora
Bandžovo brdo
Šavnik
Luštica
Možura
Pitomine
Volujica
Obrov
Cetinje
Bablja Greda
Vrmac
Suđina Glava
Plav
Zavorovi
Sjenica
Bandžovo Brdo
Luštica
Možura
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Kolašin
Kotor
Kotor
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Pljevlja
Plužine
Pg/Danilovgrad
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat/Herceg Novi
Ulcinj
Žabljak
Bar
Bijelo Polje
Cetinje
Kolašin
Kotor
Nikšić
Plav
Plužine
Podgorica
Rožaje
Tivat/Herceg Novi
Ulcinj
Emituje putem
MUX 1, u sve četiri
alotment zone za
DVB-T2 na kanalima:
43 u alotmenutu
Bjelasica, 35 u
alotmentu Lovćen, 24
u alotmentu
Podgorica i 49 u
alotmentu Tvrdaš
BBM
Cabling
Extra TV
Elta-Mont
M-kabl
Total TV
Media Net
Emituje putem
MUX 1, u sve četiri
alotment zone za
DVB-T2 na kanalima:
43 u alotmenutu
Bjelasica, 35 u
alotmentu Lovćen, 24
u alotmentu
Podgorica i 49 u
alotmentu Tvrdaš
BBM
Cabling
Extra TV
Strana 3 od 5
KOMERCIJALNE TV STANICE
(januar 2015)
Red.
broj
Naziv TV stanice
broj i datum
izdatog odobrenja
Emiter TV stanice
Odgovorno lice emitera i
kontakt podaci
Kanal
Lokacija
Opština
AVM usluga na zahtjev
Direktor:
Tatjana Raspopović
12
Srpska TV
O-TV-K-16
21/07/2011
NVO „Društvo za
ravnopravnost i
toleranciju - AI"
Podgorica
Adresa:
Radosava Popovića bb,
Podgorica
Emituje putem mreža elektronskih komunikacija
bez upotrebe analognih radio-difuznih frekvencija
Tel: 020/612-100
Faks: 020/611-099
Extra TV
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Adela Dervović
13
TV Sun
O-TV-K-17
21/07/2011
Adresa:
Pruška bb,
Bijelo Polje
„Sun Sun“ d.o.o.
Extra TV
M-kabl
42
Obrov
Bijelo Polje
47
49
55
Ostros
Možura
Pinješ
Bar
Ulcinj
Ulcinj
Extra TV
48
54
69
58
41
50
25
25
23
41
39
32
41
64
69
57
23
21
48
Balj
Volujica
Jejevica
Obrov
Cetinje
Kurilo DG
Bablja Greda
Strp
Vrmac
Katuničko brdo
Suđina Glava
Plav
Tvrdaš
Sjenica
Bandžovo Brdo
Luštica
Možura
Pinješ
Pitomine
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Cetinje
Danilovgrad
Kolašin
Kotor
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Podgorica
Rožaje
Tivat/Herceg Novi
Ulcinj
Ulcinj
Žabljak
Emituje putem
MUX 1, u sve četiri
alotment zone za
DVB-T2 na kanalima:
43 u alotmenutu
Bjelasica, 35 u
alotmentu Lovćen, 24
u alotmentu
Podgorica i 49 u
alotmentu Tvrdaš
Tel: 050/430-500
Fax: 050/433-710
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Ilmira Lika
14
TV Teuta
O-TV-K-18
21/07/2011
„Mir-Teuta“
d.o.o.
Adresa:
Totoši bb,
Ulcinj
Tel: 030/401-740
Faks: 030/413-199
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Marijana Bojanić
15
TV Vijesti
O-TV-K-19
21/07/2011
„Televizija
Vijesti“ d.o.o.
Adresa:
Trg Republike bb,
Podgorica
Tel: 020/404-627
404-602
Faks: 020/404-648
E-mail:
[email protected]
BBM
Cabling
Extra TV
Elta-Mont
M-kabl
Media Net
Strana 4 od 5
KOMERCIJALNE TV STANICE
(januar 2015)
Red.
broj
Naziv TV stanice
broj i datum
izdatog odobrenja
Emiter TV stanice
Odgovorno lice emitera i
kontakt podaci
Kanal
Lokacija
Opština
AVM usluga na zahtjev
Direktor:
Sanja Đaković
16
TV Novi TV
O-TV-K-07
12/07/2013
„Zen Master
Prodiction“
d.o.o.
Adresa:
Braće Grakalića 53
Herceg Novi
Emituje putem mreža elektronskih komunikacija
bez upotrebe analognih radio-difuznih frekvencija
Faks: 031/345-317
BBM
M-kabl
Extra TV
E-mail:
[email protected]
Direktor:
Slobodan Savić
17
TV Boka
O-TV-K-22
01/11/2013
Adresa:
Trg Nikole Đurkovića 88
„TV Boka“ d.o.o.
Tel: 031 331 860
Emituje putem mreža elektronskih komunikacija
bez upotrebe analognih radio-difuznih frekvencija
M-kabl
Faks: 031 331 860
E-mail:
[email protected]
Strana 5 od 5
Download

Pregled komercijalnih TV emitera januar 2015