PREGLED JAVNIH RADIO EMITERA
(januar 2015.)
Naziv
radijskog
programa
Red.
br.
1.
Radio Bar
Naziv lokalnog
javnog emitera
(kontakt podaci)
Lokalni javni radio-difuzni
servis "Radio Bar" - Bar
Bulevar Dinastije Petrovića H-14
85 000 Bar
Tel/fax: 030/303-124
030/303-128
[email protected]
2.
Radio
Bijelo Polje
Lokalni javni emiter "Radio
Bijelo Polje"
Tomaša Žižića bb
84 000 Bijelo Polje
Osnivački akt
Odgovorno lice
emitera
(direktor)
Odluka o osnivanju društva
sa ograničenom
odgovornošću Lokalni javni
emiter Radio Bar ("Sl. list
Crne Gore - opštinski
propisi", br. 40/12).
Budimir Jovetić
030/303-124
Odluka o organizovanju
Lokalnog javnog emitera Radio
Bijelo Polje ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 25/11)
Dragić
Rabrenović
050/432-688
[email protected]
com
Tel/fax: 050/430-533, 432-688
Opština
Lokacija
Frekvencije
Bar
Volujica
91,8
Bar
BjelasicaVirpazr
106,7
Bijelo Polje
Bijelo Polje
101,1
Bijelo Polje
Obrov
105,8
Bijelo Polje
Kurilo BP
95,5
Berane
Berane
88,2
Berane
Jejevica
105,4
E-mail:
[email protected]
www.Radiobijepolje.me
3.
Radio Berane
D.o.o. "Lokalni javni emiter
Radio Berane"
Mojsija Zečevića br.8
84 300 Berane
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
"Lokalni javni emiter Radio
Berane" ("Sl. list Crne Gore opštinski propisi", br. 16/11,
20/11)
Milan Šćekić
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
lokalnog javnog emitera
"Radio televizija Budva" ("Sl.
list Crne Gore - opštinski
propisi", br. 14/12)
Dragan Klarić
Budva
Spas
98,7
033/452-024
[email protected]
Budva
Velji Grad
106,0
Odluka o osnivanju Društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter Radio
Tivat ("Sl.list CG - opštinski
propisi", br. 10/12)
Dragan Popadić
Tivat
Tivat
88,5
Tivat
Luštica
90,8
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter "Radio
Kotor" ("Sl.list CG - opštinski
propisi", br. 27/12)
Vjera Banićević
032/325-842
Kotor
Kotor
95,3
Kotor
Vrmac
99,0
Odluka o organizovanju
v.d. Dragana
Herceg Novi
Luštica
102,7
051/233-316
[email protected]
Tel/fax: 051/233-316
E-mail: [email protected]
4.
Radio Budva
Lokalni javni emiter "Radio
Televizija Budva" d.o.o.
13.jul (Zgr. BSP-a)
85 310 Budva
Tel/fax: 033/452-024
E-mail: [email protected]
Radio Tivat
5.
D.o.o. Lokalni javni emiter
"Radio Tivat"
Luke Tomanovića 4
85 320 Tivat
032/672-185
[email protected]
Tel/fax: 032/672-202
E-mail: [email protected]
6.
Radio Kotor
Lokalni javni emiter "Radio
Kotor"
Stari grad, Kotor
85 330 Kotor
Tel: 032/325 842
Fax: 032/325-843
E-mail: [email protected]
7.
Radio
Javni radio difuzni servis
PREGLED JAVNIH RADIO EMITERA
(januar 2015.)
Red.
br.
Naziv
radijskog
programa
Herceg Novi
Naziv lokalnog
javnog emitera
(kontakt podaci)
"Radio Televizija Herceg
Novi" d.o.o.
Trg Hercega Stijepana 8
85 340 Herceg Novi
Osnivački akt
Odgovorno lice
emitera
(direktor)
Javnog radio difuznog servisa
Radio Televizija Herceg Novi
d.o.o. ("Sl.list CG - opštinski
propisi", br. 22/11)
Zečević
Plavanski
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter "Radio i
televizija Nikšić" ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 21/11)
Milutin
Stijepović,
v.d. direktora
Opština
Lokacija
Frekvencije
Herceg Novi
Žvinje
90,0
Nikšić
Nikšić
92,0
Nikšić
Suđina
glava
89,8
Nikšić
Ostrog
100,0
Pljevlja
Pljevlja
94,8
Pljevlja
Tvrdaš
101,3
Cetinje
Cetinje
94,5
Danilovgrad
Kurilo
92,9
031/350-768
[email protected]
Tel: 031/350-768
Fax: 031/350-765
E-mail: [email protected]
8.
Radio Nikšić
Lokalni javni emiter "Radio i
televizija Nikšić" D.o.o.
Novice Cerovića 30a
81 400 Nikšić
Tel: 040/212 735
Fax: 040/212 719
040/212 735
[email protected]
E-mail: [email protected]
9.
Radio Pljevlja
Lokalni javni emiter "Radio
Televizija Pljevlja"
Zekerijaha Ćinare bb
84 210 Pljevlja
Odluka o organizovanju
Lokalnog javnog emitera Radio
Televizija Pljevlja ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 14/11)
Milan
Knežavić
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter "Radio i
televizija Cetinje" ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 27/11)
Ivan
Mijanović
Odluka o organizovanju
Lokalnog javnog emitera
"Radio Danilovgrad" ("Sl.list
CG - opštinski propisi", br.
37/11)
Branislav
Kadić
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter "Radio
Rožaje" ("Sl.list CG - opštinski
propisi", br. 14/13)
Zlatko Tutić
Rožaje
Bandžovo
Brdo
104,4
051/273-796
[email protected]
Rožaje
Gospođin
vrh
101,4
Rožaje
Kacuber
107,4
052/321 152
[email protected]
Tel/fax: 052/321-152
E-mail: [email protected]
Radio Cetinje
10.
Lokalni javni emiter "Radio i
televizija Cetinje" D.o.o.
Obiića poljana bb,
81 250 Cetinje
Tel/fax: 041/232-261, 231-600
067 573 190
[email protected]
E-mail: [email protected]
[email protected]
11.
Radio Danilovgrad
Lokalni javni emiter "Radio
Danilovgrad"
Rsojevica bb,
81 410 Danilovgrad
020/810-266
Tel: 020/810-265
Fax: 020/810-266
E-mail:
[email protected]
12.
Radio Rožaje
Lokalni javni radio-difuzni
servis "Radio Rožaje"
Maršala Tita bb
84 310 Rožaje
Tel/fax: 051/273-796, 273-795
E-mail: [email protected]
PREGLED JAVNIH RADIO EMITERA
(januar 2015.)
Red.
br.
13.
Naziv
radijskog
programa
Radio Andrijevica
Naziv lokalnog
javnog emitera
(kontakt podaci)
Lokalni javni emiter Radio
Andrijevica D.o.o.
Branka Deletića bb,
84 320 Andrijevica
Osnivački akt
Odgovorno lice
emitera
(direktor)
Opština
Lokacija
Odluka o organizovanju D.o.o.
Lokalni javni emiter Radio
Andrijevica ("Sl. list Crne Gore
- opštinski propisi", br. 05/12 i
03/13)
Svetislav
Stijović
051/230-647
Andrijevica
Balj
Odluka o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter "Radio
televizija Ulcinj" ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 38/11)
Muzafer Čauši
030/411 697
Ulcinj
Možura
Frekvencije
95,8
Tel: 051/230-644
Fax: 051/230-645
E-mail:
[email protected]
14.
Radio Ulcinj
Lokalni javni emiter "Radio
televizija Ulcinj" D.o.o.
Trg Maršala Tita bb,
85 360 Ulcinj
Tel/fax: 030/412-060,
030/411-697
E-mail: [email protected]
102,600
Download

Pregled lokalnih javnih radio emitera