FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE
GERÇEĞİN TEMSİLİ
Yusuf Kadri Şirinkan
GERÇEKLİK ALGI VE TEMSİL KAVRAMLARI
•
Gerçeklik, düşünülen yada zihinde tasarlanan değil, somut olarak var olandır.
•
Doğruluk sadece zihinde bulunurken, gerçeklik ise dünyanın bir nesnesidir.
•
Şüpheci düşünceye sahip düşünürler, doğruyu anlamak için şüphe edilmesi gerektiğini
söylemişlerdir.
•
Duyum, iç ve dış çevreden gelen uyarıcıların duyu organları tarafından algılanması ve
sinirler yolu ile beyne iletilmesidir.
•
Algılama ise bu bilgilerin beyinde işlenmesi olayıdır,
•
Dış dünyada gelişen olayları , zihinsel ve fizyolojik olarak değerlendirir ve algılarız.
•
Alıgılama sürecinde insan gerçeği yeniden şekillendirir.
•
Aynı uyarıcı farklı insanlarda farklı algılamalar yol açabilir.
Yusuf Kadri Şirinkan
GERÇEKLİĞİN FARKLI TANIMLARI
•
Gerçeklik, hem nesnel, hem öznel, hemde toplumsaldır.
•
Nesnel gerçeklik kişisel görüş açılarından bağımsızdır.
•
Öznel gerçeklik, kişiden kişiye göre değişen kültüre, deneyimlere ve içselleştirmeye
bağlıdır.
•
Sanal gerçeklik, insanın birden çok duyusuna hitap eden, gerçek benzeri bir dünyadır.
•
İmge, algıladığımız şeylerin zihinde bıraktığı izlerdir.
•
Resmetme, objelerin zihinde bıraktığı izlerinin yeniden yorumlanmasıdır.
Yusuf Kadri Şirinkan
SANAT ORTAMINDA GERÇEĞİN TEMSİLİ
•
Sanat, bilinçli bir varlık tarafından meydana getirilen simgesel anlamdaki “Güzel”dir.
•
Sanat, hoşa giden ve düşündüren biçimler yaratma çabasıdır.
•
Fotoğraf beklenmedik anları yakalar.
•
Sanat aracılığı ile insan, gündelik yaşamın ve pratik yararcılığın dışına çıkarak, kendine
bir özğürlük alanı yaratır ve hayatı zevkli bir hale dönüştürür.
•
Sanatçı, hayatın doğal akışını kavrayarak, herkesin göremediği gerçeği görebilir.
•
Sanatçı metaforlar kullanarak, gerçeği farklı algı boyutlarına taşır.
Yusuf Kadri Şirinkan
PİPO İÇEN ADAM
Yusuf Kadri Şirinkan
Yusuf Kadri Şirinkan
FOTOĞRAF VE GERÇEK
•
Fotoğraf, gerçeklik üzerine bir düşünme, insan aklının duyularını sınaması ve bir
refleksiyondur.
•
Duyu organları ile elde edilen deneyimler akılda işlenir bu olaya refleksiyon denir.
•
Fotoğraf makinası gerçeği aktarmada sadece bir araçtır. Önemli olan burada insan
faktörüdür. Insanda elindeki makinanın optik yapısı ile sınırlıdır.
•
Fotoğraf makinası, gerçeği yorumlamamıza yarayan herkesin anlayabileceği koşullarda
saklamamıza olanak tanıyan araçtır.
•
Fotoğraf makina yardımı ile öznel gerçeğin yeniden üretilmesidir.
•
Fotoğraf çekerken, arzularınız,bilinçaltınız, beklentileriniz ve değer yargılarınız faaliyete
geçer.
•
Gerçeklik değerini göstermek, kendi yorumunuzu katmak, güzeli ortaya çıkarmak, anlam
katmak istediğinizde fotoğrafında farklılıştığını değerlendiğini göreceksiniz.
Yusuf Kadri Şirinkan
FOTOĞRAF VE GERÇEK
Yusuf Kadri Şirinkan
FOTOĞRAF VE GERÇEK
Yusuf Kadri Şirinkan
FOTOĞRAF VE GERÇEK
•
Fotoğraf, farklı düşünme ve üretme biçimlerini beraberinde getiren bir yeniliktir.
•
Fotoğrafı çekenin bakışı ve enejisi, fotoğraf makinesi ile yeni bir görme biçimi oluşturur.
•
Insan zihni yeniden yorumlamaya programlanmıştır, dolayısı ile fotoğraf bunun için bir
araçtır.
•
Optik bakış yolu ile farketme duyusu harekete geçer.
•
Fotoğraf öznelere anlam yükleyerek, insan zihninin dış çevreden gelen verileri işlemesine
yardımcı olur.
•
Fotoğraf makinasının optik sistemi yöneldiği gerçekliği kaydederken, biçimlendirir ve bir
kalıba sokar. (Kadraj ve kompozisyon bilgilerini hatırlayınız.)
Yusuf Kadri Şirinkan
GÖRSEL ALGININ OLUŞMASI
Yusuf Kadri Şirinkan
MAKİNA İLE GÖSEL ALGININ OLUŞMASI
Yusuf Kadri Şirinkan
SANAT VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA GERÇEĞİN TEMSİLİ
• Bilim, evreni anlama ve doğru bilgiye ulaşma yollarından ve yöntemlerinden biridir.
• Konusu duyusal olmayan akılsal bilimler (Matematik, Mantık gibi)
• Konusunu gerçek dünyadan alıp, genel geçer yasalara ulaşan doğa bilimleri
• Konusunu insandan aldığından dolayı kesin yasalar yerine genellemelere ulaşan insan
bilimleri.
• Teknik, doğadaki malzemenin, insan becerisi yolu ile yaşamı kolaylaştıracak araca
dönüştürülmesidir.
• Bilim kuramsal, teknik ise pratiğe dayalı bir etkinliktir.
• Sanat, özgün yapıtlar oluşturabilmek için bilim ve tekniğin yardımına ihtiyaç vardır.
• Sanat etkinlikleri her dönemde teknolojik yeniliklerden etkilenerek bugüne gelmiştir.
Yusuf Kadri Şirinkan
Ödev Konusu
• “Bakmak” ile “Görmek” arasındaki farkı
açıklayınız.
Download

GE03