РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД
МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН” ПРИЈЕДОР
XVIII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МУЗИЧКИХ ШКОЛА РС
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РС
РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОР
МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН” ПРИЈЕДОР
XVIII Републичко такмичење ученика музичких школа РС
Приједор, 25 и 26. март 2011. године
Организациони одбор:
Гојко Рађеновић
Верица Мотл
Оливера Росић
Игор Мотл
Владимир Личанин
Боријана Куртовић
Тијана Топић
Зорица Фуштар
Горан Вулета
Весна Мршић-Турудија
Спонзори:
Позориште Приједор
Мира а.д. Приједор
Крајишке Капи д.о.о.Приједор
Јавор д.о.о. Приједор
Галерија 96
ОШ “Десанка Максимовић”
XVIII такмичење музичких школа Републике Српске
Приједор, 25-26 март 2011. године
Отварање такмичења, петак 25. март 2011. године у 09.00 часова – Позориште Приједор
Радни договор чланова жирија, 09.30 – Музичка школа
Такмичарски дио:
КЛАВИР
Петак, 25. март 2011. године – предкатегорија, прва и друга категорија, 10.00 – Сала Музичке школе
Петак, 25. март 2011. године – четврта и пета категорија, 10.00 – Позориште
Субота, 26. март 2011. године – трећа А и трећа Б категорија – 09.00 – Сала музичке школе
КЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ
Петак, 25 март 2011. године – 10.00 – Галерија
СОЛФЕЂО
Петак, 25 март 2011. године – 10.00 – Музичка школа
СОЛО ПЈЕВАЊЕ
Петак, 25 март 2011. године – 15.00 - Галерија 96
НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ
Субота, 26 март 2011. године, 09.00 – Позориште
ДУВАЧИ
Субота, 26 март 2011. године, 09.00 – ОШ
Десанка Максимовић
ХАРМОНИЈА И МУЗ. ОБЛИЦИ
Субота, 26 март 2011. године, 09.00 – ОШ Десанка Максимовић
ОРКЕСТРИ
Субота, 26. март 2011. године, 16.00 - Позориште
Завршни концерт, додјела награда и признања – Позориште Приједор, субота 26. март 2011. године у 20.00
часова
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА:
1. Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
2. Музичка школа „ Стеван Стојановић Мокрањац “ Бијељина
3. Музичка школа Требиње
4. Гимназија и Средња стручна школа Источно Сарајево
5. Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
6. Основна музичка школа „ Бранко Смиљанић “ Градишка
7. Основна музичка школа „ Маркос Португал “ Добој
8. Основна музичка школа Дервента
9. Школа за основно музичко образовање Прњавор
10. Основна музичка школа Источно Сарајево
11. Основна музичка школа Фоча
12. Основна музичка школа „ Корнелије Станковић “ Угљевик
13. Основна музичка школа „ Свети Роман Мелод “ Невесиње
14. Основна музичка школа Зворник
15.Основна музичка школа Брчко
16.МД “Исидор Бајић” Добој-Теслић
ЖИРИ
КЛАВИР - Преткатегорија, I и II категорија:
1. Ковач Анђелка ОМШ И.Сарајево
2. Дијана Зрнић МШ“В.Милошевић“ БЛ.
3. Екрем Хамзић МШ „Саво Балабан“ ПД.
4. Јелена Ковачевић МШ Требиње
Секретар жирија: Бранкица Црногорац
предсједник,
члан,
члан,
члан
КЛАВИР - III, IV и V категорија:
1. Невена Поповић АУ Београд, АУ Б.Лука
предсјеник,
2. Александра Радосављевић АУСлобомир П.унив.МШ. Бијељина члан,
3. Маја Аранђеловић СМШ И.Сарајево
члан,
4. Бранка Кузмановић АУ Б.Лика МШ.Б.Лука
члан,
5. Боријана Куртовић МШ „С.Балабан“ Приједор
члан
Секретар жирија: Анђела Здјелар
СОЛО ПЈЕВАЊЕ:
1. Дуња Симић АУ Б.Лука
2. Мирела Гермач МШ Бијељина
3. Горан Дражевић МШ Зворник
4. Каролина Михајловић МШ Б.Лука
Секретар жирија: Тијана Топић
предсједник,
члан,
члан,
члан
КАМЕРНИ АНСАМБЛИ
КЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ:
1. Биљана Јашић-Радовановић АУ Б.Лука
2. Александра Переула МШ Б.Лука
3. Николета Павловић МШ Бијељина
4. Славица Бобрек МШ Б.Лука
Секретар жирија: Весна Мршић-Турудија
предсједник,
члан,
члан,
члан
НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ:
1. Тимеа Хотић АУ Б.Лука, МШ Б.Лука
2. Виолета Попадић МШ Требиње
3. Аљоша Новаковић МШ“С.Балабан“ Приједор
4. Александар Рађеновић МШ Б.Лука
Секретар жирија: Горан Кесар
предсједник,
члан,
члан,
члан.
ДУВАЧИ:
1. Лаура Леваи-Аксин АУ. Н.Сад, АУ. Б.Лука
2. Бранислав Аксин АУ. Н.Сад, АУ. Б.Лука
3. Дејан Тркуља АУ.Б.Лука
4. Вероника Антуновић АУ.Н.Сад, МШ Б.Лука
Секретар жирија: Александар Јовановић
предсједник,
члан,
члан,
члан
ХАРМОНИЈА-МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ:
1. Игор Паспаљ АУ. Б.Лука
2. Милена Зеленковић МШ.Бијељина
3. Наташа Кусовац МШ. Б.Лука
4. Горан Вулета МШ.“С.Балабан“Приједор
Секретар жирија: Милош Зец
предсједник,
члан,
члан,
члан
СОЛФЕЂО:
1. Саша Павловић АУ.Б.Лука
2. Лазар Радоја МШ.Б.Лука
3. Гордана Мудраковић МШ.Бијељина
4. Драган Хрваћанин МШ.“Саво Балабан“Приједор
Секретар жирија: Даниел Пезеровић
предсјеник,
члан,
члан,
члан
ОРКЕСТРИ:
1. Бранка Радошевић АУ.Б.Лука
2. Радиша Рачић МШ.Б.Лука
3. Јелена Јованић МШ“С.Балабан“ Приједор
4. Владанa Милојковић ОМШ. И.Сарајево
Секретар жирија: Дејан Шаровић
предсједник,
члан,
члан,
члан
УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА:
ХАРМОНИЈА
И ОБЛИЦИ
УКУПНО
14
8
81
-
4
-
9
2
-
4
3
16
4
7
-
-
-
17
2
-
1
-
-
-
10
4
1
4
-
-
-
-
9
ТРЕБИЊЕ
6
7
-
-
-
1
-
14
БРЧКО
-
-
2
-
-
-
-
2
ДОБОЈ
2
1
-
-
-
-
-
3
ФОЧА
3
-
-
-
-
-
-
3
ДЕРВЕНТА
4
-
-
-
-
1
-
5
ПРЊАВОР
7
1
-
-
-
-
-
8
УГЉЕВИК
-
1
-
-
-
-
-
1
МУЗИЧКО ДРУШТВО ДОБОЈТЕСЛИЋ
1
1
-
-
-
-
-
2
ЗВОРНИК
3
3
3
2
-
2
-
13
ПРИЈЕДОР
27
3
11
4
-
14
8
67
КЛАВИР
К.МУЗИКА
БАЊА ЛУКА
21
13
16
4
5
ГРАДИШКА
3
1
1
-
БИЈЕЉИНА
7
-
-
И. САРАЈЕВО ОМШ
6
-
И. САРАЈЕВО СМШ
7
НЕВЕСИЊЕ
101
34
ДУВАЧИ СОЛО ПЈ. ОРКЕСТРИ СОФЕЂО
41
20
5
40
19
260
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА
Члан 1.
Састав, број и распоред по категоријама чланова жирија бира на предлог школа домаћин такмичења.
Члан 2.
Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога, репродуктивних уметника, диригената и камерних музичара.
Члан 3.
Жири је састављен од 4-6 чланова за сваку такмичарску дисциплину. Предсjедника жирија бира организациони одбор.
Члан 4.
Организациони одбор може донијети одлуку о сажимању жирија по дисциплинама и категоријама.
Члан 5.
Предјседник жирија је дужан:
Да прати да ли се оцјењивање сваког члана жирија обавља према Правилнику о раду жирија и да на вријеме интервенише у случајев има одступања, односно
уочавања неправилности;
Да по завршетку категорије Такмичења даје Организционом одбору такмичења приједлог учесника програма на завршном концерту.
Члан 6.
Чланови жирија су дужни:
Да оцјењују учеснике и ансамбле у складу са Правилником о раду жирија;
Да своје оцјене уносе у прописани образац;
Да учествују у раду жирија у току цијелог Такмичења, да присуствују седницама жирија, као и Округлом столу по завршетку сваке категорије;
Да потписују записнике са сједнице, као и збирне бодовне листе;
Да преко предсједника жирија интервенишу у случајевима уочавања неправилности у раду и одступања од Правилника о раду жирија.
Члан 7.
Члан жирија не оцјењује кандидата са којим је у сродству и кандидата коме је наставник.
Члан 8.
Секретар жирија је дужан:
Да прегледа пријаве такмичара и утврди усаглашеност са Пропозицијама и Правилником Републичког такмичења;
Да непотпуне и неправилно попуњене пријаве врати директору школе такмичара на исправку или допуну;
Да сазове чланове жирија 30 минута прије почетка категорије;
да упозна чланове жирија са правилником такмичења, Пропозицијама и правилником о раду;
Да води записник на сједницама жирија;
Да на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцјену за такмичара. Средња оцјена се заокружује на двије децималне вр ијаедности. У граничним
случајевима, када би се заокруживањем прешла доња граница за освајање награде, такмичару се додјељује награда нижег ранга (нп р: 94,99 је број бодова за другу , а
не за прву награду).
Да изврши корекцију бодова, (најмањег и највећег израженог бода), на 3 бода до првог следећег, (нпр: 80 (83);86;87;87;(90) 96 (два исто изражена броја се не
коригују, нпр: 80,80,90,91 92); оцјене се не коригују уколико је разлика између највише (најниже) и прве сљедеће мања од 3 бода.
Да у договору са предсједником жирија надгледа и руководи наступима кандидата;
Да најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;
Да прикупи попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку цијеле категорије;
Да уколико уочи било какве неправилности у раду жирија или техничке природе, упозна представника жирија и организациони одбор , и након тога, по потреби,
прекине такмичење;
Да по завршетку такмичарске категорије преда организационом одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане од свих чланова жирија. Ова
документација се чува трајно.
Члан 9.
Записник са сједнице жирија води секретар и у њега уноси значајне податке и одлуке које жири доносе. Предсједник жирија и секретар потписују записник
пошто га прегледају и остали чланови жирија.
Члан 10.
Обрасци који се воде о наступу такмичара једне категорије или поткатегорије садрже:
Име и презиме такмичара или назив ансамбла;
Дисциплину и категорију у којој се такмичи;
Мјесто за оцјену, коју даје члан жирија, исказану бројчано;
Мјесто за могуће напомене;
Мјесто за потпис члана жирија.
Напомена: образац добијају сви чланови жирија.
ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ - Заједничка бодовна листа садржи:
Дисциплону, категорију - поткатегорију;
Датум одржавања такмичења;
Редни број, име и презиме кандидата;
Име и презиме сваког члана жирија;
Рубрике у које се уноси број бодова сваког члана жирија, појединачно;
Рубрику у коју се уноси просјечан број бодова;
Рубрику укоју се уноси да ли је такмичар освојио награду;
Мјесто за потпис свих чланова жирија и секретаре жирија
Мјесто за овјеру организационог одбора да је примио збирни образац;
Датум.
Распоред на коме се објављују коначни резултати по одржаном такмичењу садржи:
Име и презиме кандидата по редосљеду наступа;
Исказане бодове свих чланова жирија;
Просјечан број бодова;
Освојену награду;
Мјесто за потпис предсједника жирија.
Члан 11.
Чланови жирија оцјењују такмичаре бодовима од 0 до 100. Индивидуалну бодовну листу члан жирија предаје одмах по завршетку кат егорије. Бодови се
уписују без консултације са осталим члановима жирија. Рангирање врши секретар, израчунавањем средње оцјене сваког такмичара.
Члан 12.
Такмичара који прекорачи дозвољену минутажу, жири по правилу прекида и оцјењује такмичара на основу изведеног програма до мом ента прекида, уколико
је изведена обавезна композиција и дио слободног програма. Жири може, по сопственој процјени, уколико нема јасан став о нивоу извођења програма, допустити
извођење програма преко одређене минутаже. За премијерно извођење, или извођење некаталогизиране композиције неопходно је уз пријаву доставити и нотни
материјал таквог дјела.
Члан 13.
Такмичар може извршити измјену једне од најављених композиција ако је измјена пријављена прије почетка такмичења у категорији у којој такмичар
наступа и ако су чланови жирија сагласни са промјеном. Овај став се не односи на предкатегорију гдје су измјене програма дозв ољене.
Члан 14.
Пласман такмичара одређује се сабирањем бодова са бодовних листа чланова жирија и дељењем добијеног збира бројем чланова жири ја који су извршили
оцјењивање.
Члан 15.
Такмичари се рангирају према освојеном броју бодова.
Прва награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 95 бодова. (Жири може да додијели највише 4 прве и 1 специјалну награду у свакој категорији)
Друга награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 85 бодова.
Трећа награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 75 бодова.
Похвала се може додијелити ако такмичар освоји најмање 70 бодова.
Члан 16.
У случају да више такмичара-солиста има исти број бодова, предност се даје млађем такмичару, а за клавирски дуо, дуо, камерни ансамбл, хор и оркестар
коначну одлуку о пласману доноси жири.
Члан 17.
Одлука жирија је неопозива.
ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици основних и средњих музичких школа Републике
Српске, а као гости могу наступити ученици других музичких школа из цијеле БиХ.
Члан 2.
Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а
Пропозицијама - програми такмичарских дисциплина и категорија такмичара.
Члан 3.
Такмичење ученика музичких школа Републике Српске се организује као трајна манифестација у оквиру система музичког школовања.
Сврха такмичења је:
Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну активност;
Помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и афирмацији;
Размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача-интерпретатора;
Афирмација педагога са изузетним резултатима.
Члан 4.
Такмичење се одржава сваке године, а по такмичарским дисциплинама биенално:
- ПРВИ ЦИКЛИС - садржи ове дисциплине: клавир, флаута, кларинет, саксофон, обоа, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, соло -пјевање, камерни ансамбли, оркестар.
- ДРУГИ ЦИКЛУС - садржи ове дисциплине: виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, харфа, мала келтска харфа, тамбура, манд олина, хармоника, удараљке,
клавирски дуо, камерни дуо, хор.
Члан 5.
Организациони одбор чине представници школе-домаћина такмичења који организују и прате ток такмичења.
Члан 6.
Пријаве ученика подносе се до термина које одреди домаћин такмичења.
Образац пријаве садржи:
име и презиме такмичара (назив ансамбла);
име школе и разред;
дисциплину и категорију за коју се ученик пријављује;
програм и његово трајање.
Уз пријаву такмичар је дужан да поднесе:
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
доказ о уплати котизације
Уз пријаву за хорове и оркестре, школе су дужне доставити списак ученика са наведеном годином рођења и разредом у који су уписани.
Пријаву такмичара, уз провјеру потребне документације, печатом овјерава и доставља школа коју ученик представља.
Члан 7.
У солистичким дисциплинама ученици се такмиче у категоријама према годинама старости.
Уколико категорија обухвата ученике основне и средње школе (за дисциплине клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, гитара, соло пјевање,
тамбура, мандолина) категорија се дијели на двије поткатегорије:
За ученике основне школер;
За ученике средње школе.
У дисциплинама: флаута, обоа, кларинет, фагот, труба, тромбон, саксофон, хорна, и туба ученик средње школе не може се такмичити са ученицима основне школе,
већ мора наступити у сљедећој, старијој категорији, без обзира на године рођења.
У дисциплинама: харфа, удараљке, камерни ансамбли, оркестар и хор учесници се такмиче у категоријама према ступњу школовања .
Члан 8.
Такмичење је јавно.
У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, програм се изводи напамет у цијелости, осим у категорији дувачких инструмена та и удараљки гдје је то
у пропозицијама. На такмичењу се не могу користити звучна помагала ни у једној такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и бас хармонике у
оркестру хармоника.
Члан 9.
Број категорија и старост учесника за сваку дисциплину:
КЛАВИР – ВИОЛИНА – ВИОЛОНЧЕЛО
преткатегорија
9
I категорија
11
II категорија
13
година и млађи
III категорија
15
IV категорија
17
V категорија
19
ХАРМОНИКА – ГИТАРА
преткатегорија
11
I категорија
13
II категорија
15
III категорија
17
IV категорија
19
КЛАВИРСКИ ДУО
I категорија
II категорија
III категорија
IV категорија
ученици
ученици
ученици
ученици
КАМЕРНИ АНСАМБЛИ
I категорија
ученици
II категорија
ученици
III категорија
ученици
IV категорија
ученици
година и млађи
I- III раз. основне музичке (шестогодишње) школе
IV – V раз.основне музичке(четворогодишње) школе
I- II раз. средње музичке школе
III – IV раз. Средње музичке школе
I- III раз. основне музичке (шестогодишње) школе
IV – VI раз.основне музичке(шестогодишње) школе
I- II раз. средње музичке школе
III – IV раз. Средње музичке школе
ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
преткатегорија
ОМШ
I категорија
I и II разред СМШ
II категорија
III и IV разред СМШ
ХОР
I категорија
II категорија
ХОР ОМШ
дјечији хор до 32 пјевача
дјечији хор од 33 - 60 пјевача
ХОР СМШ
камерни женски хор од 16 – 30 пјевача
женски хор од 30 – 60 пјевача
камерни мјешовити хор од 16 – 30 пјевача
мјешовити хор од 30 – 60 пјевача
Напомена:
У II категорији све композиције изводити искључиво a cappella.
Женски хорови морају бити најмање трогласни, а мјешовити – четворогласни.
Члан 10.
Чланови жирија бирају се из редаова истакнутих музичких педагога и реподуктивних умјетника, диригената и камерних музичара.
Члан 11.
Пропозиције такмичења као и трајање програма за сваку категорију, предлаже стручна комисија.
Члан 12.
По заврчетку такмичења, на завршном, свечаном концерту уручују се I награде, док се остале дипломе уручују групно, представницима школа.
Члан 13.
Диплома такмичења садржи сљедеће податке:
Име и презиме такмичара;
Податке о дисциплини, категорији и награди;
Назив школе, име професора у чијој је ученик класи;
Потпис и печат директора РПЗ;
Потпис и печат директора школе домаћина такмичења.
КЛАВИР
ПРЕТКАТЕГОРИЈА
МУЗИЧКА ШКОЛА, 25. март 2011. године ( петак )
10.00 – 11.00 часова
1. БАБИЋ ИВАН, 2002. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ф. Бајер : Етида оп.101 бр.93 а-мол
J.Б.Диверно : Етида оп.176 бр.3 Це-дур
Ј.Пахлбел : Гавота а-мол
Р. Шуман : Дивљи јахач оп.68 а-мол
класа : Мршић Турудија Весна
6. РАЈИЋ АЊА, 2002. годиште
Основна музичка школа, Зворник
Р. Петровић : Злато мамино
М. Арон : Индијанска ратна игра
Ј.С.Бах : Мизе
И.З. Касерис : Кокице
класа : Лазић Миленко
7. РИЂЕШИЋ АЊА, 2002. годиште
Музичка школа, Требиње
Ј. Кригер : Сарабанда
А. Диабели : Сонатина Еф-дур
М. Смит : Dance of Pierrot
класа : Вртикапа Бојана
3. ИЛИЋ САРА, 2002. годиште
Основна музичка школа „ Бранко Смиљанић “ Градишка
Б.Краус : Етида оп.77 де-мол
Л.В. Бетовен : Сонатина Ге-дур, I став
Ј.С.Бах : Менует Ге-дур
В.Џилок : Capriccietto
класа : Ристић Тањa
4. ЛОНЧАР ЛОЛА, 2002. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Менует де-мол
Х.Лемоан : Етида оп.37 бр.5
А.Раули : Језеро
А.Раули : У земљи гнома
класа : Рађеновић Јасна
5. ЊЕЖИЋ СТЕЛА, 2002. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
В. Џилок : Француска лутка
Ј.С.Бах : Менует ге-мол
Пахуљски : У сновима
класа : Зрнић Дијана
КЛАВИР
2. ЂУКИЋ ТАМАРА, 2002. годиште
МД „ Исидор Бајић “ Теслић
Ј.С. Бах : Буре а-мол
К.Гурлит : Гавота а-мол
Ј.Бајер : Мали валцер А-дур
класа : Пезер Дијана
ПРВА КАТЕГОРИЈA
МУЗИЧКА ШКОЛА, 25. март 2011. године ( петак )
11.00 – 15.00 часова
1. АДАМОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, 2001. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
А.Краус : Етида оп.77
Ф.Е. Бах : Менует еф-мол
А.Диабели : Сонатина оп.168 бр.2, I став
Пахуљски : У сновима
класа : Ђуричић Марија
КЛАВИР
2. АЛИЧЕХАЈИЋ ХАНА, 2001. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Х.Лемоан : Етида оп.37 Де-дур
Г.Ф.Хендл : Менует Ге-дур
Ф.Кулау : Сонатина оп.88 Це-дур
В.А.Моцарт : Канцонета
В.А.Моцарт : Арија
класа : Јованић Јелена
3. АЉЕTИЋ МИЛИЦА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : Мали прелудијум бр.4 Де-дур
Ф.Ј. Хајдн : Соната Де-дур, I став
Х. Бертини : Етида о.29 фис-мол
Б. Дварионас : Валцер а-мол
класа : Зрнић Дијана
4. БИЛБИЈА ЈОВАНА, 2001. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Полонеза ге-мол
Х.Беренс : Етида
Л.В.Бетовен : Сонатина Еф-дур, I став
Ф.Бургмилер : Ластавица
класа : Рађеновић Јасна
5. БОВАН МИЛИ, 2001. годиште
Музичка школа, Требиње
Ј.С. Бах : Менует
Ц. Мајер : Етида ге-мол
А.Диабели : Сонатина, I став
К. Милеткев : Игра, Коломбине, Арлекин,
Вук
класа : Ковачевић Јелена
6. ВАЈКАНОВИЋ СОЊА, 2000. годиште
Основна музичка школа, Зворник
Диверно : Етида Це-дур
Ј.С.Бах : Менует ге-мол
А.Диабели : Сонатина Еф-дур, I став
Ф.Бургмилер : Балада
класа : Маловић Желимирка
7. ВУЧЕНОВИЋ ЛАНА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
А.Сарторио : Етида Де-дур
Л.В.Бетовен : Сонатина Ге-дур
Ј.С. Бах : Мале композиције де-мол
В.Џилок : Скица јесени
класа : Курузовић Сташа
8. ГРБИЋ МАРИЈА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф. Бургмилер : Етида оп.100 де-мол „
Тарантела “
Ј.С. Бах : „ Мале композиције “, Менует
де-мол
И. Плејел : Сонатина Де-дур, I став
Ц. Франк : Жалба лутке
класа : Шапић Милена
9. ЂУРИЋ ТЕОДОРА, 2000. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
Х.Диверно : Етида Ге-дур
Ј.С. Бах : Менует ге-мол
Ј. Ванхал : Сонатина Еф-дур
Кардош : Народна пјесма
класа : Пезер Дијана
10. ЗЕЛЕНОВИЋ ЉИЉАНА, 2000. годиште
Музичка школа „ Св. Роман Мелод “ Невесиње
К.Черни : Етида оп.299 бр.4
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција бр.8
Ф.Ј.Хајдн : Соната А-дур, I став
Ф.Бургмилер : Тужна прича оп.100 бр.16
Ф.Бургмилер : Олуја оп.109 бр.13
класа : мр. Трајковић Александра
11. ЗМИЈАЊАЦ СОФИЈА, 2000. годиште
Основна музичка школа „ Бранко Смиљанић “ Градишка
М.С. Шмиц : Jazz Parnass Етида оп.21
Ј.С. Бах : Мали прелудијум Еф-дур
Ф.Ј. Хајдн : Соната Це-дур Hob. XVI:1, I
став
Ф. Шопен : Полонеза ге-мол
класа : Мрган Александра
13. КЕСАР НЕДА, 2000. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
К.Черни : Етида оп.849 бр.6
Ј.С.Бах : Марш Ес-дур
Ф.Ј.Хајдн : Соната Hob. XVI:8, I став
Д.Кабаљевски : Рондо-Токата
класа : Ковачевић Софија
14. КОЧИЋ НИНА, 2001. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф.Бургмилер : Етида оп.109 бр.8, Agitato
Ј.С. Бах : „ Дванаест малих прелудијума
“ бр.10 ге-мол
Ф.Кулау : Сонатина оп.55 бр.3 Це-дур
В.А. Моцарт : „ Четрнаест дјечјих
композиција “ бр.4 Де-дур
класа : Шапић Милена
17. МАКСИМОВИЋ СТЕФАН, 2000. годиште
Музичка школа „ Стеван Стојановић Мокрањац “,
Бијељина
Ф.Бургмилер : Етида оп.100 бр.9 Це-дур
Ј.С.Бах : Полонеза ге-мол
Ф. Кулау : Сонатина оп.20 бр.1 Це-дур, I
став
В. Џилок : Мисна звона
класа : Стевановић Драгана
18. МАРИНКОВИЋ АНА, 2000. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
Ј.С. Бах : Полонеза ге-мол
Х.Лемоан : Етида е-мол
Л.В.Бетовен : Сонатина Еф-дур
В.Џилок : Скица јесени ха-мол
класа : Пезер Дијана
19. МАРЈАНОВИЋ МАЈА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Х. Беренс : Етида оп.88 бр.12
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција бр.1 Цедур
А.Диабели : Сонатина Еф-дур
Касерн : Кокице
класа : Савић Лана
15. КУЗМАНОВИЋ ЂОРЂЕ, 2000. годиште
Основна музичка школа „ Бранко Смиљанић “ Градишка
Х.Бертини : Етида оп.29 фис-мол
Ј.С. Бах : Мали прелудијум де-мол
Ф.Ј. Хајдн : Сонатина Ге-дур, I став
В.Џилок : Мисионарска звона
класа : Ристић Тања
20. МИЛАНОВИЋ ТЕОДОРА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф. Лекупе : Етида а-мол
Ј.С. Бах : Полонеза ге-мол
Ф.Кулау : Сонатина оп.55 бр.3, I став
Пахуљски : У сновима
класа : Савић-Бањац Мирна
16. ЛОПАНДИЋ СТЕФАН, 2000. годиште
Основна музичка школа „ Маркос Португал “, Добој
Ј.С. Бах : „ Шест малих прелудијума “,
бр.2 це-мол
Х.Бертини : Етида оп.27 бр.7 це-мол
В.А.Моцарт : Сонатина Ге-дур, I став
Ф. Шуберт : Музички моменат оп.94 бр.3
класа : Шапић Милена
21. МИЉКОВИЋ МИЛАНА, 2001. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : Менует де-мол
С. Хелер : Етида оп.47 бр.3
М.Клементи : Сонатина оп.36 бр.2
В.Џилок : Скица јесени
В.Џилок : Валцер
класа : Мирјанић Горица
22. НОВАКОВИЋ МИРНА, 2000. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Мали прелудијум ге-мол
Х.Лемоан : Етида оп.37 бр.36
Ф.Ј.Хајдн : Соната Ге-дур Hob. XVI:8
П.И.Чајковски : Шевина пјесма
класа : Рађеновић Јасна
КЛАВИР
12. ЈАЊИЋ ДУЊА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : „ Мале композиције “,
Полонеза ге-мол
Г. Кулау : Сонатина Це-дур, I став
Х. Лемоан : Етида оп.37 бр.36 Ге-дур
Р. Шуман : Радостан сељак оп.68
класа : Самуровић Мелина
КЛАВИР
23. РАДОВИЋ МАРИЈА, 2001. годиште
Музичка школа „ Св. Роман Мелод “ Невесиње
К.Черни : Етида оп.849 бр.26 ге-мол
Ј.С. Бах : Мали Прелудијум бр.10 ге-мол
М. Клементи : Сонатина Це-дур, I став
М. Милетић : Роботи Е-дур
класа : Станковић Александар
29. ШАРОВИЋ АНСТАСИА, 2000. годиште
Основна Музичка школа, Фоча
Ф. Бургмилер : „ Немир “
Ј. Кригер : Анданте
Л.В. Бетовен : Сонатина Ге-дур, I став
Д. Кабаљевски : Кловнови
класа : Мијовић Данијела
24. РЕНДИЋ КАТАРИНА, 2001. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
К.Черни : Етида оп.849 бр.8 Це-дур
Ј.С.Бах : Менует це-мол
А.Диабели : Сонатина оп.168 бр.1
Д.Кабаљевски : Плес оп.27
класа : Здјелар Анђела
30. ШОТРА АЛЕКСАНДАР, 2000. годиште
Музичка школа, Требиње
К. Черни : Етида оп.139 бр.19
Д. Циполи : Гавота
Ф. Кулау : Сонатина оп.20 бр.1
В.А. Моцарт : Енглез
В.А. Моцарт : Вар. на тему из опере „
Чаробна Фрула “
класа : Шотра Георгина
25. СИМИЋ АНЂЕЛА, 2001. годиште
Основна музичка школа „ Маркос Португал “, Добој
Ј.С. Бах : Мизет Де-дур
Л.В. Бетовен : Сонатина Ге-дур
А.Гедике : Етида Це-дур
Д.Кабаљевски : Јежић
Д.Кабаљевски : Ноћ на ријеци
класа : Лазић Саша
26. ТАТИЋ АЛЕКСАНДАР, 2000. годиште
ОШ „ Никола Тесла “ Дервента
Х.Бертини : Етида оп.100 бр.15
Ј.Пехелбел : Kanon in D
Л.В.Бетовен : Соната оп.49 бр.1
Ф.Шопен : Полонеза
класа : Вукичевић Нада
27. ТОПИЋ МИЛИЦА, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Х.Беренс : Етида оп.88 бр.13
Г.Ф.Хендл : Сарабанда
В.А.Моцарт : Сонатина Це-дур
В.Џилок : Скица јесени
класа : Новаковић Емира
28. ЧОЛИЋ ТЕА, 2001. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Г.Ф.Хендл : Дрскост
Ф. Бургмилер : Етида оп.100 бр.6
Л.В.Бетовен : Сонатина Ге-дур
Р.Шуман : „ Албум за младеж “ оп.68 бр.2
и бр.16
класа : Мирјанић Горица
МУЗИЧКА ШКОЛА, 25. март 2011. године ( петак )
16.30 – 20.30 часова
1. ВУЈИНОВИЋ МАРИЈА, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Мали прелудијум бр.4 Де-дур
( BWV 936 )
Ф. Бургмилер : Етида оп.109 бр.8 е-мол
М. Клементи : Сонатина оп.36 бр.4 Ефдур, I став
К. Гурлит : Два валцера ( е-мол, Ге-дур )
класа : Мршић Турудија Весна
6.ИВАНОВИЋ МИЛИЦА, 1999. годиште
Основна Музичка школа, Фоча
К.Черни : Етида оп.849 Це-дур
Ј.С. Бах : Мали прелудијум бр.2
М. Клементи : Сонатина оп.36 бр.4, I став
Ф. Бургмилер : Балада
класа : Мастило Вељко
7. ЈАКИЋ САЊА, 1998. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Л.М.Шкерјанц : Етида фис-мол
Ј.С. Бах : Мали прелудијум ге-мол
М. Клементи : Сонатина оп.36 Це-дур
Р. Шуман : Дивљи јахач
класа : Станишић Ивана
2. ВУКОЈИЧИЋ АЊА, 1999. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
А.Лешхорн : Етида Це-дур
Ј.С. Бах : Мали прелудијум Це-дур
В.А. Моцарт : Сонатина Це-дур
Р.Шуман : Дивљи јахач а-мол
класа : Ковачевић Ђорђе
8. ЈЕВТИЋ РАДА, 1999. годиште
МШ „ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
Т. Лак : Етида бр.29 а-мол
Г.Ф.Хендл : Сарабанда де-мол
Ф.Ј.Хајдн : Сонатина Еф-дур бр.6
Е. Григ : Марш патуљака
класа : Симић Јелена
3. ДРЉИЋ МАНУЕЛА, 1999. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
С.Хелер : Етида оп.45 де-мол
Ј.С. Бах : Двогласна инв. бр.4 де-мол
Ф.Кулау : Сонатина оп.55 бр.3 Це-дур
Е.Григ : Валцер а-мол
класа : Ђаковић Далиборка
9. ЈОВАНОВИЋ ТИНА, 1999. годиште
МШ „ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
С.Хелер : Етида оп.46 е-мол
Ј.С.Бах : Мали прелудијум е-мол
Ф. Кулау : Сонатина оп.59 бр.1 А-дур
А.Хачатуријан : Етида за маркато це-мол
класа : Ђукановић Наташа
4. ЂУРИЋ АНА, 1999. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
К.Черни : Етида оп.849 Це-дур
Ј.С. Бах : Мали прелудијум Це-дур
Ф.Кулау : Сонатина бр.1 Це-дур
П.И.Чајковски : Старофранцуска пјесма
класа : Ковачевић Ђорђе
10.КЕСИЋ САРА, 1999. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : Трогласна инв. бр.6 Е-дур
А. Кобљански : Етида Ге-дур
Ј. Хајдн : Соната Hob. XVI:34 е-мол, I ст
Ф.Шопен : Валцер оп.70 бр.2 еф-мол
класа : Зрнић Дијана
5. ЗОРИЋ ИВАНА, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
К.Черни : Етида оп.299 бр.2
Ј.С.Бах : Мали прелудијум бр.2
Л.В.Бетовен : Соната оп.49 бр.12
С.Прокофијев : Валцер оп.65 А-дур
класа : Црногорац Бранкица
11. КЛИНЦОВ АНДРЕЈ, 1998. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција Еф-дур
В.А. Моцарт : Соната KV 457 це-мол, I ст
Ф. Лист : Етида оп.1 бр.9 Ас-дур
Ф.Шопен : Фантазија-Импромпти оп.66
цис-мол
класа : Зрнић Дијана
КЛАВИР
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
12. КОЛОНИЋ ДИНО, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С. Бах : Двогласна инв. бр.15 ха-мол
Ј. Хајдн : Соната Hob. XVI:23 Еф-дур, I
К.Реинеке : Етида оп.121 бр.7
Милошевић : Игра
класа : Рађеновић Јасна
13. ЛАТИНОВИЋ ДРАГАНА, 1998. годиште
ОШ „ Никола Тесла “ Дервента
А.Лешхорн : Етида оп.52 бр.8
Ј.С.Бах : Мали прелудијум де-мол
Ф.Ј.Хајдн : Соната бр.53 е-мол
Ф.Менделсон : Пјесма без ријечи це-мол
класа : Покрајчић Душан
КЛАВИР
14. МАКИВИЋ МИЛЕНА, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
С.Хелер : Етида оп.47 Де-дур
Ј.С. Бах : Мали прелудијум бр.2
В.А.Моцарт : Сонатина Це-дур
Д.Кабаљевски : Скерцо оп.27
класа : Црногорац Бранкица
15. МИЛИЈАШ ЈОВАНА, 1999. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
К.Черни : Етида оп.849 Це-дур
Ј.С. Бах : Мали прелудијум Це-дур
Л.В. Бетовен : Сонатина бр.4 Ге-дур
Д. Шостакович : Игра Де-дур
класа : Ковачевић Ђорђе
16. РАДОВИЋ САРА, 1999. годиште
Основна музичка школа, Зворник
К.Черни : Етида оп.740 Еф-дур
Ј.С. Бах : Двогласна инв. бр.13 а-мол
В.А. Моцарт : Соната Еф-дур
Б. Крстић : Вјеверица а-мол
класа : Бошковић Мирослав
17. САМАРЏИЋ ЈОВАНА, 1998. годиште
Музичка школа „ Св. Роман Мелод “ Невесиње
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција
Ф.Ј.Хајдн : Соната бр.53 е-мол, I став
К.ерни : Етида оп.740 а-мол
С.Рахмањинов : Италијанска полка
класа : Стојановић М.
18. СЕВДИЋ АТИНА, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
С. Хелер : Етида оп.45 бр.14 Еф-дур
Ј.С.Бах : Мали прелудијум бр.3 де-мол
( BWV 935 )
Ф. Кулау : Сонатина оп.88 бр.3 а-мол, I
Ф. Спиндлер : Пјесма оп.100 Ге-дур
класа : Мршић Турудија Весна
19. СИМИЋ МИЛИЦА, 1998. годиште
Школа за основно музичко образовање, Прњавор
Х.Бернс : Етида оп.61 а-мол
Ј.С. Бах : Мали прелудијум де-мол
М.Клементи : Сонатина оп.37 бр.2 Де-дур
К.Дебиси : Мали црнац
класа : Пезер Дијана
20. СРДАНОВИЋ ЉУБИЦА, 1998. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
А. Хачатуријан : Етида за маркато
Ј.С. Бах : Мали прелудијум Це-дур
Ј. Хајдн : Соната бр.10 Це-дур
Е.Григ : Солвејгина пјесма
класа : Станишић Ивана
21. СТОЈНИЋ ЗОРАНА, 1998. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
С. Хелер : Етида оп.46 Де-дур
Ј.С. Бах : Двогласна инв. бр.9 еф-мол
Ј. Хајдн : Соната Hob. XVI:27 Ге-дур, I
П.И. Чајковски : Април
класа : Рашета Ивана
22. УЛЕТИЛОВИЋ ЖЕЉКО, 1999. годиште
ОШ „ Никола Тесла “ Дервента
Ј.Малат : Етида е-мол
Ј.С.Бах : Менует ге-мол
А.Диабели : Сонатина Еф-дур, Рондо
И.Беркович : Варијација на руску тему
класа : Покрајчић Душан
23. ФУШТАР НИНА, 1999. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција бр.8 Ефдур
Л.В.Бетовен : Соната оп.49 бр.2, I став
С.Хелер : Етида оп.46 бр.3
К.Гурлит : Валцер оп.132 е-мол
класа : Рађеновић Јасна
Музичка школа, 26. март 2011. године ( субота )
9.00 – 13.00 часова
1. АНДРИЋ ЈЕЛЕНА, 1996. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ј.С. Бах :Двогласна инвенција Це-дур
В.А. Моцарт : Соната KV 570 Бе-дур, I ст
И. Бајић : Етида „ На извору “
Ф. Лист : Мађарска рапсодија бр.3
класа : Ковач Анђелка
2. АЏИЋ МАЈА, 1997. годиште
МШ„ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
С.Хелер : Етида оп.90 бр.12 гис-мол
Ј.С.Бах : Двогласна инв. бр.15 ха-мол
Ф.Ј.Хајдн : Соната бр.42 Hob. XVI:27 Гедур, I став
Р.Шчердин : Хумореска
класа : Собо Наташа
3. ВИКАЛО АНА, 1997. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Е.Нојперт : Етида оп.19 бр.1
Ј.С.Бах : Двогласна инвенција бр.1
Ф.Ј.Хајдн : Соната А-дур, I став
К.Дебиси : Мали црнац
К.Дебиси : Мали пастир
класа : Црногорац Бранкица
4. ДРАКУЛ БРАНКА, 1996. годиште
Основна Музичка школа, Фоча
К. Черни : Етида оп.299 це-мол, III св.
Ј.С. Бах : Двогласна инв. бр.9 еф-мол
Моцарт : Соната бр.14 KV 457 це-мол, I
А. Гречанинов : Тужбалица
класа : Радовић Александра
5. ЂУКАНОВИЋ СОЊА, 1997. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Двогласна инв. бр.14 Бе-дур
М.Клементи : Соната оп.12 бр.1 Бе-дур, I
Ј.Н.Хумел : Етида оп.125 бр.3 ес-мол
Ф.Шопен : Valse melanholique фис-мол
класа : Вулета Бранка и Куртовић Боријана
6. ЂУКИЋ МИЛИЦА, 1996. годиште
Музичка школа, Требиње
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција бр.4
И. Бајић : Етида „ На извору “
В.А.Моцарт : Соната KV 332, I став
Е. Гранадос : Ориентал ( из Шпанске
свите оп.37 бр.2 )
класа : Ковачевић Јелена
7. ЂУРИЦА ИВАНА, 1997. годиште
Музичка школа „ Св. Роман Мелод “ Невесиње
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција бр.10
Л.В.Бетовен : Соната оп.7 бр.4 Ес-дур
К.Черни : Етида оп.740 Бе-дур
Ф.Шопен : Фантазија-Импромпти цис-мол
класа : Стојановић М.
8. ЈУСУФАГИЋ ЛЕИЛА, 1996. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф. Лист : Етида оп.4 бр.1
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција бр.11
Л.В. Бетовен : Соната оп.2 бр.1
Р.Шуман : Шумске сцене оп.82 бр.6
класа : Мирјанић Горица
9. КОРОМАН НИНА, 1996. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција бр.15
Ј.Крамер-Билов : Етида бр.19
В.А.Моцарт : Соната KV 280 Еф-дур, I ст
Ф. Шопен : Валцер оп.69 бр.1 „ L adieu “
класа : Баричанин Вања
10. МИКАНОВИЋ АНДРЕЈА, 1997. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Двогласна инв. бр.13 а-мол
М.Клементи : Соната оп.25 бр.6 Де-дур, I
Х.Равина : Етида оп.50 бр.5 а-мол
А.Дворжак : Валцер оп.54 бр.5 ге-мол
класа : Куртовић Боријана
11. МИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, 1997. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ј.С. Бах :Двогласна инвенција Еф-дур
Л.В. Бетовен : Соната оп.2 бр.1, I став
Ј.Крамер-Билов : Етида бр.21 ге-мол
Ф. Шопен : Валцер оп.69 бр.1
класа : Сарић Ивана
класа : Грковић Милка
КЛАВИР
ТРЕЋА “ А “ КАТЕГОРИЈА
12. ПАЖИН ЖЕЉКА, 1996. годиште
Музичка школа, Требиње
Ј.С. Бах :Двогласна инвенција бр.14
К.Черни : Етида оп.299 бр.7 Бе-дур
Ф.Ј.Хајдн : Соната Де-дур
Е.Гранадос : Поетични валцери
класа : Ковачевић Јелена
КЛАВИР
13. ПЕЧЕНИЦА ТАМАРА, 1997. годиште
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ј.С. Бах :Двогласна инвенција бр.7
Е.Мек Дауел : Етида за leggerissimo
Ф.Ј.Хајдн : Соната бр.27 Ге-дур, I став
Ф. Шопен : Валцер оп.69 бр.2
класа : Баричанин Вања
14. РУЖИЧИЋ АЛЕКСА, 1997. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : Двогласна инв. бр.11 ге-мол
Х. Равина : Етида оп.50 бр.22 ха-мол
В.А.Моцарт : Соната Ге-дур, I став ( KV
283 )
Ф. Шуберт : Музички моменат оп.94 бр.3
еф-мол
класа : Мршић Турудија Весна
15. СИКИРАШ МАРИНА, 1997. годиште
МШ „ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
Х.Равина : Етида оп.55 бр.22
Ј.С.Бах : Двогласна инвенција бр.6 Е-дур
Ф.Ј.Хајдн : Соната бр.8 Hob. XVI:5 А-дур,
I став
Д.Деспић : Вињете ( La Valse, Caccia,
Scherzino )
класа : Собо Наташа
16. СИМОВИЋ НИКОЛА, 1996. годиште
Музичка школа, Требиње
Ј.Крамер : Етида Бе-дур
Ј.С. Бах : Двогласна инвенција бр.15
Л.В.Бетовен : Соната оп.90, I став
Ф.Шопен : Валцер оп.64 бр.1
Ф.Шопен : Валцер оп.64 бр.2
класа : Рајковић Александра
17. ШАКОТИЋ ЈЕЛЕНА, 1997. годиште
ОШ „ Никола Тесла “ Дервента
К.Черни : Етида оп.740 Це-дур
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција е-мол
И.Мошелес : Варијације на Хендлову
тему оп.29 ( прва, трећа )
П.И.Чајковски : Јун
ТРЕЋА “ Б “ КАТЕГОРИЈА
Музичка школа, 26. март 2011. године ( субота )
13.00 – 14.00 часова
1. МАСТИЛО МАРИЈА, 1996. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга Гедур
В.А. Моцарт : Соната КV 457, I став
Ф. Лист : Етида бр.4
Д. Кабаљевски : Рондо
класа : Аранђеловић Маја
2. ПЕРДУВ МИЛАНА, 1996. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга цемол
М.Мошковски : Етида оп.72 ге-мол
Л.В. Бетовен : Соната оп.10 бр.1 це-мол
Ф. Шопен : Полонеза оп.40 бр.2 це-мол
класа : Зрнић Дијана
3. РАДОВИЋ МАРКО, 1996. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С. Бах : Трогласна инвенција Це-дур
В.А.Моцарт : Соната КV 570, I став
К. Черни : Етида оп. 740 бр.40
З. Христић : Токата
класа : Симанић Свјетлана
ПОЗОРИШТЕ, 25. март 2011. године ( петак )
10.00 – 15.00 часова
1. БОЈАНИЋ ЈОВАНА, 1995. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С.Бах : Фантазија це-мол
Ф.Хајдн : Соната Hob. XVI:37, I став
К. Черни : Етида оп.740 бр.43
Б.Барток : Шест румунских игара
класа : Симанић Свјетлана
2. ВРХОВАЦ ДАВИД, 1995. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга емол
В.А.Моцарт : Соната КV 457 це-мол, I ст
Ф. Лист : Етида оп.1 бр.12
И. Бајић : Капричо де-мол
И. Бајић : Игра
класа : Грумић Маја
3. ВУЈАКОВИЋ АЊА, 1994. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга амол
Л.В.Бетовен : Соната оп.31 бр.2 де-мол, I
А.Аренски : Етида оп.41 бр.1 Ес-дур
Ф.Лист : Sonneto del Petrarca 104
класа : Куртовић Боријана
4. ГЛУШАЦ НЕВЕНА, 1995. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга Бедур
М.Клементи : Соната оп.25 бр.5 Ге-дур, I
К.Раинеке : Етида оп.121 бр.17 а-мол
П.И.Чајковски : Романса оп.5 еф-мол
класа : Куртовић Боријана
5. ЂОКИЋ МАЈА, 1994. годиште
МШ „ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
Ј.С. Бах : Француска свита бр.4
( Алеманда, Сарабанда, Жига )
Ј. Хајдн : Соната бр.43 Ес-дур, I став
Е.Нојперт : Етида оп.20 бр.2
Ф. Менделсон : Скерцо оп.16 е-мол
класа : Радосављевић Александра
6. ЈЕВЂЕНИЋ МАРИЈА, 1995. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
К.Черни : Етида оп. 740 бр.17
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга Едур
Л.В.Бетовен : Соната оп.14 Ге-дур, I став
Ф.Шопен : Полонеза А-дур оп.40 бр.1
класа : Ковачевић Софија
7. ЈОВИЧИН ДАМЈАН, 1995. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
К.Черни : Етида оп. 740 бр.42
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга цемол
В.А.Моцарт : Соната КV 332, I став
П.И.Чајковски : Фебруар ( Карневал )
класа : Ковачевић Софија
8. КАРАНОВИЋ ДУШКО, 1994. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга цeмол
Е.Мек Дауел : Етида оп.46 бр.10 Ес-дур
Л.В.Бетовен : Соната оп.90 е-мол, I став
Ф.Шуберт : Клавирски комад бр.1 ес-мол
( D.960 )
класа : Куртовић Боријана
9. КОКОТОВИЋ ИВАНА, 1994. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С.Бах : ДТК II: Прелудијум и фуга гемол
В.А.Моцарт : Соната КV 300 а-мол, I став
Е.Нојперт : Етида фис-мол
С.Рахмањинов : Поличинел
А.Хачатуријан : Токата
класа : Аранђеловић Маја
10. МАРИЋ САРА, 1995. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С.Бах : ДТК II: Прелудијум и фуга демол
Л.В.Бетовен : Соната оп.2 бр.1 еф-мол, I
став
Е. Григ : Етида оп.73 бр.5 еф-мол
С. Прокофијев : Ђавоље сугестије
класа : Радојевић Ана
КЛАВИР
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
16.30 – 18.00 ( петак )
11. МИЧИЋ САРА, 1994. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С.Бах : ДТК I: Прелудијум и фуга цемол
В.А.Моцарт : Соната КV 457 це-мол, I ст
С. Рахмањинов : Прелид цис-мол
М.Мошковски : Етида оп.104 бр.1 бе-мол
класа : Радојевић Ана
КЛАВИР
12. МОЈСИЛОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА, 1994. годиште
Гимназија и Средња стручна школа Источна Илиџа
Ј.С. Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга де
-мол
Л.В.Бетовен : Соната оп.10 бр.1, I став
М. Мошковски : Етида ге-мол
С. Рахмањинов : Прелид гис-мол
С. Рахмањинов : Хумореска
класа : Аранђеловић Маја
13. НОВАКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, 1994. годиште
МШ „ Стеван Стојановић Мокрањац “, Бијељина
Ј.С. Бах : Енглеска свита бр.2,
Прелудијум а-мол
Ј. Хајдн : Соната бр.59 Ес-дур, I став
Ф.Лист : Етида оп.1 бр.2 а-мол
Ф. Шопен : Полонеза гис-мол
класа : Радосављевић Александра
14. САВИЋ НАТАША, 1995. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф. Лист : Етида оп.1 бр.5
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга Адур
В.А.Моцарт : Соната КV 310
Ф.Шуберт : Емпромпти оп.90 бр.4 Ас-дур
класа : Кузмановић Бранка
15. СТИЈЕПИЋ МИЛИЦА, 1994. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга де
-мол
Е.Григ : Етида оп.73 еф-мол ( Hommage
a Chopin )
М.Клементи : Соната оп.40 бр.2 ха-мол,
I став
А.Н.Скрјабин : Импромпти оп.12 бр.2 бемол
класа : Куртовић Боријана
ПОЗОРИШТЕ, 25. март 2011. године ( петак )
18.00 – 20.00 часова
1. АЛАГИЋ СЕНИЈА, 1992. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ф.Шопен : Етида оп.25 бр.2
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга це
-мол
Л.В.Бетовен : Соната оп.10 бр.3, I став
Ф.Шопен : Полонеза оп.26 бр.1
класа : Ковачевић Софија
2. ЈУКИЋ МИРЈАНА, 1993. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга Адур
М.Клементи : Соната оп.26 бр.2 фисмол, I став
Ј. Брамс : Интермецо оп.118 А-дур
М. Мошковски : Етида оп.72 Еф-дур
класа : Рашета Ивана
3. КЕСИЋ ИВОНА, 1992. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ф. Шопен : Етида оп.25 бр.12 це-мол
Л.В. Бетовен : Соната оп.90 е-мол, I став
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга Адур
Ф. Лист : Мађарска рапсодија бр.3
класа : Шапић Милена
4. МАРИН НЕВЕНА, 1992. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ф.Лист : Waldesrauschen
Ј.С.Бах : ДТК II : Прелудијум и фуга де
-мол
Л.В.Бетовен : Соната оп.7, I став
Ф.Лист : Liebestraum Ас-дур
класа : Ковачевић Софија
5. НОВАКОВИЋ ЗОРИЦА, 1993. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С.Бах : ДТК I : Прелудијум и фуга ефмол
С.Борткиевич : Етида оп.15 бр.9 фис-мол
Л.В.Бетовен : Соната оп.27 бр.2 цис-мол,
III став
С.Рахмањинов : Музички моменат оп.16
бр.3 ха-мол
С.Рахмањинов : Музички моменат оп.16
бр.4 е-мол
класа : Куртовић Боријана
КЛАВИР
ПЕТА КАТЕГОРИЈА
КАМЕРНА МУЗИКА
Класични ансамбли
Некласични ансамбли
ОРКЕСТРИ
КЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
11:00 часова
ПРВА КАТЕГОРИЈА
1. ТРИО ( флаута )
Савановић Софија, II разред, 2001. годиште
Курбалија Јована, III разред, 1999. годиште
Шево Христина, II разред, 1999. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лукa
Три америчке народне пјесме ( ар.
Ричард Хервиг ), I Allegro, II Adagio,
III Allegro
В.А. Моцарт : Allegro
класа : Лончар Сунчица
2. ТРИО ( двије виолине и клавир )
Врањеш Тијана, III разред, 2001. годиште
Врањеш Јелена, III разред, 2000. годиште
Тодоровић Ксенија, II разред, 1999. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј. П. Рамо : Рондо
Д. Шостакович : Лепи дани
класа : Живановић Живан и Шапић Милена
3. ТРИО ( виолина, тамбура и клавир )
Шобот Ирина, III разред, 2000. годиште
Пажин Стојана, II разред, 1997. годиште
Божанић Игор, I разред, 2000. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Е. Градески : Регтајм „ Мороженое “
Е. Ранд : „ Only You “
класа : Каурин Рената
4. ТРИО ( двије трубе и клавир )
Пажин Срђан, II разред, 1999. годиште
Ступар Вук, II разред, 1998. годиште
Адамовић Димитрије, III разред, 1999. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
В.А. Моцарт : Абецеда
Ј. Брамс : Успаванка
класа : Самарџић Александар и Ђуричић Марија
1. ТРИО ( двије виолине и клавир )
Ђурашиновић Марија, IV разред, 1999. годиште
Самац Сташа, IV разред, 1998. годиште
Митровић Галина, IV разред, 1998. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Д. Шостакович : Пионирска пјесма
Традиционална пјесма ( ар. Е.Х. Џонс )
Cielito lindo
класа : Радуловић Биљана
2. ТРИО ( труба )
Грмуша Даница, IV разред, 1996. годиште
Каран Себастијан, III разред, 1996. годиште
Ђуричић Дејан, III разред, 1996. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
С.С. Мокрањац : Ал је леп
О. Тинко : Зечић
класа : Самарџић Александар
3. ТРИО ( виолине, гитара и клавир )
Јовановић Јована, VI разред, 1999. годиште
Јовић Никола, VI разред, 1998. годиште
Дераковић Емина, VI разред, 1998. годиште
Основна музичка школа „ Маркос Португал “ Добој
А. Диабели : Сонатина оп.70
М.М. Торкато : Мелодиано
класа : Лазић Саша
КАМЕРНА М. класични
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
10.00 часова
КАМЕРНА М. класични
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
12.00 часова
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
13.30 часова
1. ГУДАЧКИ КВАРТЕТ
Ивановић Кристина, I разред СМШ, 1995. годиште
Вуколић Вања, I разред СМШ, 1995. годиште
Мајар Срна, I разред СМШ, 1996. годиште
Билановић Теодора, I разред СМШ, 1995. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Ј.С. Бах : Лур
В.А. Моцарт : Дивертименто Де-дур ( II
и III став )
класа : Славнић Далибор
1. ГУДАЧКИ КВАРТЕТ
Раљић Јована, III разред СМШ, 1993. годиште
Шолак Аљоша, III разред СМШ, 1993. годиште
Билановић Александра, III разред СМШ,1993.г
Томић Петар, III разред СМШ, 1993. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
В.А.Моцарт : Дивертименто Бе-дур KV 137
( Andante, Allegro di molto )
А. Глазунов : Новелете ( Шпанска )
класа : Радуловић Биљана
2. ТРИО ( флаута, виолина и клавир )
Симић Деана, I разред СМШ, 1996. годиште
Глувић Јелисавета, I разред СМШ, 1995. годиште
Пердув Милана, I разред СМШ, 1996. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
П. Морозов : Свита ( Елегија, Скерцо,
Регтајм )
Н. Јонели : Соната Де-дур, I став
( Алегро )
класа : Лончар Сунчица
2. ТРИО ( двије виолине и виола )
Добријевић Стефан, IV разред СМШ, 1993. годиште
Кучук Стојана, IV разред СМШ, 1992. годиште
Иветић Кристина, IV разред СМШ, 1992. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Б. Мартину : Серената, II став
В.А.Моцарт : Трио, I и II став
класа : Бубић Мирјана
3. ТРИО ( виолине )
Петровска Дуња, II разред СМШ, 1995. годиште
Пејановић Кристина, II разред СМШ,1993.годиште
Иљић Љубијана, II разред СМШ, 1993. годиште
Музичка школа Требиње
В.А. Моцарт : Адађо, Менует и Рондо
К. Микули : Скерцино
класа : Милојевић Весна
3. КВИНТЕТ ( четири виолине и клавир )
Новаковић Данијела, II разред СМШ, 1994.г
Гајић Драгана, IV разред СМШ, 1993. годиште
Петровић Биљана, IV разред СМШ, 1992. годиште
Видаковић Божица, IV разред СМШ, 1992. годиште
Малетић Ања, III разред СМШ, 1993. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
А. Вивалди : Concerto grosso оп.3 бр.10
К. Гардел : Por una cabeza
класа : Папроцкаја Евелина и Радосављевић Александра
ПРВА КАТЕГОРИЈА
ПОЗОРИШТЕ, 26. март 2011. године ( субота )
9.00 часова
1. ТРИО ( гитара )
Јовановић Милана, II разред, 2000. годиште
Поздеровић Ана-Марија, III разред, 2001. г
Максимовић Ива, II разред, 2001. годиште
МД „ Исидор Бајић “ Добој
Исландска народна : Први дан прољећа
И. Крамскиј : Руска народна пјесма
Бразилска народна пјесма Cancao
класа : Гаврановић Денис
2. ТРИО ( гитара )
Лазић Петар, II разред, 2001. годиште
Марковић Милан, II разред, 2000. годиште
Хајдуковић Дарко, II разред, 1999. годиште
Основна музичка школа Зворник
М. Ђулиани : Лендлер
Ф. Карули : Дует у Ге-дур
класа : Николић Драган
3. ТРИО ( хармоника )
Вишњић Ненад, III разред, 1999. годиште
Дамјанац Филип, III разред, 1999. годиште
Јелачић Драган, III разред, 1999. годиште
Музичка школа Требиње
И. Батистон : Baires
Е.П.Дербенко : Accordeonists jouent le
jazz
класа : Попадић Виолета
4. ТРИО ( гитара )
Анђелић Марија, II разред, 2000. годиште
Павићевић Драгана, II разред, 2000. годиште
Марков Гордана, III разред, 1999. годиште
Музичка школа Требиње
Т.Шнајдер : Менует
Стара градска : Бледи месец
класа Беланчић Сретен
5. ТРИО ( гитара )
Згодић Александар, II разред, 2000. годиште
Међед Тијана, III разред, 1999. годиште
Средић Карлос, III разред, 1999. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Е. Торлаксон : El roble
Народна пјесма из Чилеа Cachimbo
класа : Шаровић Дејан
6. ТРИО ( двије хармонике и виолина )
Симеуновић Дајана, I разред, 2000. годиште
Золотић Милутин, III разред, 1999. годиште
Торомановић Петар, III разред, 1999. годиште
Основна школа „ Стеван Стојановић Мокрањац “ Бијељина
П. Шолц : Перпетум мобиле Ге-дур
Л. Бокерини : Менует А-дур
класа : Симеуновић Маријана и Цогољевић Маријана
7. КВАРТЕТ ( хармоника )
Валентић Марија, III разред, 1999. годиште
Голо Соња, II разред, 2000. годиште
Карадеглић Митар, II разред, 2002. годиште
Пикић Бојан, II разред, 2000. годиште
Музичка школа Требиње
П. Хјуз : Red Hot Rock
И. Батистон : Milonga triste
класа : Бабић Душанка
8. КВИНТЕТ ( хармоника )
Ковачевић Алекса, I разред, 2001. годиште
Михаленко Стефан, I разред, 2000. годиште
Козомара Мирослав, I разред, 2001. годиште
Јожеф Небојша, II разред, 2001. годиште
Стојановић Бојан, II разред, 1999. годиште
Музичка школа Требиње
В.А. Моцарт : Игра ( ар. М. Бркић )
Анонимни композитор : Girotondo
класа : Шарић Стојанка и Селак Вера
КАМЕРНА М. некласични
НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
ПОЗОРИШТЕ, 26. март 2011. године (субота)
10:30 часова
КАМЕРНА М. некласични
1. ТРИО ( гитара )
Берковић Васил, V разред, 1997. годиште
Ђурић Филип, V разред, 1997. годиште
Недељковић Никола, V разред, 1997. годиште
Основна музичка школа Зворник
Ж. Ф. Рамо : Тамбурин
Г. Ф. Телеман : Менует
Х. Скаланић : Музика моје младости
класа : Мелезовић Благоје
2. ТРИО ( хармоника )
Валентић Алекса, VI разред, 1997. годиште
Додеровић Максим, VI разред, 1997. годиште
Рикало Јован, VI разред, 1997. годиште
Музичка школа Требиње
Д. Букстехуде : Прелудиј и фуга
К. Листов : Таченка
класа : Бабић Душанка
3. ТРИО ( гитара )
Ристић Марија, IV разред, 1998. годиште
Смиљанић Урош, IV разред, 1999. годиште
Видовић Петар, V разред, 1997. годиште
Основна музичка школа Зворник
Л. Кал : Лагани трио, II став Menuet
Ј. С. Бах : Буре
Ф. Гонзалес : El guante blanko
класа : Мелезовић Благоје
4. ТРИО ( гитара )
Ружић Тодор, IV разред, 1999. годиште
Јелачић Никола, V разред, 1998. годиште
Чучковић Никола, VI разред, 1997. годиште
Музичка школа Требиње
А. Вивалди : Жига
Е. Гранадос : Шпански плес бр.5
класа : Куртовић Даница
5. КВИНТЕТ ( хармоника )
Цвијетиновић Томислав, IV разред, 1997. годиште
Томић Живан, III разред, 1996. годиште
Симић Перо, IV разред, 1996. годиште
Јовановић Милан, IV разред, 1996. годиште
Перић Дарко, VI разред, 1996. годиште
Основна музичка школа „ Корнелије Станковић “ Угљевик
Е. Дербенко : Акордеонисти свирају џез
А. Готз : Далматинска свита, I став „
Јовано Јованке “
класа : Куртовић Даница
6. ТРИО ( гитара )
Максић Данијел, IV разред, 1998. годиште
Прпош Тина, V разред, 1997. годиште
Крунић Марија, VI разред, 1996. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Д. Шаровић : Трио у е-молу
Л.Л. Вајс : Жига
класа : Шаровић Дејан
7. ТРИО ( хармоника )
Балабан Драган, VI разред, 1996. годиште
Ћорић Стефан, VI разред, 1997. годиште
Гламочанин Младен, VI разред, 1996. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј.С. Бах : Прелудијум и фуга ге-мол
Е.П. Дербенко : Хармоникаши свирају
џез
класа : Јањанин Огњен
8. ТРИО ( гитара )
Прерадовић Анђела, V разред, 1997. годиште
Вујасиновић Александар, VI разред, 1996. годиште
Јанковић Павле, VI разред, 1996. годиште
Школа за основно музичко образовање Прњавор
Л. Бокерини : Менует
В. Крајчмар : Пасторала
Хабанера - обрада
класа : Павловић Братислав
9. ТРИО ( гитара )
Данчић Данило, V разред, 1998. годиште
Михајловић Андреа, IV разред, 1997. годиште
Симоновић Александар, V разред, 1997. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Е. Торлаксон : Јужноамеричка свита
( Cancao, El cachimbo, Faz moje um aho )
Џ. Дејвис : Quizas, quizas, quizas
класа : Рађеновић Александар
11. СЕКСТЕТ ( хармоника )
Балабан Младен, IV разред, 1997. годиште
Гаврановић Никола, V разред, 1996. годиште
Ђурђевић Александар, IVразред, 1997. годиште
Врховавц Александар, VI разред, 1996. годиште
Грбић Мирко IVразред, 1997. годиште
Шормаз Александар IVразред, 1998. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Е. Колер : Полка Mit herz und hand
Ф. Шуберт : Алегро
класа : Зец Милош
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
ПОЗОРИШТЕ, 26. март 2011. године ( субота )
13:00 часова
1.ТРИО ( виолина, хармоника и клавир )
Вучићевић Софија, II разред СМШ, 1994. годиште
Југовић Ђорђе, II разред СМШ, 1994. годиште
Чоловић Николина, II разред СМШ, 1994. годиште
Гимназија и средња стручна школа Источна Илиџа
А. Вивалди : Концерт Е-дур Прољеће
Н .Римски-Корсаков : Бумбаров лет
А. Пиацола : Обливион
класа : Аранђеловић Маја, Јовић Далибор и
Цветковић-Перић Светлана
2. ТРИО ( хармоника )
Шкорић Стефан, II разред СМШ, 1994. годиште
Рајковић Ђорђе, II разред СМШ, 1992. годиште
Шањевић Никола, VI разред ОМШ, 1996. Годиште
Музичка школа Требиње
Г.Ф.Хендл : Пасакаља
Е.П. Дербенко : Скоморошина
класа : Попадић Виолета
КАМЕРНА М. некласични
10. ТРИО ( хармоника )
Лепир Ђорђе, IV разред, 1998. годиште
Илић Жељко, IV разред, 1999. годиште
Јанковић Јован, VI разред, 1996. годиште
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Г.Ф. Хендл : Буре
К. Листов : Тачанка
класа : Видовић-Мијић Рада
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
ПОЗОРИШТЕ, 26. март 2011. године ( субота )
14:00 часова
КАМЕРНА М. некласични
1. СЕКСТЕТ ( хармоника )
Андрић Марко, I разред СМШ, 1995. годиште
Савић Стефан, I разред СМШ, 1996. годиште
Југовић Ђорђе, II разред СМШ, 1994. годиште
Јованчић Ђорђе, IV разред СМШ, 1992. годиште
Жарковић Немања, IV разред СМШ, 1992. г
Даниловић Вања, IV разред СМШ, 1992. годиште
Гимназија и средња стручна школа Источна Илиџа
М. Шрак : It is just a party
Б. Старц : Балканска импресија
класа : Новчић Душан
2. СЕКСТЕТ ( хармоника )
Дринић Александар, II разред СМШ, 1995. г
Бабић Милан, IV разред СМШ, 1992. годиште
Ивељић Огњен, III разред СМШ, 1993. годиште
Даничић Александар, II разред СМШ, 1994. г
Крунић Петар, V разред ОМШ, 1998. годиште
Балабан Драган, VI разред ОМШ, 1997. годиште
Музичка школа „ Саво Балабан “ Приједор
Ј. К. Бах : Симфонија у Бе-дуру ( I, II,
III став )
А. Гетц : Рапсодија Андалусија
класа : Новаковић Аљоша
3. КВИНТЕТ ( четири хармонике и виолина )
Гајић Драгана, IV разред СМШ, 1993. годиште
Ђокић Горан, III разред СМШ, 1993. годиште
Марковић Васо, II разред СМШ, 1994. годиште
Стојановић Славиша, III разред СМШ, 1993. г
Илић Игор, IV разред СМШ, 1992. годиште
Основна школа „ Стеван Стојановић Мокрањац “ Бијељина
Ј. С. Бах : Адађо Це-дур
М. Шраук : Свита „ Све је то забава
( Кратак рок, Мала Боса-нова, Твист
локомотива )
класа : Вјештица Нада
4. СЕКСТЕТ ( хармоника )
Кизић Никола, IV разред СМШ, 1992. годиште
Кочић Јован, III разред СМШ, 1993. годиште
Јурина Дражен, III разред СМШ, 1994. годиште
Бркић Драган, III разред СМШ, 1993. годиште
Ратковић Немања, III разред ОМШ, 1993. г
Миличевић Мирко, IV разред ОМШ, 1992. г
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
А.Дворжак : Словенска игра
В. Золотарјов : Рондо капричиозо
класа : Гајић Наташа
ПОЗОРИШТЕ, 26. март 2011. (субота)
16.00 часова
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРВА
А
КАТЕГОРИЈА
1. ОРКЕСТАР ХАРМОНИКА ( 14 чланова )
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Сваита народних пјесама
Ј.С. Бах : Прелудијум и фуга
класа : Човичковић Саво
2. ОРКЕСТАР ТРЗАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ( 12 чланова )
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Бразилска фолк пјесма Cancao
Руска народна пјесма Еј ухњем
К. Хартог : Танго
класа : Олењук Звонко
ПРВА
Б
КАТЕГОРИЈА
1. ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР ( 25 чланова )
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Г.ф. Хендл : Ларго
В.А. Моцарт : Контраданс
П.И. Чајковски : Јутарња пјесма
Р. Шуман : Марш
класа : Топић Вања
СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА
ДРУГА
Б
КАТЕГОРИЈА
1. ОРКЕСТАР ХАРМОНИКА ( 16 чланова )
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
М. Сајбер : Прелудијум и фуга а-мол
Б. Старц : Маске, I и IVстав
А. Бородин : Половетске игре
класа : Јованић Дамир
2. ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР ( 21 чланова )
Музичка школа „ Владо Милошевић “ Бања Лука
Е. Григ : Серенада оп.20
Ј. Брамс : Мађарска игра бр.5
Л. Андерсен : Фидл-фодл
класа : Топић Вања
ОРКЕСТРИ
ОРКЕСТРИ
ДУВАЧИ
Кларинет
Флаута
Обоа
Труба
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, 26. март 2011.
(субота)
9:00 часова
КЛАРИНЕТ
1. Ађић Сергеј, 2001.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Пјешчани човјек - Ј. Брамс
Буре - Ј. Кригер
класа: Борис Дукић
корепетиција: Владо Данић
2. Барешић Романа, 2001.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Пјешчани човјек - Ј. Брамс
Њемачки плес - Л.В. Бетовен
класа: Борис Дукић
корепетиција: Владо Данић
3. Кокотовић Јелена, 2002.год.
Музичка школа "Свети Роман Мелод" Невесиње
Минијатурни валцер - Р. Лазић
Листајући стари споменар - Р. Лазић
класа: Горан Стојановић
корепетиција: Александар Станковић
4. Стајић Саша, 2001.год.
Музичка школа "Свети Роман Мелод" Невесиње
Пјешчани човјек - Ј. Брамс
Прича са Дивљег запада - Р. Лазић
класа: Горан Стојановић
корепетиција : Александар Станковић
ФЛАУТА:
5. Вујиновић Сара, 2001.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Лептир - Г. Лупер
Алегрето - В.А. Моцарт
класа: Сања Матановић
корепетиција: Невена Ђерић
6. Клисевић Теодор, 2000.год.
Музичка школа "Бранко Смиљанић" Градишка
Лептир - Г. Лупер
Шпанска серенада - В. Поп
класа: Јелисавета Мићевић
корепетиција: Александра Мрган
7. Марјановић Ана, 2001.год.
"Школа за основно музичко образовање" И. Сарајево
Лептир - Г. Лупер
Менует - В.А. Моцарт
Класа: Слађана Ковач
корепетиција : Ивана Сарић
8. Савановић Софија, 2001.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Лептир - Г. Лупер
Шкотски плес - Л.В. Бетовен
класа: Сунчица Лончар
корепетиција: Ведрана Стојић
9. Стојанчић Андјела, 2000.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Лептир - Г. Лупер
На зеленом лугу - А. Гречанинов
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Хамзић Екрем
10. Шофранац Ања, 2001.год.
"Школа за основно музичко образовање" И. Сарајево
Лептир - Г. Лупер
Хоровод - Н. Бакланова
класа: Сладјана Ковач
корепетиција: Ивана Сарић
ТРУБА:
11. Бојанић Тибор, 2001.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Шетња - А. Шамо
Песма - Непознати аутор
класа: Александар Самарџић
корепетиција: Владо Данић
ДУВАЧИ
ПРЕТКАТЕГОРИЈА
I КАТЕГОРИЈА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, 26. март 2011.
(субота)
10:05 часова
ОБОА
1.Брујић Маша, 1999.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Валцер Г-дур - В. А. Моцарт
Мадјарске народне мелодије - Ј.Сервиснки
Валцер - С. Мајкапар
класа: Вероника Антуновић-Марић
корепетиција: Сања Шеранић
6. Матавуљ Ана, 1998.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Робинова пјесма - Ж.Ибер
Ревери и скерцо - В.В. Дорселар
Њемачки плес - Ј. Хајдн
класа: Борис Дукић
корепетиција: Владо Данић
7.Хамза Хадзић, 1999.год.
ОМШ "Зворник"
Романса - Р.Трилар
Хонгроиз - Ж. Луис Адам
Џипси лајф - В.Монти
класа: Горан Пантић
корепетиција: Љубиша Поповић
ДУВАЧИ
ФЛАУТА
2. Шешић Свјетлана, 1998.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Валцер Г-дур - В. А. Моцарт
Ригодон - Д. Фишер
Шаљива пјесма - Л. Моцарт
класа: Вероника Антуновић-Марић
корепетиција: Сања Шеранић
КЛАРИНЕТ
3. Дукић Невена, 1999.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Робинова пјесма - Ж. Ибер
Ландлер - К.М.Вебер
Пасторала - А. Љадов
класа: Борис Дукић
корепетиција: Владо Данић
4. Личанин Данко, 1999.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Романса - Р.Трилар
Франсуцка стара пјесма - П.И. Чајковски
Робинова пјесма - Ж. Ибер
класа: Александар Јовановић
корепетиција: Софија Ковачевић
5. Мањак Вукосава, 1999.год.
Музичка школа "Свети Роман Мелод" Невесиње
Ноктурно - В. Миланковић
Забављач - С. Џоплин
Романса - Р. Трилар
класа: Горан Стојановић
корепетиција: Александар Станковић
8. Голубовић Марија, 1998.год.
"Основна музичка школа" Зворник
Игра - А. Гедике
Скерцино - Ј. Чичков
класа: Ивана Ракић
корепетиција: Љубиша Поповић
9. Курбалија Јована, 1999.год.
Музичка школа "Владо Милошевић "Бања Лука
Игра - А. Гедике
Прелудиј и плес - П. Пруст
класа: Сунчица Лончар
корепетиција: Ведрана Стојић
10. Курузовић Оливера, 1998.год.
Музичка школа "Саво Балабан "Приједор
Игра - А. Гедике
Вјеверице - Х. Бусер
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Екрем Хамзић
11. Миљановић Ивона, 1999.год.
Музичка школа "Саво Балабан "Приједор
Игра - А. Гедике
Адађо - К. Шоненбек
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Екрем Хамзић
12. Станковић Милица, 1998.год.
"Основна музичка школа" Зворник
Игра – А. Гедике
Скерцо - Ј.Чичков
класа: Ивана Ракић
корепетиција: Љубиша Поповић
13. Солдат Лана, 1998.год.
Музичка школа" Саво Балабан" Приједор
Игра - А. Гедике
Чувство - М. Глинка
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Екрем Хамзић
14. Филиповић Јелена, 1999.год.
"Школа за основно музичко образовање" И. Сарајево
Игра - А. Гедике
Шумско цвијеће - В. Поп
класа: Сладјана Ковач
корепетиција: Ивана Сарић
16. Штака Олга, 1999.год.
"Школа за основно музичко образовање" И. Сарајево
Игра - А. Гедике
Шумско цвијеће - В.Поп
класа: Ивана Јуричић
корепетиција: Ивана Сарић
ТРУБА
17. Пажин Срђан, 1999. год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Рондо и салтарело - Т. Сусато
Песма - Д. Марковић
Лимени дувачки инструменти - Д. Марковић
класа: Александар Самардзић
корепетиција: Владо Данић
18. Ракић Алекса, 1999.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Лимени дувачки инструменти - Д. Марковић
Азбука - В. А. Моцарт
Песма - Непознати аутор
класа: Александар Самардзић
корепетиција: Данић Владо
ДУВАЧИ
15. Цвијановић Дуња,1999.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Игра - А. Гедике
Подсњежник - П. И. Чајковски
класа: Сања Матановић
корепетиција: Невена Ђерић
II КАТЕГОРИЈА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, 26. март 2011.
(субота)
12:45 часова
6. Томић Михаела, 1996.год.
ОМШ "Брчко"
Прелудијум и игра - П. Пруст
Соната д мол I и II став - Б. Марчело
Орфеј - К.В.Глук
класа: Гордана Шућур
корепетиција: Сузана Петрић
КЛАРИНЕТ
ДУВАЧИ
1. Кумовић Јована, 1996.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Егзотична шансона - М.Делжи
Арија - Е.Боца
Тема са варијацијама - Ђ.Росини
класа: Александар Јовановић
корепетиција: Бранкица Црногорац
2. Максимовић Бојана 1997.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Егзотична шансона - М. Делжи
Контрданс - Р. Рамо
Стари мадјарски плес - Ј. Пал
класа: Борис Дукић
корепетиција: Владо Данић
3. Стајић Драгана, 1996.год.
Музичка школа" Свети Роман Мелод" Невесиње
Пасторална пјесма - Ж. Мартин
Егзотична шансона - М. Делжи
Концерт бр. 3, Б дур III став - К. Штамиц
класа: Горан Стојановић
корепетиција: Александар Станковић
ФЛАУТА
4. Ђаковић Александра, 1996.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Прелудијум и игра - П. Пруст
Соната Г-дур II и III став - Ј.Ванхал
Хумореска - В.Поп
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Екрем Хамзић
5. Јањић Мартина, 1996.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Соната д молл I и II став - Б. Марчело
Тамбурин - Ј. Госек
Прелудијум и игра - П. Пруст
класа: Радмила Трбић
корепетиција: Екрем Хамзић
7. Чаушевић Алмина, 1997.год.
ОМШ "Брчко"
Соната Г дур II и III став - Ј.Ванхал
Мазурка - Б. Келер
Прелудијум и игра - П. Пруст
класа: Гордана Шућур
корепетиција: Сузана Петрић
III КАТЕГОРИЈА
IV КАТЕГОРИЈА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, 26. март 2011.
(субота)
14:05 часова
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, 26. март 2011.
(субота)
14:20 часова
ФЛАУТА
ОБОА
1. Кесић Вања, 1993.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Соната у а молл-у I и II став
Г. Ф.Телеман
Романса бр. 3
Р. Шуман
Соло за конкурс
Ц.Колин
класа: Вероника Антуновић-Марић
корепетиција: Сања Шеранић
КЛАРИНЕТ
2. Десница Јелена, 1993.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Соло за конкурс Х. Рабо
Концерт Ес дур I став К. Кромер
Минијатуре, I и II
Б. Брун
класа: Александар Јовановић
корепетиција: Софија Ковачевић
3. Мастикоса Давид, 1992.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Соло за конкурс Х. Рабо
Концерт бр. 3 Б дур I став К. Штамиц
Фантазија
Ђ. Росини
класа: Александар Јовановић
корепетиција: Бранкица Црногорац
4. Радоњић Саша, 1992.год.
Музичка школа "Саво Балабан" Приједор
Соло за конкурс Х. Рабо
Концер бр.3 Б дур I став К. Штамиц
Тема са варијацијама Ђ. Росини
класа: Александар Јовановић
корепетиција: Бранкица Црногорац
ДУВАЧИ
1. Симић Деана, 1996.год.
Музичка школа "Владо Милошевић" Бања Лука
Пасторала - М. Логар
Мелодија - К. В. Глук
Соната Д дур I и II став - Л. Винчи
Концерт Г дур I став - Рослер-Росети
класа: Сунчица Лончар
корепетиција: Сања Шеранић
СОЛО ПЈЕВАЊЕ
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
15:00 часова
1. Абрамовић Теодора - сопран (1996)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ђ. Качини: „ Tu ch’ai le pene amore “
А. Страдела: „ Se nel ben “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Јована Марић, проф.
2. Бојић Анђела - сопран (1997)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
А. Скарлати: „ O cessate di piagarmi “
Ђ. Качини: „ Amor, ch’attendi “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Тијана Капетановић, проф.
3. Весић Исидора - сопран (1996)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
А. Фалкониери: „ Bella porta di rubini “
Ђ. Качини: „ Amor, ch’attendi “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Свјетлана Максимовић, проф.
4. Видаковић Александра - сопран (1993) II разред ОМШ
Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“, Бијељина
Ђ. Качини: „ Amarili “
С. Роза: „ Vado ben spesso “
kорепетитор: Славиша Стојановић, проф.
kласа: Мирела Гернач, проф.
5. Гајић Драгана - сопран (1993)
Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“, Бијељина
К. В. Глук: „ O del mio dolce ardor “
П. П. Бенћини: „ Tanto sospirero “
kорепетитор: Славиша Стојановић, проф.
kласа: Мирела Гернач, проф.
6. Елез Ана - сопран (1997)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
А. Скарлати: „ O cessate di piagarmi “
А. Фалкониери: „ O bellissimi capelli “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Јована Марић, проф.
7. Јованчић Кристина - сопран (1997)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ђ. А. Перти: „ Dolce scherza “
А. Калдара: „ Sebben crudele mi fai languir “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Тијана Капетановић, проф.
8. Ковачевић Јована - сопран (1992)
Основна музичка школа, Зворник
П. П. Бенћини: „ Tanto sospirero “
Г. Ф. Хендл: „Амен, алелуја“
kорепетитор: Зорица Дражевић, проф.
kласа: Горан Дражевић, проф.
9. Лукић Маја - сопран (1996)
Основна музичка школа, Зворник
А. Скарлати: „ O cessate di piagarmi
Ђ. Паизиело: „ Nel cor piu non mi sento “ (La bella
molinara)
kорепетитор: Бојана Никић, проф.
kласа: Горан Дражевић, проф.
10. Радоја Ања - сопран (1996)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ђ. Ђордани: „ Caro mio ben
Л. Манциа: „ Voglio farti dire il vero “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Свјетлана Максимовић, проф.
СОЛО ПЈЕВАЊЕ
ПРЕТКАТЕГОРИЈА
I КАТЕГОРИЈА
II КАТЕГОРИЈА
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
16:00 часова
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
17:00 часова
1. Рикановић Тања - сопран (1991)
Школа за основно музичко образовање, Источно Сарајево
Ђ. Ђордани: „ Caro mio ben“ “
Ф. Шуберт: „ Lachen und weinen “
kорепетитор: Ана Радојевић, проф.
kласа: Тијана Капетановић, проф.
1. Макањић Анета - сопран (1994)
Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор
Б. Марчело: „ Quella fiamma che m’accende “
Ф. Менделсон: „ Venetianisches Gondelied “
И. Зајц: „Морска врба“
kорепетитор: Анђела Здјелар, проф.
kласа: Тијана Топић, проф.
СОЛО ПЈЕВАЊЕ
2. Стијепић Милица - сопран (1994)
Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор
Ф. Гаспарини: „ Caro laccio, dolce nodo “
И. Бајић: „Веруј да те љубим“
kорепетитор: Анђела Здјелар, проф.
kласа: Тијана Топић, проф.
2. Продан Младен - тенор (1993)
Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор
К. В. Глук: „ O del mio dolce ardor “
Л. В. Бетовен: „ Ich liebe dich “
П. Коњовић: „Три пут ти чукна“
корепетитор: Софија Ковачевић, проф.
класа: Тијана Топић, проф.
3. Раљић Јована - сопран (1993)
Музичка школа „Владо Милошевић“, Бањалука
Ђ. Качини: „ Amarili “
Ј. Маринковић „Градином злато ходило“
Ф. Менделсон: „ Auf Flűgeln des Gesanges “
корепетитор: Владо Данић, проф.
класа: Каролина Михајловић, проф.
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
17:40 часова
1. Баричанин Невена - сопран (1993)
Гимназија и средња стручна школа, Источна Илиџа
Ђ. Б. Перголези: „ Se tu m’ami “
Ф. Шуберт: „ Ständchen “
Г. Ф. Хендл: „ Dettinger Te Deum “
Ј. Хатце: „ Serenada “
kорепетитор: Лена Радовић, проф.
kласа: Јелена Радовић, проф.
2. Билановић Александра - сопран (1993)
Музичка школа „Владо Милошевић“, Бањалука
А. Вивалди: „ Vieni, vieni “
Ј. Плецитy: „Нит’ ја спавам“
Ф. Шуберт: „ Ständchen “
Ф. Менделсон: „ Arie aus Paulus “
kорепетитор: Владо Данић, проф.
kласа: Каролина Михајловић, проф.
3. Кривокућа Марија - сопран (1993)
Музичка школа „Владо Милошевић“, Бањалука
Л. Манциа: „ Voglio farti dire il vero “
П. Крстић: „Нимфа“
С. Рахмањинов: „ Польубила я на печал “
Г. Доницети: „ Con vien’ partir “, арија Марије из
опере „Кћи пука“
kорепетитор: Владо Данић, проф.
kласа: Каролина Михајловић, проф.
4. Цвијић Јелена - сопран (1992)
Музичка школа „Владо Милошевић“, Бањалука
А. Хасе: „ Ritornerai fra poco “
М. Милојевић: „Јапан“
Е. Григ: „ Solveig Lied “
Г. Ф. Хендл: „ O hätt ich Jubal’s Harf “ (Јосуа)
kорепетитор: Владо Данић, проф.
kласа: Каролина Михајловић, проф.
5. Црнић Невен - баритон (1994)
Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор
Ђ. Карисими: „ Vittoria, vittoria “
И. Бајић: „Ала имаш чарне очи“
В. А. Моцарт: „ Deh vieni alla finestra “, арија Дон
Жуана из опере „Дон Жуан“
П. И. Чајковски: „Средь шумного бала“
kорепетитор: Софија Ковачевић, проф.
kласа: Тијана Топић, проф.
КАМЕРНА МУЗИКА
ВОКАЛНО- ИНСТРУМЕНТАЛНИ
АНСАМБЛ
II КАТЕГОРИЈА
ГАЛЕРИЈА 96, 25. март 2011. године ( петак )
18:45 часова
Продан Младен - тенор (1993)
Црнић Невен - баритон (1994)
Новаковић Зорица - клавир (1993)
Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор
М. Глинка „Не искушай меня“
Ф. Менделсон: „ Herbstlied “
В. А. Моцарт: „ Al fatto dan legge “, дует Феранда и
Ђулијерма из опере „ Cosi fan
tutte “
kласа: Тијана Топић, проф.
СОЛО ПЈЕВАЊЕ
III КАТЕГОРИЈА
СОЛФЕЂО
ХАРМОНИЈА И ОБЛИЦИ
10.00
III разред основне музичке школе
Аљетић Милица и Чергић Јована
(класа: Николина Никчевић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Бабић Огњен и Тадић Милица
(класа: Мелиса Башовић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Ђурђевић Љубомир и Латиновић Теодора
(класа: Мирјам Туркеш)
Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“ Градишка
Касагић Ања и Мандић Николина
(класа: Мирјам Туркеш)
Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“ Градишка
Клисић Теодор и Ковачевић Милица
(класа: Мирјам Туркеш)
Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“ Градишка
Солдат Лана и Танкосић Марија
(класа: Даниел Пезеровић)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Топић Милица и Цвијановић Дуња
(класа: Сњежана Дамјановић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Цвијановић Ивана и Шобот Ивана
(класа: Николина Никчевић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
11.30
IV разред основне музичке школе
Викало Ана и Макивић Милена
(класа: Даниел Пезеровић)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Дончић Тамара и Латиновић Рајна
(класа: Мирјам Туркеш)
Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“ Градишка
Илић Жељко и Лептир Ђорђе
(класа: Аница Зрилић-Шушница)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Лукановић Владимир
(класа: Мирјана Зечевић)
Основна музичка школа „Никола Тесла“ Дервента
Малешевић Давид и Обрадовић Јована
(класа: Даниел Пезеровић)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Манигода Милица и Обрадовић Јована
(класа: Милисав Сукоњица)
Музичка школа „Требиње“ Требиње
Миљковић Јелена и Периновић Ирена
(класа: Мелиса Башовић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
13.00
V разред основне музичке школе
Барач Сара и Божић Стефан
(класа: Мелиса Башовић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Беровић Васил и Радовић Сара
(класа: Ана Алемпић)
Основна музичка школа Зворник
Гаврановић Николина и Кајкут Марко
(класа: Николина Никчевић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Граховац Стефани и Дејановић Јелена
(класа: Аница Зрилић-Шушница)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Ђукановић Соња и Јукић Исидора
(класа: Даниел Пезеровић)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Кесић Сара и Клинцов Андреј
(класа: Николина Никчевић)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Малић Теодора и Стојнић Зорана
(класа: Аница Зрилић-Шушница)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
15.30
II разред средње музичке школе
Јовичин Дамјан
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Стијепић Милица
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
СОЛФЕЂО
СОЛФЕЂО
Музишка школа, 25. март 2011.
10:00 часова
СОЛФЕЂО
16.30
III разред средње музичке школе
Антић Карло
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Бојиновић Лидија
(класа: Лазар Радоја)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Вујаковић Ања
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Десница Јелена
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Ивељић Огњен
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Малетић Ања
(класа: Гордана Модраковић)
МШ „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина
Милићевић Мила
(класа: Гордана Модраковић)
МШ „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина
Николић Стефан
(класа: Гордана Модраковић)
МШ „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина
Новаковић Зорица
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Продан Младен
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
Раљић Јована
(класа: Лазар Радоја)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Црнић Невен
(класа: Драган Хрваћанин)
Музичка школа „Саво Балабан“ Приједор
16.00
IV разред средње музичке школе
Гајић Дајана
(класа: Биљана Јефимић)
МШ „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељина
Галоња Радост
(класа: Лазар Радоја)
Музичка школа „Владо Милошевић“ Бањалука
Хармонија и музички облици
ОШ “Десанка Максимовић”субота, 26. март 2011.
09.00 – 12.00 часова
1. Бајић Николина – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
2. Грачанин Сузана – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
3. Кесић Вања – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
4. Лазић Бранислава – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
5. Матић Јована – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
6. Радовић Александра – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
7. Шолак Аљоша – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
8. Црнић Невен – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
9. Обрадовић Милијана – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
10. Прпош Бранко – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
11. Антић Карло – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
12. Стојнић Мила – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
13. Вујаковић Ања – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
14. Десница Јелена – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
15. Павић Бојана – МШ ''Саво Балабан'', Приједор
проф. Горан Вулета
16. Малетић Ања – МШ ''Стеван Ст Мокрањац'', Бијељина
Милена Зеленовић, Драгана Мартиновић
17. Максић Марко – МШ ''Стеван Ст Мокрањац'', Бијељина
Милена Зеленовић, Драгана Мартиновић
18. Мариловић Ана – МШ ''Стеван Ст Мокрањац'', Бијељина
Милена Зеленовић, Драгана Мартиновић
IV разред – Субота, 26. март 2011. од 09.00 – 12.00 часова
Ђурковић Дејан – МШ ''Владо Милошевић'', Бања Лука
мр Наташа Кусовац
ХАРМОНИЈА И ОБЛИЦИ
III разред
Download

xviii републичко такмичење ученика музичких