- abrazivni materijali - metalurški materijali - vatrostalni & podni materijali - pigmenti i punioci -
PIGMENTI I PUNIOCI
PIGMENTI
&
PUNIOCI
VATROSTALNI
MATERIJALI
VATROSTALNI
MATERIJALI
ABRAZIVNI
MATERIJALI
Braon korund Al2O3
ABRAZIVNI
MATERIJALI
Beli korund Al2O3
Silicijum karbid SiC
METALURŠKI
MATERIJALI
METALURŠKI
MATERIJALI
BRIKETI
SiC Metalurški
Talk je mineral, alkalni magnezijum
silikat. Otporan je na kiseline, baze i ostale površinske hemijske pojave. Talk je
odličan toplotni i električni izolator. Njegova karakteristična osobina je supstrat
efekat (mogućnost da prihvati druge materijale na svojoj površini bez ikakvih
reakcija). Neki od ostalih kvaliteta su mekoća, jačina i otpornost na visoke temperature.
Nema toksičnih efekata.
Pakovanje:
25 kg papirne vreće,
1250 kg na paleti, umotano
Primena:
Talk KT, ima visoku belinu, pa je visoki
kvalitet razlog zašto se koristi u industriji
boja i lakova. Poseduje nizak sadržaj Fe,
Ca i minimalni gubitak na žarenju.
Koristi se u keramičkoj industriji (kao
osnova za pločice, porcelan i glazure).
Primenjuje se i u industriji plastike (JN,
PEVG, PENG, PVC-ABS) gume,
vezivajućih materijala, itd.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gubitak
žarenjem /1100 °C/
Fe2O3
MgO
CaO
SiO2
Al2O3
K2O+Na2O
Tvrdoča
Potrošnja ulja
PH
Vlažnost
Belina CIE XYZ
6,2±0,50
%
%
%
%
%
%
% max
g/100g
% max
Y
0,19± 0,1
31,5±0,5
0,7±0,2
60,2±0,5
0,6±0,1
0,01
1
mlevenjem
7±0,3
0,5
92,5±1
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Grupa KT
mlevenje D-50 [µm]
KT1
6,5
KT3
9,2
KT5
14,5
Mastek Talk KT 1
PIGMENTI I PUNIOCI
Mastek Talk
KT 1
Veličina zrna:
F 12 - F 1200
Veštački braon korund se proizvodi
prema FEPA-F standardu. Proizvodi se
standardnom progresivnom redukcijom
topljenja boksita u elektro otpornoj peći.
Osnovna sirovina za proizvodnju je kalcinirani boksit, koji se topi na temperaturama višim od 2000 ° C. Nakon toga,
materijal se hladi, melje, proseje, sortira,
magnetski odvaja i kali.
Pakovanje:
big-bag vreće
25 kg papirne vreće,
1000 kg na paleti, umotano
Primena:
Veštački braon korund se zbog svojih
karakteristika (visoke tvrdoće i čvrstoće),
koristi tamo gde postoji snažan
mehanički stres tokom mlevenja (npr.
mlevenje metala ili brušenje drveta).
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Prah:
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
% min.
% max.
% min.
% max.
% max.
Sadržaj mag.
frakcija
F12-F30
F36–F80
94,00
0,60
1,80
0,80
0,20
94,50
0,50
1,80
0,80
0,20
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Prah:
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
% min.
% max.
% min.
% max.
% max.
Sadržaj mag.
frakcija
F90-F180
F220
93,00
0,70
1,80
0,90
0,20
93,00
0,80
1,80
1,10
0,20
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Mikro-prah:
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
% min.
% max.
% min.
% max.
Sadržaj mag.
frakcija
% max.
F230-F280
F320–F600
96,00
0,40
1,80
0,50
0,05
95,00
0,40
1,80
0,50
0,05
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Micro – powder:
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
Sadržaj mag.
frakcija
% min.
% max.
% min.
% max.
% max.
F800-F1000
F1200
94,00
0,50
1,80
0,50
0,05
94,00
0,50
1,80
0,70
0,05
Braon Korund Al2O3
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
Braon korund
Al2O3 93,0 - 96,0%
Veličina zrna:
F 12 – F 220
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Veštački braon korund se proizvodi
prema FEPA-F standardu. Proizvodi se
standardnom progresivnom redukcijom
topljenja boksita u elektro otpornoj peći.
Osnovna sirovina za proizvodnju je kalcinirani boksit, koji se topi na temperaturama višim od 2000 ° C. Nakon toga,
materijal se hladi, melje, proseje, sortira,
magnetski odvaja i kali.
SiO2
Fe2O3
CaO
K2O
Na2O
Pakovanje:
big-bag vreće
25 kg papirne vreće, 1000 kg na
paleti, umotano
Beli korund Al2O3
Primena:
Brušeni alati
Metode miniranja
Brušene površine
Prah:
Al2O3
F20-F220
% min.
% max.
% max.
% max.
% max.
% max.
99,50
0,06
0,02
0,05
0,04
0,20
TIPIČNE KARAKTERISTIKE
% min.
99,70
Al2O3
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
Beli korund
Al2O3 min. 99,7 %
Tipovi:
SiC 90%, 94%, 98%, 99%
Braon korund
Beli korund
Veličina zrna:
0-1 mm
1-3 mm
3-5 mm
3-6 mm
0-0,10 mm
0-0,20 mm
0-0,35 mm
0-0,50 mm
100 mesh
200 mesh
Primena:
●
vatrostalna izolacija
Packing:
●
big-bag vreće
●
25 kg papirne vreće na paleti
●
rasuto stanje
Vatrostalni materijali
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
Vatrostalni i podni materijali
Veličina zrna:
F 14 - F 1200
Silicijum karbid se dobija smanjenjem
sadržaja silicijum monoksida pomoću
ugljenika, na temperaturi od 2400 ° C u
elektro otpornoj peći. Paljeni materijal se
dalje lomi i sitni do željene granulacije
prema FEPA standardu klasifikacije.
Packing:
big-bag vreće
25 kg vreće,
1000 kg na paleti, umotano
Pored standardnog asortimana FEPA,
takođe proizvodimo mešavine za
vatrostalnu upotrebu (primer 14/24,
20/40, 30/90, 60/90, 70/90)
Primena:
Silicijum karbid se uglavnom koristi u
proizvodnji abrazivnih alata i
instrumenata. Tu su i druge primene, kao
što su miniranje suvom i vlažnom
metodom, proizvodnja vatrostalnih ploča,
cigala i vatrostalnog cementa. Takođe se
može koristi u elektrotehničkoj industriji
i u proizvodnji izolatora.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid 97,5 % ( 0-1 mm)
% min.
97,50
SiC
% max.
0,50
Fe
% max.
0,50
C
Zadržaj mag.
% max.
0,30
frakcija
SiC abrazivni
TIPIČNE KARATERISTIKE
% min.
SiC
% max.
Fe
% max.
C
98,00
0,50
0,50
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
Silicijum karbid 97,5 %
Veličina zrna:
0 - 1 mm
0 - 3 mm
SiC se proizvodi smanjenjem sadržaja
silicijum dioksida pomoću ugljenika, na
temperaturi od 2400 ° C u elektro
otpornoj peći. Paljeni materijal se dalje
lomi i sitni do željene granulacije. Visok
kvalitet ovog materijala se postiže
selekcijom na temperaturi srednjeg
žarenja.
Pakovanje:
big-bag vreće
25 kg papirne vreće, 1000 kg na
paleti
Primena:
Silicijum karbid se koristi u
metalurgiji za topljenje u električnim
pećima, kao zamena za fero-silicijum,
u cilju postizanja kvalitetnije legure i
nižih troškova.
U proizvodnji briketa za livnice.
Kao osnovna sirovina u proizvodnji
zrna za vatrostalne proizvode.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC 98%
% min.
98,00
SiC
% max.
0,50
Fe
% max.
0,50
C
SiC metalurški
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC Metalurški 98%
Veličina zrna:
0 - 1 mm
0 - 10 mm
1 - 10 mm
1 - 3 mm
0 - 20 mm
10 - 30 mm
SiC se proizvodi smanjenjem sadržaja
silicijum dioksida pomoću ugljenika, na
temperaturi od 2400 ° C u elektro
otpornoj peći. Paljeni materijal se dalje
lomi i sitni do željene granulacije. Visok
kvalitet ovog materijala se postiže
selekcijom na temperaturi srednjeg
žarenja.
Pakovanje:
big-bag vreće
25 kg papirne vreće, 1000 kg na
paleti
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC metalurški 90% ( 1-10mm)
SiC metalurški
SiC
Fe
C
H2 O
% min.
% max.
% max.
% max.
91,00 - 93,00
0,50
3,00
1,00
Primena:
Silicijum karbid se koristi u
metalurgiji za topljenje u električnim
pećima, kao zamena za fero-silicijum,
u cilju postizanja kvalitetnije legure i
nižih troškova.
U proizvodnji briketa za livnice.
Kao osnovna sirovina u proizvodnji
zrna za vatrostalne proizvode.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC metalurški 90% ( 0-10mm)
SiC
% min.
90,00
Fe
% max.
0,50
C
% max.
3,00
H2 O
% max.
1,00
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC metalurški 90%
Osnovni tipovi:
SiC metalurški SiC 25% + C 50%
Veličine zrna:
0-20 mm
Pakovanje:
Rasuto stanje
big-bag vreće
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC met. SiC 25% + C 50%
%
22,00-25,00
SiC
C
%
50,00
%
18,00
SiO2
%
3,00
Al2O3
%
3,00
Fe2O3
SiC metalurški
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC metalurški
SiC 25% + C 50%
Osnovni tipovi:
SiC briketi SPECIAL
SiC briketi NORMAL
Dimenzije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
šestougaoni oblik 9 cm x 10 cm
SiC se isporučuje u briketima, radi
efikasnog korišćenja silicijum karbida i
lake manipulacije - automatske ili ručne.
Pakovanje:
1000 kg na paleti, umotano
Primena:
Korišćenje SiC briketa u livnicama
dovodi do deoksidacije i čišćenja tečnih
legura, do produživanje efekta
modifikacije legura i do smanjenja
opasnosti od grešaka u legurama
(mehurići). Ova upotreba donosi takođe
velike ekonomske dobiti.
Silicijum karbid briketi su u asortimanu
od 15 različitih tipova. Možemo
proizvesti brikete po želji svakog kupca.
SiC briketi
.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid briketi
tip: SPECIAL
% min.
70,00
SiC
% max.
15,00
SiO2
% max.
7,00
CaO
% max.
1,50
Al2O3
% max.
5,00
C
Si u SiC
%
50,00
C u SiC
%
21,00
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid briketi
tip: NORMAL
% min.
50,00
SiC
% max.
30,00
SiO2
% max.
7,00
CaO
Al2O3
C
% max.
% max.
1,50
5,00
Si u SiC
%
35,00
C u SiC
%
15,00
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi
Osnovni tipovi:
SiC briketi 50% + C 10%
Dimezije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
šestougaoni oblik 9 cm x 10 cm
Pakovanje:
· 1000 kg na paleti, umotano
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC briketi 50% + C 10%
% min.
50,00
SiC
% max
25,00
SiO2
% max.
7,00
CaO
% max.
1,50
Al2O3
C
Si u SiC
C+C
% max.
10,00
%
%
35,00
10 + 15
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC briketi 50% + C 20%
% min.
50,00
SiC
% max.
15,00
SiO2
% max.
7,00
CaO
% max.
1,50
Al2O3
C
Si u SiC
C+C
% max.
20,00
%
%
35,00
20 + 15
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
SiC briketi
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi 50% + C 10%
SiC briketi 50% + C 20%
Osnovni tipovi:
SiC briketi Si 35%
Dimenzije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
šestougaoni oblik 9 cm x 10 cm
SiC se isporučuje u briketima, radi
efikasnog korišćenja silicijum karbida i
lake manipulacije - automatske ili ručne.
Pakovanje:
1000 kg na paleti, umotano
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid briketi
Tip : 35% Si
% min.
50,00
SiC
%
5,00
C
%
25,00
SiO
%
7,00
CaO
%
1,50
Al2O3
Si u SiC
C u SiC
%
%
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
35,00
15,00
SiC briketi
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi Si 35%
Osnovni tipovi:
SiC briquettes Si 50%
Dimenzije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
hexagonal shape 9 cm x 10 cm
SiC se isporučuje u briketima, radi
efikasnog korišćenja silicijum karbida i
lake manipulacije - automatske ili ručne.
Pakovanje:
1000 kg na paleti, umotano
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid briketi
tip : 50% Si
% min.
70,00
SiC
% min.
3,00
Si
%
15,00
SiO
%
8,00
CaO
%
1,50
Al2O3
Si u SiC
%
50,00
C u SiC
%
14,00
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
SiC briketi
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi Si 50%
Osnovni tipovi:
SiC briketi SiC 40% + C 25%
Dimenzije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
šestougaoni oblik 9 cm x 10 cm
SiC se isporučuje u briketima, radi
efikasnog korišćenja silicijum karbida i
lake manipulacije - automatske ili ručne.
Pakovanje:
1000 kg na paleti, umotano
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
SiC briketi SiC 40% + C 25%
% min.
SiC
C
%
%
Si met.
%
CaO
%
SiO2
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
40,00
25,00
3,00
7,00
20,00
SiC briketi
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi
SiC 40% + C 25%
Osnovni tipovi:
SiC briketi Si 45%
Dimenzije:
10 cm x 10 cm x 11 cm
šestougaoni oblik 9 cm x 10 cm
SiC se isporučuje u briketima, radi
efikasnog korišćenja silicijum karbida i
lake manipulacije - automatske ili ručne.
Packing:
1000 kg na paleti, umotano
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Silicijum karbid briketi
tip : 45% Si
%
43-47,00
Si u SiC
%
6-8,00
C
%
1-3,00
Al2O3
max. %
0,80
S
max. %
0,70
MgO
max. %
0,01
Boron
Posle 28 dana čvrstoća > 8MPa
SiC briketi
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
SiC briketi Si 45%
Pigmenti & ostali
materijali
Product
Product
Crveni pigmenti / oksidi gvožđa Fe2O3
Talk
mlevenje
belina Y
d50
KT 1
4,7 µm
93
KT 5
8,1 µm
92,5
Fepren TP 303
CK 130
T 350 - M
T 302 - S
KT5/B 8,1 µm
89
CM2P 3,4 µm
75
Braon pigmenti
CM3
7,3 µm
72
K 500
SM4
10,5 µm
68
K 663
HTP1
1,9 µm
92
Mangan dioksidi MnO2
Mangalox A45
Žuti / narandžasti pigmenti
CK 313
Imini UF 80
CK 920
Imini UF 88
CK 960
Punioci
Kalicium karbonat Omyacarb 2VA
Kalicium karbonat Omyacarb 5VA
Crni pigmenti
Kalicium karbonat Omyacarb 15VA
CK 722
Lithopone 28-30 % B 301
Plavi pigmenti
Barium sulfat punioc 63 µm
Azul 109, PB 15:3
Ultramarin extra
Barium sulfat beli 40 µm
Zeleni pigmenti
Ultramarin extra blue
Hrom oksid zeleni Cr2O3
Oksid gvožđa CK 835 zeleni
Credicom International d.o.o.
Bul. despota Stefana 95
11000 Beograd
Srbija
tel.: 011/329-2429
fax: 011/329-0948
e-mail: [email protected]
http:// www.credicom.rs
METALURŠKI I ABRAZIVNI MATERIJALI
Ostali proizvodi
Download

9281321359409Koltex katalog.pdf