SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Hrvatski studiji –Studia croatica
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
SEMINARSKI RAD
KODIRANI GOVOR
Ili semiotika dramskog teksta
Kolegij : Analiza dramskog teksta
Mentor : dr. sc. Boris Senker
STUDIJSKA GRUPA :KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST
napisao : Davor Kovačević
Zagreb,2007.g.
1
UVODNIK
Ovim seminarskim radom želim pokazati mogućnost postojanja POSEBNE razine
značenja riječi u jeziku. Za vrijeme Domovinskog rata sudjelovao sam u organizaciji
komunikacije u ratnim uvjetima. Tada su stvarane posebne jezične konstrukcije u
razgovoru i prijenosu informacija s pomoću uređaja, koje smo upotrebljavali u
jedinicama veze, posebne stoga što su u sebi skrivale drugačije značenje riječi i
smisla rečenice od uobičajenoga govora. Taj oblik komunikacije nazvao sam
KODIRANI GOVOR.
RAZRADA TEZE
- uporišta , temeljne poveznice ideje
KOD jest znakovni niz ili sustav na koji upućuje neka poruka.
U francuskom strukturalizmu KOD postaje tekovinom suvremene književne teorije,
gdje ga najprije u značenju enkodiranog jezika, gramatike, a zatim u značenju
sustava transformacijskih pravila, rabe Tz. Todorov i A.J.Greimas. M.Riffaterre
uklapa ga u svoju koncepciju semioze kao transkodiranja što ga čitatelj provodi kad
se premješta iz mimetičkog u smisaoni registar teksta odn. kada prvo, heuristično
zamjenjuje drugim, hermeneutičnim čitanjem. Transkodiranje je i za Greimasa
paradigmatičan / paradigma – grč. pokazujem, uzorak, uzor, primjer, obrazac / način
proizvodnje značenja. „ Označavanje je prema tomu prenošenje s jedne razine jezika
2
na drugu, iz jednog jezika u drugi, a značenje je sama mogućnost takva
transkodiranja „ ( O značenju, 1970.)
/ citat ; Vladimir Biti : „ Pojmovnik suvremene književne teorije „ – Matica Hrvatska, Zg.1997.)
.........
Znamo da riječi imaju naglaske i dužine. Kada se naglasna pravila namjerno ne
poštuju kako bi se razlikom u zvuku riječi i njenoj naglašenosti postigao kod slušatelja
povišeni stupanj pažnje, sugerira se primatelju informacija neki drugi sustav
transkodiranja. Tempo govora, ritam i stanke znakoviti su dodatak. Stanku u govoru,
kao paralingvistički i nerječiti čimbenik komunikacije proučavaju semiotičari Feldstein
& Welkoviwicz (1978). Oni kažu da šutnja spada u nerječitu komunikaciju, jer u
odsutnosti jezika sama nerječitost može biti komunikativna. Dakle i šutnja nešto
govori.
U analizi kodiranog govora posebnu važnost dobiva prisutnost metafore u govoru.
„ Metafora je figura kojom se, recimo, pravo značenje riječi prenosi na neko drugo
značenje, koje nailazi u duhu samo snagom kakve poredbe „ / Du Marsais 1703.g./
Aristotel kaže ( Retorika, III.2) „...Metafore u sebi sadrže zagonetke, pa zato dobra
zagonetka može ponuditi i dobru metaforu“.
/ citat ; Vladimir Biti : „ Pojmovnik suvremene književne teorije „ – Matica Hrvatska, Zg.1997.)
-
temeljne poveznice ideje
Ovdje sad već nalazim uporište za objašnjenje postojanja kodiranog govora. U
Domovinskom ratu- jedinice veze zadužene za provođenje komunikacije između
komande i boraca na terenu, imale su težak zadatak. U situacijama kada nije bilo
razrađenih šifri za komuniciranje između postrojbi, ljudi su upotrebom „slanga“/ engl.;
govor pojedinih skupina ljudi koji samo oni razumiju / ili žargona - prenosili informacije
3
koje su morale biti jasne primatelju, ali nejasne za razumijevanje neprijatelju. Kako je to
moguće ostvariti, a da poruka bude shvaćena !? Pomoć nam daju primjeri ;
„...Matematičari Claude Shannon i Warren Weaver (1949) koji su radili u „Bell
Telephone Laboratory “ osmislili su komunikacijski model prema kojemu primatelj
poruku mora ponovno pretvarati (dekodirati) u oblik razumljiv cilju, pri čemu se
pretpostavlja da je kodni sustav izvora informacija i cilja isti. Pod „ kodom“ se
podrazumijeva skup transformacijskih pravila pomoću kojeg se poruke iz jednog
oblika prikazivanja mogu pretvoriti u drugi....“
/M. Kunczik.A.Zipel „ Uvod u publicističku znanost i komunikologiju – Zaklada Fridrich Eberd. Zg.
1998./
I dalje zaključuju ;
...“ Značenje određene riječi odnosno rečenice ovisi o samoj riječi odnosno rečenici,
kao i o odgovarajućom situativnom kontekstu....“
/ M.Kunczik.A.Zipel „Uvod u publicističku znanost i komunikologiju – Zaklada Fridrich Eberd.Zg.
1998./
Situacijski kontekst u ovom je slučaju spoznaja da je neprijatelj mogao slušati sve
frekvencije na kojima bi hrvatski branitelji komunicirali, stoga je ta činjenica bila i prva
pretpostavka kod donošenja odluke o tome koji će se oblik komunikacije izabrati .
Pređimo sada na konkretni primjer :
“ Briefing za izgubljene glave”
/ u izvedbi je naslov promijenjen u „NOSFERATU ZOVE ORLA“/
Tekst napisao : DAVOR KOVAČEVIĆ
Likovi :
GUJA :
Slavko Brankov
GEPARD:
Goran Grgić
EL COYOTE:
Slavko Juraga
4
LASTAVICA: Ivana Bakarić
Redatelj : Ladislav Vindakijević
Urednik i dramaturg : Branimir Bošnjak
Produkcija: Dramski program HRT-a, III program
Praizvedba: 1997.g
Izdvojeno iz teksta radio-drame ;
................
ZVUK: Motorola. Dva puta kratko kao kad se uključi i isključi. Glas koji govori nije isti kao u
prologu. Prigušen je zbog zvuka koji dolazi iz zvučnika na Motoroli.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Nosferatu zove. Ima li netko poznati?
ZVUK: Zip patent na vreći za spavanje. Tijelo se izvlači iz vreće. Koraci.
GUJA: Tko je to ?
GEPARD: Čuješ? Nosferatu fantom noći.
GUJA: Javlja se na našem kanalu...
GEPARD: Da, ali imamo naredbu o POTPUNOJ šutnji.
GUJA: Nije li to šef Osa ?
GEPARD: Poznajem ga po glasu. To je on! Superhik. Nešto se događa.
ZVUK: Granate velikog kalibra. Tri detonacije u pozadini.
GUJA: Padaju granate, nema puščane paljbe. Misliš li da bi po ovoj kiši nešto pokušavali
?
GEPARD: Ne znam Gujo.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Nosferatu zove gnijezdo Orlova, javite se. Gepard !?
GUJA: Zove te po nadimku. Ovom je frka ljuta. Ne bi toliko riskirao zbog sitnice.
{a}
GEPARD: (glas preko motorole). Mi smo Gepard Company. Krećemo se brzinom
strpljivosti.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Puno tražite. Strpljivost je ovdje vrlina. Glupost je
ipak najčešća mana. A sjedenje na ušima najveća. Dobro je što imam vas. Vi ste mi
prozor u svijet.
GUJA: Što to pokušava reći-napravili su neku glupost, netko je nešto zeznuo, ne čuju
ga. To je. Nitko ga drugi ne čuje. On zna gdje smo. Ima neku poruku za nas.
GEPARD: (glas preko motorole) Imaš plus. Uz strpljivog slušača i mi dobivamo na
brzini.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Čuo sam za vas. Vi ste oni što plešete po žici kroz
polja smrti.
GEPARD: ( glas preko motorole ) Hod moći daleko se čuje. Reci što trebaš.
5
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Duboko sam u blatu. Ne mogu biti otvoren. Moram
biti pjesnik. Shvaćaš.
{1}
GUJA: Negdje su u ”Čedinoj” pozadini. Ne smije odati položaj.
{2}
GEPARD: ( glas preko motorole ) ” » Čedoglib ” te guši. Znam.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Već mi i krvce pije. Ne mogu se maknuti. Imaš li koju
pticu da dođe po mene.
{3}
GUJA: Zna za Lastavicu. Ranjen je. Traži pomoć.
GEPARD: ( glas preko motorole ) Ugasi se sad. Imam te rad. Čekaj da ti nađem pravu
pjesmu.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) U vašim sam rukama Gospodaru.
GUJA: Gepard. Misliš li ono što ja mislim da misliš ?
GEPARD: Gujo, hvala za prijevod. Dalje ja vodim igru. Imamo stanje uzbune.
Potvrđuješ ?
GUJA: Ja te pokrivam u potpunosti. Nećemo ih valjda ostaviti na nemilost zbog
glupih naredbi. No mogao si ipak snimiti sve na diktafon. Tome i služi, zar ne ?
GEPARD: Nema potrebe. Slušaju nas.
( glas preko motorole-druga frekvencija )
GEPARD : Halo Batman. Da li me loviš ?
BATMAN: » Čujem ti krila Orle 1. Hijene vrište. Imaš plijen. Slušam vas. Uključujem
scrambler. „
GEPARD: Guji. Hijene su ”Čede”. Sluša ih. Nisu naš još ulovili. To je dobro. Ja sam
mu najbliže.
GUJA: To je naš čovjek na odašiljaču. Repetitor. Batman.
GEPARD: Da.( glas preko motorole ) Slušaj šišmiš. Digni mi krila visoko.
BATMAN: Imaš let sve do neba.
GEPARD: ( glas preko motorole ) Prati me. Bit ću brz. Guji. Sad imamo veći domet.
GEPARD: (glas preko motorole - treća frekvencija ) Lastavica, zove Orao. Javi se.
LASTAVICA: (glas iz role - isto ) Lastavica sluša Orla.
GEPARD: ( glas preko motorole ) Daj mi Orla 2.
EL COJOTE: ( glas iz role ) Orao 2.
GEPARD: ( glas preko motorole ) Bolestan ptić na putu. Lastavica nek poleti u pomoć.
Pravac kretanja dobit će putem. Dođi odmah. Gotovo.
....................
ZVUK: poziv na motorolu( glas preko motorole ) Halo Šišmiš. Batman, Orao zove. Gdje je
moj plijen?
6
BATMAN: ( glas iz motorole ) Čujem te, jasno i dobro. Tvoj plijen mijenja mjesto, ali
možeš ga loviti,ako znaš igru. Igra se zove ŠAH. Složi figure i pitaj za potez.
GUJA: Što mu to znači ?
GEPARD: Šah imamo. Vadi ga.
ZVUK: Drvene figure unutar drvene šahovske table koje se prevrću kad okreneš kutiju
uspravno.
Sad trebamo veliki komad prozirnog papira.Onaj guzobris će biti dobar. Masni za
zamatanje. Dovoljno je proziran. Složiti ćemo mrežu polja kao na garnituri i napisati iste
oznake.
GUJA: Ne shvaćam.
GEPARD: Igrao sam šah s Osama. Nosferatu zna oznake figura i polja. Preko poteza će
javiti svoju poziciju. To će biti njegov beeper, označivač mjesta.
{4},
GUJA: Dobra šifra. To će ih zbuniti i dobit ćemo na vremenu. Kužim igru.
GEPARD: Nadajmo se da će djelovati.Govori u motorolu Nosferatu, javi se. Čekam tvoj
potez.
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Bijeli igra konjem sa B1 na C3.
GEPARD: Gujo, uzmi sad mapu tog područja i preko nje stavi papir s poljima. Sad
postavi polje B1 na mjestu proboja.
ZVUK: Šuškanje papira.
GUJA: Kvaka 22.
GEPARD: Što je ?
GUJA: To je ono što ne znamo. Mjesto ulaza.
GEPARD: Bez tog se možemo slikati.
ZVUK: Poziv na poljski telefon.
Halo Ose. Gepard ovdje. Tko je tamo. Odlično. Slušaj, ti me znaš. Ovo je ozbiljno.
Moramo znati točan položaj mjesta proboja. Pogledaj mape na stolu, mora biti nešto
označeno, neka kota ili slično. Odlično, to nam treba. Budi spreman.
ZVUK: Spuštanje slušalice na poljskom telefonu.
B1 je na Crnoj stijeni.
GUJA: OK. Imamo ih.
GEPARD: Možemo dalje.
ZVUK: Poziv na motorolu
( glas preko motorole ) Nosferatu, pratim tvoj let i šaljem ptice na tvoj trag. Moj potez
je C5.
7
NOSFERATU: ( glas iz motorole ) Ušao si mi u varijantu.
{5},
GEPARD: ( glas preko motorole ) Odigraj najbolje.To znaš.
ZVUK: Poziv na poljski telefon.
GUJA: ( glas iz slušalice ) Rode. Krenite u kvadrant 4a na karti. Oni su tamo.
ZVUK: Spuštanje slušalice na poljskom telefonu.
Ovo će biti šah - mat .
GEPARD: Mi smo svoje napravili. Sad treba čekati na ostale.
ANALIZA
Shvatili smo da je u ovom tekstu riječ o vezistima, dakle vojnim postrojbama za
komunikaciju, gdje likovi razgovaraju preko radio uređaja, poljskih telefona, voki-toki
radio stanica/ motorola/. Imena se ne smiju spominjati, stoga oni biraju nazive po
životinjama, svaka vrsta jedinice ima svoju šifru pod nazivom neke životinje. Tako se
prepoznaju u komunikaciji. Kada se u toj komunikaciji koriste drugi nazivi ili nadimci
koji su vezani uz osobni nadimak čovjeka koji je s druge strane slušalice, onda je to
nepravilan govor i znak je nečega žurnog. {tekst označen kao a}
Osnovni scenario drame jest situacija u kojoj tri vezista, izolirani u podrumu, putem
veze uspijevaju spasiti kolegu koji je nastradao u akciji i traži pomoć.
Nosferatu – glas koji započinje dijalog, prepoznat je od primatelja informacije (Guja i
Gepard ) kao zapovjednik Osa, njima poznat po nadimku Superhik. Kasnije iz
razgovora Guje i Geparda shvaćamo da je to vjerojatno jedinica za izviđanja koja se
8
probila u neprijateljsku pozadinu, { tekst označen kao 1=duboko sam u blatu...} što
doznajemo kroz Gujine riječi { tekst označen kao 2 },budući je poznato da je to bila
uobičajena šifra za četnike. I onda se priča dekodira na slijedeći način ;
Jedinica veze dobila je poziv od svog izvidnika koji je ostao zarobljen u
neprijateljskoj pozadini, ranjen i moli za pomoć. { tekst označen kao 3 } Dodatni je
problem što se komunikacija prisluškuje { tekst označen kao 1 = ne mogu biti
otvoren...} i način prijenosa informacija mora biti takav da neprijatelj ne otkrije što se
dogovaraju. Tu im šah kao igra i oznake polja i figura služe kao šifra odnosno
kodirani govor. { tekst označen kao 4=} Izviđači kao vojna jedinica imali su
topografske karte područja ratnog djelovanja,tako, znajuči da Nosferatu može javiti
mjesto gdje se nalazi, oni otkrivaju poziciju {4 },, javljaju svojim jedinicama koje dalje
odlaze izvući ranjenika. Ovo sad je bilo dekodiranje kodiranog govora navedenog u
primjeru.Tako sam izgovorene poredbe, metafore i simbole pretvorio u razumljiv
jezik opisa.Iz jezika književno-umjetničkog stila pretvaram informaciju u razgovorni
funkcionalni stil standardnog jezika.
Analizirajući značenje na semantičkoj osnovi,gdje promatram koliko formalna
struktura izraza utječe na način kako primatelj
izvodi iz njega sadržaj, koristim
iskustva M. Bierwisha ( 1986 )
„ Budući da tek značenje omogućuje nekom predmetu da se pretvori u znak
odnosno da predstavlja nešto drugo M. Bierwisch čak proglašuje semantiku
ključnom disciplinom semiotike. Naime, formalna struktura kojom se bavi sintaktika i
uvjeti upoorabe kojima se bavi pragmatika mogu se zateći i izvan područja znakova
( npr. u radnjama) dok je značenje nerazdvojno povezano sa znakovima, ipak se
9
semantika najvećim dijelom usredotočila na tvorbu značenja u simbolima stoga jer je
ona tu sputana kovencijama pa se može lakše analizirati ..“
/ citat ; Vladimir Biti : „ Pojmovnik suvremene književne teorije „ – Matica Hrvatska, Zg.1997.)
ZAKLJUČAK
Sada
je već prepoznatljivo da ideja ovog teksta, čiji sam autor, jest pokazati
KODIRANI GOVOR u primjeni i načinu komuniciranja skupine ljudi koji su, zbliženi
istim zadatkom i sudbinom, postali prisni i tako se poznaju da koriste poseban vid
govora i dijaloga. Ipak, ne bi trebalo shvatiti da takav pristup već postoji kao pravilo u
praksi, činjenica jest kako su hrvatski branitelji u mnogim situacijama donosili izvrsne
odluke i pronalazili inovativna rješenja za sve probleme u kojima se moralo
improvizirati . Dokaz za tu tvrdnju nalazimo već i u knjigama ;
„ ...Modeli komunikacije sprovedeni u djelo 1991. g. i organizacija sustava prijenosa
informacija i komunikacije, pokretni odašiljači kratkog dometa,koji su bili teška meta
neprijatelju, pokazali su na djelu model spojenih posuda ( uspostavljanje
informacijskog kruga preko tri prstena čujnosti lokalnih radio postaja i tako se
omogućilo građanima da znaju što se događa. U ratu je izuzetno važno znati gdje se
što događa.
....Kao što smo vidjeli, radio u odašiljanju informacija ne treba glomazne i statičke
postrojbe, nego se signal može emitirati u pokretu / običnim automobilom koji se radi
suzbijanja neprijateljskog naleta aviona mora stalno seliti i zavaravati svoj trag
emitiranja /, kao što se na još lakši način može uz pomoć običnog tranzistora primati i
upućivati dalje signal. Radio programom se u vojne svrhe mogu lako slati i
operativcima preko šifriranih poruka, koje se mijenjaju svaki dan. Šifra može čak biti
kamuflirana pjesmom i običnim porukama koje dekoderu znače nešto drugo :
informaciju o stanju i pokretima neprijateljskih jedinica.
10
( M.Sapunar : Teorijski aspekti novinarstva, str.99 ;ITG,Zg.2001.g. /
U tom dijalogu i šutnje su važne, a ponekad se i ne može sve reći govorom. Ipak, bez
predrasuda mogu reći da je taj stil ili oblik komunikacije bio ostvaren i u praksi. Jer ;
...neverbalna komunikacija ima to manje grešaka što je veće zajedničko iskustvo
sugovornika, tj. što se više podudara srodni kodni sustav. ..../ M. Kunczik.A.Zipel „ Uvod u
publicističku znanost i komunikologiju – Zaklada Fridrich Eberd. Zg. 1998./
BIBLIOGRAFIJA :
1. DRAMSKI PROGRAM III Programa Hrvatskog radija / citat iz scenarija radio
drame : NOSFERATU ZOVE ORLA ,autor ; D. Kovačević. Zg.1997 /
2. „ Uvod u publicističku znanost i komunikologiju „ M. Kunczik /A. Zipel ; Zaklada
Fridrich Eberd.Zg.1998
3.
Vladimir Biti : „ Pojmovnik suvremene književne teorije „ – Matica Hrvatska,
Zg.1997.)
4. Gospodari kaosa
Davor Domazet - Lošo
Udruga sv. Jurja
Zagreb, 04/2005 544 str., meki
uvez, 24 cm ISBN 953-96313-2-7
Koprivnica, 2007.g.
11
Download

semioti