Darko Marinković
Ime i prezime
Redovni profesor, viši naučni saradnik
Zvanje
Fakultet za državnu upravu i adminsitraciju, „Megatrend“
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa
Univerziteta 2001
punim radnim vremenom i od kada
Društveno humanističke nauke
Uža naučna odnosno umetnička oblast
Akademska karijera
Godina
Institucija
Oblast
Izbor u zvanje
2004,
Institut za političke studije, Beograd, viši
Društveno humanističke nauke
naučni saradnik
2007
Fakultet za državnu upravu i administraciju
Doktorat
1992
Fakultet političkih nauka , Beograd
Specijalizacija
Magistratura
1994
1982
Evropski sindikalni institut
Fakultet političkih nauka
Politička sociologija, industrijski
odnosi
Međunarodni industrijski odnosi,
Politička sociologija, industrijski
odnosi
Diploma
1974
Fakultet političkih nauka
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
naziv predmeta
vrsta studija
1.
Sociologija
Akademske studije
2.
Društvene krize i konflikti
Akademske studije
3
Socijalna politika
Akademske studije
4.
Društvene krize i konflikti
Master studije
5
Strategije održivog razvoja
Doktorske studije
Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)
1.
„Štrajkovi i društvena kriza“ monografija, Institut za političke studije, Beograd,
2.
„Štrajkovi u Srbiji 1991 -1996“, Zbornik studija slučajeva, Institut za političke studije , Beograd, 1998
3.
„Sindikati u Evropi“, Građanske inicijative, Beograd 1999
4.
„Social dialogue in South East European countries – Possibilities, limitations, perspectives”,
Comparative study, International training foundation Torino
5.
„Harmonizacija radnog i socijalnog zakonodavstva Srbije i Crne gore sa Evropskom socijalnom
poveljom“, Studija – koautor, Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu 2005
6.
7.
8.
“World of labour in precarious transition”, SEER, Dusseldorf 3/2001
“Strikes in transition –an attempt to defininig new theoretical controversies“, SEER Dusseldorf 2001
“Crno tržište radne snage kao prepreka jačanju konkurentnosti preduzeća“, Međunarodni naučni skup
„Megatrend“ Zbornik radova, BEograd 2005
9.
10.
@About creative and conflict character of human work” SERR, Dusseldorf 4/2006
„Pred novim izazovima ropskog i prinudnog rada“, IDN, Zbornik sa naučnog skupa „Sociologija i
ekonomija“, Beograd 2007
Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata
Preko 100 (po nepotpunoj evidenciji)
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste
Preko 80
Trenutno učešće na projektima
Domaći: Projekt 47004 Međunarodni
“Unapređenje javnih
politika u SRbiji u
funkciji poboljšanja
socijalne sigurnosti
građana i održivog
privrednog rasta“
Usavršavanja
Drugi podaci koje smatrate relevantnim : Od 1997 Član Redakcija časopisa South East European Review, koji izdaje
Evropski sindikalni institut, učestvovao u velikom broju projekata o javnom mnjenju, o sindikatima i položaju
zaposlenih, posebno istraživao radikalne vidove industrijskih i socijalnih konflikata. Aktivno učestvovao u
sindikalnom pokretu. U 2007 godini izabran za gostujućeg profesora Middlesex Univerziteta u Londonu.
Download

Ime i prezime Darko Marinković Zvanje Redovni profesor, viši