INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA BEOGRAD
Dr SUZANA IGNJATOVIĆ
IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE OBJAVLJENIH RADOVA
Radovi u časopisima Ignjatović, S. (2013) Raymond Boudon: La sociologie comme science (review article). European Sociological Review, 29 (1): 131‐133. Ignjatović, S., Bošković, A. (2013) ‘Are we there yet?’: Citizens of Serbia and public policy on gender equality within the EU accession context. European Journal of Women's Studies, 20 (4): 425–440. Bošković, A., Ignjatović, S. (2012) Understanding Ethnic Conflicts through Rational Choice: Ethnos, 77 (2): 290‐296. Ignjatović, S., Tomanović, S. (2011) Socijalni kapital i prostor. Sociologija i prostor, 191 (3): 269‐ 285. Ignjatović, S. (2010) Regionalne specifičnosti tranzicije u odraslost u Evropi iz sociodemografske perspektive. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 131: 369‐375. Tomanović, S., Ignjatović, S. (2010) The significance and meaning of family transitions for young people: The case of Serbia in comparative perspective. ANNALES ‐ Annals for Istrian and Mediterranean Studies, 20 (1): 27‐40. Ignjatović, S. (2009) Aktuelni problemi u istraživanju tranzicije u odraslost sa osvrtom na Srbiju. Stanovništvo, 47 (1): 7‐22. Ignjatović, S. (2009) Research on Roma in Serbia: Studying Roma and studying "Roma issues". GESIS‐Social Sciences Eastern Europe ‐ Thematic Series, 2009/2: 33‐36 Ignjatović, S., Grahovac, V. (2009) Aktuelne promene u sistemima osiguranja kvaliteta u obrazovnim sistemima Evropske unije i Srbije. Pedagogija, 64 (4): 522‐533. Ignjatović, S. (2008) Fukujamino shvatanje socijalnog kapitala. Sociologija, 50 (1): 35‐53. Ignjatović, S. (2006) Institucionalizacija sociologije tela: “somatizacija” sociologije ili “sociologizacija” tela? Sociološki pregled, 40 (3): 413‐432. Tomanović, S., Ignjatović, S. (2006) Attitudes on Transition to Adulthood among Young People in Serbia. Sociologija, 48 (1): 55‐72. Tomanović, S., Ignjatović, S. (2006) The Transition of Young People in a Transitional Society. Journal of Youth Studies, 9 (3): 269‐285. Ignjatović, S. (2004) Strategija osvajanja naučnog polja – odnos sociologije tela prema feminizmu. Genero, 4/5: 25‐42. Monografije Antonić, L., Buturović, Ž., Ignjatović, S., Stevanović, A., Janković, I., Paunović, M., Tasić, S. Tržišno rešenje. Beograd: Službeni glasnik. Ignjatović, S. (2011) Socijalni kapital: od akademskih rasprava do javne politike. Beograd: IDN. Radovi u zbornicima Ignjatović, S (2014) Sociologija i (anti)liberalizam U: (Anti)liberalizam i ekonomija. Beograd: IDN. Ignjatović, S. (2012) Komparacija primene teorije racionalnog izbora u sociologiji i antropologiji. U: M. Rašević, M. Marković (ur.) Pomeraćemo granice. Beograd: Institut društvenih nauka. Ignjatović, S. (2012) Notion of social capital in academic dispute and in public policy. U: Predrag Cvetičanin, Ana Birešev (ur.) Social and Cultural Capital in Western Balkan Societies. Ignjatović, S., Pantić, D., Bošković, A., Pavlović, Z. (2011) Građanke i građani Srbije o rodnoj ravnopravnosti. Beograd: IDN. Fajgelj, S., Ignjatović, S. (2009) Izgradnja integrisanih arhivskih baza podataka u društvenim naukama u Srbiji. U: D. Pantić et al., Glas naroda: rasprave o javnom mnjenju. Beograd: Institut društvenih nauka. Ignjatović, S. (2009) Primena javnomnjenjskih istraživanja u raspravi o socijalnom kapitalu. U: D. Pantić et al., Glas naroda: rasprave o javnom mnjenju. Beograd: Institut društvenih nauka. Matić, J., Ignjatović, S., Pavlović Z., Pantić D., Milošević M. (2007) Studije novinarstva. Beograd: Institut društvenuh nauka. Ignjatović, S. (2007) Uporedna analiza savremenih mera obrazovne politike zasnovanih na izboru korisnika i razmatranje prihvatljivih modela za Srbiju. U: N. Polovina, B. Bogunović (ur.) Saradnja škole i porodice. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. Ignjatović, S. (2007) Rasprava o socijalnom kapitalu u ekonomiji i sociologiji. U: V. Vukotić et al. (ur.) Ekonomija i sociologija. Beograd : Institut društvenih nauka. Ignjatović, S. (2006) Etika i obrazovanje novinara. U: Obrazovanje za medije: iskustva, iskušenja, perpektive (koautori: J. Matić, D. Pantić, M. Milošević, Z. Slavujević, S. Ignjatović), Beograd: Institut društvenih nauka. Ignjatović, S. (2006) Engendering Education/Science Policy Analysis: Women Scientists in Serbia. U: Science Policy and Human Resources Development in South‐Eastern Europe in the Context of European Integration. Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture (bm:bwk). Ignjatović, S. (2005) Stambeni položaj kao indikator materijalnog položaja domaćinstava. U: Staračka domaćinstva i izbegličke porodice, Beograd: Institut društvenih nauka: Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Ignjatović, S. (2004) Mladi u tranziciji: između porodice porekla i porodice opredeljenja (koautor S.Tomanović). U: S. Mihailović (ur.) Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa. T. Kovač‐Cerović, Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N. Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S., Šćepanović, D. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve ‐ izazovi reforme obrazovanja u Srbiji (koautori et al.), Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. 
Download

bibliografija radova po izboru autora