ISSN: 2148-905X
SPORTİF BAKIŞ
SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ
DERGİSİ
CİLT 2 SAYI 1 NİSAN 2015
Volume 2 Issue 1 April 2015
SPORTİF BAKIŞ: SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
HAKEMLİ E-DERGİ
ISSN: 2148-905X
Yayın Sıklığı/Publication Frequency
Yilda İki Kez (Nisan ve Ekim)
Two times annually in April and October
Yayın Dili/Publication Language
Türkçe ve İngilizce
Turkish and English
Dizinleme/Indexing
International Scientific Indexing
Open Academic Journals Index
Info Base Index
Research Bible
International Institute of Organized Research
Editörler/Editors
Dr. Halil Bişğin, Dumlupinar Üniversitesi
Dr. Mehmet Demirel, Dumlupinar Üniversitesi
Dergi Sekreteryasi/Journal Secretary
Arş. Grv. Ümit Doğan Üstün, Dumlupinar Üniversitesi
Arş. Grv. Nurullah Emir Ekinci, Dumlupinar Üniversitesi
Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu/ Editorial and Scientific Advisory Board*
Dr. Arslan KALKAVAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Mike D. HUGHES, Middlesex Üniversitesi
Dr. Seydi KARAKUŞ, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Hyongjun Choi, ISPASA Genel Sekreteri
Dr. Tengku Fadilah Tengku Kamalden, Putra Malaysia Üniversitesi
Dr. Adnan ERSOY, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Bülent AĞBUĞA, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Bülent GÜRBÜZ, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Çetin ÖZDİLEK, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Erman ÖNCÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU, Gazi Üniversitesi
Dr. Hamdi PEPE, Selçuk Üniversitesi
Dr. İbrahim Bülent FİŞEKÇİOĞLU, Selçuk Üniversitesi
Dr. Mehmet ACET, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi
Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU, Gazi Üniversitesi
Dr. Wojciech BAJOREK, University of Rzeszow
Dr. Yağmur AKKOYUNLU, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Alparslan ÜNVEREN, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Aydın ŞENTÜRK, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Baybars R. EYNUR, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Duygu HARMANDAR DEMİREL, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Emin SÜEL, Aksaray Üniversitesi
Dr. İbrahim ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi
Dr. İsmail KAYA, Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Oğuzhan YÜKSEL, Dumlupınar Üniversitesi
*Akademik ünvan ve harf sırası gözedilerek sıralanmıştır
©Her hakkı saklıdır. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi Nisan ve Ekim aylarında
olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanan yaygın süreli hakemli bir e-dergidir.
Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
—————————————————————————————————————
PELİN AYDIN, ADNAN ERSOY & NESLİŞAH AKTAŞ
1-9
Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet
Eğilimlerinin İncelenmesi
—————————————————————————————————————
AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN & SUAT KARAKÜÇÜK
10-22
Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi
—————————————————————————————————————
ASLI TAŞKIRAN & İSMAİL KAYA
23-30
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon
Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
—————————————————————————————————————
UTKU IŞIK, BÜLENT AĞBUĞA & GÜRKAN ELÇİ
31-39
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli
Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
—————————————————————————————————————
Download

cilt 2 sayı 1 - Sportif Bakış