Univerzalna oštrilica
SM20
Standardni pribor
Odlaganje pribora I alata
Prostor koji služi za odlaganje
alata I pribora
n
n
n
Brusni točak Ø100/50/20 mm
R8 čaura Ø6 mm
Radna lampa
Halogena radna lampa
Omogućava lakši rad I tačnost
Nosač dijamantske olovke
Za potrebe poravnanja, ili
fazoniranja brusnog kamena
Fiksiranje vretena
Služi za demontažu
i montažu brusnog točka
Glavno vreteno
Brzina obrtanja vretena 5200 obr/min
Dijamantski brusni točak
R8 Stezne čaure
Nezaobilazan za fina oštrenja
Elastične čaure za stezanje
alata prečnika od 3-20mm
Mikro pomeranje alata
Pomera alat(čauru) po njenoj osi
Mikro pomeranje
Omogućava mikro pomeranje
brusnog točka
Zglobni nosač alata
Nosač alata je savitljiv u svim pravcima
i omogućava montažu dodatnog pribora
Mikro pomeranje alata
Omogućava uzdužno mikro pomeranje
nosača alata
Opcioni pribor
Ručice za fiksiranje
Promena ugla alata
Svi pokretljivi elementi se fiksiraju
prilagodljivim ručicama
Menja ugao nosača alata
Dodatak za oštrenje burgija
Brusni točak
Lončasti brusni točak omogućava
različite načine oštrenja
Dodatak za spiralna glodala
n
n
n
n
n
n
Dijamantski brusni točak
R8 čaure Ø3-20 mm
Dijamantska olovka
Dodatak za burgije
Dodatak za glodala
Dodatak za strugarske noževe
Dijamantska olovka
Namenjena je preciznom
poravnavanju tocila
Model
Oštrilica SM 20
Cena € (PDV nije uključen)
Artikal No
Za oštrenje spiralnih burgija koristi se odatni
pribor sa mogućnošću „hinterovanja“
Dodatak za oštrenje
strugarskih noževa
Dodatak za spir. burgije
Ar.4110020
20,-€
Dodatak za spir.glodala
Ar.4120020
24,-€
Dodatak za str.noževe
Ar.4130020
19,-€
Dijamantsko tocilo 100mm
Ar.4140020
45,-€
Dijamantska olovka za porav.
Ar.4150020
19,-€
Stezne čaure R8 Ø3,4,6,8,10
6,50€/kom.
Tehničke karakteristike
Brusni točak Ø/B/D
Brzina obrtanja
Prihvat steznih čaura R8
Hod nosača alata
Podesivi mikro posmak
Podesivi posmak vretena
Ugao brušenja
Pomoćni pribor za oštrenje
569,00
4100020
Negativni ugao brušenja
Reljefni ugao
Snaga motora/napajanje
Težina
100/50/20 mm
5200 obr./min
3-20 mm
140 mm
18 mm
8 mm
0°-180°
0°-52°
0°-44°
0,25kw/220V/50Hz
50 kg
Dimenzija mašine (LxWxH)
450x350x340 mm
Dimenzija pak. (LxWxH)
480x390x365 mm
ALCO Machine Tools, Kruševačka 2, 37230Aleksandrovac,Srbija-Tel:+381(0)37 3554824,Fax:+381(0)37 3554099, [email protected] ; http://www.alco.co.rs
ALCO Design © 2010 - All Rights Reserved; PROIZVOĐAČ - PRODAVAC ZADRŽAVA PRAVO IZMENE CENA, OPREME I PERFORMANSI BEZ PRETHODNE NAJAVE
Download

Univerzalna oštrilica