Vgradna pečica HBG78B7.0
Ugradbena pećnica HBG78B7.0
Ugradna rerna HBG78B7.0
Рерна за вградување НВG78В7.0
Sobë pjekje e montuar HBG78B7.0
Фурна за печене HBG78B7.0
[si] Navodila za uporabo
[hr] Upute za uporabu
[sr] Uputstvo za upotrebu
[мк] Упаство за употреба
[al] Udhëzues për përdorim
[bg] Ръководство за употреба
si
Vsebina
Varnostna opozorila ..................................13
Pred vgradnjo ..............................................13
Nasveti za vašo varnost ...............................13
Vzroki za poškodbe .....................................14
Vaša nova pečica ......................................14
Upravljalno polje ..........................................14
Tipke ............................................................15
Displej ..........................................................15
Nadzor temperature .....................................15
Notranjost pečice .........................................16
Pribor ...........................................................16
Pred prvo uporabo .....................................19
Začetne nastavitve .......................................19
Segrevanje pečice .......................................19
Čiščenje pribora ...........................................20
Vklop in izklop pečice ...............................20
Vklop ............................................................20
Izklop ...........................................................20
Nastavitev pečice .......................................20
Načini gretja .................................................20
Nastavitev načina gretja in temperature ......21
Priporočene nastavitve ................................22
Nastavitev hitrega segrevanja ......................23
Časovne funkcije .......................................23
Nastavitev časa trajanja ..............................23
Zamik končnega časa ..................................24
Nastavitev alarma ........................................25
Nastavitev dnevnega časa ...........................25
Memory .......................................................25
Shranjevanje nastavitev v Memory ..............25
Zagon funkcije Memory ...............................26
Praznična nastavitev .................................26
Zagon počitniške nastavitve ........................26
Otroška varnostna ključavnica .................27
Osnovne nastavitve ...................................27
Spremembe osnovnih nastavitev .................29
Samodejni izklop .......................................30
Samočiščenje .............................................30
Pomembna opozorila ...................................30
Pred samočiščenjem ...................................30
Nastavitev stopnje čiščenja ..........................31
Po samočiščenju ..........................................31
Vzdrževanje in čiščenje .............................31
Čistilna sredstva ..........................................32
Snemanje in vstavljanje ogrodja ..................32
Snemanje in nameščanje vrat pečice ..........33
Odstranitev pokrova vrat ..............................33
Odstranitev in namestitev stekel na vratih
pečice ..........................................................33
Motnja v obratovanju, kaj storiti? .............34
Tabela motenj ..............................................34
Zamenjava žarnice na stropu pečice ...........35
Zamenjava leve žarnice v pečici ..................36
Stekleni pokrovček .......................................36
Servisna služba ..........................................36
Številka izdelka (E) in številka izdelave (FD) ...36
Energija in okolje .......................................37
Način ogrevanja Vroč zrak eco ....................37
Odstranjevanje v skladu z varovanjem okolja ...37
Programska avtomatika ............................39
Posoda .........................................................39
Priprava jedi .................................................39
Programi ......................................................39
Izbira in nastavitev programa .......................44
Individualne prilagoditve ..............................45
Nasveti za programsko avtomatiko .............45
Preverjeno za vas v našem kuharskem
studiu ..........................................................46
Kolači in pecivo ............................................46
Nasveti za peko ...........................................50
Meso, perutnina, ribe ...................................50
Nasveti za pečenje in pečenje na žaru ........54
Počasna priprava hrane ...............................54
Nasveti za počasno pripravo hrane .............56
Narastki, gratinirane jedi, toast ....................56
Gotove jedi ...................................................57
Posebne jedi ................................................58
Odtaljevanje .................................................58
Sušenje ........................................................59
Vkuhavanje ..................................................59
Akrilamid v živilih ......................................61
Preizkusne jedi ...........................................61
Peka ............................................................62
Pečenje na žaru ...........................................62
Dodatne informacije o izdelkih, dodatkih,
nadomestnih delih in servisih najdete na spletnih straneh www.bosch-home.com in www.
bosch-eshop.com
hr
Kazalo
Sigurnosne upute ......................................63
Prije ugradnje ...............................................63
Upute za Vašu osobnu sigurnost .................63
Razlozi oštećenja .........................................64
Vaša nova pećnica ....................................64
Radna ploča .................................................64
Tipke ............................................................65
Zaslon ..........................................................65
Kontrola temperature ...................................65
Unutrašnjost pećnice ...................................66
Dodatni pribor ..............................................66
Prije prvoga korištenja ..............................69
Prve postavke ..............................................69
Zagrijavanje pećnice ....................................69
Čišćenje dodatnog pribora ...........................70
Uključivanje i isključivanje pećnice .........70
Uključivanje ..................................................70
Isključivanje .................................................70
Podešavanje pećnice ................................70
Načini zagrijavanja .......................................70
Postavke načina zagrijavanja i temperature 70
Preporuke oko podešavanja........................ 72
Podešavanje brzog zagrijavanja ..................73
Vremenske funkcije ...................................73
Postavke trajanja (vremena pripreme jela) ..73
Odgoda završetka ........................................74
Postavke alarma/budilice .............................75
Podešavanje vremena .................................75
Memorija .....................................................75
Pohrana postavki unutar memorije ..............75
Pokretanje memorije ....................................76
Prazničke postavke ...................................76
Pokretanje prazničkih postavki.................... 76
Sigurnosna bravica za djecu ....................77
Temeljne postavke .....................................77
Izmjene glavnih postavki ..............................79
Automatsko isključivanje ..........................80
Sustav (samo)čišćenja ..............................80
Važne napomene .........................................80
Prije samočišćenja .......................................80
Podešavanje stupnja čišćenja ......................81
Nakon čišćenja ............................................81
Održavanje i čišćenje ................................81
Sredstva za čišćenje ....................................82
Postavljanje i skidanje nosača .....................82
Skidanje i postavljanje vrata pećnice ...........83
Vađenje vrata ...............................................83
Vađenje stakla na vratima ............................83
Smetnja u radu, što učiniti? .....................84
Tablica smetnji .............................................84
Promjena žarulje u pećnici na gornjem dijelu ..85
Promjena lijeve žarulje pećnice ...................85
Stakleni poklopac .........................................85
Služba za korisnike ....................................86
Serijski broj uređaja i broj proizvodnje .........86
Energija i okoliš .........................................87
Način zagrijavanje vrući zrak eco ................87
Odlaganje u skladu s ekološkim propisima ..88
Programska automatika ............................89
Posuđe ........................................................89
Priprema jela ...............................................89
Programi ......................................................89
Odabir i postavke programa .........................94
Individualne postavke ..................................95
Napomene za programsku automatiku ........95
Iskušano za Vas u našem kulinarskom
studiju .........................................................96
Kolači i pekarski proizvodi ...........................96
Savjeti za pečenje .....................................100
Meso, perad, riba .......................................100
Praktični prijedlozi za spravljanje pečenja u
pećnici i na roštilju .....................................104
Lagano pečenje .........................................104
Savjeti za pečenje na laganoj vatri ............106
Nabujak, gratinirana jela, tost ....................106
Duboko zamrznuti gotovi proizvodi ............107
Posebno spravljena jela .............................108
Odmrzavanje .............................................108
Sušenje ......................................................109
Ukuhavanje ................................................109
Akrilamid u živežnim namirnicama .........111
Jela za isprobavanje ................................111
Pečenje ......................................................111
Roštilj .........................................................112
Daljnje informacije o proizvodima, dodatnom
priboru, zamjenskim dijelovima i uslugama
pronaći ćete na Internetu: www.bosch-home.
com i preko Online - trgovine: www.boscheshop.com.
sr
Sadržaj
Bezbednosna uputstva ............................113
Postupanje pre ugradnje ............................113
Uputstva koja se tiču Vaše bezbednosti .....113
Uzroci oštećenja rerne ...............................114
Ovo je Vaša nova električna rerna ..........114
Ploča za rukovanje ....................................114
Tasteri ........................................................115
Displej ........................................................115
Kontrola temperature .................................115
Unutrašnja prostorija rerne ........................116
Pribor i plehovi ...........................................116
Postupanje pre prve upotrebe rerne ......119
Prvo podešavanje ......................................119
Zagrevanje rerne .......................................119
Čišćenje pribora i plehova ..........................120
Uključenje i isključenje rerne ..................120
Uključenje ..................................................120
Isključenje rerne .........................................120
Podešavanje rerne ...................................120
Vrste zagrevanja .......................................120
Podešavanje vrste zagrevanja i temperature ..121
Preporučena podešavanja .........................122
Podešavanje brzog zagrevanja ..................123
Vremenske funkcije .................................123
Podešavanje vremenskih funkcija – kratko
objašnjeno .................................................123
Poništenje (opoziv) vremena završetka .....124
Podešavanje budilnika ...............................125
Podešavanje aktuelnog vremena ..............125
Memorija ...................................................125
Memorisanje raznih podešavanja u ovu
memoriju ....................................................125
Startovanje memorije .................................126
Sabat (praznična) podešenost ................126
Startovanje sabat podešenosti ...................126
Obezbeđenje od dece ..............................127
Osnovne podešenosti .............................127
Izmena osnovnih podešenosti ...................129
Automatsko isključenje rerne ................130
Samostalno čišćenje rerne ....................130
Važne napomene ......................................130
Pre samostalnog čišćenja rerne ................130
Podešavanje stepena čišćenja ..................131
Posle samostalnog čišćenja ......................131
Nega i čišćenje .........................................131
Sredstva za čišćenje ..................................132
Demontaža i ugradnja nosećeg skeleta ....132
Demontaža i ponovna ugradnja vrata rerne ..133
Demontaža stakala ....................................133
Pojavila se smetnja, šta učiniti? .............134
Tabela smetnji ............................................134
Zamena sijalice na plafonu rerne ...............135
Zamena leve sijalice u rerni .......................136
Stakleni poklopac .......................................136
Servisna služba ........................................136
E-broj i FD-broj uređaja .............................136
Energija i životna sredina ........................137
Vrsta zagrevanja „vrući vazduh eco“ .........137
Ekološki ispravno deponovanje .................138
Programska automatika .........................139
Posuda ......................................................139
Priprema jela .............................................139
Programi ....................................................139
Izbor i podešavanje programa ...................144
Individualno prilagođavanje .......................145
Saveti uz programsku automatiku .............145
Za Vas testirano u našem studiju za
kuvanje .....................................................146
Kolači i peciva ...........................................146
Saveti za pečenje kolača ...........................150
Meso, živinsko meso, riba ..........................150
Saveti za pečenje i grilovanje ....................154
Blago kuvanje ............................................154
Saveti za blago kuvanje .............................156
Kohovi, gratini, tost ....................................156
Gotovi proizvodi .........................................157
Posebna jela ..............................................158
Odmrzavanje .............................................158
Sušenje voća i povrća ................................159
Pasterizacija ..............................................159
Akrilamid u životnim namirnicama .........161
Ispitna jela ................................................161
Pečenje kolača i peciva .............................161
Grilovanje ..................................................162
Ostale informacije o proizvodima, priboru,
rezervnim delovima i servisiranju naći ćete na
internetu na adresi www.bosch-home.com
i na Online-Shop-u na adresi www.boscheshop.com
mk
Содржина
Безбедносни и предупредувачки совети ..163
Пред монтажата .......................................163
Совети за Вашата безбедност ................163
Причини за оштетувања ..........................164
Вашиот нов шпорет ...............................164
Контролна површина ...............................164
Копчиња ....................................................165
Екран .........................................................165
Регулатори на температура .....................165
Внатрешност за готвење ..........................166
Додаток .....................................................166
Пред првата употреба ...........................169
Први поставки ..........................................169
Загревање на рерната .............................169
Чистење на додатокот .............................170
Вклучување и исклучување на рерната 170
Вклучување ..............................................170
Исклучување ............................................170
Поставување на рерната ......................170
Вид на греење ..........................................170
Поставување на видот на греење и
температурата ..........................................171
Препораки за поставки ............................172
Поставување на брзото загревање ........173
Временски функции ...............................173
Поставување на временските функции –
кратко објаснение ....................................173
Одложување на крајот .............................174
Поставување на алармот ........................175
Поставување на времето ........................175
Меморија ..................................................175
Зачувување поставки во меморија .........175
Стартување на меморијата .....................176
Сабат подесување .................................176
Стартување на сабат поставката ............176
Заштита за деца ......................................177
Основни подесувања ............................177
Промена на основните подесувања .......179
Автоматско исклучување .....................180
Самостојно чистење ..............................180
Важни совети ............................................180
Пред самостојното чистење ....................180
Коригирање на нивото за чистење .........181
По чистењето ............................................181
Чистење и нега .......................................181
Средства за чистење ...............................182
Поставување
и
отстранување
на
рафтовите ................................................182
Откачување и закачување на вратата од
рерната .....................................................183
Отстранување на оклопот на вратата ....183
Отстранување и поставување на стаклото
на вратата ................................................183
Пречка, што да правам? ........................184
Табела со пречки ......................................184
Менување на светилката во рерната .....185
Замена на левата светилка од рерната .186
Стаклен капак ...........................................186
Служба за корисници ............................186
Број на уредот и на производство ...........186
Енергија и животна средина ................187
Жежок воздух еко .....................................187
Еколошко згрижување .............................188
Програмски автоматик ..........................189
Сад ............................................................189
Приготвување јадење ..............................189
Програми ..................................................189
Избор на програма и подесување ...........194
Индивидуални приспособувања .............195
Совети за програмскиот автоматик ........195
Тестирано за Вас во нашето студио за
готвење ....................................................196
Торти и печење .........................................196
Совети за печење .....................................200
Месо, живина, риба ..................................200
Совети за подготовка на печено месо во
рерна и под скара ....................................204
Нежно готвење .........................................204
Совети за нежно готвење ........................206
Потпечено јадење, суфле, потпечено тост
лебче ........................................................206
Готови производи .....................................207
Посебни јадења ........................................208
Одмрзнување ...........................................208
Сушење ....................................................209
Конзервирање ..........................................209
Акриламид
во
прехрамбените
производи ................................................211
Тестирани јадења ...................................211
Печење ......................................................211
Скара .........................................................212
Дополнителни информации за производите,
дополнителната опрема, резервните делови
и услугите може да се најдат на интернет
страницата www.bosch-home.com и во
интернет продавницата www.bosch-eshop.
com.
al
Pёrmbajtja
Udhëzime për sigurinë ............................213
Para montimit .............................................213
Udhëzime për sigurinë tuaj ........................213
Shkaqet e dëmtimeve ................................214
Soba juaj e re ...........................................214
Paneli i shërbimeve ...................................214
Butonat ......................................................215
Butoni përzgjedhës ....................................215
Ekrani ........................................................215
Kontrolli i temperaturës ..............................215
Dhoma e zierjes......................................... 216
Aksesorët ...................................................216
Para përdorimit të parë ............................219
Programimi i orës .......................................219
Nxehja e dhomës së zierjes .......................219
Pastrimi i aksesoreve .................................220
Ndezja dhe fikja e sobës ........................220
Ndezja ........................................................220
Fikja ...........................................................220
Të programosh sobën .............................220
Llojet e ngrohjes ........................................220
Të programosh llojet e ngrohjes dhe
temperaturën .............................................221
Këshilla për programimin ...........................222
Të programosh nxhehjen e shpejtë ...........222
Funksionet e kohës .................................223
Të programosh funksionet e kohës shpjegohet shkurt ......................................223
Të programosh alarmin .............................225
Të programosh kohëzgjatjen ....................225
Të shtysh kohën e përfundimit ..................225
Të programosh orën ..................................225
Memorja ....................................................225
Ti rruash në mëmorje programimet e kryera ..225
Të startosh memorjen ................................226
Programimi Sabat ....................................226
Të fillosh programin sabat .........................226
Siguresa e fëmijëve .................................227
Programet bazë .......................................227
Të ndryshosh programet bazë ..................227
Fikja automatike .......................................230
Sistemi I vetepastrimit pastrimit ...........230
Udhëzime të rëndësishme .........................230
Para pastrimit ............................................230
Të programosh nivelin e pastrimit ..............231
Pas pastrimit ..............................................231
Mirëmbajtja dhe pastrimi .........................231
Detergjentët ...............................................232
Çmontimi dhe montimi i skarave ...............233
Çmontimi dhe montimi i derës së sobës ....233
Heqja e mbulesës së derës .......................233
Çmontimi dhe montimi i xhamit të derës ....233
Një problem, Cfarë të bëjmë? .................234
Tabela e difekteve ......................................234
Të ndërrosh llambën e furrës së pjekjes në
tavan ..........................................................235
Të ndërrosh llambën e majtë të furrës së
pjekjes ........................................................236
Mbulesa prej xhami ....................................236
Shërbimi i klientit .....................................236
E-Numri dhe FD-Numri .............................236
Energjia dhe mjedisi ................................237
Lloji i ngrohjes dhe ajri i nxehtë ekologjik ..237
Kursimi i energjisë .....................................237
Të mënjanosh në mënyrë ekologjike .........237
Automatika e programit ...........................239
Enët ...........................................................239
përgatitja e gjellës ......................................239
Programe ...................................................239
Të zgjedhësh dhe të programosh programin ..244
Përshtatjet individuale ................................245
Këshilla për automatikën e programit ........245
Për ju në studjon tonë të gatimit ...........246
Kek dhe biskota .........................................246
Këshilla për pjekjen ..................................250
Mishi, shpendët dhe peshku ......................250
Këshilla për pjekjen dhe për tiganisjen ....254
Zierja e lëngjeve ........................................254
Këshilla për zierjen e lëngjeve ..................256
Tava, pastice, tosta ....................................256
produkte të gatshme ..................................257
Gjellë të vecanta ........................................258
Shkrirja .......................................................258
Tharrja .......................................................259
Zierja e kavanozave për tu vulosur ...........259
Akrilamid në ushqime ............................261
Gjellë të testuara .....................................261
Pjekja .........................................................261
Tiganisja .....................................................262
Infomacionet e tjera për produktet, aksesorët
dhe pjesët zëvendësuese do t`i gjeni në
internet: ëëë.bosch-home.com dhe në
dyqanet Online: ëëë.bosch-eshop.com.
bg
Съдържание
Указания за безопасност .......................263
Преди монтажа .........................................263
Инструкции за Вашата безопасност ......263
Причини за щети ......................................264
Вашата нова готварска печка ...............264
Контролен панел ......................................264
Бутони .......................................................265
Дисплей .....................................................265
Контрол на температурата ......................265
Камера на фурната ..................................266
Принадлежности ......................................266
Преди първото използване ..................269
Задаване на точното време ....................269
Загряване на фурната .............................269
Почистване на аксесоарите ....................270
Включване и изключване на фурната 270
Включване ................................................270
Изключване ..............................................270
Настройване на фурната ......................270
Видове нагряване ....................................270
Настройване на вида нагряване и
температурата ..........................................271
Препоръчителни настройки .....................272
Настройване на бързото нагряване ........273
Времеви функции ..................................273
Времеви функции – кратко обяснение ...273
Прекъсване на времето за приключване ..274
Настройване на алармата .......................275
Настройване на часа ...............................275
Памет ........................................................275
Настройки в паметта ................................275
Стартиране на паметта ............................276
Настройка за почивните дни ................276
Стартиране на настройката за почивни дни ..276
Защита от деца .......................................277
Основни настройки ................................277
Промяна на основните настройки ...........279
Автоматично изключване .....................280
Система за самопочистване .................280
Важни съвети ...........................................280
Преди самопочистването ........................280
Настройване степените на почистване ..281
След самопочистването ...........................281
Грижа и почистване ...............................281
Средства за почистване ..........................282
Откачане и закачане на носещите
конструкции ..............................................282
Откачане и закачане на вратата на фурната ...283
Сваляне покрива на вратата ...................283
Изваждане и поставяне на стъклото на
вратата ......................................................283
Какво да правим при проблем? ..........284
Таблица с проблеми ................................284
Подмяна на крушката на покрива на
фурната .....................................................285
Подмяна на лявата крушка на фурната ...286
Стъклен капак ..........................................286
Обслужване на клиенти ........................286
Е-номер и FD-номер ................................286
Пестене на енергията и опазването на
околната среда .......................................287
Еко горещ въздух .....................................287
Природосъобразно освобождаване .......288
Автоматични програми ........................289
Съдове ......................................................289
Подготовка на ястието .............................289
Програми ..................................................289
Избиране на програма и настройване ...294
Индивидуално настройване ....................295
Съвети за автоматичните програми .......295
Тествано за Вас в готварското ни студио ....296
Сладки и сладкиши ..................................296
Съвети при печене ...................................300
Месо, Птиче месо, Риба ..........................300
Съвети за печене и грил ..........................304
Задушаване ..............................................304
Съвети за варенето на крехко месо .......306
Суфлета, Огретен, Тостове .....................306
Готови продукти ........................................307
Особени ястия ..........................................308
Размразяване ...........................................308
Изсушаване ..............................................309
Варене ......................................................309
Акриламид в хранителните продукти 311
Изпитани ястия .......................................311
Печене .......................................................311
Печене на грил .........................................312
Повече информация за нашите продукти,
принадлежности, резервни части и сервизи
ще намерите в интернет на www.boschhome.com и в онлайн-магазина www.
bosch-eshop.com
1
8
2
9
3
10
11
4
12
5
6
7
13
14
15
22
16
23
17
24
18
25
19
21
20
26
30
27
31
32
28
33
29
34
35
36
si
Varnostna opozorila
Prosimo, pozorno preberite navodila
za uporabo in jih skupaj z navodili za
montažo skrbno shranite. Če boste
aparat dali drugi osebi, ji morate
izročiti tudi pripadajoča navodila.
 Nikoli ne pripravljajte jedi z velikim
deležem visokoodstotnega alkohola. Hlapi alkohola se lahko v notranjosti pečice
vnamejo. Uporabite le majhen delež visokoodstotne alkoholne pijače in previdno
odprite vrata aparata.
Pred vgradnjo
Aparat sme priključiti samo pooblaščeni
strokovnjak. Če je škoda nastala zaradi
nestrokovnega priklopa, ne morete uveljavljati
garancije.
Nevarnost požara!
 V pečici nikoli ne shranjujte gorljivih
predmetov. Če boste v pečici opazili dim,
vrat aparata nikar ne odpirajte. Aparat
izklopite. Izvlecite vtikač oz. izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 V fazi predgretja na pribor nikoli ne
polagajte papirja za peko, ne da bi ga
obtežili. Ko odprete vrata aparata, lahko
papir za peko zaradi vdora zraka pride
v stik z grelnimi elementi in se vname.
Papir za peko vedno obtežite s posodo
ali pekačem. S papirjem obložite pekač
samo toliko, kot je potrebno, saj papir ne
sme segati čez rob pekača.
Nasveti za vašo varnost
Nevarnost kratkega stika!
Poškodbe pri transportu
Ko boste aparat vzeli iz embalaže, ga preglejte. Če boste ugotovili, da je pri prevozu prišlo
do poškodb, aparata ne priključujte.
Električni priklop
Ta aparat je namenjen izključno uporabi v gos- Priključnega kabla električnih aparatov nikoli
ne zataknite med vroča vrata pečice, saj se
podinjstvu. Uporabljajte ga samo za pripravo
lahko kabelska izolacija začne topiti.
jedi.
Odrasli in otroci aparata ne smejo upravljati
brez nadzora,
 če telesno ali duševno za to niso sposobni ali
 če imajo premalo znanja in izkušenj.
Otrokom nikoli ne dovolite, da bi se z aparatom igrali.
Vroča notranjost pečice
Nevarnost opeklin!
 Nikoli se ne dotikajte vročih površin
notranjosti pečice in grelnih elementov.
Vrata pečice odpirajte zelo previdno, saj
bi lahko uhajala vroča para. Otroci naj se
ne zadržujejo v bližini aparata.
Nevarnost oparin!
Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico, saj bi
tako nastala vroča vodna para.
Vroč pribor in posoda
Nevarnost opeklin!
Vročega pribora ali posode nikoli ne jemljite iz
pečice brez krpe (prijemalke).
Nestrokovna popravila
Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila
13
si
sme izvajati samo izšolan tehnik naše servisne službe. Če je aparat v okvari, izvlecite
vtikač oz. izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Samočiščenje

Nevarnost požara!
 Posamezni ostanki hrane, maščoba in
sok od pečenja se med samočiščenjem
lahko vnamejo. Pred vsakim
samočiščenjem iz notranjosti pečice
odstranite večjo umazanijo.
 Na ročaj vrat nikoli ne obešajte gorljivih
predmetov, npr. kuhinjskih krp.
Aparat se med postopkom samočiščenja
na zunanji strani močno segreje. Otroci
naj se ne zadržujejo v bližini aparata.


Nevarnost resnih zdravstvenih težav!
Med postopkom samočiščenja se v pečici ne
smejo nahajati različni pekači z namenom, da
bi se tudi ti očistili. Zaradi izjemno visoke temperature se premaz proti sprijemanju namreč
uniči in ob tem nastanejo strupeni plini.

Vzroki za poškodbe

Pozor!
 Pribor, folija, papir za peko ali posoda na
dnu pečice: na dno pečice ne dajajte nobenega pribora. Dna pečice ne prekrivajte z nobene vrste folijo ali papirjem za
peko. Če temperatura v pečici znaša
nad 50 ºC, vanjo ne postavljajte posode.
Lahko pride do zastoja toplote. Čas peke

in pečenja ni več pravilen in emajl se
poškoduje.
Voda v vroči pečici: v notranjost vroče
pečice nikoli ne vlivajte vode. Tako nastane vodna para. Toplotna nihanja lahko
povzročijo poškodbe emajla.
Vlažna živila: v notranjosti pečice ob zaprtih vratih pečice ne shranjujte vlažnih
živil za daljše obdobje, saj se bo emajl
poškodoval.
Sadni sok: če pripravljate sočne sadne
kolače, pekača ne napolnite preveč. Sadni sok, ki bi kapljal iz pekača, bi namreč
pustil madeže, ki jih ne bi mogli več
odstraniti. Če je mogoče, uporabite globlji
univerzalni pekač.
Ohlajevanje pri odprtih vratih: pečica
naj se ohlaja le pri zaprtih vratih. Deli
sosednjega pohištva bi se sčasoma
poškodovali, tudi če bi vrata pečice
puščali le narahlo odprta.
Močno umazano tesnilo vrat pečice: če je
tesnilo na vratih pečice močno umazano,
vrata med obratovanjem niso več dobro
zaprta. Sosednje površine pohištva se
lahko poškodujejo. Poskrbite za to, da bo
tesnilo na vratih pečice vedno čisto.
Vrata pečice kot sedež ali odlagalna
površina: na odprta vrata pečice se ne
naslanjajte in ne sedite na njih. Prav tako
na vrata pečice ne odlagajte posode ali
pribora.
Prenašanje aparata: če boste aparat
prenašali ali ga držali, ga ne prijemajte
za ročaj vrat, kajti ročaj vrat ne more
vzdržati teže aparata in se lahko odlomi.
Vaša nova pečica
V tem poglavju boste spoznali vašo novo
pečico. Razložili vam bomo vse o upravljalnem polju in posameznih upravljalnih elementih. Tukaj boste našli informacije o notranjosti
pečice in o priboru.
Slika
Upravljalno polje
Tukaj vidite pregled upravljalnega polja.
Glede na tip aparata so možna malenkostna
odstopanja.
1
14
si
Tipke
Po zagonu napisa ni več.
Pod tipkami se nahajajo senzorji. Ni vam treba
močno pritiskati, le dotaknite se posameznega
simbola.
Nastavitveno območje
V nastavitvenem območju se prikažejo predlagane vrednosti, ki jih lahko spreminjate. Z navigacijskima tipkama X in Yprehajate iz ene
vrstice v drugo. Vrstica, v kateri se ravnokar
nahajate, je levo in desno označena z oklepaji. Vrednost v oklepajih lahko spremenite z
vrtljivim gumbom.
Simbol
Funkcija tipke
!
izbira načina gretja
`
izbira programske avtomatike
q
izbira funkcije samočiščenja
X
Pojdite eno vrstico navzdol.
Y
Pojdite eno vrstico navzgor.
f
dolg pritisk = izbira funkcije Memory
kratek pritisk = zagon funkcije Memory
c
nastavitev hitrega segrevanja
0
odpiranje in zapiranje menija Časovne
funkcije
B
vklop in izklop lučke v pečici
°
D
%
n
kratek pritisk = odčitavanje informacij
dolg pritisk = odpiranje in zapiranje menija
Osnovne nastavitve
aktiviranje/deaktiviranje otroške varnostne
ključavnice
vklop in izklop pečice
kratek pritisk = zagon/zaustavitev
obratovanja
dolg pritisk = prekinitev obratovanja
Vrtljivi gumb
Z vrtljivim gumbom
lahko spreminjate
predlagane in nastavljene vrednosti. Oklepaj
na nastavitvenem območju vam kaže, katero
vrednost lahko spremenite.
Vrtljivi gumb je pogrezljiv. Če želite, da se pogrezne ali izskoči, pritisnite nanj.
Displej
Displej je razdeljen na različna območja:
 napis, pojavi se samo pred zagonom
 nastavitveno območje
 statusna vrstica
Napis
V zgornji vrstici je prikazana izbrana funkcija,
npr. načini gretja, programi, časovne funkcije
itd. Desno zraven pa iz puščic razberete, v
katero smer lahko greste s tipkama X in Y .
Statusna vrstica
Statusna vrstica se nahaja na displeju spodaj.
Prikazuje dnevni čas, nastavljene časovne
funkcije ali otroško varnostno ključavnico.
Pred zagonom lahko, glede na nastavitev,
odčitate kratka pojasnila.
Nadzor temperature
Stolpci za nadzor temperature prikazujejo
stopnje segrevanja ali preostalo toploto v
pečici.
Nadzor segrevanja
Nadzor segrevanja prikazuje višanje temperature v pečici. Ko so vsi stolpci polni, je temperatura optimalna, tako da lahko daste vašo
jed v pečico.
Slika
2
Pri žar stopnji in stopnji čiščenja se stolpci ne
pojavijo.
Med segrevanjem lahko s pomočjo tipke °
odčitate aktualno temperaturo. Zaradi toplotne
vztrajnosti se lahko prikazana temperatura
nekoliko razlikuje od dejanske temperature v
pečici.
Preostala toplota
Po izklopu nadzor temperature prikaže preostalo toploto v pečici. Če so vsi stolpci polni,
temperatura v pečici znaša približno 300 °C.
Prikaz ugasne, ko temperatura pade na okoli
60 °C.
15
si
Notranjost pečice
V notranjosti pečice je lučka. Pečico pred pregretjem ščiti ventilator.
Lučka v pečici
Med obratovanjem v pečici sveti lučka. Pri
temperaturah do 60 ºC in pri samočiščenju se
lučka izklopi. Tako je možno optimalno fino
uravnavanje.
Ko vrata pečice odprete, se lučka prižge.
S tipko B lahko lučko prižgete ali ugasnete.
Ventilator
Ventilator se po potrebi prižiga in ugaša. Vroč
zrak uhaja skozi vrata pečice. Pozor! Reže za
zračenje ne smete pokrivati, sicer se pečica
pregreje.
Da se po uporabi pečica hitreje ohladi, ventilator dela še nekaj časa po izklopu.
Pribor
Pribor lahko postavite v pečico na 5 različnih
ravneh.
Pribor lahko izvlečete do dveh tretjin, ne da bi
se nagnil. Tako boste jedi laže vzeli ven.
Slika
3
Ko se pribor močno segreje, lahko spremeni
obliko. Takoj ko je spet ohlajen, te deformacije
izginejo in nimajo nobenega vpliva na samo
uporabno sposobnost pribora.
Dodatni pribor lahko naknadno kupite pri servisni službi, v specializirani trgovini ali preko
spleta. Navedite, prosimo, številko pribora
(HEZ).
Rešetko potisnite noter tako, da je krivina spodaj ¾ .
5
Slika
Emajliran pekač
Za kolače in piškote.
Pekač potisnite skozi vrata v pečico s
poševnino naprej.
6
Slika
Univerzalni pekač
Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene
jedi in velike pečenke. Uporabi se lahko tudi
kot lovilec maščobe, če pečete neposredno na
rešetki.
Univerzalni pekač potisnite skozi vrata v
pečico s poševnino naprej.
7
Slika
Nosilec za pribor
Nosilec vstavite v pečico levo in desno: tako
lahko med postopkom samočiščenja pustite
npr. univerzalni pekač v pečici, da se tudi ta
očisti.
Posebni pribor
Posebni pribor lahko kupite pri servisni službi
ali v strokovni trgovini.
Obsežno ponudbo za posebni pribor k vaši
pečici najdete v naših prospektih ali na spletu.
Dobavljivost in možnost naročila posebnega
pribora preko spleta je od države do države
različna. Prosimo, preglejte reklamne publikacije.
Vsak pribor ni primeren za vsak aparat. Pri nakupu obvezno navedite točno oznako vašega
aparata, torej številko izdelka (E-št.).
4
Slika
Rešetka
Za posodo, modele za kolače, pečenke, kose
za žar in globoko zamrznjene jedi.
16
si
Posebni pribor
HEZ številka
Uporaba
ogrodjem
HEZ334000
rebri
HEZ334001
Za posodo, modele za kolače, pečenke, kose
za žar in globoko zamrznjene jedi.
Za posodo, modele za kolače, pečenke, kose
za žar in globoko zamrznjene jedi.
-
HEZ331070
Za kolače in piškote.
Pekač potisnite skozi vrata v pečico s
poševnino naprej.
da
da
Rešetka
Emajliran pekač
Primerno za
samočiščenje
Pečica z
ne
ne
Univerzalni
pekač
-
HEZ332070
Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene
jedi in velike pečenke. Uporabite ga lahko
tudi kot lovilec maščobe, če pečete na žaru
neposredno na rešetki.
Univerzalni pekač potisnite skozi vrata v
pečico s poševnino naprej.
Enojna rešetka
-
HEZ324000
Za pečenke. Rešetko vedno postavite v
univerzalni pekač, ki bo ujel kapljajočo
maščobo in mesni sok.
ne
HEZ325070
Za pečenje na žaru namesto rešetke ali kot
zaščita pred brizganjem, da pečica ni tako
močno umazana. Pekač za žar uporabljajte
samo v univerzalnem pekaču.
Pečenje na žaru na pekaču za žar:
uporabljajte samo na 1., 2. in 3. ravni.
Pekač za žar kot zaščita pred brizganjem:
univerzalni pekač s pekačem za žar vstavite
pod rešetko.
da
Pekač za žar
Pekač za pico
Opekač
-
-
HEZ317000
-
HEZ327000
Idealen za pico, globoko zamrznjene
izdelke ali velike okrogle kolače.
Namesto univerzalnega pekača lahko
uporabljate pekač za pico. Pekač
postavite na rešetko in se ravnajte po
podatkih v tabelah.
Opekač je zelo primeren za pripravo
domačega kruha, žemljic in pizze, ki naj
dobijo hrustljavo dno.
Opekač mora biti vedno predogret na
priporočeno temperaturo.
ne
da
Profesionalni
pekač z
enojno
rešetko
HEZ333070
Posebej primeren za pripravo velikih
količin hrane.
da
Pokrov za
profesionalni
pekač
HEZ333001
Pokrov naredi iz profesionalnega pekača
profesionalni lonec za pečenje.
ne
HEZ333100
Primeren za pripravo velikih količin
hrane. Popoln pribor vsebuje globoko
ponev z vložno rešetko, rešetko za
pokrivanje in teleskopski izvlek. S
položeno rešetko lahko pripravite
odlično hrano na žaru.
ne
Profesionalni
izvlek
rebri
17
si
Posebni pribor
Pečica z
HEZ številka
Uporaba
Primerno za
samočiščenje
ne
Profesionalni
izvlek Plus
rebri
HEZ333102
Primeren za pripravo velikih količin
hrane. Popoln pribor vsebuje globoko
ponev z vložno rešetko, rešetko za
pokrivanje in teleskopski izvlek. S
položeno rešetko lahko pripravite
odlično hrano na žaru.
Pokrov za
profesionalne
izvleke
rebri
HEZ333101
Spremeni profesionalno ponev v lonec
za pečenje.
ne
ne
Stekleni
pekač
-
HEZ915001
Steklen pekač je primeren za dušene
jedi in narastke, ki jih pripravljate v
pečici.
Še posebej primeren je za programsko
avtomatiko ali avtomatiko za pečenje.
Teleskopski
izvleki
Dvojni
teleskopski
izvlek
ogrodjem
HEZ338250
Z izvlečnimi vodili na drugi in tretji ravni
lahko pribor izvlečete, ne da bi se nagnil.
HEZ338352
Z izvlečnimi vodili na prvi, drugi in tretji
ravni lahko pribor izvlečete, ne da bi se
nagnil.
Trojno izvlečno vodilo ni primerno za
aparate z vrtljivim ražnjem.
Trojni
teleskopski
izvlek
Trojni
teleskopski
popolni izvlek
Trojni
teleskopski
popolni izvlek
s funkcijo
Stop
ogrodjem
ogrodjem
HEZ338356
Z izvlečnimi vodili na prvi, drugi in tretji
ravni lahko pribor v celoti izvlečete, ne
da bi se nagnil.
ne
ne
ne
Trojno popolnoma izvlečno vodilo ni
primerno za aparate z vrtljivim ražnjem.
ogrodjem
HEZ338357
Z izvlečnimi vodili na prvi, drugi in tretji
ravni lahko pribor v celoti izvlečete,
ne da bi se nagnil. Izvlečna vodila
zaskočijo, tako da lahko brez težav
naložite pribor.
Trojno popolnoma izvlečno vodilo s
funkcijo Stop ni primerno za aparate z
vrtljivim ražnjem.
ne
da
Parni filter
-
HEZ329000
Z njim lahko dodatno opremite vašo
pečico. Parni filter lovi delce maščobe v
pari in zmanjšuje neprijetne vonjave.
Samo za aparate, katerih druga številka
v številki izdelka (E-št.) je 6, 7 ali 8 (npr.
HBA78B750).
Sistemska
parna pečica
-
HEZ24D300
Za nežno pripravo zelenjave in rib.
ne
Stekleni pekač
-
HEZ336000
Globok pekač iz stekla. Zelo je primeren tudi
kot servirna posoda.
ne
18
si
Artikli servisne službe
Za vaše gospodinjske aparate lahko pri servisni službi, v specializirani trgovini ali po spletu, za
posamezne države v e-trgovini, dokupite ustrezna negovalna in čistilna sredstva ali drugi pribor. Ob tem navedite ustrezno številko artikla.
Negovalni robčki za
površine iz nerjavečega
jekla
Št. artikla 311134
Zmanjšujejo nalaganje umazanije. Z impregnacijo s
posebnim oljem so površine aparatov iz nerjavečega
jekla optimalno negovane.
Čistilni gel za žar v pečici
Št. artikla 463582
Za čiščenje notranjosti pečice. Gel nima vonja.
Robec z mikrovlakni s
satasto strukturo
Št. artikla 460770
Varovalo za vrata
Št. artikla 612594
Posebej primeren za čiščenje občutljivih površin,
kot npr. steklo, steklokeramika, nerjaveče jeklo
ali aluminij. Robec z mikrovlakni v eni delovni fazi
odstrani vodno in maščobno umazanijo.
Da otroci ne morejo odpreti vrat pečice. Varovalo
je različno pritrjeno, odvisno od vrat pečice.
Upoštevajte list, ki je priložen varovalu za vrata.
Pred prvo uporabo
3. Z vrtljivim gumbom nastavite želeni jezik.
Na izbiro je 30 jezikov.
4. Pritisnite tipko 0 .
V tem poglavju boste izvedeli, kaj vse morate
storiti, preden boste prvič uporabili vašo
pečico.
 Nastavite dnevni čas
 Po potrebi spremenite jezik za prikaz
besedila
 Segrejte pečico
 Očistite pribor
 Preberite varnostna navodila na začetku
Navodil za uporabo, saj so zelo pomembna.
Dnevni čas in jezik sta shranjena. Aktualni
dnevni čas je prikazan na displeju.
Napotek: jezik lahko v vsakem trenutku spremenite. Glejte poglavje Osnovne nastavitve.
Segrevanje pečice
Da bi se znebili vonja po novem, pečico najprej segrejte tako, da bo zaprta in prazna.
Začetne nastavitve
Po priključitvi vaše pečice se na displeju v
zgornji vrstici pojavi besedilo »Osnovna nastavitev« (»Grundeinstellung«). Nastavite dnevni čas in po potrebi jezik za prikaz besedila.
Prednastavljen jezik je nemščina.
Slika
8
Pazite na to, da v notranjosti pečice ne bo ostankov embalaže, npr. kroglic iz stiropora.
Kuhinjo zračite tako dolgo, dokler se pečica
segreva.
Nastavite način gretja Zgornje/spodnje gretje
in temperaturo 240 °C.
Nastavitev dnevnega časa in sprememba
jezika
1. S pomočjo vrtljivega gumba nastavite
dnevni čas.
2. Pritisnite tipko X .
Pojavi se »Izbira jezika: nemščina«
(»Sprache wählen: deutsch«).
1. Pritisnite tipko % .
Prikaže se displej za vnos z opisom tipk.
2. Takoj zatem pritisnite tipko ! .
V zgornji vrstici piše »Načini gretja«
(»Heizarten«). V nastavitvenem območju
sta predlagana način gretja 3D-vroč zrak
19
si
3.
4.
5.
6.
in temperatura 160 °C. Način gretja je z
obeh strani obdan z oklepaji.
Z vrtljivim gumbom spremenite način
gretja na Zgornje/spodnje gretje.
S tipko X pojdite na temperaturo.
Temperatura je z obeh strani obdana z
oklepaji.
Z vrtljivim gumbom nastavite temperaturo
240 °C.
Pritisnite tipko n .
Obratovanje se začne. Napis »Načini
Vklop in izklop pečice
Pečico vklopite in izklopite s tipko % .
gretja« (»Heizarten«) izgine.
7. Čez 60 minut s tipko % izklopite pečico.
Stolpci za temperaturo kažejo preostalo toploto v pečici.
Čiščenje pribora
Preden boste pribor prvič uporabili, ga temeljito očistite z vročo pomivalno raztopino in mehko krpo za pomivanje.
Če v naslednjih nekaj sekundah ne pritisnete
nobene tipke, se nastavita predlagan način
gretja 3D-vroč zrak in temperatura 160 °C.
Slika
Vklop
Pritisnite tipko % .
Prikaže se displej za vnos z opisom tipk.
Slika
9
Izberite želeni način obratovanja:




Tipka
Tipka
Tipka
Tipka
!
`
q
f
= načini ogrevanja
= programi
= samočiščenje
= shranjena Memory-nastavitev
10
V vsakem trenutku lahko izberete drug način
obratovanja.
O tem, kako opravljate nastavitve, boste prebrali v posameznih poglavjih.
Izklop
Pritisnite tipko % . Pečica se izklopi, na
displeju se prikaže dnevni čas.
Nastavitev pečice
V tem poglavju lahko preberete
 s katerimi načini gretja razpolaga vaša
pečica,
 kako nastavite način gretja in temperaturo,
 kako izbirate med priporočenimi jedmi
 in kako nastavite Hitro segrevanje.
Način gretja in
temperaturno
območje
Uporaba
3D-vroč zrak
30-275 °C
Za kolače in pecivo na eni
do treh ravni. Ventilator
enakomerno porazdeli
toploto krožnega grelca, ki
se nahaja na zadnji steni
pečice, po vsej pečici.
3D-vroč zrak
eco*
30-275 °C
Za kolače in pecivo,
narastke, globoko
zamrznjene in gotove
izdelke, meso in ribe, na
eni ravni brez predgretja.
Ventilator enakomerno
porazdeli toploto krožnega
grelca, ki se nahaja na zadnji
steni pečice, po vsej pečici.
Načini gretja
Vaša pečica razpolaga z velikim številom
načinov gretja. Tako lahko za vsako jed izberete optimalen način priprave.
20
si
Način gretja in
temperaturno
območje
Zgornje/spodnje
gretje
30-300 °C
Hidro peka
30-300 °C
Pica stopnja
30-275 °C
Intenzivno gretje
30-300 ºC
Spodnje gretje
30-300 °C
Žar s kroženjem
zraka
30-300 °C
Način gretja in
temperaturno
območje
Uporaba
Za kolače, narastke in puste
kose pečenke, npr. govedino
ali divjačino, na eni ravni.
Vročina enakomerno prihaja
z zgornje in spodnje strani.
Za kvašeno pecivo, npr.
kruh, žemljice ali pletenico,
in za pecivo iz kuhanega
testa, npr. vetrce ali biskvit.
Vročina enakomerno prihaja
z zgornje in spodnje strani.
Vlaga iz živila ostane v pečici
v obliki vodne pare.
Za hitro pripravo globoko
zamrznjenih izdelkov brez
predgretja, npr. pic, ocvrtega
krompirčka ali zavitka.
Vročina prihaja s spodnje
strani in od krožnega grelca,
ki se nahaja na zadnji steni
aparata.
Za jedi s hrustljavo skorjo.
Vročina prihaja z zgornje
strani in še posebej močno s
spodnje strani.
Jedi vkuhamo, popečemo ali
zapečemo.
Vročina prihaja s spodnje
strani.
Za pečenje mesa, perutnine
in celih rib.
Grelec za žar in ventilator
se izmenično vklapljata in
izklapljata. Ventilator vrtinči
vroč zrak okoli jedi.
Žar,
velikopovršinski
žar stopnje:
1 (šibka),
2 (srednja), 3
(močna)
Za žar pečenje stekov,
klobasic, toasta in kosov
rib. Celotna površina pod
grelcem za žar je vroča.
Žar,
malopovršinski
žar stopnje:
1 (šibka),
2 (srednja), 3
(močna)
Za žar pečenje stekov,
klobasic, toasta in kosov rib
v majhnih količinah. Srednji
del grelca za žar je vroč.
Počasna
priprava hrane
70-90 ºC
Odtaljevanje
30-60 °C
Predgretje
30-70 ºC
Ohranjanje
toplote
60-100 °C
Priporočene
nastavitve
Uporaba
Za nežno pripravljanje kosov
mesa.
Temperatura je nizka, vročina
pa enakomerno prihaja z
zgornje in spodnje strani.
Za odtaljevanje, npr. mesa,
perutnine, kruha in kolačev.
Ventilator vrtinči vroč zrak
okoli jedi.
Za predhodno segrevanje
posode, npr. iz porcelana ali
stekla.
Zato, da pripravljene jedi
ostanejo tople.
Priporočene nastavitve za
številne jedi.
* Način gretja, s katerim je bil določen razred energijske
učinkovitosti po EN50304.
Nastavitev načina gretja in temperature
Pritisnite tipko ! . Na displeju sta predlagana
3D-vroč zrak in160 °C.
S tipko n lahko to nastavitev takoj zaženete.
Če želite nastaviti drugačen način gretja in
drugo temperaturo, ravnajte takole:
Primer na sliki: nastavitev za Zgornje/spodnje
gretje, 185 °C
1. Z vrtljivim gumbom nastavite želen način
gretja.
Slika
11
2. S tipko X pojdite na temperaturo.
Slika
12
3. Z vrtljivim gumbom nastavite želeno temperaturo.
Slika
13
4. Pritisnite tipko n .
Obratovanje se zažene.
Slika
14
* Način gretja, s katerim je bil določen razred energijske
učinkovitosti po EN50304.
21
si
Ko je jed končana, s tipko % izklopite
pečico ali ponovno izberite način obratovanja
in nastavite.
Odpiranje vrat pečice med obratovanjem
Obratovanje se ustavi. Potem ko zaprete
vrata, pečica spet obratuje.
Zaustavitev obratovanja
Kratko pritisnite tipko n . Obratovanje je
začasno zaustavljeno. Simbol n utripa.
Znova pritisnite tipko n , pečica spet obratuje.
Sprememba temperature ali žar stopnje
To lahko naredite kadarkoli. Z vrtljivim gumbom spremenite temperaturo ali žar stopnjo.
Prekinitev obratovanja
Tipko
držite pritisnjeno, tako da se pojavita 3D-vroč zrak in 160 °C. Lahko nastavite
znova.
Odčitavanje informacij
Kratko pritisnite tipko ° . Prikaže se prva
informacija. Vsako naslednjo informacijo
odčitate s pomočjo vrtljivega gumba
.
Dobite informacije o temperaturi, načinih ogrevanja, ravneh v pečici in priboru.
Nastavitev časa trajanja
Glejte poglavje Časovne funkcije, Nastavitev
časa trajanja.
Zamik končnega časa
Glejte poglavje Časovne funkcije, Zamik
končnega časa.
Priporočene nastavitve
Če boste izbrali kakšno jed izmed
priporočenih, so najprimernejše nastavitve že
navedene.
Izbirate lahko med številnimi različnimi kategorijami. Našli boste veliko število jedi: od
kolačev, kruha, perutnine, mesa in divjačine
do narastkov in gotovih jedi – vse z našimi
priporočenimi nastavitvami. Temperaturo in
čas trajanja lahko spreminjate. Način ogrevanja je fiksno nastavljen.
Po številnih lestvicah izbire pridete do posameznih jedi. Preizkusite jih. Oglejte si raznolikost teh jedi.
Izbira jedi
1. Pritisnite tipko ! .
Na displeju se kot predlog pokaže
3D-vroč zrak, 160 ºC.
2. Vrtljivi gumb zavrtite na levo, na
Priporočene nastavitve.
Prikaže se prva kategorija jedi.
3. S tipko X pojdite na kategorijo jedi
in z vrtljivim gumbom izberite želeno kategorijo.
S tipko X pojdite na naslednjo raven.
Z vrtljivim gumbom izberite naslednjo jed.
Na koncu se prikaže nastavitev za izbrano jed. Temperaturo lahko spremenite,
načina gretja pa ne.
4. Pritisnite tipko n .
Obratovanje se začne. Predlagan čas trajanja teče, kar je vidno v statusni vrstici.
Čas trajanja se je iztekel
Oglasi se signal. Pečica ne greje več. V statusni vrstici se nahaja 00:00:00. Signal lahko
predčasno
ì ugasnete s tipko 0 .
Sprememba temperature ali žar stopnje
Temperaturo ali stopnjo pečenja na žaru lahko
spremenite z vrtljivim gumbom.
Sprememba časa trajanja
Pritisnite tipko 0 in z vrtljivim gumbom
spremenite čas trajanja. Pritisnite tipko 0
Odčitavanje informacij
Pritisnite tipko ° in s pomočjo vrtljivega
22
.
si
gumba odčitajte informacije.
Nastavitev hitrega segrevanja
Zamik končnega časa
Glejte poglavje Časovne funkcije, Zamik
končnega časa.
Pritisnite tipko c za hitro segrevanje.
Zraven nastavljene temperature se pojavi
simbol c . Stolpci za nadzor temperature se
polnijo.
Nastavitev hitrega
segrevanja
Hitro segrevanje je zaključeno, ko so vsi
stolpci polni. Zaslišite kratek signal. Simbol c
ugasne. Dajte jed v pečico.
Hitro segrevanje ni primerno za vse načine
gretja.
Primerni načini gretja
 3D-vroč zrak
 Zgornje/spodnje gretje
 Hidro peka
 Pica stopnja
 Intenzivno gretje
Primerne temperature
Hitro segrevanje ne dela, če je nastavljena
temperatura pod 100 °C. Če je temperatura
v pečici le nekoliko nižja od nastavljene temperature, hitro segrevanje ni potrebno in se ne
vklopi.
Opozorila
 Če spremenite način gretja, se hitro segrevanje prekine.
 Nastavljen čas trajanja začne neodvisno
od hitrega segrevanja teči takoj po zagonu.
 Med hitrim segrevanjem lahko s pomočjo
tipke
odčitate aktualno temperaturo
v pečici.
 Da bo rezultat pripravljanja hrane čim
boljši, dajte jed v pečico šele, ko je proces hitrega segrevanja zaključen.
Prekinitev funkcije Hitro segrevanje
Pritisnite tipko c
. Simbol ugasne.
Časovne funkcije
Meni Časovne funkcije prikličete s tipko 0 .
Možne so naslednje funkcije:
Kadar je pečica izklopljena:
 Nastavitev alarma
 Nastavitev dnevnega časa
Kadar je pečica vklopljena:
 Nastavitev časa trajanja
 Zamik končnega časa
 Nastavitev alarma
Nastavitev časovnih funkcij
– kratka razlaga
1. Meni odprite s tipko 0 .
2. S tipko X ali Y pojdite v drugo
vrstico in z vrtljivim gumbom nastavite
čas ali čas trajanja.
3. Meni zaprite s tipko 0 .
Kako nastavite posamezno funkcijo, je podrobneje opisano v dodatku.
Nastavitev časa trajanja
Če nastavite čas trajanja (čas priprave hrane)
za vašo jed, se obratovanje po preteku tega
časa samodejno ustavi. Pečica ne greje več.
Predpogoj: način gretja in temperatura sta
nastavljena.
Napotek: nastavite lahko samo ure in minute.
Primer na sliki: nastavitev Zgornje/spodnje
23
si
Prestavite končni čas z 10.15 na 12.45.
Pečica preide na čakanje. Obratovanje se
zažene ob 12.00 in konča ob 12.45.
gretje, 180 °C, 45 minut
1. Pritisnite tipko 0 .
Meni Časovne funkcije se odpre.
Slika 15
Ta funkcija se lahko uporabi tudi za
samočiščenje. Čiščenje prestavite na nočni
čas in tako imate podnevi pečico ves čas na
razpolago.
2. Z vrtljivim gumbom nastavite čas kuhanja.
Slika 16
Zamik končnega časa
3. Pritisnite tipko 0 .
Meni Časovne funkcije se zapre.
Predpogoj: nastavljeno obratovanje se še ni
zagnalo. Čas trajanja mora biti nastavljen.
Meni Časovne funkcije 0 je odprt.
4. Ko obratovanje še ni zagnano, pritisnite
tipko n . Čas trajanja vidno teče v statusni vrstici.
1. S tipko X pojdite na »Končni čas«. V
drugi vrstici je prikazan čas, ob katerem
se obratovanje zaključi.
Slika 17
Čas trajanja je potekel
Oglasi se signal. Pečica ne greje več. Čas
trajanja v statusni vrstici je na 00:00:00.
Signal lahko predčasno prekinete s tipko 0 .
2. Z vrtljivim gumbom prestavite končni čas
na kasneje.
Slika 18
Prekinitev časa trajanja
Meni odprite s tipko 0 . Z vrtljivim gumbom nastavite 00:00:00. Meni zaprite s tipko
0.
Sprememba časa trajanja
Meni odprite s tipko 0 . Z vrtljivim gumbom spremenite čas trajanja. Meni zaprite s
tipko 0 .
Zamik končnega časa
Upoštevajte dejstvo, da hitro pokvarljiva živila
ne smejo predolgo stati v pečici.
Zamik končnega časa je mogoč pri
 vseh načinih gretja in vseh jedeh iz
priporočenih nastavitev
 mnogih programih
 in pri sistemu samočiščenja
Primer: jed daste v pečico ob 9.30. Traja 45
minut in jed je ob 10.15 končana. Vi pa želite,
da je jed končana ob 12.45.
3. S tipko 0 zaprite meni Časovne funkcije.
4. Potrdite s tipko n .
Nastavitev je privzeta. Pečica je v stanju
čakanja 0 … . V statusni vrstici je prikazan
končni čas. Takoj ko se obratovanje zažene,
čas trajanja vidno teče v statusni vrstici.
Čas trajanja je potekel
Oglasi se signal. Pečica ne greje več. V statusni vrstici je trajanje na 00:00:00. Signal
lahko predčasno prekinete s tipko 0 .
Sprememba končnega časa
To je mogoče, dokler je pečica v stanju
čakanja. V ta namen s tipko 0 odprite meni,
pritisnite tipko X in z vrtljivim gumbom
spremenite končni čas. Meni zaprite s tipko 0.
Prekinitev končnega časa
To je mogoče, dokler je pečica v stanju
čakanja. V ta namen s tipko 0 odprite meni,
pritisnite tipko X in vrtljivi gumb obrnite na
24
si
končni čas. Meni zaprite s tipko 0 .
mora biti pečica izklopljena.
Nastavitev alarma
Po izpadu električnega toka
Alarm teče neodvisno od pečice. Alarm lahko
uporabljate kot kuhinjsko budilko in ga lahko
kadarkoli nastavite.
Po izpadu električnega toka na displeju piše
»Osnovna nastavitev« (»Grundeinstellung«).
S tipko 0 odprite meni Časovne funkcije in z
vrtljivim gumbom čas obrnite nazaj na 00:00.
Meni zaprite s tipko 0 .
Meni Časovne funkcije se zapre. Dnevni čas
je spremenjen.
1. Z vrtljivim gumbom nastavite aktualni
dnevni čas.
1. Pritisnite tipko 0 .
2. Pritisnite tipko 0
.
Meni Časovne funkcije se odpre.
2. Z vrtljivim gumbom nastavite čas za
Dnevni čas je nastavljen.
alarm.
3. S tipko 0 zaprite meni Časovne funkcije.
Sprememba dnevnega časa
Displej preide v prejšnje stanje. Prikazana sta
Primer: sprememba dnevnega časa na presimbol
U za alarm in čas, ki teče.
hodu s poletnega na zimski čas.
Po preteku časa
1. Pritisnite tipko 0
.
Meni Časovne funkcije se odpre.
Oglasi se signal. Čas je potekel. Na prika2. S tipko X pojdite na Dnevni čas.
zovalniku je U 00:00. S tipko 0 lahko
3. Z vrtljivim gumbom spremenite dnevni
signal predčasno prekinete.
čas.
4. Pritisnite tipko 0
.
Prekinitev časa alarma
Sprememba časa alarma
Prikaz ure ni viden
Ura je na displeju prikazana samo, kadar je
pečica izklopljena. Prikaz dnevnega časa pa
S tipko 0 odprite meni Časovne funkcije
lahko skrijete. O tem preberite v poglavju Osin z vrtljivim gumbom v naslednjih sekundah
spremenite čas za alarm. Meni zaprite s tipko novne nastavitve.
0 .
Nastavitev dnevnega časa
Da lahko nastavite ali spremenite dnevni čas,
Memory
Funkcija Memory vam omogoča, da lahko
nastavitev za neko jed shranite in jo kadarkoli
spet prikličete.
Memory je smiselno uporabiti, če neko jed
pripravljate precej pogosto.
Shranjevanje nastavitev v
Memory
Samočiščenja ne morete shraniti.
1. Nastavite način gretja, temperaturo in
25
si
po želji čas trajanja za želeno jed. Ne
zaženite. Če želite shraniti program:
izberite program in nastavite težo. Ne
zaženite.
2. Tipko f držite pritisnjeno, dokler se
na displeju ne pokaže napis »Memory
shranjen« (»Memory gespeichert«).
1. Kratko pritisnite tipko f .
Prikažejo se shranjene nastavitve. Če
se pojavi napis »Prostor za shranjevanje
prazen« (»Speicherplatz leer«), ni shranjena nobena nastavitev. Funkcije Memory
ne morete zagnati. Najprej shranite
želeno nastavitev tako, kot je opisano v
poglavju Memory shranjevanje.
2. Pritisnite tipko n .
Shranjena nastavitev se prikaže na displeju in
pečico lahko kadarkoli zaženete.
Memory-nastavitev se zažene.
Shranitev druge nastavitve
Spreminjanje nastavitev
Znova nastavite in shranite. Stare nastavitve
se ne vidijo več.
To je vedno mogoče. Ko boste naslednjič
zagnali Memory, se bo spet pojavila prvotno
shranjena nastavitev.
Zagon funkcije Memory
Shranjene nastavitve za vašo jed lahko v
vsakem trenutku zaženete.
Praznična nastavitev
trajanja.
6. Pritisnite tipko n .
S to nastavitvijo pečica pri načinu gretja
Zgornje/spodnje gretje ohranja temperaturo
med 85 °C do 140 °C. Nastavite lahko čas
trajanja od 24 do 73 ur.
Praznična nastavitev se zažene. Čas trajanja
vidno teče v statusni vrstici.
V tem času ostanejo jedi v pečici tople, ne da
bi pečico morali vklopiti ali izklopiti.
Čas trajanja je potekel
Zagon počitniške nastavitve
Pečica ne greje več.
Predpogoj: v osnovnih nastavitvah ste aktivira- Zamik končnega časa
li »Praznična nastavitev da« (»Sabbateinstellung ja«). Glejte poglavje Osnovne nastavitve. Končnega časa ni mogoče prestaviti na kasneje.
1. Pritisnite tipko ! .
Prekinitev počitniške nastavitve
Na displeju vidite predlagano 3D-vroč
zrak, 160 °C.
Držite tipko n pritisnjeno, dokler se ne po2. Vrtljivi gumb obrnite na levo na način
javi 3D-vroč zrak, 160 °C.
Praznična nastavitev.
3. S tipko X pojdite na opcijo Temperatu- Nastavite lahko na novo.
ra in z vrtljivim gumbom nastavite želeno
temperaturo.
4. S tipko 0 odprite meni Časovne funkcije.
Predlagan je čas 27:00 ur.
5. Z vrtljivim gumbom nastavite želen čas
26
si
Otroška varnostna
ključavnica
Pečica razpolaga z otroško varnostno
ključavnico, da je otroci ne bi po pomoti vklopili ali spremenili potekajočega obratovanja.
pečici doseže ca. 50 ºC. Pojavi se simbol H .
Če je pečica izklopljena, se vrata pečice zaklenejo takoj, ko aktivirate otroško varnostno
ključavnico.
Vklop otroške varnostne ključavnice
Tipko D držite pritisnjeno približno štiri
sekunde, tako da se pojavi simbol D .
Upravljalno polje je zaklenjeno.
Zaklepanje vrat pečice
Osnovne nastavitve lahko spremenite tako,
da se dodatno zaklenejo vrata pečice. Kako to
storite, izveste v poglavju Osnovne nastavitve.
Vrata pečice se zaklenejo, ko temperatura v
Izklop otroške varnostne ključavnice
Tipko D držite pritisnjeno, dokler simbol D
ne ugasne.
Spet lahko nastavite.
Opozorilo: Kljub aktivni otroški varnostni
ključavnici lahko izključite pečico s tipko % ali
z dolgim pritiskom na tipko n , nastavite alarm,
spremenite dnevni čas in izklopite signal.
Osnovne nastavitve
Vaša pečica ima različne osnovne nastavitve.
Te nastavitve lahko prilagajate svojim potrebam.
Osnovna nastavitev
Izbira jezika:
nemščina
Opozorilo: V tabeli najdete vse osnovne
nastavitve in možnosti spreminjanja. Glede na
opremljenost vašega aparata so na displeju
prikazane samo tiste osnovne nastavitve, ki
ustrezajo vašemu aparatu.
Možnosti
Razlaga
možnih 29 drugih jezikov
jezik besedil na displeju
Trajanje signala:
srednje
srednje = 2 minuti
kratko = 10 sekund
dolgo = 5 minut
Čas, v katerem je signal po
izteku obratovanja slišen.
Zvok tipk:
izključen
vključen
izključen*
potrditveni zvok ob pritisku na
tipko
* Izjema: pri vklopu in izklopu
se vedno sliši zvok.
Kontrast:
dnevna
srednja
nočna
npr. močneje
Prikaz ure:
vključen
vključen
izključen*
Svetlost displeja:
srednja
osvetlitev displeja
kontrast displeja
prikaz ure na displeju, kadar je
pečica izklopljena
* Ura je vidna, dokler je
prikazana preostala toplota.
27
si
Osnovna nastavitev
Možnosti
Razlaga
Lučka v pečici med obratovanjem:
vklopljena
vklopljena
izklopljena
osvetlitev v pečici
Nadaljevanje obratovanja po
zapiranju vrat:
samodejno
samodejno
izklopljeno*
Način, kako se obratovanje
po odpiranju ali ponovnem
zapiranju vrat pečice nadaljuje.
* z n se obratovanje
nadaljuje
Zaklepanje vrat + otroška
varnostna ključavnica:
ne
ne
da
Zaklepanje vrat pečice,
kadar je otroška varnostna
ključavnica aktivirana.
Spreminjanje rezultata
pripravljene jedi v vseh
programih programske
avtomatike.
na desno = intenzivnejši
na levo = šibkejši
Individualna prilagoditev:
npr. rezultat pripravljene jedi vse
intenzivnejši
Prikaz opisa tipk:
vključen
vključen
izključen
displej za vnos po vklopu
pečice
3D-vroč zrak
predlog: 160 ºC
od 30 do največ 275 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Vroč zrak eco
predlog: 160 °C
od 30 do največ 275 ºC
Zgornje/spodnje gretje
predlog: 160 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Hidro peka
predlog: 160 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Pica stopnja
predlog: 200 ºC
od 30 do največ 275 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Intenzivno gretje
predlog: 190 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Spodnje gretje
predlog: 150 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Žar s kroženjem zraka
predlog: 190 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Velikopovršinski žar
predlog: močno
močno
srednje
šibko
stalno spreminjanje predlagane
stopnje za način ogrevanja
Žar z vrtljivim nabodalom
predlog: 250 ºC
od 30 do največ 300 ºC
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
28
si
Osnovna nastavitev
Možnosti
Razlaga
Malopovršinski žar
predlog: močno
močno
srednje
šibko
stalno spreminjanje predlagane
stopnje za način ogrevanja
Počasna priprava hrane
predlog: 80 ºC
od 70 do največ 90 ºC
Odtaljevanje
predlog: 30 ºC
od 30 do največ 60 ºC
Predgretje
predlog: 50 ºC
od 30 do največ 70 ºC
Ohranjanje toplote
predlog: 70 ºC
od 60 do največ 100 ºC
Ventilator
delovanje po obratovanju: srednje
kratko
srednje
dolgo
zelo dolgo
koliko časa ventilator po
obratovanju še deluje
Sistem čiščenja:
ne
ne
da
Nastavitev, če je aparat
opremljen s samočistilnim
stropom in stranskimi stenami
(s čistilnim sistemom).
Teleskopski izvlek:
ne
ne
da
Nastavitev, če je aparat
opremljen s teleskopskimi
izvleki.
Praznična nastavitev:
ne
Ponovna vzpostavitev delovne
nastavitve:
ne
ne
da
Glejte poglavje Praznična
nastavitev.
ne
da
Vse spremembe dajte nazaj na
osnovne nastavitve.
Spremembe osnovnih nastavitev
nastavitev.
4. Sedaj lahko spreminjate tudi druge osnovne nastavitve. V ta namen se s tipko Y ali X pomaknite na želeno nastavitev. Z vrtljivim gumbom spremenite
osnovno nastavitev.
5. Tipko ° držite pritisnjeno, dokler se ne
prikaže dnevni čas. To traja približno štiri
sekunde. Vse spremembe so shranjene.
Predpogoj: pečica mora biti izklopljena.
Primer na sliki: osnovno nastavitev Trajanje
signala spremenite s srednjega na kratko.
1. Tipko ° držite pritisnjeno približno štiri
sekunde, dokler se na displeju ne pojavi
napis »Osnovna nastavitev« (»Grundeinstellung«) in prva osnovna nastavitev
»Izberite jezik: nemščina« (»Sprache
wählen: deutsch«).
2. S tipko X izberite želeno osnovno nastavitev.
3. Z vrtljivim gumbom spremenite osnovno
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
stalno spreminjanje predlagane
temperature za način
ogrevanja
Prekinitev
Pritisnite tipko % . Nastavitve niso privzete.
29
si
Samodejni izklop
»Samodejni izklop« (»automatische Abschaltung«). Obratovanje je prekinjeno. Da bo prikaz izginil, pritisnite poljubno tipko. Nastavite
lahko na novo.
Vaša pečica razpolaga s samodejnim izklopom. Če na vašem aparatu niste nastavili
časa trajanja in že dlje časa niste spremenili
nastavitev, se samodejni izklop aktivira. Kdaj
se bo to zgodilo, je odvisno od nastavljene
temperature ali stopnje pečenja na žaru.
Opozorilo: Če je nastavljen čas trajanja,
pečica po preteku časa trajanja ne greje več.
Funkcija samodejnega izklopa ni potrebna.
Aktiviranje izklopa
Na displeju se pojavi se pojavi besedilo
Samočiščenje
odpirati vrat ali z roko premikati ročaja.
Aparat se mora ohladiti. Otroci naj se ne
zadržujejo v bližini aparata.
 Pečica postane na zunanji strani zelo
vroča. Ne dotikajte se vrat pečice.
Aparat se mora ohladiti. Otroci naj se ne
zadržujejo v bližini aparata.
Med postopkom samočiščenja se pečica segreje na ca. 500 ºC. Tako ostanki pečenja, peke
na žaru in ostale peke preprosto zgorijo, vi pa
morate le še obrisati pepel v pečici.
Izbirate lahko med tremi stopnjami čiščenja.
Stopnja
1
2
3
Stopnja
čiščenja
osnovna
srednja
intenzivna
Trajanje
ca. 1 ura, 15 minut
ca. 1 ura, 30 minut
ca. 2 uri
Kolikor trdovratnejša in starejša je umazanija,
toliko višja mora biti stopnja čiščenja. Čiščenje
pečice na vsaka dva ali tri mesece popolnoma zadošča. Če je potrebno, lahko čistite
tudi pogosteje. Eno čiščenje porabi samo ca.
2,5–4,7 kilovatnih ur.
Pomembna opozorila
Zaradi vaše varnosti se pečica samodejno
zaklene. Vrata pečice lahko spet odprete šele,
ko se je notranjost pečice že malo ohladila in
simbol za zaporo ugasne.
Lučka v pečici med postopkom samočiščenja
ne gori.
Nevarnost požara!
 Med postopkom samočiščenja postane
pečica zelo vroča. Nikar ne poskušajte
Nevarnost požara!
Med samočiščenjem postane pečica na zunanji strani zelo vroča. Gorljivih predmetov,
npr. krp za posodo, nikar ne obešajte na ročaj
vrat pečice. Na sprednji strani pečice naj ne
bo nobenih ovir.
Pred samočiščenjem
Pečica mora biti prazna. Ves pribor, posodo in
ogrodje vzemite iz nje.
Kako ogrodje vzamete iz pečice, lahko preberete v poglavju Vzdrževanje in čiščenje.
Očistite vrata pečice in robove okoli tesnila.
Tesnila ne drgnite.
Nevarnost požara!
Posamezni ostanki jedi, maščoba in sok od
pečenke se lahko vnamejo. Notranjost pečice
in pribor, ki ste ga pustili v pečici, obrišite z
vlažno krpo.
Istočasno čiščenje pribora
Ogrodje za samočiščenje ni primerno, zato
30
si
ga med postopkom samočiščenja vzemite iz
pečice.
Če želite vaš pribor čistiti skupaj s pečico, lahko pri servisni službi nabavite ustrezne nosilce za pribor. S pomočjo teh nosilcev lahko v
pečici v postopku samočiščenja očistite tudi
emajlirano posodo, npr. univerzalno ponev, ki
ni premazana s plastjo proti sprijemanju.
Skupaj s pečico lahko vsakič čistite le en kos
pribora.
Pribor, ki ni emajliran, npr. rešetka, za
samočiščenje ni primeren, zato ga vzemite iz
pečice.
Nevarnost resnih zdravstvenih težav!
Različnih pekačev, ki so premazani z zaščito
proti sprijemanju, nikoli ne čistite v postopku
samočiščenja. Zaradi izjemno visoke temperature se premaz proti sprijemanju namreč uniči
in ob tem nastanejo strupeni plini.
Nosilce za pribor vstavitev v pečico levo in
desno.
Slika
19
20
Nastavitev stopnje čiščenja
1. Pritisnite tipko q .
Predlagana je stopnja 3.
Samočiščenje lahko zaženete takoj,
tako da pritisnete tipko n .
Če želite spremeniti stopnjo čiščenja:
2. Z vrtljivim gumbom izberite želeno
stopnjo čiščenja.
3. Čiščenje zaženite s tipko n .
Takoj po zagonu se vrata pečice zapahnejo.
Sveti simbol H za zaporo.
Samočiščenje je končano
Pečica ne greje več. V statusni vrstici vidite
H ugasne, la00:00:00. Šele ko simbol
hko vrata pečice spet odprete.
Prekinitev čiščenja
S tipko %
pečico izklopite. Vrata pečice
so zapahnjena, dokler simbol H ne ugasne.
Sprememba stopnje čiščenja
Po zagonu stopnje čiščenja ne morete več
spremeniti.
Čiščenje naj poteka ponoči
Zato da boste lahko pečico podnevi uporabljali, prestavite konec čiščenja na nočni čas.
Glejte poglavje Časovne funkcije, Zamik
končnega časa.
Po samočiščenju
Ko se pečica popolnoma ohladi, z vlažno krpo
obrišite ostanke soli s samočistilnih površin.
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša pečica bo dolgo ostala bleščeča in bo
delovala brezhibno, če jo boste primerno čistili
in vzdrževali. Kako vašo pečico primerno
negovati in čistiti, vam bomo razložili v tem
poglavju.
Opozorila
 Majhne razlike v barvi na pročelju pečice
se pojavijo zaradi različnih materialov, kot
so steklo, umetne mase ali kovina.
 Sence na steklu vrat pečice, ki izgledajo
31
kot proge, so samo posledica svetlobnega odseva lučke v pečici.
 Emajl se pri zelo visokih temperaturah
zažge, zato lahko nastanejo neznatne
razlike v barvi. To je normalno in nima
vpliva na siceršnje delovanje pečice.
Robov tankih pekačev ni mogoče popolnoma emajlirati. Zato se vam lahko zdijo
hrapavi, kar pa nima vpliva na korozijsko
zaščito.
si
Čistilna sredstva
Vroča pomivalna raztopina ali
voda s kisom:
očistite s krpo za pomivanje.
Da različnih površin ne boste poškodovali
zaradi neustreznih čistilnih sredstev,
upoštevajte podatke v tabeli.
Ne uporabljajte:
 ostrih ali grobih čistil,
 čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo
alkohola,
 trdih čistilnih gobic ali čistilnih spužev,
 visokotlačnih čistilnikov ali parnih
čistilnikov.
Notranjost
pečice
Nove krpe za pomivanje pred uporabo temeljito izperite.
Območje
Čistilno sredstvo
Pročelje pečice
Vroča pomivalna raztopina:
očistite s krpo za pomivanje in
osušite z mehko krpo.
Ne uporabljajte čistila ali
strgala za steklo.
Stekleni pokrov
lučke v pečici
Ogrodja
Teleskopski
izvleki
Vroča pomivalna raztopina:
očistite s krpo za pomivanje
in osušite z mehko krpo.
Madeže od apnenca,
maščobe, škroba ali beljaka
takoj odstranite, saj lahko pod
njimi nastane korozija.
Nerjaveče jeklo
Pri servisni službi ali v
specializirani trgovini so na
razpolago posebna negovalna
sredstva za nerjaveče jeklo,
ki so primerna za tople
površine. Negovalno sredstvo
zelo na tanko nanesite z
mehko krpo.
Steklo na vratih
pečice
Čistilo za steklo:
obrišite z mehko krpo.
Ne uporabljajte strgala za
steklo.
Pokrov vrat
Čistilo za nerjaveče jeklo
(dobavljivo pri servisni službi
ali v specializirani trgovini):
upoštevajte navodila
proizvajalca.
Pribor
Če je umazanija
trdovratnejša, uporabite
spiralo za drgnjenje iz
nerjavečega jekla ali pa čistilo
za pečice. Uporabljajte samo
v hladni pečici.
Najbolje je uporabiti funkcijo
samočiščenja.
V ta namen upoštevajte
napotke v poglavju
Samočiščenje!
Vroča pomivalna raztopina:
očistite s krpo za pomivanje.
Vroča pomivalna raztopina:
zmehčajte in očistite s krpo za
pomivanje ali krtačko.
Vroča pomivalna raztopina:
očistite s krpo za pomivanje
ali krtačko.
Ne namakajte, ne pomivajte
v pomivalnem stroju in
ne čistite s postopkom
samočiščenja. Izvlečna vodila
bi se poškodovala in ovirala
samočiščenje.
Vroča pomivalna raztopina:
zmehčajte in očistite s krpo za
pomivanje ali krtačko.
Snemanje in vstavljanje
ogrodja
Če ga želite očistiti, lahko ogrodje snamete.
Pečica mora biti ohlajena.
Snemanje ogrodja
1.
2.
3.
4.
Ogrodje dvignite naprej in navzgor
ter ga izobesite (slika A).
Nato celotno ogrodje potegnite naprej
in ga vzemite ven (slika B).
Slika
21
Ogrodje očistite s čistilnim sredstvom in
čistilno spužvo. Pri trdovratni umazaniji uporabite krtačko.
32
si
1. Pri namestitvi vrat pečice pazite na to,
da oba tečaja namestite točno v odprtino
(slika A).
2. Zareza na tečaju mora na obeh straneh
zaskočiti (slika B).
3. Oba zaporna vzvoda se morata spet prilegati (slika C). Zaprite vrata pečice.
Vstavljanje ogrodja
1. Ogrodje najprej vtaknite v zadnjo pušo,
malo pritisnite nazaj (slika A)
2. in nato obesite v sprednjo pušo (slika B).
Slika 22
Ogrodja se prilegajo desno in levo. Izboklina
mora vedno biti spodaj.
Slika
Snemanje in nameščanje
vrat pečice
Nevarnost poškodb!
Če vrata pečice nenamerno padejo ven ali če
se tečaj zapre, se tečaja ne dotikajte.
Pokličite servisno službo.
Za potrebe čiščenja in demontaže stekla na
vratih lahko vrata pečice snamete.
Odstranitev pokrova vrat
Tečaji vrat pečice imajo vsak po en zaporni
vzvod. Ko so zaporni vzvodi ob tečaju (slika
A), so vrata pečice zavarovana. Ne morejo se
sneti.
Ko je zaporni vzvod za snemanje vrat pečice
stran od tečaja (slika B), so tečaji zavarovani.
Ne morejo se zapreti.
Slika
Pokrov na vratih pečice se lahko obarva. Če
ga želite temeljito očistiti, lahko pokrov odstranite.
1. Vrata pečice popolnoma odprite.
2. Pokrov vrat pečice odstranite. V ta namen odvijte vijake na levi in desni strani
(slika A).
3. Pokrov odstranite (slika B).
23
Nevarnost poškodb!
Če tečaji niso zavarovani, se lahko z veliko
silo zaprejo. Pazite na to, da so zaporni vzvodi
vedno ob tečajih, oz. pri snemanju vrat pečice
povsem stran od tečajev.
Snemanje vrat
1. Vrata pečice popolnoma odprite.
2. Oba zaporna vzvoda levo in desno postavite v položaj stran od tečajev (slika A).
3. Vrata pečice dobro zaprite. Primite z
obema rokama levo in desno. Še malo
zaprite in izvlecite (slika B).
Slika
24
Nameščanje vrat
25
Slika
26
Pazite na to, da se vrata pečice ne zaprejo,
dokler pokrov ne bo snet. Notranje steklo bi se
namreč lahko poškodovalo.
Pokrov očistite s čistilnim sredstvom za
nerjaveče jeklo.
4. Pokrov ponovno namestite in pritrdite.
5. Zaprite vrata pečice.
Odstranitev in namestitev stekel na vratih
pečice
Da bi si olajšali čiščenje, lahko steklo vzamete
iz vrat pečice.
Odstranitev
Vrata pečice zopet namestite v obrnjenem
vrstnem redu.
33
1. Vrata pečice snemite in položite na
brisačo tako, da je ročaj obrnjen navzdol.
2. Odvijte pokrov na zgornji strani vrat
si
pečice. V ta namen odvijte vijake na levi
in desni strani (slika A).
3. Dvignite in izvlecite zgornje steklo (slika
B).
4. Desno in levo odvijte držalne sponke
in jih odstranite. Dvignite steklo in ga
izvlecite iz držala (slika C). Odstranite
steklo.
Slika
above« levo spodaj obrnjen na glavo.
1. Spodnje steklo potisnite postrani nazaj
(slika A).
2. Desno in levo na steklo nataknite držalni
sponki, poravnajte, tako da so vzmeti nad
luknjo za vijak, in privijte (slika B).
Slika
27
3. Zgornje steklo postrani potisnite nazaj.
Gladka površina mora biti zunaj.
4. Namestite pokrov in ga privijte.
5. Namestite vrata pečice.
Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko
krpo.
Ne uporabljajte agresivnih ali jedkih sredstev
in prav tako ne strgala za steklo, saj bi lahko
poškodovali steklo.
28
Pečico znova uporabite šele, ko so stekla
vrat pravilno vstavljena.
Namestitev
Pri namestitvi pazite na to, da bo napis »right
Motnja v obratovanju, kaj
storiti?
Če se pri obratovanju pojavi motnja, gre
najpogosteje za kakšno malenkost. Preden
pokličete servis za stranke, poskušajte s
pomočjo tabele motnjo odpraviti sami.
v našem kuharskem studiu. Tam boste našli
veliko nasvetov in napotkov za kuhanje.
Tabela motenj
Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila
sem izvajati samo izšolan tehnik naše servisne službe.
Če se vam kakšna jed ni optimalno posrečila,
si prosimo oglejte poglavje Preverjeno za vas
Motnja
Pečica ne deluje.
Na displeju se pojavi
besedilo »Dnevni
čas 00:00« (»Uhrzeit
00:00«). Prikaz Dnevni
čas ni aktualen.
Nevarnost električnega udara!
Možen vzrok
Pomoč/napotek
okvarjena varovalka
V omarici z varovalkami preverite, ali je
varovalka brezhibna.
Na novo nastavite dnevni čas in
pritisnite tipko 0 .
izpad elektrike
34
si
Motnja
Možen vzrok
Pomoč/napotek
Vrata pečice se ne
dajo odpreti. Na
displeju je napisano
»Dnevni čas 00:00«
(»Uhrzeit 00:00«).
Prikazan dnevni čas
ni aktualen.
izpad elektrike med
samočiščenjem
Nastavite aktualni dnevni čas in
pritisnite tipko 0 .
Počakajte, da se pečica ohladi. Simbol
H ugasne. Vrata pečice lahko
ponovno odprete.
Pečica ne greje ali
izbranega načina
gretja ne morete
nastaviti.
Način gretja ni prepoznan.
Nastavite še enkrat.
Pečica ne greje. Na
displeju piše »Demo«.
Pečica se nahaja v
demonstracijskem načinu.
V omarici z varovalkami izklopite
varovalko in jo čez približno 20 sekund
znova vklopite. V roku naslednjih dveh
minut držite tipko D pritisnjeno štiri
sekunde, dokler besedilo »Demo« ne
izgine.
Na displeju se
pojavi besedilo
»Samodejni izklop«
(»automatische
Abschaltung«).
Aktiviral se je samodejni izklop.
Pečica ne greje več.
Pritisnite poljubno tipko. Besedilo izgine.
Spet lahko nastavite.
Opozorila na napako s črko E
Če se opozorilo na napako znova prikaže,
pokličite servisno službo.
Če se na displeju pojavi opozorilo na napako s
črko E, pritisnite tipko 0 . S tem boste opo- Pri naslednjih opozorilih si lahko pomagate
zorilo na napako izbrisali. Možno je, da boste
sami.
morali potem na novo nastaviti dnevni čas.
Opozorilo na
napako
E011
E115
Možen vzrok
Pomoč/napotek
Tipko ste predolgo držali ali pa
se je zataknila.
Pritisnite vsako tipko posebej. Preverite, ali so
tipke neoporečne. Če opozorilo na napako ostaja,
pokličite servisno službo.
Temperatura v pečici je
previsoka.
Zamenjava žarnice na stropu pečice
Če je žarnica na stropu v pečici v okvari, jo je
potrebno zamenjati. Temperaturno obstojne
halogenske žarnice, 230 V, 25 W, dobite pri
naši servisni službi ali v specializirani trgovini.
Halogensko žarnico držite s suho krpo, saj
boste na ta način podaljšali njeno življenjsko
Vrata pečice se zapahnejo. Počakajte tako dolgo,
dokler se pečica ne ohladi. S tipko sporočilo o
napaki zbrišete.
dobo. Uporabljajte samo te žarnice.
Nevarnost električnega udara!
Izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
1. V hladno pečico položite krpo za posodo,
da ne bi prišlo do poškodb.
35
si
1. V hladno pečico položite krpo za posodo,
da ne bi prišlo do poškodb.
2. Snemite stekleni pokrovček. V ta namen
z roko s spodnje strani odprite pokrovček
(slika A). Če boste pri snemanju steklenega pokrovčka imeli težave, si pomagajte
z žlico.
3. Žarnico izvlecite – ne vrtite (slika B). Namestite novo žarnico, pri tem bodite pozorni na položaj zatičev. Žarnico krepko
pritisnite.
4. Ponovno namestite stekleni pokrovček.
Pazite na to, da bo izboklina na steklu na
desni strani. Steklo zgoraj vstavite, spodaj pa močno pritisnite (slika C). Steklo
zaskoči.
2. Snemite stekleni pokrovček. V ta namen
s palcem pritisnite kovinske spojke na
stran (slika A).
3. Žarnico izvlecite – ne vrtite (slika B). Namestite novo žarnico, pri tem bodite pozorni na položaj zatičev. Žarnico krepko
pritisnite.
Slika
29
4. Ponovno privijte stekleni pokrovček. Na
eni strani ga vstavite, na drugi pa močno
pritisnite. Steklo zaskoči.
5. Krpo vzemite iz pečice in vklopite varovalko.
Zamenjava leve žarnice v pečici
Slika
Če je žarnica v pečici v okvari, jo je potrebno zamenjati. Temperaturno obstojne
nadomestne halogenske žarnice, 230 V, 25
W, dobite pri naši servisni službi ali v specializirani trgovini. Halogensko žarnico držite
s suho krpo, saj boste na ta način podaljšali
njeno življenjsko dobo. Uporabljajte samo te
žarnice.
30
5. Krpo vzemite iz pečice in vklopite varovalko.
Stekleni pokrovček
Poškodovan stekleni pokrovček je treba zamenjati.
Primerne pokrovčke lahko dobite pri servisni
službi. Navedite številko izdelka (E) in številko
izdelave (FD) vašega aparata.
Nevarnost električnega udara!
Izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
Servisna služba
Če vaš aparat potrebuje popravilo, je tu za vas
naša servisna služba. Vedno poiščemo pravo
rešitev in s tem tudi preprečimo nepotrebne
obiske tehnikov.
Številka izdelka (E) in številka izdelave (FD)
Če boste zahtevali našo servisno službo,
navedite, prosimo, številko izdelka (E) in
številko izdelave (FD) vašega aparata, tako da
vam bomo lahko strokovno svetovali.
Napisno ploščico s temi številkami boste našli
na desni strani vrat pečice.
Da pa vam ne bo treba dolgo iskati, na tem
mestu vnesite podatke za vaš aparat in telefonsko številko servisne službe.
Številka izdelka (E):
Številka izdelave (FD):
Servisna služba
Upoštevajte, da obisk tehnika servisne službe
v primeru napačnega upravljanja tudi v času
garancije ni zastonj.
Kontaktne podatke za vse države o najbližjem
servisu najdete tukaj oz. v priloženem seznamu servisnih služb.
Zaupajte proizvajalcu. Lahko ste prepričani o
tem, da popravila izvajajo usposobljeni tehniki
servisne službe, ki razpolagajo le z originalnimi nadomestnimi deli za vaš hišni aparat.
36
si
Energija in okolje
Tabela
V tabeli najdete izbor jedi, ki so najbolj primerne za pripravo z načinom Vroč zrak eco, najdete pa tudi podatke o primerni temperaturi in
o času trajanja peke. Preberete lahko, katera
posoda je primerna in na kateri ravni morate
jed pripraviti.
Vaša nova pečica je še posebno energijsko
učinkovita. V tem poglavju najdete podatke
o energijsko optimiziranem načinu ogrevanja
Vroč zrak eco. Razen tega boste dobili nasvete, kako lahko prihranite še več energije in
kako ustrezno poskrbite za svoj stari aparat.
Način ogrevanja Vroč zrak
eco
Z energijsko učinkovitim načinom ogrevanja
Vroč zrak eco lahko pripravite številne jedi na
eni ravni. Ventilator porazdeli energijsko optimizirano toploto krožnega grelca, ki se nahaja
na zadnji steni pečice, enakomerno po vsej
pečici. Pečenje in kuhanje vam bo uspelo brez
predgretja.
Napotki
 Jedi dajte v hladno, prazno pečico. Le v
tem primeru bo poraba energije optimalna.
 Med pečenjem odprite pečico samo
takrat, kadar je to nujno potrebno.
Temperatura in čas trajanja peke sta odvisna
od količine, sestave in kakovosti živil, zato so
v tabelah navedeni časovni razponi. Najprej
poskusite z nižjo vrednostjo. Če pečete pri
nižji temperaturi, dosežete enakomernejšo
porjavelost. Če pa je potrebno, temperaturo
naslednjič zvišajte.
Pekače in posodo dajte na sredino rešetke.
Če boste jed dali neposredno na rešetko, na
prvo raven potisnite še univerzalno ponev,
v katero bosta odtekala maščoba in sok od
pečenja in pečica bo ostala bolj čista.
Jedi z načinom Vroč
zrak eco
Posoda
Raven
Temperatura v °C
Čas trajanja v
minutah
Kolači in peciva
Umešano testo na pekaču
s suho oblogo
Umešano testo v modelih
pekač
3
170-190
25-35
pravokotni model
2
160-180
50-60
model za kolače
okrogli model/
model za šarklje
2
160-180
20-30
2
160-180
50-60
pekač
3
170-190
25-35
pekač
3
180-200
20-30
pekač
model za kolače
okrogli model
pekač
pekač
pekač
pekač
3
2
2
3
3
3
3
170-190
150-170
150-170
180-200
130-150
140-150
210-230
15-25
20-30
40-50
20-30
15-25
30-45
35-45
Tortno dno, umešano testo
Sadni kolač, fini, umešano
testo
Kvašeno testo na pekaču
s suho oblogo
Krhko testo na pekaču s
suho oblogo
Biskvitna rulada
Biskvitno dno iz 2 jajc
Biskvitna torta iz 6 jajc
Pecivo iz listnatega testa
Kolački
Brizgano pecivo
Pecivo iz žganega testa
37
si
Jedi z načinom Vroč
zrak eco
Žemljice iz ržene moke
Narastki
Gratiniran krompir
Lazanja
Globoko zamrznjeni izdelki
Pica, tanko dno
Pica, debelo dno
Pomfri
Piščančje perutničke
Ribje palčke
Predpečene žemljice
Meso
Dušena goveja pečenka,
1,5 kg
Pečena svinjska vratovina,
1 kg
Telečja pečenka, zgornje
stegno, 1,5 kg
Ribe
Orada, 2 kosa po 750 g
Orada s slano skorjico,
900 g
Ščuka, 1000 g
Postrv, 2 kosa po 500 g
Ribji fileti, vsak po 100 g
Posoda
Raven
Temperatura v °C
Čas trajanja v
minutah
pekač
3
200-220
20-30
pekač za narastke
pekač za narastke
2
2
160-180
180-200
60-80
40-50
univerzalna ponev
univerzalna ponev
univerzalna ponev
univerzalna ponev
univerzalna ponev
univerzalna ponev
3
2
3
3
3
3
190-210
180-200
200-220
220-240
220-240
180-200
15-25
20-30
20-30
20-30
10-20
10-15
zaprta posoda
2
190-210
130-150
odprta posoda
2
190-210
110-130
odprta posoda
2
190-210
110-130
univerzalna ponev
2
170-190
50-60
univerzalna ponev
2
170-190
60-70
univerzalna ponev
univerzalna ponev
rešetka +
univerzalna ponev
2
2
170-190
170-190
60-70
45-55
2+1
190-210
30-40
Varčevanje z energijo
 Pečico predgrejte samo v primeru, ko je
to posebej navedeno v receptu ali v tabelah v navodilih za uporabo.
 Uporabljajte temne, črno lakirane ali
emajlirane pekače oz. modele, saj ti bolje
sprejemajo toploto.
 Med kuhanjem, peko ali pečenjem ne
odpirajte vrat pečice preveč pogosto.
 Če nameravate peči več kolačev, je
najbolje, da pečete enega za drugim.
Pečica je namreč še vroča in tako se čas
peke drugega kolača skrajša. Prav tako
lahko dva pekača potisnete enega ob
drugem v pečico.
 Če je čas priprave daljši, lahko pečico 10
minut pred koncem izklopite in izkoristite
preostalo toploto.
Odstranjevanje v skladu z
varovanjem okolja
Embalažo odstranite okolju prijazno.
Ta aparat je v skladu z evropsko
smernico 2002/96/ES o električnih in
elektronskih starih aparatih (WEEE
– waste electrical and electronic
equipment). Ta smernica predpisuje
vračanje in predelavo starih aparatov
v EU.
38
si
Programska avtomatika
S programsko avtomatiko vam bodo z lahkoto
uspele rafinirane dušene jedi, sočne pečenke
in slastne enolončnice. Prihranili si boste
obračanje in zalivanje jedi, vaša pečica pa bo
ostala čista.
Rezultat pripravljanja hrane je odvisen od kakovosti mesa ter velikosti in vrste posode. Ko
jemljete gotovo jed iz pečice, uporabite krpo za
posodo. Posoda je namreč zelo vroča. Pazite pri
odpiranju posode, saj iz nje puhne vroča para.
Razdalja med mesom in pokrovko mora
znašati najmanj 3 cm. Tako lahko meso med
pečenjem naraste.
Priprava jedi
Uporabite sveže ali zamrznjeno meso.
Priporočamo sveže meso s temperaturo iz
hladilnika.
Izberite primerno posodo.
Stehtajte sveže ali zamrznjeno meso, perutnino
ali ribo. Natančna navodila boste dobili v usPosoda
treznih tabelah. Težo potrebujete za nastavitev.
Meso začinite. Zamrznjeno meso začinite
Programska avtomatika je primerna samo
enako kot sveže.
za pečenje v zaprti posodi, izjema je pečena
Pri mnogih jedeh morate dodati tekočino. V posošunka s hrustljavo skorjo. Uporabite samo
do dajte toliko tekočine, da boste dno posode
posodo s pokrovom, ki se dobro zapira.
Upoštevajte tudi navodila proizvajalcev posode. pokrili približno do ½ cm. Če v tabeli piše »malo«
tekočine, večinoma zadoščajo 2-3 jedilne žlice.
Če pri tekočini piše »da«, brez skrbi dodajte več.
Primerna posoda
Upoštevajte navodila pred in v tabelah.
Posodo pokrijte s pokrovom. Postavite jo na
Priporočamo toplotno obstojno posodo (do
rešetko na 2. raven.
300 °C) iz stekla ali steklokeramike. Lonci za
Pri nekaterih jedeh ne morete prestaviti končnega
pečenje iz nerjavečega jekla so le pogojno
primerni. Sijoča površina precej močno odbija časa. Te jedi so označene z zvezdico*.
Posodo vedno dajte v hladno pečico.
toplotno sevanje. Jed manj porjavi in meso
se ne speče tako dobro. Če uporabljate lonec
za pečenje iz nerjavečega jekla, po zaključku
Programi
programa snemite pokrovko. Meso na žar
stopnji 3 pecite še 8 do 10 minut do zlatorjave Perutnina
barve. Če uporabljate lonce za pečenje iz
jekla, litega železa ali aluminijeve litine, se jed Perutnino položite v posodo za pečenje s
močneje zapeče. Dodajte nekaj več tekočine.
prsno stranjo navzgor. Polnjena perutnina ni
primerna.
Neprimerna posoda
Če imate več različnih beder, nastavite težo
najtežjega bedra. Bedra naj bodo približno
Posoda iz svetlega, sijočega aluminija,
enake teže.
neglazirane gline in posoda iz umetne mase
Primer: 3 piščančja bedra teže 300 g, 320 g in
ali z ročaji iz umetne mase ni primerna.
400 g. Nastavite 400 g.
Če želite v loncu speči dva enako težka
Velikost posode
piščanca, nastavite, tako kot pri bedrih, glede
na težjega.
Meso mora dno posode pokrivati nekako
do dveh tretjin. Tako boste dobili dovolj
Pri pripravi puranjih prsi dodajte veliko
pečenkinega soka.
tekočine, da bodo ostale sočne.
39
si
Programi
Perutnina
Piščanec, sveži*
Kokoš, sveža*
Raca, sveža*
Gos, sveža*
Mladi puran, sveži*
Puranje prsi, sveže*
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,7-2,0
1,4-2,3
1,6-2,7
2,5-3,5
2,5-3,5
0,5-2,5
ne
ne
ne
ne
ne
veliko
teža mesa
teža mesa
teža mesa
teža mesa
teža mesa
teža mesa
Bedra, sveža*
npr. piščančja, račja,
gosja, puranja
0,3-1,5
ne
teža najtežjega bedra
Bedra, zamrznjena*
npr. piščančja, račja,
gosja, puranja
0,3-1,5
ne
teža najtežjega bedra
Meso
uporabite tudi marinado.
V posodo dajte toliko tekočine, kot je navedeno.
Pri pripravi bočnika dodajte toliko tekočine
(vode ali juhe), da je meso skorajda pokrito.
Govedina
Dušeni pečenki dodajte veliko tekočine. Lahko
Rostbif pecite tako, daje mastna stran zgoraj.
Programi
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,5-3,0
da
teža mesa
0,5-2,0
da
teža mesa
0,5-2,5
ne
teža mesa
Rostbif, sveži, angleški
npr. ledja
0,5-2,5
ne
teža mesa
Rostbif, zamrznjen,
prepečen*
npr. ledja
0,5-2,0
ne
teža mesa
Mesna štruca*
0,3-3,0
ne
skupna teža
Bočnik, sveži
0,5-2,5
veliko
teža mesa
Govedina
Dušena pečenka, sveža
npr. rebra, pleče, kisla
pečenka
Dušena pečenka,
zamrznjena*
npr. rebra, pleče
Rostbif, sveži, medium
npr. ledja
Teletina
Pri pripravi jedi osso buco (telečja krača z
zelenjavo) dajte v posodo obilo zelenjave
(zelena, paradižnik, korenje), na vrhu pa
porazdelite rezine krače. Tekočino (juho)
dodajte po potrebi.
40
si
Programi
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,5-3,0
da
teža mesa
0,5-3,0
malo
teža mesa
0,5-2,0
da
teža mesa
Pečenka, zamrznjena,
malo mastna*
npr. vrat
0,5-2,0
malo
teža mesa
Krača s kostjo, sveža
0,5-2,5
da
teža mesa
Osso buco
npr. rezine telečje krače
z zelenjavo
0,5-3,5
da
teža mesa
Teletina
Pečenka, sveža, pusta
npr. zgornje stegno, oreh
Pečenka, sveža, srednje
mastna
npr. tilnik, vrat
Pečenka, zamrznjena,
pusta*
npr. zgornje stegno, oreh
Svinjina
Meso s kostmi položite v posodo za pečenje
tako, da je stran s kostjo spodaj.
Šunko dajte v posodo tako, da bo mastna
stran zgoraj. Šunko zapecite v odprti posodi.
Pečenko s kožo položite v posodo tako, da bo
koža zgoraj. Kožo pred pečenjem narežite v
obliki mreže, ne da bi pri tem poškodovali meso.
Pri pečenki nastavite težo mesa, pri zviti
pečenki in mesni štruci pa skupno težo.
Programi
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
Pečena vratovina,
sveža, brez kosti
0,5-3,0
da
teža mesa
Pečena vratovina,
sveža, s kostjo
0,5-3,0
da
teža mesa
Pečena vratovina,
zamrznjena, brez kosti*
0,5-2,0
da
teža mesa
Pečena vratovina,
zamrznjena, s kostjo*
0,5-2,0
da
teža mesa
Pečen kotlet s kostjo,
svež
0,5-3,0
da
teža mesa
Pečena ledja, sveža
0,5-2,5
da
teža mesa
Zvita pečenka, sveža
0,5-3,0
da
skupna teža
Pečenka s kožo, sveža
npr. potrebušina
0,5-3,0
ne
teža mesa
0,5-3,0
ne
teža mesa
0,3-3,0
ne
skupna teža
Svinjina
Pečenka s kožo, sveža
npr. pleče
Mesna štruca*
41
si
Programi
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
Kaselska zarebrnica s
kostjo, sveža
0,5-3,0
da
teža mesa
Pečena šunka, sveža,
nasoljena, pečena
1,0-4,0
malo
teža mesa
Pečena šunka, sveža,
nasoljena, zapečena*
1,0-4,0
ne
teža mesa
Teža v kg
od-do
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,5-2,5
malo
teža mesa
0,5-2,5
ne
teža mesa
0,5-2,5
malo
teža mesa
0,5-2,0
malo
teža mesa
0,5-2,0
ne
teža mesa
Stegno, zamrznjeno, s
kostjo, prepečeno*
0,5-2,0
malo
teža mesa
Mesna štruca*
0,3-3,0
ne
skupna teža
0,5-3,0
da
teža mesa
0,5-2,0
da
teža mesa
Jagnjetina in koštrunovina
Pri pečenju pečenke in krače nastavite težo
mesa, pri pečenju mesne štruce pa skupno
težo.
Programi
Jagnjetina
Stegno, sveže, brez kosti,
prepečeno
Stegno, sveže, brez kosti,
medium
Stegno, sveže, s kostjo,
prepečeno
Stegno, zamrznjeno, brez
kosti, prepečeno*
Stegno, zamrznjeno, brez
kosti, medium*
Koštrunovina
Koštrunova pečenka, sveža,
npr. pleče
Koštrunova pečenka,
zamrznjena*,
npr. pleče
Divjačina
Divjačino lahko obložite s slanino in meso bo
ostalo bolj sočno, ne bo pa tako močno porjavelo. Za boljši okus divjačino v hladilniku čez
noč marinirajte v pinjencu, vinu ali kisu.
Programi
Če pripravljate več zajčjih stegen, nastavite
težo najtežjega stegna.
Kunca lahko pripravljate razdeljenega na
kose. Nastavite skupno težo.
Teža v kg
od-do
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,5-3,0
da
teža mesa
Divjačina
Jelenja pečenka, sveža,
npr. pleče, prsi
42
si
Programi
Teža v kg
od-do
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
Jelenja pečenka,
zamrznjena*
npr. pleče, prsi
0,5-2,0
da
teža mesa
Srnino stegno, brez kosti,
sveže
0,5-3,0
da
teža mesa
Srnino stegno, brez kosti,
zamrznjeno*
0,5-2,0
da
teža mesa
Zajčje stegno, s kostjo,
sveže
0,3-0,6
da
teža najtežjega stegna
Zajčje stegno, s kostjo,
zamrznjeno*
0,3-0,6
da
teža najtežjega stegna
Pečenka divje svinje, sveža
npr. pleče, prsi
0,5-3,0
da
teža mesa
Pečenka divje svinje,
zamrznjena*
npr. pleče, prsi
0,5-2,0
da
teža mesa
Kunec, sveži
0,5-3,0
da
teža mesa
Ribe
Ribo očistite, okisajte in solite kot običajno.
Dušena riba: v posodo dajte ½ cm tekočine,
npr. vina ali limoninega soka.
Pečena riba: ribo povaljajte v moki in jo
premažite s stopljenim maslom.
Cela riba bo najbolje uspela, če jo boste dali
Programi
v posodo v plavalnem položaju, torej s hrbtno
plavutjo obrnjeno navzgor. Da bo riba v posodi
stabilna, vtaknite v njeno trebušno odprtino
narezan krompir ali majhno ognjevarno posodico.
Če imate več rib, nastavite skupno težo, ribe
pa naj bodo približno enake velikosti ali teže.
Primer: dve postrvi teže 0,6 kg in 0,5 kg. Nastavite 1,1 kg.
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
Postrv, sveža, dušena*
0,3-1,5
da
skupna teža
Postrv, sveža, pečena*
0,3-1,5
ne
skupna teža
Smuč, sveži, dušen*
0,5-2,0
da
skupna teža
Smuč, sveži, pečen*
Polenovka, sveža,
dušena*
Polenovka, sveža,
pečena*
0,5-2,0
ne
skupna teža
0,5-2,0
da
skupna teža
0,5-2,0
ne
skupna teža
Krap, sveži, dušen*
0,8-2,0
da
skupna teža
Krap, sveži, pečen*
0,8-2,0
ne
skupna teža
Ribe
43
si
Mesna štruca
Uporabite sveže mleto meso.
Zmes lahko izboljšate z zelenjavnimi kockami
ali sirom.
Nastavite skupno težo mesne štruce.
Programi
Mesna štruca
iz sveže govedine*
iz sveže svinjine*
iz sveže jagnjetine*
iz svežega, mešanega
mesa*
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,3-3,0
0,3-3,0
0,3-3,0
ne
ne
ne
skupna teža
skupna teža
skupna teža
0,3-3,0
ne
skupna teža
Enolončnice
Kombinirate lahko različne vrste mesa in
svežo zelenjavo.
med zelenjavo.
Pri enolončnici z mesom nastavite težo mesa.
Če naj bo zelenjava mehkejša, nastavite
skupno težo.
Meso narežite na primerne kose. Kose
piščanca uporabite cele.
Za zelenjavno enolončnico je primerna čvrsta
zelenjava, npr. korenje, zeleni fižol, belo zelje,
zelena in krompir. Bolj na drobno boste narezali zelenjavo, bolj mehka bo.
Mesu dodajte enako do dvojno količino zelenjave. Primer: količini 0,5 kg mesa dodajte 0,5
kg do 1 kg sveže zelenjave.
Da zelenjava ne bo preveč potemnela, jo
prekrijte s tekočino.
Če naj meso porjavi, ga v lonec za pečenje
dodajte na zelenjavo kot zadnjo sestavino.
Če želite manj zapečeno meso, ga zamešajte
Programi
Teža od-do v kg
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
0,3-3,0
da
teža mesa
0,3-3,0
da
skupna teža
Golaž
0,3-3,0
da
teža mesa
Rulade
0,3-3,0
da
teža mesa
Enolončnica
z mesom
npr. mešana enolončnica
(Pichelsteiner)
z zelenjavo
npr. vegetarijanska
enolončnica
Izbira in nastavitev programa
Slika
31
Primer na sliki: program za zamrznjeno telečjo
pečenko, pusto, 1,3 kg.
2. Z vrtljivim gumbom izberite programsko
skupino.
32
Slika
1. Pritisnite tipko ` .
Na prikazovalniku temperature se pojavita prva programska skupina in prvi
program.
3. S tipko X pojdite v drugo vrstico.
4. Z vrtljivim gumbom izberite program.
Slika
33
44
si
Pri delu programov lahko še dalje izbirate, npr pri telečji pečenki lahko izberete
»pusta pečenka« (»magerer Braten«) ali
»malo mastna pečenka« (»durchwachsener Braten«).
Pritisnite tipko X in izberite z vrtljivim
gumbom.
Za izbrani program se prikaže predlagana teža.
5. Pritisnite tipko X .
6. Z vrtljivim gumbom nastavite težo. Če
greste sedaj v spodnjo vrstico, lahko
spremenite rezultat programa (glejte Individualne prilagoditve).
7. Pritisnite tipko n .
Program se zažene. Čas trajanja vidno
teče v statusni vrstici.
Program je zaključen
Oglasi se signal. Pečica ne greje več. Signal
lahko predčasno ugasnete s tipko 0 . V statusni vrstici je 00:00:00, kar pomeni, da je čas
trajanja potekel.
Prekinitev programa
Tipko n držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi
3D-vroč zrak, 160 °C. Nastavite lahko na novo.
Odčitavanje informacij
Kratko pritisnite tipko ° . Vsako informacijo
odčitate s pomočjo vrtljivega gumba.
Zamik končnega časa
Glejte poglavje Časovne funkcije, Zamik
končnega časa.
Individualne prilagoditve
Če rezultat pripravljene jedi, ki ste jo naredili
v določenem programu, ni v skladu z vašimi
pričakovanji, lahko program naslednjič prilagodite vašim željam.
Nastavite tako, kot je opisano v točkah od 1
do 6.
Nato pritisnite tipko X in z vrtljivim gumbom
premaknite svetleče se polje.
Slika
34
Na levo = manj pečena, kuhana jed.
Na desno = bolj pečena, kuhana jed.
Trajanje programa se spremeni.
Nasveti za programsko avtomatiko
Teža pečenke ali perutnine
presega navedeno območje
teže.
Pečenka je uspela, vendar je
omaka pretemna.
Pečenka je uspela, vendar
je omaka presvetla in preveč
vodena.
Pečenka je na zgornji strani
presuha.
Med pečenjem se vonja po
zažganem, vendar pečenka
lepo izgleda.
Radi bi pripravili globoko
zamrznjeno meso.
Meso je premalo ali preveč
pečeno.
Območje teže je namenoma omejeno. Če je pečenka prevelika,
pogosto ni dovolj velike posode za pečenje. Velike kose pripravljajte
z načinom Zgornje/spodnje gretje % ali Žar s kroženjem zraka 4
.
Izberite manjšo posodo ali uporabite več tekočine.
Izberite večjo posodo ali uporabite manj tekočine.
Uporabite posodo z dobro zapirajočim se pokrovom. Zelo pusto
meso bo bolj sočno, če ga boste obložili z rezinami slanine.
Pokrov posode se ne zapira dobro ali pa je meso naraslo in dvignilo
pokrov. Vedno uporabite primeren pokrov. Pazite, da bo med mesom
in pokrovom najmanj 3 cm razmika.
Zamrznjeno meso začinite enako kot sveže. Pozor: zamik časa na
kasneje pri zamrznjenem mesu ni mogoč. Meso bi se med čakanjem
odtalilo in postalo neužitno.
Naslednjič spremenite nastavitve. Navodila za to najdete v poglavju
Programska avtomatika, Individualne nastavitve.
45
si
Preverjeno za vas v
našem kuharskem
studiu
Na tem mestu najdete izbor jedi in optimalne
nastavitve za pripravo le-teh. Pokazali vam
bomo, kateri način gretja in temperatura sta
najbolj primerna za pripravo vaše jedi. Našli
boste tudi informacije o priboru in o tem, na
kateri ravni pečice morate jedi pripravljati.
Razen tega vam bomo svetovali glede izbire
posode in priprave jedi.
Peka na dveh ravneh:
 univerzalni pekač: raven 3
 pekač: na raven 1
Nasveti
 Vrednosti v tabelah vedno veljajo za
hladno in prazno notranjost pečice.
 Pečico vnaprej ogrejte le, če je to navedeno v tabelah.
 Pribor šele po predgretju pečice obložite
s papirjem za peko.
 Podatki o času v tabelah so orientacijske
narave. Odvisni so od kakovosti in sestave živil.
 Uporabljajte skupaj s pečico dobavljeni pribor. Dodatni pribor dobite kot posebni pribor
v specializirani trgovini ali pri servisni službi.
 Pribor in posodo, ki ju ne potrebujete,
pred uporabo vzemite iz pečice.
 Kadar vroč pribor ali posodo jemljete iz
pečice, vedno uporabite krpo.
Jedi na istočasno vstavljenih pekačih niso nujno istočasno gotove.
Kolači in pecivo
Peka na eni ravni
Peka kolačev najbolje uspe z načinom Zgornje/spodnje gretje % .
Če pečete z načinom 3D-vroč zrak : ,
upoštevajte naslednje napotke za peko:
 kolač v modelih: raven 2
 kolač na pekaču: raven 3
Peka na več ravneh
Uporabite 3D-vroč zrak
: .
Peka na treh ravneh:
 pekač: raven 5
 univerzalni pekač: raven 3
 pekač: raven 1
V tabelah najdete številne predloge za vaše
jedi.
Če istočasno pečete s tremi modeli, jih postavite na rešetke, kot kaže slika.
Slika
35
Modeli
Za peko so najprimernejši temni kovinski modeli.
Pri svetlih modelih iz tanjše kovine ali pri
steklenih modelih se čas peke podaljša in
kolač ne porjavi tako enakomerno.
Če želite uporabiti silikonske modele, se
ravnajte po podatkih in receptih proizvajalca.
Silikonski modeli so pogosto manjši kot
običajni modeli. Količine testa in podatki v receptih lahko odstopajo.
Tabele
V tabelah najdete najboljši način gretja za
pripravo vaših kolačev in peciv. Temperatura
in čas peke sta odvisna od količine in sestave
testa, zato je v receptih naveden časovni
razpon za peko. Najprej poskusite z najnižjo
vrednostjo. Če pečete pri nižji temperaturi,
46
si
dosežete enakomernejšo porjavelost peciva.
Če pa je potrebno, temperaturo naslednjič
zvišajte.
Pri predgretju se čas peke skrajša za 5 do 10
minut.
Dodatne informacije najdete v poglavju Nasveti za peko v dodatku k tabelam.
Opozorilo: Zaradi velike vlažnosti se lahko
med peko z načinom Hidro peka ' na notranjem steklu pečice naberejo vodne kapljice.
Previdno odprite vrata pečice, saj pri odpiranju
iz pečice puhne vroča para.
Načini gretja:
 : = 3D-vroč zrak
 % = Zgornje/spodnje gretje
 ' = Hidro peka
 & = Intenzivno gretje
Način
gretja
Temperatura
v ºC
160-180
Čas peke v
minutah
50-60
Kolač v modelu
Posoda
Raven
Kolač iz umešanega
testa, preprost
venčasti/pravokotni
model
2
:
3 pravokotni modeli
3+1
:
Kolač iz umešanega
testa, fin
venčasti/ pravokotni
model
2
%
Podlaga za torto iz
umešanega testa
model za sadni kolač
3
%
160-180
20-30
Sadni kolač, fin, iz
umešanega testa
model za torto/ šarkelj
2
%
160-180
50-60
Podlaga za biskvit, 2
jajci (predgretje)
model za sadni kolač
2
'
160-180
20-30
Biskvitna torta, 6 jajc
(predgretje)
tortni model
2
'
160-180
40-50
Podlaga za krhko
testo z robom
tortni model
1
&
180-200
25-35
Sadna ali skutna
torta s podlago iz
krhkega testa*
tortni model
1
&
160-180
70-90
Švicarski kolač
pekač za pizzo
2
220-240
30-40
150-170
60-70
140-160
150-170
60-80
60-70
Šarkelj
model za šarkelj
2
&
%
Pizza, tanko dno,
malo obložena,
(predgretje)
pekač za pizzo
2
&
280-300
10-15
Pikantni kolači*
tortni model
2
&
180-200
40-50
* Počakajte ca. 20 minut, da se kolač v izklopljeni, zaprti pečici ohladi.
Načini gretja:
 : = 3D-vroč zrak
 % = Zgornje/spodnje gretje
 ' = Hidro peka
 & = Intenzivno gretje
47
si
Temperatura
v ºC
Čas peke v
minutah
'
170-190
20-30
3+1
:
150-170
35-45
Umešano testo s
sočno oblogo, sadje
univerzalni pekač
univerzalni pekač
+ pekač
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
Kvašeno testo s
suho oblogo
pekač
univerzalni pekač
+ pekač
3
'
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
Kvašeno testo s
sočno oblogo, sadje
univerzalni pekač
univerzalni pekač
+ pekač
3
%
160-180
40-50
3+1
:
150-160
50-60
Kolač na pekaču
Pribor
Raven
Umešano testo s
suho oblogo
pekač
univerzalni pekač
+ pekač
2
Krhko testo s suho
oblogo
Krhko testo s sočno
oblogo, sadje
Način gretja
180-200
pekač
2
&
20-30
univerzalni pekač
3
&
170-190
50-60
Švicarski kolač
univerzalni pekač
2
&
210-230
40-50
Biskvitna rulada
(predgretje)
pekač
2
'
170-190
15-20
Pletenica iz 500 g
moke
pekač
2
'
180-200
25-35
Božični kolač iz 500
g moke
pekač
3
%
160-180
60-70
Božični kolač iz 1 kg
moke
pekač
3
%
140-160
90-100
Zavitek, sladki
univerzalni pekač
2
190-210
55-65
Pica
pekač
univerzalni pekač
+ pekač
2
%
&
200-220
25-35
3+1
:
180-200
40-50
Flambiran kolač
(predgretje)
univerzalni pekač
2
&
280-300
10-12
Burek
univerzalni pekač
2
%
180-200
40-50
Temperatura
v ºC
Čas peke v
minutah
Načini gretja:
 : = 3D-vroč zrak
 % = Zgornje/spodnje gretje
 ' = Hidro peka
Drobno pecivo
Pribor
Raven
Piškoti
pekač
univerzalni pekač
+ pekač
2 pekača +
univerzalni pekač
3
3+1
:
:
140-160
130-150
15-25
25-35
5+3+1
:
130-150
30-40
48
Način gretja
si
Temperatura
v ºC
Čas peke v
minutah
'
:
:
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
2
3+1
%
:
100-120
100-120
30-40
35-45
5+3+1
:
100-120
40-50
3
:
80-100
100-150
3
%
180-200
20-25
3+1
:
160-180
25-30
2
'
210-230
30-40
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
5+3+1
:
170-190
35-45
'
:
190-210
160-180
20-30
25-35
Drobno pecivo
Pribor
Raven
Brizgano pecivo
(predgretje)
pekač
pekač
univerzalni pekač
+ pekač
2 pekača +
univerzalni pekač
3
3
3+1
pekač
univerzalna
ponev + pekač
2 pekača +
univerzalna
ponev
Makroni
Kolački iz beljakov
pekač
Mafini
rešetka s
pekačem za
mafine
2 rešetki s pekači
za mafine
Pecivo iz žganega
testa
pekač
Pecivo iz listnatega
testa
pekač
univerzalna
ponev + pekač
2 pekača +
univerzalna
ponev
Pecivo iz kvašenega
testa
pekač
univerzalna
ponev + pekač
Način gretja
3
3+1
Načini gretja:
Kruh in žemljice
Pri peki kruha predgrejte pečico, v kolikor ni
navedeno drugače.
 :
 '
V vročo pečico nikoli ne vlivajte vode.
Kruh in
žemljice
Kvašeni kruh iz
1,2 kg moke
Kruh z drožmi iz
1,2 kg moke
Nekvašen kruh
Žemljice (brez
predgretja)
Žemljice iz
kvašenega testa,
sladke
Pribor
Raven
Način gretja
univerzalni pekač
2
'
univerzalni pekač
2
'
univerzalni pekač
2
'
pekač
3
'
pekač
univerzalni pekač +
pekač
3
3+1
'
:
49
3D-vroč zrak
Hidro peka
Temperatura
v °C
300
200
300
200
300
200-220
180-200
150-170
Čas peke v
minutah
5
30-40
8
35-45
10-15
20-30
15-20
20-30
si
Nasveti za peko
Radi bi uporabili svoj recept.
Tako preverite, ali je kolač iz
umešanega testa pečen.
Kolač se je sesedel.
Kolač je na sredini dobro
vzhajal, na robovih pa je upadel.
Kolač je po vrhu preveč
porjavel.
Kolač je presuh.
Kruh ali kolač (npr. sirov kolač)
je videti lep, znotraj pa je lepljiv
(moker, deloma vlažen).
Lahko se ravnate po podobnem receptu, ki je naveden v tabeli.
Približno 10 minut pred zaključkom peke zabodite zobotrebec na
mestu, kjer je kolač najbolj visok. Če na zobotrebcu ne boste opazili
ostankov testa, je kolač pečen.
Naslednjič za ta recept uporabite manj tekočine ali za peko izberite
10 stopinj nižjo temperaturo. Upoštevajte čas mešanja, naveden v
receptu.
Roba pekača nikar ne namastite. Ko je kolač pečen, ga s pomočjo
noža previdno ločite od pekača.
Kolač potisnite na nižjo raven, izberite nižjo temperaturo in pecite
nekoliko dlje.
Pečen kolač večkrat prebodite s tankim zobotrebcem. Nato ga
potresite z nekaj kapljicami soka ali alkohola. Naslednjič zvišajte
temperaturo peke za 10 stopinj in skrajšajte čas peke.
Naslednjič vzemite manj tekočine in pustite jed v pečici na nižji
temperaturi nekoliko dlje. Če pečete torto s sočno oblogo, najprej
specite tortno dno. Preden testo obložite, ga posujte z narezanimi
mandlji ali drobtinami. Upoštevajte navodila v receptu in čas peke.
Pecivo je neenakomerno
porjavelo.
Nastavite nižjo temperaturo; tako se bo pecivo enakomerneje
speklo. Občutljivo pecivo pecite z načinom ogrevanja Zgornje/
spodnje gretje % na eni ravni. Papir za peko, ki sega čez rob
pekača, lahko vpliva na kroženje zraka v pečici. Vedno obrežite
papir glede na velikost pekača.
Sadni kolač je spodaj presvetel.
Naslednjič kolač pecite eno raven nižje.
Sadni sok teče čez rob pekača.
Če je mogoče, naslednjič uporabite globlji univerzalni pekač.
Drobno pecivo iz kvašenega
testa se med peko prijema
skupaj.
Okoli vsakega kosa peciva mora biti okoli 2 cm prostora. Tako je
dovolj prostora, da kosi peciva lepo vzhajajo in lahko enakomerno
porjavijo.
Pekli ste na več ravneh. Pecivo
v zgornjem pekaču je temnejše
kot tisto v spodnjem.
Če pečete na več ravneh, uporabite način 3D-vroč zrak :
pečete v več pekačih, ni treba, da je vse pečeno istočasno.
Pri peki sočnih kolačev se tvori
kondenzirana voda.
Pri peki se lahko tvori vodna para, ki uhaja skozi vrata iz pečice in
se lahko v obliki vodnih kapljic nabere na upravljalnem polju ali na
pročelju sosednjega pohištva. To je fizikalni pojav.
Meso, perutnina, ribe
Posoda
Uporabite lahko vsako posodo, ki je toplotno
obstojna. Za velike pečenke je primeren tudi
univerzalen pekač.
Najbolj primerna je steklena posoda. Pokrov
mora ustrezati pekaču in dobro tesniti.
Če uporabljate emajlirane lonce za pečenje,
dodajte malo več tekočine.
. Če
Pri posodi za pečenje iz nerjavečega jekla
porjavitev ni tako močna in meso je lahko
malo manj pečeno. Podaljšajte čas pečenja.
Navedbe v tabelah:
Posoda brez pokrova = odprta
Posoda s pokrovom = zaprta
Posodo vedno postavite na sredino rešetke.
Vročo stekleno posodo morate vedno odstaviti
50
si
na suho kuhinjsko krpo. Če boste namreč dno
steklene posode postavili na vlažno ali hladno
površino, lahko steklo poči.
Če želite na žaru pripraviti samo en kos mesa,
ga dajte na sredino rešetke. Tam bo najbolje
uspel.
Pečenje
Razen tega na prvo raven vstavite univerzalni
pekač, v katerega boste ujeli sok, ki bo nastal
pri pečenju, pečica pa bo ostala bolj čista.
Pustemu mesu dodajte nekaj tekočine. Dno
posode naj bo prekrito s ca. ½ cm tekočine.
Pekača ali univerzalnega pekača ne vstavljajte na 4. ali 5. raven. Zaradi velike vročine
se skrivi in lahko pri jemanju iz pečice pečico
poškoduje.
Dušeni pečenki dodajte veliko tekočine. Dno
posode naj bo s tekočino pokrito 1-2 cm.
Količina tekočine je odvisna od vrste mesa
in materiala posode. Če pripravljate meso v
emajliranem pekaču, je treba dodati nekaj več
tekočine kot pri stekleni posodi.
Žar grelec se samodejno vklaplja in izklaplja.
To je običajno. Razmiki med vklopom in izklopom so odvisni od nastavljene stopnje
pečenja na žaru.
Pekači iz nerjavečega jekla so primerni le
pogojno. Meso se peče počasneje in manj
porjavi.
Meso pecite pri višji temperaturi in/ali
podaljšajte čas pečenja.
Meso
Kose mesa po polovici časa pečenja obrnite.
Ko je pečenka gotova, naj še 10 minut počiva
v izklopljeni, zaprti pečici. Tako se lahko mesni
sok bolje vpije.
Pečenje na žaru
Če boste pekli na žaru, predgrevajte pečico
ca. 3 minute, preden vstavite meso v pečico.
Rostbif po pečenju zavijte v alufolijo in jo
pustite počivati v pečici 10 minut.
Jedi na žaru pripravljajte samo v zaprti pečici.
Pri svinjski pečenki s kožo navzkrižno zarežite
kožo in položite pečenko v posodo najprej s
kožo navzdol.
Kosi mesa, ki jih želite peči na žaru, naj bodo
po možnosti enako debeli. Tako bodo enakomerno porjaveli in ostali lepo sočni.
Načini gretja:
 % = Zgornje/spodnje gretje
 4 = Žar s kroženjem zraka
 ( = Velikopovršinski žar
Po 2/3 časa pečenja kose obrnite.
Zrezke solite šele po tem, ko ste jih spekli.
Kose mesa položite neposredno na rešetko.
Teža
Pribor in
posoda
Raven
Dušena goveja
pečenka
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
zaprta
2
2
2
Goveji file, medium
1,0 kg
1,5 kg
odprta
2
2
Rostbif, medium
1,0 kg
odprta
1
Meso
Način
gretja
Govedina
51
%
%
%
%
%
4
Temperatura
v ºC,
žar stopnja
Čas
trajanja v
minutah
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
si
Meso
Teža
Steki, 3 cm debeline,
medium
Teletina
Pribor in
posoda
Raven
rešetka +
univerzalni
pekač
5+1
Temperatura
v ºC,
žar stopnja
Čas
trajanja v
minutah
(
3
15
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
Način
gretja
Telečja pečenka
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
odprta
2
2
2
Telečja krača
1,5 kg
odprta
2
%
%
%
%
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
190-210
180-200
170-190
190-210
180-200
170-190
120
150
170
130
160
190
Svinjina
Pečenka brez kože
(npr. vrat)
Pečenka s kožo
(npr. plečka)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
odprta
odprta
Svinjski file
500 g
rešetka +
univerzalni
pekač
3+1
4
230-240
30
Svinjska pečenka,
pusta
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
odprta
2
2
2
%
%
%
200-220
190-210
180-200
120
140
160
1,0 kg
zaprta
2
%
210-230
70
3
15
Kasselska zarebrnica
s kostjo
rešetka +
univerzalni
pekač
rešetka +
univerzalni
pekač
Steki, 2 cm debeline
Svinjski medaljoni, 3
cm debeline
Jagnjetina
Jagnječji hrbet s kostjo
5+1
(
5+1
(
3
10
4
190-210
60
160-180
120
1,5 kg
odprta
2
1,5 kg
odprta
1
Srnin hrbet s kostjo
1,5 kg
odprta
2
50
1,5 kg
zaprta
2
%
%
200-220
Srnino stegno brez kosti
210-230
100
1,5 kg
zaprta
2
%
180-200
140
1,5 kg
2,0 kg
zaprta
zaprta
2
2
%
%
180-200
220-240
130
60
iz 500
g mesa
odprta
1
4
180-200
80
rešetka +
univerzalni
pekač
4+1
(
3
15
Jagnječje stegno brez
kosti, medium
Divjačina
Pečenka iz divjega
prašiča
Jelenova pečenka
Kunec
Mleto meso
Pečenka iz mletega
mesa
Klobasice
Klobasice
52
4
si
Perutnina
Navedbe za težo v tabeli se nanašajo na perutnino brez nadeva, pripravljeno za pečenje.
Celo perutnino položite na rešetko najprej s prsno stranjo navzdol. Po dveh tretjinah časa
pečenja perutnino obrnite.
Kose, ki jih pečete, npr. puranjo zvito pečenko ali puranje prsi, po polovici navedenega časa
obrnite. Dele perutnine obrnite po 2/3 preteklega časa.
Če boste pripravljali raco ali gos, kožo pod perutmi večkrat prebodite; tako lahko mast odteče.
Perutnina bo hrustljavo zapečena, če jo boste po pečenju natrli z maslom, slano vodo ali
pomarančnim sokom.
Načini gretja:
 % = Zgornje/spodnje gretje
 4 = Žar s kroženjem zraka
 ( = Velikopovršinski žar
Perutnina
Teža
Pribor in
posoda
Raven
Piščanec, cel
1,2 kg
rešetka
2
4
220-240
Čas
trajanja v
minutah
60-70
Način gretja
Temperatura v ºC,
žar stopnja
Kokoš, cela
1,6 kg
rešetka
2
4
210-230
80-90
Polovica
piščanca
po 500 g
rešetka
2
4
220-240
40-50
Deli piščanca
po 150 g
rešetka
3
210-230
30-40
210-230
35-45
Deli piščanca
po 300 g
rešetka
3
4
4
Piščančje
prsi
po 200 g
rešetka
3
(
3
30-40
Raca, cela
2,0 kg
rešetka
2
4
190-210
100-110
Račje prsi
po 300 g
rešetka
3
240-260
30-40
Gos, cela
3,5-4,0 kg
rešetka
2
4
4
170-190
120-140
Gosja stegna
po 400 g
rešetka
3
4
220-240
40-50
3,0 kg
rešetka
2
4
180-200
80-100
1,5 kg
odprta
1
4
200-220
110-130
Puranje prsi
1,0 kg
zaprta
2
%
180-200
80-90
Puranje
zgornje
stegno
1,0 kg
rešetka
2
4
180-200
90-100
Mladi puran,
cel
Puranja zvita
pečenka
53
si
Ribe
sodica v trebuhu ribe.
Ribje kose po 2/3 pretečenega časa za
pečenje obrnite.
Pri ribjem fileju dodajte nekaj jedilnih žlic
tekočine za dušenje.
Cele ribe ni treba obračati. Celo ribo potisnite v pečico v plavalnem položaju, s hrbtno
plavutjo navzgor. Stabilnost izboljša narezan
krompir ali majhna, na vročino odporna po-
Načini gretja:
 % = Zgornje/spodnje gretje
 4 = Žar s kroženjem zraka
 ( = Velikopovršinski žar
Riba
Teža
Pribor in
posoda
Raven
Riba, cela
po ca. 300 g
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
rešetka
rešetka
rešetka
zaprta
2
2
2
2
Ribji kotlet, 3
cm debeline
rešetka
Ribji file
zaprta
Vrsta
gretja
Temperatura v °C,
žar stopnja
Čas trajanja
v minutah
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Nasveti za pečenje in
pečenje na žaru
Za težo pečenke v tabeli ni navedenih
podatkov.
Izberite podatke v skladu z najbližjo težo in podaljšajte čas
pečenja.
Radi bi ugotovili, ali je pečenka že
gotova.
Uporabite termometer za meso (dobite ga lahko v
specializirani trgovini) ali pa naredite »poskus z žlico«. Z
žlico pritisnite na pečenko. Če je na otip trdna, je gotova.
Če popušča, potrebuje še nekaj časa.
Pečenka je pretemna in skorja mestoma
zažgana.
Preverite raven pečenja in temperaturo.
Pečenka izgleda dobro, vendar je omaka
prismojena.
Naslednjič izberite manjšo posodo za pečenje ali pa
dodajte več tekočine.
Pečenka izgleda dobro, vendar je omaka
presvetla in vodena.
Naslednjič izberite večjo posodo za pečenje in uporabite
manj tekočine.
Pri zalivanju pečenke nastaja vodna para.
To je fizikalno pogojeno in običajno. Velik del vodne pare
izstopi skozi parni odvod. Usede se lahko na hladnejša
stikala ali na sosednje kose pohištva in se nakaplja kot
kondenz.
Počasna priprava hrane
Počasna priprava hrane, imenovana tudi priprava
hrane pri nižjih temperaturah, je najprimernejša
za pripravljanje nežnih kosov mesa, ki naj se
rožnato oz. srednje močno spečejo. Meso na ta
način ostane zelo sočno in nežno.
Vaša prednost: pri načrtovanju menija boste
imeli obilo možnosti, saj lahko počasi pripravljeno meso brez težav ohranjate toplo.
Napotki
 Uporabite samo sveže, neoporečno meso.
Previdno odstranite kite in mastne robove.
54
si





Maščoba namreč pri počasnem pripravljanju Nastavitev
razvije izrazit svojstven okus.
1. Izberite način Počasna priprava in nasVečjih kosov mesa ni treba obračati.
tavite temperaturo med 70 in 90 °C.
Meso lahko po počasnem pečenju takoj
Pečico predgrejte in obenem ogrejte tudi
narežete. Ni treba, da bi pred tem počivalo.
posodo.
Zaradi posebnega načina priprave je meso
2. V ponvi močno segrejte nekaj maščobe.
rožnatega videza. Toda zaradi tega ni suroMeso na hitro popecite z vseh strani, tudi
vo ali premalo pečeno.
na robovih, in ga takoj nato dajte v ogreto
Če poleg mesa želite tudi omako, meso
posodo.
pripravljajte v zaprti posodi. Upoštevajte pa,
3. Posodo z mesom ponovno dajte v pečico
da se čas priprave zato skrajša.
in pripravite do konca. Za večino kosov
Da bi preverili, ali je meso že pečeno, upmesa je najprimernejša temperatura 80 °C.
orabite termometer za pečenje. Notranja
temperatura 60 °C mora biti nespremenjena
Tabela
vsaj 30 minut.
Primerna posoda
Uporabite plitvo posodo, npr. servirni pladenj
iz porcelana ali steklen lonec za pečenje brez
pokrova.
Za počasno pripravo so primerni vsi nežni deli
perutnine, govedine, teletine, svinjine in jagnjetine. Čas priprave je odvisen od debeline in
notranje temperature mesa.
Odprto posodo vedno dajte na rešetko na 2.
raven.
Jed
Teža
Raven
Način
gretja
Temperatura
v °C
Čas popekanja
v minutah
Čas priprave
v urah
4-5
2-½
Perutnina
Puranje prsi
1000 g
2
6-7
300-400 g
2
.
.
80
Račje prsi*
80
3-5
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
4½ -5½
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
5-6
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
Govedina
Goveja
pečenka (npr.
bočnik),
6-7 cm
debeline
Goveji file, celi
Rostbif,
5-6 cm
debeline
Goveji steki,
3 cm debeline
Teletina
Telečja
pečenka
(npr. zgornje
stegno),
6-7 cm
debeline
ca. 1,5 kg
55
si
Temperatura
v °C
Čas popekanja
v minutah
Čas priprave
v urah
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
ca. 500 g
2
.
80
6-7
2½-3
ca. 200 g
2
.
80
5-6
1½-2
Jed
Teža
Raven
Telečji file
Svinjina
ca. 800 g
2
Svinjska
pečenka, pusta
(npr. ledja),
5-6 cm
debeline
ca. 1,5 kg
Svinjski file,
celi
Način
gretja
Jagnjetina
Jagnječji file,
celi
* Če želite hrustljavo kožo, račje prsi po pripravi v pečici na kratko popecite v ponvi.
Nasveti za počasno pripravo hrane
Počasi pripravljeno meso ni tako
vroče kot klasično pečeno meso.
Da se pečeno meso ne bo tako hitro ohladilo, ogrejte krožnike in
omake servirajte zelo vroče.
Počasi pripravljeno meso želite
ohraniti toplo.
Po počasni pripravi temperaturo preklopite nazaj na 70 °C. Majhni
kosi mesa lahko ostanejo topli do 45 minut, veliki kosi pa do 2 uri.
Narastki, gratinirane jedi,
toast
Stanje pripravljenega narastka je odvisno od
velikosti posode in od višine narastka. Podatki
v tabeli so samo orientacijske vrednosti.
Posodo vedno postavite na rešetko.
Načini gretja:
 : = 3D-vroč zrak
 % = Zgornje/spodnje gretje
 4 = Žar s kroženjem zraka
Če pečete na žaru brez posode, neposredno
na rešetki, dodatno potisnite univerzalni pekač
na prvo raven. Pečica bo ostala bolj čista.
Jed
Narastki
Narastek,
sladek
Sufle
Narastek s
testeninami
Lazanja
Pribor in
posoda
model za
narastke
model za
narastke
porcijski
modelčki
model za
narastke
model za
narastke
Raven
Vrsta gretja
Temperatura v °C, žar
stopnja
Čas peke v
minutah
2
%
180-200
50-60
2
%
180-200
35-45
2
%
200-220
20-30
2
%
200-220
40-50
2
%
180-200
40-50
56
si
Jed
Pribor in
posoda
Raven
Vrsta gretja
Temperatura v °C, žar
stopnja
Čas peke v
minutah
Gratinirana jed
Gratiniran
krompir,
surove
sestavine,
maks. 4
cm višine
1 model za
narastke
2 modela
za
narastke
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
3+1
4
160-170
10-15
3+1
4
160-170
15-20
Toast
4 kosi,
gratinirani
12 kosov,
gratiniranih
rešetka +
univerzalni
pekač
rešetka +
univerzalni
pekač
Gotove jedi
Rezultat pečenja je zelo močno odvisen od
živila. Predhodne porjavitve in neenakomerUpoštevajte podatke proizvajalca na embalaži. nosti so lahko prisotne že pri surovem blagu.
Če pribor obložite s papirjem za peko, pazite
na to, da je papir za peko primeren za te temperature. Velikost papirja prilagodite velikosti
jedi.
Jed
Pribor
Pica, globoko zamrznjena
univerzalni pekač
Pica s tankim dnom
univerzalni pekač
+ rešetka
Načini gretja:
 :
= 3D-vroč zrak
 '
= Hidro peka
 ; / 6 = Pica stopnja
Raven
Način
gretja
Temperatura
v ºC
Čas peke v
minutah
2
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
univerzalni pekač
univerzalni pekač
+ rešetka
univerzalni pekač
univerzalni pekač
2
;/ 6
170-190
20-30
3+1
3
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
170-190
190-210
25-35
20-30
10-20
Pica (predgretje)
univerzalni pekač
Krompirjevi izdelki, globoko zamrznjeni
univerzalni pekač
Pomfrit
univerzalni pekač
+ pekač
Kroketi
univerzalni pekač
Rösti, polnjeni
univerzalni pekač
krompirjevi žepki
Pekarski proizvodi, globoko zamrznjeni
Kruhki, bageta
univerzalni pekač
1
;/ 6
180-200
10-15
3
;/ 6
190-210
20-30
3+1
3
180-200
190-210
30-40
20-25
3
:
;/ 6
;/ 6
200-220
15-25
3
;/ 6
180-200
10-20
Pica z debelim dnom
Pica bageta
Mini pica
Pica, ohlajena
57
si
Jed
Pribor
Preste
univerzalni pekač
Pekarski proizvodi, predpečeni
univerzalni
Prepečeni kruhki,
pekač
prepečena bageta
univerzalni
pekač + rešetka
Polpete, globoko zamrznjene
univerzalni
Ribje palčke
pekač
Piščančje palčke,
univerzalni
piščančji ocvrtki
pekač
Zavitek, globoko zamrznjen
univerzalni
Zavitek
pekač
Raven
;/ 6
3
Temperatura
v ºC
Čas peke v
minutah
200-220
10-20
2
'
190-210
10-20
3+1
:
160-180
20-25
2
;/ 6
220-240
10-20
3
; /6
200-220
15-25
3
;/ 6
190-210
30-35
Posebne jedi
navojem in pokrijte s folijo za ohranjanje
svežine.
4. Predgrejte pečico, kot je navedeno.
5. Na koncu postavite skodelice ali kozarce
na dno pečice in pripravite po navodilih.
Pri nižjih temperaturah in z načinom 3D-vroč
zrak : vam bo kremni jogurt uspel enako
dobro kot rahlo kvašeno testo.
Najprej iz pečice odstranite pribor, ogrodje ali
teleskopske izvleke.
Vzhajanje kvašenega testa
1. Kvašeno testo pripravite kot običajno.
Dajte ga v keramično posodo, odporno
proti visokim temperaturam, in ga pokrijte.
2. Pečico predgrejte, kot je navedeno.
3. Pečico izklopite in vanjo postavite testo,
da bo vzhajalo.
Priprava jogurta
1. Skuhajte 1 liter mleka (3,5 % maščobe)
in ga ohladite na 40 °C.
2. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura iz
hladilnika).
3. Nalijte v skodelice ali majhne kozarce z
Jed
Posoda
Jogurt
Skodelice ali kozarce z navojem
postavite na dno pečice.
Vzhajanje
kvašenega
testa
Način
gretja
Način gretja
Posodo, odporno proti vročini,
postavite na dno pečice.
Temperatura
:
50 °C predgretje
50 °C
:
50 °C predgretje
Aparat izklopite in
dajte kvašeno testo
v pečico.
Trajanje
5 min
8 ur
5-10 min
20-30 min
Odtaljevanje
količine živil.
Za zamrznjene jedi je najbolj primeren način
Odtaljevanje @ .
Prosimo, upoštevajte navedbe proizvajalca na
embalaži.
Čas odtaljevanja je odvisen od vrste in
Zamrznjena živila vzemite iz embalaže in jih v
58
si
Opozorilo: do temperature 60 °C lučka v
pečici ne gori. Tako je mogoče optimalno
natančno reguliranje.
primerni posodi postavite na rešetko.
Perutnino položite na krožnik s prsno stranjo
navzdol.
Jed
Pribor
Raven
Občutljive zamrznjene jedi
npr. smetanove torte, maslene torte,
torte s čokoladno ali sladkorno
glazuro, sadeži itd.
rešetka
1
@
30 °C
Drugi globoko zamrznjeni izdelki
piščanec, klobase in meso, kruh in
žemljice, kolači in drugo pecivo
rešetka
1
@
50 °C
Sušenje
Način gretja
Temperatura
Univerzalni pekač in rešetko obložite s papirjem za peko ali s pergamentnim papirjem.
Z načinom 3D-vroč zrak sušenje v pečici poteka odlično.
Zelo sočno sadje ali zelenjavo večkrat obrnite.
Uporabite samo brezhibno sadje in zelenjavo
ter ju temeljito operite.
Posušeno takoj po sušenju ločite od papirja.
Počakajte, da voda odteče in da se posuši.
Sadje in zelišča
Pribor
Raven
600 g jabolčnih kolobarjev
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
800 g hruškovih krhljev
univerzalni
pekač +
rešetka
1,5 kg češpelj ali sliv
200 g kuhinjskih zelišč,
prečiščenih
Način
gretja
Temperatura
Trajanje
:
80 °C
ca. 5 ur
3+1
:
80 °C
ca. 8 ur
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
:
80 °C
ca. 8-10 ur
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
:
80 °C
ca. 1 ½ ure
Vkuhavanje
Pokrovčki bi lahko počili.
Za vkuhavanje uporabite smo čiste in neoporečne
kozarce in gumijaste obroče. Če je le mogoče, uporabite kozarce enake velikosti. Podatki v tabelah
se nanašajo na enolitrske okrogle kozarce.
Uporabljajte le brezhibno sadje in zelenjavo.
Temeljito ju operite.
Pozor!
Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev.
V tabelah navedeni časi so orientacijske vrednosti. Nanje lahko vplivajo sobna temperatura,
število kozarcev, količina in toplota vsebine
kozarcev. Pred preklopom ali izklopom se
prepričajte, da v kozarcih zares kipi.
59
si
Priprava
3.
4.
5.
6.
1. Napolnite kozarce, vendar ne preveč.
2. Obrišite robove kozarcev, saj morajo biti
čisti.
3. Na vsak kozarec dajte moker gumijast
obroč in pokrovček.
4. Kozarce zaprite s sponkami.
verzalni pekač.
Zaprite vrata pečice.
Nastavite način Spodnje gretje $ .
Temperaturo nastavite na 170 do 180 °C.
Zaženite obratovanje.
Vkuhavanje
Nastavitev
Sadje
Čez približno 40 do 50 minut se v kratkih
razmakih začnejo dvigati mehurčki. Pečico
izklopite.
1. Univerzalni pekač potisnite na 2. raven.
Kozarce razporedite tako, da se ne dotikajo med seboj.
2. Vlijte ½ litra vroče vode (ca. 80 °C) v uni-
Čez 25 do 35 minut dogrevanja vzemite kozarce iz pečice. Pri daljšem hlajenju v pečici
lahko pride do nastanka klic in kisanje vkuhanega sadja se pospeši.
V pečico ne postavite več kot šest kozarcev.
Sadje v enolitrskih kozarcih
Od pojava mehurčkov dalje
Preostala toplota
Jabolka, ribez, jagode
izklop pečice
ca. 25 minut
Češnje, marelice, breskve, kosmulje
izklop pečice
ca. 30 minut
Jabolčna čežana, hruške, slive
izklop pečice
ca. 35 minut
Zelenjava
Kakor hitro se začnejo v kozarcih dvigati
mehurčki, temperaturo nastavite nazaj na 120
do 140 °C, glede na vrsto zelenjave ca. 35 do
70 minut. Nato pečico izklopite in izkoristite
preostalo toploto.
Zelenjava s hladnim prevretkom v
enolitrskih kozarcih
Od pojava mehurčkov dalje
Preostala toplota
Kumare
Rdeča pesa
Rdeče zelje
Fižol, koleraba, rdeče zelje
Grah
ca. 35 minut
ca. 45 minut
ca. 60 minut
ca. 70 minut
ca. 35 minut
ca. 30 minut
ca. 30 minut
ca. 30 minut
ca. 30 minut
Jemanje kozarcev iz pečice
Po končanem vkuhavanju vzemite kozarce iz
pečice.
Pozor!
Vročih kozarcev ne postavljajte na hladno ali
mokro podlago, ker lahko počijo.
60
si
Akrilamid v živilih
Akrilamid nastaja predvsem v žitnih in
krompirjevih izdelkih, ki jih pripravljate na visoki temperaturi, kot so npr. krompirjev čips,
pomfrit, toast, žemljice, kruh, fino pecivo
(piškoti, medenjaki, spekulatius).
Nasveti za pripravo jedi z malo akrilamida
Splošno
Peka
Piškotki
Pomfrit iz pečice
 Čas peke naj bo kar najkrajši.
 Jedi naj porjavijo zlatorumeno, naj ne bodo pretemne.
 Velika, debela pečena jed vsebuje manj akrilamida.
Z načinom Zgornje/spodnje gretje največ 200 °C.
Z načinom 3D-vroč zrak ali Vroč zrak največ 180 °C.
Z načinom Zgornje/spodnje gretje največ 190 °C.
Z načinom 3D-vroč zrak ali Vroč zrak največ 170 °C.
Jajce ali rumenjak zmanjšuje tvorbo akrilamida.
Enakomerno razporedite po pekaču. Pecite vsaj 400 g na pekač, da se
pomfrit ne izsuši.
Preizkusne jedi
Te tabele so bile sestavljene za kontrolne
inštitute, da bi jim olajšali preizkušanje in testiranje različnih aparatov.
Po EN 50304/EN 60350 (2009) oz. IEC
60350.
Peka
Peka na dveh ravneh:
vedno vstavite univerzalni pekač nad pekač.
Peka na treh ravneh:
vstavite univerzalni pekač na sredino.
Brizgano pecivo:
jedi na istočasno vstavljenih pekačih niso nujno istočasno gotove.
temne tortne modele postavite enega nad drugega, glejte sliko.
Slika
36
Kolač v belih tortnih modelih:
z načinom Zgornje/spodnje gretje % pecite
na eni ravni. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj postavite tortne modele.
Načini gretja:
:
= 3D-vroč zrak
 /
= Vroč zrak eco
%
= Zgornje/spodnje gretje

= Hidro peka
&
= Intenzivno gretje
Pokrit jabolčni kolač na eni ravni:
temne tortne modele postavite enega poleg
drugega.
Pokrit jabolčni kolač na dveh ravneh:
61
si
Jed
Pribor in posoda
Brizgano pecivo
(predgretje*)
pekač
univerzalni pekač +
pekač
2 pekača +
univerzalni pekač
Brizgano pecivo
pekač
Drobno pecivo
(predgretje*)
pekač
pekač
univerzalni pekač +
pekač
2 pekača +
univerzalni pekač
Način
gretja
Raven
Temperatura v °C
Trajanje v
minutah
3
3+1
:
140-150
140-150
30-40
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
/
140-150
30-45
3
3
3
3+1
:
:
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
5+3+1
:
130-150
25-40
160-170
30-40
160-180
30-40
Vodni biskvit
(predgretje*)
tortni model na
rešetki
2
Vodni biskvit
tortni model na
rešetki
2
Pokrit jabolčni
kolač
rešetka + 2 tortna
modela Ø 20 cm
2 rešetki + 2 tortna
modela Ø 20 cm
/
2
&
170-190
80-90
3+1
:
170-190
70-90
* Za predgretje ne uporabljajte hitrega segrevanja.
Pečenje na žaru
Način gretja:
 ( = Velikopovršinski žar
Ko živila položite neposredno na rešetko, na
prvo raven vstavite univerzalni pekač. Pekač
bo prestregel tekočino in pečica bo ostala bolj
čista.
Jed
Pribor
Raven
Toast, rjavo
zapečen
10 minut predgretja
rešetka
5
Goveji burger,
12 kosov*
brez predgretja
rešetka +
univerzalni pekač
4+1
* Po 2/3 pretečenega časa obrnite.
62
Žar stopnja
Trajanje v
minutah
(
3
½-2
(
3
25-30
Način gretja
hr
si
Sigurnosne upute
Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu.
Pospremite upute za uporabu i montažu
na sigurno mjesto. Ukoliko uređaj predajete narednom korisniku, istome je
potrebno predati i gore navedene upute.
podalje ud uređaja.
 Nikada u velikim količinama ne pripremajte
jela s pićima koja sadrže visoki postotak
alkohola. Alkoholne pare mogu se zapaliti u
unutrašnjosti pećnice. Koristite samo male
količine pića s visokim postotkom alkohola
te oprezno otvarajte vrata pećnice.
Prije ugradnje
Oštećenja pri transportu
Provjerite uređaj nakon njegova uklanjanja
iz ambalaže. U slučaju oštećenja prilikom
transporta ne smijete spajati uređaj.
Električni priključak
Uređaj smije priključiti isključivo ovlašteni
stručnjak. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog
priključivanja, ne vrijede odredbe sadržane
unutar jamstvenog lista uređaja.
Upute za Vašu osobnu
sigurnost
Opasnost od požara!
 Zapaljive predmete nemojte nikada odlagati u unutrašnjost pećnice. Nikada
ne otvarajte vrata pećnice, ukoliko dođe
do nakupljanja dima. Isključite uređaj.
Izvucite mrežni kabel, odnosno, isključite
osigurač na razvodnoj ploči.
 Prilikom prethodnog zagrijavanja pećnice,
nikada ne postavljajte papir za pečenje na
dodatnu opremu, ukoliko papir niste prethodno pričvrstili. Prilikom otvaranja vrata
uređaja nastaje propuh. Papir može doći
u kontakt s grijaćim elementima te se tako
zapaliti. Papir za pečenje uvijek opteretite
posudom ili kalupom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu
površinu. Papir za pečenje ne smije viriti
van dodatne opreme.
Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za primjenu
u privatnim kućanstvima. Uređaj koristite Opasnost od kratkog spoja!
Pripazite na to da ne prikliještite priključne
isključivo za pripremu jela.
kablove elektro uređaja vrućim vratima
Odrasli i djeca uređaj ne smiju koristiti bez pećnice. Izolacija kabela mogla bi se rastopiti.
nadzora,:
 ukoliko posjeduju tjelesna ili psihička,
odnosno, mentalna oštećenja ili
 ukoliko ne posjeduju dovoljno znanja ili
iskustva.
Opasnost od opeklina!
Nikada nemojte ulijevati vodu u vruću
unutrašnjost pećnice. Naime, pritom nastaje
vruća vodena para.
Djeci nikada ne smijete dozvoliti igru s uređajem. Vruća dodatna oprema i posuđe
Vruća unutrašnjost pećnice
Opasnost od opeklina!
 Nikada ne dodirujte unutarnje površine
pećnice i grijaće elemente. Vrata pećnice
pažljivo otvarajte. Naime, može doći do
ispuštanja vruće pare. Držite malu djecu
Opasnost od opeklina!
Nikada nemojte vaditi vruću dodatnu opremu ili
posuđe iz pećnice bez kuhinjske rukavice.
Nestručni popravci
Opasnost od strujnoga udara!
63
hr
Nestručni popravci su opasni! Popravke smije
provoditi samo neki od naših ovlaštenih i
stručnih tehničara. Ukoliko je uređaj u kvaru,
izvucite mrežni kabel ili isključite osigurač na
razvodnoj ploči. Pozovite servisnu službu.

Samočišćenje
Opasnost od požara!
 Ostaci hrane, masnoće i umaka od pečenja
mogli bi se tijekom samočišćenja zapaliti.
Prije svakog samočišćenja uklonite krupniju
prljavštinu iz untrašnjosti pećnice.
 Nikada nemojte vješati zapaljive predmete, primjerice kuhinjske krpe, ma dršku
od vrata pećnice. Uređaj bude izvana
veoma vruć tijekom samočišćenja. Držite
djecu podalje od uređaja.



Opasnost od težih posljedica po zdravlje!
Nikada tijekom samočišćenja nemojte čistiti u
unutrašnjosti pećnice i limove i kalupe s antiprijanjajućim slojem. Zbog visokih temperatura antiprijanjajući sloj se uništava i nastaju otrovni plinovi.

Razlozi oštećenja
Pozor!
 Dodatni pribor, folija, papir za pečenje ili
posuđe na dnu pećnice: Dodatni pribor
ne postavljajte na dno pećnice. Dno
pećnice nemojte prekrivati folijom bilo
kakve vrste ili pak papirom za pečenje.
Na dno pećnice ne postavljajte posuđe,
ukoliko je temperatura postavljena na
više od 50°C. Naime, u tom slučaju dolazi
do akumulacije topline. Duljina pečenja


više neće odgovarati podešenoj, a emajlirani sloj će zasigurno biti oštećen.
Voda u vrućoj unutrašnjosti pećnice: Ne
ulijevajte vodu unutar vruće unutrašnjosti
pećnice. Naime, u tom slučaju nastaje
vodena para. Temperaturne promjene mogu
prouzročiti oštećenja na emajliranim slojevima.
Vlažne namirnice: Vlažne živežne namirnice nikada ne držite na dulje vrijeme u
vrućoj unutrašnjosti pećnice. Emajlirani
sloj će se zasigurno oštetiti.
Voćni sokovi: Ukoliko spravljate sočne voćne
kolače, lim za pečenje nemojte nikada prepuniti. Voćni sok koji kapa s lima za pečenje
ostavlja mrlje koje nije moguće ukloniti. Po
mogućnosti koristite dublju univerzalnu tavu.
Hlađenje s otvorenim vratima pećnice:
Unutrašnjost pećnice uvijek hladite samo pri
zatvorenim vratima pećnice. Čak i ukoliko su
vrata uređaja otvorena samo jedan stupanj,
s vremenom može doći do oštećenja prednjih dijelova susjednog namještaja.
Vrlo visoki stupanj zaprljanja brtve vrata
pećnice: Ukoliko je brtva vrata veoma
zaprljana, vrata pećnice se više neće
propisno zatvarati pri radu. Može doći
do oštećenja prednjih dijelova susjednog
namještaja. Brtvu stalno održavajte čistom.
Vrata pećnice kao sjedalica ili površina
za odlaganje: Nemojte se naslanjati ili
pak odlagati stvari na otvorena vrata
pećnice. Na vrata pećnice ne odlažite
posuđe, kao ni rešetke.
Transportiranje uređaja: Uređaj nemojte
držati ili nositi tako da ga držite za dršku
vrata. Drška neće izdržati težinu uređaja i
mogla bi se slomiti.
Vaša nova pećnica
Unutar ovog poglavlja ćete se upoznati s Vašom Radna ploča
novom pećnicom. Ovdje vam objašnjavamo
radnu ploču i pojedinačne radne elemente. Ovdje vidite kratki prikaz radne ploče. Ovisno o
Saznat ćete i važne informacije o unutrašnjosti tipu uređaja moguća su stanovita odstupanja u
pećnice i dodatnom priboru.
nekim pojedinostima.
Slika
1
64
hr
Tipke
natpis nestaje.
Ispod tipaka nalaze se senzori. Nije potrebno
jako pritisnuti, dotaknite samo željeni simbol.
Polje podešavanja
U prostoru podešavanje pojavljuju se
predložene vrijednosti koje možete izmijeniti.
Uz pomoć navigacijskih tipaka X i Y
prelazite iz jednoga redak u drugi. Redak
u kojem se upravo nalazite biti će označen
zagradom lijevo i desno. Vrijednost u zagradi
možete potom izmijeniti okretnim biračem.
Simbol
Funkcija tipke
!
Odabir vrste zagrijavanja
`
Odabir programske automatike
q
Odabir samočišćenja
X
kretanje za red prema dolje
Y
kretanje za red prema gore
f
dugi pritisak = odabir memorije
kratki pritisak = pokretanje memorije
c
opcija brzog zagrijavanja
0
otvaranje i zatvaranje izbornika s
vremenskim funkcijama
B
°
D
%
n
Uključivnaje i isključivanje lampice u pećnici
kratki pritisak = traženje informacija oko temperature
dugi pritisak = otvaranje i zatvaranje
izbornika s temeljnim postavkama
aktivacija/deaktivacija sigurnosne bravice
za djecu
Uključivanaje i isključivanje pećnice
kratki pritisak = pokretanje/zaustavljanje
(rada uređaja)
dugi pritisak = obustava rada uređaja
Okretni birač funkcija
Okretni birač
Vam omogućava izmjenu
svih predloženih i podešenih vrijednosti.
Okretni birač radi na principu spuštanja
odnosno uranjanja. Za uvlačene i izvlačenje
pritisnite na okretni birač.
Zaslon
Zaslon je podijeljen u različite zone:
 Natpis, pojavljuje se samo prije uključivanja
 Polje podešavanja
 Statusni redak
Statusni redak
Statusni redak nalazi se dolje na displeju.
Prikazuje aktualno vrijeme, podešene vremenske
funkcije i postavljenu sigurnosnu bravicu za
djecu. Prije početka rada pojavljuju se, ovisno o
postavkama, tekstovi s napomenama.
Kontrola temperature
Stupići kontrole temperature pokazuju faze
zagrijavanja ili preostalu toplinu u unutrašnjosti
pećnice.
Kontrola zagrijavanja
Kontrola
zagrijavanja
pokazuje
porast
temperature u unutrašnjosti pećnice. Kada se
popune svi stupići, to znači da je dosegnuta
optimalna vremenska točka za umetanje jela.
Slika
2
Kod stupnjeva roštiljanja i čišćenja, stupići se
ne pojavljuju.
Tijekom zagrijavanja, pomoću tipke ° možete
provjeriti aktualnu temperaturu zagrijavanja.
Zahvaljujući
termalnoj
inerciji,
prikazana
temperatura se može neznačajno razlikovati od
stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.
Preostala toplina
Natpis
Nakon isključivanja pećnice, prikaz s kontrolom
U najvišem retku prikazuje se odabrana
temperature pokazuje preostalu toplinu u
funkcija, primjerice način zagrijavanja, program, unutrašnjosti pećnice. Ukoliko je ispunjen posljednji
vremenska funkcija itd.. Desno pored strelice
stupić, u unutrašnjosti pećnice postignuta je
prikazuju u kojem smjeru možete komandirati
temperatura od približno 300 °C. Prikaz nestaje,
sa tipkama X i Y . Nakon početka rada
ukoliko temperatura padne na približno 60 °C.
65
hr
Unutrašnjost pećnice
Rešetku umetnite u pećnicu s lukom prema
dolje ¾ .
U unutrašnjosti pećnice nalazi se lampica.
5
Ventilator štiti pećnicu od pregrijavanja.
Slika
Emajlirani lim za pečenje
Lampica pećnice
Za kolače i domaće kekse.
Tijekom rada, lampica u unutrašnjosti pećnice Lim za pečenje gurnite u pećnicu sa
svijetli. Kod temperatura podešenih do 60 °C i zakošenjem prema vratima pećnice.
tijekom samočišćenja, lampica se isključuje. Na
6
taj je način omogućena optimalna fina regulacija. Slika
Univerzalna tava
Ukoliko otvorite vrata pećnice, lampica se Za sočne kolače, pekarske proizvode, dubinuključuje.
ski zamrznuta jela i velika pečenja. Moguće ju
Tipkom B uključujete i isključujete lampicu.
je također koristiti i kao posudu za skupljanje
masnoća i sokova, ukoliko pečete direktno na
Ventilator
rešetki.
Univerzalnu tavu gurnite u pećnicu sa
Ventilator se uključuje i isključuje po potrebi. zakošenjem prema vratima pećnice.
Topli zrak izlazi van kroz vrata pećnice. Pozor!
7
Ne pokrivajte otvore za ventilaciju. Ukoliko to Slika
napravite, pećnica se pregrijava.
Držači dodatne opreme
Kako bi se nakon rada pećnica što prije ohladila, Umetnuti lijevo i desno. Prilikom samočišćenja
pustite ventilator da radi još neko vrijeme.
možete primjerice s njima očistiti i univerzalnu tavu.
Dodatni pribor
Posebni dodatni pribor
Dodatni je pribor moguće postaviti u pećnicu
na 5 različitih visina.
Posebni dodatni pribor dostupan je preko
naše službe za korisnike ili u specijaliziranim
Dodatni pribor je moguće izvući otprilike dvije
trgovinama. Veliku ponudu dodatnog pribora i
trećine, a da se ista ne prevrne. Na taj je način opreme za Vašu pećnicu pronaći ćete u našim
jela lakše ukloniti iz pećnice.
prospektima ili na Internetu.
Dostupnost posebnog dodatnog pribora ovisi od
3
Slika
zemlje do zemlje. Molimo Vas da se informirate
preko materijala namijenjenima kupcima.
Ukoliko se dodatni pribor zagrije, moguće je
njegovo izobličenje. No, čim se dodatni pribor Ne odgovara svaki pojedini dio posebnog
ponovno ohladi, izobličenje nestaje i to nema dodatnog pribora svakom pojedinom uređaju.
nikakve posljedice po funkcioniranje pećnice.
Molimo Vas da pri kupnji navedenog pribora
uvijek navedete točnu oznaku Vašeg uređaja,
Dodatni je pribor moguće naručiti preko Službe odnosno, pećnice (E - Nr.).
za korisnike, u specijaliziranim trgovinama ili
putem Interneta. Potrebno je samo navesti broj
proizvoda (HEZ broj).
4
Slika
Rešetka
Za posuđe, kalupe za kolače, pečenja, roštilj i
duboko zamrznuta jela.
66
hr
Posebni
dodatni pribor
Unutr.
pećnice s
HEZ broj
Primjena
postolje
HEZ334000
rebra
HEZ334001
Za posuđe, kalupe za kolače, pečenja,
komade za roštilj i duboko zamrznuta jela.
Za posuđe, kalupe za kolače, pečenja,
komade za roštilj i duboko zamrznuta jela.
-
HEZ331070
Za kolače i domaće kekse.
Lim z pečenje gurnite u pećnicu s ukošenjem
prema vratima pećnice.
da
da
Rešetka
Emajlirani lim
za pečenje
Prikladno
za samo
čišćenje
ne
ne
Univerzalna
tava
-
HEZ332070
Za sočne kolače, pekarske proizvode, duboko
zamrznuta jela i velika pečenja. Možete ju
koristiti i kao posudu za skupljanje sokova i
masnoća ukoliko pečete direktno na rešetki.
Univerzalnu tavu gurnite u pećnicu s
ukošenjem prema vratima pećnice.
Rešetka za
umetanje
-
HEZ324000
Za pečenja. Rešetku postavite uvijek u
univerzalnu tavu.
Sokovi i masnoća sakupljati će se u tavi.
ne
HEZ325070
Za roštilj umjesto rešetke ili kao zaštita od
prskanja, kako se pećnica ne bi odviše
jako zaprljala. Lim za roštilj koristite samo u
univerzalnoj tavi.
Roštiljanje na limu za roštilj: koristite ga samo
na visinama umetanja 1, 2 i 3.
Lim za roštilj kao zaštita od prskanja:
univerzalnu tavu zajedno s limom za roštilj
gurnite ispod rešetke.
da
HEZ317000
Idealno za pizzu, duboko zamrznute proizvode
ili velike okrugle kolače. Moguće ga je koristiti
i umjesto univerzalne tave. Postavite lim
na rešetku i ravnajte se prema podacima
navedenima u tablici.
ne
HEZ327000
Kamena ploča za pečenje idealna je za
spravljanje domaćega kruha, peciva i pizze
s hrskavim donjim dijelom. Kamenu ploču je
potrebno uvijek prije
pečenja ugrijati na preporučenoj temperaturi.
da
Profesionalna
tava s rešetkom
za ulaganje
HEZ333070
Posebice pogodna za spravljanje većih
količina jela.
da
Poklopac za
profesionalnu
tavu
HEZ333001
S poklopcem profesionalna tava postaje
profesionalni pekač.
ne
HEZ333100
Prikladno za spravljanje većih količina.
Kompletna oprema sastoji se od duboke tave
s rešetkom za umetanje,
rešetkom za postavljanje i teleskopskim
dodatkom. S rešetkom za postavljanje možete
izvrsno roštiljati.
ne
Lim za roštilj
Lim za pizzu
Kamena ploča
za pečenje
Profi dodatak
za izvlačenje
-
-
-
rebra
67
hr
Posebni pribor
Pečica z
HEZ številka
Uporaba
Primerno za
samočiščenje
ne
Profi dodatak
za izvlačenje
plus
rebra
HEZ333102
Prikladno za spravljanje većih količina.
Kompletna oprema sastoji se od duboke tave
s rešetkom za umetanje,
rešetkom za postavljanje i teleskopskim
dodatkom. S rešetkom za postavljanje možete
izvrsno roštiljati.
Poklopac za
profi dodatke
rebra
HEZ333101
Poklopac profesionalnu tavu čini
profesionalnim pekačem.
ne
Stakleni pekač
-
HEZ915001
Stakleni pekač je pogodan za dinstana jela
i nabujke koje spravljate u pećnici. Posebno
je pogodan za programsku automatiku ili
automatiku pečenja.
ne
Dvostruki
teleskopski
dodatak
postolje
HEZ338250
S vodilicama na izvlačenje, na visini 2 i 3
moguće je do određene razine izvući posuđe i
pribor, tako da se isti ne prevrnu.
HEZ338352
S vodilicama na izvlačenje, na visini 1, 2 i 3
moguće je do određene razine izvući posuđe i
pribor, tako da se isti ne prevrnu.
Trostruki teleskopski dodatak nije pogodan za
uređaje s okretnim ražnjem.
ne
HEZ338356
S vodilicama na izvlačenje, na visini 1, 2 i 3
moguće je u potpunosti izvući posuđe i pribor,
tako da se isti ne prevrnu.
Trostruki teleskopski dodatak za potpuno
izvlačenje nije pogodan za uređaje s okretnim
ražnjem.
ne
HEZ338357
S vodilicama na izvlačenje, na visini 1, 2 i
3 moguće je u potpunosti izvući posuđe i
pribor, tako da se isti ne prevrnu. Vodilice na
izvlačenje uglavljuju se, tako da je pribor vrlo
jednostavno postaviti.
Trostruki teleskopski dodatak za potpuno
izvlačenje, s funkcijom zaustavljanja nije
pogodan za uređaje s okretnim ražnjem.
ne
da
Trostruki
teleskopski
dodatak
Trostruki
teleskopski
dodatak za
potpuno
izvlačenje
Trostruki
teleskopski
dodatak za
potpuno
izvlačenje,
s funkcijom
zaustavljanja
postolje
postolje
postolje
ne
Filtar za vruću
paru
-
HEZ329000
Vašu pećnicu možete naknadno opremiti ovim
filtrom.
Filtar za vruću paru filtrira čestice masti u
odlazni zrak te smanjuje neugodne mirise.
Samo za uređaje koji kao drugu znamenku
serijskog broja imaju 6, 7 ili 8 (npr.
HB38AB570)
Sistemsko
parno kuhalo
-
HEZ24D300
Za pažljivu pripremu povrća i ribe
ne
Staklena tava
-
HEZ336000
Duboki lim za pečenje iz stakla. Prikladan je i
kao posuda za serviranje
ne
68
hr
Proizvodi iz Službe za korisnike
Preko naše Službe za korisnike, u specijaliziranoj trgovini ili pak preko Interneta (za pojedine zemlje u Internet trgovini) možete za Vaše kućanske uređaje naknadno kupiti odgovarajuća sredstva za održavanje
i njegu ili pak ostali dodatni pribor. Pritom navedite odgovarajući broj proizvoda, odnosno, artikla.
Krpe za njegu površina
od plemenita čelika
Broj proizvoda:
311134
Gel za čišćenje pećnice
i roštilja
Broj proizvoda:
463582
Krpa od mikro vlakana
sa saćastom strukturom
Broj proizvoda:
460770
Sigurnosna bravica za
vrata
Broj proizvoda:
612594
Umanjuju naslage prljavštine. Površine od plemenita
čelika optimalno se njeguju impregnacijom sa
specijalnim uljima.
Za čišćenje unutrašnjosti pećnice. Gel je bez mirisa.
Posebice pogodno za čišćenje osjetljivih površina,
primjerice stakla, keramičkoga stakla, plemenita čelika
ili aluminija. U jednom postupku čišćenja krpa od mikro
vlakana odstranjuje vodenastu i masnu prljavštinu.
Kako djeca ne bi mogla otvoriti vrata pećnice.
Ovisno o modelu uređaja bravica se različito
pričvršćuje na vrata pećnice. Obratite pozornost na
upute koje dobijete uz sigurnosnu bravicu za vrata.
Prije prvoga korištenja
U ovome ćete poglavlju saznati što je sve
potrebno učiniti prije prvoga korištenja pećnice.
 Postavite vrijeme
 Promijenite ukoliko je potrebno jezik na
displeju
 Zagrijte unutrašnjost pećnice
 Očistite dodatni pribor
 Pročitajte sigurnosne upute na početku
uputa za uporabu. Navedene upute su
iznimno važne.
Moguće je odabrati 30 različitih jezika.
0 .
4. Pritisnite tipku
Vrijeme i jezik su pohranjeni. Aktualno vrijeme
prikazano je na displeju.
Napomena: Jezik možete promijeniti u svako
doba. Vidi poglavlje Glavne postavke.
Zagrijavanje pećnice
Kako biste uklonili miris novoga iz pećnice,
pećnicu zatvorite i tako praznu ju zagrijte.
Prve postavke
Obratite pozornost na to da se u unutrašnjosti
Nakon priključivanja Vašeg novog uređaja na ne nalaze ostaci ambalaže, primjerice stiropor
displeju se u najvišem retku pojavljuje natpis i slično.
'Glavne postavke'. Podesite vrijeme i prema
potrebi jezik za tekst na displeju. Tvornički je Kuhinju provjetravajte dokle god pećnica radi.
podešeno na njemački jezik.
Postavite način zagrijavanja gornje/donje
zagrijavanje i 240°C.
8
Slika
1. Pritisnite tipku % .
Pojavljuje se ulazni displej s opisom za
tipke.
1. Pomoću okretnog birača postavite
1.
Odmah potom pritisnite tipku ! .
aktualno vrijeme.
U najvišem retku stoji natpis 'Način
2. Pritisnite tipku X .
zagrijavanja'. U polju podešavanja
Pojavljuje se: 'Odaberite jezik: njemački'
predloženo je 3D-Vrući zrak i 160°C.
3. Okretnim biračem podesite jezik po želji.
Podesite vrijeme i promijenite jezik
69
hr
Zagrade stoje oko načina zagrijavanja.
2. Uz pomoć okretnog birača promijenite
3.
4.
5.
6.
način zagrijavanja na gornje/donje
zagrijavanje.
Tipkom X prijeđite na temperaturu.
Sada se zagrada nalazi oko temperature.
Okretnim biračem namjestite na 240°C.
Pritisnite tipku n
Uređaj započinje s radom. Nestaje natpis
'Način zagrijavanja'.
Nakon 60 minuta isključite pećnicu tipkom Uključivanje i
isključivanje pećnice
% .
Stupići s kontrolom temperature prikazuju
preostalu toplinu u unutrašnjosti pećnice.
Čišćenje dodatnog pribora
Prije prvoga korištenja dodatne opreme,
potrebno ju je temeljito očistiti vrućom otopinom
vode i sredstva za čišćenje te mekom krpom.

f tipkom započeti pohranjenu memorijsku
postavku.
Ako unutar sljedećih nekoliko sekunda
ne pritisnite niti jednu tipku pojavljuje se
predložena postavka. To bude uvijek način
zagrijavanja 3D-vrući zrak i 160°C.
10
Slika
Način zagrijavanja možete promijeniti kada
želite.
Pećnicu uključujete i isključujete pomoću tipke % .
Uključivanje
Pritisnite tipku % .
Pojavljuje se ulazni displej s opisom za tipke.
Slika
9
Postavku možete odmah staviti u pogon,
odnosno promijeniti ili

! odabrati neki drugi način zagrijavanja ili
temperaturu
` tipkom odabrati program


q tipkom odabrati samočišćenje
Kako ćete to postaviti pročitajte u pripadajućem
poglavlju.
Isključivanje
Pritisnite tipku % . Pećnica se isključuje, na
displeju se pojavljuje vrijeme.
Podešavanje pećnice
Unutar ovog poglavlja možete pročitati više o
dolje navedenim temama:
 načini zagrijavanja koji Vam stoje na raspolaganju za Vaš model pećnice
 postupak podešavanja načina zagrijavanja i temperature
 kako odabrati jelo iz predloženih postavki,
 i postavke brzog zagrijavanja.
Načini zagrijavanja
Veliki broj načina zagrijavanja Vam stoji na
raspolaganju za Vašu pećnicu. Na taj način
ste u mogućnosti odabrati optimalan način
pripreme za svako pojedinačno jelo.
70
Način zagrijavanja i
temperaturna zona
Primjena
3D-cirkulacija
toplog zraka
30-275 °C
Za kolače i peciva na jednoj do
tri razine. Ventilator ravnomjerno
raspoređuje toplinu prstenastog
grijača (koji se nalazi na stražnjoj
stjenci) u unutrašnjosti pećnice.
Cirkulacija toplog
zraka eco*
30-275 °C
Za kolače i peciva, nabujke,
dubinski zamrznute i gotove
proizvode, meso i ribu, na
jednoj razini, bez prethodnog
zagrijavanja. Ventilator
ravnomjerno raspoređuje toplinu
prstenastog grijača (koji se
nalazi na stražnjoj stjenci) u
unutrašnjosti pećnice.
hr
Način zagrijavanja i
temperaturna zona
Primjena
Način zagrijavanja i
temperaturna zona
Gornji/donji pekač
30-300 °C
Za kolače, nabujke i manja
pečenja, npr. teletina ili divljač, na
jednoj razini. Toplina ravnomjerno
dolazi, kako s gornje, tako i s donje
strane.
Umjereno kuhanje
70-90°C
Za fino kuhanje (pečenje)
osjetljivijih komada mesa. Toplina
dolazi s manjim temperaturama
ravnomjerno odozgo i odozdo.
Pečenje uz vlagu
30-300 °C
Za dizana tijesta, npr. kruh,
kruščiće ili slatki kruh te za
lisnato tijesto, npr. princes krafne
ili biskvit. Toplina ravnomjerno
dolazi, kako s gornje, tako i s
donje strane. Sočnost, odnosno,
vlažnost iz živežnih namirnica
ostaje u unutrašnjosti pećnice
kao para.
Odleđivanje
30 - 60 °C
Za odleđivanje, npr. mesa, peradi,
kruha i kolača. Ventilator uzrokuje
na protok toplog zraka oko jela.
Prethodno
zagrijavanje
30-70°C
Za prethodno zagrijavanje
posuđa, primjerice porculana ili
stakla.
Održavanje
topline
60 - 100 °C
Za održavanje topline već
pripremljenih jela.
Pizza - program
30-275 °C
Za brzu pripremu dubinski
zamrznutih proizvoda bez
prethodnog zagrijavanja, npr.
pizza, prženi krumpirići ili
savijače. Toplina dolazi s donje
strane te od prstenastog grijača
koji se nalazi na stražnjoj stjenci.
Preporuke oko
podešavanja
Preporuke oko podešavanja za
mnoga jela i recepte.
Intenzivni pekač
30-300 °C
Za jela s hrskavim donjim
dijelom. Topčina dolazi odozgo i
posebice jako odozdo.
Donji pekač
30-300 °C
Za ukuhavanje te ukoliko jelo
želite dopeći. Toplina dolazi s
donje strane.
Pogon na optočni
zrak
30-300 °C
Za pečenje mesa, peradi i cijele
ribe. Grijač roštilja i ventilator
se naizmjenično uključuju i
isključuju. Ventilator kotrlja protok
toplog zraka oko jela.
Roštilj, velika
površina
Jačina roštilja,
1(slabo),
2 (srednje), 3
(jako)
Za pečenje, odnosno, roštiljanje
odrezaka, kobasica, tosta i
komadića ribe. Čitava površina
ispod grijača roštilja se zagrijava.
Roštilj, mala
površina
Jačina roštilja,
1(slabo),
2 (srednje), 3
(jako)
Za pečenje, odnosno, roštiljanje
odrezaka, kobasica, tosta
i komadića ribe u malim
količinama. Zagrijava se srednji
dio grijača roštilja.
Primjena
* Način zagrijavanja, s kojim je utvrđen razred energetske
učinkovitosti u skladu s normom EN50304.
Postavke načina zagrijavanja i temperature
Program automatski na zaslonu predlaže
opciju
3D-topli zrak, 160 °C. Ovu
!
postavku možete smjesta pokrenuti pomoću
tipke n .
Ukoliko želite postaviti neki drugi način
zagrijavanja i temperaturu, postupite na dolje
opisani način:
Primjer na slici: postavka gornje/donje
zagrijavanje, 185°C
1. Pomoću okretnog birača postavite željeni
način zagrijavanja.
Slika
11
2. Pomoću tipke > prijeđite na odabir temperature.X
Slika
12
3. Uz pomoć okretnog birača odaberite
željenu temperaturu.
Slika
13
4. Pritisnite tipku n .
Pećnica započinje s radom.
Slika
14
* Način zagrijavanja, s kojim je utvrđen razred energetske
učinkovitosti u skladu s normom EN50304.
71
hr
Kada je jelo gotovo, isključite pećnicu pomoću podešavanja. Temperaturu i trajanje možete
tipke % ili nanovo odaberite neki način rada izmijeniti. Način zagrijavanja nije moguće
te podesite postavke.
izmijeniti.
Preko mnogih razina odabira dolazite do jela.
Otvaranje vrata pećnice tijekom rada
Isprobajte mogućnosti. Uvjerite se u široku
Rad se zaustavlja. Nakon zatvaranja vrata
paletu predstavljenih jela.
pećnica nastavlja s radom.
Odabir jela
Pauziranje rada pećnice
Kratko pritisnite tipku n . Pećnica je u stanju
1. Pritisnite tipku !
pauze. Treperi simbol n . Iznova pritisnite
3D vrući zrak, 160°C se pojavljuje na
tipku n i pećnica nastavlja s radom.
displeju kao prijedlog.
2. Okretnim biračem krenite ulijevo na
Izmjena temperature ili stupnja roštilja
preporuke oko podešavanja.
Navedene stavke je moguće izmijeniti u bilo
Pojavljuje se prva kategorija jela.
koje doba. Pomoću okretnog birača izmijenite 3. Tipkom X prijeđite na kategoriju jela
temperaturu ili stupanj pečenja.
i okretnim biračem odaberite željenu
kategoriju.
Prekidanje rada
Tipkom X mijenjajte razine po želji.
Tipku n držite pritisnutom sve dok se ne
Okretnim biračem idete na sljedeći izbor.
pojavi 3D.vrući zrak i 160°C. Sada možete
Na kraju se pojavljuje postavka
iznova podesiti što želite.
odabranoga jela. Temperaturu možete
izmijeniti ali način zagrijavanja nije
Ispitivanje postavke
moguće izmijeniti.
4. Pritisnite tipku n
Pritisnite kratko tipku ° . Pojavljuje se prva
Pećnica započinje s radom. Trajanje
obavijest. Svaku sljedeću informaciju dobijete
pečenja se pojavljuje u statusnom retku i
uz pomoć okretnog birača
. Možete dobiti
započinje s odbrojavanjem.
informacije o temperaturi zagrijavanja, načinu
zagrijavanja, razini umetanja jela i o dodatnoj
Trajanje je isteklo
opremi.
Oglašava se zvučni signal. Pećnica se više ne
Postavke trajanja pečenja
zagrijava. Na statusnome retku stoji 00:00:00. 0 . Zvučni signal možete prijevremeno
Vidi poglavlje Vremenske funkcije te postavite isključiti tipkom
.
vrijeme trajanja pečenja.
ì
Mijenjanje temperature ili stupnja roštilja
Odgoda vremena završetka
Vidi poglavlje Vremenske funkcije te odgodite Okretnim biračem promijenite temperaturu ili
vrijeme završetka rada pećnice.
stupanj roštilja.
Preporuke oko podešavanja
Mijenjanje trajanja
Kada odaberete jelo iz naših preporuka Pritisnite tipku 0 i okretnim biračem izmijenite
za podešavanje već su Vam date na uvid trajanje pečenja.
optimalne vrijednosti za podešavanje. Možete Pritisnite tipku 0
.
odabirati između raznih kategorija. Između
kolača, kruha, peradi, mesa i divljači pa sve Provjera podataka
do nabujaka i gotovih proizvoda pronaći
°
ćete velik broj jela s našim preporukama oko Pritisnite tipku
i provjerite podatke uz
72
hr
Podešavanje opcije brzog zagrijavanja
Kako biste aktivirali opciju brzog zagrijavanja,
pritisnite tipku c . Simbol c pojavljuje
se pored podešene temperature. Stupići za
kontrolu temperature se ispunjavaju.
pomoć okretnog birača.
Odgoda završetka kuhanja
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, odgodite
vrijeme završetka kuhanja.
Podešavanje brzog
zagrijavanja
Opcija brzog zagrijavanja nije prikladna za sve
načine zagrijavanja.
Prikladni načini zagrijavanja
 3D-topli zrak
 Gornje/donje grijanje
 Pečenje uz vlagu
 Pizza – program
 Intenzivni pekač
Prikladne temperature
Opcija brzog zagrijavanja ne funkcionira, ukoliko
je temperatura postavljena ispod 100 °C.
Ukoliko je temperatura u unutrašnjosti pećnice
samo neznatno niža od postavljene, tada opcija
brzog zagrijavanja nije potrebna. Naime, u tom
se slučaju navedena opcija ne uključuje.
Brzo zagrijavanje završava u trenutku
potpunog ispunjenja navedenih stupića.
U tom ćete trenutku začuti kratak ton. Sa
zaslona nestaje simbol c . Postavite jelo u
unutrašnjost pećnice.
Napomene
 Nakon što promijenite način zagrijavanja,
opcija brzog zagrijavanja se deaktivira.
 Postavljeno vrijeme trajanja protječe
neovisno o opciji brzog zagrijavanja, odmah nakon početka.
 Tijekom brzog zagrijavanja, pomoću tipke možete zatražiti informacije o aktualnoj temperaturi u unutrašnjosti pećnice.
 Kako bi jelo bilo pečeno ravnomjerno,
jelo umetnite u pećnicu tek nakon
završetka brzog zagrijavanja.
Prekid opcije brzog zagrijavanja
Pritisnite tipku c . Simbol nestaje sa zaslona.
Vremenske funkcije
Izbornik s vremenskim funkcijama pozivate
pomoću tipke 0 . Sljedeće funkcije Vam
stoje na raspolaganju:
željeni statusni redak i okretnim biračem
podesite vrijeme ili trajanje.
3. Iz izbornika izađite uz pomoć tipke 0 .
Kada je pećnica isključena:
 postavke alarma
 postavke sata
Kada je pećnica uključena:
 postavke trajanja pečenja
 odgoda vremena završetka rada pećnice
 postavka alarma
U nastavku ćete pronaći iscrpna objašnjenja o
načinu postavljanja svake pojedinačne funkcije.
Postavke trajanja (vremena
pripreme jela)
Podešavanje vremenskih
funkcija - kratko objašnjenje
Ukoliko postavljate trajanje (vrijeme pripreme)
Vašeg jela, tada pećnica staje s radom
automatski
nakon
isteka
postavljenog
vremena. Pećnica više ne zagrijava.
1. Otvorite izbornik pomoću tipke 0
.
2. Uz pomoć tipke X ili Y prijeđite na
Pretpostavka: Način zagrijavanja i temperatura
su postavljeni.
73
hr
Primjer: Postavite jelo u pećnicu u 9:30.
Napomena: Možete podesiti sate i minute.
Primjer na slici: Postavka za gornje/donje Priprema jela traje 45 minuta te je jelo gotovo
u 10:15. Međutim, Vi želite da jelo bude gotovo
grijanje, 180 °C, trajanje 45 minuta.
u 12:45.
1. Pritisnite tipku 0 .
Otvara se izbornik s vremenskim funkcijama. Pomaknite vrijeme završetka pripreme jela
s 10:15 na 12:45. Pećnica prelazi u stanje
Slika 15
čekanja, odnosno, pripravnosti. Pećnica
započinje s radom u 12:00 te završava u 12:45.
2. Uz pomoć okretnog birača podesite
trajanje kuhanja.
Ova je funkcija moguća i kod samočišćenja.
Slika 16
Možete prebaciti čišćenje na noć i preko dana
uvijek imati pećnicu spremnu za korištenje.
3. Pritisnite tipku 0 .
Izbornik s vremenskim funkcijama se
zatvara.
Odgoda završetka
4. Ukoliko pećnica ne započne s radom,
Pretpostavka: Podešene postavke rada pećnice
pritisnite tipku n . Vrijeme trajanja
nisu pokrenute. Trajanje je postavljeno. Izbornik
vidljivo protječe na statusnom retku.
s vremenskim funkcijama 0 je otvoren.
Istek vremena trajanja
1. Pomoću tipke X prijeđite na opciju
Oglašava se zvučni signal. Pećnica prestaje sa
završetka vremena
0 . U drugom
zagrijavanjem. Trajanje se nalazi na 0 00:00.
statusnom retku biti će prikazano vrijeme
U mogućnosti ste prijevremeno eliminirati
kada pećnica završava s radom.
zvučni signal, i to pomoću tipke 0 .
Slika
17
2. Pomoću okretnog birača odgodite
Poništavanje trajanja pripreme jela
Otvorite izbornik uz pomoć tipke 0 . Pomoću
vrijeme završetka rada pećnice, odnosno,
pripreme jela.
tipke 0 prijeđite na trajanje
te navedeno
postavite na
Slika
0 00:00 pomoću okretnog
18
birača. Izbornik zatvorite tipkom
.
3. Pomoću tipke 0 izađite iz izbornika s
Izmjena trajanja pripreme jela
vremenskim funkcijama.
Otvorite izbornik pomoću tipke 0 . Pomoću 4. Potvrdite pomoću tipke n .
tipke 0 prijeđite na trajanje
te pomoću
okretnog birača izmijenite vrijeme trajanja. Postavka je pohranjena. Pećnica se nalazi u
Izbornik zatvorite pomoću tipke
.
stanju pripravnosti, odnosno, čekanja. 0
Vrijeme završetka stoji na displeju vremena.
Odgoda vremena završetka Vrijeme trajanja protječe i jasno je vidljivo.
Istek vremena trajanja
Obratite pozornost molimo na to da lako Oglašava se zvučni signal. Pećnica prestaje
pokvarljive namirnice ne mogu dugo stajati u sa zagrijavanjem. Na displeju vremena nalazi
se 0 00:00. U mogućnosti ste prijevremeno
unutrašnjosti pećnice.
eliminirati zvučni signal, i to pomoću tipke 0 .
Odgoda vremena završetka je moguća kod
 svih načina zagrijavanja i svih jela iz pre- Korekcija vremena završetka
Navedeno je moguće sve dok se pećnica
poruka oko podešavanja
nalazi u stanju pripravnosti, odnosno, čekanja.
 velikog broja programa
U tu svrhu otvorite izbornik pomoću tipke 0 te
 te kod sustava čišćenja
74
hr
pomoću tipke X prijeđite na odabir vremena zatvorite tipkom 0 .
završetka te ga korigirajte uz pomoć okretnog
birača. Pomoću tipke 0 zatvorite izbornik.
Podešavanje vremena
Kako biste vrijeme podesili ili promijenili,
Prekid vremena završetka
ukoliko to želite, pećnica mora biti isključena.
Navedeno je moguće sve dok se pećnica nalazi
u stanju pripravnosti, odnosno, čekanja. U Nakon nestanka električne energije
tu svrhu otvorite izbornik pomoću tipke 0 . Nakon nestanka električne energije na displeju
Pritisnite tipku X i okretnim biračem prekinite se pojavljuje natpis 'Glavne postavke'.
vrijeme završetka kuhanja. Izbornik zatvorite
tipkom 0 .
1. Uz pomoć okretnog birača podesite
aktualno vrijeme. .
2.
Pritisnite tipku 0 .
Postavke alarma/budilice
Alarm istječe neovisno o radu pećnice. Možete Vrijeme je preuzeto.
ga koristiti kao i svaku drugu kuhinjsku budilicu
Mijenjanje vremena
i podesiti ga kada god želite.
Primjer: Promjena ljetnog vremena u zimsko.
1. Pritisnite tipku 0 .
1. Pritisnite tipku 0 .
Otvara se izbornik vremenskih funkcija.
Otvara se izbornik vremenskih funkcija.
2. Okretnim biračem podesite željeni tijek
2.
Tipkom X prijeđite na vrijeme.
budilice.
3.
Okretnim biračem izmijenite vrijeme.
3. Tipkom 0 zatvorite izbornik vremenskih
4.
Pritisnite tipku 0 .
funkcija.
Izbornik vremenskih funkcija se zatvara.
Nakon isteka vremena
Oglašava se zvučni signal. Vrijeme je isteklo. Vrijeme je izmijenjeno.
Displej stoji na U 00:00. Tipkom 0 zvučni
Micanje vremena
signal možete prijevremeno isključiti.
Vrijeme možete i sakriti. Tada se pojavljuje
samo onda kada je pećnica uključena.
Prekid tijeka budilice
Tipkom
otvorite izbornik vremenskih Podrobnije oko toga pogledajte u poglavlju
0
funkcija. Okretnim biračem vratite vrijeme Osnovne postavke.
nazad na 00:00. Izbornik zatvorite tipkom 0.
Promjena trajanja/tijeka budilice
Tipkom
otvorite izbornik vremenskih
0
funkcija. Okretnim biračem u narednim
sekundama promijenite tijek budilice. Izbornik
Memorija
Postavke za određeno jelo možete pohraniti u
memoriju i pokrenuti ih u bilo kojem trenutku.
Pohrana postavki unutar
memorije
Opcija memorija je potpuno smislena, ukoliko Opcije za sustav čišćenja nije moguće pohraniti.
neko jelo učestalo pripremate.
1. Za željeno jelo postavite način zagrijavanja,
75
hr
temperaturu i eventualno trajanje. Ne 1. Kratko pritisnite tipku
f .
pokrećite pećnicu. Nemojte pokretati
Na zaslonu se prikazuju pohranjene
pećnicu. Ukoliko želite pohraniti određeni
postavke. Ako se pojavi 'prazno mjesto za
program: Odaberite program i podesite
pohranjivanje' znači da niti jedna postavka
težinu. Nemojte još pokretati pećnicu.
nije pohranjena. Memoriju ne možete
2. Držite pritisnutom tipku f , sve dok se
pokrenuti. Najprije pohranite željenu
na zaslonu ne pojavi da je memorija popostavku na način kako je to opisano u
hranjena.
poglavlju memorije.
Pohranjena postavka prikazana je na displeju i 2. Pritisnite tipku n .
moguće ju je pokrenuto kada god to želite.
Pokreće se postavka memorije.
Pohranjivanje nove postavke
Nanovo podesite postavke te iste pohranite u Izmjena postavki
memoriju. Stare postavke se brišu.
Navedeno je moguće u bilo kojem trenutku.
Kada sljedeći put pokrenete memoriju, na
Pokretanje memorije
zaslonu se prikazuje prvotno pohranjena
U svakom trenutku možete pokrenuti postavka.
pohranjene postavke za Vaše jelo.
Prazničke postavke
Naš prijedlog je 27:00 sati.
Pomoću ove postavke, pri gornjem/donjem
grijanju pećnica drži temperaturu između 85 °C 5. Pomoću okretnog birača postavite željeno
trajanje.
i 140 °C. Trajanje možete podesiti od 24 do 73
6. Pritisnite tipku n .
sata.
Tijekom gore navedenog vremena, jela u Započinje praznična postavka. Trajanje vidljivo
unutrašnjosti pećnice ostaju topla, i to bez započinje s odbrojavanjem na statusnom
displeju.
uključivanja ili isključivanja opcije.
Pokretanje prazničkih postavki
Pretpostavka: Unutar temeljnih postavki
aktivirali ste opciju „Prazničke postavke da“.
Vidi poglavlje Osnovne postavke.
1. Pritisnite tipku ! .
Na zaslonu se prikazuje preporuka
3D-vrući zrak, 160 °C.
2. Pomaknite okretni birač prema lijevo te
odaberite prazničke postavke
kao
način zagrijavanja.
3. Pomoću tipke X prijeđite na odabir
temperature te uz pomoć okretnog birača
postavite željenu temperaturu.
4. Pomoću tipke 0 otvorite izbornik s
vremenskim
Istek trajanja
Pećnica prestaje sa zagrijavanjem.
Odgoda vremena završetka
Odgoda vremena završetka nije moguća.
Poništavanje prazničkih postavki
Držite tipku n pritisnutom, sve dok se na
zaslonu ne pojavi 3D-topli zrak, 160 °C.
Postavke možete iznova podesiti.
76
hr
Sigurnosna bravica za
djecu
Kako djeca ne bi nehotice uključila pećnicu ili kako zaključavaju kada temperatura u unutrašnjosti
ne bi promijenila trenutni način rada, pećnica je pećnice dosegne otprilike 50°C. Pojavljuje se
opremljena sigurnosnom bravicom za djecu.
simbol H . Ako je pećnica isključena vrata
se pećnice zaključavaju automatski kada
Aktivacija sigurnosne bravice za djecu
sigurnosna bravica za djecu bude aktivirana.
Tipku D držite pritisnutom, sve dok se na
zaslonu ne pojavi simbol D . To traje približno Otključavanje sigurnosne bravice za djecu
4 sekunde.
Tipku D držite pritisnutom, sve dok se na
Radna ploča je zaključana.
zaslonu ne ugasi simbol D . Opet možete
podesiti postavke.
Zaključavanje vrata pećnice
Osnovne postavke možete tako izmijeniti da Savjet: Usprkos aktivnoj sigurnosnoj bravici za
dodatno budu zaključana i vrata pećnice. Na djecu, pećnicu možete isključiti pomoću tipke % ili
koji ćete način to učiniti pročitajte molimo u pak dužim pritiskom na tipku n , možete podesiti
poglavlju Osnovne postavke. Vrata se pećnice budilicu, promijeniti vrijeme i isključiti zvučni signal.
Temeljne postavke
Savjet: Unutar dolje navedene tablice pronaći
ćete sve temeljne postavke te mogućnosti njihovih izmjena. Ovisno o opremi Vašeg uređaja,
na zaslonu se prikazuju samo one temeljne
postavke koje odgovaraju Vašem uređaju.
Vaša pećnica odlikuje se velikim brojem
temeljnih postavki, koje u bilo kojem trenutku
možete uskladiti sa svojim potrebama.
Glavna postavka
Odabir jezika:
hrvatski
Trajanje zvučnog signala:
srednje
Potvrda pritiskom na tipku
isključeno
Mogućnosti
29 preostalih jezika koje je
moguće odabrati
srednje = 2 minute
kratko = 10 sekunda
dugo = 5 minuta
uključeno
isključeno*
Kontrast:
Dan
Srednje
Noć
Primjerice jače
Displej sata
uključeno
Uključeno
Isključeno
Jačina osvjetljenja zaslona
srednje
Objašnjenje
Jezik tekstova koji se pojavljuju
na displeju
Vrijeme u kojem se čuje zvučni
signal nakon isteka trajanja
kuhanja
Potvrdni zvuk kod pritiska neke tipke
* iznimka: kod uključivanja i
isključivanja uređaja oglašava
se zvučni signal.
Osvjetljenje displeja
Kontrast na displeju
Displej vremena kada je pećnica
isključena
* vrijeme se prikazuje na zaslonu,
sve dok se prikazuje i preostala
toplina.
77
hr
Glavna postavka
Mogućnosti
Objašnjenje
Lampica tijekom rada pećnice
uključeno
Uključeno
Isključeno
Osvjetljenje u unutrašnjosti
pećnice
Nastavak rada nakon zatvaranja
vrata pećnice:
automatski
Automatski
Isključeno*
Način na koji pećnica nastavlja
s radom nakon otvaranja i
ponovnog zatvaranja vrata
*nastavak s n radom
odatno zaključavanje vrata kod
sigurnosne bravice za djecu
Ne
ne
da
Zaključavanje vrata kada je
aktivirana sigurnosna bravica
za djecu.
Rezultat pečenja svih
programa programske
automatike je izmijenjen.
U desno = jače
U lijevo = slabije
Individualno prilagođavanje
Rezultat pečenja da bude
primjerice uvijek jači
Displej opisa tipki:
uključeno
Uključeno
isključeno
Pojavljuje se ulazni displej
nakon uključivanja pećnice.
3D-vrući zrak
Prijedlog: 160°C
Od 30 do maks. 275°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Vrući zrak eco
Prijedlog: 160°C
Od 30 do maks. 275°C
Gornje/donje zagrijavanje
Prijedlog: 160°C
Od 30 do maks. 300°C
Hidro pečenje
Prijedlog: 160°C
Od 30 do maks. 300°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Pizza stupanj
Prijedlog: 200°C
Od 30 do maks. 275°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Intenzivno zagrijavanje
Prijedlog: 190°C
Od 30 do maks. 300°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Donje zagrijavanje
Prijedlog: 150°C
Od 30 do maks. 300°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Optočno roštilj zagrijavanje
Prijedlog: 190°C
Od 30 do maks. 300°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Roštilj, veliki komadi
Prijedlog: jako
Jako
Srednje
Slabo
Roštilj s ražnjem
Prijedlog: 250°C
Od 30 do maks. 300°C
78
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
hr
Osnovna nastavitev
Možnosti
Razlaga
Roštilj, mali komadi
Prijedlog: jako
Jako
Srednje
Slabo
Umjereno pečenje
Prijedlog: 80°C
Od 70 do maks. 90°C
Otapanje
Prijedlog: 30°C
Od 30 do maks. 60°C
Prethodno zagrijavanje
Prijedlog: 50°C
Od 30 do maks. 70°C
Održavanje topline
Prijedlog: 70°C
Od 60 do maks. 100°C
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Predloženu temperaturu za
način zagrijavanja trajno
promijeniti
Nastavak rada ventilatora:
srednje
Kratko
Srednje
Dugo
Jako dugo
Trajanje rada ventilatora u
nastavku
Sustav čišćenja:
ne
ne
da
Postavka – je li uređaj opremljen
slojem koji se sam čisti i na
postraničnim stijenkama
(sustavom za čišćenje)
Teleskopski dodatak:
ne
ne
da
Postavka – je li uređaj
opremljen teleskopskim
dodacima
Praznični program:
ne
ne
da
Vidi poglavlje: praznične
postavke
Vraćanje tvorničkih postavki:
ne
ne
da
Sve promjene vratiti na
osnovne postavke.
Izmjene glavnih postavki
postavke. Tipkama Y ili X izmijenite
željenu postavku. Okretnim biračem
Pretpostavka: Pećnica mora biti isključena.
promijenite glavnu postavku.
5. Držite pritisnutom tipku
, sve dok
°
se ne pojavi vrijeme. To traje otprilike 4
Primjer na slici: Izmjena temeljne postavke
sekunde. Sve promjene su pohranjene.
trajanje zvučnog signala sa srednjeg na kratko.
1. Tipku
° držite pritisnutom približno 4 Poništavanje
sekunde, sve dok se na displeju ne pojavi Pritisnite tipku % . Izmjene se ne pohranjuju.
prva osnovna postavka 'Odabir jezika:
njemački'.
2. Tipkom X odaberite željenu glavnu
postavku.
3. Okretnim biračem izmijenite temeljnu
postavku.
4. U mogućnosti ste mijenjati daljnje temeljne
79
hr
Automatsko isključivanje
Vaša pećnica je opremljena funkcijom
automatskog isključivanja. Navedena se funkcija
aktivira, ukoliko nije postavljeno trajanje te ukoliko
se postavke ne mijenjaju dulje vremena. Navedeni
postupak se ravna prema postavljenoj temperaturi
ili stupnju pečenja, odnosno, roštiljanja.
Aktivirana opcija isključivanja
Na zaslonu se prikazuje tekst ‘Automatsko
isključivanje’. Rad pećnice se prekida. Kako
bi displej nestao, pritisnite bilo koju tipku.
Postavke možete nanovo podesiti.
Napomena: Ukoliko je trajanje postavljeno,
pećnica nakon isteka trajanja prestaje
sa
zagrijavanjem.
Opcija
automatskog
isključivanja nije potrebna.
Sustav (samo)čišćenja
Tijekom samočišćenja pećnica se zagrijava sve
do 500°C. Tako sagorijevaju ostaci pečenja,
roštiljanja i pirjanja i jedino što na kraju trebate
jest pokupiti pepeo iz unutrašnjosti pećnice.
Možete birati između 3 različita stupnja čišćenja.
Položaj
Stupanj
čišćenja
lagano
srednje
intenzivno
uređaj da se ohladi. Držite djecu podalje
od uređaja.
 Uređaj je tijekom samočišćenja i izvana
veoma vruć Nemojte nikada doticati
vrata. Neka se uređaj ohladi. Držite djecu
podalje od uređaja.
Opasnost od požara!
Trajanje
Uređaj je tijekom samočišćenja izvana veoma
vruć. Nikada nemojte ostavljati na ručku od
vrata neke zapaljive predmete, primjerice
kuhinjske krpe ili slično. Neka prednja strana
Što je prljavština tvrdokornija i starija, to veći mora uređaja bude slobodna.
biti stupanj čišćenja. Dovoljno je unutrašnjost
pećnice čistiti svaka dva do tri mjeseca. Ukoliko je Prije samočišćenja
potrebno možete to činiti i češće. Jedno čišćenje
treba samo cca 2,5 - 4,7 kW.
Unutrašnjost pećnica mora biti prazna. Izvadite
dodatnu opremu, posuđe i police odnosno
postolja iz pećnice. Kao vadite police možete
Važne napomene
pročitati u poglavlju Čišćenje i njega.
Vrata pećnice se automatski zaključavaju zbog
vaše sigurnosti. Vrata ćete ponovno moći Očistite i rubne površine unutrašnjosti pećnice
otvoriti kada se pećnica ohladi i kada nestane i područje oko vrata i brtve. Brtvu nemojte čistiti
simbol s lokotom s displeja.
abrazivnim sredstvima.
Tijekom čišćenja ne svijetli lampica u
unutrašnjosti pećnice.
Opasnost od požara!
Ostaci hrane, masnoća i sokova od pečenja
Opasnost od opeklina!
mogli bi se zapaliti. Očistite unutrašnjost i
 Unutrašnjost pećnice je tijekom čišćenja
dodatnu opremu vlažnom krpom.
veoma vruća. Nikada nemojte tijekom
čišćenja otvarati vrata ili rukom pokušati
Čišćenje dodatne opreme
ukloniti bravicu za zaključavanje. Ostavite Police nisu prikladne za samočišćenje. Izvadite
1
2
3
cca 1 sat, 15 minuta
cca 1 sat, 30 minuta
cca 2 sata
80
hr
ih iz unutrašnjosti pećnice. Ukoliko želite očistiti
neku dodatnu opremu koristite molimo držače
za dodatnu opremu. Tako možete očistiti sve
emajlirane posude odnosno limove i drugu
opremu, primjerice univerzalnu tavu, ali
oprema ne smije biti ona s antiprijanjajućim
slojem. Samo jedan komad posuđa ili opreme
možete staviti tijekom samočišćenja.
Vrata pećnice zaključavaju se nakon početka
čišćenja. Na displeju svijetli lokot H
.
Nakon završetka čišćenja
Pećnica se više ne zagrijava. Na statusnom
retku stoji trajanje 00:00:00 . Tek kada nestane
simbol
H s displeja moguće je ponovno
otvoriti vrata.
Posuđe koje nije emajlirano, primjerice
rešetka, nije prikladno za samočišćenje, stoga Prekid čišćenja
ga izvadite iz pećnice.
Tipkom
isključite pećnicu. Dokle
%
god svijetli simbol
vrata pećnice su
H
Opasnost od težih posljedica po
zaključana.
zdravlje!
Nikad nemojte čistiti u pećnici limove i kalupe Promjena stupnja čišćenja
s antiprijanjajućim slojem. Zbog visokih Nakon starta stupanj čišćenja više nije moguće
temperatura uništava se antiprijanjajući sloj i izmijeniti.
stvaraju se otrovni plinovi.
Držače dodatne opreme umetnite lijevo i deČišćenje bi trebalo provoditi u noćnim
sno.
satima
Slika
Kako biste pećnicu mogli koristiti tijekom dana,
19
20
završetak čišćenja odgodite za noćne sate.
Za odgodu vremena vidi poglavlje Vremenske
Podešavanje stupnja
funkcije.
čišćenja
1. Pritisnite tipku q .
Kao prijedlog stoji stupanj čišćenja 3.
Samočišćenje možete odmah započeti
pritiskom tipke n
Ukoliko želite promijeniti stupanj čišćenja:
2. Okretnim biračem podesite željeni stupanj čišćenja.
3. Tipkom n započnite čišćenje.
Nakon čišćenja
Kada se unutrašnjost pećnice u potpunosti
ohladi, ostatke pepela s površina s automatskom
opcijom čišćenja uklonite vlažnom krpicom.
Održavanje i čišćenje
Kod pažljivog održavanja i čišćenja, Vaša
pećnica dugo ostaje lijepa i funkcionalna. Kako
je pak treba pravilno njegovati i čistiti, objasnit
ćemo Vam u ovom poglavlju.
Napomene
 Stanovita odstupanja u boji na prednjoj
strani pećnice moguća su zbog različitosti
materijala kao što su staklo, plastika ili
metal.
 Sjene na staklu, koje djeluju kao mrlje,
81
svjetlosne su refleksije lampice pećnice.
 Emajl zna zagorjeti pri vrlo visokim
temperaturama. Mogu nastati neznatne
razlike u boji. To je posve normalno i ne
utječe na učinkovitost pećnice. Rubovi
tanjih limova ne daju se posve emajlirati.
Stoga je moguće da su ‘pod prstima’
nešto grublji, no to nema utjecaja na
zaštitu od korozije.
hr
Sredstva za čišćenje
Kako neke površine ne biste oštetiti uporabom
neprikladnih sredstava za čišćenje, molimo Vas
da obratite pozornost na podatke navedene u
tablici. Ne koristite:
 Agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje,
 jaka sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol,
 snažna sredstva za lonce i tave ili grube
spužve za čišćenje,
 tlačne ili parne čistače
Vruća otopina deterdženta ili
otopina s octom:
Očistiti krpom za čišćenje.
Unutrašnjost
pećnice
Najbolje je koristiti samočišćenje.
Obratite pozornost na poglavlje
Samočišćenje.
Nove krpe za pranje uvijek temeljito operite
prije korištenja.
Površina
Sredstvo za čišćenje
Prednja strana
pećnice
Vruća otopina deterdženta:
Očistite krpom za pranje pa
pobrišite mekom krpom.
Nemojte koristiti sredstvo za
čišćenje stakla, kao ni strugače
za staklo.
Plemeniti čelik
Vruća otopina deterdženta:
Očistite krpom za pranje pa
pobrišite mekom krpom. Mrlje
od vode, masnoće, kukuruznog
brašna ili od bjelanjka valja
odmah ukloniti, kako ne bi došlo
do korozije.
U službi za korisnike ili pak u
specijaliziranoj trgovini moguće
je nabaviti specijalna sredstva
za njegu površina iz plemenitog
čelika, koja su prikladna za tople
površine. Sredstvo za njegu valja
nanijeti mekom krpom u vrlo
tankom sloju.
Staklo vrata
Sredstvo za čišćenje stakla:
Obrisati mekom krpom.
Ne koristite strugač za staklo.
Okvir vrata
Sredstvo za čišćenje plemenita
čelika (dostupno u službi za
korisnike ili u specijaliziranim
trgovinama):
Obratite pozornost na upute
proizvođača.
Ukoliko je prljavština tvrdokornija
koristite spiralu za čišćenje od
plemenita čelika ili sredstvo za
čišćenje pećnica. Koristite ga
samo u hladnoj pećnici.
Stakleni poklopac
na lampici pećnice
Vruća otopina deterdženta:
Očistiti krpom za čišćenje.
Nosači
Vruća otopina deterdženta:
Namočiti te potom očistiti krpom
ili četkom.
Teleskopski
nastavak na
izvlačenje
Vruća otopina deterdženta:
Očistite uz pomoć krpe ili četkom.
Ne umačite u vodu i ne čistite u
perilici posuđa ili ih ostaviti tijekom
samočišćenja u pećnici. Nastavci
će se oštetiti i biti neupotrebljivi.
Dodatna oprema
Vruća otopina deterdženta:
Namočiti te potom očistiti krpom
ili četkom.
Postavljanje i skidanje
nosača
Radi lakšega čišćenja možete izvaditi nosače
iz pećnice. Pećnica mora biti u potpunosti
ohlađena.
Skidanje nosača
1. Nosače od naprijed podignite prema gore
2. i izvucite (slika A).
3. Potom cijeli nosač povucite prema
naprijed
4. i izvucite ga (slika B).
Slika
21
Očistite nosače otopinom deterdženta i spužvicom. Kod tvrdokornijih zaprljanja koristite
četku.
82
hr
1. Prilikom
Postavljanje nosača
1. Nosač najprije umetnite u stražnji otvor i
malo pogurnite unatrag (slika A)
2. i potom ga smjestite u prednji otvor
(slika B).
22
Slika
Nosači moraju odgovarati otvorima na obje
strane. Izbočina treba uvijek biti prema unutra.
namještanja vrata obratite
pozornost na to da obje šarke budu
pravilno uvedene u otvor (slika A).
2. Usjek na šarci mora se uglaviti na obje
strane (slika B).
1. Ponovno sklopite obje poluge (slika C).
Zatvorite vrata.
Slika
25
Opasnost od ozljede!
Skidanje i postavljanje
vrata pećnice
Ako vrata nekim slučajem ispadnu ili se šarka
sklopi, nemojte posezati rukom u šarku. PozoKako bi čišćenje stakla na vratima pećnice bilo vite službu za korisnike.
lakše, moguće je izvaditi vrata pećnice.
Skidanje okvira na vratima
Svaka šarka na vratima ima svoju polugu.
Kada su poluge spuštene (slika A), vrata
pećnice su osigurana. Ne mogu se izvaditi.
Kada su poluge ispružene zbog vađenja vrata
(slika B), šarke su osigurane. Ne mogu se
zakvačiti.
Slika
Okvir vrata može se zaprljati (promijeniti boju).
Kako biste vrata očistili što temeljitije moguće
je skinuti okvir.
1. Posve otvorite vrata pećnice.
2. Odvrnite vijke lijevo i desno na
vratima kako biste oslobodili okvir
vrata (slika A).
3. Skinite okvir (slika B).
23
Opasnost od ozljeda!
Slika
Kada šarke nisu osigurane, morate ih zatvoriti
prilično snažno. Obratite pozornost na to da
su poluge uvijek posve spuštene, odnosno
prilikom skidanja vrata posve rastvorene.
Obratite pozornost na to da se vrata ne
zatvaraju sve dok okvir ne bude ponovno
namješten. U suprotnome bi se unutrašnje
staklo moglo oštetiti.
Okvir očistite sa sredstvom za čišćenje
plemenita čelika.
1. Ponovno namjestite okvir i učvrstite
ga.
2. Zatvorite vrata.
Vađenje vrata
1. Vrata posve otvorite
2. Rastvorite obje poluge i lijevo i desno
(slika A).
3. Vrata potom zatvorite dokle ide. Uhvatite
objema rukama lijevo i desno. Još malo ih
zatvorite i potom izvucite. (slika B).
Slika
24
Postavljanje vrata
Vrata pećnice ponovno namjestite obrnutim
redoslijedom.
26
Postavljanje i skidanje stakla na vratima
pećnice
Kako bi čišćenje bilo lakše, moguće je izvaditi
staklo iz vrata pećnice.
Vađenje stakla na vratima
1. Skinite vrata i polegnite ih na neku krpu s
83
hr
(slika A).
drškom prema dolje.
2. Skinite gornji poklopac okvira. Odvrnite
2. Retencijske kvačice lijevo i desno
vijke lijevo i desno (slika A).
postavite na staklo, poravnajte tako, da
se opruge nalaze iznad otvora za vijke te
čvrsto pritegnite (slika B).
Slika
28
3. Najgornje staklo podignite prema gore i
izvucite (slika B).
4. Odvrnite vijke s lijeve i desne retencijske
kvačice te ih uklonite (Slika C). Izvadite
srednje staklo.
Slika
3. Gornje staklo umetnite koso prema
natrag. Glatka površina mora biti okrenuta
prema van.
4. Postavite poklopac i pričvrstite vijcima.
5. Ponovno postavite vrata pećnice.
27
Očistite stakla pomoću sredstva za čišćenje
stakla i mekane krpice.
Nemojte koristiti oštra i abrazivna sredstva, niti Pećnicu koristite ponovno tek onda kada
stakla na vratima budu ispravno ugrađena.
strugač stakla. Mogli biste oštetiti staklo.
Ugradnja
Prilikom ugradnje obratite pozornost na to da
natpis 'right above' (točno iznad) stoji na oba
stakla na lijevoj donjoj strani.
1. Donje staklo umetnite koso prema natrag
Smetnja u radu, što
učiniti?
Ukoliko se pojavi neka smetnja u radu, veoma kulinarskom studiju. Ondje ćete pronaći mnoge
često je riječ o nekoj sitnici. Prije negoli savjete i napomene oko pripreme Vaših jela. pozovete službu za korisnike, pogledajte
tablicu. Možda smetnju možete i sami ukloniti.
Opasnost od strujnog udara!
Tablica smetnji
Nestručni su popravci opasni. Popravke može
izvesti samo netko od naših stručnih tehničara
Ako Vam jelo ne uspije kako treba, pogledajte iz službe za korisnike
molimo poglavlje Iskušano za Vas u našem
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć/Napomena
Pećnica ne radi.
Oštećen je osigurač
Provjerite u kutiji sa osiguračima da li je
sve u redu s osiguračem.
Na zaslonu se
prikazuje 00:00.
Vrijeme nije aktualno.
Nestanak električne energije
Iznova podesite vrijeme i pritisnite
tipku 0 .
84
hr
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć/Napomena
Vrata pećnice ne daju
se otvoriti. Na displeju
stoji natpis ‘vrijeme
00:00’. Prikazano
vrijeme nije aktualno.
Nestanak električne energije
tijekom samočišćenja.
Podesite iznova aktualno vrijeme i
pritisnite tipku 0 . Pričekajte dok se
unutrašnjost pećnice ne ohladi. Nestaje
simbol H . Sada možete otvoriti
pećnicu.
Pećnica se ne
zagrijava ili se odabrani
način zagrijavanja ne
da postaviti.
Način zagrijavanja nije prepoznat.
Ponovno podesite postavke.
Pećnica se ne
zagrijava. Na zaslonu
stoji natpis ‘Demo’.
Pećnica je u demonstracijskom
načinu rada.
Unutar kutije s osiguračima isključite
pripadajući osigurač te ga uključite opet
nakon približno 20 sekundi. Unutar
sljedeće 2 minute, tipku D držite
pritisnutom četiri sekunde, sve dok sa
zaslona ne nestane natpis ‘Demo’.
Na zaslonu se
prikazuje ‘automatsko
isključivanje’.
Aktivirala se opcija automatskog
isključivanja. Pećnica se isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku. Natpis nestaje.
Ponovno možete podesiti postavku.
Upozorenja o greškama s početnim slovom E
upozorenje ponovno pojavi, pozovite službu za
korisnike.
Ukoliko se na zaslonu pojavi upozorenje da
0 . Na Kod dolje navedenog upozorenja možete si
postoji greška s E, pritisnite tipku
taj način upozorenje o grešci nestaje. Možda sami pomoći.
ćete morati nanovo postaviti vrijeme. Ako se
Upozorenje
E011
E115
Mogući uzrok
Pomoć/napomena
Neka je tipka bila predugo
pritisnuta ili se zalijepila.
Pritisnite svaku pojedinu tipku.
Provjerite da li su tipke čiste. Ukoliko obavijest o
grešci ne nestane, pozovite službu za korisnike.
Temperatura u unutrašnjosti
pećnice je previsoka.
Vrata pećnice su zaključana. Pričekajte dok se
pećnica ne ohladi. Tipkom ugasite obavijest o
grešci.
Promjena žarulje u pećnici na gornjem
Koristite isključivo navedene žarulje
dijelu
Kada žarulja pećnice više nije u funkciji, valja
Opasnost od strujnog udara!
ju promijeniti. Zamjenske 230V halogene Isključite osigurač u kutiji.
žarulje, 25 W, otporne na temperaturu, možete
nabaviti u službi za korisnike ili specijaliziranoj 1. Postavite kuhinjsku krpu u posve ohlađetrgovini. Žarulje dodirujte samo sa suhom
nu pećnicu kako biste izbjegli eventualna
krpom. Tako ćete produljiti radni vijek žarulje.
oštećenja.
85
hr
2. Odvrnite stakleni poklopac. Palčevima
oslobodite metalne spojnice u stranu
(slika A)
3. Žarulju izvucite – ne odvrćite (slika B).
Zamijenite jednakim tipom i pripazite
pritom na položaj štifta.
Slika
29
4. Ponovno namjestite stakleni poklopac.
Umetnite na jednoj strani a na drugoj
snažno pritisnite. Staklo se tako uglavljuje.
5. Izvadite kuhinjsku krpu i uključite
osigurač.
Promjena lijeve žarulje pećnice
1. Postavite kuhinjsku krpu u posve ohlađenu
pećnicu kako biste izbjegli eventualna
oštećenja.
2. Skinite stakleni poklopac. Rukom otvorite
poklopac odozdo (slika A). Ako ide teže
pomognite si žlicom.
3. Žarulju izvucite – nemojte odvrtati i
zamijenite istim tipom (slika B). Prilikom
zavrtanja žarulje pripazite da bude
ispravno zavrnuta. Čvrsto pritisnite.
4. Ponovno namjestite stakleni poklopac.
Pazite na to da se izbočina u staklu nalazi
na desnoj strani. Staklo umetnite gore te
čvrsto pogurajte prema dolje (slika C).
Staklo se uglavljuje.
Kada žarulja pećnice više nije u funkciji, valja ju
promijeniti. Zamjenske 230V halogene žarulje,
Slika
30
25 W, otporne na temperaturu, možete nabaviti
u službi za korisnike ili specijaliziranoj trgovini.
Žarulje dodirujte samo sa suhom krpom. Tako 5. Izvadite kuhinjsku krpu i uključite
osigurač.
ćete produljiti radni vijek žarulje. Koristite
isključivo navedene žarulje
Stakleni poklopac
Oštećeni poklopac treba se zamijeniti.
Opasnost od strujnog udara!
Odgovarajući stakleni poklopac naći ćete u
službi za korisnike. Pritom navedite serijski
Isključite osigurač u kutiji.
broj i broj proizvodnje Vašega uređaja.
Služba za korisnike
Naša služba za korisnike stoji na
raspolaganju svim korisnicima po pitanju
popravaka uređaja. Uvijek ćemo za Vas
naći odgovarajuće rješenje bez nepotrebnih
posjeta naših tehničara.
Serijski broj uređaja i broj proizvodnje
Kada ćete trebati našu službu za korisnike
molimo Vas da navedete serijski broj uređaja
(E) kao i broj proizvodnje (FD). Tipska pločica
s brojevima nalazi se na desnoj strani vrata
pećnice. kako u slučaju potrebe ne biste
morali predugo tražiti navedene brojeve,
unesite ovdje podatke o uređaju i broj telefona
službe za korisnike.
Serijski broj
Broj proizvodnje
Služba za korisnike
Obratite pozornost na to da dolazak tehničara
iz službe za korisnike nije niti u vrijeme trajanja
jamstva besplatan.
Podatke o kontaktima naše službe za korisnike u
svim zemljama možete pronaći ovdje, odnosno
u priloženom popisu službi za korisnike.
Oslonite se na stručnost proizvođača. Na
taj način ćete biti sigurni da stručno tehničko
osoblje vrši popravke Vašeg uređaja te da
će isti biti opremljen originalnim zamjenskim
dijelovima.
86
hr
Energija i okoliš
Vaš novi uređaj je iznimno energetski učinkovit.
U ovom poglavlju ćete dobiti uvid u podatke o
energetski optimiziranom načinu zagrijavanja
pod nazivom Vrući zrak eco. Osim toga, pronaći
ćete i savjete o dodatnoj uštedi energije po
pitanju korištenja Vašeg uređaja te o ekološki
prihvatljivom načinu odlaganja.
Način zagrijavanje vrući
zrak eco
S energetski učinkovitim načinom zagrijavanja Vrući
zrak eco u mogućnosti ste pripremiti velik broj jela na
jednoj razini. Ventilator ravnomjerno raspodjeljuje
energetski optimiranu vrućinu prstenastog grijača
u unutrašnjosti pećnice. Prženje, pečenje i kuhanje
uspijeva bez prethodnog zagrijavanja.
Napomene
 Jela umetnite u hladnu praznu pećnicu.
Samo tada je optimiranje energije učinkovito.
 Vrata pećnice otvarajte tijekom pečenja
samo onda kada je to uistinu potrebno.
Jela s vrućim
trakom eco
Tablica
U tablici ćete pronaći velik izbor jela, koja su vrlo
prikladna za način zagrijavanja pod nazivom Vrući
zrak eco. Tablice sadrže podatke o prikladnoj
temperaturi i trajanju pripreme jela, odnosno,
trajanju pečenja. Na temelju tablica u mogućnosti
ste vidjeti koji pribor i koja visina umetanja istog
pribora najbolje odgovaraju za određeno jelo.
Temperatura i vrijeme pripreme jela, odnosno,
pečenja ovisni su o količini, sastavu i kvaliteti
živežnih namirnica. Stoga su u tablici navedene
zone, odnosno, područja. Prvo pokušajte s
nižim vrijednostima. Niža temperatura rezultira
ravnomjernim pečenjem. Po potrebi, idući put
postavite višu temperaturu.
Postavite kalupe i posuđe na sredinu rešetke.
Ukoliko živežne namirnice postavite direktno
na sredinu rešetke, dodatno umetnite univerzalnu tavu na visinu 1. Masnoće i sokovi od
pečenja idu u tavu te pećnica ostaje čista.
Dodatni pribor
Razina
Temperatura u °C
Trajanje, u
minutama
Miješano tijesto na limu sa
suhom podlogom
lim za pečenje
3
170-190
25-35
Miješano tijesto u kalupima
kalup za pečenje
2
160-180
50-60
Dno torti, miješano tijesto
kalup za spužvasta tijesta
2
160-180
20-30
Fini voćni kolači, miješano
tijesto
kalup za torte/vijenac
2
160-180
50-60
Dizano tijesto na limu sa
suhom podlogom
lim za pečenje
3
170-190
25-35
Prhko tijesto na limu sa
suhom podlogom
lim za pečenje
3
180-200
20-30
Biskvitna rolada
lim za pečenje
3
170-190
15-25
Dno biskvita, 2 jaja
kalup za spužvasta tijesta
2
150-170
20-30
Biskvitna torta, 6 jaja
kalup za torte
2
150-170
40-50
Pecivo od lisnatog tijesta
lim za pečenje
3
180-200
20-30
Keksići, kolačići
lim za pečenje
3
130-150
15-25
Miješani keksi
lim za pečenje
3
140-150
30-45
Kuhano tijesto
lim za pečenje
3
210-230
35-45
Kolači i pekarski proizvodi
87
hr
Jela s vrućim trakom
eco
Dodatni pribor
Kruhići, brašno od rogača
lim za pečenje
Nabujci
Gratinirani krumpir
kalup za nabujke
Lazanje
kalup za nabujke
Dubinski zamrznuti proizvodi
Pizza, tanko dno
univerzalna tava
Pizza, debelo dno
univerzalna tava
Prženi krumpirići
univerzalna tava
Pileća krila
univerzalna tava
Riblji štapići
univerzalna tava
Pečeni kruhići
univerzalna tava
Meso
Goveđe pirjano pečenje
zatvorena posuda
1,5 kg
Svinjsko pečenje, vratina,
otvorena posuda
1 kg
Teleće pečenje, but, 1,5
otvorena posuda
kg
Riba
Orada, 2 komada po 750 g
univerzalna tava
Orada u pečena u kori
univerzalna tava
od soli
Štuka, 1000 g
univerzalna tava
Pastrva, 2 komada po 500 g univerzalna tava
rešetka +
Riblji file, komad po 100 g
univerzalna tava
Ušteda energije
Razina
Temperatura u °C
Trajanje, u
minutama
3
200-220
20-30
2
2
160-180
180-200
60-80
40-50
3
2
3
3
3
3
190-210
180-200
200-220
220-240
220-240
180-200
15-25
20-30
20-30
20-30
10-20
10-15
2
190-210
130-150
2
190-210
110-130
2
190-210
110-130
2
170-190
50-60
2
170-190
60-70
2
2
170-190
170-190
60-70
45-55
2+1
190-210
30-40
Odlaganje u skladu s
ekološkim propisima
 Pećnicu prethodno zagrijavajte samo onda
kada je to navedeno u receptu ili u tablicaOdlažite ambalažu u skladu s ekološkim proma koje se nalaze unutar uputa za uporabu. pisima.
 Koristite tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni bolje proOvaj je uređaj označen u skladu s
vode toplinu.
Europskom direktivom 2002/96/EG
 Vrata pećnice otvarajte što je moguće
o električnom i elektroničkom otpadu
rjeđe dok spravljate jelo u pećnici.
- WEEE. Gore navedena direktiva
 Ako pečete veću količinu kolača pecite
zadaje okvir za povrat i recikliranje te
jedne za drugim zaredom, jer je pećnica
ponovno korištenje dotrajalih uređaja
još vruća. Time skraćujete vrijeme pečenja
na području Europske unije.
za naredni kolač. Ponekad čak možete
staviti 2 kalupa jedan pored drugog.
 Kada je riječ o duljem trajanju pečenja,
peć možete isključiti 10 minuta prije kraja
i iskoristiti preostalu toplinu kako biste
dovršili jelo.
88
hr
Programska automatika
Zahvaljujući programskoj automatici, uspijevat iznositi najmanje 3 cm. Meso se tijekom
će vam pržena jela, sočna pečenja i ukusna pečenja može podignuti.
variva. Na ovaj način ne morate okretati jela i
ne morate dolijevati ulje ili vodu te unutrašnjost Priprema jela
pećnice ostaje čista.
Koristite svježe ili smrznuto meso. Preporučujemo
Rezultat kuhanja rezultata ovisi o kvaliteti svježe mesa na temperaturi hladnjaka.
mesa te veličini i vrsti posuđa. Kada gotovo Odaberite odgovarajuću posudu.
jelo uklanjate iz pećnice, koristite kuhinjsku Važite svježe ili smrznuto meso, perad ili ribu.
rukavicu. Posude su vrlo vruće. Budite oprezni Točne upute pronaći ćete u odgovarajućim
pri otvaranju posuđa, topla para izlazi.
tablicama. Za postavke su Vam potrebni podaci
o težini.
Mesu dodajte začine. Smrznuto meso začinite
Posuđe
na isti način kao i svježe meso.
Automatski program je pogodan samo za Kod velikog broja jela potrebno je dodati
pečenje u zatvorenoj posudi. Iznimka je pečena tekućinu. U posudu dodajte toliko tekućine
šunka s koricom. Koristiti samo posude sa da dno prekrijete za otprilike ½ cm. Ukoliko u
stabilnim i sigurnim poklopcima. Slijedite upute tablici stoji „nešto“ tekućine, bit će dostatne 2
- 3 žlice. Ukoliko u tablici piše „da“, ta količina
proizvođača posuđa.
može biti veća. Pridržavajte se savjeta koji se
nalaze unutar tablica.
Prikladno posuđe
Preporučujemo Vam da koristite posuđe Posudu zatvorite pomoću poklopca. Postavite
otporno na toplinu (do 300 ° C), izrađene iz je na rešetku, na visinu 2.
stakla ili staklokeramike. Pekači iz nehrđajućeg Kod nekih jela nije moguća odgoda vremena
čelika su prikladni samo u pojedinim završetka. Takva jela su označena zvjezdicom.
slučajevima. Sjajna površinu vrlo snažno Stavite jelo uvijek u hladnu pećnicu.
reflektira zračenje topline. Jelo nije previše
smeđe, a meso je slabije pečeno. Ako koristite Programi
pekač iz plemenitog čelika, izvadite poklopac
nakon završetka programa. Meso sa stupnjem Perad
roštiljanja, 3 prepecite još 8 do 10 minuta. Ako Perad u pekač uvijek postavite s prsima
koristite pekač iz emajlirane čelika, lijevanog okrenutima prema gore. Punjena perad nije
željeza ili lijevanog aluminija, jelo se intenzivnije prikladna.
peče. Dodajte malo više tekućine.
Ukoliko pečete veći broj bataka, postavite
težinu najtežeg batka. Bataci moraju biti
Neprikladno posuđe
približno jednake težine.
Sljedeće vrste posuđa nisu prikladne: posuđe Primjer: 3 pileća batka težine 300 g, 320 g i 400
iz svijetlog, sjajnog aluminija, neglazirane gline i g. Težinu postavite na 400 g.
plastično posuđe te posuđe s plastičnim ručkama. Ukoliko u jednom pekaču želite pripremiti dva
podjednako teška pilića, postavite težinu onog
Veličina posuđa
većeg, baš kao i kod bataka.
Meso treba pokrivati dno posude do oko dvije Kod purećih prsa dodajte slobodno više
trećine. Na taj način dobivate lijepo pečenje.
tekućine kako bi ostala sočna.
Udaljenost između mesa i poklopca mora
89
hr
Programi
Perad
Pilići, svježi*
Mlada koka, svježa*
Patka, svježa*
Guska, svježa*
Mlada purica, svježa*
Pureća prsa, svježa*
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
0,7-2,0
1,4-2,3
1,6-2,7
2,5-3,5
2,5-3,5
0,5-2,5
ne
ne
ne
ne
ne
mnogo
težina mesa
težina mesa
težina mesa
težina mesa
težina mesa
težina mesa
Bataci, svježi*
npr., piletina, patka,
guska, purica
0,3-1,5
ne
težina najvećeg bataka
Bataci, zamrznuti*
npr., piletina, patka,
guska, purica
0,3-1,5
ne
težina najvećeg batka
Meso
U posudu za pečenje dodajte točno onoliko
tekućine, koliko je navedeno unutar tablice.
tekućinu iz marinade.
Kod prednjeg dijela buta (tafelspitz) valja dodati
toliko tekućine (vode ili ujuška) tako da mesu
bude praktički prekriveno.
Govedina
Prilikom pirjanih pečenja dodajte dovoljne Biftek pecite s masnom stranom prema gore.
količine tekućine. Također možete koristiti
Programi
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
Pirjano meso, svježe
npr. rebarca, plećka, but, goveđe
pečenje u slatko - kiselom umaku
0,5-3,0
da
težina mesa
Pirjano meso, smrznuto*
npr. rebarca, plećka, but
0,5-2,0
da
težina mesa
Biftek, svjež, srednje pečen
npr. but
0,5-2,5
ne
težina mesa
Biftek, svjež, engleski
npr. but
0,5-2,5
ne
težina mesa
Biftek, svjež, jače pečen*
npr. but
0,5-2,0
ne
težina mesa
Pečenje od mljevenog mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Tafelspitz (prednji dio buta),
svjež
0,5-2,5
mnogo
težina mesa
Govedina
Teletina
Kada spravljate osso buco dodajte dosta
povrća (celera, rajčice, mrkve) u posuđe i
raspodijelite komade po njemu. Dodatno, po
potrebi, dodajte tekućinu (ujušak).
90
hr
Programi
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
Pečenka, svježa, krta
npr. but, šnicli
0,5-3,0
da
težina mesa
Pečenje, svježe, miješano
npr. vrat
0,5-3,0
nešto
težina mesa
Pečenka, svježa, krta*
npr. but, šnicli
0,5-2,0
da
težina mesa
Pečenje, svježe, miješano*
npr. vrat
0,5-2,0
nešto
težina mesa
Koljenica s kostima, svježa
0,5-2,5
da
težina mesa
Osso buco
primjerice,teleća koljenica s
povrćem
0,5-3,5
da
težina mesa
Teletina
Svinjetina
da oštetite meso.
Meso s kostima postavite tako u posuđe da
strana s kostima bude prema dolje.
Šunku s debelim slojem postavite u posudu na
način da deblji sloj bude okrenut prema gore.
Pečenja s koricom stavite tako da korica unutar Kod pečenja postavite težinu mesa, a kod
posude bude okrenuta prema gore. Prije rolada i mljevenog mesa ukupnu težinu.
pečenja prerežite koricu u obliku mreže, bez
Programi
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
Pečeni vrat, svježi, bez
kostiju
0,5-3,0
da
težina mesa
Pečeni vrat, svježi, s
kostima
0,5-3,0
da
težina mesa
Pečeni vrat, smrznuti, bez
kostiju*
0,5-2,0
da
težina mesa
Pečeni vrat, smrznuti, s
kostima*
0,5-2,0
da
težina mesa
Pečenje s kostima, svježe
0,5-3,0
da
težina mesa
But, svježi
0,5-2,5
da
težina mesa
Rolana pečenka, svježa
0,5-3,0
da
ukupna težina
Pečenja s koricom, svježa
npr. stomak (želudac)
0,5-3,0
ne
težina mesa
Pečenje s koricom, svježe
npr. lopatica
0,5-3,0
ne
težina mesa
Pečenje od mljevenog mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Svinjetina
91
hr
Programi
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
Dimljeno meso s
kostima, svježe
0,5-3,0
da
Težina mesa
Šunka, svježa,
posoljena, pečena
1,0-4,0
nešto
Težina mesa
Šunka, svježa,
posoljena, prepečena*
1,0-4,0
ne
Težina mesa
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
0,5-2,5
nešto
težina mesa
0,5-2,5
ne
težina mesa
0,5-2,5
nešto
težina mesa
0,5-2,0
nešto
težina mesa
0,5-2,0
ne
težina mesa
but smrznuti, s kostima,
skroz pečen*
0,5-2,0
nešto
težina mesa
Pečenje od mljevenog mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Pečenje, svježe
npr. lopatica
0,5-3,0
da
težina mesa
Pečenje, zanrznuto*
npr. lopatic
0,5-2,0
da
težina mesa
Janjetina i ovčetina
Kod pečenja i pečenki od butova podesite
težinu mesa, kod pečenja od mljevenog mesa
podesite ukupnu težinu.
Programi
Janjetina
but svježi, bez kostiju, skroz
pečen
but svježi, bez kostiju,
srednje pečen
but svježi, s kostima, skroz
pečen
but smrznuti, bez kostiju,
skroz pečen*
but smrznuti, bez kostiju,
srednje pečen*
Ovčetina
Divljač
Divljač možete pokriti sa slaninom, meso
će biti sočno, zapečeno, ali ne tako jako. Za
deliktniji okusmožete marinirati meso divljači u
mlaćenici, vinu ili octu te ga preko noći ostaviti
Programi
u hladnjaku.
Ukoliko pripremate veći broj zečjih bataka,
postavite težinu najtežeg batka.
I kuniće možete spremati proporcionalno.
Postavite ukupnu težinu.
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
0,5-3,0
da
težina mesa
Divljač
divlji jelen, svježi
npr. plećka, prsa
92
hr
Programi
Teža v kg
od-do
Dodajanje tekočine
Nastavitvena teža
divlji jelen, zamrznuti*
npr. plećka, prsa
0,5-2,0
da
težina mesa
srneći but, svježi, bez
kostiju
0,5-3,0
da
težina mesa
srneći but, zamrznuti*, bez
kostiju
0,5-2,0
da
težina mesa
zečji but, svježi, s kostima
0,3-0,6
da
težina najvećeg batka
zečji but, zamrznuti*, s
kostima
0,3-0,6
da
težina najvećeg batka
pečenje od divlje svinje,
svježe npr. lopatica, plećka
0,5-3,0
da
težina mesa
pečenje od divlje svinje,
zamrznuto*
npr. lopatica, plećka
0,5-2,0
da
težina mesa
Kunići, svježi
0,5-3,0
da
težina mesa
Riba
Ribu očistite te posolite i začinite na
uobičajeni način.
Za pirjanu ribu:dodajte tekućinu u visini ½ cm,
npr. vino ili sok limuna unutar posude.
Za pečenu ribu: uvaljajte ribu u brašno te
namažite otopljenim maslacem.
Cijela riba najbolje uspijeva ukoliko se u poProgrami
sudi nalazi u položaju plivanja. To znači da su
joj leđne peraje okrenute prema gore. kako
bi riba bila u stabilnom položaju, u područje
želuca postavite narezani krumpir ili malu posudicu.
Kod većeg broja ribe postavite ukupnu težinu.
Ribe moraju biti podjednake težine ili veličine.
Primjer: Dvije pastrve težine 0,6 kg i 0,5 kg.
Postavite 1,1 kg.
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
Pastva, svježa, pirjana*
Pastrva, svježa,
pečena*
Smuđ, svjež, pirjan*
0,3-1,5
da
ukupna težina
0,3-1,5
ne
ukupna težina
0,5-2,0
da
ukupna težina
Smuđ, svjež, pečen*
0,5-2,0
ne
ukupna težina
Bakalar, svježi, pirjani*
0,5-2,0
da
ukupna težina
Bakalar, svježi, pečeni*
0,5-2,0
ne
ukupna težina
Šaran, svježi, pečeni*
0,8-2,0
da
ukupna težina
Šaran, svježi, pečeni*
0,8-2,0
ne
ukupna težina
Riba
93
hr
Mljeveno meso
Koristite uvijek svježe mljeveno meso.
Postavite ukupnu težinu mljevenog mesa.
Masu možete upotpuniti korijenjem povrća ili
sirom.
Programi
Mljeveno meso
svježa junetina*
svježa janjetina*
svježe, miješano meso*
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
0,3-3,0
0,3-3,0
0,3-3,0
ne
ne
ne
ukupna težina
ukupna težina
ukupna težina
svježa svinjetina*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Varivo
Ukoliko meso treba biti slabije pečeno, stavite
ga ispod povrća.
Možete kombinirati različite vrste mesa i Kod jušnih pečenja s mesom postavite težinu
svježeg povrća.
mesa. Ukoliko povrće treba biti mekanije,
postavite ukupnu težinu.
Meso razrežite na sitne komadiće. Komade
Za jušna pečenja prikadno je takozvano tvrdo
pileta raspodijelite proizvoljno.
povrće, npr. mrkva, zelene mahune, bijeli
Jednaka do dvostruka količina povrća treba kupus, celer i krompir. Što sitnije izrežete
biti dodana mesu. Primjer: Kod 0,5 kg mesa povrće, to će ono biti mekanije.
dodajte 1 kg svježega povrća.
Kako povrće ne bi zagorjelo, prekrijte ga
Ukoliko meso mora biti zapečeno, dodajte ga tekućinom.
kao posljednji sastojak u pekač, na povrće.
Programi
Težina u kg
Dodavanje tekućine
Postavljena težina
s mesom
npr. Pichelsteiner varivo
0,3-3,0
da
težina mesa
s povrćem
npr. vegetarijansko varivo
0,3-3,0
da
ukupna težina
Gulaš
0,3-3,0
da
težina mesa
Rolade
0,3-3,0
da
težina mesa
Varivo
Odabir i postavke programa
Primjer na slici: postavka za teleće pečenje,
zamrznuto, 1,3 kg. .
1. Pritisnite tipku ` .
2. Pomoću okretnog birača odaberite
programsku grupu.
Slika 32
3. Tipkom X promijenite redak.
Pojavljuje se prva programska grupa i prvi 4. Okretnim biračem odaberite program.
Slika
33
program.
31
Slika
94
hr
Kod nekih dijelov u programima možete i
dalje diferencirati, primjerice kod telećeg
peenja u krto pečenje ili masnije pečenje.
Pritisnite tipku X i odaberite s okretnim birčem.
Za odabrani program pojavljuje se
predložena težina.
5. Pritisnite tipku X .
6. Okretnim biračem podesite težinu jela.
Ukoliko mijenjate donji redak možete izmijeniti
i rezultat pečenja (vidi individualne postavke).
Slika
7. Pritisnite tipku
34
n .
zaslonu ne prikaže 3D-vrući zrak, 160 °C.
Postavke možete nanovo podesiti.
Provjera informacija
Pritisnite kratko tipku ° . Okretnim biračem
provjerite informaciju koja Vas zanima.
Odgoda vremena završetka
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, odgoda
završetka kuhanja.
Individualne postavke
Program se pokreće. Trajanje vidljivo započinje Ukoliko neki rezultat kuhanja odabranoga
s odbrojavanjem na statusnom retku.
programa ne odgovara Vašim željama, možete
ga tijekom narednoga kuhanja prilagoditi
Završetak programa
vlastititm željama.
Podesite kako je objašnjeno u točkama 1-6.
Oglašava se zvučni signal. Pećnica prestaje Potom pritisnite tipku X i okretnim biračem
sa zagrijavanjem. Signal možete prijevremeno prijeđite osvijetljeno polje.
ugasiti pomoću tipke 0. Na statusnom retku
stoji 00:00:00 za trajanje koje je isteklo.
ulijevo = rezultat kuhanja slabiji
Prekid programa
udesno = rezultat kuhanja jači
Tipku
n držite pritisnutom, sve dok se na Trajanje programa tako se mijenja.
Napomene za programsku automatiku
Težina pečenja ili peradi je
iznad navedene, odnosno,
preporučene težine.
Težina je ograničena. Za jako velika pečenja često ne postoji
dovoljno veliki pekač. Velike komade pripremajte s opcijom gornje/
donje grijanje % ili s cirkulacijom zraka 4
.
Pečenje je dobro, ali je umak
pretaman.
Odaberite manju posudu ili koristite više tekućine.
Pečenje je dobro, ali je umak
presvijetao i vodenast.
Odaberite veću posudu ili koristite manje tekućine.
Pečenje je suho s gornje strane.
Tijekom pečenja miriši kao da
je zagorjelo, ali pečenje izgleda
dobro
Želite pripremiti zarznuto meso.
Meso nije dovoljno pečeno ili je
prepečeno.
Koristite posudu s poklopcem koji se čvrsto zatvara. jako suho meso
ostaje sočno, ukoliko ga obložite trakama slanine.
Poklopac na pekaču nije dobro namješten, ili se meso diglo pa je pomaknulo
poklopc. Koristite uvijek odgovarajući poklopac, Obratite pozornost na to da
između mesa i poklopca bude razmak od najmanje 3 cm.
Zamrznuto meso začinite na isti način kao i svježe meso. Pažnja:
Odgoda vremena završetka kod zamrznutog mesa nije moguća.
Meso bi se odledilo u stanju čekanja te ne bi bilo ukusno.
Sljedeći put izmijenite postavke. Napomene oko toga pronaaći ćete
u poglavlju Programska automatika, individualne postavke.
95
hr
Iskušano za Vas u
našem kulinarskom
studiju
Na sljedećim ćete stranicama pronaći odabir Visine umetanje prilikom pečenja na 2 razine:
nekih jela i njima odgovarajuće postavke. Pokazat  Univerzalna tava : visina 3
ćemo vam koji način zagrijavanja i temperatura su  Lim za pečenje: visina 1
najprikladniji za pripremu Vašeg jela. Dobit ćete i
informacije o dodatnoj opremi i na kojoj je razini Visine umetanje prilikom pečenja na 2 razine:
pećnice optimalno peći svako pojedinačno jelo.  Lim za pečenje: visina 5
Osim toga imamo i prijedloge o odgovarajućem  Univerzalna tava: visina 3
posuđu za pečenje jednako kao i o spravljanju jela.  Lim za pečenje: visina 1
Napomene
 Vrijednosti u tablicama važeće su samo ako
je jelo stavljeno u hladnu i praznu pećnicu.
 Prethodno treba ugrijati samo ako je tako
navedeno u tablici. Posuđe prekrijte papirom za pečenje tek nakon ugrijavanja.
 Podaci o vremenu u tablicama služe kao orijentacijske vrijednosti. Te vrijednosti variraju
ovisno o kvaliteti i svojstvima namirnica.
 Koristite isporučeni dodatni pribor.
Posebni dodatni pribor možete naručiti
u specijaliziranoj trgovini ili kod naše
službe za korisnike.
 Prije korištenja pećnice, iz iste uklonite
pribor i posuđe koji Vam nisu potrebni.
 Prilikom vađenja posuđa iz pećnice, uvijek koristite kuhinjsku rukavicu.
Kolači i pekarski proizvodi
Pečenje na jednoj razini
Pečenje kolača najbolje uspijeva ako ih
pečete s gornjim/donjim zagrijavanjem %
Ako ih pečete s 3D-vrućim zrakom : ,
molimo Vas da za dodatni pribor koristite
sljedeće visine umetanja:
 Kolači u kalupima, visina 2
 Kolači na limu, visina 3.
Pečenje na više razina
Koristite 3D-vrući zrak : .
Limovi stavljeni u isto vrijeme u pećnicu ne
moraju biti gotovi u isto vrijeme.
U tablicama ćete pronaći mnogobrojne
prijedloge za jela.
Ako ćete peći u tri kalupa istovremeno, postavite ih na rešetke na način prikazan na slici.
Slika
35
Kalupi za pečenje
Za pečenje su najprikladniji kalupi za kolače
od tamnoga metala.
Ako pečete u svijetlim kalupima s tankim
metalnim stjenkama ili u staklenim kalupima,
produljuje se trajanje pečenja i kolači ne budu
dobili boju ravnomjerno.
Ukoliko želite koristiti silikonske kalupe,
ravnajte se prema uputama i receptima
proizvođača. Silikonski su kalupi često nešto
manji od klasičnih kalupa. Stoga bi količine
tijesta i podaci u receptima mogli ukazivati
odstupanja.
Tablice
U tablicama se nalaze i najbolji načini zagrijavanja
za spravljanje kolača ili pekarskih proizvoda.
Temperatura i vrijeme pečenja ovise o količini
i konzistentnosti tijesta. Stoga su u tablicama
navedene zone. Najprije pokušajte s najnižom
vrijednošću. Uz pomoć niže temperature jelo
96
hr
uostalom ravnomjernije porumeni. Ukoliko pečenja uz vlagu ' , na unutarnjem staklu
je potrebno, temperaturu onda povećajte pri pećnice može doći do stvaranja kondenzacijske
vode. Oprezno otvorite vrata pećnice, jer iz
sljedećem spravljanju toga istog jela.
unutrašnjosti može izbiti vruća para.
Ukoliko pećnicu prethodno zagrijavate, vrijeme
Načini zagrijavanja:
pečenja se skraćuje za 5 do 10 minuta.
*
: = 3D-vrući zrak
*
U poglavlju Praktični prijedlozi za pečenje
% = gornje/donje zagrijavanje
*
pronaći ćete i dodatne informacije.
' = hydro pečenje
*
& = intenzivno zagrijavanje
Napomena: Zbog visokog stupnja vlažnosti, kod
Kolači koji se
spravljaju u kalupima
Posuđe/kalup
Razina
Način
zagrijavanja
Temperatura
°C
Vrijeme pečenja
u minutama
Biskvitni kolači,
jednostavni
Okrugli/pravokutni
kalup
2
:
160-180
50-60
3 ravna kalupa
3+1
:
Biskvitni kolači, fini
Okrugli/pravokutni
kalup
2
%
Biskvitna podloga
za tortu
Kalup za biskvitnu
podlogu
3
%
160-180
20-30
Voćni kolač od
biskvita
Kalup za torte/
kuglofe
2
%
160-180
50-60
Biskvitna podloga, 2 jaja
(Prethodno zagrijati)
Kalup za biskvitnu
podlogu
2
'
160-180
20-30
Biskvitna torta, 6 jaja
(Prethodno zagrijati)
Kalup za torte
2
'
160-180
40-50
Prhko tijesto s
rubom
Kalup za torte
1
&
180-200
25-35
Voćna torta ili torta
od sira s podlogom
od prhkoga tijesta*
Kalup za torte
1
&
160-180
70-90
Švicarska pita
Lim za pizzu
2
220-240
30-40
150-170
60-70
140-160
150-170
60-80
60-70
Kuglof
Kalup za kuglof
2
&
%
Pizza, tanka podloga,
malo nadjeva,
(prethodno zagrijati)
Lim za pizzu
2
&
280-300
10-15
Pikantni kolači*
Okrugli kalup
2
&
180-200
40-50
*Ostavite kolače ca. 20 minuta u isključenoj i zatvorenoj pećnici da se ohlade
Načini zagrijavanja:
 : = 3D-vrući zrak
 % = gornje/donje zagrijavanje
 ' = hydro pečenje
 & = intenzivno zagrijavanje
97
hr
Temperatura °C
Vrijeme pečenja
u minutama
'
170-190
20-30
3+1
:
150-170
35-45
Biskvit sa sočnim
nadjevom, voće
Univerzalna tava
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
Dizano tijesto sa
suhim nadjevom
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
3
'
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
Dizano tijesto sa
sočnim nadjevom,
voće
Univerzalna tava
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
3
%
160-180
40-50
3+1
:
150-160
50-60
Kolači na limu
Dodatni pribor
Razina
Biskvit sa suhim
nadjevom
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2
Način
zagrijavanja
180-200
Prhko tijesto sa
suhim nadjevom
Lim za pečenje
2
&
Prhko tijesto sa sočnim
nadjevom, voće
Univerzalna tava
3
&
170-190
50-60
Švicarska pita
Univerzalna tava
2
&
210-230
40-50
Biskvitna rolada
(Prethodno zagrijati)
Lim za pečenje
2
'
170-190
15-20
Pletenica od dizanog
tijesta, 500 g brašna
Lim za pečenje
2
'
180-200
25-35
Voćni kruh, 500 g
brašna
Lim za pečenje
3
%
160-180
60-70
Voćni kruh, 1kg
brašna
Lim za pečenje
3
%
140-160
90-100
Savijača, slatka
Univerzalna tava
2
190-210
55-65
Pizza
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2
%
&
200-220
25-35
3+1
:
180-200
40-50
Flambirani kolači
(prethodno zagrijati)
Univerzalna tava
2
&
280-300
10-12
Burek
Univerzalna tava
2
%
180-200
40-50
Temperatura °C
Vrijeme pečenja
u minutama
20-30
Načini zagrijavanja:
 : = 3D-vrući zrak
 % = gornje/donje zagrijavanje
 ' = hydro pečenje
Način
zagrijavanja
Čajno pecivo
Dodatni pribor
Razina
Kolačići
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2 lima za pečenje
+univerzalna tava
3
3+1
:
:
140-160
130-150
15-25
25-35
5+3+1
:
130-150
30-40
98
hr
Temperatura °C
Vrijeme pečenja
u minutama
'
:
:
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2 lima za pečenje
+univerzalna tava
2
3+1
%
:
100-120
100-120
30-40
35-45
5+3+1
:
100-120
40-50
Puslice
Lim za pečenje
3
:
80-100
100-150
3
%
180-200
20-25
Muffini
Rešetka s limom
za muffine
2 rešetke s
limovima za
muffine
3+1
:
160-180
25-30
Čajno pecivo
Dodatni pribor
Razina
Špricani keksi
(prethodno zagrijati)
Lim za pečenje
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
Univerzalna tava
+2 lima za pečenje
3
3
3+1
Kolačići od mljevenih
badema/lješnjaka
Način
zagrijavanja
Dizano tijesto
Lim za pečenje
2
'
210-230
30-40
Kolačići od lisnatoga
tijesta
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
2 lima za pečenje
+univerzalna tava
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
5+3+1
:
170-190
35-45
Lim za pečenje
Univerzalna tava
+ lim za pečenje
3
3+1
'
:
190-210
160-180
20-30
25-35
Kolačići od dizanoga
tijesta
Načini zagrijavanja:
Kruh i peciva
Prilikom pečenja kruha pećnicu valja najprije
ugrijati, ukoliko nije nešto drugačije navedeno.
Nikada nemojte ulijevati vodu u vruću pećnicu.
Kruh i peciva
Kruh s dizanim
tijestom 1,2 kg brašna
Kvasni kruh1,2 kg
brašna
 : = 3D-vrući zrak
 ' = hydro pečenje
Način
zagrijavanja
Pribor
Razina
Univerzalna tava
2
'
Temperatura °C
Vrijeme pečenja u
minutama
5
30-40
8
35-45
10-15
Univerzalna tava
2
'
300
200
300
200
Pogača
Univerzalna tava
2
'
300
Žemljice (ne
prethodno zagrijavati)
Lim za pečenje
3
'
Žemljice od dizana
tijesta, slatke
Univerzalna tava + lim
za pečenje
3
3+1
'
:
99
200-220
180-200
150-170
20-30
15-20
20-30
hr
Savjeti za pečenje
Kada želite spraviti svoj vlastiti recept
Možete si pomoći s nekim receptom koji je naveden u tabeli, a sličan je ovom
Vašem receptu
Kako ću ispitati je li kolač gotov?
Otprilike 10 minuta prije kraja navedenoga vremena zabijte finu čačkalicu u
najviši dio kolača. Ukoliko na čačkalici ne ostanu ostaci tijesta, kolač je gotov.
Kolač se nije digao.
Sljedeći put koristite manje tekućine za recept i odaberite 10 stupnjeva nižu
temperaturu za pečenje. Obratite također pozornost na periode u kojima bi se
tijesto prema receptu trebalo mijesiti.
Kolač je u sredini dignut kako valja,
ali na rubovima se spustio.
Nemojte namašćivati lim. Kada je kolač gotov pažljivo ka uz pomoć noža
odvojite od lima.
Kolač je odozgo previše porumenio.
Kolač stavite na nižu razinu, odaberite nižu temperaturu pečenja i pustite da
se sljedeći put duže peče.
Kolač je presuh.
Gotov kolač ubodite više puta finom čačkalicom. Poprskajte ga nakon toga s
nekoliko kapi voćnoga soka ili s alkoholom. Sljedeći put temperaturu povećajte
za 10 stupnjeva i skratite vrijeme pečenja.
Kruh ili kolač (primjerice kolač sa
sirom) dobro izgleda, ali je iznutra
ljepljiv (vlažan, s mokrim mjestima)
Sljedeći put koristite manje tekućine i ostavite jelo u pećnici dulje vremena
na nižoj temperaturi. Torte sa sočnim slojevima pecite prvo na podnožju za
torte, pa ih tek potom premažite. Obratite pozornost na naputke iz recepta i na
vremena pečenja.
Čajni kolačići neravnomjerno su
porumenili.
Postavite nižu temperaturu; Kolačići će se tako ravnomjernije ispeći.
Osjetljivije kolačiće pecite s gornjim i donjim zagrijavanjem % a jednoj
razini. Ako ima previše papira za pečenje to može utjecati na cirkulaciju zraka.
Uvijek ga odrežite tako da ogovara mjerama lima za pečenje.
Voćni kolač je s donje strane
nedovoljno taman.
Voćni nadjev se prelijeva.
Prilikom sljedećega pečenja gurnite kolač jednu razinu niže.
Prilikom sljedećega pečenja upotrijebite dublji lim ili tavu
Kolačići od dizanoga tijesta lijepe se
prilikom pečenja.
Oko svakoga kolačića treba biti razmak od 2 cm. Tako će biti dovoljno mjesta
da se komadi lijepo dignu i porumene sa svih strana.
Pekli ste na više razina. Kolačići na
višim razinama su tamniji od onih
na nižim.
Kadgod pečete na više razina namjestite način zagrijavanja uvijek na vrući
zrak : Ako je ubačeno više limova, oni ne moraju nužno biti svi gotovi u
isto vrijeme.
Kod pečenja sočnih kolača tvore se
kondenzacijske kapljice.
Kod pečenja moguće je da se stvori vodena para. Dio te vodene pare izaći
će kroz otvore za paru, a dio se može spustiti u obliku kapljica na zaslon, na
prednje strane ili po susjednome namještaju. Ovisi od slučaja do slučaja.
Meso, perad, riba
Posuđe
Ukoliko koristite emajlirane pekače, dodajte
nešto više tekućine.
Kad spravljate jelo u pekačima od plemenia
Može se koristiti svaka posuda koja dobro čelika, ono ne porumeni bas odviše, a dogodi
podnosi toplinu. Za veća pečenja pogodna je se i da bude nešto manje pečeno. Stoga
također univerzalna tava.
produljite vrijeme pečenja.
Najprikladnije je stakleno posuđe. Poklopac Podaci u tablicama:
treba odgovarati pekaču i pripazite na to da se Posuđe bez poklopca = otvoreno
dobro zatvara.
Posuđe s poklopcem = zatvoreno
100
hr
Posuđe stavljajte uvijek na sredinu rešetke.
Odreske posolite tek nakon roštiljanja.
Meso za roštilj polegnite direktno na rešetku.
Ako želite ispeći samo jedan komad mesa,
postavite ga nasred rešetke. Tamo će se
najbolje ispeći.
Osim toga, gurnite i univerzalnu tavu za
pečenje na razinu 1. Tamo će se sakupljati svi
sokovi od pečenja, a i pećnica će zasigurno
ostati čišća.
Lim za pečenje ili univerzalnu tavu nemojte
stavljati na razinu 4 ili 5. Uslijed velike topline
oni mogu oštetiti unutrašnjost pećnice prilikom
vađenja.
Zagrijavanje roštilja uključuje se i isključuje
automatski. To je normalno. Razmaci između
uključivanja i isključivanja ovise o podešenim
vrijednostima.
Vruće staklene posude valja uvijek odložiti na
suhe kuhinjske krpe. Vruće se staklo može
raspuknuti ako posuda bude ostavljena na
vlažnu ili mokru površinu.
Pečenje
Ako pripremate krto meso dodajte dvije do
tri žličice tekućine. Dno posude neka bude
prekriveno otprilike ½ cm tekućinom.
Ako spravljate ragu od mesa, dodajte podosta
tekućine. Neka dno posude bude pokriveno s
otprilike 1-2 cm tekućine.
Količina tekućine ovisi o vrsti mesa i o
materijalu posuđa. Ukoliko spravljate meso Meso
u emajliranome pekaču potrebno je malo
više tekućine, no što je to slučaj sa staklenim Komade mesa okrećite nakon pola protekloga
posuđem.
vremena za pečenje.
Kada je pečenje gotovo. neka još odstoji
Pekači od plemenita čelika su samo djelomično desetak minuta u isključenoj i zatvorenoj
prikladni. Meso se peče sporije i manje pećnici. Tako će se sokovi finije raspodijeliti.
porumeni. Koristite stoga višu temperaturu Biftek umotajte nakon pečenja u aluminijsku
foliju i ostavite neka počiva u pećnici desetak
pečenja i/ili dulje vrijeme pečenja.
minuta.
Roštilj
Kada spravljate svinjsko pečenje, narežite
Roštilj ugrijte nekih 3 minute prije nego ubacite kožicu poput mrežice i postavite pečenje prvo
meso za pečenje.
s kožicom prema dolje u posuđe.
Jela s roštilja spravljajte uvijek u zatvorenoj
Načini zagrijavanja:
pećnici.
 % = gornje/donje zagrijavanje
Koristite što je više moguće jednako debele
 4 = vrući optočni zrak plus roštilj
komade mesa. Tako će ravnomjerno
 ( = roštilj, veliki komadi
porumenjeti i ostati fino sočni.
Komadiće mesa okrenite nakon 2/3 vremena.
Težina
Posuda i
oprema
Razina
Pirjana goveđa pečenka
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
zatvorena
2
2
2
Goveđi file
1,0 kg
1,5 kg
otvorena
2
2
Ružičasti biftek
1,0 kg
otvorena
1
Meso
Način
zagrijavanja
Govedina
101
%
%
%
%
%
4
Temperatura
°C, stupanj
roštilja
Vrijeme
pečenja u
minutama
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
hr
Meso
Težina
Odresci, 3 cm debljine,
srednje pečeni
Teletina
Posuda i
oprema
Razina
Rešetka +
univerzalna
tava
5+1
Temperatura
°C, stupanj
roštilja
Vrijeme
pečenja u
minutama
(
3
15
%
%
%
%
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
190-210
180-200
170-190
120
150
170
190-210
180-200
170-190
130
160
190
Način
zagrijavanja
Teleće pečenje
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
2
2
2
Teleća koljenica
1,5 kg
otvoreno
2
Svinjsko meso bez kože
(primjerice vrat)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
1
1
1
Svinjsko meso s kožom
(primjerice lopatica)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
1
1
1
4
4
4
4
4
4
Svinjski file
500 g
Rešetka +
univerzalna
tava
3+1
4
230-240
30
Svinjsko pečenje, krto
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
2
2
2
200-220
190-210
180-200
120
140
160
Dimljena svinjska rebarca
s kostima
%
%
%
1,0 kg
zatvorena
2
%
210-230
70
Odresci, 2 cm
Rešetka +
univerzalna
tava
5+1
3
15
Medaljoni, 3 cm
Rešetka +
univerzalna
tava
5+1
3
10
190-210
60
160-180
120
200-220
50
210-230
100
Svinjsko meso
(
(
Janjetina
Janjeća poleđina s kostima
1,5 kg
otvoreno
2
Janjeći but bez kosti,
srednje pečen
1,5 kg
otvoreno
1
Srneća poleđina s kostima
1,5 kg
otvoreno
2
Srneći but bez kosti
1,5 kg
zatvorena
2
%
%
Pečenje od divlje svinje
1,5 kg
zatvorena
2
%
180-200
140
Pečenje od divljeg jelena
1,5 kg
zatvorena
2
130
2,0 kg
zatvorena
2
%
%
180-200
Kunić
220-240
60
Od 500
g mesa
otvoreno
1
4
180-200
80
Rešetka +
univerzalna
tava
4+1
(
3
15
4
4
Divljač
Mljeveno meso
Štruca
Klobasice
Klobasice
102
hr
Perad
Podaci o težini u tablicama odnose se na perad bez punjenja.
Perad postavite najprije s prsima prema dole na rešetku. Okrenite nakon što prođe dvije trećine
predviđenoga vremena za pečenje.
Komade peradi poput pureće rolade ili prsa okrenite nakon polovice vremena predviđenog
za pečenje. Ostale komade okrenite nakon što prođe dvije trećine predviđenoga vremena za
pečenje.
Kod spravljanja guske ili patke ubodite kožu pod krilima više puta kako bi mast mogla iscuriti.
Meso će biti sočno i rumeno, ako ga nakon pečenja namažete maslacem, sokom od naranče ili
slanom vodom.
Načini zagrijavanja:
 % = gornje/donje zagrijavanje
 4 = optočno grijanje plus roštilj
 ( = roštilj, veliki komadi
Temperatura °C,
stupanj roštilja
Vrijeme
pečenja u
minutama
4
220-240
60-70
2
4
210-230
80-90
rešetka
2
4
220-240
40-50
rešetka
3
210-230
30-40
rešetka
3
4
4
210-230
35-45
rešetka
3
(
3
30-40
2,0 kg
Svako
300g
3,5-4,0 kg
Svaki
400 g
rešetka
2
4
190-210
100-110
rešetka
3
30-40
2
4
4
240-260
rešetka
170-190
120-140
rešetka
3
4
220-240
40-50
Mladi puran
3,0 kg
rešetka
2
4
180-200
80-100
Pureća rolada
1,5 kg
otvoreno
1
4
200-220
110-130
Pureća prsa
1,0 kg
zatvoreno
2
%
180-200
80-90
Pureći batak
1,0 kg
rešetka
2
4
180-200
90-100
Perad
Težina
Posuda
Razina
Pile, cijelo
1,2 kg
rešetka
2
Kokoš, cijela
1,6 kg
rešetka
Pola pileta
Pile u komadima
Pile u komadima
Pileća prsa
Patka
Pačja prsa
Guska
Guščji batak
Svaki kom
cca 500 g
Svaki kom
cca 150 g
Svaki cca
300 g
Svaki kom
cca 200 g
Način
zagrijavanja
103
hr
Riba
Kada pečete riblji file, dodajte nekoliko žlica
tekućine da omogući pirjanje.
Ribu okrenite nakon dvije trećine protekloga Kod pripreme ribljih fileta dodajte nekoliko žlivremena za pečenje.
ca tekućine za pirjanje.
Cijelu ribu nije potrebno okretati. Postavite ribu
u pećnicu u plivajućem položaju, s perajom Načini zagrijavanja:
prema gore. Narezani krumpir i malena
 % = gornje/donje zagrijavanje
otvorena posuda u utrobi ribe omogućit će joj
 4 = cirkulirajući vrući zrak plus roštilj
stabilnost prilikom pečenja.
 ( = roštilj, veliki komadi
Temperatura °C,
roštilj-stupanj
Vrijeme
pečenja u
minutama
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Riba
Težina
Pribor i
posuda
Razina
Riba, cijela
po 300 g
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
rešetka
rešetka
rešetka
zatvoreno
2
2
2
2
Riblji odresci,
debljine 3 cm
rešetka
Riblji file
zatvoreno
Način
zagrijavanja
Praktični prijedlozi za spravljanje
pečenja u pećnici i na roštilju
U tabeli nema nikakve upute o težini pečenja
koje namjeravate spravljati
Usporedite svoj recept s najbližom nižom vrijednosti i produljite
vrijeme pečenja.
Kako mogu provjeriti je li pečenje gotovo?
Upotrijebite sondu za ispitivanje pečenja srži jela (moguće nabaviti
u specijaliziranim trgovinama) ili napravite ‘probu žlicom’. Pritisnite
žlicu na pečenje. Ako meso ne popusti znači da je pečenje gotovo;
u suprotnome pečenje neka ostane još neko vrijeme u pećnici.
Meso je odviše porumenjelo i na nekim je
mjestima korica zagorjela.
Provjerite jesu li razina i temperatura ispravno namješteni.
Pečenje izgleda dobro no umak je zagorio.
Sljedeći put upotrijebite manju posudu ili dodajte više tekućine.
Pečenje dobro izgleda ali umak nije potamnio i
izgleda vodenasto.
Sljedeći put upotrijebite veću posudu ili dodajte manje tekućine.
Kod dodavanja vode nastaje vodena para.
Ovisi od slučaja do slučaja i posve je normalno. Kod pečenja
moguće je da se stvori vodena para. Dio te vodene pare izaći će
kroz otvore za paru, a dio se može spustiti u obliku kapljica na
zaslon, na prednje strane ili po susjednome namještaju.
Lagano pečenje
Prednost: Imate više prostora za igranje
prilikom planiranje jelovnika, jer meso pečeno
Lagano pečenje, označeno i kao niže na ovaj način se bez problema održava toplim.
temperature pečenja, idealna je metoda za
sve osjetljive komade mesa, koji bi trebali biti Savjeti
ružičasti ili djelomično pečeni. Meso ostaje  Uvijek koristite svježe meso. Pažljivo uksočno i nježno.
lonite žilice i masnoće s mesa. Prilikom
104
hr





laganog pečenja mast otpušta vrlo jak miris i
daje jak okus.
Veće komade mesa nije potrebno okretati.
Meso možete odmah narezati nakon laganog pečenja. Nije potrebno da odstoji.
Zahvaljujući posebnoj metodi pripreme,
meso ima posebnu ružičastu boju. Međutim,
to ne znači da ono nije dovoljno pečeno.
Ukoliko želite mesni umak, meso pecite u
zatvorenoj posudi. Međutim, imajte u vidu
da je u ovom slučaju potrebno skratiti vrijeme pečenja.
Kako biste provjerili da li je meso pečeno,
koristite termometar za pečenja. Temperatura od 60 °C trebala bi se održavati najmanje
30 minuta.
Postavke
1. Odaberite način zagrijavanja lagano
pečenje te temperaturu postavite između
70 i 90 °C.
Pećnicu prethodno zagrijte, a istovremeno
s njom i posudu.
2. U posudi zagrijte nešto masti. Meso
naglo prepecite sa svih strana, pa tako
i na rubovima te ga smjesta umetnite u
prethodno zagrijanu posudu.
3. Posudu s mesom ponovno umetnite
u pećnicu te lagano pecite. Za većinu
komada mesa idealna je temperatura od
80 °C.
Tablica
Za pečenje na laganoj vatri prikladni su svi
osjetljivi komadi peradi, govedine, teletine,
Prikladno posuđe
Koristite ravne posude, npr. pladanj za svinjetine i janjetine. Vremena ovakvog načina
serviranje iz porculana ili stakleni pekač bez pečenja ravnaju se po debljini i temperaturi
mesa.
poklopca.
Otvorenu posudu uvijek postavite na rešetku
na visinu 2.
Jelo
Težina
Razina
Način
zagrijavanja
Temperatura °C,
Vrijeme naglog
pečenja u
minutama
Vrijeme laganog
pečenja u
minutama
4-5
2-½
Perad
Pureća prsa
1000 g
2
Pačja prsa*
300-400 g
2
80
6-7
80
3-5
Goveđa pečenka
(npr.but)
6-7 cm
ca. 1,5 kg
2
80
6-7
4½ -5½
Goveđi file, cijeli
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
5-6
Biftek, 5-6 cm
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
.
.
Govedina
Odresci, 3 cm
.
Teletina
Teleća pečenka
(npr. šnicli)
6-7 cm
ca. 1,5 kg
105
hr
Temperatura °C,
Vrijeme naglog
pečenja u
minutama
Vrijeme laganog
pečenja u
minutama
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
ca. 500 g
2
.
80
6-7
2½-3
ca. 200 g
2
.
80
5-6
1½-2
Jelo
Težina
Razina
Teleći file
ca. 800 g
2
Svinjsko
pečenje, suho
(npr. but), 5-6 cm
ca. 1,5 kg
Svinjski file, cijeli
Način
zagrijavanja
Svinjetina
Janjetina
Janjeći file, s
leđa, cijeli
* Za hrskavu kožicu, pačja prsa pecite kratko u tavi nakon laganog pečenja.
Savjeti za pečenje na laganoj vatri
Meso pečeno na ovakav način
nije vruće kao meso pečeno na
konvencionalni način.
Meso pripremljeno na ovakav
način želite održavati toplim.
kako se pečeno meso ne bi brzo ohladilo, zagrijte tanjure i umak
poslužite jako vruć.
Nakon pečenja na laganoj vatri, vratite temperaturu na 70 °C. Male
komade mesa moguće je održavati toplima do 45 minuta, a velike
do 2 sata.
Nabujak, gratinirana jela,
tost
čini posude i o visini nabujka. Vrijednosti u
tablicama su samo nešto po čemu se možete
ravnati.
Načini zagrijavanja:
Posuđe postavite uvijek na sredinu rešetke.
 : = 3D-vrući zrak
Ako roštiljate direktno na rešetki, na razinu 1
 % = gornje/donje zagrijavanje
postavite univerzalnu tavu za pečenje. Pećnica
 4 = cirkulirajući vrući zrak plus roštilj
će ostati čista.
Stanje pečenja nekoga nabujka ovisi o veliOprema i
posuda
Razina
Slatki nabujci
Kalup za
nabujke
2
Soufflee
Kalup za
nabujke
Kalupi za
porcije
Jelo
Način
zagrijavanja
Temperatura °C, roštiljstupanj
Vrijeme pečenja u
minutama
%
180-200
50-60
2
%
180-200
35-45
2
%
200-220
20-30
%
200-220
40-50
180-200
40-50
Nabujci
Punjeni nabujci
sa zakuhanim
sastojcima (s
tjesteninom npr)
Kalup za
nabujke
2
Lasagne
Kalup za
nabujke
2
%
106
hr
Oprema i
posuda
Jelo
Razina
Način
zagrijavanja
Temperatura °C, roštiljstupanj
Vrijeme pečenja u
minutama
Punjeni nabujci
Punjeni
nabujci
sa sirovim
sastojcima (s
krumpirom
npr)
1 kalup za
nabujke
2 kalupa za
nabujke
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
Tost
Zapečeni
tost, 4 kom
Rešetka +
univerzalna
tava
3+1
4
160-170
10-15
Zapečeni
tost, 12 kom
Rešetka +
univerzalna
tava
3+1
4
160-170
15-20
Duboko zamrznuti gotovi
proizvodi
Neravnomjerna boja i nepravilnosti moguće je
da postoje već kod spravljenog i zamrznutog
proizvoda.
Pročitajte upute proizvođača na ambalaži.
Ako ćete posuđe prekrivati papirom za pečenje
obratite pozornost na to je li prikladan za te
temperature. Veličinu papira prilagodite jelu.
Rezultat pečenja uvelike ovisi o namirnici.
Načini zagrijavanja:
 : = 3D-vrući zrak
 ' = hydro pečenje
 ; / 6 = pizza stupanj
Temperatura°C,
stupanj roštilja
Vrijeme pečenja
u minutama
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
Univerzalna tava
Univerzalna tava +
rešetka
2
;/ 6
170-190
20-30
3+1
25-35
Univerzalna tava
3
170-190
20-30
Mini pizza
Univerzalna tava
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
Baguette pizza
190-210
10-20
Univerzalna tava
1
;/ 6
180-200
10-15
Jelo
Dodatni pribor
Razina
Pizza s tankim tijestom
Univerzalna tava
Univerzalna tava +
rešetka
2
Pizza s debljim tijestom
Način
zagrijavanja
Pizza,duboko zamrznuta
Piza, ohlađena
Pizza, ohlađena, (prethodno zagrijati)
Duboko zamrznuta jela od krumpira
Pommes frites
Univerzalna tava
Univerzalna tava +
rešetka
3
;/ 6
190-210
20-30
3+1
30-40
Univerzalna tava
3
190-210
20-25
Rösti, punjeni džepići od
krumpira
Univerzalna tava
3
:
;/ 6
;/ 6
180-200
Kroketi
200-220
15-25
3
;/ 6
180-200
10-20
Pekarski proizvodi, duboko zamrznuti
Žemljice, baguette
Univerzalna tava
107
hr
Jelo
Dodatni pribor
Razina
Pereci
Univerzalna tava
3
Način
zagrijavanja
;/ 6
Temperatura°C,
stupanj roštilja
Vrijeme pečenja
u minutama
200-220
10-20
Pekarski proizvodi, prethodno ispečeni
Univerzalna tava
Univerzalna
tava+rešetka
2
'
190-210
10-20
3+1
:
160-180
20-25
Riblji prstići
Univerzalna tava
2
;/ 6
220-240
10-20
Pileći kroketi, štapići i
medaljoni
Univerzalna tava
3
; /6
200-220
15-25
Univerzalna tava
3
;/ 6
190-210
30-35
Gotove žemljice ili baquetti
Popečci, duboko zamrznuti
Savijača, duboko zamrznuta
Savijača
Posebno spravljena jela
svježinu (prozirna folija).
4. Pećnicu najprije zagrijte kako je već
Pomoću opcije 3D-vrući zrak : će Vam
poći za rukom da spravite kremasti jogurt na
jednako dobro kao i dizano tijesto.
Najprije uklonite dodatnu opremu, nosače i
teleskopske dodatke iz pećnice.
navedeno.
5. Naposljetku postavite šalice ili čaše na
dno pećnice i spravite kako je navedeno.
Dizano tijesto
1. Dizano tijesto spravite na uobičajeni
Priprema jogurta
način. Potom ga stavite u keramičku
posudu koja je otporna na toplinu.
2. Pećnicu najprije zagrijte na prethodno
opisani način.
Isključite uređaj i ostavite tijesto u pećnici
kako bi se diglo.
1. Skuhajte litru mlijeka (3,5 % masnoće) i
ohladite ga na 40°C.
2. Umiješajte u mlijeko 150 g jogurta
(temperatura hladnjaka).
3. Napunite u šalice ili u malene čaše sa
zatvaračem i pokrijete s folijom koja čuva
Jelo
Jogurt
Ostaviti dizano
tijesto da se
digne
Posuđe
Šalice ili čaše s
poklopcem Postavite na
dno pećnice
Način zagrijavanja
:
Posuđe otporno na
toplinu vročini, Postavite
na dno pećnice
:
Odmrzavanje
Temperatura
50°C, prethodno
zagrijati
50°C
50°C, prethodno
zagrijati, isključiti
uređaj, pa staviti
tijesto u pećnicu
Trajanje
5minuta
8 sati
5-10 min
20-30 min
koje valja odmrznuti.
Pročitajte navode proizvođača na ambalaži.
Način zagrijavanja Odmrzavanje @
najprikladniji je za zamrznute proizvode.
Vrijeme odmrzavanja ovisi o vrsti i količini jela
Skinite ambalažu, stavite jelo u odgovarajuće
posuđe i postavite ga na rešetku.
108
hr
Perad položite na jedan tanjur s prsima prema
dolje.
Napomena:
Žarulja
pećnice
ne
do temperature od 60 °C. Na taj je način
omogućena fina regulacija.
svijetli
Jelo
Dodatna oprema
Razina
Delikatniji duboko zamrznuti proizvodi
Primjerice:
Torte sa šlagom, krem-torte, čokoladne
torte ili šećerna glazura, voće itd.
rešetka
1
@
30 °C
Ostali duboko zamrznuti proizvodi
Pilići,
Kobasice ili meso, kruh, žemlje, kolači i
druga tijesta i pekarski proizvodi
rešetka
1
@
50 °C
Sušenje
Pomoću opcije 3D-topli zrak u mogućnosti ste
sušiti namirnice.
Koristite samo besprijekorno voće i povrće i
pomno ga operite.
Temperatura°C
posušite.
Univerzalnu tavu i rešetku obložite papirom za
pečenje ili pergament papirom.
Ono malo sočnije voće ili povrće okrenite
tijekom postupka više puta.
Osušene komade odmah nakon završetka
postupka skinite s papira.
Pustite da se dobro ocijedi, pa ga potom
Temperatura
Vrijeme
sušenja
:
80 °C
otprilike 5
sati
3+1
:
80 °C
otprilike 8
sati
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
:
80 °C
otprilike
8-10 sati
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
:
80 °C
otprilike 1
½ sata
Jelo
Pribor
Razina
600 g jabuka narezanih na
krugove
univerzalni
pekač +
rešetka
3+1
800 g krušaka u
komadićima
univerzalni
pekač +
rešetka
1,5 kg šljiva
200 g kuhinjskih začina,
očišćenih
Ukuhavanje
Način zagrijavanja
Način
zagrijavanja
Koristite samo svježe i besprijekorno voće i
povrće. Temeljito operite voće i povrće.
Koristite sam besprijekorne staklenke i gumice Staklenke nemojte prepuniti s voćem ili pak
za spremanje. Staklenke bi trebale biti po
povrćem.
mogućnosti jednake veličine. Vrijednosti koje
Navedene vrijednosti u tablicama samo
su naznačene u tablici odnose na okrugle
su orijentiri. Na vrijednosti mogu utjecati
staklenke sa zapreminom od 1 litre.
sobna temperatura, broj staklenki i količina
Pozor!
i temperatura sadržaja staklenki. Prije no što
Nemojte koristiti veće ili više staklenke, jer bi
isključite pećnicu budite sigurni kako je sadržaj
se poklopci mogli raspuknuti.
'vakumiran'.
109
hr
Priprema
1. Napunite staklenke, ali ne prekomjerno.
2. Obrišite rubove staklenki, oni moraju biti čisti.
3. Na svaku staklenku postavite vlažnu
gumicu i poklopac.
4. Staklenke zatvorite kopčama.
U unutrašnjost pećnice ne postavljajte
više od 6 staklenki.
4. Birač funkcija postavite na donje
zagrijavanje $
5. Biračem temperature namjestite
Ovako podešavate funkciju
Čim sadržaj staklenki počne izbacivati
mjehuriće – nakon otprilike 40 do 50 minuta –
isključite pećnicu.
Nakon što otpočinu nekih 25 do 35 minuta u
preostaloj toplini pećnice staklenke možete
izvaditi. Kada se nešto duže vremena hlade
u pećnici lako je moguće da se počnu stvarati
klice i kiseline.
1. Limeni pleh sa pečenje stavite na razinu
2. Staklenke postavite na pleh tako da se
međusobno ne dodiruju.
2. Ulijte ½ litre vruće vode (otprilike 80°C) u
univerzalnu tavu.
3. Zatvorite vrata pećnice.
temperaturu na 170 do 180 °C.
6. Pokrenite pećnicu.
Ukuhavanje
Voće
Voće u staklenkama zapremine od 1 litre
Kod stvaranja mjehurića
Preostala toplina
Jabuke, ribiz, jagode
isključiti
Otprilike 25 minuta
Trešnje,marelice, breskve, ogrozd
isključiti
Otprilike 30 minuta
Kaša od jabuka krušaka i šljiva
isključiti
Otprilike 35 minuta
Povrće
Čim sadržaj staklenki počne izbacivati mjehuriće,
pomoću birača temperature temperaturu namjesti-
te na 120 do 140°C, ovisno o vrsti povrća. Povrće
ostavite u pećnici još nekih 35-70 minuta. Potom
isključite pećnicu i iskoristite preostalu toplinu.
Povrće u hladnom ‘ujušku’ u
staklenkama zapremine od 1 litre
Kod stvaranja mjehurića
Preostala toplina
Krastavci
Cikla
Prokulica
Grah, korabica, kupus
Grašak
Otprilike 35 minuta
Otprilike 45 minuta
Otprilike 60 minuta
Otprilike 70 minuta
Otprilike 35 minuta
Otprilike 30 minuta
Otprilike 30 minuta
Otprilike 30 minuta
Otprilike 30 minuta
Izvadite staklenke iz pećnice
Nakon ukuhavanja izvadite staklenke iz
unutrašnjosti pećnice.
Pozor!
Nakon vađenja staklenke nemojte odložiti
na hladnu ili vlažnu podlogu; staklenke bi se
mogle raspuknuti.
110
hr
Akrilamid u živežnim
namirnicama
Akrilamid nastaje prije svega pri jakom žemlje, kruh, fini pekarski proizvodi od
zagrijavanju žitarica i hrane od krumpira, kao prhkog tijesta (keksi, medenjaci).
što su primjerice čips, pommes frites, tost,
Savjeti oko spravljanja jela koja bi mogla sadržavati akrilamid
Trajanje pečenja neka bude što je moguće kraće.
Jelo neka bude zlatnožuto, a ne da potamne previše.
Velika i deblja hrana (komadi za pečenje) sadržavaju manje akrilamida.
Općenito



Pečenje
S gornjim i donjim zagrijavanjem maksimalno na 200°C.
Sa 3D-vrućim zrakom ili vrućim zrakom na maksimalno 180°C.
Keksi
S gornjim/donjim zagrijavanjem na maksimalno 190°C.
Sa 3D – vrućim zrakom ili s vrućim zrakom na maksimalno 170°C.
Ukoliko koristite jaje ili samo žumanjak umanjujete stvaranje akrilamida.
Pommes frites iz pećnice
Rasporedite ravnomjerno i u jednome sloju po limu za pečenje. Pecite količinu od
najmanje 400 g po limu, kako se krumpirići ne bi osušili.
Jela za isprobavanje
Ove su tablice nastale za potrebe istraživačkih
instituta, kako bi se olakšalo ispitivanje i
testiranje različitih uređaja.
Sukladno normi EN 50304/EN 60350
(2009),odnosno, IEC 60350.
Pečenje
Pečenje na 2 razine:
Univerzalnu tavu stavite uvijek iznad lima za
pečenje.
Pečenje na 3 razine:
Univerzalnu tavu stavite u sredinu.
Špricani kolači:
Limovi koje ste stavili istovremeno u pećnicu
ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
Tamne okrugle kalupe stavite jedan iznad
drugoga., vidi sliku.
Slika
36
Kolači u okruglim kalupima od bijeloga lima:
Peći na prvoj razini s gornjim/donjim
zagrijavanjem % . Koristite univerzalnu tavu
umjesto rešetke i kalupe postavite na nju.
Načini zagrijavanja:
: = 3D-vrući zrak
 /
= vrući zrak eco
% = gornje/donje zagrijavanje

= hydro pečenje
& = intenzivno zagrijavanje
Pokriveni kolač (kuglof) od jabuka na jednoj
razini.
Tamne kalupe stavite da stoje jedan pored
drugoga.
Pokriveni kolač (kuglof) od jabuka na dvije
razine:
111
hr
Jelo
Dodatna oprema i
kalupi
Špricani kolačići
(Prethodno
zagrijati*)
Lim za pečenje
Univerzalna tava +
lim za pečenje
2 lima za pečenje +
Univerzalna tava
Špricani kolačići
Lim za pečenje
Čajni kolačići
(prethodno
zagrijavanje*)
Lim za pečenje
Lim za pečenje
Univerzalna tava +
lim za pečenje
2 lima za pečenje +
Univerzalna tava
Vodeni biskvit
(prethodno zagrijati*)
Vodeni biskvit
Pokriveni kolač
od jabuka
Okrugli kalup na
rešetku
Okrugli kalup na
rešetku
rešetka+ 2 okrugla
kalupa promjera
20 cm
2 rešetke +
2 kalupa promjera
20 cm
Razina
Stupanj
zagrijavanja
Temperatura °C
Vrijeme pečenja
u minutama
3
3+1
:
140-150
140-150
30-40
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
/
140-150
30-45
3
3
3
3+1
:
:
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
5+3+1
:
130-150
25-40
160-170
30-40
160-180
30-40
2
2
/
2
&
170-190
80-90
3+1
:
170-190
70-90
*Za prethodno zagrijavanje nemojte koristiti brzo zagrijavanje.
Roštilj
Način zagrijavanja:
 ( = roštilj, veliki komadi
Ako namirnice stavljate direktno na rešetku,
onda postavite još univerzalnu tavu dodatno
na razinu 1. U njoj će se sakupljati sokovi i masnoće od pečenja, a pećnica će ostati čišća.
Jelo
Dodatna oprema
Razina
Prepeći tost tosta
(prethodno
zagrijavanje 10 min)
rešetka
5
Hamburger od
teletine 12 komad*
Rešetka+
4+1
Ne treba prethodno
univerzalna tava
zagrijavati
*Okrenite jednom na dvije trećine protekloga vremena.
112
Stupanj
zagrijavanja
Roštilj
stupanj
Vrijeme pečenja
u minutama
(
3
½-2
(
3
25-30
sr
si
Bezbednosna uputstva
Molimo da ovo uputstvo za rukovanje
pažljivo pročitate. Uputstvo za rukovanje
i montažu dobro čuvajte. U slučaju da
uređaj predate trećoj osobi, priložite uz
njega i ova uputstva.
Postupanje pre ugradnje
Transportna oštećenja
Posle raspakivanja vizuelno proverite stanje
uređaja. U slučaju transportnih oštećenja
uređaj ne priključivati.
Električni priključak
Samo ovlašćeno stručno lice sme ovaj
uređaj da priključi. U slučaju oštećenja zbog
pogrešnog priključenja gubite pravo na
garanciju.
Uputstva koja se tiču Vaše
bezbednosti
Ovaj uređaj je namenjen samo za privatnu
upotrebu u domaćinstvu. Uređaj koristite
isključivo za pripremanje jela.
Odrasli i deca ovaj uređaj ne smeju da koriste
bez nadzora,
 ako telesno ili duševno to nisu u stanju ili
 ako im nedostaju znanje i iskustvo.
Nikada ne dopustiti deci da se uređajem
igraju.
odstojanju.
 Nikada ne pripremati jela sa velikim
količinama visokoprocentnih alkoholnih
pića. Alkoholna isparenja mogu se u rerni
zapaliti. U receptima koristite samo male
količine visokoprocentnih alkoholnih pića i
vrata rerne otvarajte oprezno.
Opasnost od izbijanja požara!
 Zapaljive predmete nikada ne čuvati
unutar rerne. Nikada ne otvarati vrata
rerne, ako iz uređaja izlazi dim. U tom
slučaju rernu isključite. Izvucite mrežni
utikač iz strujne utičnice odnosno isključite
osigurač u kućnoj razvodnoj kutiji.
 Nikada neučvršćen papir za pečenje kod
predzagrevanja ne polagati na pleh. Kod
otvaranja vrata rerne nastaje strujanje
vazduha. Papir za pečenje može tada
da dodiruje grejne elemente i da se
zapali. Opteretite (pritisnite) uvek papir za
pečenje nekom posudom ili kalupom za
pečenje. Papirom za pečenje pokrivajte
samo potrebnu površinu. Papir ne sme da
strči van pleha.
Opasnost od kratkog spoja!
Nikada priključne kablove drugih
elektrouređaja ne kačiti na vruća vrata ovog
uređaja. Izolacija kabla može da se istopi.
Opasnost od povređivanja vrelom parom!
Nikada u vruću rernu ne ulivati vodu, jer će
nastati vrela vodena para.
Vruća unutrašnja prostorija rerne
Vrući pleh, pribor i posuđe
Prisutna je opasnost od zadobijanja
opekotina!
 Nikada ne dodirivati vruće, unutrašnje
površine rerne niti grejne elemente za
zagrevanje rerne. Vrata rerne pažljivo
otvarati, jer iz nje može da sune vrela
para. Držite malu decu na bezbednom
Opasnost od zadobijanja opekotina!
Nikada vrući pribor (plehove) ili posuđe ne
izvlačiti iz rerne bez kuhinjske krpe.
Nestručne opravke rerne
Opasnost od strujnog udara!
113
sr
Nestručne opravke su opasne. Opravke sme
da obavlja samo tehničar servisne službe,
obučen od strane nas. Ako je uređaj defektan,
izvucite mrežni utikač iz strujne utičnice ili
deaktivirajte osigurač na kućnoj razvodnoj
tabli. Zatim pozovite servisnu službu.
Samostalno čišćenje rerne
Opasnost od izbijanja požara!
 Prilikom samostalnog čišćenja rerne,
ostaci hrane,masti ili soka od pečenja se
mogu zapaliti. Pre svakog samostalnog
čišćenja rerne iz unutrašnje prostorije
rerne odstranite veće nečištoće.
 Na dršku vrata od rerne nikada ne kačite
zapaljive predmete, kao npr. kuhinjske
krpe. Uređaj tokom samostalnog čišćenja
postaje spolja izuzetno vreo. Decu držite
na odstojanju od rerne.




Opasnost od teških zdravstvenih oštećenja!
Prilikom samostalnog čišćenja, u rernu nikada
ne stavljati neprijanjajuće plehove ili modle.
Zbog velike toplote, neprijanjajući slojevi se
uništavaju i stvaraju se otrovni gasovi.

Uzroci oštećenja rerne
Pažnja!
 Pribor (plehovi), papir za pečenje ili posuđe 
na dnu rerne za kuvanje: nikakav pribor
(plehove) ne stavljati na dno rerne. Dno
rerne ne pokrivati folijom, svejedno o

kojoj se vrsti radi, ili papirom za pečenje.
Posuđe za kuvanje ne stavljati na dno
rerne ako je temperatura u rerni podešena
na više od 50 °C. U takvom slučaju nastaje
toplotna barijera. Vremena pečenja kolača
i mesa nisu više odgovarajuća podešenim
vrednostima i emajl biva oštećen.
Voda u vrućoj rerni: Ne uprskavati nikakvu
vodu u vruću rernu. Nastaje vodena
para. Nagle promene temperature mogu
prouzrokovati štete na emajlu.
Vlažne životne namirnice: U dužem
vremenu ne čuvati nikakve vlažne
namirnice u unutrašnjosti rerne kod
zatvorenih vrata rerne. Emajl biva oštećen.
Voćni sok: Ne prepunjavati pleh kod
pripremanja sočnih, voćnih kolača. Voćni sok
koji se preliva iz pleha za pečenje ostavlja za
sobom fleke, koje se više ne mogu otkloniti.
Za takve kolače po mogućnosti koristiti
dublje, univerzalne plehove.
Rashlađivanje rerne kod otvorenih vrata
uređaja: Ostaviti rernu da se ohladi sa
zatvorenim vratima rerne. U suprotnom,
okolni nameštaj tokom vremena može biti
oštećen pa i tada kad su vrata rerne samo
malo otškrinuta.
Jako zaprljan zaptivač vrata rerne: Kad je
zaptivač rerne jako zaprljan, vrata rerne
u radu više dobro ne zatvaraju. Prednji
delovi okolnog nameštaja mogu zbog toga
biti oštećeni. Zbog toga zaptivač rerne
držati uvek čistim.
Vrata rerne kao sedište ili površina za
odlaganje: Ne naslanjati se niti sedati na
otvorena vrata rerne. Nikakvo posuđe ili
pribor ne odlagati na vrata rerne.
Transportovanje uređaja: Uređaj ne
pridržavati niti nositi hvatanjem za dršku
vrata rerne. Drška vrata ne može da izdrži
težinu uređaja i može se polomiti.
Ovo je Vaša nova
električna rerna
Ovde ćemo Vas upoznati sa Vašom novom
električnom rernom. U ovom poglavlju
objasnićemo Vam ploču za rukovanje i
pojedinačne elemente za rukovanje. Isto
tako ovde ćete naći informacije o unutrašnjoj
prostoriji za kuvanje i o priboru i plehovima.
Ploča za rukovanje
Ovde vidite pregled ploče za rukovanje. U
zavisnosti od tipa uređaja moguća su neka
odstupanja u pojedinostima.
Slika
114
1
sr
Tasteri
Ispod pojedinačnih tastera nalaze se senzori.
Oni ne moraju da se pritiskaju jako. Dodirujte
samo konkretno potreban simbol.
Simbol
Funkcija tastera
!
Izbor vrste zagrevanja
`
Izbor programske automatike
q
Izbor sistema za samostalno čišćenje.
X
Kretanje za jedan red naniže
Y
Kretanje za jedan red naviše
f
dugi pritisak = izbor memorije
kratki pritisak = startovanje memorije
c
Podešavanje brzog zagrevanja
0
Otvaranje i zatvaranje menija vremenskih
funkcija
B
Uključenje i isključenje sijalice u rerni
°
kratki pritisak = pozivanje na uvid temperature rerne
dugi pritisak = otvaranje ili zatvaranje menija osnovnih
podešenosti
D
Aktiviranje/deaktiviranje obezbeđenja od
dece
%
Uključenje i isključenje rerne
n
kratki pritisak = startovanje rada/
zaustavljanje
dugi pritisak = prekid rada
Obrtni birač
Pomoću obrtnog birača
možete da
izmenite sve predložene i podešene vrednosti.
Obrtni birač je upustiv. Njegovo upuštanje
i oslobađanje vrši se pritiskanjem samog
obrtnog birača.
Displej
Displej je podeljen na različita područja.
natpis, prikazuje se samo pre početka rada
područje za podešavanja
statusno polje
Područje za podešavanja
U području za podešavanja prikazuju se
predložene vrednosti, koje možete da
menjate. Sa navigacijskim tasterima X i
Y krećete se od jednog do drugog reda.
Red u kojem se trenutno nalazite obeležen je
zagradama sa leve i desne strane. Vrednost
prikazanu u zagradi možete da promenite
pomoću obrtnog birača.
Statusno polje
Statusno polje se nalazi na donjem delu
displeja. Ono prikazuje aktuelno vreme, tekuću
vremensku funkciju ili aktiviranu fukciju za
bezbednost dece. U zavisnosti od podešavanja,
pre početka rada ćete dobiti kratke napomene.
Kontrola temperature
Stepenasti segmenti (gredice) sistema
za kontrolu temperature pokazuju faze
zagrevanja ili preostalu toplotu u unutrašnjosti
rerne.
Kontrola zagrevanja
Kontrola zagrevanja pokazuje porast
temperature u prostoriji za kuvanje. Kad se
svi segmenti popune, to je onda optimalni
vremenski trenutak za ubacivanje jela u rernu.
Slika
2
U vrstama rada za grilovanje i čišćenje rerne
ovi indikatorski segmenti se ne pojavljuju.
Za vreme procesa zagrevanja možete pomoću
tastera
° da pozovete na uvid aktuelnu
temperaturu zagrejanosti. Zbog termičke
inertnosti može se prikazana temperatura nešto
razlikovati od stvarne temperature u rerni.
Preostala toplota
Natpis
U najgornjem redu prikazana je odabrana
Posle isključenja uređaja, sistem za kontrolu
funkcija, npr. vrste zagrevanja, programi,
temperature pokazuje preostalu toplotu u
vremenske funkcije, itd. U nastavku sa desne
rerni. Ako je poslednja gredica ispunjena, u
strane strelice pokazuju u kojem pravcu
rerni vlada temperatura od ca. 300 °C. Ceo
možete da upravljate tasterima X i Y . indikator se gasi kad temperatura u rerni
Nakon početka rada, natpis nestaje.
padne na ca. 60 °C.
115
sr
Unutrašnja prostorija rerne
Rešetku ugurati sa krivinom ¾ nadole.
U unutrašnjosti rerne nalazi se sijalica.
Rashladni ventilator štiti rernu od pregrevanja.
Sijalica u rerni
Za vreme rada rerne svetli sijalica u njoj. Kod
podešenih temperatura do 60 °C i kod samostalnog
čišćenja,sijalica biva isključena. Tako je omogućena
optimalna, fina regulacija temperature.
Kad se vrata rerne otvore, uključuje se sijalica
u njoj.
Sa tasterom
sijalicu u rerni možete da
uključite i isključite.
B
Rashladni ventilator
Rashladni ventilator se uključuje i isključuje
po potrebi. Topli vazduh izlazi preko vrata.
Pažnja! Šliceve za ventilaciju ne prekrivati. U
suprotnom rerna se pregrejava.
Da bi se unutrašnjost rerne posle rada brže
ohladila, ventilator za hlađenje radi još izvesno
vreme posle isključenja rerne.
Pribor i plehovi
Pribor odnosno plehove možete da ugurate u
rernu na 5 različitih visina.
Pribor (plehove) možete da izvučete iz rerne
do dve trećine njihove dužine, bez opasnosti
da se prevrnu. Na taj način omogućeno je
lakše vađenje jela iz rerne.
5
Slika
Emajlirani pleh za pečenje kolača
Za kolače i peciva.
Pleh za pečenje ugurati u rernu sa
zakošenjem prema vratima rerne.
Slika
6
Univerzalni duboki pleh
Za sočni kolač, peciva, duboko zamrznuta
jela i velike komade mesa za pečenja. Ovaj
duboki pleh može da se koristi i kao posuda
za skupljanje masnoće kad se griluje direktno
na rešetki.
Univerzalni duboki pleh za pečenje ugurati u
rernu sa zakošenjem prema vratima rerne.
7
Slika
Nosač dodatnog pribora
Umetnuti ga sa leve i desne strane. Kod
samostalnog čišćenja, pomoću njega možete
da čistite npr. univerzalni pleh.
Poseban pribor
Poseban pribor može da se kupi u
specijalizovanoj prodavnici ili preko naše
servisne službe.
Bogatu ponudu za Vašu rernu naći ćete
u našim prospektima ili na internetu.
Raspoloživost posebnim priborom kao i Online
3
Slika
mogućnost nabavke različita je od zemlje
do zemlje. Bliže o tome vidite u prodajnim
Kad se pleh zagreje, on može da se deformiše. prospektima.
Čim se opet ohladi, nestaje deformacija i to
nema nikakav uticaj na njegovu funkcionalnu Svaki poseban pribor odnosno pleh ne
valjanost.
odgovara svakom uređaju. Molimo da kod
kupovine uvek date tačnu oznaku (E-Nr.)
Pribor možete inače da dokupite u servisu, u Vašeg uređaja.
specijalizovanoj prodavnici ili preko interneta.
Dovoljno je da kod poručivanja navedete HEZbroj.
4
Slika
Rešetka
Za posuđe, kalupe (forme) za kolače, pečenje
mesa, komade za grilovanje i duboko
zamrznuta jela.
116
sr
Poseban pribor
Rešetka
Emajlirani pleh
za pečenje
kolača
Unutrašnjost
rerne:
HEZ broj
Primena
sa nosačem
za plehove
HEZ334000
Za posuđe, forme za kolače, pečenje mesa,
grilovanje i duboko zamrznuta jela.
Za posuđe, forme za kolače, pečenje mesa,
grilovanje i duboko zamrznuta jela.
sa rebrima
-
HEZ334001
Podobnost za
samostalno
čišćenje
ne
ne
HEZ331070
Za kolač i peciva.
Pleh za pečenje ugurati u rernu sa
zakošenjem prema vratima rerne.
da
da
Univerzalni pleh
-
HEZ332070
Za sočni kolač, peciva, duboko zamrznuta jela
i velike komade mesa za pečenje. Ovaj duboki
pleh može da se koristi i kao posuda za skupljanje
masnoća kad se griluje direktno na rešetki.
Univerzalni tiganj-pleh ugurati u rernu sa
zakošenjem prema vratima rerne.
Ubacna rešetka
-
HEZ324000
Za pečenje mesa. Ovu rešetku uvek postavite
u sam univerzalni duboki pleh. Otkapna mast i
saft iz mesa bivaju pohvatani.
ne
HEZ325070
Za grilovanje umesto rešetke ili kao zaštita od
prskanja da se rerna ne bi jako isprljala. Pleh
za grilovanje koristiti samo u univerzalnom
tiganj-plehu.
Grilovanje na plehu za grilovanje: koristiti
samo na visinama 1, 2 i 3.
Pleh za grilovanje kao zaštita od prskanja:
ugurati univerzalni tiganj-pleh zajedno sa
plehom za grilovanje ispod rešetke.
da
HEZ317000
Idealan za picu, duboko zamrznute proizvode
ili velike okrugle kolače. Pleh za picu možete
da koristite umesto univerzalnog dubokog
pleha. Postavite pleh na rešetku i orijentišite
se na podatke u tabelama.
ne
Pleh za
grilovanje
Pleh za picu
Kamen za
pečenje
-
-
-
HEZ327000
Kamen za pečenje testa izvanredno
je pogodan za pripremanje hleba od
samostalno samlevenog brašna, hlebčića i
pice, koji treba da dobiju hrskavu donju koru.
da
Kamen za pečenje mora uvek biti prethodno
zagrejan na preporučenu temperaturu.
Profesionalni
tiganj sa
ubacnom
rešetkom
HEZ333070
Naročito pogodan za pripremu velikih količina
jela.
da
Poklopac za
profesionalni
tiganj
HEZ333001
Ovaj poklopac pravi od profesionalnog tignja
dobrog profesionalnog pekača.
ne
HEZ333100
Pogodan za pripremanja većih količina
hrane. Kompletan pribor se sastoji od jednog
dubokog tiganja sa ubacnom rešetkom, jedne
rešetke na koju se postavlja tiganj i jednog
teleskopskog izvlakača. Sa rešetkom za
postavljanje možete odlično da roštiljate.
ne
Profesionalni
izvlakač
sa rebrima
117
sr
Poseban pribor
Unutrašnjost
rerne:
HEZ broj
Primena
Podobnost za
samostalno
čišćenje
ne
Profesionalni
izvlakač Plus
sa rebrima
HEZ333102
Pogodan za pripremanja većih količina
hrane. Kompletan pribor se sastoji od jednog
dubokog tiganja sa ubacnom rešetkom, jedne
rešetke na koju se postavlja tiganj i jednog
teleskopskog izvlakača. Sa rešetkom za
postavljanje možete odlično da roštiljate.
Poklopac za
profesionalne
izvlakače
sa rebrima
HEZ333101
Ovaj poklopac pravi od profesionalnog tignja
dobrog profesionalnog pekača.
ne
ne
Stakleni pekač
-
HEZ915001
Stakleni pekač je pogodan za pripremu
jela dinstanjem sa malo tečnosti i nabujke
(kohove), koji se pripremaju u rerni. Naročito
je pogodan za programsku upotrebu ili
automatiku pečenja mesa.
Teleskopski
izvlakači
Dvostruki
sa nosačem
za plehove
HEZ338250
Sa šinama za izvlačenje na visinama 2 i 3
možete plehove (pribor) još dalje da izvučete,
bez opasnosti od prevrtanja.
Teleskopski
izvlakači
Trostruki
sa nosačem
za plehove
HEZ338352
Sa šinama za izvlačenje na visinama 1, 2 i 3
možete plehove (pribor) još dalje da izvučete,
bez opasnosti od prevrtanja. Trostruki
teleskopski izvlakač nije odgovarajući za
uređaje sa ražnjem.
ne
Trostruki
teleskopski
izvlakač sa
potpuunim
izvlačenjem
sa nosačem
za plehove
HEZ338356
Sa šinama za izvlačenje na visinama 1, 2 i 3
možete plehove (pribor) još dalje da izvučete,
bez opasnosti od prevrtanja. Trostruki potpuni
teleskopski izvlakač nije odgovarajući za
uređaje sa ražnjem.
ne
HEZ338357
Sa šinama za izvlačenje na visinama 1, 2 i
3 možete plehove potpuno da izvučete bez
opasnosti od prevrtanja. Izvlačive šine se
fiksiraju u izvučenom položaju tako da se
plehovi mogu lako postavljati.
Ovaj trostruki izvlakač sa stop-funkcijom nije
odgovarajući za uređaje sa okretnim ražnjem.
ne
Trostruki potpuni
teleskopski
izvlakač sa
funkcijom
zaustavljanja
(stop)
sa nosačem
za plehove
Filter za
filtriranje
isparenja
-
HEZ329000
Sistem za
kuvanje na pari
-
HEZ24D300
Staklena
duboka posuda
-
HEZ336000
S njim možete da naknadno opremite rernu.
Filter za kuhinjska isprarenja filtrira čestice
masti iz odvodnog vazduha i redukuje mirise.
Koristi se samo za uređaje sa drugom cifrom
6, 7 ili 8 u oznaci proizvoda (E-Nr.) (npr.
HB38AB570).
Za pripremu povrća i ribe na blagoj
temperaturi.
Duboki pleh od stakla za pečenje testa. Vrlo je
pogodan i kao posuda za serviranje.
118
ne
da
ne
ne
sr
Servisna služba za prodaju raznih artikala
Za Vaše kućne aparate možete u pojedinim zemljama u servisnoj službi, u specijalizovanoj prodavnici ili preko interneta, za pojedine zemlje u e-Shop-u da dokupite odgovarajuća sredstva za
negu i čišćenje ili ostali pribor. U tu svrhu potrebno je da date broj traženog artikla.
Krpe za negu površina od
plemenitog čelika.
Artikal-Nr. 311134
Smanjuju taloženje prljavštine. Impregnacijom sa
specijalnim uljem bivaju gornje površine uređaja sa
plemenitim čelikom optimalno negovane.
Gel za čišćenje grila i rerne
Artikal-Nr. 463582
Za čišćenje unutrašnjosti rerne. Gel je bez mirisa.
Krpa sa mikro-vlaknima
saćaste strukture
Artikal-Nr. 460770
Naročito odgovara za čišćenje osetljivih gornjih površina
kao npr. stakla, staklo-keramike, plemenitog čelika ili
aluminijuma. Ova krpa od mikro-vlakana u jednoj radnoj
operaciji otklanja prljavštinu nastalu od tečnosti i masnoća.
Štit za vrata rerne
Artikal-Nr. 612594
Njegovim postavljanjem deca su onemogućena da otvaraju
vrata rerne. U zavisnosti od uređaja ovo obezbeđenje
se uvrće na vrata na različite načine. Uvažite priloženo
uputstvo uz konkretni mehanizam za obezbeđenje vrata.
Postupanje pre prve
upotrebe rerne
3.
4.
U ovom poglavlju naći ćete sve što morate da
uradite pre nego što u Vašoj rerni prvi put zakuvate.
 Podesite aktuelno vreme po satu.
 Po potrebi promenite jezik tekstualnih
obaveštenja
 Zagrejte rernu.
 Očistite plehove i ostali pribor.
 Pročitajte bezbednosna uputstva sa
početka uputstva za upotrebu. Ona su
vrlo važna.
Aktuelno vreme i jezik su preuzeti. Aktuelno
vreme prikazano je na displeju.
Napomena: jezik možete da promenite u
svakom trenutku. Molimo pogledajte poglavlje
Osnovna podešavanja.
Zagrevanje rerne
Prvo podešavanje
Nakon što je Vaš novi uređaj priključen, na
displeju se u najgornjem redu pojavljuje natpis
«osnovno podešavanje». Podesite aktuelno
vreme i po potrebi promenite jezik tekstualnih
obaveštenja.
8
Slika
Podešavanje aktuelnog vremena i promena
jezika
1.
2.
Obrtnim biračem podesiti željeni jezik.
Moguće je birati između 30 različitih
jezika.
Pritisnuti taster 0 .
Da bi se odstranio miris novog uređaja,
zagrejte rernu u zatvorenom i praznom stanju.
Obratite pažnju na to da se u rerni ne nađu
ostaci ambalaže, npr. kuglice od stiropora..
Provetrite kuhinju dok se rerna zagreva.
Podesite vrstu zagrevanja na gornje/donje
zagrevanje i temperaturu 240 °C.
1.
Pomoću obrtnog birača podesite aktuelno 2.
vreme na satu.
Pritisnuti taster X . Pojaviće se
«odabrati jezik: nemački»
119
Pritisnuti taster % .
Pojaviće se početni displej sa opisom
tastera.
Odmah zatim pritisnite taster ! .
U najgornjem redu stoji natpis
«vrste zagrevanja». U području za
podešavanja predloženi su 3D-topao
sr
3.
4.
5.
6.
vazduh i 160 °C . Zagrade stoje levo i
desno od vrste zagrevanja.
Pomoću obrtnog birača izmeniti vrstu
zagrevanja na gornje/donje zagrevanje.
Pomoću tastera X izmeniti temperaturu.
Zagrade stoje levo i desno pored
temperature.
Sa obrtnim biračem izmeniti temperaturu
na 240 °C.
Pritisnuti taster n .
Rerna počinje da radi. Natpis «vrste
Uključenje i
isključenje rerne
Pomoću tastera %
isključujete.
zagrevanja» nestaje sa displeja.
Posle 60 minuta rernu isključiti tasterom % .
Stepenasti segmenti temperaturne kontrole
pokazuju preostalu toplotu u rerni.
7.
Čišćenje pribora i plehova
Pre nego što pribor prvi put upotrebite, temeljno
ga očistite toplim rastvorom za ručno pranje
posuđa i mekom kuhinjskom krpom.
Ukoliko u narednih par sekundi ne pritisnete
nijedan taster, biće predloženo određeno
podešavanje.Ovo predloženo podešavanje je
uvek vrsta zagrevanja 3D-topao vazduh i 160
°C.
rernu uključujete i
Slika
Uključenje
Pritisnuti taster % .
Pojaviće se početni displej sa opisom tastera.
Slika 9
Odaberite željeni način rada:

! Taster = vrsta zagrevanja

` Taster = programi

q Taster = samostalno čišćenje

f Taster = memorisana podešenost memorije
10
Vi u svakom trenutku možete da izaberete
drugi način rada.
O tome kako se vrši podešavanje pročitajte u
odgovarajućim poglavljima..
Isključenje rerne
Pritisnuti taster % . Rerna se isključuje, na
displeju se prikazuje vreme.
Podešavanje rerne
Vrsta zagrevanja
i područje
temperature
U ovom poglavlju možete da pročitate
 koje vam vrste zagrevanja za Vašu rernu
stoje na raspolaganju
 kako da podesite vrstu zagrevanja i
temperaturu
 i kako da podesite brzo zagrevanje rerne.
3D-vrući vazduh
30-275 °C
Vrste zagrevanja
Za Vašu rernu stoji vam na raspolaganju veliki
broj vrsta zagrevanja. Tako za svako jelo
možete da izaberete optimalnu vrstu pripreme.
120
Vrući vazduh eco*
30-275°C
Primena
Za kolače i peciva na jednoj do
tri visine. Ventilator ravnomerno
raspodeljuje toplotu prstenastog
grejnog tela na leđnom zidu po
unutrašnjosti rerne.
Za kolače i peciva, nabujke,
duboko zamrznute i gotove
proizvode, meso i ribu, na jednoj
visini bez predzagrevanja.
Ventilator ravnomerno
raspoređuje energetski
optimizovanu toplotu prstenastog
grejnog tela u unutrašnjosti rerne.
sr
Vrsta zagrevanja
i područje
temperature
Gornje/donje
zagrevanje
30-300 °C
Hidro-pečenje
30-300 °C
Stepen za picu
30-275 °C
Intenzivna toplota
30-300 °C
Toplota odozdo
30-300 °C
Grilovanje
sa kružećim
vazduhom
30-300 °C
Gril, velika
površina
Stepeni grilovanja:
1 (slabo), 2
(srednje) ili 3
(jako)
Gril, mala površina
Stepeni grilovanja:
1(slabo), 2
(srednje) ili 3
(jako)
Primena
Vrsta zagrevanja
i područje
temperature
Za kolače, nabujke i posne
komade mesa za pečenje, npr.
juneće ili divljači, na jednom
nivou pečenja. Toplota dolazi
ravnomerno odozgo i odozdo.
Lagano krčkanje
70-90 °C
Za peciva sa kvascem, npr. hleb,
hlebčiće ili pletenicu sa kvascem,
i za peciva od testa za princeskrofne, npr. princes krofne ili
biskvit. Toplota ravnomerno
dolazi odozgo i odozdo. Vlažnost
iz životne namirnice ostaje u rerni
kao vodena para.
Za brzu pripremu duboko
zamrznutih proizvoda bez
predzagrevanja, npr. za picu,
pomfrit ili štrudlu. Toplota dolazi
odozdo i od prstenastog grejnog
tela smeštenog u leđnom zidu.
Za jela sa hrskavom koricom.
Toplota dolazi odozgo, a posebno
intenzivno odozdo.
Za pasterizaciju (ukuvavanje)
i dopecivanje ili davanje braon
boje. Toplota dolazi odozdo.
Za pečenje mesa, živine i cele
ribe. Grejno telo za gril i ventilator
naizmenično se uključuju i
isključuju. Ventilator vitla vrući
vazduh oko jela.
Za grilovanje odrezaka, kobasica,
tosta i komada ribe. Ispod
grejnog tela za grilovanje biva
zagrevana cela površina.
Za grilovanje odrezaka, kobasica,
tosta i komada ribe u malim
količinama. Samo srednji deo
grejnog tela za gril postaje vruć.
Primena
Odmrzavanje
Za lagano krčkanje komada ribe.
Toplota pri nižim temperaturama
ravnomerno dolazi sa obe strane.
Za odmrzavanje npr. mesa,
živine, hleba i kolača. Ventilator
vitla topli vazduh oko jela.
30-60 °C
Zagrevanje
Za zagrevanje posuđa, npr. od
stakla ili porcelana.
30-70 °C
Održavanje
toplote
60-100 °C
Za održavanje toplote skuvanih
jela.
Preporučena
podešavanja
Preporučena podešavanja za
brojna jela
* Vrsta zagrevanja sa kojom je utvrđena klasa energetske
efikasnosti po standardu EN50304.
Podešavanje vrste zagrevanja i temperature
Pritisnuti taster ! . Na displeju bivaju predloženi
simbol za 3D-vrući vazduh i 160 °C.
Ovu podešenost možete odmah da startujete
pomoću tastera n .
Ako poželite da podesite neku drugu vrstu
zagrevanja i drugu temperaturu, postupite na
sledeći način:
Primer na slici: Podešenost za gornje/donje
zagrevanje, 185 °C.
1. Pomoću obrtnog birača podesiti željenu
vrstu zagrevanja.
Slika
11
2. Pomoću tasteraX preći na temperaturu.
Slika
12
3. Sa obrtnim biračem podesiti željenu temperaturu.
Slika
13
Pritisnuti taster n
Rad startuje.
* Vrsta zagrevanja sa kojom je utvrđena klasa energetske
efikasnosti po standardu EN50304.
Slika
121
14
.
sr
Kad jelo bude gotovo rernu isključiti pomoću
tastera % ili ponovo izabrati vrstu rada i
rernu podesiti.
Otvaranje vrata rerne u međuvremenu
Rad rerne biva zaustavljen. Posle zatvaranja
vrata rad se nastavlja.
kuvanja. Vrsta zagrevanja je trajno određena.
Do željenog jela ćete doći birajući između
više nivoa. Isprobajte i pogledajte raznovrsne
obroke.
Odabrati jelo
1. Pritisnite taster ! .
Na displeju se kao predlog pojavljuje
podešavanje 3D- toplog vazduha i 160
°C.
2. Okrenuti obrtni birač u levo, na
preporučena podešavanja. Pojavljuje se
Izmena temperature ili stepena grilovanja
prva kategorija jela.
To je moguće u svakoj fazi rada. Sa obrtnim
3. Pomoću tastera X promenite
biračem izmeniti temperaturu ili stepen snage
kategoriju jela i pomoću obrtnog birača
grilovanja.
odaberite željenu kategoriju.
Pomoću tastera X krećete se na
Potpuno prekidanje rada rerne
naredno polje. Pomoću obrtnog birača
Radi prekidanja rada držati pritisnutim taster odabraćete
sledeću kategoriju.
Na kraju će se prikazati podešavanje
n dok se na displeju ne pojavi 3D-vrući
vazduh i 160 °C. Sad možete ponovo da
za odabrano jelo. Možete da promenite
podešavate.
temperaturu, ali ne i vrstu zagrevanja.
Pritisnite taster n . Počinje rad rerne. U
Pozivanje na uvid informacija o
statusnom polju prikazuje se trajanje rada
podešenosti
rerne i ono kreće da teče.
Kratko pritisnuti taster ° . Prva informacija
se prikazuje. Svaku dalje informaciju pozivate Isticanje trajanja rada rerne
pomoću obrtnog birača
. Dobijate
Čuje se signalni ton. Rerrna se više ne
informacije o temperaturi zagrevanja, vrstama zagreva. U statusnom polju se prikazuje
zagrevanja, visini nivoa na kojem se nalazi
00.00.00. Signal možete i pre isteka vremena
pribor (pleh) , i o priboru (plehovima).
da isključite tasterom 0 .
Pauza u radu rerne
Kratko pritisnuti taster n . Rerna dolazi u
stanje pauze. Trepće simbol n . Ponovo
pritisnuti taster n , rad teče dalje.
Podešavanje nekog trajanja (npr. kuvanja)
Vidi poglavlje Vremenske funkcije,
podešavanje trajanja kuvanja.
Izmena temperature ili stepena grilovanja
Sa obrtnim biračem izmeniti temperaturu ili
stepen snage
grilovanja.
ì
Pomeranje vremena završetka
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, pomeranje
vremena završetka kuvanja.
Izmena trajanja rada rerne
Pritisnuti taster 0 i pomoću obrtnog birača
izmeniti vreme trajanja rada rerne.
Pritisnuti taster 0
.
Preporučena podešavanja
Kada izaberete neko jelo iz preporučenih
podešavanja, optimalne vrednosti
podešavanja su već unete. Možete da birate
između brojnih različitih kategorija. Pronaći
ćete veliki broj jela sa našim preporučenim
podešavanjima: od kolača, hleba, peradi,
divljači , sve do nabujaka i gotovih jela.
Možete da promenite temperaturu i trajanje
Pozivanje na uvid informacija o
podešenosti
Pritisnuti taster ° i pomoću obrtnog birača
pozvati informaciju.
Odgoda završetka kuhanja
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, odgodite
vrijeme završetka kuhanja.
122
sr
Pomeranje vremena završetka
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, pomeranje
vremena završetka kuvanja.
Pored podešene temperature pojavljuje
se simbol c . Stepenasti segmenti
temperaturne kontrole se popunjavaju.
Podešavanje brzog
zagrevanja
Brzo zagrevanje je završeno kad su svi
segmenti popunjeni. Čućete kratak signal.
Gasi se simbol c . Stavite jelo u rernu.
Brzo zagrevanje rerne nije odgovarajuće za
sve vrste zagrevanja.
Informacije
Odgovarajuće vrste zagrevanja
 3D-vrući vazduh
 gornje/donje zagrevanje
 hidro-pečenje
 stepen zagrevanja za picu
 intenzivno zagrevanje
Odgovarajuće temperature
Brzo zagrevanje ne funkcioniše ako je
podešena temperatura ispod 100 °C. Ako
je temperatura u unutrašnjosti rerne samo
neznatno niža od podešene temperature, brzo
zagrevanje nije potrebno. Ono se ne uključuje.
 Ako izmenite vrstu zagrevanja, prekida
se brzo zagrevanje.
 Podešeno trajanje kuvanja teče nezavisno od brzog zagrevanja odmah posle
starta.
 Za vreme brzog zagrevanja možete
preko tastera
da pozovete na uvid
aktuelnu temperaturu u rerni.
 Da bi dobili ravnomeran rezultat kuvanja,
stavite Vaše jelo u rernu tek tada, kad se
brzo zagrevanje završi.
Prekidanje brzog zagrevanja
Pritisnuti taster c . Ovaj simbol se gasi.
Podešavanje brzog zagrevanja
Pritisnuti taster c
za brzo zagrevanje.
Vremenske funkcije
Meni vremenskih funkcija pozivate pomoću
tastera 0 . Moguće su sledeće funkcije:
Kad je rerna isključena:
 Podešavanje budilnika
 Podešavanje aktuelnog vremena
Kad je rerna uključena:
 Podešavanje trajanja kuvanja
 Pomeranje vremena završetka kuvanja
 Podešavanje budilnika
Podešavanje vremenskih
funkcija – kratko objašnjeno
1. Otvoriti meni pomoću tastera 0 .
2. Pomoću tastera X i Y promenite
nivo i sa obrtnim biračem podesite vreme
ili trajanje rada.
3. Meni zatvoriti sa tasterom 0
.
Kako da podešavate svaku pojedinačnu
funkciju, biće opširno opisano u nastavku.
Podešavanje trajanja kuvanja
Ako podesite vreme trajanja kuvanja za Vaše
jelo, onda se rad rerne automatski završava
posle ovog vremena. Rerna se zapravo više
ne zagreva.
Pretpostavka: Vrsta zagrevanja i temperatura
su podešeni.
123
sr
Napomena: Možete da podešavate samo
sate i minute.
Primer na slici: Podešenost za gornje/donje
zagrevanje, 180 °C, trajanje kuvanja 45
minuta.
1. Pritisnuti taster 0
.
Otvara se meni vremenskih funkcija.
Slika
15
2. Sa obrtnim biračem podesiti trajanje
kuvanja.
Slika
16
3. Pritisnuti taster 0
.
Meni vremenskuh funkcija biva zatvoren.
4. Ako rad rerne nije još startovao, pritisnuti
taster n .
Trajanje kuvanja u statusnom polju vidljivo
ističe.
Vreme trajanja kuvanja je isteklo
Oglašava se jedan signal. Prestaje zagrevanje
rerne. U statusnom polju se prikazuje ( 0
00:00). Tonski signal možete prevremeno da
ugasite sa tasterom 0
.
Prekid vremena trajanja kuvanja
Otvoriti meni sa tasterom 0 . Pomoću
obrtnog birača podesiti vreme na ( 0 00:00).
Meni zatvoriti sa tasterom 0 .
 svih vrsta zagrevanja i svih jela iz
preporučenih podešavanja
 mnogih programa
 i kod samostalnog čišćenja.
Primer: Stavili ste jelo u rernu u 9.30 časova.
Trajanje kuvanja je 45 minuta i jelo je gotovo u
10.15 časova. Vi želite, međutim, da jelo bude
gotovo u 12.45 časova.
Pomerite vreme završetka sa 10.15 časova
na 12.45 časova. Rad startuje dakle u 12.00
časova i završava u 12.45 časova.
Ova funkcija može da se koristi i kod
samostalnog čišćenja. Pomerite samostalno
čišćenje na noćni period i preko dana ćete imati
rernu u svako doba na raspolaganju.
Pomeranje završetka kuvanja
Pretpostavka: Podešen način rada rerne
nije startovan.Trajanje kuvanja je podešeno.
Otvoren je meni vremenskih funkcija 0 .
1.
Pomoću tastera X preći u opciju
vremena završetka 0 . U drugom
redu je prikazano vreme kada će rad
rerne biti završen.
Slika
17
2. Pomoću obrtnog birača vreme završetka
pomeriti na kasnije.
Slika 18
3. Sa tasterom 0 zatvoriti meni
vremenskih funkcija.
Izmena vremena trajanja kuvanja
4. Sa tasterom n izmenu potvrditi.
Meni otvoriti pomoću tastera 0
.
Pomoću obrtnog birača izmeniti vreme trajanja
Preuzeto je dato podešavanje. Rerna je u
kuvanja. Meni zatvoriti sa tasterom 0
.
poziciji čekanja 0 . Vreme završetka stoji
u statusnom polju. Rerna će početi sa radom
Pomeranje vremena
u odgovarajućem vremenu. Vreme trajanja
završetka kuvanja
vidljivo ističe u statusnom polju.
Obratite pažnju na to da lako pokvarljive životne
Trajanje kuvanja je isteklo
namirnice ne smeju predugo da stoje u rerni
Oglašava se signal. Rerna se više ne zagreva.
Pomeranje vremena završetka kuvanja Na pokazivaču vremena stoji ( 0 00:00).
Signalni ton možete prevremeno da isključite
moguće je kod
sa tasterom 0 ..
124
sr
Korekcija vremena završetka
funkcija. Sa obrtnim biračem vratiti vreme na ( Ova korekcija je moguća sve dotle dok je
0 00:00). Meni zatvoriti sa tasterom 0 .
rerna u poziciji čekanja. Radi korekcije otvoriti
meni sa tasterom 0 . Pritisnuti taster
Izmena vremena budilnika
Sa tasterom 0 otvoriti meni vremenskih
X i obrtnim biračem korigovati vreme
završetka. Ovaj meni sada zatvoriti pomoću
funkcija i sa obrtnim biračem u sledećim
tastera 0 .
sekundama izmeniti vreme budilnika. Ovaj
meni sada zatvoriti sa tasterom 0 .
Poništenje (opoziv) vremena završetka
Ovo je moguće sve dotle dok je rerna u
Podešavanje aktuelnog vremena
poziciji čekanja. U tom cilju otvoriti meni
Da biste aktuelno vreme mogli podesiti ili
sa tasterom 0 . Pritisnuti taster X i
izmeniti, rerna mora da bude isključena.
obrtnim biračem vratiti unazad vreme
završetka. Ovaj meni sada zatvoriti pomoću
Posle nestanka struje
tastera 0
.
Posle nestanka i ponovnog dolaska struje na
displeju svetli natpis «Osnovna podešavanja».
1. Sa obrtnim biračem podesiti aktuelno
Podešavanje budilnika
vreme.
Budilnik radi nezavisno od rerne. Možete da
2. Pritisnuti taster 0 .
ga koristite kao kuhinjski budilnik i u svako
Aktuelno vreme je preuzeto.
doba podesiti.
Izmena pokazivanog aktuelnog vremena
1. Pritisnuti taster 0 .
Primer: kod prelaska sa letnjeg na zimsko
Otvara se meni vremenskih funkcija.
računanje vremena:
2. Sa obrtnim biračem podesiti tekuće
1. Pritisnuti taster 0
.
vreme za budilnik.
Otvara se meni vremenskih funkcija.
2. Sa tasterom X preći u opciju
3. Zatvoriti meni vremenskih funkcija
aktuelnog vremena.
pomoću tastera 0 .
3. Sa obrtnim biračem promeniti aktuelno
vreme.
Displej se vraća u prvobitno stanje.
4. Pritisnuti taster 0 .
Prikazani su simbol U za budilnik i vreme
Zatvara se meni vremenskih funkcija. Aktuelno
Posle isteka vremena
vreme je promenjeno.
Oglašava se jedan signal. Vreme je isteklo.
Pokazivač stoji na ( 0 00:00). Tasterom
Skidanje aktuelnog vremena sa pokazivača
Kada je rerna isključena, na displeju se
0 prikaz se prevremeno gasi.
pokazuje aktuelno vreme.Aktuelno vreme
Prekidanje rada budilnika
možete da izbrišete sa displeja. Više o tome
Pomoću tastera 0 otvoriti meni vremenskih pogledajte u poglavlju osnovnih podešenosti.
Memorija
Pomoću ove posebne memorije možete
podešenost za neko jelo da memorišete i
zatim da ga u svako doba ponovo pozovete.
Memorisanje raznih
podešavanja u ovu memoriju
Ova memorija ima puni smisao ako neko jelo
pripremate vrlo često.
Samostalno čišćenje ne može biti memorisano u
ovu memoriju.
125
sr
Startovanje memorije
1. Podesiti vrstu zagrevanja, temperaturu
i eventualno trajanje kuvanja za željeno
jelo. Rernu ne startovati. Ako neki
program želite da memorišete u ovu
memoriju: taj program izabrati i podesiti
težinu životne namirnice. Ne startovati.
U memoriju memorisana podešavanja za Vaše
jelo mogu biti startovana u svako doba.
1. Kratko pritisnuti taster f
Bivaju prikazane memorisane
podešenosti. Ukoliko se pojavi natpis
«prazno mesto za memorisanje», znači
da tu nije sačuvana podešenost. Ne
možete da pokrenete memoriju. Prvo
sačuvajte željenu podešenost, onako
kako je opisano u čuvanju memorije.
2. Pritisnuti taster n .
2. Držati pritisnutim taster f dok
na displeju ne zasvetli «memorija
sačuvana».
Podešenost je sada memorisana u ovu
posebnu memoriju i može u svako doba biti
startovana.
Podešenost iz ove posebne memorije startuje.
Memorisanje neke druge podešenosti
Izmena već izvršenih podešavanja
Ovo je moguće u svako vreme. Ako sledeći
put startujete memoriju, pojavljuje se ponovo
prvobitno u memoriju memorisana podešenost.
Izvršiti ponovno podešavanje i memorisanje.
Stara podešavanja bivaju prekrivena
(obrisana) novim
Sabat (praznična)
podešenost
Sa ovom podešenošću ova rerna kod gornjeg/
donjeg zagrevanja drži temperaturu između 85
°C i 140 °C. Vi u ovoj opciji možete da podesite
trajanje (uključenosti rerne) od 24 do 73 sata.
Tokom ovog vremena ostaju jela u rerni topla,
a da Vi ne morate više da je uključujete i
isključujete.
4. Sa tasterom 0 otvoriti meni vremenskih
funkcija.
Biva predloženo 27:00 sati.
5. Sa obrtnim biračem podesiti željeno
trajanje.
6. Pritisnuti taster n .
Sabat podešenost startuje. Trajanje vidljivo
ističe u statusnom polju.
Startovanje sabat podešenosti
Trajanje uključenosti je isteklo
Rerna se više ne zagreva.
Pretpostavka: U osnovnim podešenostima
aktivirali ste „Sabbateinstellung ja“ (sabat
podešenost – da). Vidi poglavlje Osnovne
podešenosti.
1. Pritisnuti taster !
.
Na displeju biva predložen 3D-vrući
vazduh, 160 °C.
2. Obrtni birač okrenuti u levo na sabat
podešenost.
3. Sa tasterom X preći na opciju
temperature i sa obrtnim biračem podesiti
željenu temperaturu.
Pomeranje vremena završetka
Pomeranje sabat-zagrevanja na kasnije nije
moguće.
Poništenje (opoziv) sabat-podešenosti
Držati pritisnutim taster n dok se ne pojavi
3D-vrući vazduh, 160 °C. Sad možete iznova
da podešavate.
126
sr
Obezbeđenje od dece
Da deca ne bi nenamerno uključila rernu ili
izmenila podešenost, ona ima obezbeđenje
od dečje nepažnje.
kada Vi uključite obezbeđenje od dece.
Isključenje obezbeđenja od dece
Taster ključ H držati pritisnutim dok se
simbol ne ugasi. Sad možete ponovo da
podešavate.
Aktiviranje obezbeđenja od dece
Držati pritisnutim taster ključ D dok se ne
pojavi simbol D . To traje oko 4 sekunde.
Ploča za rukovanje time je blokirana.
Zaključavanje vrata rerne
Osnovno podešavanje možete da izmenite
tako da se dodatno zaključavaju vrata od
rerne. Kako se to radi, pročitajte u poglavlju
osnovna podešavanja. Vrata rerne se
zaključavaju kada temperatura rerne postigne
50 °C. Pojaviće se simbol H . Ukoliko je
rerna isključena, vrata rerne se zaključavaju
Informacija:
D Uprkos aktiviranom obezbeđenju
od dece, Vi pomoću tastera D možete
rernu da uključite ili dugim pritiskom na
taster %
možete rernu da isključite, da
podesite budilnik, promenite aktuelno vreme
ili da isključite signalni ton.
Osnovne podešenosti
Vaša rerna ima različite osnovne podešenosti,
koje u svako doba možete prilagoditi svojim
potrebama.
Osnovna podešenost
Izabrati jezik:
nemački
Trajanje signalnog tona:
srednje
Ton tastera:
isključen
Informacija: U tabeli možete naći sve osnovne
podešenosti i mogućnosti njihovih izmena.
U zavisnosti od opremljenosti Vašeg uređaja
na displeju bivaju prikazane samo osnovne
podešenosti koje su odgovarajuće za Vašu rernu.
Mogućnosti
Moguće je odabrati 29 drugih
jezika
srednje =2 minuta
kratko = 10 sekendi
dugo = 5 minuta
uključen
isključen*
Kontrast:
dnevno
srednje
noćno
Npr. jači kontrast:
Prikaz aktuelnog vremena:
uključen
uključen
isključen*
Osvetljenje displeja:
srednje
Objašnjenje
Jezik tekstova na displeju
Vreme koje označava koliko
dugo se čuje signalni ton
nakon isteka trajanja rada
Potvrdni ton kod pritiska na
neki taster. * Izuzetak: kod
uključenja i isključenja uređaja
uvek se oglašava ton.
Osvetljenje displeja
Kontrast displeja
Prikaz aktuelnog vremena kad je
rerna isključena
* Aktuelno vreme se pojavljuje sve
dok je prikazana preostala toplota.
127
sr
Osnovna podešenost
Mogućnosti
Objašnjenje
Sijalica u rerni kod rada rerne:
uključena
uključena
isključena
Rad nastaviti posle zatvaranja
vrata rerne:
automatski
Automatski
Isključeno*
Osvetljenje u prostoru za
kuvanje
Način na koji će rerna raditi
nakon otvaranja i ponovnog
zatvaranja vrata rerne.
*Sa n rerna nastavlja sa
radom.
Dodatno zabravljenje vrata +
obezbeđenje od dece:
ne
ne
da
Dodatno zabravljenje vrata
kada je aktivirana funkcija
obezbeđenja od dece.
Promeniti rezultat kuvanja
svih programa programske
automatike.
na desno: intenzivnije
na levo: slabije
Individualno prilagođavanje
npr. za intenzivniji rezultat
kuvanja:
Prikaz opisa tastera:
uključen
uključen
isključen
Nakon uključivanja rerne
prikazuje se početni displej
3D-topao vazduh
predlog: 160 °C
Od 30 do maksimalno 275°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Topli vazduh eco
predlog: 160 °C
Od 30 do maksimalno 275°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Gornje/donje zagrevanje
predlog: 160 °C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Hidro-pečenje
predlog: 160 °C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Stepen za picu
predlog: 200 °C
Od 30 do maksimalno 275°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Intenzivno zagrevanje
Predlog: 190°C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Toplota odozdo
Predlog: 150°C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Grilovanje sa kružećim vazduhom
Predlog: 190°C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Grilovanje, veća površina
Predlog:jako
jako
srednje
slabo
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
Grilovanje sa roštiljem
predlog: 250 °C
Od 30 do maksimalno 300°C
Trajno promeniti predloženu
temperaturu vrste zagrevanja.
128
sr
Osnovna podešenost
Mogućnosti
Objašnjenje
Grilovanje, manja površina
Predlog:jako
jako
srednje
slabo
Trajno promeniti predloženi
stepen vrste zagrevanja
Lagano krčkanje
Predlog: 80 °C
Od 70 do maksimalno 90°C
Trajno promeniti predloženi
stepen vrste zagrevanja
Odmrzavanje
Predlog: 30 °C
Od 30 do maksimalno 60°C
Trajno promeniti predloženi
stepen vrste zagrevanja
Zagrevanje
Predlog: 50 °C
Od 30 do maksimalno 70°C
Trajno promeniti predloženi
stepen vrste zagrevanja
Održavanje toplote
Predlog:70 °C
Od 60 do maksimalno 100°C
Trajno promeniti predloženi
stepen vrste zagrevanja
Vreme rada rashladnog
ventilatora posle isključenja:
srednje
kratko
srednje
dugo
vrlo dugo
Trajanje rada rashladnog
ventilatora posle isključenja
Sistem za čišćenje:
ne
ne
da
Podešavanje koje pokazuje da li
je ugrađena funkcija samostalnog
čišćenja plafona i bočnih zidova
rerne = sistem samostalnog čišćenja
Teleskopski izvlakač:
ne
ne
da
Podešavanje koje pokazuje
da li su ugrađeni teleskopski
izvlakači
Sabat podešenost:
ne
ne
da
Pogledajte poglavlje
«podešavanje sabata»
Ponovo uspostaviti podešavanje:
ne
ne
da
Sve izmene vratiti na osnovne
podešenosti
Izmena osnovnih podešenosti
Pretpostavka: Rerna mora biti isključena.
Primer: Izmena osnovne podešenosti trajanja
signalnog tona sa srednjeg na kratko.
1. Taster ° držati pritisnutim u trajanju
oko 4 sekunde, dok se na displeju ne
pojavi natpis «osnovna podešenost»,
odnosno dok se na pojavi prva osnovna
podešenost «odaberite jezik: nemački».
2. Pomoću tastera X izabrati željenu
osnovnu podešenost.
3. Sa obrtnim biračem izmeniti osnovnu
podešenost.
4. Sad možete da izmenjujete ostale osnovne
podešenosti. U tu svrhu se tasterima Y
i X krećite do željene podešenosti.
Sa obrtnim biračem izmeniti osnovnu
podešenost.
5. Držati pritisnutim taster °
dok se ne
pojavi aktuelno vreme. To traje približno
četiri sekunde. Sve preduzete izmene
sada su memorisane.
Storniranje izmena
Pritisnuti taster % . Obavljene izmene nisu
preuzete.
129
sr
Automatsko isključenje rerne
Vaša rerna ima funkciju automatskog
isključenja. Ona postaje aktivna kad nijedno
trajanje nije podešeno i ako podešenosti na
vašem uređaju nisu bile menjane duže vreme.
Kada će se to isključenje desiti, zavisi od
podešene temperature ili stepena grilovanja.
Automatsko isključenje aktivno
Na displeju se pojavljuje natpis «automatsko
isključenje». Rad rerne je prekinut.
Da bi se gornji napis ugasio, pritisnite bilo koji
taster. Sad možete ponovo da podešavate.
Napomena: Ako je podešeno neko trajanje,
rerna se više neće zagrevati posle isteka tog
trajanja. Funkcija automatskog isključenja nije
dakle potrebna.
Samostalno čišćenje rerne
Kod samostalnog čišćenja rerna se zagreva
do 500 °C. Na taj način se uništavaju ostaci
pečenja i grilovanja, a vi treba samo da
odstranite te ostatke.
•
Možete da izaberete neki od tri stepena čišćenja.
Stepen
čišćenja
1
2
3
Jačina
čišćenja
laki
srednji
intenzivni
Trajanje čišćenja
cca 1 sat, 15 minuta
cca 1 sat, 30 minuta
cca 2 sata
pomerajte osovinu za zatvaranje vrata.
Ostavite uređaj da se ohladi. Držite decu
dalje od uređaja.
Rerna tokom samostalnog čišćenja
postaje iziuzetno vruća.. Nikada ne
otvarajte vrata uređaja i rukom nikada
ne pomerajte osovinu za zaključavanje.
Sačekajte da se uređaj ohladi. Decu
držite dalje od uređaja.
Opasnost od požara!
Rerna tokom samostalnog čišćenja postaje
Što su nečistoće jače i starije, utoliko veći bi iziuzetno vruća. Na vrata rerne nikada ne
trebao da bude stepen čišćenja. Dovoljno je kačiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe.
da rernu čistite na svaka dva do tri meseca. Držati prednju stranu uređaja slobodnu.
Po potrebi možete da je čistite i češće. Jedno
čišćenje troši oko 2,5-4,7 kilovatnih sati.
Pre samostalnog čišćenja rerne
Važne napomene
Radi Vaše sigurnosti, vrata rerne se zaključavaju
automatski. Vrata rerne će se ponovo moći
otvoriti tek kada rerna malo ohladi i kada se
isključi simbol ključa, koji označava zaključavanje.
Lampica za svetlo u rerni ne svetli tokom
samostalnog čišćenja rerne.
•
Opasnost od zadobijanja opekotina!
Unutrašnjost rerne postaje tokom
samostalnog čišćenja veoma topla.
Ne otvarajte vrata rerne i rukom ne
Iz unutrašnjosti rerne povadite pribor i posuđe.
Kako da demontirate nosače plehova,
pročitajte u poglavlju Nega i čišćenje.
Očistite vrata i ivice rerne u predelu
zaptivenog dela rerne. Zaptiveni deo ne ribati.
Opasnost od požara!
Ostaci hrane, mast i sok od pečenja se mogu
zapaliti. Vlažnom krpom obrišite rernu i pribor
koji čistite u njoj.
Čišćenje pribora (plehova)
Nosači plehova nisu pogodni za samostalno
130
sr
čišćenje. Izvadite ih iz rerne.Ako želite da
čistite i pribor, upotrebite odgovarajući držač.
Njime možete da čistite emajlirani pribor, npr
univerzalne plehove koji nemaju neprijanjajuću
podlogu.Uvek čistite samo jedan deo pribora.
Neemajlirani pribor, npr. rešetka, nije pogodan
za samostalno čišćenje. Izvadite ga iz rerne.
Opasnost od zadobijanja ozbiljnih
zdravstvenih oštećenja!
Nikada u samostalnom programu čišćenja
ne čistite plehove i modle koji imaju
neprijanjajuću podlogu. Zbog velike toplote,
antiprijanjajuća podloga biva uništena i
nastaju otrovni gasovi.
Držače plehova ubacite sa leve i desne
strane.
Slika
19
20
Podešavanje stepena
čišćenja
1. Pritisnuti taster q .
Biva predložen stepen čišćenja 3.
Čišćenje možete odmah startovati
pomoću tastera n .
Ako želite da izmenite stepen čišćenja:
Vrata rerne se zaključavaju nedugo
nakon početka rada. Svetli simbol H za
zaključavanje vrata rerne.
Posle isteka čišćenja
Na displeju stoji (00:00). Rerna se više ne
zagreva. Tek kada se isključi simbol H ,
vrata rerne se mogu ponovo otvoriti.
Prekidanje čišćenja
Tasterom % isključiti rernu.Sve dok svetli
simbol H , vrata rerne su zaključana.
Korekcija stepena čišćenja
Posle starta stepen čišćenja ne može biti više
izmenjen.
Čišćenje treba da se odvija noću
Da bi rerna mogla da se koristi preko dana,
pomerite završetak čišćenja u noć. Vidi
odeljak Vremenske funkcije, pomeranje
završetka.
Posle samostalnog čišćenja
Kad se unutrašnjost rerne sasvim ohladi,
očistite ostatke pepela pomoću vlažne krpe.
1. Sa obrtnim biračem izabrati željeni stepen
čišćenja.
2. Sa tasterom n čišćenje startovati.
Nega i čišćenje
Brižljivom negom i čišćenjem Vaša rerna dugo
vremena ostaje lepa i funkcionalna. Kako da
rernu pravilno negujete i čistite, objasnićemo
Vam ovde.
refleksi sijalice u rerni.
 Emajl na vrlo visokim temperaturama
biva zapečen. Time mogu nastati neznatne razlike u boji. To je normalno i
nema nikakav uticaj na funkcionisanje
rerne. Ivice tankih plehova ne mogu se
potpuno emajlirati., stoga one mogu dati
osećaj nedorađenosti, šta međutim nema
nikakav uticaj na zaštitu od korozije.
Saveti i uputstva
 Male razlike u boji na frontalnoj strani
rerne nastaju zbog različitih materijala kao
što su staklo, plastika ili metal.
 Senke na staklu vrata, koje deluju kao
zavese različitih boja, jesu svetlosni
131
sr
Sredstva za čišćenje
Da različite gornje površine ne bi bile oštećene
pogrešnim sredstvima za čišćenje, uvažite
instrukcije u narednoj tabeli. Ne koristiti:
 nikakva oštra ili abrazivna sredstva za
čišćenje,
 nikakva sredstva za čišćenje sa jakim
sadržajem alkohola,
 tvrde abrazivne jastučiće ili sunđere za
čišćenje,
 čistače pod visokim pritiskom ili
paročistače.
Nove krpe (sunđere) za pranje posuđa isperite
temeljno pre upotrebe.
Područje
Sredstvo za čišćenje
Frontalna strana
rerne
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa:
Sa krpom za pranje očistiti i
osušiti mekom krpom. Ne koristiti
nikakvo sredstvo za čišćenje
stakala ili strugač za staklo.
Plemeniti čelik
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa:
Sa krpom za pranje očistiti i sa
mekom krpom posušiti. Fleke
od kamenca, masti, skroba i
belančevina odmah odstraniti,
jer se ispod može obrazovati
korozija.
U servisnoj službi ili u
specijalizovanoj prodavnici mogu
da se nabave specijalna sredstva
za negu plemenitog čelika, koja
su odgovarajuća za vruće gornje
površine. Sredstva za negu tanko
nanositi mekom krpom.
Stakla vrata
Sredstvo za čišćenje stakla:
Izbrisati mekom krpom. Ne
upotrebljavati strugač za staklo.
Zaštita vrata
Čistač plemenitog čelika
(nabavljiv u servisnoj službi ili
specijalizovanoj prodavnici):
voditi računa o napomenama
proizvođača.
Unutrašnjost
rerne
Toplo sredstvo za pranje sudova
ili sirće razblaženo sa vodom:
čistiti sa sunđerom za suđe.
U slučaju jače zaprljanosti koristite
abrazivnu spiralu od plemenitog
čelika ili hemijski čistač rerni. Ova
sredstva koristiti samo u hladnoj
rerni.
Najbolje je da primenite sistem za
samostalno čišćenje. Više o tome
pogledajte u poglavlju samostalno
čišćenje!
Stakleni poklopac
sijalice u rerni
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa: Očistiti krpom za pranje.
Noseći skelet za
plehove
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa: Razmekšati i očistiti
krpom za pranje posuđa ili četkom.
Teleskopski
izvlakači
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa:
Očistiti krpom ili četkom za pranje
posuđa. Ne razmekšavati ih, prati
ih u mašini za pranje posuđa ili u
sistemu za samostalno čišćenje.
Pribor (plehovi)
Toplo sredstvo za ručno pranje
posuđa: Razmekšati i očistiti
krpom za pranje posuđa ili četkom.
Demontaža i ugradnja
nosećeg skeleta
Radi čišćenja možete da demontirate noseći
skelet. Rerna mora da bude ohlađena.
Demontaža skeleta
1. Skelet s prednje strane rerne podignuti
naviše.
2. Skelet zatim otkačiti (slika A).
3. Posle toga kompletan skelet povući
prema sebi
4. i potpuno izvući (slika B).
Slika
21
Skelet očistiti sredstvom za ručno pranje posuđa i sunđerom. Kod prisustva zapečene
prljavštine koristiti četku.
132
sr
Ponovna ugradnja skeleta
1.
2.
1.
Skelet prvo utaknuti u stražnju buksnu,
zatim nešto potisnuti unazad (slika A).
Tada skelet ubaciti i u prednju buksnu
(slika B).
2.
3.
22
Slika
Skeleti odgovaraju za desnu i levu stranu.
Udubljenje na skeletu uvek mora da stoji ispod.
Demontaža i ponovna
ugradnja vrata rerne
Radi čišćenja i skidanja stakala vrata, možete
da demontirate vrata rerne.
Kod ponovnog postavljanja vrata paziti
na to da oba šarnira budu uvedena ravno
u otvor (slika A).
Zarez na šarniru mora da se zabravi na
obe strane (slika B).
Obe blokadne poluge ponovo zatvoriti
(slika C). Zatvoriti vrata rerne.
Slika
25
Opasnost od povređivanja!
Ako vrata rerne slučajno ispadnu iz ležišta ili
neki šarnir odapne, ne zavlačiti prste u šarnir,
već pozvati servisnu službu.
Skidanje zaštite vrata rerne
Šarniri vrata rerne imaju po jednu blokadnu polugu.
Zaštita vrata rerne može da promeni boju. Da
Ako su blokadne poluge zatvorene (slika A), vrata
bi ste je detaljno očistili, možete je demontirati.
su učvršćena i ne mogu da se demontiraju.
Ako su blokadne poluge radi demontaže vrata
1. Sasvim otvorite vrata rerne
rerne otvorene (slika B), šarniri su osigurani.
2. Odšrafite zaštitu sa vrata rerne. U
Oni tada ne mogu da odapnu.
tom cilju odvrnite šrafove sa leve i
desne strane (slika A).
23
Slika
3. Skinite zaštitu (slika B)
Opasnost od povređivanja!
26
Slika
Ako su šarniri neosigurani, oni odapinju velikom
Vodite računa o tome da se vrata rerne ne
snagom. Obratite pažnju na to da blokadne
poluge budu uvek potpuno zatvorene, odnosno zatvore dok se štit ne skine. Može da dođe do
oštećenja unutrašnjeg stakla.
kod skidanja vrata sasvim otvorene..
Zaštitu stakla očistite sredstvom za čišćenje
plemenitog metala.
Skidanje vrata
4. Zaštitu ponovo postaviti i pričvrstiti.
1. Vrata rerne potpuno otvoriti.
5. Zatvorite vrata rerne.
2. Obe blokadne poluge sa leve i desne
strane otvoriti (slika A).
Demontaža i ugradnja stakala vrata
3. Vrata rerne sada zatvoriti do
ograničavača. Sa obe ruke prihvatiti vrata Radi boljeg čišćenja možete skinuti stakla sa
sa leve i desne strane. Još malo zatvoriti vrata rerne.
i izvući vrata (slika B).
Kod demontaže unutrašnjih stakala pazite na to
kojim redosledom skidate stakla. Da bi se stakla
Slika
ponovo ugradila pravilnim redosledom, orijentišite
24
se po brojevima koji se nalaze na staklima.
Ponovna ugradnja vrata
Demontaža stakala
Vrata rerne ponovo okačiti obrnutim
redosledom.
1. Skinuti kompletna vrata rerne i položiti ih
133
sr
stoji naptis „right above“.
1. Donje staklo ugurati koso unazad (slika
A).
2. Držeće spojnice nataknuti na staklo sa
desne i leve strane, poravnati tako da
se opruge nalaze iznad rupa za vijke, pa
zategnuti (slikaB).
Slika
28
na neku krpu sa ručkom naniže.
2. Odvrnuti poklopac gore na vratima
rerne. U tu svrhu odviti vijke levo i desno
(slikaA).
3. Gornje staklo podići i izvući (slikaB). .
4. Odvrnuti držeće spojnice sa desne i leve
strane (slikaC). Staklo izdići i skinuti
držače od stakla (slika C) Izvući staklo.
Slika
3. Najviše staklo ugurati koso unazad.
27
Glatka površina mora da bude izvana.
Očistite stakla sa sredstvom za čišćenje
stakala i mekom krpom.
Ne koristiti nikakva oštra ili abrazivna sredstva
za čišćenje niti strugač za staklo, pošto bi
staklo moglo biti oštećeno.
4. Postaviti poklopac i učvrstiti vijcima.
5. Okačiti vrata rerne.
Rernu ponovo korisite tek kad ste sigurni
da su stakla pravilno ugrađena.
Ugradnja stakala
Kod ugradnje obratite pažnju na to da na oba
stakla na donjem levom delu prednje strane
Pojavila se smetnja, šta
učiniti?
Kad nastupi neka smetnja, najčešće se radi
našem studiju za kuvanje. Tamo ćete naći
samo o sitnici. Pre nego što pozovete servisnu mnoge savete i uputstva za kuvanje.
službu, molimo da uz pomoć ove tabele sami
pokušate da otklonite smetnju.
Opasnost od strujnog udara!
Tabela smetnji
Ako Vam neko jelo ne uspe optimalno, molimo
da pročitate poglavlje Za Vas testirano u
Nestručne opravke su opasne. Samo sa naše
strane obučeni tehničari servisne službe smeju da vrše opravke.
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje/uputstvo
Rerna ne funkcioniše.
Kućni osigurač je defektan.
Pogledajte na kućnoj razvodnoj tabli da
li je osigurač ispravan.
Na displeju stoji
(00:00). Aktuelno
vreme je neispravno.
Desio se nestanak struje.
Podesite aktuelno vreme još jednom i
pritisnite taster 0 .
134
sr
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje/uputstvo
Rerna ne može da
se otvori. Na displeju
se pojavljuje «Vreme
00.00.00». Prikazano
vreme nije aktuelno.
Desio se nestanak struje tokom
samostalnog čišćenja.
Podesite aktuelno vreme i pritisnite
taster 0 . Sačekajte da se rerna
ohladi. Simbol H će nestati. Sada
možete da otvorite vrata rerne.
Rerna se ne zagreva
ili se izabrana vrsta
zagrevanja ne da
podesiti.
Nije prepoznata vrsta zagrevanja.
Podesite još jednom.
Rerna se ne zagreva.
Na displeju svetli tekst
«demo».
Rerna se nalazi u
demo(nstracionom) modusu.
Isključite osigurač na kućnoj razvodnoj
tabli i posle minimalno 20 sekundi
ponovo ga uključite. U sledećih 2
minuta držati pritisnutim taster D 4
sekunde, zapravo dok se ne ugasi
natpis «demo».
Na displeju se
pojavljuje natpis
«automatsko
isključenje».
Atomatsko isključenje postalo je
aktivno. Rerna se isključuje.
Pritisnite bilo koji taster. Tekst će biti
izbrisan. Možete ponovo da vršite
podešavanje.
Signalizacija grešaka sa (E)
Ako se na displeju pojavi signalizacija greške
obeležena sa E, pritisnite taster 0 . Time je
signal greške ugašen. Može se desiti da se na
kraju mora ponovo podesiti aktuelno vreme.
Signalizacija
greške
E011
E115
Ako se greška ponovo prikaže, pozovite
servisnu službu.
Kod sledeće signalizacije greške možete sami
sebi da pomognete.
Mogući uzrok
Otklanjanje/uputstvo
Neki taster je bio suviše dugo
pritisnut ili se zaglavio.
Pritiskajte sve tastere pojedinačno. Proverite da li
su tasteri čisti. Ako signalizacija ostaje, pozovite
servisnu službu.
Temperatura u unutrašnjosti
rerne je previsoka.
Vrata rerne se zaključavaju. Sačekajte da se rerna
ohladi. Pomoću tastera 0 izbrišite signalizaciju
greške.
Zamena sijalice na plafonu rerne
vek sijalice.Koristite samo ove sijalice.
Ukoliko sijalica u rerni pregori, mora
biti zamenjena. Temperaturno izdržljive
230V-halogene sijalice od 25 vati možete da
nabavite u servisnoj službi ili specijalizovanoj
prodavnici. Halogenu sijalicu uzimajte
pomoću suve krpe.Na taj način ćete produžiti
Opasnost od strujnog udara!
Isključiti osigurač u kućnoj razvodnoj kutiji.
1.
135
Kuhinjsku krpu položiti u hladnu rernu,
kako bi se izbegla moguća oštećenja.
Skinuti stakleni poklopac odvrtanjem u
sr
kako bi se izbegla moguća oštećenja.
Skinuti stakleni poklopac. U tom cilju
stakleni poklopac rukom otvoriti odozdo
(slika A). Ako bi se poklopac teško
skidao, uzeti neku kašiku za ispomoć.
levo (slikaA).
2.
Izvući lampu – ne odvrtati je (slika B).
Postaviti novu sijalicu, pri tom voditi
računa o položaju sijaličinih štapića.
Snažnim pritiskanjem pričvrstiti sijalicu.
Slika
3.
4.
29
Stakleni poklopac ponovo uvrnuti. Pritom
ga na jednoj strani umetnuti a sa druge
čvrsto pritisnuti.
Skloniti kuhinjsku krpu i uključiti
osigurač.
2.
Izvući lampu – ne odvrtati je (slika B).
Postaviti novu sijalicu, pri tom voditi
računa o položaju sijaličinih štapića.
Snažnim pritiskanjem pričvrstiti sijalicu.
3.
Stakleni poklopac ponovo nabaciti. Paziti
na to da ispupčenje u staklu bude na
desnoj strani. Staklo ubaciti odozgo i
čvrsto pritisnuti sa donje strane (slika C).
Staklo se tad zabravljuje.
Zamena leve sijalice u rerni
Ukoliko ova sijalica u rerni pregori, mora
biti zamenjena. Temperaturno izdržljive
230V-halogene sijalice od 25 vati možete da
nabavite u servisnoj službi ili specijalizovanoj
prodavnici. Halogenu sijalicu uzimajte pomoću
suve krpe.Na taj način ćete produžiti vek
sijalice Koristite samo ove sijalice.
Opasnost od strujnog udara!
Isključiti osigurač u kućnoj razvodnoj kutiji.
1.
Slika
4.
30
Skloniti kuhinjsku krpu i uključiti osigurač.
Stakleni poklopac
Oštećeni stakleni poklopac mora biti
zamenjen. Odgovarajući poklopac možete
da nabavite u servisnoj službi. U tom cilju
potrebno je dati E-broj i FD-broj Vašeg
uređaja.
Kuhinjsku krpu položiti u hladnu rernu,
Servisna služba
Ako Vaš uređaj mora da bude popravljen,
naša servisna služba je za Vas tu. Mi uvek
nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe i da bi
se izbegle nepotrebne posete tehničara.
E-broj i FD-broj uređaja
Ako pozovete našu servisnu službu, molimo
da im saopštite broj proizvoda (E-broj) i
serijski broj (FD-broj) Vašeg uređaja, da bi vas
mi mogli kvalifikovano zbrinuti. Tipsku pločicu
sa ovim brojevima imate na desnoj, bočnoj
strani vrata rerne. Da u slučaju potrebe ne bi
dugo morali da tražite ove brojeve, podatke
za Vaš uređaj i telefonski broj servisne službe
možete da unesete ovde.
E-broj:
FD-broj:
Servisna služba
Imajte na umu da poseta servisnog tehničara
u slučaju pogrešnog rukovanja nije besplatna
ni u garantnom roku.
Kontaktne podatke za najbliže servise za sve
zemlje imate ovde, odnosno u priloženom
spisku servisnih službi.
Imajte poverenja u kompentenciju ovog
proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će
opravku obaviti obučeni servisni tehničari, koji
su opremljeni originalnim rezervnim delovima
za Vaš kućni uređaj.
136
sr
Energija i životna sredina
Vaš novi uređaj je posebno energetski
efikasan. Ovde imate uputstva za energetski
optimizovanu vrstu zagrevanja – vrući vazduh
eco.Osim toga, naći ćete i savete kako da
uštedite još više energije i ekološki deponujete
uređaj.
Vrsta zagrevanja „vrući
vazduh eco“
samo ako je to potrebno.
Tabela
U tabeli ćete pronaći izbor jela koja su
najpogodnija za pripremu pomoću vrućeg
vazduha eco, kao i uputstva o odgovarajućoj
temperaturi i trajanju pečenja. Možete videti
koji pribor je odgovarajući i na kom nivou da
pečete.
Sa ovom energetski efikasnom vrstom
zagrevanja mnoga jela možete pripremiti
na jednoj visini. Ventilator na leđnoj strani
ravnomerno raspoređuje toplotu prstenastog
grejnog tela po unutrašnjosti rerne. Pečenje
kolača, mesa kao i kuvanje uspevaju bez
predzagrevanja.
Temperatura i trajanje pečenja zavise od
količine, sastava i kvaliteta namirnica.
Zbog toga su u tabeli navedena područja
podešavanja. Prvo pokušajte sa nižim
vrednostima. Niža temperatura daje
ravnomerniju braonkastu boju. Ako je
potrebno, sledeći put povećajte temperaturu.
Uputstva
 Jelo stavite u hladnu praznu rernu. Samo
u tom slučaju optimizacija energije ima
efekta.
 Za vreme pečenja vrata rerne otvarajte
Stavite forme i posuđe na sredinu rešetke. Ako
namirnice stoje direktno na rešetki,univerzalni
pleh dodatno ugurajte na visinu i kako bi se
sakupile masnoće i Vaša rerna ostala čistija.
Jela sa vrućim
vazduhom eco
Pribor
Visina
Tempera-tura °C
Trajanje minuta
Biskvitno testo na plehu sa
suvim nadevom
Niska voćna forma
3
170-190
25-35
Biskvitno testo u formama
Povišena/okrugla forma
2
160-180
50-60
Osnova torte, biskvitno testo
Pleh za pečenje
2
160-180
20-30
Voćni kolač, fini, biskvitno
testo
Pleh za pečenje
2
160-180
50-60
Testo sa kvascem na plehu,
sa suvim prilogom
Pleh za pečenje
3
170-190
25-35
Mešeno testo na plehu sa
suvim nadevom
Niska voćna forma
3
180-200
20-30
Biskvitna rolna
Uzdignuta forma
3
170-190
15-25
Biskvitna osnova, 2 jajeta
Pleh za pečenje
2
150-170
20-30
Biskvitna torta, 6 jaja
Pleh za pečenje
2
150-170
40-50
Pecivo od lisnatog testa
Pleh za pečenje
3
180-200
20-30
Sitno pecivo
Pleh za pečenje
3
130-150
15-25
Špric-pecivo
Pecivo od testa za princes
krofne
Pleh za pečenje
3
140-150
30-45
Pleh za pečenje
3
210-230
35-45
Kolač i pecivo
137
sr
Jela sa vrućim
vazduhom eco
Pribor
Visina
Tempera-tura °C
Trajanje minuta
Hlebčići, raženo brašno
Pleh za pečenje
3
200-220
20-30
Zapečen krompir u kolutovima
Forma za kohove
2
160-180
60-80
Lazanje
Forma za kohove
2
180-200
40-50
Pica, tanka osnova
Univerzalni duboki pleh
3
190-210
15-25
Pica, debela osnova
Univerzalni duboki pleh
2
180-200
20-30
Pomfriti
Univerzalni duboki pleh
3
200-220
20-30
Chicken wings
Univerzalni duboki pleh
3
220-240
20-30
Riblji štapići
Univerzalni duboki pleh
3
220-240
10-20
Napečeni hlebčići
Univerzalni duboki pleh
3
180-200
10-15
Juneće meso bez kosti,
pirjano, 1,5 kg
Posuda zatvorena
2
190-210
130-150
Svinjsko meso, vrat, 1 kg
Posuda otvorena
2
190-210
110-130
Teleće meso, but, srednji deo,
1,5 kg
Posuda otvorena
2
190-210
110-130
Dorade riba, 2 kom. po 750 g
Univerzalni duboki pleh
2
170-190
50-60
Dorade riba u slanoj kori,
900 g
Univerzalni duboki pleh
2
170-190
60-70
Štuka, 1000 g
Univerzalni duboki pleh
2
170-190
60-70
Pastrmka, 2 komada po 500 g
Univerzalni duboki pleh
Rešetka + univerzalni
duboki pleh
2
170-190
45-55
2+1
190-210
30-40
Nabujci
Duboko zamrznuti proizvodi
Meso
Riba
Riblji filet, komad 100 g
Štednja električne energije
 Predzagrevanje rerne uključiti samo
tada kad je to navedeno u receptu ili u
tabelama uputstva za rukovanje.
 Upotrebljavajte tamne, crno lakirane
ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni
naročito dobro primaju toplotu.
 Kod kuvanja ili pečenja otvarajte vrata
rerne po mogućnosti što ređe.
 Veće količine kolača najbolje je da pečete
jedne posle drugih, jer je tada rerna još vruća.
Time se skraćuje vreme pečenja za druge po
redu kolače. Vi takođe možete da stavljate u
rernu i po dva kalupa, jedan pored drugog.
 Kod dužih vremena kuvanja rernu možete
da isključite 10 minuta pre završetka
kuvanja i tako koristite preostalu toplotu
za kako bi se kuvanje dovršilo.
Ekološki ispravno
deponovanje
Deponujte ambalažu na ekološki ispravan
način.
138
Ovaj uređaj je deklarisan u skladu sa
evropskom smernicom 2002/96/EG o
dotrajalim električnim i elektronskim
uređajima (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Smernica
daje okvir za važeće deponovanje i
reciklažu dotrajalih uređaja u zemljama, članicama EU.
sr
Programska automatika
Sa programskom automatikom sasvim
jednostavno će Vam uspeti rafinirana dinstana jela,
sočna pečenja i ukusni prilozi. Ušteđujete sebi tako
trčkaranje i zalivanje, a rerna ostaje čišća.
Rezultat kuvanja je zavisan od kvaliteta mesa
i od veličine i vrste posude. Kad gotovo jelo
vadite iz rerne, koristite odgovarajuće krpe.
Posuda je vrlo vruća. Potrebna je opreznost
kod otvaranja posude, iz nje izlazi vrela para.
Posuda
Programska automatika je pogodna samo za
pečenje mesa u zatvorenoj posudi. Izuzetak
je samo zapecivanje pečenja od buta i plećke.
Koristite samo posudu sa dobro zatvarajućim
poklopcem. Uvažavajte takođe uputstva
proizvođača posuđa.
Odgovarajuća posuda
Mi preporučujemo toplotno postojanu
(vatrostalnu) posudu (do 300 °C) od stakla ili
staklo-keramike. Pekač od plemenitog čelika
samo je uslovno pogodan. Njegova glatka
gornja površina vrlo jako reflektuje toplotno
zračenje. Jelo postaje manje braonkasto i
meso slabije kuvano. Ako već koristite pekač
od plemenitog čelika, skinite pokopac posle
završetka programa. Meso tada još prepeći
na stepenu grilovanja 3 u trajanju od 8 do 10
minuta. Ako koristite pekač od emajliranog
čelika, livenog gvožđa (gusa) ili presovanog
aluminijuma, jelo tada dobija jaču braon boju.
U tom slučaju dodajte malo više tečnosti.
Neodgovarajuća posuda
Posude od svetlog, izglačanog aluminijuma,
neglazirane gline ili posude od plastike ili sa
ručkama od plastike nisu odgovarajuće.
Veličina posude
Meso treba da prekrije oko dve trećine
dna posude. Na taj način dobijate lep fond
pečenja.
Razmak između mesa i poklopca mora da
iznosi najmanje 3 cm. Meso za vreme pečenja
može da poraste.
Priprema jela
Koristite sveže ili zamrznuto meso. Mi
preporučujemo sveže meso temperature
frižidera.
Izaberite odgovarajuću posudu.
Izvažite sveže ili zamrznuto meso, živinu ili
ribu. Tačna uputstva dobićete u odgovarajućim
tabelama. Težina vam je potrebna radi
podešavanja.
Začinite meso. Zamrznuto meso začinite isto
kao i sveže meso.
Kod mnogih jela potrebno je dodavanje
tečnosti. Dodajte toliko tečnosti u posudu,
koliko je potrebno da se dno prekrije sa oko ½
cm. Ako u tabeli stoji „nešto“ tečnosti, većinom
je dovoljno 2-3 supene kašike. Kad kod tečnosi
piše „da“, sme se dodati i više tečnosti.
Poštujte uputstva data ispred i u tabelama.
Zatvorite posudu poklopcem pa je postavite
na visinu 2 na rešetku.
Kod nekih jela pomeranje vremena završetka
nije moguće. Ova jela su označena jednom
zvezdicom*.
Posudu uvek stavljajte u hladnu rernu.
Programi
Živina
Položite meso živine u pekač sa grudima
prema gore. Punjena živina nije pogodna za
ovu vrstu pripreme.
Kod kuvanja više živinskih bataka podesite
težinu najtežeg bataka. Bataci bi morali da
budu približno iste težine.
Primer: 3 pileća bataka-karabataka sa 300 g,
320 g i 400 g. Podesite 400 g.
Ako poželite da dva jednako teška pileta
pripremite u jednom pekaču, podesite isto
kao kod bataka, prema težini najtežeg. Kada
pripremate ćureće grudi, dodajte izdašno
tečnosti, da bi ćuretina ostala sočna.
139
sr
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Pilići, sveži*
0,7-2,0
ne
težina mesa
Poularde, sveže*
1,4-2,3
ne
težina mesa
Patka, sveža*
1,6-2,7
ne
težina mesa
Guska, sveža*
2,5-3,5
ne
težina mesa
Mlada ćurka, sveža*
2,5-3,5
ne
težina mesa
Ćureće grudi, sveže
0,5-2,5
mnogo
težina mesa
Batak, sveži
npr. pileći, ćureći, guščiji,
mlade ćurke
0,3-1,5
ne
Težina najtežeg bataka
Batak, zamrznut*
npr. pileći, ćureći, guščiji,
mlade ćurke
0,3-1,5
ne
Težina najtežeg bataka
Živina
Meso
Dodajte toliko tečnosti u posudu, koliko je
navedeno u tabeli.
Juneće meso
tečnosti. Možete da koristite takođe i tečnost
od mariniranja. Za kuvani goveđi odrezak
dodavati tečnost (vodu ili bujon) dok se skoro
potpuno ne prekrije meso. Rostbif kuvati sa
masnom stranom prema gore.
Za pirjano (dinstano) meso dodati dovoljno
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Pirjano meso, sveže
npr. gornji deo leđa, but, plećka,
kiselo pečenje
0,5-3,0
da
težina mesa
Pirjano meso, zamrznuto*
npr. gornji deo leđa, but,
plećka
0,5-2,0
da
težina mesa
Rostbif, sveži, medijum,
npr. ruža
0,5-2,5
ne
težina mesa
Rostbif, sveži, engleski,
npr. ruža
0,5-2,5
ne
težina mesa
Rostbif, zamrznut, dinstan,
npr. ruža
0,5-2,0
ne
težina mesa
Mleveno meso*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Kuvani goveđi odrezak, svež
0,5-2,5
mnogo
težina mesa
Juneće meso
Teleće meso
Kada pripremate osso buco, u posudu
dodajte dosta povrća (celer, paradajz,
šargarepu) i na povrću raspodelite goveđu
kolenicu. Po potrebi dodajte tečnost (bujon).
140
sr
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
0,5-3,0
da
težina mesa
Meso za pečenje, sveže,
vrat, vrh vrata
0,5-3,0
nešto
težina mesa
Meso za pečenje,
zamrznuto, nemasno
npr. unutrašnji deo buta,
okruglasti deo buta
0,5-2,0
da
težina mesa
Meso za pečenje,
zamrznuto, vrat, vrh vrata
0,5-2,0
nešto
težina mesa
But sa kostima, sveži
0,5-2,5
da
težina mesa
Osso buco, npr. goveđa
kolenica sa povrćem
0,5-3,5
da
težina mesa
Teleće meso
Meso za pečenje, sveže,
nemasno npr. unutrašnji deo
buta, okruglasti deo buta
Svinjsko meso
Meso sa kostima položite u pekač tako da
strana sa kostima bude okrenuta prema dnu.
Meso sa kožom položite u posudu sa kožom
okrenutom nagore. Nasecite kožu pre kuvanja
u formi rešetke, ne povređujući pri tome tkivo
mesa.
Programi
Plećku obrađenu kao za šunku položiti u
posudu sa slojem slanine okrenutim nagore.
Plećku radi dobijanja lepe korice zapeći u
otvorenoj posudi.
Kod pečenja mesa podesite težinu
pojedinačnog komada mesa, za rolovano
meso podesite ukupnu težinu.
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Svinjski vrat, sveži, bez
kostiju
0,5-3,0
da
težina mesa
Svinjski vrat, sveži, sa
kostima
0,5-3,0
da
težina mesa
Svinjski vrat, zamrznut,
bez kostiju*
0,5-2,0
da
težina mesa
Svinjski vrat, zamrznut,
sa kostima*
0,5-2,0
da
težina mesa
Svinjski kotlet, svež, sa
kostima
0,5-3,0
da
težina mesa
Svinjski file, svež
0,5-2,5
da
težina mesa
Rolovana svinjetina
0,5-3,0
da
ukupna težina
Svinjetina sa koricom,
sveža, npr. od trbuha
0,5-3,0
ne
težina mesa
0,5-3,0
ne
težina mesa
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Svinjsko meso
Svinjetina sa koricom,
sveža, npr. od plećke
Mleveno meso*
141
sr
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Usoljena, blago dimljena
svinjetina, sa kostima, sveža
0,5-3,0
da
Težina mesa
Svinjsko pečenje od buta,
sveže, soljeno, dinstati
1,0-4,0
nešto
Težina mesa
Svinjsko pečenje od buta,
sveže, soljeno, sa koricom*
1,0-4,0
ne
Težina mesa
Nivo težine
u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za
podešavanje
0,5-2,5
nešto
težina mesa
0,5-2,5
ne
težina mesa
0,5-2,5
nešto
težina mesa
0,5-2,0
nešto
težina mesa
0,5-2,0
ne
težina mesa
But, zamrznut, sa kostima,
prokuvan*
0,5-2,0
nešto
težina mesa
Mleveno meso*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Ovčije pečenje, sveže, npr.
od plećke
0,5-3,0
da
težina mesa
Ovčije pečenje, zamrznuto,
npr. od plećke
0,5-2,0
da
težina mesa
Jagnjeće i ovčije meso
Kod mesa za pečenje i buta podesite na
težinu mesa, dok kod pečenja mlevenog mesa
podesite na ukupno težinu.
Programi
Jagnjeće meso
But, sveži, bez kostiju,
prokuvan
But, sveži, bez kostiju,
medium
But, sveži, sa kostima,
prokuvan
But, zamrznut, bez kostiju,
prokuvan*
But, zamrznut, bez kostiju,
medium
Ovčije meso
Meso divljači
Meso divljači možete da prekrijete slaninom.
Ono tada ostaje sočnije, ali ne dobija tako
jaku braon boju. Za finiji ukus meso divljači
pre kuvanja možete da marinirate preko noći u
frižideru u pacu od maslaca, u vinu ili sirćetu.
Programi
Ako kuvate više zečijih butkica, težinu
podesite za najtežu butkicu.
Meso od kunića možete takođe da kuvate
u parčićima pripremljenim za porcije. Tada
podesite ukupnu težinu.
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
0,5-3,0
da
težina mesa
Meso divljači
Jelensko meso, sveže
npr. plećka, grudi
142
sr
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Jelensko meso, zamrznuto*
npr. plećka, grudi
0,5-2,0
da
težina mesa
Srneći but, sveži, bez kosti
0,5-3,0
da
težina mesa
Srneći but, zamrznut*, bez
kosti
0,5-2,0
da
težina mesa
Zečja butka, sveža, sa
kostima
0,3-0,6
da
težina najkrupnijeg buta
Zečja butka, zamrznuta*, sa
kostima
0,3-0,6
da
težina najkrupnijeg buta
Meso divlje svinje, sveže,
npr. od plećke, grudi
0,5-3,0
da
težina mesa
Meso divlje svinje,
zamrznuto*, npr. od plećke,
grudi
0,5-2,0
da
težina mesa
Meso kunića, sveže
0,5-3,0
da
težina mesa
Riba
Ribu očistiti, zakiseliti i uobičajeno posoliti.
Za dinstanu ribu: U posudu usuti tečnosti u
visini ½ cm, npr. vino ili limunov sok.
Za pečenu ribu: Ribu uvaljati u brašnu i
premazati otopljenim maslacem.
posudu u plivajući položaj. To znači da leđna
peraja pokazuju naviše. Da bi riba imala
čvrsto stajanje, stavite u njen trbuh nasečeni
krompir ili mali vatrostalni sud.
Kod pripremanja više riba podesite njihovu
ukupnu težinu. Ribe međutim moraju da
budu iste veličine ili iste težine. Primer: dve
pastrmke sa 0,6 kg i 0,5 kg. Podesite 1,1 kg.
Cela riba najbolje uspeva kad se stavi u
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Pastrmka, sveža, za dinstanje*
0,3-1,5
da
ukupna težina
Pastrmka, sveža, za pečenje*
0,3-1,5
ne
ukupna težina
Smuđ, svež, za dinstanje*
0,5-2,0
da
ukupna težina
Smuđ, svež, za pečenje*
0,5-2,0
ne
ukupna težina
Bakalar, sveži, za dinstanje*
0,5-2,0
da
ukupna težina
Bakalar, sveži, pečenje*
0,5-2,0
ne
ukupna težina
Šaran, svež, za dinstanje*
0,8-2,0
da
ukupna težina
Šaran svež, za pečenje*
0,8-2,0
ne
ukupna težina
Riba
143
sr
Mleveno meso
Masu možete da poboljšate kockicama povrća
ili sirom.
Koristite sveže mleveno meso.
Podesite ukupnu težinu mlevenog mesa.
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Od svežeg junećeg mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Od svežeg svinjskog mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Od svežeg jagnjećeg mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Od svežeg mešanog
mesa*
0,3-3,0
ne
ukupna težina
Mleveno meso
Prilozi (variva)
Vi možete da kombinujete različite vrste mesa
i sveže povrće.
Meso iseći u parčiće veličine zalogaja.Delove
pilećeg mesa koristiti neusitnjene.
dodatak. Ako volite manje potamnelo meso,
pomešajte ga sa povrćem.
Kod priloga sa mesom podesite težinu mesa.
Ako povrće treba da bude mekše, podesite
ukupnu težinu.
Mesu dodati istu ili duplu količinu povrća
dodati mesu. Primer: količini mesa od 0,5 kg
dodati 0,5 kg do 1 kg svežeg povrća.
Za priloge od povrća najviše odgovaraju čvrste
vrste povrća, kao npr. šargarepa, zeleni pasulj,
beli kupus, celer i krompir. Ukoliko povrće
isečete sitnije, utoliko će ono postati mekše.
Ako meso treba da dobije braonkastu boju,
ubacite ga u pekač na povrće kao poslednji
Da povrće ne bi dobilo braon boju, prekrite ga
tečnošću.
Programi
Nivo težine u kg
Dodavanje tečnosti
Težina za podešavanje
Sa mesom
npr. Pihelštajnerov prilog
0,3-3,0
da
težina mesa
Sa povrćem
npr. vegetarijanski prilog
0,3-3,0
da
ukupna težina
Gulaš
0,3-3,0
da
težina mesa
Rouladen
0,3-3,0
da
težina mesa
Prilozi (variva)
Izbor i podešavanje programa
Primer na slici: Program za zamrznuto
nemasno juneće meso, težina mesa 1,3 kg
1.
Pritisnuti taster ` .
Pojavljuju se prva programska grupa i
program.
31
Slika
2.
Pomoću obrtnog birača izaberite
programsku grupu.
Slika 32
3.
4.
Pomoću tastera X menjate red.
Pomoću obrtnog birača izaberite
program.
Slika
33
144
sr
5.
6.
7.
Kod jednog dela programa možete da
izvršite dalje diferenciranje, npr. kod junećeg
mesa možete da definišete da li da bude
manje ili srednje pečeno. Pritisnite tasterX i
izaberite pomoću obrtnog birača.
Za odabrani program se prikazuje
predložena težina.
Pritisnuti tasterX .
Pomoću obrtnog birača podesiti težinu
jela. Ako pređete u donji red, možete da
promenite podešavanje rezultata kuvanja
(pogledajte individualno prilagođavanje).
Slika
34
Pritisnuti taster n
.
displeju ne pojave simbol za 3D-vrući vazduh i
160 °C. Sad možete ponovo da podešavate.
Pozivanje informacija
Kratko pritisnite taster ° . Pozovite željenu
informaciju pomoću obrtnog birača.
Pomeranje vremena završetka
Vidi poglavlje Vremenske funkcije, pomeranje
vremena završetka kuvanja.
Individualno prilagođavanje
Ukoliko niste zadovoljni rezultatom kuvanja u
vidljivo određenom programu, možete ga sledeći put
prilagoditi Vašim željama.
Izvršite podešavanje kao što je opisano u
Program je završen
tačkama od 1 do 6.
Zatim pritisnite taster X i pomoću obrtnog
Oglašava se tonski signal. Rerna se više
birača pomerite svetleće polje.
ne zagreva. Signal možete prevremeno da
ugasite pomoću tastera0 . U statusnom polju
se prikazuje (00.00.00) za istečeno trajanje.
pomeranje u levo = slabiji rezultat kuvanja
pomeranje u desno= jači rezultat kuvanja
Prekidanje programa
Promeniće se trajanje kuvanja.
Program startuje. Trajanje kuvanja
ističe na statusnom polju.
Držati pritisnutim taster
n dok se na
Saveti uz programsku automatiku
Težina mesa ili živine leži iznad
datog težinskog područja.
Pečenje je dobro, ali je saft
pretaman.
Pečenje je dobro, ali je saft
presvetao i vodenast.
Pečenje je odozgo presuvo.
Za vreme pečenja miriše na
zagorelo, ali pečenje izgleda
dobro.
Vi želite da pripremite duboko
zamrznuto meso.
Meso nije dovoljno pečeno ili je
prepečeno.
Područje težine svesno je ograničeno. Za vrlo velika pečenja
često se ne može nabaviti dovoljno velik pekač. Pripremajte velike
komade na programu gornje/donje zagrevanje % ili grilujte sa
kružećim vazduhom 4 .
Izaberite manju posudu ili koristite više tečnosti.
Izaberite veću posudu ili koristite manje tečnosti.
Koristite posudu sa dobro zatvarajućim poklopcem. Vrlo nemasno
meso ostaje sočnije kad se prekrije trakama slanine.
Poklopac pekača ne zatvara pravilno, ili je meso naraslo i podiglo poklopac.
Uvek koristite odgovarajući poklopac. Obratite pažnju na to da između mesa
i poklopca postoji razmak od najmanje 3 cm.
Začinite zamrznuto meso na isti način kao i sveže meso. Pažnja:
pomeranje vremena završetka na kasnije nije moguće kod zamrznutog
mesa. Meso bi se u vremenu čekanja odmrzlo i postalo neupotrebljivo.
Sledeći put promenite podešavanje. Savete u vezi toga ćete naći u
programskoj automatici, individualna podešavanja.
145
sr
Za Vas testirano u
našem studiju za
kuvanje
Ovde imate izvestan izbor jela i optimalna
podešavanja za njih. Mi Vam pokazujemo
koja je vrsta zagrevanja i temperatura
najpogodnija za Vaše jelo. Dobijate i podatke
o odgovarajućem priboru (plehu) i na koju
visinu pleh treba ugurati. Dobijate, dakle,
savete za posuđe i za pripremanje hrane.
Visine ubacivanja plehova kod pečenja na 2 ravni:
 Univerzalni duboki pleh: visina 3.
 Običan pleh za kolač: visina 1.
Informacije
 Vrednosti u tabelama važe uvek za stavljanje
pleha sa pripremanim proizvodom u hladnu i
praznu rernu.
Predzagrevanje rerne obavite samo onda
kad je to navedeno u tabeli. Prekrijte pleh sa
papirom za pečenje tek posle predzagrevanja.
 Vremenski podaci u tabelama jesu
orijentacione vrednosti. One su zavisne od
kvaliteta i karakteristika životnih namirnica.
 Koristite isporučeni pribor (plehove).
Dodatni pribor možete da nabavite
kao poseban pribor u specijalizovanoj
prodavnici ili servisnoj službi.
Pribor i posuđe koji vam u tom trenutku
nije potreban povadite iz rerne.
 Kad iz rerne izvlačite vrući pribor
(plehove) ili posuđe, uvek koristite
kuhinjsku krpu.
Kolači i peciva
Pečenje na jednoj visini
Pečenje kolača najbolje uspeva sa
istovremenim gornjim/donjim zagrevanjem % .
Ako pečete sa 3D-vrućim vazduhom : ,
koristite sledeće visine za plehove:
 Kolači u formama: visina 2
 Kolači na plehu: visina 3
Pečenje kolača na više visina
Koristite 3D-vrući vazduh :
.
Visine ubacivanja plehova kod pečenja na 3 ravni:
 Običan pleh za pečenje: visina 5
 Univerzalni duboki pleh: visina 3
 Običan pleh za pečenje: visina 1
Istovremeno u rernu ugurani plehovi ne
moraju istovremeno da budu gotovi.
U tabelama možete pronaći mnogobrojne
predloge za Vaša jela.
Ako istovremeno pečete u 3 sandučaste
forme, rasporedite ih na rešetkama na način
prikazan na slici.
Slika
35
Forme (kalupi) za pečenje
Za pečenje kolača najpogodnije su forme od
tamnog metala.
Kod upotrebe svetlih formi od tankog lima ili
staklenih kalupa produžavaju se vremena
pečenja i kolač ne dobija baš najravnomerniju
braon boju.
Ukoliko želite da koristite silikonske forme,
orijentišite se prema podacima i receptima
proizvođača formi. Silikonske forme su često
manje od normalnih metalnih formi. Količine testa
i podaci u receptima mogu tada da odstupaju.
Tabele
U tabelama za različite kolače i peciva
nalazite optimalnu vrstu zagrevanja.
Temperatura i vreme pečenja zavise od
količine i konzistencije testa. Dakle, u
receptima se uvek daju vreme potrebno za
pečenje. U početku pokušajte sa najnižom
vrednošću. Sa nižom temperaturom dobija
146
sr
se ravnomernija braonkasta boja. Ako bude
potrebno, temperaturu kod sledećeg pečenja
povisiti.
Ako vršite predzagrevanje, smanjuje se vreme
pečenja za 5 do 10 minuta.
Dodatne informacije naći ćete u tekstu pod
naslovom „Saveti za pečenje“ u nastavku
tabela.
Napomena: Zbog visoke vlažnosti kod
pečenja sa vrstom rada hidro-pečenje ' na
unutrašnjem staklu rerne može se obrazovati
kondenzat. Vrata rerne tada otvarajte oprezno,
jer iz nje može da sukne vruća para.
Vrste zagrevanja:
 = 3D-topao vazduh

: = gornje/donje zagrevanje

% = hidro-pečenje

' = intenzivno zagrevanje
&
Vrsta
zagrevanja
Tempera- tura
°C
Vreme pečenja,
minuta
160-180
50-60
Kolač u formama
Forma
Visina
Biskvitni kolač, običan
U obliku venca/kutije
2
:
3 forme oblika kutije
3+1
:
Biskvitni kolač, fini
U obliku venca/kutije
2
%
Osnova torte od
biskvitnog testa
Model za voćni kolač
3
%
160-180
20-30
Voćni kolač, fini,
biskvitno testo
Uzdignuti/konusni
oblik
2
%
160-180
50-60
Biskvitna osnova, 2 jaja
(predzagrevanje)
Forma za voćni kolač
2
'
160-180
20-30
Biskvitna torta, 6 jaja
(predzagrevanje)
Uzdignuta forma
2
'
160-180
40-50
Osnova od krtog testa
sa ivicom
Uzdignuta forma
1
&
180-200
25-35
Voćna ili torta od sira
sa osnovom od krtog
testa*
Uzdignuta forma
1
&
160-180
70-90
Švajcarski kolač od jaja
Pleh za picu
2
220-240
30-40
Gugelhupf (kuglof)
Modla za kuglof
2
&
%
150-170
60-70
Pica, tanka osnova,
malo nadeva
(predzagrevanje)
Pleh za picu
2
&
280-300
10-15
Pikantni kolač*
Uzdignuta forma
2
&
180-200
40-50
* Kolač ostaviti da se rashladi oko 20 minuta u isključenom, zatvorenom uređaju.
Vrste zagrevanja:
 : = 3D-topao vazduh
 % = gornje/donje zagrevanje
 ' = hidro-pečenje
 & = intenzivno zagrevanje
147
140-160
150-170
60-80
60-70
sr
Kolač na plehu
Vrsta pleha
Biskvitno testo sa suvim
nadevom
Običan pleh za pečenje
Univarzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
Biskvitno testo sa sočnim
prilogom, voćem
Univarzalni duboki pleh
Univarzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
Testo sa kvascem sa suvim
nadevom
Običan pleh za pečenje
Univarzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
Testo sa kvascem sa sočnim
prilogom (voćem)
Univarzalni duboki pleh
Univarzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
Krto testo sa suvim prilogom
Visina
Vrsta
zagrevanja
Tempera- tura °C
Vreme pečenja
minuta
2
'
170-190
20-30
3+1
:
150-170
35-45
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
3
'
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
3
%
160-180
40-50
3+1
:
150-160
50-60
Običan pleh za pečenje
2
&
Krto testo sa sočnim
prilogom, voćem
Univarzalni duboki pleh
3
&
170-190
50-60
Švajcarski kolač
Univarzalni duboki pleh
2
&
210-230
40-50
Biskvitna rolna
(predzagrevanje)
Običan pleh za pečenje
2
'
170-190
15-20
Pletenica sa kvascem od 500
g brašna
Običan pleh za pečenje
2
'
180-200
25-35
Slatki hleb od 500 g brašna
Običan pleh za pečenje
3
%
160-180
60-70
Slatki hleb od 1 kg brašna
Običan pleh za pečenje
3
%
140-160
90-100
Štrudla, slatka
Univarzalni duboki pleh
2
55-65
Pica
2
%
&
190-210
Običan pleh za pečenje
Univarzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
200-220
25-35
3+1
:
180-200
40-50
Kolač-plamen
(predzagrevanje)
Univarzalni duboki pleh
2
&
280-300
10-12
Burek
Univarzalni duboki pleh
2
%
180-200
40-50
180-200
20-30
Vrste zagrevanja:
 : = 3D-topao vazduh
 % = gornje/donje zagrevanje
 ' = hidro-pečenje
Sitno pecivo
Vrsta pleha
Kolačići
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
2 obična pleha za
pečenje + univerzalni
duboki pleh
Visina
Vrsta zagrevanja
:
:
3
3+1
5+3+1
:
148
Tempera- tura °C
Vreme pečenja,
minuta
140-160
130-150
15-25
25-35
130-150
30-40
sr
Sitno pecivo
Vrsta pleha
Špric-pecivo
(predzagrevanje)
Običan pleh za pečenje
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
2 obična pleha za
pečenje + univerzalni
duboki pleh
'
:
:
3
3
3+1
5+3+1
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
2 obična pleha za
pečenje + univerzalni
duboki pleh
Dugotrajno pecivo
Vrsta
zagrevanja
Visina
:
%
:
2
3+1
5+3+1
:
:
Tempera- tura
°C
Vreme pečenja,
minuta
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
130-140
35-50
100-120
100-120
30-40
35-45
100-120
40-50
80-100
100-150
180-200
20-25
160-180
25-30
Puslice
Običan pleh za pečenje
3
Pecivo sa čokoladom,
voćem...
Rešetka sa plehom za
ovo pecivo (Muffin)
2 rešetke sa plehovima
za ovo pecivo
3
Pecivo od testa za princeskrofne
Običan pleh za pečenje
2
'
210-230
30-40
Pecivo od lisnatog testa za
princes-krofne
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
2 obična pleha za
pečenje + univerzalni
duboki pleh
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
170-190
35-45
190-210
160-180
20-30
25-35
Pecivo od testa sa kvascem
%
3+1
:
5+3+1
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
:
3
3+1
'
:
Vrste zagrevanja:
Hleb i razni hlebčići
 : = 3D-topao vazduh
 ' = hidro-pečenje
Kod pečenja hleba treba prethodno zagrejati
rernu, osim ako nije drugačije dato.
Nikada vodu ne ulivati u vruću rernu.
Hleb i hlebčići
Hleb sa kvascem od
1,2 kg brašna
Hleb od kiselog testa
od 1,2 kg brašna
Vrsta
zagrevanja
Vrsta pleha
Visina
Univerzalni duboki pleh
2
'
Tempera- tura
°C
Vreme pečenja,
minuta
5
30-40
8
35-45
10-15
Univerzalni duboki pleh
2
'
300
200
300
200
Pogačice
Univerzalni duboki pleh
2
'
300
Hlebčići
(bez predzagrevanja)
Običan pleh za pečenje
3
'
Hlebčići od testa sa
kvascom, slatki
Univerzalni duboki
pleh + običan pleh za
pečenje
3
3+1
'
:
149
200-220
180-200
150-170
20-30
15-20
20-30
sr
Saveti za pečenje kolača
Hoćete da pečete po Vašem
sopstvenom receptu.
Za svoj recept možete da se orijentišete prema sličnom pecivu u tabeli.
Kako da proverim da li je kolač
gotov?
10 minuta pre isteka datog vremena pečenja utaknite fini drveni štapić u
najviše mesto na kolaču. Ako na štapiću ne lepi testo, kolač je gotov.
Kolač je splasnuo.
Sledeći put koristite manje tečnosti u recepturi ili izaberite za pečenje
temperaturu nižu za 10 stepeni. Obratite takođe pažnju na vreme potrebno za
mešenje testa, koje je dato u tabeli.
Kolač je u sredini dobro narastao, ali
je splasnuo na rubovima pleha.
Ne podmazujte ivicu forme za pečenje. Kad je kolač gotov, oprezno ga od
pleha odvojite pomoću noža.
Kolač je odozgo pretaman.
Ugurajte pleh sa testom na niži nivo, izaberite nižu temperaturu pečenja i
ostavite kolač da se duže peče.
Kolač je presuv.
Gotov kolač izbodite na više mesta finim drvenim štapićem. Poprskajte sada sa
nekoliko kapi voćnog soka ili likera. U sledećem pečenju povisite temperaturu
pečenja za 10 stepeni i skratite vreme pečenja.
Hleb ili pecivo (na primer kolač sa
sirom) izvana izgleda dobro, ali je
iznutra gnjecav (vlažan, sa mokrim
mestima).
Sledeći put dodati manje tečnosti i peći malo duže pri nešto nižoj temperaturi. Kod
kolača sa voćnim prilogom prvo treba ispeći podlogu. Posuti je bademom ili hlebnim
mrvicama (prezlom) i zatim dodati nadev. Treba se držati uputstva i vremena
pečenja koji su dati u receptu.
Pecivo je neravnomerno ispečeno.
Kada se smanji temperatura, tada će kolač biti ravnomernije pečen. Osetljiva
peciva treba peći na jednom nivou sa istovremenim zagrevanjem gornje i
donje strane %. Nadvijen papir za pečenje negativno utiče na cirkulaciju
vazduha. Papir za pečenje treba da se iseče tačno uz pleh.
Voćni kolač je sa donje strane
presvetao.
Voćni sok se preliva preko ivica pleha.
Sledeći put pleh sa kolačem staviti za jedan nivo niže.
Sledeći put koristite dublji tiganj-pleh, ukoliko je na raspolaganju.
Sitno pecivo od testa sa kvascem
kod pečenja međusobno se slepljuje.
Oko svakog parčića peciva trebalo bi da postoji razmak oko 2 cm. To je
dovoljno mesta da testo peciva lepo poraste i dobije pravilnu braon boju.
Pekli ste na više ravni. Na gornjem
plehu pecivo je tamnije nego na
donjim plehovima.
Za pečenje na više ravni koristite uvek 3D-vrući vazduh
ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.
Stvara se kondenzovana voda
prilikom pečenja sočnih kolača.
Prilikom pečenja može da se stvori vodena para. Ona izlazi preko vrata. Para
može da pada po ploči za rukovanje ili na frontove okolnog nameštaja i da
kao kondenzat kaplje sa njih. Ova pojava je fizikalno uslovljena.
:
. Istovremeno
Meso, perad, riba
posude treba da odgovara pekaču i da dobro
zatvara.
Meso, živinsko meso, riba
Ako koristite emajlirani pekač, dodajte nešto
više tečnosti.
Kod pekača od plemenitog čelika dobijanje
braonkaste boje nije tako izraženo i meso
može biti nešto slabije skuvano. Stoga
produžite vreme kuvanja.
Saveti koji se odnose na posuđe
Možete da koristite svaku posudu otpornu
na visoke temperature. Za pečenje velikih
komada mesa odgovarajuća posuda je i
univerzalni duboki pleh.
Najbolje je ipak posuđe od stakla. Poklopac
Podaci u tabelama:
Posuda bez poklopca = otvoreno
150
sr
Posuda sa poklopcem = zatvoreno
datog vremena za kuvanje.
Solite odreske tek posle grilovanja.
Komade mesa namenjene za grilovanje treba
postaviti direktno na rešetku. Pojedinačni deo
najbolje će da se ispeče ako se stavi u sredinu
rešetke.
Dodatno na visinu 1 ugurajte univerzalni
duboki pleh. Sok iz mesa biće pohvatan i
rerna ostaje čišća.
Pleh za pečenje kolača ili univerzalni duboki
pleh prilikom grilovanja ne uguravati na visine
4 ili 5. Zbog jake toplote pleh se deformiše i
kod njegovog izvlačenja on može da ošteti
unutrašnjost rerne.
Grejno telo za grilovanje uključuje se i
isključuje automatski. To je potpuno normalno.
Koliko često, to zavisi od podešenog stepena
grilovanja.
Posudu uvek stavite na sredinu rešetke.
Vruću staklenu posudu odložiti na suvi
podmetač. Ako je podmetač vlažan ili hladan,
staklo može da prsne.
Praktični saveti za pečenje mesa
Nemasnom mesu treba dodati nešto tečnosti.
Dno posude treba da je pokriveno tečnošću u
visini oko ½ cm.
Za dinstanje potrebno je dodati znatno više
tečnosti. Dno posude treba da je pokriveno
slojem debljine 1-2 cm.
Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i
materijala posude. Ako se meso priprema u
emajliranom pekaču, potrebno je nešto više
tečnosti nego u staklenoj posudi.
Meso
Pekači od plemenitog čelika samo su uslovno
pogodni za pečenje mesa. Meso se u njima
kuva sporije i slabije dobija braonkastu boju.
Koristite zato višu temperaturu i/ili kuvajte duže
vreme.
Odreske mesa okrećite posle polovine
vremena kuvanja.
Kad pečenje bude gotovo, trebalo bi da odleži
u isključenoj, zatvorenoj rerni još 10 minuta.
Tako se saft od mesa može bolje raspodeliti.
Posle pečenja umotajte rostbif u aluminijsku
foliju i ostavite ga 10 minuta da miruje u rerni.
Kad se radi o svinjskom mesu sa kožom,
kožu krstasto nasecite i meso za pečenje
prvo položite na pečenje u posudu sa kožom
nadole.
Praktični saveti za grilovanje
Pre nego što meso za grilovanje stavite u
rernu, izvršite predzagrevanje u trajanju od
oko 3 minuta.
Uvek grilujte meso u zatvorenoj rerni.
Vrste zagrevanja:

% = gornje/donje zagrevanje

4 = Grilovanje sa kružećim vazduhom

( = Gril, veća površina
Po mogućnosti treba pripremiti komade mesa
iste debljine. Tako će oni dobiti ravnomernu
braonkastu boju i ostaće lepo sočni.
Grilovane komade okrenite nakon isteka 2/3
Težina
Posuda i
pribor
Visina
Juneće meso, pirjano na
malo vode
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
zatvorena
2
2
2
Juneći filet, medium
1,0 kg
1,5 kg
otvorena
2
2
Rostbif, medium
1,0 kg
otvorena
1
Meso
Vrsta
zagrevanja
Juneće meso
151
%
%
%
%
%
4
Temperatura
u ˚C, stepen
grilovanja
Vreme
kuvanja,
minuta
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
sr
Meso
Težina
Odresci, 3 cm debljine,
medium
Teleće meso
Temperatura
u ˚C, stepen
grilovanja
Vrsta
zagrevanja
Vreme
kuvanja,
minuta
Posuda i
pribor
Visina
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
5+1
(
3
15
%
%
%
%
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
190-210
180-200
170-190
120
150
170
190-210
180-200
170-190
130
160
190
Teleće pečenje
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
2
2
2
Teleći but
1,5 kg
otvoreno
2
Pečenje bez kože
(npr. vrat)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
1
1
1
pečenje sa kožom
(npr. plećka)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
1
1
1
4
4
4
4
4
4
Svinjski filet
500 g
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
3+1
4
230-240
30
Svinjsko pečenje,
nemasno
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
otvoreno
2
2
2
200-220
190-210
180-200
120
140
160
Dimljena svinjetina sa
kostima
%
%
%
1,0 kg
zatvorena
2
%
210-230
70
Odresci, 2 cm debljine
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
5+1
3
15
Svinjski medaljoni 3 cm
debljine
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
5+1
3
10
190-210
60
160-180
120
200-220
50
210-230
100
Svinjsko meso
(
(
Jagnjeće meso
Jagnjeća leđa sa kostima
1,5 kg
otvoreno
2
Jagnjeći but bez kostiju,
medium
1,5 kg
otvoreno
1
Srneća leđa sa kostima
1,5 kg
otvoreno
2
Srneći but bez kostiju
1,5 kg
zatvorena
2
%
%
Pečenje od divlje svinje
1,5 kg
zatvorena
2
%
180-200
140
Pečenje od jelenskog mesa
1,5 kg
zatvorena
2
130
2,0 kg
zatvorena
2
%
%
180-200
Zec - kunić
220-240
60
Od 500
g mesa
otvoreno
1
4
180-200
80
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
4+1
(
3
15
4
4
Meso divljači
Mleveno meso
Mleveno meso
Kobasice
Kobasice
152
sr
Živina
Navedene težine u tabeli odnose se na nenapunjenu, za pečenje spremnu živinu.
Celu živinu položite na rešetku prvo sa grudima nadole. Posle 2/3 datog vremena pečenja
okrenuti.
Komade mesa za pečenje kao što su rolovano meso od ćurke ili grudi od ćurke okrenuti posle
polovine datog vremena. Delove ostale živine okretati posle 2/3 vremena pečenja.
Kod pripreme patke i guske probušite više puta kožicu ispod krila da bi mast mogla lakše da
isteče.
Živina će biti posebno hrskava i zlatno-braon boje ako je poprskate na kraju pečenja
maslacem, posoljenom vodom ili sokom od pomorandže.
Vrste zagrevanja:
% = gornje/donje zagrevanje


4 = Grilovanje sa kružećim vazduhom

( = Gril, veća površina
Temperatura u ˚C
Vreme
pečenja,
minuta
4
220-240
60-70
2
4
210-230
80-90
rešetka
2
4
220-240
40-50
po 150 g
rešetka
3
210-230
30-40
po 300 g
rešetka
3
4
4
210-230
35-45
Pileće grudi
po 200 g
rešetka
3
(
3
30-40
Patka, cela
2,0 kg
rešetka
2
4
190-210
100-110
Pačje grudi
po 300 g
rešetka
3
30-40
3,5-4,0 kg
rešetka
2
4
4
240-260
Guska, cela
170-190
120-140
Guščiji batak
po 400 g
rešetka
3
4
220-240
40-50
Mlada ćurka,
cela
3,0 kg
rešetka
2
4
180-200
80-100
Rolovano
ćureće meso
1,5 kg
otvoreno
1
4
200-220
110-130
Ćureće grudi
1,0 kg
zatvoreno
2
%
180-200
80-90
Ćureći batak
1,0 kg
rešetka
2
4
180-200
90-100
Živina
Težina
Pribor i
posuda
Visina
Celi pilići
1,2 kg
rešetka
2
Poularde, cele
1,6 kg
rešetka
Pileće polutke
po 500 g
Komadi pilećeg
mesa
Komadi pilećeg
mesa
Vrsta
zagrevanja
153
sr
Riba
obezbeđuju stabilnost.
Okrenite riblje komade posle 2/3 vremena
grilovanja.
Kad se dinstaju riblji fileti dodajte nekoliko
supenih kašika jestivog ulja.
Cela riba ne mora da bude okretana. U rernu
ugurajte celu ribu u plivajućoj poziciji, sa
leđnim perajama nagore. Nasečeni krompir
ili mala vatrostalna posuda u stomaku ribe
Vrste zagrevanja:
% = gornje/donje zagrevanje
4 = Grilovanje sa kružećim vazduhom
( = Gril, veća površina
Riba
Težina
Posuda i
pribor
Visina
Riba, cela
po 300 g
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
rešetka
rešetka
rešetka
zatvoreno
2
2
2
2
Riblji kotlet, 3
cm debljine
rešetka
Riblji filet
zatvoreno
Vrsta
zagrevanja
Tempera tura u ˚C,
stepen grilovanja
Trajanje u
minutama
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Saveti za pečenje i
grilovanje
U tabeli nema uputstva koje se odnosi na težinu
mesa, koju Vi želite da kao pečenje pripremite.
Podesite prema sledećoj manjoj težini i produžite vreme kuvanja.
Kako se može proveriti da li je meso pečeno?
Treba koristiti kuhinjski termometar za meso (može se nabaviti
u specijalizovanim prodavnicama) ili napraviti „probu kašikom”.
Kašikom treba pritisnuti pečenje. Ako je tvrdo-već je gotovo, ako se
uvija-potrebno je još malo vremena za pečenje.
Pečenje je pretamno, a njegova korica
mestimično zagorela.
Proverite da li su visina i temperatura pravilno podešeni.
Pečenje dobro izgleda, ali je saft zagoreo.
Sledeći put za pečenje koristiti manju posudu ili dodati više
tečnosti.
Pečenje dobro izgleda, ali je saft presvetao i
razvodnjen.
Sledeći put za pečenje treba koristiti veću posudu ili dodati manje
tečnosti.
Kod zalivanja pečenja nastaje vodena para.
To je fizikalno uslovljeno i normalno. Veliki deo vodene pare odvodi
se kroz otvor za izlaženje pare. Para može da se kondenzuje na
hladnoj ploči sa prekidačima ili na prednjim delovima okolnog
nameštaja. Nastali kondenzat može da pada u vidu kapljica.
Blago kuvanje
Blago kuvanje, označeno i kao kuvanje na niskoj temperaturi, jeste idealan metod kuvanja
za sve nežne delove mesa, koji treba da budu
kuvani na roze ili kratkotrajno. Meso ostaje
vrlo sočno i nežno kao puter.
Vaša prednost: Vi imate mnogo prostora u
planiranju menija, jer se blago kuvano meso
bez problema može održati toplim.
Saveti
 Koristite samo sveže, besprekorno meso.
Pažljivo odstranite tetive i masne rubove.
154
sr





Masnoća kod blagog kuvanja razvija jak
sopstveni miris.
Veći parčići mesa ne moraju biti okretani.
Meso se posle blagog kuvanja može
odmah naseći. Nije potrebno vreme
njegovog mirovanja.
Preko ovog posebnog metoda kuvanja
meso ostaje roze boje. Ono zbog toga,
međutim, nije sirovo niti premalo skuvano.
Ako volite saft od mesa, kuvajte Vaše
meso u zatvorenoj posudi. Imajte,
međutim, na umu da se time vremena
kuvanja skraćuju.
Radi provere da li je meso skuvano,
potreban Vam je termometar za pečenje.
Temperatura u jezgru od 60 °C trebalo bi
da se zadrži najmanje 30 minuta.
Odgovarajuće posuđe
Koristite ravnu posudu, npr. ploču za serviranje
od porcelana ili stakleni pekač bez poklopca.
Podešavanje
1. Izabrati vrstu zagrevanja blago kuvanje i
podesiti temperaturu između 70 i 90 °C.
Rernu prethodno zagrejati i istovremeno
podgrejati i posudu.
2. Nešto masti snažno zagrejati u nekom
tiganju. Meso sa svih strana, takođe i na
krajevima, oštro zapeći i odmah staviti na
prethodno zagrejanu posudu.
3. Posudu sa mesom ponovo postaviti u
rernu i blago kuvati. Za većinu mesnih
komada idealna je blaga temperatura
kuvanja od 80 °C.
Tabela
Za blago kuvanje odgovaraju sve nežne,
mesne partije od živine, junetine, teletine,
svinjetine i jagnjetine. Vremena blagog
kuvanja ravnaju se prema debljini i temperaturi
jezgra pripremanog mesa.
Otvorenu posudu stavljajte uvek na rešetku na
visini 2.
Jelo
Težina
Visina
Ćureće grudi
1000 g
2
Pačije grudi*
300-400 g
Juneće meso
(npr. but), 6-7 cm
debljine
Živina
Vrsta
zagrevanja
Tempe- ratura
u °C
zapecivanja u
minutama
Trajanje
blagog
kuvanja u
satima
80
6-7
2
.
.
80
3-5
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
4½ -5½
Juneći filet, ceo
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
5-6
Rosbif, 5-6 cm
debljine
ca. 1,5 kg
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
4-5
2-½
Juneće meso
Odresci od buta ,
3 cm debljine
Teleće meso
Teleće meso (npr.
unutrašnji deo
buta), 6-7 cm
debljine
ca. 1,5 kg
155
sr
Tempe- ratura
u °C
zapecivanja u
minutama
Trajanje blagog
kuvanja u
satima
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
ca. 500 g
2
.
80
6-7
2½-3
ca. 200 g
2
.
80
5-6
1½-2
Jelo
Težina
Visina
Teleći filet
ca. 800 g
2
Svinjsko meso,
nemasno (npr.
ruža), 5-6 cm
debljine
ca. 1,5 kg
Svinjski filet, ceo
Vrsta
zagrevanja
Svinjsko meso
Jagnjeće meso
Jagnjeći leđni filet,
ceo
* Radi dobijanja hrskave kožice kratko u tiganju zapecite ćureće grudi posle blagog kuvanja.
Saveti za blago kuvanje
Blago kuvano meso nije tako
vruće kao klasično ispečeno
meso.
Hoćete da blago skuvano meso
održite toplim.
Da se ispečeno meso ne bi tako brzo ohladilo, podgrejte tanjire i
servirajte sosove vrlo tople.
Posle blagog kuvanja vratite temperaturu na 70 °C. Mali parčići
mesa mogu da zadrže toplotu do 45 minuta, veliki komadi do 2
sata.
Kohovi, gratini, tost
Posudu za kuvanje jela stavite uvek na
sredinu rešetke.
Ako grilujete direktno na rešetki, dodatno
ugurajte univerzalni duboki pleh na visinu 1.
Rerna tada ostaje čistija.
zavisi od veličine posude i od visine samog
nabujka. Podaci u tabelama samo su
orijentacione vrednosti.
Vrste zagrevanja:
: = 3D-vruć vazduh
% = Gornje/donje zagrevanje
4 = Grilovanje sa kružećim vazduhom
Stanje skuvanosti koha (nabujka, suflea)
Pribor i
posuda
Visina
Nabujak, slatki
Uzdignuta
forma
2
Sufle
Uzdignuta
forma
Uzdignuta
forma
2
Jelo
Temperatura u ˚C
Vreme pečenja,
minuta
%
180-200
50-60
%
180-200
35-45
200-220
20-30
Vrsta zagrevanja
Nabujci
2
%
Nabujak od
testenina
Uzdignuta
forma
2
%
200-220
40-50
Lazanje
Uzdignuta
forma
2
%
180-200
40-50
156
sr
Jelo
Pribor i
posuda
Visina
Vrsta zagrevanja
Temperatura u ˚C
Vreme pečenja,
minuta
Gratini
Zapečen
krompir, sirovi
dodaci, maks.
4 cm visine
1 uzdignuta
forma
2 uzdignute
forme
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
Tost
Tost,
prepečen, 4
komada
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
3+1
4
160-170
10-15
Tost,
prepečen, 12
komada
Rešetka +
univerzalni
duboki pleh
3+1
4
160-170
15-20
Gotovi proizvodi
Rezultat kuvanja je vrlo jako zavisan od
životne namirnice. Obojenja i neravnomernosti
mogu biti prisutni već na sirovim proizvodima.
Uvažite podatke i uputstva proizvođača na
ambalaži proizvoda.
Ako pleh prekrijete papirom za pečenje,
obratite pažnju na to da papir za pečenje
može da izdrži ove temperature. Prilagodite
veličinu papira veličini jela.
Vrste zagrevanja:
 : = 3D-vruć vazduh
 ' = Hidro-pečenje
 ; / 6 = Stepen za picu
Temperatura u ˚C,
stepen grilovanja
Vreme pečenja,
minuta
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
Univerzalni duboki pleh
Univerzalni duboki pleh
+ rešetka
2
;/ 6
170-190
20-30
3+1
25-35
Univerzalni duboki pleh
3
170-190
20-30
Mini-pica
Univerzalni duboki pleh
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
Pica Baguette
190-210
10-20
Univerzalni duboki pleh
1
;/ 6
180-200
10-15
Univerzalni duboki pleh
Univerzalni duboki pleh
+ rešetka
3
;/ 6
190-210
20-30
30-40
Kroketi
Univerzalni duboki pleh
3
190-210
20-25
Punjeni krompir
Univerzalni duboki pleh
3
:
;/ 6
;/ 6
180-200
200-220
15-25
3
;/ 6
180-200
10-20
Jelo
Pleh, pribot
Visina
Pica sa tankom osnovom
Univerzalni duboki pleh
Univerzalni duboki pleh
+ rešetka
2
Pica sa debelom osnovom
Vrsta
zagrevanja
Pica, duboko zamrznuta
Pica, rashlađena
Pica (predzagrevanje)
Proizvodi od krompira, duboko zamrznuti
Pomfrit
3+1
Pekarski proizvodi, duboko zamrznuti
Hlebčići, bageti
Univerzalni duboki pleh
157
sr
Jelo
Pleh, pribot
Univerzalni duboki pleh
Kifle (uštipci)
Pekarski proizvodi, polupečeni
Polupečene zemičke ili
polupečeni bageti
Univerzalni duboki
pleh
Univerzalni duboki
pleh +rešetka
Riblji štapići, duboko zamrznuti
Univerzalni
Riblji štapići
duboki pleh
Univerzalni
Pileći odresci – nugets
duboki pleh
Štrudla, duboko zamrznuta
Univerzalni
Štrudla
duboki pleh
Vrsta
zagrevanja
Visina
;/ 6
3
10-20
3+1
:
160-180
20-25
2
;/ 6
220-240
10-20
3
; /6
200-220
15-25
3
;/ 6
190-210
30-35
Priprema jogurta
1.
Zakuvati 1 litar mleka (3,5 % masnoće)
pa rashladiti na 40 °C.
Umešati 150 g jogurta (frižiderske
temperature).
Preliti u šolje ili male čaše sa navojnim
Jelo
Posuda
Jogurt
Šolje ili navojne čaše
Postaviti na dno rerne
Rast testa sa
kvascem
Vatrostalna posuda
Postaviti na dno rerne
Odmrzavanje
10-20
190-210
4.
3.
200-220
'
Na niskim temperaturama sa 3D-vrućim
vazduhom : uspeće Vam kremasti jogurt isto
tako dobro kao i izdašno testo sa kvascem.
Iz prostorije rerne prvo odstranite plehove
i pribor, okačene rešetke ili teleskopske
izvlakače.
2.
Vreme pečenja,
minuta
2
Posebna jela
1.
Temperatura
u ˚C, stepen
grilovanja
5.
poklopcima i prekriti folijom za
održavanje svežine.
Rernu prethodno zagrejati prema datim
podacima.
Na kraju šolje/čaše postaviti na dno rerne
i pripremiti kako je dato.
Rast testa sa kvascem
2.
Testo sa kvascem pripremiti na klasičan
način. U vatrostalnu posudu od keramike
staviti testo i prekriti.
Rernu predzagrevati kao što je dato.
Uređaj isključiti i testo postaviti u rernu da
poraste.
Vrsta zagrevanja
:
:
Temperatura
50 °C
predzagrevanje
50 °C
50 °C
predzagrevanje,
uređaj isključiti,
testo staviti u rernu
Trajanje
5minuta
8 sati
5-10 min
20-30 min
prehrambenih proizvoda koji se odmrzavaju.
Vrsta zagrevanja pod nazivom odmrzavanje @ Poštujte uputstva proizvođača data na
najviše odgovara za duboko zamrznute
ambalaži.
proizvode.
Vreme odmrzavanja zavisi od vrste i količine
Zamrznute prehrambene proizvode povaditi iz
158
sr
ambalaže i u odgovarajućoj posudi staviti na
rešetku.
Napomena: Do 60 °C sijalica u rerni ne svetli.
Tako je moguća optimalna fina regulacija.
Živinu stavite na tanjir sa grudima nadole.
Vrsta
zagrevanja
Jelo
Pribor
Visina
Temperatura u ˚C
Osetljivi zamrznuti proizvodi
npr. torta sa pavlakom, krem-torte
sa maslacem, torte sa čokoladom ili
šećernom glazurom, voće itd.
rešetka
1
@
30 °C
Ostali duboko zamrznuti proizvodi
Pilići, kobasice i meso, hleb i razni
hlebčići, kolač i drugo pecivo.
rešetka
1
@
50 °C
Sušenje voća i povrća
Dobro ga ocediti i osušiti.
Sa 3D-vrućim vazduhom možete izvanredno
da sušite.
Univerzalni duboki pleh i rešetku prekriti
papirom za pečenje ili pergament-papirom.
Za sušenje treba upotrebljavati samo voće
i povrće u besprekornom stanju i pre toga
temeljno oprano.
Vrlo sočno voće ili povrće okrećite više puta.
Osušeni proizvod odmah posle sušenja odvojiti od papira.
Temperatura
u ˚C
Trajanje
sušenja
:
80 °C
oko 5 sati
3+1
:
80 °C
oko 8 sati
Univerzalni
duboki pleh +
rešetka
3+1
:
80 °C
oko 8-10
sati
Univerzalni
duboki pleh +
rešetka
3+1
:
80 °C
oko 1 ½
sat
Voće ili povrće
Pribor
Visina
600 g jabuka
Univerzalni
duboki pleh +
rešetka
3+1
800 g narezanih krušaka
Univerzalni
duboki pleh +
rešetka
1,5 kg šljiva
200 g očišćene zeleni
Konzervacija (pasterizacija)
proizvoda od voća
Vrsta
zagrevanja
mogli da popucaju.
Koristite samo sveže i besprekorno voće i
povrće. Temeljno ga operite.
Tegle i gumice za zatvaranje moraju biti čiste i Vremena navedena u tabelama su samo
neoštećene. Ukoliko je moguće, koristite tegle orijentaciona. Na njih može uticati sobna
temperatura, broj tegli i količina kao i
iste veličine. Uputstva u tabelama se odnose
temperatura sadržine. Pre nego što prebacite
na okrugle tegle od jednog litra.
na drugu temperaturu odnosno isključite
rernu, uverite se da sadržaj tegle lagano
Pažnja!
ispušta mehuriće (krčka).
Ne koristite veće ili više tegle. Poklopci bi
159
sr
Priprema
4.
5.
6.
1. Tegle napuniti, ali ne prepuniti.
2. Prebrisati rubove tegli, oni moraju biti
čisti.
3. Na svaku teglu staviti vlažnu gumicu i
poklopac.
4. Teglice zatvoriti.
Ne stavljajte više od šest teglica u rernu.
Pasterizacija
Voće
Posle oko 40 do 50 minuta u kratkim
razmacima penju se mehurići (sadržaj krčka).
Sad isključite rernu.
Posle 25 do 35 minuta delovanja preostale
toplote tegle povadite iz rerne. Kod dužeg
hlađenja u rerni mogle bi se razviti bakterije,
što bi dovelo do ukiseljavanja pasterizovanog
voća.
Podešavanje
1.
2.
3.
Podesiti zagrevanje sa donje strane $ .
Temperaturu postaviti na 170 do 180 °C.
Startovati rad.
Univerzalni duboki pleh ugurati na visinu
2. Tegle poređati tako da se ne dodiruju.
U univerzalni duboki pleh uliti ½ litre
vruće vode (ca. 80 °C).
Zatvoriti vrata rerne.
Voće u teglama od 1 litra
Nakon početka krčkanja
Delovanje preostale toplote
Jabuke, ribizle, jagode
isključiti
oko 25 minuta
Višnje, breskve, kajsije, ogrozd
isključiti
oko 30 minuta
Pire od jabuka, krušaka, šljiva
isključiti
oko 35 minuta
Pasterizacija povrća
Čim se mehurići u tegli počnu podizati (počne
krčkanje), vratiti temperaturu na 120 do
140˚C. Uzavisnosti od vrste povrća držati 35
do 70 minuta. Posle ovog vremena isključiti
rernu i koristiti preostalu toplotu.
Povrće u hladnom soku u teglama
od 1 litre
Od početka krčkanja
Delovanje preostale toplote
Krastavci
Cvekla
Prokelj
Pasulj, keleraba, crveni kupus
Mladi grašak
oko 35 minuta
oko 45 minuta
oko 60 minuta
oko 70 minuta
oko 35 minuta
oko 30 minuta
oko 30 minuta
oko 30 minuta
oko 30 minuta
Povaditi tegle iz rerne
Povadite tegle iz rerne posle pasterizacije.
Pažnja!
Posle vađenja tegle ne stavljati na hladnu ili
vlažnu podlogu; moguće je da tegle popucaju.
160
sr
Akrilamid u životnim
namirnicama
Akrilamid nastaje pre svega u proizvodima od
žitarica i krompira koji se pripremaju na visokoj
temperaturi. To su npr. čips od krompira, pomfrit,
tost, razni hlebčići, hleb ili fini pekarski proizvodi
(keks, medenjaci, slatka peciva sa začinima itd.).
Saveti za pripremu jela sa malo akrilamida
Generalno
 Vremena kuvanja treba da su što kraća.
 Jela treba da dobiju zlatno-žutu boju, ne tamno braon.
 Veliki, debeli komadi sadrže manje akrilamida.
Pečenje kolača
Sa istovremenim gornjim/donjim zagrevanjem na maksimalno 200 °C.
Sa 3D-vrućim vazduhom ili vrućim vazduhom maksimalne temperature 180 °C.
Kolačići
Sa istovremenim gornjim/donjim zagrevanjem na maksimalno 190 °C.
Sa 3D-vrućim vazduhom ili vrućim vazduhom maksimalne temperature 170 °C.
Jaje ili žumance smanjuju obrazovanje akrilamida.
Pomfrit u rerni
Ravnomerno u jednom sloju poređati na plehu. Peći najmanje 400 g po
plehu. Tako pomfrit ne isušuje.
Ispitna jela
Ove tabele su izrađene za ispitne institute,
kako bi se olakšalo ispitivanje i testiranje
različitih uređaja.
U skladu sa standardom EN 50304/EN 60350
(2009) odnosno IEC 60350.
Pečenje kolača i peciva
Pečenje na 2 ravni:
Univerzalni duboki pleh uvek stavljati iznad
običnog pleha za pečenje peciva.
Pečenje na 3 ravni:
Kod pečenja na 3 ravni univerzalni duboki
pleh uvek stavljati u sredinu.
Tamne uzdižuće forme stavljati smaknuto
jednu iznad druge (vidi sliku).
Slika
36
Kolači u uzdignutim formama od belog lima:
Peći sa gornjim/donjim zagrevanjem % na
1 ravni. Koristite univerzalni duboki pleh
umesto rešetke i stavite uzdignutu formu na
pleh.
Vrste zagrevanja:
 :
 /
 %

 &
Špric pecivo:
Istovremeno ugurani plehovi sa testom ne
moraju da budu istovremeno i gotovi.
Nemačka pita sa jabukama na 1 visini:
Tamne uzdižuće forme postaviti pomereno
jednu pored druge.
Nemačka pita sa jabukama na 2 visine:
161
= 3D-vruć vazduh
= 3D-vruć vazduh eco
= Gornje/donje zagrevanje
= Hidro-pečenje
= intenzivno zagrevanje
sr
Jelo
Pribor i forme
Špric pecivo,
(predzagrevanje*)
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki pleh +
običan pleh za pečenje
2 obična pleha za pečenje
+ univerzalni duboki pleh
Visina
Vrsta
zagrevanja
3
3+1
:
5+3+1
Špric-pecivo
Običan pleh za pečenje
3
Sitni
kolači,
(predzagrevanje*)
Običan pleh za pečenje
Univerzalni duboki pleh +
običan pleh za pečenje
2 obična pleha za pečenje
+ univerzalni duboki pleh
3
3
3+1
:
/
:
:
5+3+1
Biskvit sa vodom
(predzagrevanje*)
Uzdignuta forma na
rešetki
2
Biskvit sa vodom
Uzdignuta forma na
rešetki
2
Kolač od jabuka
Rešetka +
2 uzdignute forme Ø
20 cm
2 rešetke +
2 uzdignute forme Ø
20 cm
:
/
&
2
3+1
:
Temperatura u ˚C
Vreme pečenja,
min.
140-150
140-150
30-40
30-45
130-140
35-50
140-150
30-45
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
130-150
25-40
160-170
30-40
160-180
30-40
170-190
80-90
170-190
70-90
* Za predzagrevanje ne koristiti brzo zagrevanje.
Grilovanje
Vrste zagrevanja:
Ako životnu namirnicu polažete direktno na
rešetku, dodatno ugurajte univerzalni duboki
pleh na visinu 1. Tečnost će biti pohvatana i
rerna ostaje čišća.
Jelo
Pribor i posuda
Visina
Tost, braon
Prethodno zagrevanje
rerne 10 minuta
rešetka
5
4+1
Hamburgeri od
Rešetka +
telećeg mesa, 12
univerzalni duboki
komada*
pleh
bez predzagrevanja
* Okrenuti posle 2/3 vremena.

( = Gril, veća površina
Vrsta
zagrevanja
162
Stepen
grilovanja
Trajanje, minuta
(
3
½-2
(
3
25-30
mk
si
Безбедносни и предупредувачки совети
 Никогаш не подготвувајте јадења
Ве молиме внимателно прочитајте го
што содржат големи количини на
упатството за употреба. Добро чувајте
високопроцентни алкохолни пијалаци.
ги упатството за употреба и монтажа.
Пареата од алкохолот може да се
Доколку уредот го давате на трети лица
запали во рерната. Користете само
мора да го приложите и соодветното
мали количества високопроцентни
упатство за употреба.
алкохолни пијалоци и претпазливо
Пред монтажата
отворете ја вратата од уредот.
Оштетувања при транспорт
Опасност од пожар!
 Никогаш не чујавте запалливи
Проверете го уредот по распакувањето.
предмети во рерната. Никогаш не
Доколку има оштетување од транспортот не
отворајте ја вратата ако излегува
го приклучувајте уредот.
чад од рерната. Исклучете го уредот.
Откачете го мрежниот приклучок
Електричен приклучок
односно исклучете го осигурувачот во
кутијата со осигурувачи.
Само обучен техничар смее да го приклучи  Никогаш не ја оставајте хартија за печење
уредот. За оштетувањата направени
не залепена за време на предзагревањето
од погрешно приклучување не важи
на приборот. При отварање на вратата
гаранцијата.
од рерната се создава жежок воздух.
Хартијата за печење може да ги допира
топлите елементи и да се запали. Мерете
Совети за Вашата
ја хартијата за печење секогаш со сад
безбедност
или форма за печење. Ставајте хартија
за печење само на потребните површини.
Овој уред е одреден само за домашна
Хартијата за печење не смее да стои
употреба. Користете го уредот исклучиво за
надвор од додатоците.
подготовка на јадења.
Возрасни и деца не смеат да го користат
уредот без надзор
 доколку телесно или умствено не се во
состојба или
 доколку им недостига знаење и искуство.
Никогаш не дозволувајте децата да си
играат со уредот.
Жешка внатрешност за готвење
Опасност од изгореници!
 Никогаш не допирајте ја жешката
внатрешност за готвење-внатрешните
површини и жешките елементи. Врата
од уредот претпазливо отворете ја.
Може да истече жешка влага. Чувајте
ги децата понастрана.
Опасност од краток спој!
Никогаш не зафаќајте го мрежниот кабел од
електричниот уред во жешката врата од уредот.
Излоцијата на кабелот може да се стопи.
Опасност од попарување!
Никогаш не греете вода во жешката
внатрешност за готвење. Настанува жешка
пареа.
Жешки делови и чинии
Опасност од изгореници!
Никогаш не земајте ги жешките делови или
чинии без да користите крпа.
Нестручни поправки
Опасност од струен удар!
163
mk
Нестручните поправки се опасни. Само
обучен техничар од нашата служба за
корисници смее да извршува поправки.
Доколку уредот има дефект, извлечете го
мрежниот приклучок односно исклучете го
осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
Повикајте ја службата за корисници.
Самостојно чистење
Опасност од пожар!
 Истечено јадење, маснотии и сос од
печење може за време на чистењето
може да се запалат. Пред секое
чистење отстранете ги закоравените
валканици од рерната.
 Никогаш не закачувајте запалливи
предмети на рачката од вратата на пр. крпа
за чинии. Уредот за време на самостојното
чистење станува жежок од надворешна
страна. Држете ги децата понастрана.
Опасност од тешко нарушување на
здравјето!
Никогаш не чистете нелепливи плехови и
форми за време на самостојното чистење.
Поради големата топлина нелепливоста ќе
се оштети и ќе настанат отворни гасови.
Причини за оштетувања
Внимание!
 Додатоци, садови за готвење, фолии,
хартија за печење или алуминиумска фолија
на површината на рерната: не поставувајте
додатоци на површината на рерната. Не
прекривајте ја површината на рерната со
фолија или хартија. Не поставувајте сад за
готвење на површината на рерната доколку
температурата е над 50°C.
 Настанува жешка пареа. Периодот на
печење и пржење не одговараат веќе и се
оштетува емајлот.
 Вода во жешка рерна: не загревајте вода во
внатрешноста на жешката рерна. Ќе настане
водена пареа.
 Водата што прска може да предизивика
штета на емајлот и додатоците.
 Течни намирници: не чувајте течности
подолго време во внатрешноста на рерната
ако вратата е затворена. Емајлот ќе се
оштети.
 Овошни сокови: не полнете го целосно
плехот при приготвувањето на овошни
колачи. Овошниот сок којшто претекува од
плехот за печење остава флеки коишто не
може да се отсранат.
 Доколку е можно употребете емајлиран плех
за печење.
 Ладење со отворена врата на уредот:
оставете ја рерната да се излади само со
затворена врата. Граничните делови од
мебелот со текот на времето може да бидат
оштетени, иако вратата од рерната е само
малку отворена.
 Многу извалкана заптивка на рерната:
доколку заптивката на рерната е многу
извалкана, вратата на рерната при работа
не се затвора соодветно. Граничните делови
од мебелот може да се оштетат. Секогаш
чистете ја заптивката од рерната.
 Вратата на рерната како површина за
седење или потпирање: не потпирајте се
и не седете на отворена врата од рерната.
Не поставувајте садови или додатоци на
вратата од рерната.
 Транспортирање на уредот: не носете го или
не држете го уредот за рачката од вратата.
Рачката од вратата не ја издржува тежината
на уредот и може да се скрши
Вашиот нов шпорет
Тука го запознавате Вашиот нов шпорет.
Во овој дел ќе Ви ја објасниме контролната
површина и посебните елементи. Истотака
ќе најдете информации за додатоците и
деловите во внатрешноста на рерната.
Slika
1
Контролна површина
Тука ќе го најдете прегледот на контролната
површина. Никогаш не сепојавуваат сите
симболи истовремено на екранчето.
Во зависност од типот на уредот можни се
отстапувања во поединости.
164
mk
Копчиња
Под секое копче има сензори. Не смеете
да ги притискате силно. Допрете го само
поединечниот симбол.
Симбол
Примена
!
Избор на вид греење
`
Избор на програмски автоматик
q
Избор на самостојно чистење
X
Одете еден ред надолу
Y
Одете еден ред нагоре
f
долго притискајте = изберете меморија
кратко притискајте = стартувајте меморија
c
Вклучете брзо загревање
0
Отворете ги и затворете ги временските
функци од менито
B
Исклучете ја и вклучете ја светилката во рерната
°
кратко притискајте = повикајте инфорации
долго притискајте = мени отворете ги основните
поставки и затворете ги
D
активирање/деактивирање заштита за
деца
%
вклучување и исклучување на рерната
n
кратко притискајте = започнете ја/
паузирајте ја работата
долго притискање = прекин на работата
Ротирачки избирач
Со ротирачкиот избира
можете да
ги промените предлог-вредностите и
нагодувањата.
Ротирачкиот избирач потонува. За
отклучување и заклучување притиснете го
ротирачкиот избирач
Екран
Екранот е поделен на различни области:
 Натпис, се појавува само пред стартот
 Дел за нагодување
 Статусна линија
Дел за поставки
Во двата дела за поставки се појавуваат
предложените вредности кои може да се
променат. Со копчињата за навигација X и Y се движите од еден дел за поставки
во следниот. Редот во којшто се наоѓате е
означен со загради од лева и десна страна.
Вредноста во заградите можете да ја
промените со ротирачкиот избирач.
Статусна линија
Статусната линија се наоѓа долу на екранот.
Таму се прикажува часовникот, избраната
работа, советите, информациите и поставени
функции за време. Пред стартот добивата
кратко упатство во зависност од поставката.
Регулатори на температура
Столбовите за контролните копчиња за
температура ги прикажуваат фазите на
загревање или преостанатата топлина во
рерната.
Регулатор на загревање
Контролата на загревање се прикажува
покачувањето на температурата во
рерната. Доколку се пополнети сите
столбови, постигнато е оптималното време
за полнење на рерната.
слика
2
Горно греење/долно греење
Во нивоата на печење чистење не се
појавуваат столбови.
Во текот на загревањето со копчето ° може
да ја повикате моменталната температура
за загревање. Со термичката издржливост
може да се разликува прикажаната
температура од фактичката температура во
рерната.
Преостаната топлина
Натпис
По исклучувањето регулаторот за
На најгорната линија се прикажува избраната
темепратура ја покажува преостанатата
функција, на пр. вид греење, временски функции топлина во рерната. Доколку последниот
итн. Десно се прикажани стрелки во чијашто
столб е исполнет, во рерната температурата
насока можете да навигирате со копчињата X изнесува 300°С. Индикаторот се гасне кога
и Y . По старот се губи натписот.
температурата ќе падне на 60°С.
165
mk
Внатрешност за готвење
искривениот дел да биде свртен надолу ¾
5
Во внатрешноста за готвење има светилки. слика
Вентилаторот ја штити рерната од презагревање. Емајлирана тава за печење
За торти и колачи.
Светилки во рерната
Плехот за печење поставете го во рерната
Во текот на работата свети светилката во со закосената страна страна кон вратата на
внатрешноста за готвење. При поставена рерната.
температура од 60°С и во текот на самостојното
6
чистење се исклучува светилката. На тој слика
начин можно е оптимално регулирање.
Универзална тава
Доколку ја отворите вратата од рерната, се за сочни колачи, пецива, длабоковклучува светилката.
замрзнати јадења и големи печеници. Може
Со копчето B можете да ја вклучите или да се користи и како сад за собирање на
исклучите светилката.
маснотиите кога директно ќе се пече на
решетката.
Вентилатор
Универзалната тава ставете ја во рерната
Вентилаторот се вклучува и исклучува
со закосување на вратата од рерната.
по потреба. Топлиот воздух го дува накај
7
вратата. Внимание! Не покривајте ги
слика
отворите за вентилација. Инаку ќе се
Решетки за додатоци
прегрее рерната.
Закачете ги лево и десно. Во текот на
Веднаш по работата на внатрешноста за готвење самостојното чистење можете да ги исчистите
за брзо да се излади истата вентилаторот
со нив на пример, универзална тава.
пордолжува да работу уште малку.
Додаток
Додатокот може да се постави на 5
различни нивоа во рерната.
Додатокот може да го извлечете до две
третини без да се откачи. На тој начин
полесно може да ги вадите оброците.
слика
3
Ако додатокот се загрее може да се
деформира. Веднаш што ќе се излади,
деформирањето ќе исчезне и нема да има
влијание врз функционалноста.
Додатоците може да ги набавите
кај службата за корисници, во
специјализираните продавници или на
интернет. Наведете го само HЕZ-бројот.
Посебни додатоци
Посебните додатоци може да ги набавите
во нашите специјализирани продавници
или од нашата служба за корисници.
Широка понуда за Вашата рерна можете
да најдете во нашите проспекти или на
интернет.
Достапноста на посебните додатоци е
распределена на интернационално ниво.
Ве молиме разгледајте ги документите за
продажба.
Не се совпаѓа секој посебен додаток на
секој уред. Ве молиме при секое купување
дадете ја точната ознака (Е-Nr.) на Вашиот
уред.
4
слика
Решетка
за садови, садови за колачи, печења, и
длабокозамрзнати јадења.
Поставете ја решетката во рерната така што
166
mk
Посебен
додаток
Решетка
Емајлирана
тава за печење
Рерна со
рафтови
решетки
-
HЕZ број
Употреба
HEZ334000
За јадења, колачи, печења, парчиња скара
и длабоко-замрзнати јадења.
За јадења, колачи, печења, парчиња скара
и длабоко-замрзнати јадења.
HEZ334001
Погоден за
самостојно
чистење
не
не
HEZ331070
За торти и колачи.
Тавата за печење со држачите кон вратата
на рерната во рерната ставете ја.
да
да
Универзална
тава
-
HEZ332070
за сочни колачи, пецива, длабоко-замрзнати
јадења и големи печеници. Може да се користи
и како сад за собирање на маснотиите кога
директно ќе се пече на решетката.
Универзалната тава со испакнатиот дел кон
вратата од рерната турнете го во рерната.
Решетка за
поставување
-
HEZ324000
За печења. Поставете ја решетката секогаш
во универзалната тава. Маснотиите и сокот
од месото ќе се задржат таму.
не
HEZ325070
За печење наместо на решетката или како
заштита од прскање така што рерната
нема многу да се валка. Плехот за скара се
кроисти само во универзалната тава.
Печење во плехот за скара: користете го
само на нивоата 1, 2 и 3.
Плех за скара како заштита од прскање:
Турнете ја универзалната тава заедно со
плехот за скара под решетката.
да
HEZ317000
Идеален за пица, длабокозамрзнати
производи или големи тркалезни торти.
Плехот за пица може да го користите наместо
универзална тава. Поставете го плехот
на решетката и ориентирајте се според
податоците во табелите.
не
HEZ327000
Плочата за печење е погодна за
подготовка на домашен леб, лепчиња и
пица коишто треба да добијат крцкава
основа.
Плочата за печење мора секогаш
претходно да се загрева на препорачаната
температура.
да
Профи тава
со решетка за
поставување
HEZ333070
Особено погодна за подготовка на големи
количества јадења.
да
Капак за
профи-тава
HEZ333001
Капакот ја прави профи-тавата за профипечење.
не
HEZ333100
Погодно за подготовка на големи количини.
Комплетниот додаток се состои од
длабоката тава со држач, решетка за
поставување и телескопски додаток. Со
приложената решетка може одлично да
печете.
не
Плех за скара
Плех за пица
Плоча за
печење
Профидодаток
-
-
-
решетка
167
mk
Посебен
додаток
Рерна со
HЕZ број
Употреба
Погоден за
самостојно
чистење
не
Профидодаток
плус
решетка
HEZ333102
Погодно за подготовка на големи количини.
Комплетниот додаток се состои од
длабоката тава со држач, решетка за
поставување и телескопски додаток. Со
приложената решетка може одлично да
печете.
Капак за
профидодаток
решетка
HEZ333101
Капакот ја прави профитавата во
профитава за печење.
не
Стаклен сад за
печење
-
HEZ915001
Стаклениот сад за печење е погоден за
динстани јадења и за манџи коишто се
подготвуваат во рерна. Особено е погоден
за автоматикот за програми или за печење.
не
Полици на
расклопување
од
2 дела
решетка
HEZ338250
Полица на извлекување со три нивоа 2 и 3,
Ви овозможува да ги извлечете додатоците
до крај без притоа да паднат.
3 дела
решетка
HEZ338352
Полица на извлекување со три нивоа
1, 2 и 3, Ви овозможува да ги извлечете
додатоците до крај без притоа да паднат.
не
HEZ338356
Полица на извлекување со три нивоа
1, 2 и 3, Ви овозможува да ги извлечете
додатоците до крај без притоа да падне.
Полиците со 3 дела не се соодветни за
уреди кои имаат ротирачка прскалка.
не
HEZ338357
Полица на извлекување со три нивоа
1, 2 и 3, Ви овозможува да ги извлечете
додатоците до крај без притоа да падне.
Полиците на извлекување може да се
заклучат во позиција притоа што додатоците
може лесно да се постават најгоре.
Полиците со 3 дела не се соодветни за
уреди кои имаат ротирачка прскалка.
не
da
Полици на
расклопување
од 3 дела
Полици на
расклопување
од три дела
со стопирачка
функција
решетки
решетки
не
Филтер на
пареата
-
HEZ329000
Со тоа може да ја чистите Вашата
рерна. Филтерот на пареата ги филтрира
мрсните честици во воздухот и ја редуцира
миризбата.
Само за уреди со 6,7 или 8 како втор број
на Е-Nr. (на пример НВ78А570)
Систем за
готвење со
пареа
-
HEZ24D300
За нежно припремање на зеленчук и риба.
не
Стаклена тава
-
Длабок плех за печење од стакло. Погоден е
како чинија за послужување.
не
HEZ336000
168
mk
Производи од службата за корисници
За Вашите уреди од домаќинството можете во Службата за корисници, во специјализираните
продавници или на Интернет во некои земји преку електронски продавници да ги набавите
соодветните средства за нега и чистење или пак некој додаток. За таа цел наведете го бројот на
производот.
Крпа за нега за површини
од благороден челик
Го намалува насобирањето на нечистотија. Со
импрегнирање на посебно масло, површините од
благороден челик оптимално се одржуваат.
Производ бр. 311134
Гел за чистење на
светилката на грејачот
Производ бр. 463582
За чистење на внатрешноста на рерната. Гелот е без
мирис.
Крпа од микрофибер со
структура на саќе
Производ бр. 460770
Особено погодна за чистење на нежни површини, на пр.
стаклена ќерамика, благороден челик или алуминиум.
Крпата од микрофибер ги отстранува нечистотиите
настанати од вода или маснотии.
Заштита на вратата
Производ бр. 612594
За децата да не може да ја отворат вратата. Во
зависност од вратата на уредот, заштитата различно се
зашрафува. Внимавајте на прилогот за заштитата на
вратата.
Пред првата употреба
Во овој дел ќе дознаете што треба да
направите пред Вашата рерна прв пат да ја
пуштите во употреба.
 Поставете го часовникот
 По потреба променете го јазикот за
текстот на екранот
 Загрејте ја внатрешноста за готвење
 Исчистете го додатокот
 Прочитајтее ги безбедноснит упатства
на почетокот на упатството за употреба.
Многу се битни.
Први поставки
По приклучувањето на уредот, во горната
статусна линија стои „Поставете го
часовникот“. Поставете го часовникот и
по потреба јазикот на текстот на екранот.
Фабрички поставен е германскиот јазик.
слика
8
Поставете го часовникот и променете го
јазикот
1. Со ротирачкото копче поставете го
актуелното време.
2. Притиснете го копчето X . Се појавува
„изберете јазик: германски“.
3. Со ротирачкото копче поставете го
саканиот јазик. Можни се 30 различни
јазици.
4. Притиснете го копчето 0 .
Јазикот и времето се меморираат.
Актуелното време се прикажува на екранот.
Совет: Јазикот може во секое време да
го промените. Видете ја главата Основни
поставки.
Загревање на рерната
а да ја отстраните миризбата од новиот
уред загрејте ја рерната во затворена и
празна состојба.
Внимавајте на тоа во рерната да нема
остатоци од амбалажата, на пр. стиропор.
Проветрете ја кујната ддодека рерната се
загрева.
Поставете го видот на греење Горно/Долно
загревање на температура од 240°C.
1. Притиснете го копчето % .
Се појавва опис на копчињата.
2. Веднаш потоа притиснете го копчето ! .
Во најгорниот ред стои натпис „видови
греење“. Во сферата на поставување
се предлагаат Зд-жежок воздух и
160оС. Заградите стојат лево и десно
169
mk
покрај видот греење.
3. Со избирачот на функции подесете го
Горнот/Долното загревање.
4. Со копчето X променете ја
температурата.
Заградите се лево и десно покрај
температурата.
5. Со ротирачкото копче подесете ја
температурата на 240°C.
6. Притиснете го копчето n .
Започнува со работа. Натписот се губи
„видови греење“.
7. По 60 минути исклучете ја рерната со
копчето % .
Столбовите на регулаторот на температура ја
прикажуваат преостаната топлина во рерната.
Вклучување и
исклучување на рерната
Меморија
Доколку по неколку секунди не се избере
вид на работа, се препорачува поставка.
Тоа е вид греење 3Д-жежок воздух, 160°С.
Со копчето % вклучете ја и исклучете ја
рерната.
Чистење на додатокот
Пред прв пат да го користите додатокот,
исчистете го темелно со сапуница и крпа.
слика
10
Вклучување
Притиснете го копчето % .
Се појавува опис на копчињата.
слика
9
Во секое време можете да изберете друг
начин на работа.
Која поставка да ја изберете, прочитајте во
посебните делови.
Изберете го посакуваниот вид на работа:

! Копче = Вид на греење

` Копче = Програма

q Копче = Самостојно чистење

f Копче = меморирана поставка
Исклучување
Притиснете го копчето % . Рерната
се исклучува, времето се прикажува на
екранот.
Поставување на рерната
Во оваа глава можете да се информирате за
 Кој вид на греење за Вашата рерна ви
стои на располагање
 Како да го поставите видот на греење и
температурата
 Како да изберете оброк од препораките
за поставување
 И како да го поставите брзото
загревање.
Вид на греење
За Вашата рерна има голем број видови на
греење. На тој начин можете да изберете
оптимален вид на подготовка за секој
оброк.
170
Вид на греење
и температурна
област
Примена
3Д-жежок воздух
30-275 °С
За колачи и печива на едно
до три нивоа. Вентилаторот
рамномерно ја распределува
топлината од прстенестиот
грејач на задниот ѕид во
рерната.
Жежок воздух
Еко*
30-275 °С
За колачи и торти, потпечени
јадења, длабокозамрзнати
и готови производи, месо
и риба, на едно ниво без
предзагревање. Вентилаторот
ја распределува топлината
на прстенестиот грејач
рамномерно во рерната.
mk
Вид на греење
и температурна
област
Примена
Вид на греење
и температурна
област
Горно/долно
греење
30-300 °С
За колачи, печива и суви
печење, на пр. говедско или
дивеч, на едно ниво.
Топлината рамномерно доаѓа од
горе и долу.
Варење на тивко
70-90 °С
За нежно варење на парчиња
месо. Топлината рамномерно
доаѓа од горе и од долу на
доволна температура.
Хидро-печење
30-300 °С
За печива со квасец, на пр.
леб, лепчиња и козуњак и
за еклери или бисквити.
Жештината рамномерно се
распоредува оф горе и од
долу. Влажноста од продуктите
се задржува како пареа во
рерната.
Одмрзнување
30-60 °С
За одмрзнување, на пр. на
месо, живина, леб и колачи.
Вентилаторот го дува топлиот
воздух кон оброкот.
Предзагревање
30-70 °С
За предзагревање на садови,
на пр. од порцелан или стакло.
Одржување
топло
60-100 °С
За одржување топло на
сварените јадења.
Препораки за
поставки
Препораки за поставки за многу
јадења.
Ниво за пица
30-275 °С
За брза потготовка на
замзрнати производи без
предзагревање, на пр. пица,
помфрит или штрудла.
Топлината доаѓа од долу и од
прстенестиот грејач на задниот
ѕид.
Интензивна
топлина
30-300 °С
За оброци со крцкаво дно.
Топлината доаѓа од горе и
особено појака е од долу.
Долно греење
30-300 °С
За готвење и крајно печење
или потпекување. Топлината
доаѓа од долу.
Печење со
циркулирачки
воздух
30-300 °С
Печење на месо, живина и
риба. Грејачот и вентилаторот
наизменично се вклучуваат и
исклучуваат. Вентилаторот ја
распределува топлината од
решетката во иста мера околу
јадењата.
Скара, голема
површина
Нивоа на скара:
1(слабо)
2(средно), 3(јако)
За печење на стекови, колбаси,
тост и риба. Целата површина
под грејачот е жешка.
Скара, мала
површина
Нивоа на скара:
1(слабо)
2(средно), 3(јако)
За печење на стекови, колбаси,
тост и риба во мала количина.
Средниот дел на грејачот се
загрева.
Примена
* Видот на греење се утврдува со класата за енергетска
ефикасност согласно EN50304.
Поставување на видот на греење и
температурата
Притиснете го копчето ! . На екранот се
препорачува 3Д-жежок воздух, 160°С.
Оваа поставка можете да ја стартувате со
копчето n .
Доколку сакате да поставите друг вид
на греење или температура, одете по
следниот редослед:
Пример на сликата: Поставка за горно/
долно греење, 185°С.
1. Со ротирачкото копче поставете ја
саканиот вид на греење.
слика
11
2. Со копчето X променете ја
температурата.
слика
12
3. Со ротирачкото копче поставете ја
посакуваната температура
слика
13
4. Притиснете го копчето n .
Стартува работата.
слика
14
171
* Видот на греење се утврдува со класата за енергетска
ефикасност согласно EN50304.
mk
Кога јадењето ќе биде готово, исклучете
ја рерната со копчето % или повторно
изменете го видот на греење и поставете го.
Отворање на вратата во текот на работата
Ќе се запре работата. По затворањето на
вратата, уредот си продолжува со работа.
суфле и готово производи. Температурата
и времетраењето може да го промените.
Видот на греење е поставено.
Преку повеќе нивоа на избор ќе дојдете до
јадењет. Пробајте. Осетете ја разноликоста
од јадења.
Избор на јадење
1. Притиснете го копчето ! .
3Д-жежок воздух, 160°С се појавува на
екранот како предлог.
2. Свртете го ротирачкото копче налево на препораката за поставка.
Се јавува првата категорија јадења.
Промена на температурата или нивоата
3. Со копчето X променете на првата
на печење
категорија на јадења и со ротирачкото
Можно е во секое време. Со ротирачкото
копче изберете ја саканата категорија.
копче променете ја температурата или
Со копчето X одете на следното
нивото на печење.
ниво. Со ротирачкото копче одете на
следниот избор. На крај се појавува
Прекин на работата
поставката за избраното јадење.
Држете го притиснато копчето n додека не 4. Притиснете го копчето n .
се појави 3Д-жежок воздух и 160°С. Можете
Почнува работата. Предложеното
одново да поставите.
времетраење тече видливо на
статусната линија.
Повикување информации
Притиснете го копчето ° кратко. За секоја
Времето истекло
информација одново кратко притиснете го
Се огласува сигнал. Рерната повеќе не
копчето
. Пред почетокот ќе добиете
грее. На екранчето стои 00:00. Со копчето информации за видот на греење, висините
0 исклучете го алармот.
на решетките и додатоците. По почетокот
можете да ја повиката температурата за
Променете ја температурата или нивото
загревање во рерната.
на скара
Со ротирачкото копче променете ја
Поставување на времетраењето
температурата или нивото на скара.
Видете глава Временски функции,
ì
поставување на времетраењето.
Промена на времето
Притиснете го копчето 0 и со копчето
Одложување на завршното време
0 променете на времето. Со
Видете глава Временски функции,
ротирачкото копче променете го времето.
одложување на завршното време.
Притиснете го копчето 0 .
Паузирање на работата
Притиснете го копчето n . Рерната е
во состојба пауза, трепка n . Повторно
притиснете го копчето n , уредот
продолжува со работа.
Препораки за поставки
Доколку изберете оброк од препораките
за поставки, дадени се оптималните
вредности на поставување. Можете да
изберете од голем број на различни
категории. Со нашите препораки за
поставки ќе најдете голем број на јадења
од колачи, леб, живина, риба и дивеч до
Повикување на информациите
Кратко притиснете го копчето ° . За
секоја информација кратко притиснете го
копчето .
Одложување на завршното време
Видете глава Временски функции,
одложување на завршното време.
172
mk
Поставување на брзото
загревање
Брзото загревање не е соодветно за сите
видови греење.
Соодветни видови греење
 Горно/долно греење
 Хидропечење
 Ниво за пица
 Интензивно греење
Соодветни температури
Брзото загревање не функционира доколку
поставената температура е под 100°С.
Доколку температурата во рерната е малку
пониска од поставената температура,
брзото загревање не е потребно. Не се
вклучува.
Совети
 Доколку го промените видот на
греење, се прекинува брзото
загревање.
 Поставеното време тече независно од
брзото загревање веднаш по стартот.
 Додека трае брзото загревање, со
копчето
можете да ја повиката
моменталната температура во
рерната.
 За да добиете рамномерен резултат,
ставете го јадењето во рерната кога ќе
заврши брзото загревање.
Прекин на брзото загревање
Притиснете го копчето c . Симболот
исчезнува.
Поставување на брзото загревање
Копчето c притиснете го за брзо
загревање. На статусната линија се
појавува симболот c . Столбовите на
контролерот на температура се полнат.
Брзото загревање завршува, кога
столбовите целосно ќе се наполнат. Ќе
слушнете краток сигнал. Симболот c се
губи. Ставете го јадењето во рерната.
Временски функции
Менито Временски функции можете да
ги повикате со копчето 0 . Следните
функции се можни:
Кога е исклучена рерната:
 Поставете го алармот
 Поставете го времето
Кога рерната е вклучена:
 Поставување на времетраењето
 Поставување на завршното време
 Поставување на алармот
Поставување на
временските функции –
кратко објаснение
1. Отворете го менито со копчето 0 .
2. Со копчето X или Y променете
до саканите функции. Областа за
поставување е светла, текстот е темен.
3. Затворете го менито со копчето 0 .
Во продолжение е дадено објаснување
како да ја поставите секоја функција.
Поставување на
времетраењето
Доколку сакате да го наместите
времетраењето (времето за готвење) за
Вашето јадење, автоматски завршува
работата по ова време. Рерната повеќе не
загрева.
Предуслов: Се поставува видот на греење
и температурата.
173
mk
Совет: можете да поставите само час и
минути.
Пример на сликата: Поставка за горно/
долно греење, 180 °C, времетраење 45
минути.
Одложувањето на завршното време е
можно кај
 сите видови греење и сите оброци од
препораките
 голем број програми
 и кај самостојното чистење
Пример: Во 9.30 часот го ставате јадењето
во рерната. Трае 45 минути и во 10.15
часот е готово. Но сакате да биде готово во
12.45 часот.
Одложете го завршното време од 10.15 на
12.45 часот. Рерната оди во позиција на
чекање. Работата започнува во 12.00 часот
и завршува во 12.45.
И за самостојното чистење се нуди оваа
функција. Одложете го чистењето навечер и
имајте ја на располагање рерната во секое
време во текот на денот.
1. Притиснете го копчето 0 .
Се отвора менито Временски
функции.
слика
15
2. Со копчето поставете го
времетраењето на готвење.
слика
16
3. Притиснете го копчето 0 .
Менито Временски функции се
затвора.
4. Доколку работата сè уште не е
започната, притиснете го копчето
n .
Времетраењето се прикажува на
статусната линија.
Одложување на крајот
Предуслов: Поставената работа не се
започната. Поставено е времетраењето.
Отворено е менито Временски функции 0 .
1. Со копчето X променете на завршно
време.
Завршното време за прикажува.
слика
17
Времетраењето истекло
Се огласува сигнал. Рерната повеќе
не грее. На статусната линија стои
времетраењето на 0 00:00:00. Сигналот
можете да го исклучите со копчето 0 .
Прекин на времетраењето
Отворете го менито со копчето 0 .
Со копчето 0 или 0 променете на
времетраење и поставете го со ротирачкото
копче на 00:00:00. Затоврете го менито со
копчето 0 .
Промена на времетраењето
Отворете го менито со копчето 0 .
Со ротирачкото копче сменете го
времетраењето. Затоврете го менито со
копчето 0 .
Одложување на
завршното време
Внимавајте на тоа дека лесно расипливите
производи не може предолго да останат во
рерната.
2. Со ротирачкото копче одложете го
крајот на подоцна.
слика
18
3. Со копчето 0 затворете го менито
Временски функции.
4. Со копчето n потврдете.
Се презема поставката. Рерната е во
позиција на чекање. На статусната линија
се прикажува завршното време 0 ...
Работата започнува во вистинско време.
Времетраењето тече видливо на статусната
линија.
Времетраењето истекло
Се огласува сигнал. Рерната повеќе
не грее. На статусната линија стои
времетраењето на 0 00:00:00. Сигналот
можете да го исклучите со копчето 0 .
174
mk
Коригирање на завршното време
Тоа е можно само доколку рерната е во
позиција на чекање. За таа цел, отворете
го менито со копчето 0 , со копчето
или X променете на завршното време
и со ротирачкото копче коригирајте го
завршното време. Затворете го менито со
копчето 0 .
копчето
Прекин на завршното време
Тоа е можно само доколку рерната е во
позиција на чекање. За таа цел, отворете
го менито со копчето 0 , со копчето X
или 0 променете на завршното време
и свртете го ротирачкото на лево додека
не се исклучи екранот. Времетраењето
веднаш истекува.
Поставување на времето
За да го поставите времето или за да го
промените, мора да се исклучи рерната.
0 .
Промена на времето
Со копчето 0 отворете го менито
Временски функции и со ротирачкото копче
сменете го времето за алармот во следните
секунди. Затворете го менито со копчето 0 .
Поставување на алармот
Алармот тече независно од рерната.
Можете во секое време да го искористите и
да го поставите.
1. Притиснете го копчето
.
Се отвора менито Временски функции.
2. Со ротирачкото копче наместете го
времето за алармот.
3. Со копчето 0 затворете го менито.
Екранот се враќа во претходната состојба.
Симболот 0 се прикажува за алармот и
истеченото време.
По прекин на струјата
По прекин на струјата на статусната линија
стои „основни поставки“.
1. Со ротирачкото копче поставете го
актуелното време.
2. Притиснете го копчето 0 .
Се презема времето.
Промена на времето
Пример: сменете го времето од летно на
зимско.
1. Притиснете го копчето 0 .
Се отвора менито Временски функции.
2. Со копчето X променете на
времето.
3. со ротирачкото копче променете го
времето.
4. Притиснете го копчето 0 .
Се затвора менито Временски функции.
Времето е променето.
По истекот на времето
Се огласува сигнал. Времето истекло. На
екранот се прикажува U 00:00. Со копчето Промена на индикаторот за време
0 привремено исклучете го сигналот.
Кога рерната е исклучена, на екранот се
Прекин
појавува часовникот со актуелното време.
0 на времето
Со копчето 0 отворете го менито
Овој приказ можете да го промените, на
Временски функции и вратете го времето
дигитален часовник или аналоген часовник.
назад на 00:00. Затворете го менито со 0
Видете го главата Основни поставки.
Меморија
Со меморијата можете да ја зачувате
поставката за некој оброк или во секое
време да ја откажете.
Меморијата е корисна доколку особено
често приготвувате исто јадење.
Зачувување поставки во
меморија
Системот за чистење не може да се зачува.
1. Видот на греење, температурата и
евентуално времетраењето поставете
175
mk
1. Кратко притиснете го копчето f .
Зачуваните поставки се прикажуваат.
Доколку се појави „местото на
зачувување е празно“, не е зачувана
ниедна поставка. Не можете да ја
стартувате меморијата. Прво зачувајте
ја саканата поставка, како што е
опишано под Зачувување меморија.
ги за саканото јадење. Не стартувајте.
Доколку сакате да ја зачувате
програмата: изберете ја програмата
и поставете додека не се прикаже
времетраењето. Не стартувајте.
2. Држете го притисната копчето f
додека не се појави „Меморијата е
зачувана“.
Поставката е на екранот и може веднаш да
се стартува.
Зачувување друга поставка
Одново поставете и зачувајте. Старите
поставки се бришат.
2. Притиснете го копчето n .
Стартува поставката меморија.
Промена на поставките
Тоа е можно во секое време. Доколку
следниот пат ја стартувате меморијата, се
појавува претходно зачуваната поставка.
Стартување на меморијата
Зачуваните поставки за Вашето јадење
можете во секој време да ги стартувате.
Сабат подесување
Со ова подесување рерната задржува
температура од 85°C до 140°C при горно/
долно греење. Можете да подесете
времетраење од 24 до 73 часа.
За ова време јадењата остануваат топли во
рерната без да морате да приклучувате или
исклучувате.
Стартување на сабат поставката
Предуслов: Во основните подесувања
активирано е „Сабат подесување да“.
Видете поглавје Основни подесувања.
1. Притиснете го копчето ! .
На екранот се предложува 3Д-Жежок
воздух, 160 °C.
2. Свртете го ротирачкиот избирач
налево и изберете го видот на греење
Сабат подесување.
3. Со копчето X отворете ја
температурата и со ротирачкото копче
поставете ја температурата.
4. Со копчето 0 отворете ги
временските функции од менито
и со копчето X променете на
времетраење.
Се предложува 27:00 часа.
5. Со ротирачкиот избирач подесете го
саканото времетраење.
6. Притиснете го копчето n .
Се стартува Сабат подесувањето.
Времетраењето истекло
Рерната не се загрева.
Одложување на завршното време
Одложувањето на завршното време не е
можно.
Прекинување на сабат подесувањето
Држете го копчето n притиснато се
додека не се појави 3Д-Жежок воздух 160
°C. Можете одново да подесете.
176
mk
Заштита за деца
За децата да не ја вклучуваат рерната
ненадејно или за да не го променат текот
на работата има заштита за деца.
Активирање на заштитата за деца
Држете го копчето D притиснато се
додека да се појави симболот D . Тоа
трае околу 4 секунди. Контролната табла е
блокирана.
Блокирање на вратата од рерната
Можете да ги промените основните
поставки на тој начин што дополнително
ќе ја блокирате вратата од рерната. Како
да го сторите тоа, прочитајте во главата
Основни подесувања. Вратата од редната
се заклучување, кога температурата во
рерната постигнува 50оС. Знакот H се
појавува. Доколку рерната е исклучена,
веднаш се заклучува вратата доколку ја
активирате заштитата за деца.
Одблокирање
Држете го копчето D притиснато се
додека не се изгуби симболот D . Можете
повторно да подесите.
Совет: Можете и покрај активирана %
заштита за деца да ја исклучите рерната со
или со долго притискање на копчето n
, да го подесите алармот и да го исклучите
сигналот.
Основни подесувања
Вашиот уред има различни основни
подесувања коишто може во секое време
да одговорат на Вашите потреби.
Совет: Во табелата ќе ги најдете сите основни
подсувања и сите можности за промена. Во
зависност од опременоста на Вашиот уред
на екранот се прикажуваат само основните
подесувања коишто одговараат на Вашиот уред.
Основно подесување
Можности
Објаснување
Избор на јазик:
германски
Има 29 други јазици
Јазик за текстот на екранот
Траење на сигналот:
средно
средно = 2 минути
кратко = 10 секунди
долго = 5 минути
Времето колку ќе трае сигналот
по истекот на времетраењето
Звук на копчиња:
исклучен
вклучен
исклучен*
Звук за потврдување при
притискањето на копчето
Осветлување на екранот:
Дневно
Дневно
средно
Вечерно
Осветлување на екранот
Контраст:
на пр. појако
Показател за времето:
вклучено
вклучено
исклучено*
Контраст на екранот
Претставување на времето на
екранот кога рерната е исклучена
*Времето се појавува се додека
се прикажува остантата топлина
177
mk
Основно подесување
Можности
Објаснување
Светилката во рерната при работа:
вклучено
исклучено
Осветлување во рерната
Работа по затворање на вратата:
автоматско
автоматско
исклучено*
Начин како продолжува работата
по отворањето и затворањето на
вратата од рерната.
*Со n продолжете ја работата.
Заклучување на вратата при
заштита за деца:
не
не
да
Заклучување на вратата на
рерната кога е активирана
заштитата за деца
Промена на резултатот од
готвењето од сите програми од
автоматикот за програми
на десно = поинтензивен
на лево = послаб
индивидуално прилагодување:
на пр. Резултатот од готвењето
поинтезивен
Екран за логото:
вклучен
вклучено
исклучено
Логото на Сименс по
вклучувањето на рерната
3Д-Жежок воздух
Предлог: 160°C
од 30 до макс. 275°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Жежок воздух еко
Предлог: 160°C
од 30 до макс. 275°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Горно/долно греење
Предлог: 160°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Хидро печење
Предлог: 160°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Ниво за пица
Предлог: 200°C
од 30 до макс. 275°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Интензивно греење
Предлог: 190°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Долно греење
Предлог: 150°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Печење на скара со кружење на
воздухот
Предлог: 190°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Скара, голема површина
Предлог: јако
јако
средно
слабо
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Печење на ражен
Предлог: 250°C
од 30 до макс. 300°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
178
mk
Основно подесување
Можности
Објаснување
Скара, мала површина
Предлог: јако
јако
средно
слабо
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Умерено готвење
Предлог: 80°C
од 70 до макс. 90°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Одмрзнување
Предлог: 30°C
од 30 до макс. 60°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Предзагревање
Предлог: 50 °C
од 30 до макс. 70°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Чување топло
Предлог: 70°C
од 60 до 100°C
Промена на предлог-температура
за видот на греење
Вентилатор
Работа: средно
кратко
средно
долго
многу долго
Траењето колку долго ќе работи
вентилаторот
Систем за чистење:
не
не
да
Подесување дали уредот е
опремен самочистачка облога и
странични ѕидови
Телескопски комплет:
не
не
да
Подесување дали уредот е
опремен со телескопски комплет
Сабат подесување:
не
не
да
Видете поглавје Сабат
подесување
Враќање на фабричките
подесувања:
не
не
да
Враќање на сите промени на
основните подесувања
Промена на основните подесувања
Предуслов: Рерната мора да се исклучи.
Пример на слика: Променете го основното
подесување траење на сигналот од средно
на кратко.
1. Држете го копчето ° околу 4
секунди се додека не се појави натпи
„основни поставки“ и првата поставка
„Избор на јазик“ и десно „германски’.
2. Со копчето X изберете го
основното подесување.
3. Со ротирачкиот избирач променете ја
поставката
4. Можете да ги променете другите
основни подесувања. За таа цел
променете ги основните подесувања
со копчето X Y . Променете го со
ротирачкиот избирач.
5. Држете го копчето ° се додека не
се исклучи екранот. Тоа отприлика
трае четири секунди. Сите промени се
зачувани.
Прекин
Притиснете го копчето % . Промените не
се преземени.
179
mk
Автоматско исклучување
Вашата рерна има функција за автоматско
исклучување. Се активира ако не е
подесено времетраење и ако подесувањата
не се променети подолго време. Кога ќе
се појави ова одговара на подесената
температура или ниво на скара.
Исклучувањето е активирано
Текстот „автоматско исклучување“ се
појавува на екранот. Работата е прекината.
За да се избрише текстот притиснете кое
било копче. Можете одново да подесете.
Совет: Доколку е подесено времетраењето
по истекот на времетраењето рерната не
грее повеќе. Функцијата за автоматско
исклучување е непотребно.
Самостојно чистење
При самостојното чистење рерната се
загрева до 500°C. На тој начин загоруваат
остатоците од печењето месо, скарата или
печењето и треба само да ја исчистите
пепелта од рерната.
Можете да изберете три нивоа на чистење.
Ниво
Степен на
чистење
слабо
средно
интензивно
Времетраење
затворајте ја бравата со раце. Уредот
оставете го да се излади. Држете ги
децата понастрана.
 Уредот во текот на самостојното
чистење е многу жежок од надворешна
страна. Никогаш не допирајте ја вратата
од уредот. Оставете да се излади уредот.
Држете ги децата понастрана.
Опасност од пожар!
Рерната од надворешна страна е многу
жешка. Никогаш не оставајте запалливи
околу 2 часа
предмети на пр. крпа за садови на рачката
Колку нечистотиите се појаки и постари толку од вратата. Предната страна на уредот
повисоко треба да биде нивото на чистење. нека не биде покриена никогаш.
Доволно е ако ја чистите рерната на секои два
до три месеци. Исчистете почесто по потреба. Пред самостојното чистење
За чистењето се потребни околу 2,5 – 4,7
киловат часа.
Рерната мора да биде празна. Извадете ги
додатоците, садовите и рафтовите.
Како да ги откачите рафтовите прочитајте
Важни совети
во поглавјето Нега и чистење.
За Вашата безбедност вратата од рерната
Исчистете ја рерната и површините на уредот
автоматски се затвора. Вратата од рерната во областа на дхтунгот. Дихтунгот не гребете го.
може повторно да ја отворите кога ќе се
излади рерната и ќе се изгуби симболот за
Опасност од пожар!
заклучување.
Остатоци од храна, маснотии и сок од
Светилката во рерната не свети во текот на печење можат да се запалат. Избришете
чистењето.
ја рерната и додатоците што ги ставате со
Опасност од изгореници!
влажна крпа.
 Рерната во текот на самостојното
чистење станува жешка. Никогаш не
Чистење и на додатоците
отворајте ја вратата на уредот или не
Рафтовите не се погодни за самостојно
1
2
3
околу 1 час, 15 минути
околу 1 час, 30 минути
180
mk
чистење. Отстранете ги од рерната. Ако сакате
да ги исчистите и вашите набавени додатоци
заедно при самостојното чистење можете да
набавите решетка за додатоците од службата
за корисници. Со решетката за додатоци
можете да ја чистите емјалираните додатоци, на
пример, универзачната тава чистете ја само без
тефлонот. Секогаш чистете само еден додаток.
Неемајлираните додатоци, на пр. решетка
не се погодни за самостојно чистење.
Отстранете ги од рерната.
Опасност од тешки повреди врз здравјето!
Никогаш не чистете нелепливи плехови и
форми. Од големата жештина нелепливата
облога ќе се оштети и ќе настане отровен гас.
Решетката за додатоците се поставува
лево и десно.
слика
19
20
Podešavanje stepena
čišćenja
1. Притиснете го копчето q .
Нивото за чистење 3 се препорачува.
Чистењето може веднаш да го
стартувате.
2. Доколку сакате да го промените нивото
за чистење:
Со ротирачкото копче изберете го
саканото ниво на чистење.
3. Со n стартувајте го чистењето.
Вратата од рерната се заклучува
кратко по стартот. Свети симболот H
за блокадата.
По истекот на чистењето
рерната не грее веќе. На екранот стои
00:00:00.
Врата на рерната може да се отвори кога
симболот H ќе се појави на екранот.
Прекин на чистењето
Со копчето % се исклучува рерната.
Додека свети симболот H , вратата на
рерната се заклучува.
Коригирање на нивото за чистење
По почетокот нивото за чистење не можете
да го промените.
Чистењето треба да работи навечер
За да можете рерната во текот на денот
да ја користите, одложете го крајот на
чистењето за во текот на ноќта. Видете
глава Временски функции, одложување на
крајот.
По чистењето
Кога рерната целосно е изладена,
избришете ги остатоците од сол со влажна
крпа од површините кои сами се чистат.
Чистење и нега
 Сенките на рачката на вратата коишто
делуваат како блиц се рефлекси од
светлото од сијалцата во рерната.
 Емајлот при високи температури гори.
Затоа може да настанат разликите
во боите. Тоа е нормално и не влијае
врз работата на рерната. Рабовите
Совети
на тенките плехови не се цели
 Мали разлики во боите се појавуваат
емајлирани. Според тоа може да бидат
не предната страна на рерната со
рапави, но тоа нема никакво влијание
различни материјали, како стакло,
врз заштитата за корозија.
пластика или метал.
181
Вашата рерна долго ќе остане блескава и
целосно функционална ако се чисти и се
негува на соодветен начин. Како соодветно
да ја чистите и негувата Вашата рерна ќе
Ви објаснеме тука.
Средства за чистење
За да не бидат оштетени различните
површини со средството за чистење, земете
ги предвид информациите во табелата.
Не користете:
 јаки или абразивни средства за
чистење,
 не користете детергенти кои содржат
големо количество алкохол
 јаки детергенти за тенџериња или
сунѓери за чистење,
 чистачи под голем притисок или
чистачи на пареа.
Убаво исплакнете ги крпите за миење пред
употребата.
Област
Предна страна
на рерната
Челик што не
’рѓосува
Жешка сапуница или
закиселена вода:
Исчистете со крпа за миење.
Внатрешност на
рерната
Најдобро користете го
самостојното чистење.
Затоа внимавајте на главата
Самостојно чистење!
Стаклен капак на
светилката
Жешка сапуница:
Исчистете со крпа за чистење.
Рафт
Жешка сапуница:
Натопете и исчистете со крпа за
чистење или четка.
Телескопски
додаток
Жешка сапуница:
Со крпа за чистење или со
четка исчистете. Не натопувајте
или не чистете во машина за
миење садови.
Додаток
Жешка сапуница:
Натопете и со крпа за чистење
или четка исчистете.
Средство за чистење
Жешка сапуница:
Исчистете со крпа за миење
и со мека крпа избришете. Не
користете средства за чистење
стакло.
Жешки сапуници:
Исчистете со крпа за миење
и со мека крпа избришете.
Дамките од вода, маснотии,
брашно и од јајце веднаш
отстранете ги бидејчи може да
се создаде корозија.
Во слу жбата за корисници
или во специјализираните
продавници може да набавите
посебни средства за чистење
на челик што не ’рѓосува којшто
се погодни за топли горни
површини. Средствата за
чистење нанесете ги со мека
крпа.
Стакло на
вратата
Чистач за стакло:
Избришете со мека крпа.
Не користете скалпел за стакло.
Облога на
вратата
Чистач за благороден челик
(можете да го набавите
кај службата за корисници
или во специјализираните
продавници). Почитувајте ги
советите на производителот.
Доколку има голема нечистотија
користете спирала за чистење
од благороден челик или
чистач за рерна. Чистете само
изладена внатрешност на
рерната.
Поставување и
отстранување на рафтовите
За чистење можете да ги извадите
рафтовите. Рерната мора да биде изладена.
Отстранување на рафтовите
1. Подигнете го рафтот нагоре
2. и откачете го (Слика А)
3. Потоа целиот рафт извлечете го
нанадвор
1. и извадете го (Слика Б).
Слика 21
Исчистете ги рафтовите со средство за
чистење и со сапуница. Во случај на јаки
нечистотии користете четка.
182
Поставување на рафтовите
1. Закачете го рафтот прво во задниот
отвор и турнете навнатре (Слика А)
1. и потоа закачете го во предниот отвор
(Слика Б).
Слика 22
Рафтовите одговараат лево и десно.
Испакнатиот дел мора секогаш да биде од
долу.
Откачување и закачување
на вратата од рерната
1. При закачувањето на вратата
внимавајте на тоа двете шарки да
влезат во отворот (Слика А).
2. Жлебовите на шарката мора да се
заклучат на двете страни (Слика Б).
3. Двете рачки за заклучување повторно
затворете ги (Слика C).
Затворете ја вратата од рерната.
Слика
25
Опасност од повреда!
Ако вратата од рерната ненадејно падне или
ако една шарка се откачи не фаќајте ја во
шарката. Повикајте ја службата за корисници.
За чистење и за вадење на стаклото од вратата
Отстранување на оклопот
можете да ја откачите вратата од рерната.
Шарките на вратата од рерната имаат рачка на вратата
за заклучување. Ако рачката за заклучување
е закачена (Слика А) тогаш вратата од
Оклопот на вратата може да се префарба.
рерната е осигурана. Не може да се откачи. За темелно чистење можете да го извадите.
Ако рачките за заклучување се откачени
1. Целосно отворете ја вратата од
рерната.
(Слика Б) тогаш шарките се сигурни. Не
можат да затворат.
2. Отшрафете го оклопот на вратата. За
Слика 23
таа цел одвртете ги завртките лево и
десно (Слика А).
Опасност од повреда!
3. Отстранете го оклопот (Слика Б).
26
Ако шарките не се сигурни затворете ги со
голема сила.
Слика
Внимавајте на тоа рачката за заклучување
секогаш потполно да се затвори односно
Внимавајте на тоа да не се затвори вратата
при откачувањето вратата целосно да се
додека е изваден оклопот. Внатрешната
наклони.
шарка може да се оштети.
Исчистете го оклопот со чистач за
Откачување на вратата
благороден челик.
1. Целосно отворете ја вратата од
4. Повторно ставете го оклопот и
рерната.
зацврстете го.
2. Откачете ги двете рачки за
5. Затворете ја вратата од рерната.
заклучување лево и десно (Слика А).
Затворете ја вратата скоро до крај. Со
Отстранување и поставување на
двете раце фатете лево и десно. Уште
стаклото на вратата
малку затворете и извлечете (Слика Б).
За подобро чистење можете да го
отстраните стаклото на вратата.
Слика
24
Отстранување
Закачување на вратата
1. Откачете ја вратата од рерната и со
Повторно закачете ја вратата по обратен
рачката надолу ставете ја на крпа
редослед.
2. Отшрафете го оклопот од вратата. За
183
mk
таа цел одвртете ги завртките лево и
десно (Слика А).
3. Најгорното стакло подигнете го и
извлечете го (Слика Б).
4. Отшрафете ги држачите лево и десно
и отстранете (Слика В). Отстранете го
средното стакло.
Слика
1. Турнете го стаклото наведнато
навнатре (Слика А).
2. За таа цел закачете ги држачите лево
и десно на стаклото, израмнете така
што федерите да се над дупките за
шрафовите и зашрафете (Слика Б).
3. Најгорното стакло поставете го
навнатре. Мазната површина мора да
биде од надворешна страна.
4. Поставете го капакот и зашрафете.
5. Закачете ја вратата.
27
Исчистете го стаколото со чистач за стакло
и со мека крпа.
Не користете јаки или абразивни средства
за чистење или скалпел за стакло.
Стаклото може да се оштети.
Слика
28
Повторно користете ја рерната кога
стаклата ќе бидат соодветно монтирани.
Поставување
При поставувањето внимавајте на тоа лево
под текстот „Right above” биде наопаку.
Пречка, што да правам?
Доколку се појави некаква пречка, обично
се работи за ситница. Пред да ја повиката
службата за корисници обидете се со
помош на табелата сами да ја отстраните
пречката.
Табела со пречки
Доколку оброкот не е успешен, Ве молиме
погледнете ја Главата Проверено за Вас
во нашето студио за готвење. Таму ќе
најдете совети и упатства за готвење.
Опасност од струен удар!
Несоодветните поправки се опасни. Само
обучен техничар од нашата служба за
корисници смее да извршува поправки.
Пречка
Можна причина
Помош/Совет
Рерната не
функционира
Осигурувачот е во дефект.
Проверете во кутијата со осигурувачи
дали осигурувачот е во ред.
На екранот стои
текст 00:00. Времето
не е актуелно.
Прекин на струјата.
Одново поставете го времето.
184
0
mk
Пречка
Можна причина
Помош/Совет
Рерната не се
отвора. На екранот
стои текстот „време
00:00“. Прикажаното
време не е актуелно.
Прекин на струјата во текот на
самостојното чистење.
Поставете го актуелното време и
притиснете го копчето 0 . Почекајте
додека рерната не се излади. Се
исклучува симболот H . Можете да
ја отворите рерната.
Рерната не се загрева
или избраниот вид
на греење не се
подесува
Не се препознава видот на
греењето.
Уште еднаш поставете.
Рерната не загрева.
На екранот за
температура свети
мало квадратче.
Рерната е во модус демо.
Исклучете го осигурувачот во кутијата
со осигурувачи и околу 20 секунди
вклуечете го повторно. Во следните 2
минути држете го притиснато копчето
D се додека не се изгуби
квадратчето на екранот.
На екранот се
појавува „автоматско
исклучување“
Автоматското исклучување е
активирано. Рерната повеќе не
загрева.
Притиснете кое било копче. Текстот
се губи. Можете повторно да
поставите.
Пораки за грешки со Е
Доколку на екранчето се појави порака
за грешка со притиснете го копчето 0 .
Пораката ќе исчезне. Подесената функција
за време ќе се избрише.
Порака за
грешка
E011
E115
Доколку не исчезнува пораката за грешка
повикајте ја службата за корисници.
Кај следниве пораки можете сами да си
помогнете.
Можна причина
Помош/совет
Некое копче долго е притиснато
или покриено.
Притиснете ги сите копчиња одделно. Проверете
дали копчињата се чисти. Ако и понатаму остане
известувањето, јавете се во Служба за корисници.
Температурата во рерната е
превисока
Се заклучува вратата на рерната. Почекајте додека
не се излади рерната. Со копчето 0 исклучете ја
пораката за грешка.
Менување на светилката во рерната
ги само овие светилки.
Ако светилката се потрошила мора да се
Опасност од струен удар!
замени. Халогенски светилки од 230 V 25 Watt Исклучете го осигурувачот во кутијата за
можете да набавите во службата за корисници осигурувачи.
или во специјализираната продавница. Фатете
ја светилката со сува крпа. На тој начин ќе се
1. Поставете крпа за садови во изладена
продолжи траењето на светилката. Користете
рерна за да спречите оштетувања.
185
mk
1. Капакот на стаклото отшрафете го со
вртење на лево. Со палецот турнете ја
на страна спојката од метал (Слика А).
2. Извадете ја сијалицата и заменете го
типот на светилката (Слика Б). Новата
светилка поставете ја и внимавајте на
позицијата. Притиснете ја светилката.
слика 29
3. Повторно ставете ја поклопката.
Притоа поставете ја на една страна и
на другата страна цвртсо притиснете.
Стаклото се заклучува.
4. Извадете ја крпата за садови и
вклучете го осигурувачот.
Замена на левата светилка од рерната
Ако светилката во рерната се потроши
треба да се замени. Халогенски светилки
од 230 V 25 Watt можете да набавите
во службата за корисници или во
специјализираната продавница. Фатете
ја светилката со сува крпа. На тој начин
ќе се продолжи траењето на светилката.
Користете ги само овие светилки.
Опасност од струен удар!
Исклучете го осигурувачот од кутијата со
осигурувачи.
1. Поставете крпа за садови во ладна
рерна за да спречете настанување на
оштетувања.
2. Отстранете го стаклениот. За таа
цел отворете го стаклениот капак од
долу со раката (Слика А). Доколку
стаклениот капак тешко се вади земете
една лажица за помош.
3. Извлечете ја светилката и заменете
ја со иста таква светилка (Слика Б).
Поставете ја новата сијалица притоа
внимавајте на положбата на штифната
4. Повторно ставете го стаклениот капак.
Внимавајте на тоа лакот во стаклото да
биде десно. Поставете го стаклото горе
и од долу цврсто притиснете (Слика В).
Стаклото ќе се заклучи.
слика
30
5. Извадете ја крпата за садови и
вклучете го осигурувачот
Стаклен капак
Оштетениот стаклен капак мора да се
промени.
Соодветен стаклен капак ќе најдете кај
службата за корисници. Наведете го
Е-бројот и ФД-бројот на Вашиот уред.
Служба за корисници
Нашата служба за корисници им стои на
располагање на корисниците за поправки
на уредот. Секогаш ќе најдеме решение
за да се избегнат непотребни посети од
техничката служба.
Е-Број:
ФД-Број
Служба за корисници
Имајте предвид дека посетата на сервисен
техничар во случај на дефект и во текот на
Број на уредот и на производство
гарантниот перод се наплаќа.
Доколку ја барате нашата служба за корисници Податоците за сите земји за најблиската
Ве молиме наведете го бројот на уредот (Е) и
служба за корисници ќе ги најдете тука
бројот на производство (ФД) на Вашиот уред.
односно во приложениот индекс на служби
Типската ознака со броевите ќе ја најдете
за корисници.
на десната страна на вратата од уредот.
Верувајте во компетенцијата на
За да не мора да барате, можете тука
производителот. На тој начин сигурно ќе биде
да ги внесете податоците на Вашиот
извршена поправката од страна на стрчни
уред и телефонскиот број на службата за
сервисни техничари кои ги имаат оригиналните
корисници.
резервни делови од Вашиот уред.
186
mk
Енергија и животна
средина
Вашиот нов уред е особено погоден за
распределба на енергијата. Овде имате
податоци за оптималната енергија жежок
воздух еко. Освен тоа ќе најдете совети,
како да заштедите повеќе енергија и како да
го згрижите за да ја заштитите средината.
Жежок воздух еко
Со оптималната енергија жежок воздух
еко можете да подготвувате безбројни
јадења на различни нивоа. Вентилаторот
ја распределува оптималната топлина на
грејното тело од задниот дел истовремено
во цела рерна. Печењето и готвењето
успеваат и без претходно загревање.
Совети
 Ставајте ги јадењата во ладна рерна.
Само тогаш ќе има оптималност на
енергијата.
 Отварајте ја вратата од рерната само
тогаш кога има потреба.
Јадења со жежок
воздух еко
Табели
Во табелите ќе најдете избор на јадења,
кои се најпогодни зажешкиот воздух
еко. Имате и податоци за соодветната
температура и времетраењето на
печењето. Можете да видите кој прибор и
кои нивоа за печење се соодветни.
Темературата и времетрењето зависат
од количината, составот и квалитетот на
производот. Затоа во табелите се дадени
области. Прво пробајте со најниската
вредност. Пониската температура дава
рамномерно потемнување. Ако е потребно,
следниот пат зголемете ја.
Ставајте ги формите и садовите
восредина на решетката. Ако ставате
производ директно на решетката, ставете
дополнително универзана тава на ниво
1. Маснотијата и сокот ќе се собираат и
рерната е остане чиста.
Додаток
Висина
Температура во ºС
Времетраење во
минути
Суво тесто на плех со сув
прелив
Плех за печење
3
170-190
25-35
Суво тесто во форми
Правоаголен пекач
2
160-180
50-60
Пандишпан, суво тесто
Горма за овошно дно
2
160-180
20-30
Овошна торта лесна, суво
тесто
Плех за печење
2
160-180
50-60
Тесто на плех со сув прелив
Плех за печење
3
170-190
25-35
Тесто за пита на плех со сув
прелив
Плех за печење
3
180-200
20-30
Бисквитна ролна
Плех за печење
3
170-190
15-25
Бисквитно дно, 2 јајца
Плех за печење
2
150-170
20-30
Бисквитно дно, 6 јајца
Округла форма
2
150-170
40-50
Лиснато тесто
Плех за печење
3
180-200
20-30
Печиво
Плех за печење
3
130-150
15-25
Špric-pecivo
Плех за печење
3
140-150
30-45
Печиво од шприц
Плех за печење
3
210-230
35-45
Торти и печива
187
mk
Јадења со жежок
воздух еко
Додаток
Висина
Температура во ºС
Времетраење во
минути
Лепиња, ржано брашно
Плех за печење
3
200-220
20-30
Пире од компири
Форма за преливи
2
160-180
60-80
Лазањи
Форма за преливи
2
180-200
40-50
Пица, тенко дно
Универзална тава
3
190-210
15-25
Пица, дебело дно
Универзална тава
2
180-200
20-30
Помфрит
Универзална тава
3
200-220
20-30
Пилешки крилца
Универзална тава
3
220-240
20-30
Рибини стапчиња
Универзална тава
3
220-240
10-20
Лепчиња
Универзална тава
3
180-200
10-15
Говедско печено, 1,5 кг
Затворен сад
2
190-210
130-150
Свинско печено, врат, 1 кг
Отворен сад
2
190-210
110-130
Телешко печено, горна кожа,
1.5 кг
Отворен сад
2
190-210
110-130
Дорадо, 2 парчиња секое 750 гр
Универзална тава
2
170-190
50-60
Дорадо во сол, 900 г
Универзална тава
2
170-190
60-70
Штука, 1000 г
Универзална тава
2
170-190
60-70
Пастрамка, 2 парчиња секое 500 г
Рибни филети, секое парче
100 г
Универзална тава
Решетка +
универзална тава
2
170-190
45-55
2+1
190-210
30-40
Преливи
Замрзнати производи
Месо
Риба
Заштеда на електрична
енергија
исклучите и остаокот од топлината за
завршно готвење да ја искористите.
 Вклучете ја однапред рерната кога во
рецептот или табелата пишува дека
Еколошко згрижување
така треба.
Загрижете ја амбалажата на еколошки
 Користете темни, лакирани или
начин.
емајлирани садови за печење. Тие
подобро ја земаат топлината.
Овој уред е означен согласно
 Отворете ја вратата од рерната при
Директивата за електрични и
варење, печење или пржење што е
електронски стари уреди (WEEE
можно поретко.
2002/96/EC). Оваа директива ги
 Повеќе торти печете најдобро една
утврдува рамките за враќање и
по друга. Рерната се уште е загреана.
примена на страи уреди насекаде
Така го намалувате времето на печење
во Европа.
за втората торта. Можете 2 тави да
ставете паралелно.
 При долго готвење можете рерната 10
минути пред крајот на готвењето да ја
188
mk
Програмски автоматик
Со програмскиот автоматик на полесен
начин ќе Ви бидат успешни варените
јадења, сочните печења и вкусните
динстани јадења. Ќе заштедите вртење и
додавање вода и рерната ќе остане чиста.
Резултатот од готвењето зависи од
квалитетот на месото и големната и видот
на садот. Додека го земате готовото јадење
од рерната користете крпа. Садот е многу
жежок. Внимателно при отварање на садот,
ќе излезе жешка пареа.
дното на садот. Така ќе добиете убаво
потпекување.
Растојанието помеѓу месото и капакот мора
да биде најмалку 3 цм. Местото може да
нарасне за време на печењето.
Приготвување јадење
Користете свежо или замрзнато месо.
Ви препорачуваме свежо место со
температура од замрзнувач.
Изберете соодветен сад.
Измерете го свежото или замрзнатото месо,
Сад
живината или рибата. Точни совети ќе
најдете во соодветните табели. Потребна
Програмскиот автоматик е погоден само за
печење во затворен сад, исклучок е потпекување ви е тежината за подесувањето.
на печена шунка. Користете садови само со капак Зачинете го месото. Замрзнатото месо се
зачинува исто како и свежото.
кој добро се затвора. Внимавајте на советите од
Кај многу јадења потребно е да се додаде
производителот на садот.
течност. Додадете онолку течност во садот
колку да го покрие дното околу ½ цм.
Погоден сад
Доколку во табелата стои „малку“ течност,
Ви препорачуваме сад којшто ја задржува
најчесто е доволно 2-3 лажици. Ако има
топлината (до 300°C) од стакло или
течност „да“ може да биде и повеќе.
стаклена ќерамика.
Внимавајте на советите и на табелите.
Садови за печење од благороден челик
Затворете го садот со капак. Ставете го на
се погодни само во некои случаи. Сјајните
ниво 2 на решетката.
површини многу јако го рефлектираат
Кај некои јадења не е можно одложување
зрачењето ан топлината. Јадењето нема да
биде многу изгорено и месото ќе биде помалку на завршното време. Овие јадења се
означени со ѕвездичка *.
зготвено. Ако користите садо за шечење од
Секогаш садот да се поставува во ладна рерна.
благороден челик по крајот на програмата
извадете го капакот. Месото печете го со ниво
Програми
на скара 3 уште 8 до 10 минути.
Доколку користите сад за печење од емајлиран Живина
Поставете ја живината во садот за печење со
челик, лиено железо или алуминиумски лиен
сад со притисок појако ќе се потпече јадењето. градите нагоре. Не е соодветна полнета живина.
Кај повеќе бутчиња од живина подесете ја
Додадете повеќе течност.
тежината на најтешките бутчиња. Бутчињата
треба да бидат со слична тежина.
Несоодветен сад
Пример: 3 Бутчиња од пиле од 300 г., 320 г,
Садови од светол, сјаен алуминиум,
и 400 г. Подесете 400 г.
необложен и сад со пластични рачки се
Доколку сакате две пилиња со иста тежина
несоодветни.
да подготвувате во ист сад за готвење
подесете исто како кај бутчињата, според
Големина на садовите
тежината на најтешкото.
Месото мора да покрива две третини од
189
mk
Програма
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Пиле, свежо*
0,7-2,0
не
Тежина на месо
Младо пиле, свежо*
1,4-2,3
не
Тежина на месо
Патка, свежа*
1,6-2,7
не
Тежина на месо
Гуска, свежа*
2,5-3,5
не
Тежина на месо
Млада мисирка, свежа*
2,5-3,5
не
Тежина на месо
Гради од мисирка*
0,5-2,5
многу
Тежина на месо
Бутчиња, свежи
на пр. од пиле, патка,
гуска, од мисирка*
0,3-1,5
не
Тежина на најтешкото бутче
Бутчиња, замрзнати
на пр. од пиле, патка,
гуска, од мисирка*
0,3-1,5
не
Тежина на најтешкото бутче
Живина
Месо
Додадете онолку течност во садот колку
што е наведено.
од маринирањето.
Кај примарно варено говедско треба да
додадете онолу течност (вода или супа)
колку да се покрие месото.
Печеното говедско гответе го со масната
страна нагоре.
Говедско месо
Кај динстаното месо додадете доволно
течност. Можете да ја користите и течноста
Програма
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
0,5-3,0
да
Тежина на месо
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Печено говедско, свежо,
англиско на пр. бифтек
0,5-2,5
не
Тежина на месо
Печено говедско, свежо,
англиско на пр. бифтек
0,5-2,5
не
Тежина на месо
Печено говедско,
замрзнато, зготвено*
на пр. бифтек
0,5-2,0
не
Тежина на месо
Ролат од месо*
0,3-3,0
не
Тежина на месо
Примарно сварено
говедско, свежо
0,5-2,5
многу
Тежина на месо
Говедско месо
Динстано месо, свежо
на пр. примарно ребро,
плешка, рамо, маринирано
печење
Динстано месо, замрзнато
на пр. примарно ребро,
плешка, рамо
Телешко месо
Кај телешки кременадли додадете доволно
зеленчук (целер, домати, моркови) во садот
и распоредете ги колениците. Додадете
течност (супа) по потреба.
190
mk
Програма
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Печење, свежо, просечно
на пр. врат, грло
0,5-3,0
малку
Тежина на месо
Печење, замрзнато, тенко*
на пр. горна корупка,
пралина
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Печење, замрзнато,
просечно*
на пр. врат, грло
0,5-2,0
малку
Тежина на месо
Зглоб со коски, свеж
0,5-2,5
да
Тежина на месо
Телешка кременадла
на пр. парчиња од телешка
нога со зеленчук
0,5-3,5
да
Тежина на месо
Телешко месо
Печење, свежо, тенко
на пр. горна корупка,
пралина
Свинско месо
поставете го во садот.
Поставете го месото во садот за печење
така што страната со коските е долу.
Печењето поставете го со кората нагоре
во садот. Пресечете ја кожата пред
готвењето без да го повредите месото.
Свинскиот бут со масното ткиво нагоре
Свинскиот бут ставете го во отворен сад.
При печењето поставете ја тежината на
месото, кај завиткано печење и ролат
целата тежина.
Програма
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Врат, свеж, без коски
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Врат, свеж, со коски
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Врат, замрзнат, без коски*
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Врат, замрзнат, со коски*
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Котлет со коски, свеж
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Говедски бифтек, свеж
0,5-2,5
да
Тежина на месо
Роловано печење, свежо
0,5-3,0
да
Вкупна тежина
Печење со кора, свежо
на пр. стомак
0,5-3,0
не
Тежина на месо
Печење со кора, свежо
на пр. раменица
0,5-3,0
не
Тежина на месо
Ролат од месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
свинско месо
191
mk
Програма
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Пушено свинско месо со
коски, свежо
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Свински бут, зачинет,
зготвен
1,0-4,0
малку
Тежина на месо
Свински бут, свеж,
зачинет, потпечен*
1,0-4,0
не
Тежина на месо
Тежинска област
во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Бут, свеж, без коски, зготвен
0,5-2,5
малку
Тежина на месото
Бут, свеж, без коски, средно
0,5-2,5
не
Тежина на месото
Бут, свеж, со коски, зготвен
0,5-2,5
малку
Тежина на месото
Бут, замрзнат, без коски,
зготвен*
0,5-2,0
малку
Тежина на месото
Бут, замрзнат, без коски,
средно*
0,5-2,0
не
Тежина на месото
Бут, замрзнат, со коски, зготвен*
0,5-2,0
малку
Тежина на месото
Ролат од месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
Печење од овен, свежо
на пр. рамо
0,5-3,0
да
Тежина на месото
Печење од овен, замрзнато*
на пр. рамо
0,5-2,0
да
Тежина на месото
Јагнешко месо и месо од овен
Подесете ја тежината при печење и колење,
при печењето роловано печење вкупната
тежина.
Програма
Јагнешко месо
Месо од овен
Месо од дивеч
Дивечот можете да го покриете со сланина,
месото останува посочно и не се потпекува
многу. За поубав вкус можете месото
од дивеч пред готвењето навечер да го
оставите во фрижидер во млеко од путер,
Програма
вино или оцет.
Доколку готвите повеќе зајачки бутчиња
подесете ја тежината на најтешкото бутче.
Питомите зајци може да ги готвите
претходно во порција.
Подесете ја вкушната тежина.
Тежинска област
во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Месо од дивеч
Печење од елен, свежо
рамо, гради
192
mk
Програма
Тежинска област
во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Печење од елен, замрзнато*
Рамо, гради
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Бут од срна, без коски, свеж
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Бут од срна, без коски,
замрзнат*
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Бутчиња од зајак, со коски,
свежи
0,3-0,6
да
Тежина на најтежок бут
Бутчиња од зајак, со коски,
замрзнати*
0,3-0,6
да
Тежина на најтежок бут
Печење од дива свиња, свежо
на пр. рамо, гради
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Печење од дива свиња,
замрзнато*
на пр. рамо, гради
0,5-2,0
да
Тежина на месо
Питом зајак, свеж
0,5-3,0
да
Тежина на месо
Риба
Рибата исчистете ја, закиселете ја и
засолете ја како и обично.
За варена риба: ½ цм течност, на пр.
додадете вино или сок од лимон во садот.
За печена риба: посолете ја рибата со
брашно и намачкајте ја со путер.
Рибата ќе биде успешна ако ја поставите
во позиција за пливање. Тоа значи
Програма
грбната перка да е свртена на горе. За
рибата да има цврста положба ставете
исецкани компири или мал, отворен сад во
средината.
Кај повеќе риби поставете ја целата
тежина. Рибите мора да бита исто големи
или исто мали.
На пример: Две пастрмки од 0,6 кг и 0,5 кг.
Подесете 1,1 кг.
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
Пастрмка, свежа, варена*
0,3-1,5
да
Вкупна тежина
Памстрка, свежа, печена*
0,3-1,5
не
Вкупна тежина
Бела риба, свежа, варена*
0,5-2,0
да
Вкупна тежина
Бела риба, свежа, печена*
0,5-2,0
не
Вкупна тежина
Бакалар, свеж, варен*
0,5-2,0
да
Вкупна тежина
Бакалар, свеж, печен*
0,5-2,0
не
Вкупна тежина
Крап, свеж, варен*
0,8-2,0
да
Вкупна тежина
Крап, свеж, печен*
0,8-2,0
не
Вкупна тежина
Риба
193
mk
Ролат од мелено месо
Користете свежо мелено месо.
Подесете ја вкупната тежина на ролатот од
Програма
мелено месо.
Можете да ја украсите масата со зеленчук
или кашкавал.
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
од свежо говеско месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
од свежо свинско месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
од свежо јагнешко месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
од свежо, мешано месо*
0,3-3,0
не
Вкупна тежина
Ролат од мелено месо
Манџа
Можете да комбинирате различни видови
риба и свеж зеленчук.
Пресечете го месото на мали парчиња.
Деловите од пиле користете ги цели.
Додадете зеленчук двојно повеќе од месо.
На пример: на 0,5 кг месо додадете 0,5 кг
до 1 кг свеж зеленчук.
Ако сакате месото да се потпече, додадете
го како додаток во садот за печење на
зеленчукот. Доколку сакате помалку да
Програма
се потпече, измешајте го месото под
зеленчукот.
Кај манџите со месо подесете ја тежината
на месото. Доколку зеленчукот треба да
биде помек, подесете на целата тежина.
Соодветни за манџа со зеленчук се цврсти
видови на зеленчук, на пр. моркови,
грашoк, бела зелка, целер и компири. Колку
поситно го сечете зеленчукот толку ќе биде
помек.За да не запече, додадете течност.
Тежинска област во кг
Додавање течност
Тежина на подесување
со месо
на пр. Турлитава
0,3-3,0
да
Тежина на месото
со зеленчук
на пр. вегетаријанска манџа
0,3-3,0
да
Вкупна тежина
Гулаш
0,3-3,0
да
Тежина на месото
Ролат
0,3-3,0
да
Тежина на месото
Манџа
Избор на програма и
подесување
Пример на слика: Подесување за
замрзнато телешко печење, тенко, 1,3 кг.
1. Притиснете го копчето ` . Се
појавуваат првата група на програми и
првата програма.
слика 31
2.
Со ротирачкиот избирач изберете ја
програмата.
слика
32
3.
4.
Притиснете го копчето X
Со ротирачкиот избирач изберете ја
програмата.
слика
33
194
mk
5.
6.
7.
Кај еден дел од програмите можете да
диференцирате, на пр. кај телешкото
печење во тенки печења или пораснати
печења. Притиснете го копчето X и
изберете со ротирачкиот избирач.
За избраната програма се појавува
предлог-тежина.
Притиснете го копчето X .
Со ротирачкиот избирач подесете ја
тежината. Ако уште еднаш го притиснете
копчето, променувате на индивидуелно
прилагодување на програма
(Индивидуелно прилагодување).
слика 34
Притиснете го копчето
n .
додека не се појави 3Д-Жежок воздух, 160
°C. Можете одново да подесете.
Одложување на завршното време
Видете поглавје Временски функции,
одложување завршно време.
Индивидуални приспособувања
Доколку некој резултат од готвењето не
одговара на Вашата замисла можете
следниот пат да го прилагодите по Ваша
желба.
Подесете како што е опишано во точка
1 до 6. Притиснете го копчето °
и со
ротирачкиот избирач светлосното поле да
го одложите.
Програмата
стартува.
Времетраењето На лево = послаб резултат од готвење.
видливо тече на статусното поле.
На десно = појак резултат од готвење.
Стартувајте со копчето X .
Програмата завршила
Траењето на програмата ќе се промени.
Се огласува сигнал. Рерната не грее.
Сигналот може предвремено да го
исклучите со копчето 0 . На статусната
линија стои 00:00:00 за истеченото време.
Прекин на програмата
Држете го копчето n притиснато се
Совети за програмскиот автоматик
Тежината на печењето или
живината е над дадената
тежинска област.
Печењето е добро, но сосот е
темен.
Печењето е добро, но сосот е
премногу светол и воден.
Тежинската област е ограничена. За многу големи печење
често не може да се најде доволно голем сад за печење.
Приготвувајте големи парчиња со горното или долното греење
или со сакарата со кружниот воздух 4 .
%
Изберете помал сад или користете повеќе течност.
Изберете поголем сад или користете помалку течнност.
Печењето од горната страна е
премногу суво.
За време на печењето мириса
на изгорено, но печењето
изгледа добро.
Користете сад со капак кој добро се затвора. Многу тенкото
месо останува посочно ако го покриете со пачиња сланина.
Капакот од садот за печење не се затвора добро или пак месото е
нараснато и го поткренало какапот. Секогаш користете соодветен капак.
Внимавајте на тоа растојанието помеѓу месото и капакот е најмалку 3 цм.
Сакате да приготвувате
длабокозамрзнато месо.
Зачинете го замрзнатото месо исто како и свежото месо. Внимание:
Одложување на завршното време не е возможно кај замрзнато месо.
Месото ќе се одмрзне во времето на чекање и нема да биде вкусно.
Месото премалку е зготвено
или е препечено.
Следниот пат променете ги подесувањата. Совети за тоа ќе најдете
во поглавјето Програмски автоматик, Индивидуални подесувања.
195
mk
Тестирано за Вас
во нашето студио за
готвење
Тука ќе најдете избор на јадења и за нив
оптимални подесувања. Ви кажуваме кој
вид на загревање и температура најдобро
одговараат за Вашето јадење. Ќе најдете
информации за додатоците и на кое
ниво на рерната да се подесат јадењата.
Освен тоа имаме предлози за садовите за
готвење и подготовката на јадења.
Печење на 2 нивоа:
 Универзална тава: висина на
додатокот 3
 Плех за печење: висина на додатокот
Печење на три нивоа:
 Плех за печење на ниво 5.
 Универзална тава на ниво 3.
 Плех за печење на ниво 1.
Совети
 Вредностите од табелите секогаш важат
за поставување во ладна и празна рерна.
Предзагревајте само ако е дадено во
табелите. Покријте го додадокот по
загревањето ссо хартија за печење.
 Временските податоци во табелите се
критериум. Зависат од квалитетот и
составот на намирниците.
 Користете ги приложените додатоци.
Додатоците може да ги набавите во
специјализираната продавница или во
службата за корисници.
Пред употребата на просторот за
готвење, извадете ги одвнатре сите
дополнителни елементи и садови што
не ви се потребни.
 Секогаш користете крпа при вадење
на жешките додатоци или садови од
рерната.
Истовремено ставени плехови не мора да
бидат истовремено готови.
Торти и печење
Печење на едно ниво
Со горното/долното греење % најдобро
ќе Ви успее печењето на торти.
Доколку шечете со 3Д-Жежок воздух :
внимавајте на следното:
 Торти во форми, висина на додатокот 2
 Торти на плех, висина на додатокот 3.
Печење на повеќе нивоа
Користете 3Д-Жежок воздух :
.
Во табелите ќе најдете голем број предлози
за Вашето јадење.
Доколку истовремено печете со 3 форми,
поставете ги истите на решетката како што
е прикажано на сликата.
Slika
35
Форми за печење
Најсоодветни се темните форми за печење
од метал.
Кај светлите форми за печење со метален
тенок ѕид или формите од стакло се
зголемува времето на печење и колачот
нема да потемне во иста мера.
Доколку сакате да користите силиконски
форми, ориентирајте се на податоците и
рецептите на производителот. Формите од
силикон често се помали од нормалните
форми. Количината на тестото и
рецепртите може да бидат варираат.
Табели
Во табелите за различни колачи и печива
ќе најдете оптимален вид на печење.
Температурата и траењето на печењенот
зависат од количеството и густината на
тестото. Затоа во табелите се дадени
области. Обидете се најпрво со најниска
вредност. Пониска температура ќе
196
mk
овозможи рамномерно потемнување.
Доколку е потребно следниот пат подесете
повисока температура.
Времето на печење се намалува за 5 до 10
минути, ако претходно загревате.
Додатни информации ќе најдете во
Советите за печење на крајот од
табелите.
Совет: Поради големата влажност може
при печењето со Хидро-Печење ' на
внатрешното стакло од рерната да се
појави кондензација. Претпазливо отворете
ја вратата од рерната за да испари жешката
влага.
Видови греење:
 : = 3Д-Жежок воздух
 % = Горно/долно греење
 ' = Хидро печење
 & = Интензивна топлина
Вид на
греење
Температура
во °C
Траење на
печење во
минути
50-60
Колачи во форми
Сад
Висина
Матена торта,
едноставна
Круна/Форма за
ролат
2
:
3 Форми за ролат
3+1
:
Матена торта, мазна
Круна/Форма за
ролат
2
%
Пандишпан од матено
тесто
Форма за овошје
3
%
160-180
20-30
Овошнен колач мек,
матено тесто
Форма од два дела
2
%
160-180
50-60
Колач од бисквити, 2
јајца предзагревање
Форма за овошје
2
'
160-180
20-30
Колач од бискивити, 6
јајца предзагревање
Темна форма од 2
дела
2
'
160-180
40-50
Краток колач со агол
Темна форма
1
&
180-200
25-35
Овошна торта или торта
од урда со пандишпан
од краток колач*
Темна форма
1
&
160-180
70-90
Плех за пица
Форма за прстенест
колач
2
220-240
30-40
2
&
%
150-170
60-70
Пица, тенка основа,
малку глазура,
предзагревање
Плех за пица
2
&
280-300
10-15
Пикантен колач*
Темна форма
2
&
180-200
40-50
Швајцарски колач
Прстенест колач
*Оставете го колачот околу 20 минути во исклучен, затворен уред
Видови греење:
 : = 3Д-Жежок воздух
 % = Горно/долно греење
 ' = Хидро печење
 & = Интензивно греење
197
160-180
140-160
150-170
60-80
60-70
mk
Вид на
греење
Температура
во °C
Траење на
печење во
минути
170-190
20-30
Колачи во плех
Додаток
Висина
Мешано тесто со сув
прелив
Плех за печење
Универзална тава
+ Плех за печење
2
'
3+1
:
150-170
35-45
Мешано тесто со сочен
прелив (Овошен)
Универзална тава
Универзална тава
+ Плех за печење
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
3
'
Крофна со сув прелив
Универзална тава
Универзална тава
+ Плех
за печење
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
Крофна со сочен
прелив, овошен
Универзална тава
Универзална тава
+ плех за печење
3
%
160-180
40-50
3+1
:
150-160
50-60
Краток колач со сув
прелив
Плех за печење
2
&
Краток колач со сочен
прелив, овошен
Универзална тава
3
&
170-190
50-60
Швајцарска погача
Универзална тава
2
&
210-230
40-50
Ролат од бисквити
предзагревање
Плех за печење
2
'
170-190
15-20
Козуњак со 500 г
брашно
Плех за печење
2
'
180-200
25-35
Новогодишен колач со
500 г брашно
Плех за печење
3
%
160-180
60-70
Новогодишен колач со
1 кг брашно
Плех за печење
3
%
140-160
90-100
Штрудла блага
Универзална тава
2
190-210
55-65
Пица
Плех за печење
Универзална тава
+ плех за печење
2
%
&
200-220
25-35
3+1
:
180-200
40-50
Пита, предзагревање
Универзална тава
2
&
280-300
10-12
Бурек
Универзална тава
2
%
180-200
40-50
180-200
20-30
Видови греење:
 : = 3Д-Жежок воздух
 % = Горно/долно греење
 ' = Хидро печење
Колачиња
Додаток
Колачиња
Плех за печење
Универзална тава
+ Плех за печење
Универзална
тава + 2 плеха за
печење
Висина
Вид на греење
Температура
во °C
Траење на
печење во
минути
3
3+1
:
:
140-160
130-150
15-25
25-35
5+3+1
:
130-150
30-40
198
mk
Температура
во °C
Траење на
печење во
минути
'
:
:
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
2
3+1
%
:
100-120
100-120
30-40
35-45
5+3+1
:
100-120
40-50
Плех за печење
3
:
80-100
100-150
Решетка со плех за
гурабија
3
%
180-200
20-25
2 решетки со плех
за гурабија
3+1
:
160-180
25-30
Еклери
Плех за печење
2
'
210-230
30-40
Еклери
Плех за печење
Универзална тава
+ плех за печење
Универзална
тава + 2 плеха за
печење
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
5+3+1
:
170-190
35-45
3
3+1
'
:
190-210
160-180
20-30
25-35
Колачиња
Додаток
Висина
Колачиња правени со
шприц
Плех за печење
Плех за печење
Универзална тава
+ плех за печење
Универзална тава +
2 плеха за печење
3
3
3+1
Колачи
Целуфки
Мафини
Крофна
Плех за печење
Универзална тава
+ Плех за печење
Универзална
тава + 2 плеха за
печење
Плех за печење
Универзална тава
+ плех за печење
рерна.
Видови греење:
: = 3Д-Жежок воздух

' = Горно/долно греење

Леб и пецива
Пред печењето на леб загрејте ја рерната,
доколку нема ништо друго во неа.
Никогаш не додавајте вода во жешка
Леб и пецива
Леб со квасец со 1,2
кг брашно
Леб од кисело
тесто со 1,2 кг
брашно
Пита
Вид на греење
Температура
°C
Време на печење
во минути
'
300
200
5
30-40
2
'
300
200
8
35-45
2
'
300
10-15
Додаток
Висина
Универзална тава
2
Универзална тава
Универзална тава
Вид на
греење
Лепиња
без предзагревање
Плех за печење
3
'
200-220
Лепиња од тесто
со квасец, слатки
Универзална тава +
плех за печење
3
3+1
'
:
180-200
150-170
199
20-30
15-20
20-30
mk
Совети за печење
Сакате да печето по свој сопствен
рецепт.
Ориентирајте се на сличен рецепт за печење во табелата.
Како да утврдите дали колачите од
матено тесто се испечени.
Со чачкалица 10 минути пред крајот на даденото време во рецептот
дупнете на највиското место во колачот. Ако нема тесто на чачкалицата
тогаш колачот е готов.
Колачот се распаѓа.
Следниот пат користете помалку течност или подесете ја температурата
за 10 степени пониско. Внимавајте на даденото време во рецептот.
Колачот во средината е пораснат, а
на рабовите не.
Не намастувајте го работ на формата за печење. По печењето извадете
го колачот претпазливо со нож.
Колачот од горната страна е
премногу темен.
Ставете го пониско, изберете пониска температура и малку подолго
печете го колачот.
Колачот е премногу сув.
Со чачкалица направите мали дупчиња во готовиот колач. Потоа попрскајте го
со овошен сок или ликер. Следнито пат изберете температура за 10 степени
повисока и скартете го времето за печење.
Лебот или колачот (на пр.
сирењак) изгледа добро, но е
влажен (влажен со вода)
Следниот пат користете помалку течност и печете малку подолго на пониска
температура. Кај колачите со сочен прелив, прво испечете го долниот дел.
Посолете го со бадеми или трошки и потоа додадете го преливот. Внимавајте
на рецептот и времето на печење.
Печивото не е рамномерно
потемнето.
Изберете малку пониска температура за печивото да биде рамномерно
испечено. Печете нежни печива со горно/долно греење % на исто
ниво. Хартијата којашто излегува за печење може исто така да влијае врз
кружењето на воздухот. Секогаш пресечете ја хартијата за да одговара на
плехот.
Овошниот колач долу е многу светол.
Следниот пат ставете го колачот на пониско ниво.
Овошниот колач претекува.
Следниот пат користете, доколку имате, подлабока универзална тава.
Колачињата од тесто со квасец
при печењето се лепат едно за
друго.
За секое парче мора да има растојание од околу 2 цм. Тоа растојание е
доволно за колачињата убаво да нараснат и да потемнат.
Печевте на повеќе нивоа. Во
најгорниот плех печивото е
потемно од долните.
За печење на повеќе нивоа секогаш користете 3Д-Жежок воздух
: . Истовремено ставени плехови не мора да значи дека треба
истовремено да бидат готови.
При печење на сочни колачи
излегува кондезирана вода.
При печењето може да настане водена пареа. Таа испарува низ вратата.
Водената пареа може да се залепи на контролната табла или соседен
мебел и да се претвори во кондензирана вода. Тоа е од физички причини.
Месо, живина, риба
Совети за садот
Можете да го користите секој сад што
содржи топлина. За големи печење погодна
е универзалната тава.
Најсоодветен е садот од стакло. Капакот
треба да одговара на садот за печење и
добро да се затвора.
Доколку користите емајлирани садови за
печење, додадете повеќе течност.
Кај садовите за печење од благороден
челик потемнувањето не е толку јако и
месото може да биде помалку испечено.
Продолжете го времето на готвење.
Секогаш поставувајте го садот на
средината на решетката.
Податоци во табелите:
Сад без капак = отворен
200
mk
Сад со капак = затворен
Ставајте го садот во средината на
решетката.
Жешкиот стаклен сад поставете го на сув
подметач. Ако подметачот е воден или
ладен стаклото може да пукне.
решетката.
Додатно ставете ја универзалната тава на
ниво 1. Сокот од месото ќе се собере таму
и рерната ќе остане чиста.
Плехот за печење и универзалната тава
не ставајте ги на ниво 4 и 5. Од големата
жештина дефромираат и може при
вадењето да ја оштетат рерната.
Грејачот на скарата постојано се вклучува и
исклучува. Тоа е нормално. Колку често ќе
се случува тоа зависи од подесеното ниво
на печење.
Совети за печење
На тенкото месо додадете малку течност.
Дното на садот треба да биде покриено со
½ цм. Во вареното месо додадете многу
течност. Дното на садот треба да покриен
1-2 цм.
Количеството на течност е во зависност од
видот на месото и материјалот на садот.
Доколку подготвувате месо во емајлиран
сад за печење потрено е малку повеќе
течност отколку во стаклен сад.
Садови за печење од благороден челик се
само условно погодни. Месото побавно се
готви и потемнува помалку.
Користете повисока температура и/или
подолго време за готвење.
Месо
Свртете ги парчињата месо по половина
време.
Кога печењето ќе биде готово треба да
мирува уште 10 минути во исклучена,
затворена рерна. Така сокот од месото
подобро ќе се распредели.
Завиткајте го печеното телешко по
готвењето во алуминиумска фолија и
оставете да мирува 10 минути во рерната.
Совети за печење на скара
Загрејте ја рерната 3 минути пред да го
ставите јадењето при печењето на скара.
Секогаш печете во затворена рерна.
Земајте што е можно исто дебели парчиња
за скара. Така рамномерно ќе се испечат и
ќе останат сочни.
Свртете ги парчињата за скара по 2/3 од
времето за готвење.
Посолете ги стековите по печењето.
Поставете ги парчињата месо директно
на решетката. Секое парче ќе биде убаво
испечено ако го поставите на средината од
Кај свинското печење пресечете ја кората
во вид на крст и поставете го печењето со
кората надолу во садот.
Видови греење:
 %
= 3Д-Жежок воздух
 4
= Горно/долно греење
 (
= Решетка, голема површина
Тежина
Додаток
или сад
Висина
Печено говедско месо
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
затворен
2
2
2
Говедско филе,
средно
1,0 кг
1,5 кг
отворен
2
2
Печено говедско, средно
1,0 кг
отворен
1
Месо
Вид на
греење
Говедско месо
201
%
%
%
%
%
4
Температура
во °C, ниво
на скара
Траење на
печење во
минути
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
mk
Месо
Тежина
Стекови, 3 цм дебели,
средни
Додаток
или сад
Висина
Решетка +
универзална
тава
5+1
Телешко месо
Телешко печење
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
отворен
2
2
2
Телешка коленица
1,5 кг
отворен
2
Печење без кора
(на пр. врат)
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
отворен
1
1
1
Печење со кора
(на пр. рамо)
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
отворен
Свински филети
500 кг
Свинско печење, тенко
Пушено свинско месо
со коски
Свинско месо
Температура
во °C, ниво
на скара
Траење на
печење во
минути
(
3
15
%
%
%
%
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
Вид на
греење
190-210
180-200
170-190
120
150
170
1
1
1
4
4
4
4
4
4
190-210
180-200
170-190
130
160
190
Решетка +
универзална
тава
3+1
4
230-240
30
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
Отворен
2
2
2
%
%
%
200-220
190-210
180-200
120
140
160
1,0 кг
затворен
2
%
210-230
70
Стекови, 2 цм дебели
Решетка +
универзална
тава
5+1
(
3
15
Свински медаљони,
3 цм дебели
Решетка +
универзална
тава
5+1
(
3
10
Јагнешко месо
Јагнешки грб со коски
1,5 кг
отворен
2
4
190-210
60
Јагнешки бут без коски,
среден
1,5 кг
отворен
1
4
160-180
120
Грб од срна со коски
1,5 кг
отворен
2
200-220
50
Грб од срна без коски
1,5 кг
затворен
2
%
%
210-230
100
Печење од дива свиња
1,5 кг
затворен
2
%
180-200
140
Печење од елен
1,5 кг
затворен
2
130
2,0 кг
затворен
2
%
%
180-200
Питом зајак
220-240
60
од 500 г
месо
отворен
1
4
180-200
80
решетка +
универзална
тава
4+1
(
3
15
Месо од дивеч
Мелено месо
Ролат од мелено месо
Колбаси
Колбаси
202
mk
Живина
Податоците за тежина во табелата се однесуваат на неполнета живина спремна за во
рерна.
Прво поставете ја целата живина со градите надолу на решетката. По 2/3 од времето
свртете ја.
Парчињата печење како печење од мисирка или гради од мисирка по половина од
даденото време свртете ги. Деловите од живината свртете ги по 2/3 од времето.
Кај патки и гуски избодете ја кожата под крилјата. Така ќе истече маснотијата.
Живината ќе биде особено крцкава ако пред крајот на времето за печење ја намачкате со
путер, солена вода или сок од портокал.
Видови греење:
 % = 3Д-Жежок воздух
 4 = Горно/долно греење
 ( = Решетка, голема површина
Температура во °C,
ниво на скара
Траење на
печење во
минути
4
220-240
60-70
2
4
210-230
80-90
решетка
2
4
220-240
40-50
секој 150 г
решетка
3
210-230
30-40
Делови од пиле
секој 300 г
решетка
3
4
4
210-230
35-45
Пилешки
гради
секои
200 г
решетка
3
(
3
30-40
Патка, цела
Гради од
патка
Гуска, цела
2,0 кг
секои
300 г
3,5-4 кг
решетка
2
4
190-210
100-110
решетка
3
30-40
2
4
4
240-260
решетка
170-190
120-140
Бут од гуска
секој 400 г
решетка
3
4
220-240
40-50
Млада
мисирка, цела
3,0 кг
решетка
2
4
180-200
80-100
1,5 кг
решетка
1
4
200-220
110-130
1,0 кг
решетка
2
%
180-200
80-90
1,0 кг
решетка
2
4
180-200
90-100
Живина
Тежина
Додаток
или сад
Висина
Пиле, цело
Младо пиле,
цело
Пиле,
половина
1,2 кг
решетка
2
1,6 кг
решетка
секоја
500 г
Делови од пиле
Печење од
мисирка
Гради од
мисирка
Горен бу од
мисирка
Вид на
греење
203
mk
Риба
стабилност.
Свртете ги парчињата риба по 2/3 од
времето.
Не смее да биде превртена целата риба.
Поставете ја целата риба во позиција на
пливање, со перката нагоре во рерната.
Пресечен компир или мал огноотпорен
сад во стомакот на рибата овозможува
Кај филетите од риба додадете лажица
течност при динстање.
Видови греење:
 % = 3Д-Жежок воздух
 4 = Горно/долно греење
 ( = Решетка, голема површина
Температура во °C,
ниво на скара
Траење на
печење во
минути
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Риба
Тежина
Додаток
или сад
Висина
Риба, цела
секоја по
околу 300 г.
1,0 кг
1,5 кг
2,0 кг
решетка
решетка
решетка
затворен
2
2
2
2
решетка
затворен
Котлети од
риба, 3 цм
дебели
Филети од
риба
Вид на
греење
Совети за подготовка на печено
месо во рерна и под скара
Во табелата не се дадени упатства за
тежината на печеното месо, кое сакате да го
подгответе.
Како можам да проверам дали печеното
месо е добро испечено
Печеното е премногу темно а кората на
некои места е изгорена.
Поставете на следната најниска вредност и продолжете го
времето на печење.
Употребете го термометарот за печено (може да се најде
во специјализирана продавница) или пробајте со лажица.
Притиснете со лажицата врз печеното месо. Ако месото е
тврдо, тогаш е готово; ако не е тогаш месото треба уште некое
време да остане во рерна.
Проверете дали висината на печење и температурата се
правилно поставени.
Печеното изгледа добро, но сосот е изгорен.
Наредниот пат употребете помал сад или додадете повеќе
течност.
Печеното изгледа добро, но сосот не е
потемнет и изгледа уште течен.
Наредниот пат употребете поголем сад или додадете помалку
течност.
При подготовката на сос за печено се
создава пареа
Еден дел од пареата ќе се оди преку аспираторот за пареа на
рерната и може да се кондензира во форма на водени капки на
контролната табла или на предната Страница на мебелот до
него. Тоа зависи од ситуацијата.
Нежно готвење
Нежното готвење како и готвење на ниски
температури, е идеален начин на готвење
за сите нежни делови месо, коишто треба
да станато розеви или бидат зготвени до
одредена точка. Месото останува многу
сочно и добива мекост.
Ваша предност: имате голем опсег при
планирањето на менито, бидејќи нежно
зготвеното месо без проблем останува
топло.
Совети:
 Користете само свежо, беспрекорно
204
mk





месо. Отстранете ги жилите и
маснотиите. ПРи нежното готвење од
маста се создава јак вкус.
Не смее да се користат поголеми
парчиња месо.
Месото може веднаш да се исече по
нежното готвење. Не е потребно време
за мирување.
Со посебен начин на готвење месото
добива розева боја. Но поради тоа не
е сурово или премалку зготвено.
Доколку сакате сос од месото, гответе
го месото во затворен сад. Внимавајте
на тоа дека времето за готвење ќе се
намали.
За да проверите дали месото
дали месото е зготвено, користете
термометар за печење. На
температура од 60°С треба да се држи
најмалку 30 минути.
Соодветен сад
Користете рамен сад, на пр. чинија за
сервирање од порцелан или стаклен сад за
Јадење
печење без капак.
Поставете го отворениот сад секогаш на
висина 2 на решетката.
Оваа е постапката
1. Изберете начин на греење – Горно/
долно греење и подесете ја
температурата помеѓу 70 и 90 °C.
Рерната загрејте ја, а притоа и садот.
2. Загрејте маст во тава. Испечете го
месото од сите страни, како и на
краевите и ставете го во загреаниот сад.
3. Садот со месото ставете го повторно
во рерната и нежно печете. За
повеќето делови од месо идеална е
температурата од 80°C.
Табела
За нежно готвење соодветни се сите меки
делови од живина, говедско, телешко,
свинско и јагнешко месо. Времето
на готвење зависи од дебелината и
температурата на месото.
Печење во
минути
80
6-7
80
3-5
80
6-7
4½ -5½
.
80
6-7
5-6
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
Висина
Гради од мисирка
1000 г
2
Гради од патка *
300-400 г
2
Говедско
печење (на пр.
бут)
6-7 цм дебел
околу 1,5 кг
2
Говедско филе,
цело
околу 1,5 кг
2
Печено
говедско, 5-6 цм
дебело
околу 1,5 кг
Вид на
греење
Нежно
готвење во
часови
Температура
во °C
Тежина
Живина
.
.
4-5
2-½
Говедско месо
Говедски
стекови, 3 цм
дебели
Телешко месо
Телешко
печење 6-7 цм
дебело
(на пр. горен
дел)
околу 1,5 кг
.
205
mk
Температура
во °C
Печење во
минути
Нежно
готвење во
часови
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
околу 500 г
2
.
80
6-7
2½-3
околу 200 г
2
.
80
5-6
1½-2
Јадење
Тежина
Висина
Јагнешко филе
околу 800г
2
Тенко свинско
печење (на пр.
слабина) 5-6 цм
дебело
околу 1,5 кг
Свинско филе,
цело
Вид на
греење
Свинско месо
Јагнешко месо
Јагнешко филе,
цело
*За крцкава кожа печете ги градите од патка по нежното готвење кратко во тава.
Совети за нежно готвење
Нежно зготвеното месо не е толку
жешко како нормално испеченото
месо.
За испеченото месо брзо да не се лади, загрејте ја чинијата и
сервирајте го сосот многу жежок.
Сакате месото да биде топло.
По нежното готвење вратете ја температурата на 70°C. Малите парчиња
месо може да бидат топли до 45 минути, а големите до 2 часа.
Потпечено јадење, суфле,
потпечено тост лебче
од големината и висината на манџата.
Податоците од табелата се само посочени
вредности.
Садот поставете го секогаш на решетката.
Ако печете директно на решетката, додатно
поставете ја универзалната тава на висина
1. Рерната останува почиста.
Готвењето на некоја манџа секогаш зависи
Потпечено
јадење
Додатоци и
садови
Потпечени јадења
Потпечено
форма за
јадење,
потпечено јадење
слатко
форма за печено
Суфле
јадење
Форми за порции
Висина
Видови греење:
: = 3Д-жежок воздух
% = горно/долно греење
4 = печење со циркулирачки воздух
Вид на
греење
Температура во °C
Траење на печењето
во минути
2
%
180-200
50-60
2
%
180-200
35-45
200-220
20-30
200-220
40-50
2
%
Потпечени
тестенини
форма за печено
јадење
2
%
Лазањи
форма за печено
јадење
2
%
180-200
206
40-50
mk
Потпечено
јадење
Додатоци
и садови
Висина
Вид на греење
Температура во °C
Траење на печењето
во минути
Пире
Пире од
компири,
тврди
состојки,
макс. 4 цм
висок
1 форма за
печено јадење
2 форми за
печено јадење
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
Двопек
Двопек
препечен, 4
парчиња
решетка +
универзална тава
3+1
4
160-170
10-15
Двопек
препечен, 12
парчиња
решетка
3+1
4
160-170
15-20
Готови производи
Внимавајте на податоците на амбалажата
од производителот.
Доколку додатокот го покривате со хатија
за печење, внимавајте на тоа хартијата
за печење да биде погодна за оваа
температура. Големината на хартијата нека
одговара на јадењето.
Резултатот од јадењето е многу јак завосно од
намирниците. Потемнување и нерамномерност
може да има кај јаки производи.
Вид греење
 : = 3Д-жежок воздух
 ' = хидропечење
 ; / 6 = ниво за пица
Температура
во °C, ниво на
скара
Траење на
печење во
минути
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
Универзална тава
Универзална тава +
решетка
2
;/ 6
170-190
20-30
3+1
25-35
Универзална тава
3
170-190
20-30
Мини пица
Универзална тава
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
Пица багет
190-210
10-20
Универзална тава
1
;/ 6
180-200
10-15
Јадење
Додаток
Висина
Пица со текна основа
Универзална тава
Универзална тава +
решетка
2
Пица со дебела основа
Вид на
греење
Пица, длабокозамрзната
Пица (загреана)
Pica (predzagrevanje)
Производи од компири, длабоко замрзнати
Помфрит
Универзална тава
Универзална тава +
решетка
3
;/ 6
190-210
20-30
3+1
30-40
Универзална тава
3
190-210
20-25
Рести, полнети компири
Универзална тава
3
:
;/ 6
;/ 6
180-200
Крокети
200-220
15-25
Универзална тава
3
;/ 6
180-200
10-20
Печива, длабокозамрзнати
Лепиња, багет
207
mk
Јадење
Додаток
Висина
Перек (тесто)
Универзална тава
3
Вид на
греење
;/ 6
Температура
во °C, ниво на
скара
Траење на
печење во
минути
200-220
10-20
Печива, претходно печени
Испечени лепиња или
испечени багети
Универзална
тава
Униварзална
тава + рост
2
'
190-210
10-20
3+1
:
160-180
20-25
печења, замрзнати
Пилешки стапчиња,
Универзална
тава
2
;/ 6
220-240
10-20
пилешки медаљони
Универзална
тава
3
; /6
200-220
15-25
3
;/ 6
190-210
30-35
Штрудла, длабокозамрзната
Универзална
тава
Штрудла
Посебни јадења
Кај пониски температури употребете го
3Д-топол воздух : за подготвување на
кремаст јогурт исто толку добро како и за тесто.
Прво отстранете ги додатоците, полиците
и тавите на придвижување од просторот за
печење.
Подготвување на јогурт
1. 1 литро млеко (3,5% масленост)
сварено и изладено на 40°С.
2. 150 гр. (темература на фрижидер)
изладен
3. во чинии или тегли наполнете и
Јадење
Сад
Јогурт
Шолја или чаша на вртење
поставете на решетката
ставете го на дното на рерната
Оставете го
тестото да
нарасне
Сад којшто создржи
топлина
ставете го на дното на
рерната
Одмрзнување
покријте со лента.
4. просторот за готвење загрејте го како
што е прикажано.
5. чиниите или теглите ставете ги на
дното од просторот за готвење и
подгответе како што треба.
Стасување тесто
1. тестото ќе биде добро подготвено, во
загреан сад од керамика и покриено.
2. просторот за готвење загрејте го како
што е прикажано.
1. исклучете ја рерната и оставете
тестото да стасува поставено во
просторот за печење.
Вид на греење
Температура во °C
:
50°С предзагревање
50°С
:
50°C редзагревање,
исклучете го уредот,
ставете го тестото во
рерната
Времетраење
5 мин.
8 часа
5 -10 мин
20-30 мин
производи.
Ве молиме внимавајте на податоците на
@ производителот на амбалажата.
Видот на греење одмрзнување (Знак) е
најдобар за замрзнати производи.
Времето на одмрзнување е во зависност
од видот и количеството на прехрамбените
Замрзнатите прехрамбени продукти
извадете ги од амбалажата и ставете ги во
208
mk
Совет: До 60°C не свети ветилката во
рерната. Можно е оптимално регулирање.
соодветен сад на решетката.
Поставете ја живината со градите надолу
на една чинија.
Додаток
Висина
Нежни замрзнати производи
на пр. торти со шлаг, торти со крем
од путер, торти со чоколадна или
шекерна глазура, овошје итн.
Решетка
1
@
30 °C
Други длабокозамрзнати производи
пиле, колбаси и риба, леб и печива,
торти и други печива
Решетка
1
@
50 °C
Сушење
Со 3Д-жешкиот воздух може одлично да
сушете храна.
Употребувајте само свежо овошје и
зеленчук во одлична состојба и измијте ги
добро.
Добро исцедете ги од водата и целосно
исушете ги.
Универзалната тава и решетката покријте
ја со хартија за печење или хартија отпорна
на маснотии.
Повеќе пати свртете го овошјето или
зеленчукот.
Исушеното веднаш по сушењето извадете
го од хартијата.
Температура
во °C
Траење,
часови
:
80 °C
околу 5
часа
3+1
:
80 °C
околу 8
часа
Универзална
тава + решетка
3+1
:
80 °C
околу 8-10
часа
Универзална
тава + решетка
3+1
:
80 °C
околу 1 ½
часа
Јадење
Додаток
Висина
600 г Прстени од јаболко
Универзална
тава + решетка
3+1
800 г. Парчиња круша
Универзална
тава + решетка
1,5 кг Сливи или црни сливи
200 г Билки за готвење
Конзервирање
Вид на греење
Температура
во °C
Јадење
Вид на греење
Користете само свежо овошје и зеленчук во
одлична состојба. Овошјето и зеленчукот
Користете само чисти и беспрекорни тегли
исчистете го добро.
и гумици. Теглите би требало, ако е можно, Дадените времиња на печење се
да бидат од иста големина. Вредностите во стандардни вредности. Собната
табелата се однесуваат за кружни тегли со
температура, бројот на тегли и
волумен од 1 литар.
температурата на содржината на теглите
Внимание!
можат да влијаат врз овие вредности. Пред
Не употребувајте поголеми или повисоки
да ја исклучите рерната уверете се дека
тегли. Капакот може да пукне.
содржината на теглите има меури.
209
mk
Подготовка
1. наполнете ги теглите, не ги полнете
цели.
2. измиете ги теглите за да бидат чисти.
3. на секоја тегле ставете гумен прстен
или капак.
4. теглите затворете ги со прстени.
Не ставајте повеќе од шест тегли во
просторот за печење.
4. Копчето за греењето поставете го на
$.
5. Копчето за температура поставете го
на 170 до 180 ºС.
6. Стартувајте.
Вака се поставува функцијата
1. Рамната емајл-тепсија ставете ја на
висина за печење 2. Теглите ставете ги
на тепсијата така што тие нема да се
допираат.
2. Половина литар топла вода (околу 80
ºС) ставете на рамната емајл-тепсија.
3. Затворете ја вратата на рерната.
Конзервирање
Овошје
Штом почнат да се појавуваат меури во
теглите во кратки периоди околу по 40 до
50 минути - исклучете ја темпретурата.
Исклучете ја рерната.
Откако теглите ќе отстојат во рерната 25
до 35 минути можете да ги извадте. Ако
подолго време ги ладите во рерната се
предизвикува формирање на гермицид и
скиселување на мармаладот.
Овошје во тегли со волумен од 1 литар
Кога ќе почнат да се појавуваат меури
Останатото време по
исклучувањето на температурата
Јаболко, рибизли, јагоди
Исклучете
Околу 25 минути
Цреши, кајсии, брескви, огрозд
Исклучете
Околу 30 минути
Пире од јаболка, пире од круши, пире од модри
сливи
Исклучете
Околу 35 минути
Зеленчук
Штом содржината во теглите ќе почне да
создава меури, температурата поставете ја
на 120 до 140 ºС. Оставете го зеленчукот
уште околу 35-70 минути во рерната. За ова
време функцијата на греењето е исклучена.
Зеленчук со ладна супа во тегли со
волумен од 1 литар
Кога почнуваат да се создаваат
меури
Останатото време по исклучување
на функцијата греење
Крставици
-
Околу 35 минути
Цвекло
Околу 35 минути
Околу 30 минути
Главички прокељ
Околу 45 минути
Околу 30 минути
Грав, келераба, црвена зелка
Околу 60 минути
Околу 30 минути
Зелен грав
Околу 70 минути
Околу 30 минути
Вадење на теглите од рерната
По конзервирањето извадете го теглите од
одделот за готвење.
Внимание!
Откако ќе ги извадите теглите не оставајте
ги на ладна или влажна површина; Теглите
можат да пукнат.
210
mk
Акриламид во
прехрамбените производи
леб, фини печива (кекси, леб, зачинет кекс).
Акриламид настанува пред се кај жинтни
производи и производи од компири како
на пример чипс, помфрит, двопек, лепиња,
Совети за приготвување на јадења без акриламид
Општо
 Времето на готвење нека биде што е можно пократко.
 Јадењата со златно-жолта боја не потемнувајте ги.
 Големи, дебели јадење содржат помалку акриламид.
Печење
Со горно/долно греење макс. 200°C,
Со 3Д-жежок воздух или жежок воздух макс. 180°C.
Колачиња
Со горно/долно греење макс. 190°C,
со 3Д-жежок воздух или жежок воздух макс. 170°C.
Јајцето или жолчката од јајцето го намалува создавањето на акриламид.
Помфрит во рерна
Распределете го рамномерно на плехот. Печете намалку 400 г по
плех за да не се исуши помфритот.
Тестирани јадења
Овие табели се направени за институтите
за контрола за полесно тестирање и
контрола на различните јадења.
Поставете ги темните форми еден под друг.
Според ЕN 50304/ ЕN 60350 (2009) односно
IEC 60350.
Торти во округли форми за печење од плех:
Со горно/долно греење печете на 1 ниво.
Користете
%
слика
Печење
При печењето на ниво 2:
секогаш поставувајте ја универзалната тава
над плехот за печење.
При печење на ниво 3:
секогаш ставајте ја универзалната тава на
средина.
36
универзална тава поставена на решетката
и поставете ја округлата форма одозгора.
Видови греење
Печиво со шприц:
Истовремено ставени плехови не значи
дека ќе бидат готови во исто време.
Покриен колач од јаболка на 1 ниво:
Темните форми поставете ги наизменично
еден наспроти друг.
Покриен колач од јаболка на 2 нивоа:
211
:
 (/
%

&
= 3Д-жежок воздух
= жежок воздух еко
= горно/долно греење
= хидропечење
= интензивна жештина
mk
Јадење
Додаток и сад
Печиво од шприц
(предзагревање*)
Плех за печење
Плех за печење +
универзална тава
2 плеха + У
ниверзална тава
Висина
Вид на
греење
Температура во °C
Траење во
минути
3
3+1
:
140-150
140-150
30-40
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
140-150
30-45
Печиво од шприц
Плех за печење
3
Мали торти
(предзагревање*)
Плех за печење
Универзална тава
+ плех
2 плеха +
Универзална тава
3
3
3+1
:
:
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
5+3+1
:
130-150
25-40
Воден бисквит
(предзагревање*)
Форма на решетката
2
160-170
30-40
Воден бисквит
Форма на решетката
2
160-180
30-40
Решетка + 2 форми
Ø 20 цм
2 решетки + 2 форми
Ø 20 цм
2
&
Покриен колач од
јаболка
170-190
80-90
3+1
:
170-190
70-90
/
/
* За предзагревање не се користи брзо загревање
Скара
Видови греење
Ако ставате прехрамбени производи
директно на решетката, додатно ставете ја
универзалната тава на ниво 1. Течноста ќе
се собере и рерната ќе биде почиста.
 (
Јадење за печење
Додатоци и сад
Потпечување на
тост леб однапред
затоплете околу 10
минути
Висина
на
печење
Решетка
5
Хамбургер од
телешко месо 12
парчиња*
Решетка +
Универзална тава
4+1
*По 2/3 време на печење еднаш завртете ги.
212
= скара, голема површина
Висина на
скарата
Време на
печење во
минути
(
3
½-2
(
3
25-30
Вид на греење
al
si
Udhëzime sigurie
sasi të madhe të pijeve me përqindje
Lexoni me kujdes këtë manual përtë lartë alkooli. Avujt e alkoolit mund të
dorimi. Lexoni me vëmendje udhëzindezin flakë brenda në furrë. Përdorni
met mbi përdorimin dhe montimin e
vetë sasi të vogla të pijeve me përqindje
pajisjes. Nëse pajisja kalon në dorë të
të lartë alkooli dhe hapeni derën e pajisjes
me kujdes.
një personi tjetër, shoqëroni pajisjen
me udhëzuesit përkatës.
Rrezik djegieje!
Para montimit
Dëmtimet gjatë transportit
Pasi keni hequr ambalazhin kontrolloni
pajisjen për ndonjë dëmtim të mundshëm.
Nëse vini re ndonjë dëmtim, mos e vendosni
pajisjen në punë.
Lidhja elektrike
Pajisja duhet të lidhet vetëm nga një teknik
i autorizuar. Dëmtimet që mund të vijnë si
rezultat i instalimit jo korrekt nuk merren
parasysh nga garancia.
Udhëzime për sigurinë tuaj
Kjo pajisje është përcaktuar vetëm për
përdorim privat shtëpiak. Përdoreni atë vetëm
për përgatitjen e ushqimeve.
Të rriturit dhe fëmijët nuk duhet ta përdorin
pajisjen pa mbikëqyrje nëse:
 Mos ruani objekte që digjen lehtësisht
brenda në furrë.Mos hapni kurrë derën e
pajisjes, kur shihni që furra është mbushur
me tym. Fikni pajisjen. Hiqni spinën ose
ulni siguresën.
 Mos vendosni asnjëherë letër për pjekje
pa e fiksuar mbi asetin. Duke hapur derën
e furrës mund të shkaktohet një tërheqje
ajri. Letra mund të takojë tek elementët
e nxehjes dhe të marri flakë. Vendosni
mbi letrën e pjekjes gjithnjë një enë apo
një formë gatimi. Vendosni letër pjekje
mjaftueshëm për sipërfaqen ku do piqni.
Mos vendosni më tepër nga sa duhet.
Rrezik nga qarku i shkurtër!
Kurrë mos e vendosni kabllin e pajisjeve
elektrike në derën e nxehtë të saj. Izolanti i
kabllit mund të shkrijë.
Rrezik përvëlimi!
 nuk janë në gjendje të mirë fizike dhe
Mos hidhni asnjëherë ujë në furrën e nxehtë.
mendore
Krijohet avull i nxehtë.
 nuk kanë përvojën dhe njohuritë e duhura.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Aksesorë dhe enë të nxehta
Furra e nxehtë
Rrezik nga djegiet!
Rrezik nga djegia!
Kurrë mos merrni aksesorët apo enët e nxehta
nga furra pa përdorur doreza.
 Mos prekni asnjëherë sipërfaqet e
brendshme të furrës dhe elementët e Riparime jo të sakta
nxehjes kur ato janë të nxehta. Hapni
me kujdes derën e pajisjes. Mund të dalë Rrezik goditje nga rryma elektrike!
avull i nxehtë. Mbani larg fëmijët e vegjël.
 Asnjëherë mos përgatisni ushqime me
213
al
Riparimet e paautorizuara janë të rrezikshme.
Vetëm një nga teknikët tanë të specializuar
mund të bëjë riparimin e pajisjes suaj.Nëse
pajisja juaj ka pësuar defekt, hiqeni nga priza
ose ulni siguresën. Kontaktoni shërbimin e
klientit.

vetëpastrimi
Rrezik djegje
 pjesë gjellë të derdhura, yndyra dhe
lengjet e djegura mund të ndizen gjatë
procesit të vetëpastrimit.Para cdo procesi
vetëpastrimi largoni ndotjet e mëdha
nga furra e pjekjes.
 Asnjëherë mos varni objekte të djegshme
si psh. lapat e enëve në doreza e derës.
Pjesët e jashtme të paisjes nxehen
shume gjatë procesit të vetëpastrimit.
Mbahini larg fëmijët.
Rrezik për tëmtime të mëdha për shëndetin.
Mos pastroni enë ose forma me shtesë
anti-ngjitje gjatë ciklit të vetëpastrimit.Gjatë
nxehjes së madhe tharmohet shtresimi i atingjitjes dhe krijohen gazra helmuese.




Shkaqet e defekteve
Kujdes!
 Aksesorët, qese, letër gatimi ose enë
gatimi mbi dyshemenë e sobës: Mos
vendosni asnjë aksesor mbi dyshemenë
e sobës. Mos mbuloni dyshemenë e
sobës me qese apo letër, çfarëdolloji që
të jenë. Mos vendosni asnjë enë gatimi
mbi sobë nëse temperatura e saj është
graduar mbi 50°C.Mund të shkaktohet
bllokim nxehtësie. Koha e pjekjes dhe


e skuqjes nuk përptuhet më dhe smalti
dëmtohet.
Ujë në sobën e nxehtë: Mos hidhni
asnjëherë ujë në brendësi të sobës
së nxehtë. Krijon avuj uji. Luhatjet e
nxehtësisë mund të dëmtojnë smaltin
dhe aksesorët e pajisjes.
Ushqime të lëngshme: Mos ruani
ushqime të lëngshme për kohë të
gjatë në sobë, nëse dera e saj është
vazhdimisht e mbyllur. Mund të dëmtohet
smalti i saj.
Lëngje frutash:Mos e mbushni plot enën
ku përgatisni ëmbëlsira të lëngshme me
fruta. Lëngjet e frutave mund të rrjedhin
jashtë enës dhe mund të lënë njolla të
cilat nuk hiqen më.Nëse është e mundur
përdorni enë të thella.
Ftohje me derë të hapur: Ftohni sobën
duke mbajtur derën e saj të mbyllur.
Mobiliet që ndodhen pranë sobës mund të
dëmtohen me kalimin e kohës edhe nëse
dera e sobës mund të jetë pak e hapur.
Guarnicione shumë të ndotura:Nëse
gominat e sobës janë ndotur shumë,
atëherë dera e pajisjes nuk mbyllet mirë
kur pajisja është në funksionim. Mobiliet që
ndodhen pranë sobës mund të dëmtohen.
Mbani pastër guranicionin e sobës.
Dera e pajisjes si vend për tu ulur
apo për të vendosur objekte: Mos e
përdorni derën e pajisjes si vend për
tu mbështetur apo ulur. Mos vendosni
objekte apo enë gatimi mbi të.
Transportimi i pajisjes: Mos e mbani
pajisjen nga doreza. Doreza e derës së
pajisjes nuk e mban peshën e pajisjes
dhe mund të thyhet.
Soba juaj e re
Këtu ju do të njiheni me sobën tuaj. Në këtë
paragraf do t’ju shpjegojmë panelin e komandimit dhe funksionet specifike të pajisjes
suaj. Gjithashtu do të gjeni informacion mbi
aksesorët dhe pjesët përbërëse që ndodhen
ne brendësi të sobës.
Paneli i komandimit
Këtu keni një pamje të panelit të komandimit.
Në varësi të modelit ndryshojnë edhe
funksione të caktuara.
Slika
214
1
al
Butonat
Fusha e programimit
Nën butonat njësh ndodhen sensorët. Ju
nuk duhet ta shtypni fort. prekni vetëm
simbolin përkatës.
Në fushën e programeve shfaqen vlerat
e propozuara, të cilat mund të ndryshojnë.
X
Me
Yanën e butonave të navigimit (znack≠)
dhe (znack≠) ndërrohini nga një rrjesht në
tjetrin. Rrjeshtat, në të cilën ju gjendeni për
momentin mund ti dalloni me anën e kllapave
majtas dhe djathtas. Vlerat në kllapa mund ti
ndryshoni me anën e butonit përzgjedhës.
Simboli
Funksioni i butonit
!
Zgjedh llojin e nxehtësisë
`
Zgjedh automatikën e programit
q
Zgjidh sistemin e pastrimit.
X
Shkoni një rresht më poshtë
Y
Shkoni një rresht sipër
f
Mbaje shtypur gjatë = zgjidh memorien
Mbaje shtypur shkurt= starto memorien
c
Programoni nxehtësinë e shpejtë
0
Hap dhe e mbyll menunë e funksionit kohë
B
fikni dhe ndizni llampën në furrën e sobës
°
Mbani shtypur shkurt = kërkoni informacioni
Mbani shtypur gjatë = hapni ose mbyllni menunë e
regjistrimeve bazë
D
Aktivizimi dhe çaktivizimi i siguresës për
fëmijët
%
Ndizni dhe fikni llampën në furrën e sobës
n
Rrjeshtat e Statusit
Rrjeshtat e statusit gjenden poshtë në ekran.
Ato tregojnë kohën aktuale, funksionet e
kohës që janë në proces ose siguresën e
fëmijëve të programuar. Para startimit ju
mund të merrni tekse të shkurtëra udhëzimi
pas cdo startimi.
Kontrolli i temperaturës
Shufrat e kontrollit të temperaturës tregojnë
fazën e ngrohjes ose ngrohjen e mbetur në
furrën e sobës.
Mbani shtypur shkurt = starto / fikso
funksionimin
Mbani shtypur gjatë = ndërprisni funksionimin
Graduesi
Me graduesin
mund të ndryshoni të gjitha
vlerat e propozuara dhe të regjistruara.
Graduesi është i kalibrueshëm. Për ta nxjerrë
dhe fiksuar duhet ta shtypni direkt graduesin.
Ekrani
Ekrani është i ndarë në zona të ndryshme:
 Titulli, shfaqet vetëm para shartimit
 Zona e programeve
 Rreshtat e statusit
Kontrolli i nxehtësisë
Kontrolli i nxehtësisë tregon rritjen e
temperaturës në furrë. Nëse janë të mbushura
të gjitha shufrat, është arritur koha optimale
për të futur në furrë gatimin.
Slika
2
Në rastin e niveleve të skarës dhe pastrimit
shufrat nuk shfaqen.
Gjatë nxehjes mund të kerkoni të dini
temperaturën aktuale të nxehjes me butonin ° .
Nga rezistenca termike mund të dallohet diçka
në temperaturën e treguar me temperaturën
faktike.
Nxehtësia e mbetur
Mbishkrimi
Në rrjeshtat e mësipërme tregohet funksioni i
përzgjedhur, p.sh. llojet e ngrohjes, programet,
funksionet e kohës etj... djathtas tregohet
shigjetat në cilën drejtim me butonat
dhe mund të navigosh. Pas startimit
mbishkrimi fshihet.
X Y
Pas fikjes së pajisjes kontrolli i temperaturës
tregon nxehtësinë e mbetur në furë. Nëse
shufra e fundit është mbushur, furra ka një
temperaturë prej afro 300°C. Tteguesi fshihet,
kur temperatura ka zbritur tek afro 60°C.
215
al
Furra e pjekjes
5
Slika
Tepsi për pjekje e emaluar
Soba juaj ka një llambë brenda në furrë. Një
dritare ventilimi për mbrojtje nga mbinxehja.
Për ëmbëlsira dhe biskota. Tepsinë mund ta
fusni në sobë duke e shtyrë pjerrtas.
Llampa në furrën e pjekjes
Gjatë kohës që soba është në funksionim,
6
Slika
llamba në furrë rri e ndezur. Ku r temperaturat Tava universale
janë deri në 60°C, llampa fiket. Me funksionin Për ëmbëlsira të lëngshme, ushqime të
B ju mund të ndizni llambën pa ndezur
pjekura, ushqime të ngrira dhe rosto të
ngrohjen. Në këtë mënyrë ruhet një rregullim
mëdha. Mund të përdoret edhe si enë për
optimal. Nëse dera e sobës hapet, llamba
depozitimin e yndyrës nëse do të piqni direkt
ndizet.
mbi grilë.
Rrëshqisni enën në furrë me pjerrësi nga dera
Dritarja e ventilimit
e pajisjes.
Dritarja e ventilimit aktivizohet dhe çaktivizohet
në varësi të nevojave të sobës. Ajri i ngrohtë
del mbi derë. Kujdes! Mos mbuloni dritaren e
ajrimit. Në të kundërt soba tejnxehet.
Që furra të ftohet shpejt pasi ju e keni
përdorur atë, dritarja e ajrosjes vazhdon
të jetë e aktivizuar edhe për pak kohë pas
stakimit të sobës.
7
Slika
Mbajtësi i aksesorëve
Futeni mjatas dhe djathtas. Gjatë
vetëpastrimitmund ti pastroni p.sh. me tavën
universale
Aksesorët
Këta aksesorë mund ti gjeni pranë shërbimit të
klientit ose në dyqane të specializuara.
Një ofertë të pasur për furrën tuaj mund ti
gjeni në prospektet tona ose në internet.
Aksesorë të veçantë
Grila mund të vendoset në 5 pozicione të
ndryshme brenda furrës.
Grila mund të tërhiqet jashtë deri në dy të tretat pa u përmbysur. Kështu ju mundëson qasje Aksesorët që ofrohen Online mund të
më të lehtë
ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Ju lutemi
të kontrolloni dokumentet e shitjes.
Slika
3
Jo çdo aksesorë i veçantë përputhet me çdo
Kur grila nxehet, ajo mund të deformohet.
pajisje. Kur blini ju lutemi të jepni emërtimin e
Sapo ajo ftohet, deformimi eliminohet. Ky
saktë të pajisjes tuaj ( E-Nr.)
deformimin nuk ndikon në funksionimin e saj.
K
ëta aksesorët mund ti gjeni tek shërbimi i
klientit, në dyqanin tuaj si dhe mund ti blini në
internet. Ju lutem jepni numrin HZ.
Slika
4
Grilë
Për enë, forma ëmbëlsirash, skuqje , pjekje
dhe ushqime të ngrira.
Grilën vendoseni me pjesën e lakuar ¾ poshtë.
216
al
Aksesor i veçantë
Dhoma e
zierjes me
Grila
Tepsia për
pjekje e
emaluar
Podobnost za
samostalno
čišćenje
Numri HZ
Përdorimi
Skara
Skara me
tuba te
trashe
HEZ334000
Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, skuqje, mish në
skarë dhe ushqime të ngrira.
Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, skuqje, mish në
skarë dhe ushqime të ngrira.
-
HEZ331070
Për ëmbëlsira dhe biskota. Tepsinë mund ta
fusni në sobë duke e shtyrë pjerrtas.
da
da
HEZ334001
ne
ne
Tava universale
-
HEZ332070
Pёr ёmbёlsira tё lёngshme, biskota, ushqime
tё ngrira dhe ushqime tё mёdha pёr pjekje. Ai
mund të përdoret edhe si enë për grumbullimin e
yndyrës, po qe se do të piqni direkt në skarë.
Tava universale futet duke e anuar pak pjerrtas
në furrë.
Skarë e
lëvizshme
-
HEZ324000
Për skuqje.Vendoseni skarën gjithnjë në tavën
universale. Yndyra dhe lëngu i mishit që pikon
do të grumbullohen.
ne
HEZ325070
Për skarë në vend të rrjetës apo
mbrojtëses,me qëllim që furra të mos ndotet
shumë. Tepsinë përdoreni vetëm në tavën
universale.
Pjekje në skarë: Përdoreni vetëm në nivelet e
lartësisë 1,2 dhe 3.
Tepsia si mbrojtëse:vendoseni tavën
universale me këtë tepsi nën skarë.
da
HEZ317000
Ideale për pica,produkte të ngrira apo
ëmbëlsira të mëdha të rrumbullakëta. Ju mund
ta përdorni tavën për pica në vend të tavës
universale. Vendoseni tepsinë mbi skarë dhe
orientohuni sipas të dhënave në tabelë.
ne
HEZ327000
Tava e baltës përshtatet shkëlqyeshëm për
përgatitjen e bukës,simiteve dhe picave, që duhet
të kenë një bazament me kore.
Kjo tavë duhet të ngrohet gjithnjë
paraprakisht në temperaturën e
rekomanduar.
da
Tava
profesionale
me skarë të
levizshme
HEZ333070
E përshtatshme veçanërisht për përgatitjen e
sasive të mëdha të ushqimit.
da
Kapak për tavë
profesionale
HEZ333001
Kapaku e bën tavën profesionale të shkëlqyer.
ne
HEZ333100
E përshtatshme për përgatitjen e sasive të
mëdha. I gjithë aksesori komplet përbëhet
nga një tigan i thellë me skarë të levizshme,
një skarë për tu mbështetue dhe një skarë
teleskopike. Me skarën mbështetëse mund të
tiganisni në mënyrë të shkëlqyer
ne
Tepsia për
skarë
Tepsi për pica
Tavë balte
Skarë
profesionale
-
-
-
tuba të
trashë
217
al
Aksesor i veçantë
Dhoma e
zierjes me
Numri HZ
Përdorimi
Podobnost za
samostalno
čišćenje
ne
Skarë
profesionale
Plus
tuba të
trashë
HEZ333102
E përshtatshme për përgatitjen e sasive të
mëdha. I gjithë aksesori komplet përbëhet
nga një tigan i thellë me skarë të levizshme,
një skarë për tu mbështetue dhe një skarë
teleskopike. Me skarën mbështetëse mund të
tiganisni në mënyrë të shkëlqyer
Kapak
për skarat
prfesionale
tuba të
trashë
HEZ333101
Kapaku e ben tavën universale për përdorime
profesionale.
ne
Enë qelqi
-
HEZ915001
Enët e qelqit janë të përshtatshme për gatime
të përziera dhe tava, që përgatiten në furrë.
Veçanërisht janë të përshtatshme për
automatikën e programeve dhe të skuqjeve.
ne
Binarët
teleskopik të
2-fishtë
Skelet për
skarat
HEZ338250
Me binarët teleskopik, në nivelet 2 dhe 3
ju mund ta tërhiqni grilën nga furra pa u
përmbysur.
Binarët
teleskopik të
3-fishtë
Skelet për
skarat
HEZ338352
Me binarët teleskopik, në nivelet 1, 2 dhe
3 ju mund ta tërhiqni grilën nga furra pa u
përmbysur
ne
Binarët
teleskopik të
3-fishtë-tërheqje
e plotë
Skelet për
skarat
HEZ338356
Me binarët teleskopik, në nivelet 1, 2 dhe 3 ju
mund ta tërhiqni grilën plotësisht nga furra pa
u përmbysur.
ne
ne
ne
Binarët
teleskopik të
3-fishtë me
funksionin e
ndalimit
Skelet për
skarat
HEZ338357
Me binarët teleskopik, në nivelet 1, 2 dhe 3 ju
mund ta tërhiqni grilën plotësisht nga furra pa
u përmbysur.Binarët teleskopik mundësojnë
që aksesori të vendoset lehtë në vend.
Binarët teleskopik të 3-fishtë me funksionin e
ndalimit nuk janë të përshtatshëm për enët e
rrotullueshme.
Filtri për pastrim
-
HEZ329000
Ju mund ta pajisni sobën tuaj me këtë. Filtri
filtron pjesëzat e yndyrës në ajër dhe redukton
erërat. Vetëm për pajisje me një shifër të dytë
të E- Nr, 6,7 ose 8.( p.sh. HB38AB570)
da
Sistemi i zierjes
me avull
-
HEZ24D300
Për përgatitje më të mirë të perimeve dhe
peshkut.
ne
Tavë qelqi
-
HEZ336000
Një tepsi e thellë prej qelqi. E përshtatshme
edhe për të servirur shumë mirë ushqimin
218
ne
al
Artikujt nga shërbimi i klientit
Në shërbimin tonë të klientit, në dyqanet tona apo përmes internetit, për disa shtete të
caktuara, në e-shop, mund ti blini preparatet pastruese përkatëse apo pjesët shtesë. Për këtë
duhet ta jipni numrin e artikullit.
Peceta për mirëmbajtjen
e sipërfaqeve nga çeliku
i pandryshkshëm.
Xhel për pastrimin e
nxehmësit të furrës
Pecetë mikrofibra me
strukturë hojesh
Siguresa e derës
Artikulli nr. 311134
Redukton grumbullimin e ndytësirave. Duke i
impregnuar sipërfaqet nga çeliku i pandryshkshëm
me një vaj të posaçëm, ruhet mirëqenia e tyre.
Artikulli nr. 463582
Për pastrimin e furrës. Xheli nuk ka aromë.
Artikulli nr. 460770
Posaçërisht e përshtatshme për pastrimin e sipërfaqeve të
ndieshme, si p.sh. qelqi qeramika, çeliku i pandryshkshëm
apo alumini. Lecka me mikrofibra largon lehtë njollat e
yndyrës dhe ato të ujit.
Artikulli nr. 612594
Në mënyrë që fëmijët të mos mund ta hapin derën e furrës.
Siguresa e derës do të shtrëngohet në derën e pajisjes. Kini
kujdes sipërfaqen në të cilën vendoset siguresa.
Para përdorimit të parë
gjuhë të ndryshme.
4. shtypni butonin 0
Këtu do të mësoni se çfarë duhet të bëni para
se ta vendosni sobën për herë të parë në
përdorim.
 Regjistroni orën
 Ndryshoni sipas nevojës gjuhën për
tekset e ekranit
 Nxehni furrën
 Pastroni aksesorët
 Lexoni udhëzimet e sigurisë në fillim
të udhëzuesit për përdorim . Ato janë
shumë të rëndësishme.
Ora aktuale është përvetësuar
Udhëzim: Ju mund ta ndryshoni gjuhën në
çdo kohë. Shihni kapitullin Regjistrimet bazë.
Nxehni sobën
Për të evituar erën që mban çdo pajisje e re,
nxehni sobën me derë të mbyllur pa vendosur
asgjë në furrë. Gradoni sobën në llojin e
nxehtësisë Nxehje e sipërme/ e poshtme dhe
një temperaturë prej 240°C.
Programet e parë
Bëni kujdes, që të mos lini asnjë mbetje
Pasi ta keni instaluar pajisjen tuaj të re, në
ambalazhi brenda në furrë, p.sh sfera
ekran shfaqet rrjeshti i sipërm me mbishkrimin styropare
“Programi themelor”. Përcaktoni orën dhe
sipas nevojës gjuhën e teksteve në ekran .
1. Shtypni butonin % . Propozohen
Paraprakisht është në gjuhën gjërmane
lloji i nxehtësisë ajër i nxehtë 3D dhe
temperatura 160°C. Kllapat gjenden
Slika
8
majtas dhe djathtas pranë llojit të
ngrohjes.
Regjistroni orën
2. Me graduesin ndryshoni llojin e
nxehtësisë ! Nxehje e poshtme/ e
1. Me anën e butonit përzgjedhës zgjidhni
sipërme.
orën aktuale
2. shtypni butonin X simboli për orën
3. Më anën e butont zgjidhni
qëndron në kllapa dhe shfaqet
temperaturën. Kllapat gjenden majtas
3. Me anënën e përzgjedhësit përcaktoni
dhe djathtas pranë llojit të ngrohjes
orën e dëshiruar. Janë të mundshme 30
219
al
%.
4. Me butonin X ndryshoni temperaturën
dhe me graduesin ndryshoni
temperaturën në 240°C.
Shufrat në kontrollin e temperaturës tregojnë
nxehtësinë e mbetur.
5. Me anën e butonit përzgjedhës
programoni 240°C.
Pastrimi i aksesorëve
6. Shtypni butonin n . Fillon funksionimi.
Simboli (znack) ndriçon në ekran.
Para se të përdorni aksesorët për herë të
parë, i pastroni mirë ato me solucion dhe ujë
të ngrohtë dhe i fshini me një pecetë të butë.
7. Pas 60 minutash fikeni sobën me butonin Ndezja dhe fikja e
sobës
Nëse pas disa sekondash nuk keni zgjedhur
asnjë lloj funksionimi të pajisjes, do t’ju
propozohet nje program. Kjo eshtë gjithmonë
lloji i nxehtësisë ajër i nxehtë 3D, dhe
temperatura 160°C.
Me butonin % ndizni dhe fikni sobën.
Ndezja
Slika
Shtypni butonin % .
Shfaqet ekrani me përshkrimin e butonave.
Slika
Ju mund të zgjidhni në cdo kohë një lloj
tjetër funksionimi. Nëse ju do të përcaktoni
programet, lexoni me kujdës kapitullin vijues.
9
Zgjidhni llojin e preferuar të procesit.
! Butoni

` Butoni

q Butoni

f Butoni

10
Fikja
Shtypni butonin % . Soba fiket, ora
= llojet e ngrohjes
shfaqet në ekran.
= programe
= procesi i vetëpastrimit
= Programi i memorjes së rruajtur
Gradimi i sobës
Në këtë kapitull mund të lexoni
 cilat janë llojet e nxehtësisë në
dispozicion për sobën tuaj
 si të gradoni llojin e nxehtësisë dhe
temperaturën
 Si të përzgjidhni një specialitet nga
rekomandimet e praogramit.
 dhe si të gradoni nxehjen e shpejtë.
Llojet e nxehtësisë
Për sobën tuaj keni në dispozicion një numër
të madh llojesh të nxehtësisë. Kështu ju mund
të zgjidhni për çdo përdorim llojin optimal të
pregatitjes.
220
Lloji i nxehtësisë
dhe fusha e
temperaturës
Përdorimi
Ajër i nxehtë 3D
30-275°C
Për ëmbëlsira dhe biskota
deri në tre nivele. Ventilatori
shpërndan nxehtësinë e
rezistencës rrethore në murin
e pasëm njëtrajtësisht në
furrë.
Ajër i nxehtë
eco*
30-275 °C
Për ëmbëlsira dhe biskota,
tava, prodhime të ngrira dhe
të gatshme, deri në një nivel,
pa parangrohje. Ventilatori
shpërndan nxehtësinë e
rezistencës rrethore në murin
e pasëm njëtrajtësisht në
furrë.
al
Lloji i nxehtësisë
dhe fusha e
temperaturës
Nxehtësi e
sipërme/e
poshtme
30-300°C
pjekje hidro
30-300°C
Niveli për pica
30-275 °C
Lloji i nxehtësisë
dhe fusha e
temperaturës
Përdorimi
Për ëmbëlsira, tava dhe
copa mishi pa dhjamë,p.sh
mish gjedhi ose të egrash,
në tre nivele. Nxehtësia vjen
njëtrajtësisht sipër dhe poshtë.
Për brumëra, p.sh. bukë,
panine apo gërshet, dhe
për brumëra të pjekur fort, si
p.sh. byreçka apo biskota.
Nxehtësia vjen njëtrajtësish
nga sipër dhe poshtë.
Lagështia e ushqimeve
mbetet si avull uji në furrë.
Për përgatitjen e shpejtë
të produkteve në ngrirje të
thellë pa parangrohje, si
p.sh. pica, patate frite, apo
strudel. Nxehtësia vjen nga
poshtë dhe nga rezistenca
rrethore në murin e pasëm.
Nxehtësi
intesive
30-300°C
Për gjellë më bukë të
thekura. Nxehtësia vjen nga
sipër dhe me inesitet nga
poshtë
Nxehtësi e
poshtme
30-300°C
Për gatime dhe pjekje të
mëpasshme. Nxehtësia vjen
nga poshtë.
Skarë me ajër
në qarkullim
30-300°C
Për skuqjen e mishit, shpendëve
dhe të gjithë peshkut. Rezistenca
e skarës dhe ventilatori fiken dhe
ndizen në mënyrë të alternuar.
Ventilatori shpërhap ajrin e
nxehtë rreth gatimit.
Skara, sipërfaqe të
mëdha
Nivelet e skarës:
1(pak),2(mesatar)
dhe 3(shumë)
Për pjekjen në skarë të
biftekëve, salçiçeve, toastit
dhe copave të peshkut.
E gjithë sipërfaqja nën
rezistencë nxehet.
Skara, sipërfaqe
të vogla
Nivelet e skarës:
1(pak),2(mesatar)
dhe 3(shumë)
Për pjekjen në skarë të
biftekëve, salçiçeve, toastit
dhe copave të peshkut
në sasi të vogla. E gjithë
sipërfaqja nën rezistencë
nxehet.
Përdorimi
Zierja e
lëngjeve 7090°C
Për zierje të mirë e copave
mishi të forta. Nxehtësia vjen
në temperaturë të ulët në
mënyrë të njëtrajtshme nga
sipër poshtë.
Shkrirja
30-60°C
Për shkirjen e p.sh. mishit,
shpendëve, bukës dhe
ëmbëlsirave. Ventilatori shpërndan
ajrin e ngrohtë mbi gatimin.
Parangrohja 3070 °C
Për ngrohjen e enëve psh
prej porcelani ose prej xhami
Mbajtja ngrohtë
60-100°C
Për mbajtjen ngrohtë të
enëve për gatim.
Rekomandime
e programeve
Rekomandime programi për
shumë specialitete
*Lloji i nxehtësisë, me të cilën u përcaktuar klasa efikase e
energjisë sipas EN50304.
Regjistrimi i llojit të nxehtësisë dhe
temperaturës
Shtypni butonin ! . Në ekran propozohet ajër i
nxehtë 3D, 160 °C.
Ju mund të filloni menjëherë me këto vlera duke
shtypur butonin n .
Nëse doni të zgjidhni një lloj tjetër nxehtësie dhe
temperature, veproni si në vijim:
Shembulli në figurat: regjistrim për ngrohje sipër /
poshtë në 180 °C, shtypni butonin.
1. Përzgjidhni llojin e nxehtësisë me anë të
graduesit.
Slika
11
2. Me butonin X ndërroni temperaturën.
Slika
12
3. Me graduesin programoni temperaturën
e dëshiruar
Slika
13
4. shtypni butonin n
Procesi fillon.
*Lloji i nxehtësisë, me të cilën u përcaktuar klasa efikase e
energjisë sipas EN50304.
Slika
221
14
.
al
Kur gatimi të jetë gati, sobën fikeni me butonin Mbi shumë zgjedhje gjellësh vijnë
tek specialitet. Provojini. Shikoni
% ose rizgjidhni edhe njëherë llojin e
funksionimit dhe regjistroni.
shumëllojshmërinë e gjellëve.
Hapni herë pas here derën e sobës
Funksionimi ndërpritet. Pas mbylljes së derës,
funksionimi vazhdon më tej.
Gjendja pauzë e funksionimit
Shtypni butonin n . Soba është në gjendje
pauze , n pulson. Shtypni prapë butonin
n , funksionimi i sobës vazhdon.
Zgjidhni gjellën
1. shtypni butonin ! . Ajri i nxehtë 3D,
160°C shfaqet në ekran si propozim.
Ndryshoni temperaturën dhe nivelin e
grilës
Kjo është e mundur në cdo kohë. Më anën e
graduesit ndryshoni temperaturën dhe nivelin
e grilës.
Ndërprerja e funksionimit
Mbani të shtypur butonin n , derisa të
shfaqen 3D- ajër i nxehtë, 160°C. Ju mund të
regjistroni nga e para.
2. Butoni përzgjedhës rrotulloheni majtas
nga rekomandimet e programeve.
Shfaqen kategoria e parë e gjellëve.
3. Me butonin X ndërroni kategorinë e
gjellëve dhe me anën e përzgjedhësit
zgjidhni kategorinë e dëshiruar. Me
anën e butonit X shkoni në nivelin
tjetër. Me anën e përzgjedhësit shkoni
tek varianti tjetër. Ne fund do të shfaqet
programi për gjellën e përzgjedhur.
Temperatura mund të ndryshohet, lloji i
ngrohjes jo.
4. Shtypni butonin n . Procesi fillon.
Kohëzgjatja shfaqet në rrjeshtat e statusit
dhe vazhdon të punojë.
Kërkoni informacion
Shtypni shkurt butonin ° .
Shfaqet informacioni i parë. Cdo informacion
tjetër e kërkoni me anën e përzgjedhësit. Ju
do të mërrni informacione për temperaturën
e e nxehtjes, llojet e ngrohjes, lartësinë e
pjekjes në furrë dhe për aksesorët.
Kohëzgjatja ka përfunduar
Një sinjal tingëllon. Furra e pjekjes nuk nxeh
me. Në rrjeshtat e statusit qendron në. Ju
mund ta fshini sinjalin parakohe me anën e
butonit 0 .
Regjistrimi i kohëzgjatjes
Shihni kapitullin Funksionet e kohës,
regjistroni kohëzgjatjen.
Ndryshoni temperaturën dhe nivelin
tiganisjes
Spostimi i kohës së mbarimit
Shihni kapitullin Funksionet e kohës,
regjistroni kohën e mbarimit.
Me anën e përzgjedhësit ndryshoni
ì
temperaturën
dhe nivelin e tiganisjes.
Ndryshoni kohëzgjatjen
Rekomandime për procesin e programimit
Nëse ju zgjidhni një specialitet nga ato
të rekomanduara, të janë paraqitur vlerat
optinal të programit. Ju mund të zgjidhni
midis shumë kategorive të ndyshme. Ju mund
të gjeni një numër të madh specialitetësh
të ëmbëlsirave, bakësh, shpëndësh, mish
dhe lloje mishi të egër deri në lloje tavash
dhe produkte të gatshme me rekomandimet
tona të programeve. Temperaturën dhe
kohëzgjatjen mund ta ndryshoni. Lloji i
ngrohjes është e përcaktuar.
Shtypni butonin 0 dhe me përzgjedhësin
ndryshoni kohëzgjatjen. Shtypni butonin 0 .
Kërkoni informacion
°
Shtypni butonin
dhe me
përzgjedhësin kërkoni informacion.
Shtyni kohën e përfundimit
Shikoni kapitullin funksionet e kohës, shtyni
kohën e përfundimit.
222
al
Regjistrimi i ngrohjes së
shpejtë
Nxehja e shpejtë mbaron, kur shufrat janë të
mbushura. Ju dëgjoni një sinjal të shkurtër.
Simboli c fshihet. Fusni gatimin në furrë.
Ngrohja e shpejtë nuk është e përshtatshme
për të gjitha llojet e nxehtësisë.
Udhëzime
Llojet e përshtatshme të nxehtësisë





3D-Ajër i ngrohtë
Ngrohje poshtë/lart
Pjekje hidro
Niveli për pica
Nxehje intesive
Temperatura të përshtatshme
Nxehja e shpejtë nuk funksionon nëse
temperatura e regjistruar është nën 100°C.
Nëse temperatura në furrë është më e ulët
se temperatura e regjistruar, atëherë nuk
ka nevojë për nxehje të shpejtë. Ajo nuk
aktivizohet.
 Nëse llojet e nxehtësisë ndryshojnë,
nxehja e shpejtë ndërpritet.
 Një kohëzgjatje e regjistruar vazhdon të
punojë pavarsisht nga nxehja e shpejtë.
 Gjatë nxehjes së shpejtë, ju mund
të kërkoni me anë të butonit
temperaturën aktuale në furrë.
 Në mënyrë që të keni një rezultat të
njëtrajtshëm gatimi, futeni gatimin në
furrë vetëm pasi të ketë mbaruar nxehja
e shpejtë.
Ndërprerja e nxehjes së shpejtë
Shtypni butonin c . Simboli fshihet.
Regjistrimi i nxehjes së shpejtë
Shtypni butonin c për nxehje të shpejtë.
Në rreshtin e statusit shfaqet simboli c .
Shufrat tek kontrolli i temperaturës mbushen.
Funksionet e kohës
Menunë për funksionet e kohës e gjeni me
butonin 0 .
Janë të mundura këto funksione:
Nëse soba është e fikur:
 Regjistroni alarmin
 Regjistroni orën
Nëse soba është e ndezur:
 Regjistroni kohëzgjatjen
 Spostoni kohën e mbarimit
 Regjistroni alarmin
Regjistrimi i kohëzgjatjes
Regjistrimi i funksioneve të
kohës - shpjeguar shkurtimisht
1.
Hapni menunë me butonin
2. Me butonin X ose Y kaloni
tek tek rrjeshti tjetër dhe me anën e
përzgjedhësit programoni kohën dhe
kohëzgjatjen.
3. Mbyllni menunë me butonin 0 .
Se si të gradoni çdo funksion më vete,
shpjegohet me detaje në fund.
Pasi koha e përzgjedhur (koha e zierjes) ka
skaduar, soba fiket automatikisht. Soba nuk
ngroh më.
Kusht paraprak: Një lloj nxehtësie dhe
temperatura janë të regjistruara.
0 .
223
al
Shembulli në figurë: regjistrimi për nxehjen e
sipërme/të poshtme , 180°C, kohëzgjatja 45
minuta
 Dhe edhe tek sistemi i pastrimit.
Shembull: Ju keni futur nje gatim në orën
9.30.Zgjat 45 minuta dhe në 10.15 është gati.
Por ju doni që të jetë gati në 12.45.
1. Shtypni butonin 0 .
Hapet menuja e funksioneve të kohës.
Slika
Shtyni kohën e mbarimit nga 10.45 në 12.45.
Soba do të kalojë në pozicion pritjeje.
Funksionimi fillon në orën 12,00 dhe mbaron
në 12.45.
15
2. Me butonin programoni kohëzgjatjene
gatimit
Slika
Ky funksion ofrohet edhe për procesin e
vetëpastrimit.
Ju e spostoni procesin e
vetëpastrimit për gjatë natës dhe gjatë ditës
soba është në dispozicionin tuaj në cdo kohë.
16
3. Shtypni butonin 0
.
Menyja e funksioneve të kohës mbyllet.
Spostimi i mbarimit
Kusht paraprak: Funksiomi i regjistruar të mos
ketë nisur. Është regjistruar një kohëzgjatje.
Menuja e funksionit kohë 0 është hapur.
4. Nëse procesi nuk ka filluar akoma, shtypni
butonin n Kohëzgjatja vazhdon të eci
dukshëm në rrjeshtat e statusit
1.
Koha ka skaduar
Dëgjohet një sinjal akustik. Soba nuk ngrohet
më. Në ekran shfaqet kohëzgjatja 00:00.
Sinjalin mund ta fshini paraprakisht me
butonin 0 .
2. Me graduesin spostoni për më vonë
mbarimin
Slika 18
Ndërprerja e kohëzgjatjes
Hapni menunë me butonin 0 . Me
graduesin regjistronin 00:00. Treguesi kalon
tek lloji i nxehtësisë dhe temperatura. Mbylleni
0 .
menynë me butonin
Ndryshoni kohëzgjatjen
Hapni menunë me butonin 0 . Me
graduesin ndryshoni kohëzgjatjen. Mbyllni
menunë me butonin 0 .
Tregoni kujdes që ushqimet të cilat mund të
prishen shpejt të mos qëndrojnë për një kohë
të gjatë në furrën e pjekjes.
 Për të gjitha llojet e nxehtësisë
 Për shumë programe
3. Me butonin 0 mbyllni funksionet e
kohës.
4. Me butonin
n konfirmoni.
Regjistrimi është ruajtur. Soba është në
pozicion pritjeje. Në status tregohet koha e
mbarimit 0 . Funksionimi fillon në kohën
e caktuar. Kohëzgjatja është e dukshme në
status.
Kohëzgjatja skadoi
Shtyni kohën e përfundimit
Spostimi i kohës së mbarimit është i mundur:
Me butonin X kaloni tek koha e
mbarimit. Tregohet koha e mbarimit.
Slika
17
Dëgjohet një sinjal. Soba nuk ngroh më. Në
status shfaqet kohëzgjatja 00:00. Sinjalin
mund ta fshini edhe para kohe me butonin 0 .
Korrigjimi i kohës së mbarimit
Kjo është e mundur sa kohë që soba është
pozicion pritjeje. Hapni menunë me butonin
0 , me butonin X ose kaloni tek
224
al
koha e mbarimit dhe me graduesin korrigjoni
Me butonin 0 hapni funksionet e kohës.
kohën e mbarimit. Mbyllni menunë me butonin Më anën e përzgjedhësit ndryshoni për
sekondad e tjera të kohës të alarmit. Menynë
0 .
mbyllëni më butonin 0
.
Ndërprerja e kohës së mbarimit
Të programosh orën
Kjo është e mundur sa kohë që soba është
Në mënyrë që të regjistroni orën apo ta
pozicion pritjeje. Hapni menunë me butonin ndryshoni atë, soba duhet të jetë e fikur.
0 . Me butonin X ose 0
kaloni
tek koha e mbarimit dhe rrotulloni graduesin
majtas, derisa të fshihet treguesi. Kohëzgjatja Pas një ndërprerjeje të rrymës
Pas një ndërprerje të rrymës në status shfaqet vazhdon.
dhe . programoni orën aktuale.
Regjistrimi alarmit
1. Meperzgjedhësin përcaktoni orën
aktuale.
2. Shtypni butonin 0 .
Ndryshimi i orës është kryer.
Alarmi punn i pavarur nga ora. Ju mund të
përdorni një alarm guzhine dhe programohet
në cdo kohë.
Ndryshimi i orës
Nëse dëshironi të ndryshoni orën p.sh nga ora
verore në orën dimërore:
1. Shtypni butonin 0 . Hapet menyja
e funksionevetë kohës.
2. Me graduesin programoni kohën e
alarmit.
3. Me butonin 0 mbyllni menynë
funksionet e kohës.
1. shtypni butonin 0 . menyja e
funksioneve të kohës hapet.
2. me butonin X ndryshoni kohën
3. më graduesin programoni orën aktuale
4. shtypni butonin 0
Ora shfaqet në ekran.
Ekrani kthehet në jendjen e tij të mëparshme.
Simboli U për alarmin dhe p[ër kohën e
kaluar bëhën të ditura.
Pas përfundimit të kohës
Tingëllon një sinjal. Koha ka kaluar. Në ekran
shfaqet U 00:00. Me anën e butonit 0
mund të fshini sinjalin parakohe.
Anullimi i kohës
Me butonin 0 hapni menynë e
funksioneve të kohës. Më anën e
përzgjedhësit ktheni kohën në 00:00. Menyja
mbyllet me tastën 0 .
Mbulimi i orës
Kur soba është e fikur, në ekran shfaqet ora
me kohën aktuale. Ju mund të ndryshoni
pamjen e shfaqjes së orës, te jepni orë
dixhitale apo orë e sfumuar. Shihni kapitullin
Regjistrimet bazë.
Ndryshoni kohën
Memoria
Me memorien mund të ruani regjistrimet për
një gatim dhe ta përdorni sa herë ju duhet.
Të ruash regjistrimet në
memorie
Kjo më shumë ka vlerë, kur ju përdorni shumë
shpesh të njëjtin gatim.
Sistemi i pastrimit nuk mund të memorizohet
1. Regjistroni llojin e nxehtësisë, tempera-
225
al
turën dhe eventualisht edhe kohëzgjatjen
e një gatimi që doni. Mos startoni. Nëse
doni të ruani një program: zgjidhni programin dhe regjistrojeni, derisa të shfaqet
kohëzgjatja. Mos startoni.
2. Mbani të shtypur butonin f , derisa të
shfaqet “memorizoni”.
mund ti gjeni në çdo rast.
1. Shtypni shkurt butonin f .
Regjistrimet e memorizuar shfaqen.
2. Shtypni butonin n . Regjistrimi i
memorizuar starton.
Të ndryshosh regjistrimet
Regjistrimi është ruajtur dhe mund ta perdorni
në çdo kohë.
Të memorizosh një regjistrim tjetër
Kjo është e mundur në çdo kohë. Kur të
startoni memorien herë tjetër, shfaqet
sërisht regjistrimi i ruajtur më parë.
Regjistroni nga e para dhe ruani. Regjistrimet
e vjetra mund të mbishkruhen.
Startoni me memorien
Regjistrimet e memorizuara për gatimin tuaj
Regjistrimi sabat
Me këtë regjistrim soba ruan në nxehjen e
sipërme / të poshtme një temperaturë ndërmjet
80 °C dhe 140°C. Ju mund të regjistroni një
kohëzgjatje prej 24 eri në 73 orë.
kaloni tek kohëzgjatja. Propozohen 27:00
orë.
Gjatë kësaj kohe gatimet mbeten të ngrohta,
pa patur mundësi të ndizni apo fikni sobën.
5. Me graduesin zgjidhni kohëzgjatjen e
dëshiruar.
Startimi i regjistrimit sabat
6. Shtypni butonin n
Kusht paraprak: Të keni aktivizuar në
regjistrimet bazë “ regjistrimi sabat po”. Shihni
kapitullin Regjistrimet bazë.
1. Shtypni butonin ! (Ndezur/Fikur) Në
ekran shfaqet ajër i nxehtë 3D, 160°C.
2. Rrotulloni graduesin majtas dhe zgjidhni
llojin e nxehtësisë për regjistrimin sabat.
3. Me butonin X kaloni tek temperatura
dhe me graduesin rregjistroni
temperaturën e dëshiruar.
4. Me butonin 0 hapni menunë e
funksioneve kohore dhe me butonin
Regjistrimi sabat starton. Kohëzgjatja
është e dukshme në rrjeshtat e statusit.
Kohëzgjatja skadoi
Soba nuk nxeh më.
Spostimi i kohës së mbarimit
Spostimi i kohës për më vonë nuk është i
mundur,
Ndërprerja e regjistrimeve sabat
Mbani të shtypur butonin n , derisa të
shfaqen ajri i nxehtë 3D , 160°C. Mund të
regjistroni nga e para.
226
al
Siguresa e fëmijëve
Që fëmijët të mos kenë mundësi të ndezin
sobën qoftë edhe pa dashje, kjo pajisje është
e pajisur me një siguresë.
një shtypje të gjatë në butonin n , të
regjistroni orën me zile dhe të fikni sinjalin.
Aktivizoni siguresën e fëmijëve
Mbani shtypur butonin D , derisa të shfaqet
simboli D . Kjo zgjat për rreth 4 sekonda.
Paneli i shërbimeve është bllokuar.
Çaktivizoni siguresën e fëmijëve
Mbani shtypur butonin D , derisa të shfaqet
simboli D . Siguresa është çaktivizuar.
Udhëzim: Edhe pse me siguresë për fëmijët,
ju mund ta fikni sobën me % ose me
Regjistrimet bazë
Pajisja juaj ka regjistrime bazë, që mund ti
përshtatni çdo kohë sipas nevojave tuaja.
Programet bazë
Zgjidhni gjuhën:
gjermanisht
Kohëzgjatja toni i sinjalit :
mesatar
Toni i butonave:
fikur
Mundësitë
Janë të mundshme 29 gjuhë
të tjera
Mesatar=2 minuta
I shkurtër = 10 sekonda
I gjatë=5 minuta
Kontrasti:
Shfaqja e orës:
E ndezur
E ndezur
E fikur*
Sqarime
Gjuha për tekset e ekranit
Koha, sa gjatë dëgjohet sinjali
pas përfundimit të kohëzgjatjes
Toni përkatës gjatë shtypjes së
një butoni
*përjashtime: gjatë ndezjes dhe
fikjes tingëllon gjithmonë një ton.
Ndezur
Fikur*
Ditën
Mesatare
natën
p.sh. i dobët
Dritat e ekranit:
mesatar
Udhëzim: Në tabela ju do të gjeni regjistrime
bazë dhe mundësi për ti ndryshuar. Në varësi
të pajisjes në ekran do të tregohen edhe
regjistrime bazë që nuk përkojnë me pajisjen
tuaj.
Ndricimi i ekranit
Kontrasti i ekranit
Shfaqja e orës, kur oba është e
fikur.
Ora shfaqet për aq kohë sa
tregohet se soba është e ngrohtë
227
al
Programet bazë
Mundësitë
Sqarime
Llamba e furrës gjatë punës:
E ndezur
E ndezur
E fikur
Ndricim në furrë
Procesi vazhdon pasi mbyllet
dera:
automatike
Automatike
Fikur*
Mënyra. se si procesi vazhdon
pas hapjes dhe mbylljes së
derës së sobës.
*me butonin n procesi
vazhdon
Shulimi i derës + siguresa e
fëmijëve:
jo
Jo
po
Mbyllja me shul i derës së
sobës, nëse siguresa e
fëmijëve është aktive
Ndryshon rezultati i pjekjes
i gjithë programeve të
automatikës së programeve
Djathtas= me intensive
Majtas = me e dobët
Përshtatja individuale:
p.sh.rezultati i zierjes gjthmone
intensiv
Ekrani përshkrimi i butonave:
ndezur
Ndezur
fikur
Ekrani ndriçohet pas ndezjes
se furrës
Ajri i nxehtë 3D
Propozim:160°C
Nga 30 deri ne max.275°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Ajri i nxehtë ekologjik
Propozim:160°C
Nga 30 deri ne max.275°C
Nxehja poshtë / sipër
Propozim:160°C
Nga 30 deri ne max.300°C
Pjekja hidrike
Propozim:160°C
Nga 30 deri ne max.300°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Niveli për pjekjen e picave
Propozim:200°C
Nga 30 deri ne max.275°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Nxehja intensive
Propozim:190°C
Nga 30 deri ne max.300°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Nxehja e poshtme
Propozim:150°C
Nga 30 deri ne max.300°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Tiganisja me ajër të qarkulluar
Propozim:190°C
Nga 30 deri ne max.300°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Tiganisje, sipërfaqe e madhe
Propozim: fortë
Fortë
Mesatare
dobët
Tiganisje në hell
Propozim: 250°C
Nga 30 deri ne max.300°C
228
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
al
Programet bazë
Mundësitë
Sqarime
Tiganisje në sipërfaqe të vogël
Fortë
Mesatare
Dobët
Pjekje e ngadaltë
Propozim: 80°C
Nga 70 deri ne max.90°C
Shkrirja
Propozim: 30°C
Nga 30 deri ne max.60°C
Parangrohje
Propozim:50°C
Nga 30 deri ne max.70°C
Mbajtja ngrohtë
Propozim:70°C
Nga 60 deri ne max.100°C
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Temperatura e propozuar për
llojin e ngrohjes ndryshon
vazhdimit
Ventilatori vazhdon të punojë:
mesatar
Shkurt
Mesatar
Gjatë
Shumë gjatë
Kohëzgjatja, aq gjatë sa
ventilatori vazhdon të
rrotullohet
Sistem vetëpastrimi:
jo
Jo
po
Programi, nëse paisja është e
pajisur me kapak dhe murre
anësore vetëpstruese = sistem
pastrimi
Shina teleskopik:
jo
Jo
po
Programi, nëse paisja është e
pajisur me shina teleskopikë
Programi sabat:
Jo
Të riaktivizosh programin e
vendosur në fabrikë:
jo
Jo
po
Shiko kapitullin programi sabat
Jo
po
Të gjitha ndryshimet kthejini në
gjendjen e tyre fillestare.
Ndryshoni funksionet bazë
të preferuar.
3. Me graduesin ndryshoni vlerën
themelore.
Kusht:Soba duhet të jetë e fikur.
Ju lutemi të shikoni në tabelë programet
bazë, me qëllim që ju të dini cfarë kalon pas
numrave.
4. Ju mund të ndryshoni të tjera regjistrime
bazë. Për këtë kaloni me butonin X
ose Y në programet e dëshiruara. Me
graduesin ndryshoni vlerën themelore.
Shembulli në figurë: Regjistrimin bazë të
kohëzgjatjes së sinjalit ndryshojeni nga
mesatarisht në shkurt .
5. Mbani shtypur butonin ° , derisa të
shfaqet ora. Kjo zgjat afro katër sekonda.
Të gjitha ndryshimet memorizohen.
1. Shtypni butonin ° për rreth 4 sekonda,
derisa majtas shfaqet “programi i parë
bazë dhe programi i parë ‘zgjidhni
gjuhën’ : gjermanisht, ndriçon.
Ndërprerja
Shtypni butonin % . Ndryshimet nuk ruhen.
2. Me butonin X zgjidhni regjistrimin bazë
229
al
Fikja automatike
Soba juaj ka një funksion të fikjes automatike.
Ai aktivizohet kur nuk keni regjistruar
kohëzgjatje dhe kur regjistrimet nuk janë
ndryshuar për një kohë të gjatë. Se kur ndodh
kjo, varet nga temperaturat e regjistruara apo
nivelet e skarës.
Funksionimi ndërpritet. Teksti fshihet, shtypni
një buton çfarëdo. Mund të regjistroni nga e
para.
Udhëzim: kur keni regjistruar një kohëzgjatje,
soba nuk nxeh më pas mbarimit të kohës.
Funksioni i fikjes automatike nuk është i
nevojshëm.
Fikja aktive
Teksti “fikje automatike” shfaqet në ekran.
Sistemi i pastrimit
Gjatë procesit të vetëpastrimit soba nxehte
deri në 500°C. Kështu digjen muret anësore të
skuqjes, tiganisjes dhe pjekjes dhe ju duhet të
fshini hirin nga furra .
Ju mund të zgjidhni nga tre nivelet e
mëposhtme të pastrimit.
Niveli
1
2
3
Grada e
pastrimit
e lehtë
Mesatare
Intensive
hallkën e shulit. Lereni paisjen të ftohet.
Mbajini larg fëmiijët.
 pjesët e jashtme të pasijes nxehen
shume gjatë pastrimit. Asnjëherë mos e
prekni derën e pasijes. . Lereni paisjen të
ftohet. Mbajini larg fëmiijët.
Kohëzgjatja
Rrezik zjarri!
afro 1 orë, 15 minuta
Gjatë procesit të vetëpastrimit paisja nxehet
shume nga jashtë.Asnjëherë mos varni
afro 2 orë
sende të djegshme p.sh pëshqirë enësh në
Sa më të forta dhe të vjetra të jënë ndotjet, aq dera e pasijes. Pjesën e përparme të pasijes
më e lartë duhet të jetë niveli i pastrimit. Është mbaheni të lirë.
e mjaftueshmë nëse furra pastrohet cdo dy tre
muaj. Në rast nevoje ju mund ta pastroni edhe Para pastrimit
me shpesh. Për një pastrim nevojitet rreth 2,5
Hiqni aksesorët dhe enët nga furra e pjekjes.
deri në 4.7 kilovat orë.
Hiqni nga paisja aksesorët, enët dhe skarën.
se si të hiqni skarat lexoni ju lutem në
Udhëzime të rëndësishme
kapitullin mirëmbajtja dhe pasrimi.
pastroni derën e sobës dhe sipërfaqet e
Për sigurinë tuaj dera e furrës mbyllet
rrumbullakta të furrës në pjesët e guarcionit.
automatikisht. Dera e furrës mund të hapet
Mos e kruani guarcionin.
përsëri, kur furra të jetë ftohur pak, dhe kur
fshihet simboli i celësit për mbyllejn e derës.
Rrezik zjarri!
llamba e furrës brenda në furrë nuk ndriçon
Mbeturina
gjellësh të sjkrifta, yndyra dhe
gjatë procesit të vetëpstrimit.
lëngjet e djegura mund të ndizen. Furrën d he
aksesorët të cilat ju i keni pastruar fshijini me
Rrezik djeje!
një picetë të butë.
afro 1 orë, 30 minuta
 furra nxehet shumë gjatë procesit të
vetëpastrmit. Asnjëherë mos e hapni
derën e pasijes ose të shtyni me dorë
Pastrimi i Aksesorëve
skarat janë të papërshtatshme për
230
al
vetëpastrim. Hiqini nga furra. Nëse dëshironi
ti pastroni bashkë me furrën përdorni
mbajtësen e aksesorëve. Kështu ju mund të
pastroni aksesorët e emaltuara p.sh. tavën
universale pa antishtrezim. Pastroni gjithmonë
vetëm një aksesor.
Aksesorët jo të emaltuara si p.sh. skara nuk
janë të përshtatshme për ti pastruar së bashku
me furrën. I largoni nga furra.
Dera e furrës mbyllet pak para se të fillojë
pastrimi. Simboli H për mbylljen e derës
ndriçon.
Rrezik i dëmtimeve të mëdha për
shëndetin!
mos pastroni asnjëherë më laminat apo
forma antishtrezim. Nga nxehtësia e madhe
antishtrezimi mund të tharmohet dhe clirohen
gazra helmues.
Mbajtësen e aksesorëve vendosini majtas dhe
djathtas.
Ndërprisni pastrimin
Me % fiket furra. Për aq kohë sa ndriçon
simboli H dera e sobës është e mbyllur.
Slika
19
20
Regjistrimi i niveleve të
pastrimit
Pas mbarimit të pastrimit
Soba nuk nxeh më. Në rreshtin e statusit
qëndron kohëzgjatja në. vetëm kur të zhduket
simboli H mund të hapni përsëri derën e
sobës.
Korrigjimi i nivelit të pastrimit
Pasi të keni startuar nivelin e pastrimit, nuk
mund të ndryshoni më gjë.
Pastrimi duhet të kryhet gjatë darkës
Në mënyrë që të shfrytëzoni gjatë ditës sobën,
mbarimin e pastrimit mund ta shtyni për gjatë
natës. Shihni kapitullin Funksionet kohore,
spostimi i mbarimit.
Pas pastrimit
Pasi të jetë ftohur krejtësisht furra, pastroni
mbetjet me një pecetë të njomë nga furra.
1. Shtypni butonin q
Propozohet niveli pastrimit 3. Ju
mund të filloni menjëherë me pastrimin
me butonin n . Nëse nuk doni të
ndryshoni nivelin e pastrimit,
2. Me graduesin zgjidhni nivelin e dëshiruar
të pastrimit.
3. Me n startoni pastrimin.
Mirëmbajtja dhe pastrimi
Soba juaj do të mbetet vezulluese dhe
optimalisht funksionale nëse do të mirëmbahet
dhe pastrohet siç duhet. Se si ju duhet ta
mirëmbani dhe pastroni atë në mënyrë
optimale, ne ju sqarojmë më poshtë.
Udhëzime
 Ndryshimet e ngjyrës në pjesën frontale
të pajisjes mund të rezultojnë si pasojë e
materialeve të ndryshme si qelq, plastikë
apo metal.
 Hijet në xhamin e derës, që të krijojnë
përshtypjen e vijave, janë reflekse të
lehta të llambës së sobës.
 Smalti mund të dëmtohet nga temperaturat e larta. Dhe si rezultat mund të
ketë edhe ndryshime të vogla të ngjyrës.
Ky është një proces normal dhe nuk ka
asnjë ndikim mbi funksionalitetin e sobës.
Kornizat e vogla anësore nuk mund të
llakohen plotësisht. Por kjo nuk ndikon në
mbrojtjen ndaj korrozionit.
231
al
Solucionet e pastrimit
Në mënyrë që soba juaj të mos dëmtohet si
rezultat i përdorimit të solucioneve të gabuara,
vini re të dhënat e tabelës.
Tretësirë të nxehtë ose uthull:
Pastrojeni me një picetë të butë
Mos përdorni:
 Lëndë pastruese të mprehta apo
gërryese,
 Preparate larëse me përmbajtje të lartë
alkooli
 Peceta apo sfungjerë të ashpër,
 Pastrues me presion apo me avull.
furra
Zgjedhja më e mirë është të
përdorni procesin e vetëpastrimit.
për këtë shikoni kapitullin e
vetëpastrimit.
Lani mirë pecetat e reja para se t’i përdorni
për pastrimin e pajisjes.
Zona
Solucionet e pastrimit
Pjesa frontale
Ujë i ngrohtë:
E pastroni me një pecetë të lagur
dhe më pas e thani me një pecetë
të butë.
Mos përdorni pastrues për qelq
apo gërryes qelqi.
Çeliku i
pandryshkshëm
Ujë i ngrohtë:
E pastroni me një pecetë të lagur
dhe më pas e thani me një pecetë
të butë. Pastroni menjëherë
njollat e ujit, yndyrës, miellit të
misrit apo të bardhën e vezës,
këto substanca mund të krijojnë
korrozion.
Në dyqanin tuaj ose pranë
shërbimit të klientit ju do të gjeni
disa substanca të posaçme qe
përdoren për pastrimin e hekurit
dhe që janë të përshtatshme
për pastrimin e sipërfaqeve të
ngrohta. Shpërndani solucionin
me butësi mbi sipërfaqe, duke
përdorur një pecetë të butë.
Xhami i derës
Pastruesi i qelqit:
Përdorni një pecetë të butë për
ta fshirë.
Mos përdorni gërryes xhami.
Mbulesa e derës
Pastrues celiku ( mund ta gjeni në
shërbimi i klientit ose tek dyqanet
ekskluzivë)respektoni udhëzimet
e prodhuesit.
Në rast ndotjesh të mëdha
përdorni spirale celiku ose
pastrues për furrën. Përdoreni
vetëm kur furra të jetë e ftohtë.
Mbrojtësja e qelqit
të llambës së sobës
Ujë i ngrohtë:
Përdorni një pecetë të lagur.
Skeleti
Ujë i ngrohtë:
Lageni dhe më pas pastrojeni me
një pecetë të lagur ose me një furçë.
Shufra teleskopike
Ujë i ngrohtë:
Pastroni me një pecetë ose
me një furçë.Mos e zbusni ose
mos pastroni në lavastovilje.
Shifrat mund të dëmtohen dhe
bllokohen.
Aksesorët
Ujë i ngrohtë:
Lageni dhe më pas pastrojeni me
një pecetë të lagur ose me një furçë.
Heqja dhe vendosja e
mbajtëseve të grilës
Për të lehtësuar procesin e pastrimit, tek disa
soba ju mund të largoni skarat. Soba duhet të
jetë e ftohtë.
Heqja e mbajtëseve të grilës
1. Tërhiqeni nga para mbajtësen e girlës
ngrijeni lartë
2. dhe çlirojeni (Figura A)
3. Pastaj tërë mbajtësen tërhiqeni para dhe
largojeni (Figura B)
Slika
21
Pastroni ato me një tretësirë të ngrohtë të detergjentit të enëve dhe një shpuzë. Tek ndotjet
më të forta përdoreni një furçë.
232
al
Vendosja e mbajtëseve të grilës
1. Rezistencën së pari vendoseni në vrimën
e prapme, shtyjeni pak prapa (Figura A)
2. Pastaj vareni atë në vrimën e përparme
(Figura B).
22
Slika
Mbajtëset mund ti vendoseni djathtas dhe
majtas. Projeksioni duhet të jetë gjithnjë poshtë.
Slika
Nëse dera e furrës bie poshtë pa dashje ose
kur një sharnierë mbyllet,mos ndërhyni tek
sharniera. Kontaktoni shërbimin e klientit.
Për pastrimin dhe për heqjen e pllakave
të derës ju mund të hiqni derën e furrës.
Sharnierat e derës së furrës kanë secila nga
një bllokues. Nëse bllokuesit janë të mbyllur
(Figura A),dera e furrës është e siguruar. Ajo
nuk mund të nxirret.
Nëse bllokuesi është i hapur për të nxjerrë
derën e furrës (Figura B), sharnierat janë të
siguruara. Ju nuk mund ta përthyeni.
Heqja e mbulesës së derës
Mbulesa e derëssë furrës mund të ngjyroset.
për ta pastruar mirë mund të hiqni mbulesën
e derës.
1. hapeni komplet derën e furrës.
2. zhvidhosni mbulesën e dres së furrës.
për këtë rrotulloheni majtas dhe djathtas
vidhat. (figuraA)
3. Hiqni mbulesën (Figura B)
23
Rrezik plagosjeje!
Slika
Kur sharnierat janë të pasiguruara,ato
mbyllen me forcë të madhe.Tregoni kujdes që
bllokuesit të jenë gjithnjë të mbyllur,ose kur
dera e furrës është nxjerrë të jenë të hapura.
26
Tregoni kujdes qe dera e furrës të mos
e mbyllni për aq kohë sa është e hequr
mbulesa. Xhami i brendshëm mund të
dëmtohët.
Pastroni mbulesën me një pastrues celiku.
4. Vendoseni përsëri mbulesën dhe fiksojeni.
5. Mbyllni derën e furrës.
Heqja e derës sё furrёs
1. Hapeni tёrёsisht derёn e furrёs.
2. Rrotulloni dy dorezat e bllokimit tё derёs
qё gjenden nё tё majtё dhe nё tё djathtё.
(Figura A).
3. Anojeni pak derёn e pajisjes. Kapeni me
tё dy duart nё pjesёn e poshtme majtas
dhe djathtas. Mbylleni atё edhe pak e mё
Heqja dhe vendosja e qelqit të derës
Pёr t‘i pastruar mё mirё, çmontojini fletёt e
xhamit nga dera e furrёs.
pas nxirreni nga vendi.(Figura B).
Slika
25
Rrezik plagosjeje!
Heqja dhe vendosja e derës
së furrës
Slika
1. Gjatë vendosjes duhet të tregoni kujdes
që sharnierat të dyja janë futur në zgavër.
(Figura A).
2. Rrotulla tek sharniera duhet të fiksohet në
të dyja anët (Figura B).
3. Të dyja bllokueset mbyllen sërish (Figura
C). Mbyllni derën e furrës.
Çmontimi
24
Vendosja e derёs sё furrёs
Pas pastrimit, vendoseni derёn e furrёs sёrish
nё vendin e saj me renditjen e kundërt tё
hapave qё ndoqёt pёr ta nxjerrё atё jashtё.
1. Çmontojeni derёn e furrёs dhe vendoseni
mbi njё peshqir, me dorezёn nga poshtё.
2. Zhvidhosni mbulesёn e sipёrme tё derёs
sё furrёs. Pёr kёtё rrotulloni vidhat qё
233
al
ndodhen majtas dhe djathtas. (Figura A)
3. Ngrijeni fletёn e sipёrme prej qelqi.
(Figura B)
4. Zhvidhosni mbajtëset djathtas majtas dhe
largojini Hiqni qelqin dhe largoni bulonat
nga xhami. (Figura C) Hiqni xhamin
Slika
27
Pastroni pllakat e xhamit me pastrues për qelq
dhe me një pecetë të butë.
Mos përdorni lëndë të ashpra dhe gërryese
qelqi. Qelqi mund të dëmtohet.
1. Shtyni pllakën e brendshme pjerrtas sipër
dhe vendoseni poshtë. ( Figura A).
2. Vendosni mbajtëset djathtas dhe majtas,
drejtojini që të vendosen si duhet në
vrima dhe vidhosini. ( Figura B)
Slika
28
3. Shtyni qelqin e sipërm nga pas. Sipërfaqja e lëmuar duhet të tregojë nga
jashtë.
4. Vendosni kapakun dhe vidhoseni.
5. Vendosni derëne furrës.
Përdoreni sërish furrën e pjekjes, vetëm
pasi të keni vendosur si duhet pllakat e
xhamit.
Montimi
Tregoni kujdes që gjatë montimit, që djathtas
sipër të qëndrojë shkrimi “right above”
Një defekt, si të veproni?
Nëse diçka nuk funksionon, zakonisht bëhet
fjalë për shqetësime të vogla. Para se të
kontaktoni shërbimin e klientit provoni që me
ndihmë të tabelave të mund ta zgjidhni vetë
problemin.
këshilla dhe udhëzime për gatimin.
Rrezik nga goditja nga rryma!
Riparimet joprofesionale janë të rrezikshme.
Vetëm një teknik i trajnuar nga shërbimi për
klientin mund të realizojë riparimet.
Tabela e defekteve
Nëse një gatim nuk ju del si duhet,atëherë
shfletoni në kapitullin Testuar për Ju në
studion tonë gastronomike. Aty do të gjeni
Defekti
Shkaku i mundshëm
Ndihma / udhëzimi
Soba nuk funksionon
Është prishur siguresa.
Kontrolloni siguresën nëse është në
rregull apo jo.
Në ekran shfaqet
teksti “ Ora nuk është
aktuale
Ka ndërprerje të energjisë.
Programoni rishtas orën dhe shtypni
butonin 0
234
al
Defekti
Shkaku i mundshëm
Ndihma / udhëzimi
Dera e furrës nuk
hapet. Në ekran
shfaqet teksti “(ora)
Ora nuk është
aktuale
Ndërprrje e rrymës elektrike gjatë
procesit të vetëpastrimit
Regjistroni edhe njëherë orën dhe
shtypni butonin 0 . Prisni derisa furra
të jetë ftohur. Simboli H fshihet. Ju
mund të hapni derën e furrës.
Soba nuk xhehet ose
lloji i ngrohjes nuk
programohet
Lloji i ngrohjes nuk përvetësohet
E programoni edhe njëherë
Soba nuk nxeh. Në
ekran shfaqet teksti
‘Demo’
Soba është në modusin e
demonstrimit
Siguresa në panelin e sigurisë duhet të
fiket dhe pas afro 20 sekondash ndizeni
sërish. Tani brenda afro 2 minutash
mbani të shtypur butonin D perr rreth
katër sekonda , derisa teksi Demo’ të
fshihet.
Në ekran shfaqet
(Fikja Automatike)
Fikja automatike është aktivizuar.
Soba nuk vazhdon të nxehjë.
Shtypni një buton çfarëdo. Teksti fihet.
Ju mund ta programoni rishtas
Sinjali i defektit me E
Nëse sinjali i defektit nuk zhduket edhe pas këtij
veprimi, atëherë kontaktoni shërbimin e klientit.
Nëse në ekran shfaqet sinjali i defektit me E,
Nëse defekti i shfaqur është një nga defektet e
shtypni butonin 0 . Sinjali në ekran zhduket. listuar më poshtë, atëherë ju mund ta riparoni
Nëse kishit aktivizuar një nga funksionet e
vetë atë.
kohës, ai tashmë është çaktivizuar.
Defekti i
shfaqur
E011
E115
Shkaku i mundshëm
Ndihma / udhëzimi
Një buton është mbajtur
shtypur për një kohë të gjatë
ose është ngjitur
Shtypni të gjitha butonat me radhë. Kontrolloni
nëse butonat janë të pastër .Nëse defekti vazhdon
thërrisni shërbimin e klientit.
Temperatura në furrë është
shumë e lartë.
Hiqni celesin e derës së sobës. Prisni derisa furra
të jetë ftohur. Me butonin 0 fshini defektin e
shfaqur.
Ndërrimi i llambës që ndodhet në tavanin
e sobës
thatë. Kështu mund të zgjatet jetëgjatësia e
llambës. Përdoreni vetëm këtë llambë.
Nëse llamba e sobës është djegur atëherë ju
duhet ta ndërroni atë.Llambën halogjene 230V
rrezistente ndaj temperaturës 40 Ëatt do ti
gjeni në sërbimi i klientit ose tregtari ekskluziv.
Kapeni llambën halogjene me një picetë të
Rrezik shoku elektrik!
Ulni siguresën në kutinë e siguresave
1. Vendosni një pecetë mbi dyshemenë e
ftohtë të furrës në mënyrë që të shmangni
235
al
dëmtimet.
2. Hiqni mbulesën prej xhami. Për këtë me
gishtin e madh paftat prej metali shtyini
anash. (Figura A)
3. Tërhiqëni llambën – mos e rrotulloni
(Figura B) Vendosni llambën e re, shikoni
me kujdes vendosjen e kunjave. Shtyhenu fort llambën.
Slika
29
4. Montoni sërish mbrojtësen e qelqit.Fusni
njërën anë dhe anën tejtër shtrëngojeni
fortë. Fiksoni xhamin.
5.
Hiqni pecetën dhe ngrini siguresën.
Ndërrimi i llambës së majtë
Nëse llamba e sobës është djegur atëherë ju
duhet ta ndërroni atë.Llambën halogjene 230V
rrezistente ndaj temperaturës 40 Ëatt do ti
gjeni në sërbimi i klientit ose tregtari ekskluziv.
Kapeni llambën halogjene me një picetë të
thatë. Kështu mund të zgjatet jetëgjatësia e
llambës. Përdoreni vetëm këtë llambë.
Rrezik shoku elektrik!
Ulni siguresën.
1. Vendosni një pecetë mbi dyshemenë e
ftohtë të furrës në mënyrë që të shmangni
dëmtimet.
2. Hiqni kapakun e qelqit. Hapni kapakun
me dorë nga poshtë (Figura A),. Nëse
kapaku i qelqit mezi nxirret, përdorni një
lugë si ndihmë.
3. Tërhiqëni llambën – mos e rrotulloni
(Figura B) Vendosni llambën e re, shikoni
me kujdes vendosjen e kunjave. Shtyhenu fort llambën.
Slika
30
4. Montoni sërish mbrojtësen e qelqit.
Tregoni kujdes që djathtas të qëndrojë
qelqi me rrudha. Vendosni sipër qelqin
dhe fiksojeni poshtë ( Figura C). Qelqi zë
vend.
5. Hiqni pecetën dhe ngrini siguresën.
Mbrojtësja e qelqit
Nëse mbrojtësja e xhamit është dëmtuar ajo
duhet ndërruar.
Një mbrojtëse qelqi të përshtatshme do
të gjeni pranë shërbimit të klientit. Jepni
numrin-E dhe numrin-FD të pajisjes suaj.
Shërbimi i klientit
Nёse pajisja juaj duhet rregulluar, për kёtё nё
dispozicionin tuaj është shërbimi ynё i klientit.
Ne do t’ju gjejmë zgjidhjen e përshtatshme
duke evituar edhe vizitat e panevojshme të
teknikëve.
Numri E
Numri FD
Shërbimi i klientit
Kini kujdes, vizita e teknikut tё shёrbimit tё
klientit, nё rast tё defektit pёr shkak gabimit
tuaj, paguhet edhe kur garancioni ende vlen.
Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet për
shërbimin më të afërt të klientit e gjeni në
pasqyrën bashkangjitur.
E-numri dhe FD-numri
Nёse kёrkoni shёrbimet tona tё klientit,
ju lutemi jepni edhe numrin E (numri
i produktit) dhe numrin FD (numrin e
prodhimit) tё pajisjes tuaj. Tabelёn e tipit me Besoni në komptencën e prodhuesit. Kështu
kёta numra do ta gjeni nё tё djathtё, nё anё ju siguroni që riparimet kryhen nga teknikë
tё derёs sё furrёs. Nё mёnyrё qё nё rast
të trajnuar, që janë të pajisur dhe me pjesë
defekti tё mos lodheni duke kёrkuar gjatё
këmbimi origjinale për pajisjen tuaj.
kёta numra, shkruajini kёtu poshtё tё dhënat
e pajisjes tuaj.
236
al
Energjia dhe ambienti
Pajisja juaj e re është shumë efiksa për kursim
të energjisë. Këtu gjinden të dhënat për
shfrytëzim optimal të energjisë me punën me
ajër të nxehtë eko. Gjithashtu këtu do të gjeni
edhe këshilla, se si të kurseni edhe më shumë
energji dhe si të kujdeseni për mirëqenien e
ambientit.
Lloji i nxehtësisë ajri i
nxehtë eko
Me nxehjen me ajër të nxehtë eko ju mund të
përgatitni ushqime të ndryshme në një nivel.
Ventilatori e shpërndanë energjinë nga trupi
nxehës në formë unaze në mënyrë optimale
në pjesën e prapme të furrës. Pjekja, skuqja
dhe zierja rrjedhë pa parangrohje.
Udhëzime
 Vendoseni ushqimin në furrë të ftohtë
dhe të zbraztë. Vetëm kështu është i
mundur optimizimi i energjisë.
 Hapeni derën e furrës vetëm kur kjo
Ushqimet me ajër
të nxehtë ekologjik
është e domosdoshme.
Tabelat
Në tabelat në vijim do të gjeni ushqimet të
cilat janë të përshtatshme për pjekjen me
ajër të nxehtë eco. Ato mbajnë të dhënat
mbi temperaturën e duhur dhe kohëzgjatjen
e pjekjes. Do të gjithashtu se cilat enë dhe
nivele t’i përdorni.
Temperatura dhe kohëzgjatja varen nga sasia
lloji dhe kualiteti i ushqimit. Për këtë arsye
janë dhënë mundësitë e ndryshme. Së pari
provoni pjekjen në temperaturë më të ultë .
temperatura më e ultë mundëson një pjekje të
njëtrajtshme. Nëse është e nevojshme herën
tjetër ngriteni temperaturën.
Vendosni enën në mes të grilës. Nëse ushqimin e vendosni direkt në grilë vendoseni tepsinë univerzale në nivelin 1. Lëngu dhe yndyra
nga ushqimi do të mblidhen aty dhe furra do të
mbetet e pastër.
Ena
Lartësia
Temperaturë °C
Koha e pjekjes në
minuta
Ëmbëlsirë nga brumi i tundur në tepsi me
mbushje të thatë
Tepsi
3
170-190
25-35
Ëmbëlsirë nga brumi i tundur, në kallëpe
Formë kutie
2
160-180
50-60
Bazë për tortë, nga brumi i tundur
Kallëp ëmbëlsire me pemë
2
160-180
20-30
Ëmbëlsirë me pemë, nga brumi i tundur
Formë rrethore
2
160-180
50-60
Ëmbëlsirë nga brumi me tharm në tepsi
me mbushje të thatë
Tepsi
3
170-190
25-35
Brum i thatë mnga tepsia me mbushje
të thatë
Tepsi
3
180-200
20-30
Ëmbëlsira dhe biskota
Rrole biskote
Tepsi
3
170-190
15-25
Baza biskotë, 2 vezë
Kallëp ëmbëlsire me pemë
2
150-170
20-30
Tortë me biskota, 6 vezë
Formë rrethore
2
150-170
40-50
biskota me brum me shumë peta
Tepsi
3
180-200
20-30
biskota
Tepsi
3
130-150
15-25
biskota automati
Tepsi
3
140-150
30-45
Biskota të thekura mirë
Tepsi
3
210-230
35-45
237
al
Ushqimet me ajër të
nxehtë ekologjik
Ena
Lartësia
Temperaturë °C
Koha e pjekjes
në minuta
Simite, me miell thekre
Tava
Tepsi
3
200-220
20-30
Patate të pjekura
Tavë
Tavë
2
2
160-180
180-200
60-80
40-50
Tepsi universale
Tepsi universale
3
2
3
3
3
3
190-210
180-200
200-220
220-240
220-240
180-200
15-25
20-30
20-30
20-30
10-20
10-15
Mish gjedhi i tiganisur, 1,5 kg
Enë e mbyllur
2
190-210
130-150
Mish derri i tiganisur, qafa, 1,5 kg
Enë e hapur
2
190-210
110-130
Enë e hapur
2
190-210
110-130
Peshk shpate, 2 copë nga 750 g
Tepsi universale
2
170-190
50-60
Peshk shpatë i kriposur, 900 g
Tepsi universale
2
170-190
60-70
Lazanja
Produkte të ngrira
Pica, me fund të trashë
Pica, me fund të hollë
Patate të skuqura
Krahë zogjsh
Fileto peshku
Simite të parapjekura
Mishi
Mish vici i tiganisur, kofshë e
sipërme, 1,5 kg
Peshku
Tepsi universale
Tepsi universale
Tepsi universale
Tepsi universale
Mlysh, 1000 g
Tepsi universale
Troftë, 2 copë nga 500 g
Tepsi universale
2
2
170-190
170-190
60-70
45-55
Fileto peshku, nga 100 g
Grila+Tepsi universale
2+1
190-210
30-40
Të kurseni energji
shfrytëzohet për përfundimin e procesit.
 Ngrohni sobën paraprakisht vetëm nëse
Eleminimi i pajisjes pa
diçka e tillë kërkohet në recetë ose në
ndotur ambientin
tabelat në udhëzuesin për përdorim.
 Përdorni forma pjekje të errta të lyera
Eleminoni pajisjen sipas udhëzime të
me ngjyrë të zezë ose të emaltuara.. Ato mbrojtjes së ambientit.
thithin më shumë nxehtësi.
 Hapni sa më rrallë derën e sobës gjatë
Kjo pajisje i përgjigjet direktivave
gatimit, skuqjes apo pjekjes.
evropiane 2002/96/EG mbi pajisjet
 Nëse keni shumë ëmbëlsira për të gatuar,
elektrike dhe elektronike të përdorura
atëherë më mirë i piqni njëra pas tjetrës.
(Ëaste Electrical and Electronic
Soba vazhdon të jetë e ngrohtë. Kjo
Equipment – ËEEE).
shkurton kohën e pjekjes së ëmbëlsirës së
Këto direktiva përcaktojnë qartë kodytë. Gjithashtu mund të vendosni edhe 2
rnizën e grumbullimit dhe riciklimit
kallёpe pranë njëra-tjetrës.
të pajisjeve tё përdorua, tё cilat janё
 Kur bëhet fjalë për ushqime që duan kohë të
tё vlefshme nё tё gjithë territorin e
gjatë gatimi, atëherë fikni sobën 10 minuta
Bashkimit Evropian.
para përfundimit të pjekjes në mënyrë që
nxehtësia e mbetur pas fikjes së sobës të
238
al
Programe automatike
Me programet automatike ju mund të siguroni
gatime të rafinuara, skuqje me lëng dhe supa
të shijshme. Ju kurseni rrotullimin apo shtimin
e lëngut dhe furra mbetet e pastër.
Rezultati i zierjes varet nga cilësia e mishit
dhe nga madhësia e enës. Nëse nxirrni
gatimin e gatshëm, përdorni dorezat e
kuzhinës. Kujdes kur hapni enën, del avull i
nxehtë.
Ena
Automatika e programit është e përshtatshme
vetëm për skuqje në enë të mbyllur, përjashtim
bën vetëm skuqja e proshutës. Përdorni
vetëm enë me kapak që mbyllen mirë. Merrni
parasysh udhëzimet e prodhuesit të enëve.
Enë të përshtatshme
Ju rekomandojmë enë rezistente ndaj
nxehtësisë ( deri 300°C) prej qelqi apo
qeramike. Tavat prej metali janë të
përshtatshme me kushtëzime. Sipërfaqja
me shkëlqim reflekton shumë rrezatimin e
nxehtësisë. Gatimi merr lehtë ngjyrën kafe
dhe mishi zihet mirë. Nëse përdorni tavë
metali, pas përfundimit të programit hiqni
kapakun. Mishin kalojeni në skarë në nivelet
e grilës 3 nga 8 deri në 10 minuta. Nëse
përdorni tava prej metali inoks, çelik i derdhur
apo alumini, gatimi do të marrë një ngjyrim të
fortë kafë. Shtoni pak më shumë lëng.
Enë të papërshtatshme
Të papërshtatshme janë enët prej alumini të
hapur, me shkëlqim, me tone pa smalt dhe
enë prej plastike apo me doreza plastike.
Madhësia e enës
Pregatitja e ushqimit
Përdorni mish të freskët ose të ngrirë.
Ne rekomandojmë mish të freskët me
temperaturë frigoriferi.
Zgjidhni enën e përshtatshme.
Peshoni mishin e freskët apo të ngrirë,
shpendët apo peshkun. Udhëzime të sakta
do të gjeni në tabelat përkatëse. Pesha ju
nevojitet për gradimet.
Hidhni erëza mbi mishin. Mishin e ngrirë
spërkateni me erëza njëlloj si mishi i freskët.
Në shumë gatime duhet shtuar lëng. Shtoni aq
lëng në enë, sa bazamenti të jetë mbuluar afro
½ . Nëse tabela thuhet “pak” lëng, mjaftojnë
shpesh 2-3 lugë gjelle. Në rast se thuhet
lëng”po”, mund të shtoni pak më shumë.
Respektoni udhëzimet në tabela.
Mbyllni enën me kapak. Vendoseni në
lartësinë 2 në skarë.
Tek disa gatime spostimi i kohës së mbarimit
nuk është i mundur.Këto gatime janë shënuar
me një yll *.
Enën futeni gjithnjë në furrë të ftohtë.
Programe
Shpendë
Vendosni shpendët me anën e gjoksit nga
sipër në tavë. Nuk është e përshtatshme për
shpendë të mbushur.
Kur keni shumë kofshë shpendësh, regjistroni
peshën e kofshës më të rëndë.Kofshët duhet
të jenë përafërsisht njëlloj të rënda.
Shembull: 3 kofsha pule me 300 g, 320 g dhe
400 g.Ju regjistroni 400 g.
Nëse doni të përgatisni dy pula njëkohësisht
në një tigan dhe me peshë të njëjtë, si edhe
tek kofshët, regjistroni peshën më pak të
madhe..
Gjoksit të gjelit të detit shtojini shumë lëng, që
të mbetët i lëngshëm.
Mishi duhet të mbulojë thuajse dy të tretat e
enës, Kështu ju do të keni një skuqje të mirë.
Distanca mes mishit dhe kapakut duhet të
jetë të paktën 3 cm. Mishi mund të fryhet gjatë
skuqjes.
239
al
Programe
Shpendë
Zogj, të freskët
Pula, të freskëta*
Pata, të freskëta*
Rosa, të freskëta*
Zog pule, i freskët*
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
0,7-2,0
1,4-2,3
1,6-2,7
2,5-3,5
2,5-3,5
0,5-2,5
jo
jo
jo
jo
jo
shumë
Pesha e mishit
Pesha e mishit
Pesha e mishit
Pesha e mishit
Pesha e mishit
Pesha e mishit
Kofshë, të freskëta*
p.sh. kofshë pule, rose,
gjeldeti, zogu
0,3-1,5
jo
Pesha e kofshës më të
rëndë
Kofshë, të ngrira* p.sh.
kofshë pule, rose,
gjeldeti, zogu
0,3-1,5
jo
Pesha e kofshës më të
rëndë
Gjokse pule deti, të freskta
Mishi
Shtoni lëng në enë, siç edhe rekomandohet.
Mishi i gjedhit
Kur mishi zihet shtoni mjaftueshëm lëng. Ju
Programe
mund të përdorni edhe lëng të marinuar.
Kur mishi gatuhet pllakë duhet shtuar aq
shumë lëng ( ujë apo lëng i përgatitur), saqë
mishi thuajse të mbulohet krejt.
Biftekun piqeni në furrë me anën e yndyrës
sipër.
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Mish i zier, i freskët p.sh.
brinjë, bug, shpatull,
skuqje
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Mish i zier, i ngrirë* p.sh.
brinjë, bug, shpatull
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Biftek, i mesëm,
medium, p.sh. fileto
0,5-2,5
jo
Pesha e mishit
Biftek, i freskët, anglez,
p.sh. fileto
0,5-2,5
jo
Pesha e mishit
Biftek, i ngrirë i gatuar
mirë*, p.sh. fileto
0,5-2,0
jo
Pesha e mishit
Mish i grirë*
0,3-3,0
jo
E gjithë pesha
Fileto të mbushura , të
freska
0,5-2,5
shumë
Pesha e mishit
Mish gjedhi
Mish viçi
Tek Osso Bucco shtoni në enë shumë
zarzavate (selino, domate, karrota) dhe
vendosni sipër filetot e këmbëve. shtoni lën
(perziejni) sipas nevojës.
240
al
Programe
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Biftek, i freskët , pa dhjamë
p.sh. kofsha e sipërme, qafa
0,5-3,0
Po
Pesha e mishit
Biftek, i freskët, i pjekur,
p,sh, zverku, qafa
0,5-3,0
pak
Pesha e mishit
Biftek, i ngrirë , pa dhjamë
p.sh. kofsha e sipërme, qafa
0,5-2,0
Po
Pesha e mishit
Biftek, i ngrirë , i pjekur,
p,sh, zverku, qafa
0,5-2,0
pak
Pesha e mishit
Këmbë me kocka, i freskët
0,5-2,5
Po
Pesha e mishit
Osso Bucco
p.sh. fileto këmbe vici
me zarzavate
0,5-3,5
Po
Pesha e mishit
Mish viçi
Mish derri
Vendsoni mishin me kocka mbi fletë në
mënyrë të tillë që kockat të jënë në anëne
poshtmë.
Koren e skuqur e vendosni në ënë sipër.
Priteni lëkurën para së ta ziejni në forme
Programe
katrore te vogla pa e dëmtuar mishin.
Kofshët më yndyr vendosni sipër në ënë gjatë
skuqjes. Thekeni mirë kofshën në enë të
hapur
Kur ta skuqni përcaktoni peshën e mishi. kur
skuqni mish role ose të grire programoni
gjithe peshën e mishit.
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Mish i rruar, i freskët, pa
kocka
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Mish i rruar, i freskët, me
kocka
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Mish i rruar, i ngrirë, pa
kocka
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Mish i rruar, i ngrirë, me
kocka
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Kotëleta të skuqura, të
freskta me kocka
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Ije të skuqura, të freskta
0,5-2,5
po
Pesha e mishit
Role të skuqura, të freskta
0,5-3,0
po
E gjithë pesha e mishit
i skuqur me kore, i freskët,
p.sh barku
0,5-3,0
jo
Pesha e mishit
i skuqur me kore, i freskët,
p.sh shpatull
0,5-3,0
jo
Pesha e mishit
Mish i skuqur i grirë*
0,3-3,0
jo
E gjithë pesha e mishit
Mish derri
241
al
Programe
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
I tymosur me kocka, i freskët
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
1,0-4,0
pak
Pesha e mishit
1,0-4,0
jok
Pesha e mishit
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
0,5-2,5
Pak
težina mesa
0,5-2,5
Jo
težina mesa
0,5-2,5
Pak
težina mesa
0,5-2,0
Pak
težina mesa
0,5-2,0
Jo
težina mesa
Kofshë, e ngrirë, me kocka,
e zierë*
0,5-2,0
Pak
težina mesa
Mish i grirë
0,3-3,0
Jo
ukupna težina
Mish shqere , e freskët, p.sh.
shpatull
0,5-3,0
po
težina mesa
Mish shqere , i ngrirë, p. sh.
shpatull
0,5-2,0
po
težina mesa
Proshutë të skuqur, të
freskta, të kriposura, të
gatuara
Proshutë të skuqur, të
freskta, të kriposura, të
thekur shumë
Mish qengji dhe shqere
Programoni tek copa mishi dhe kembe peshën
e mishit dhe tek mish i grirë gjithë peshën.
Programe
Mish qengji
Kofshë, e freskët, pa kocka,
e zier
Kofshë, e freskët, pa kocka,
medium
Kofshë, e freskët, me kocka,
e zier
Kofshë, e ngrirë, pa kocka,
e zier*
Kofshë, e ngrirë, pa kocka,
mesatare
Mish shqere
Mish i egër
Ju mund ta lyeni me shpek, mishi mbetet me
lëng, piqet por jo fort. Për një shije më të mirë,
ju mund të marinoni para zierjes gjatë natës
në frigorifer mishin në qumësht, verë apo
Programe
uthull.
Nëse zieni disa kofshë lepuri, regjistroni
peshën më të madhe.
Lepujt e vegjël mund ti zieni edhe me porcione
të vogla.Regjistroni peshën totale.
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Mish i egër
Bërxollë dreri, e freskët
p.sh. shpatull, gjoks
242
al
Programe
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Bërxollë dreri, e ngrirë *
psh. shpatull, gjoks
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Bërxollë drenushe, e
freskët,pa kocka
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Bërxollë drenushe, e
ngrirë*,pa kocka
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Kofshë lepuri, të freskëta,
me kocka
0,3-0,6
po
Pesha e kofshës më të
rëndë
Kofshë lepuri,e ngrirë*, me
kocka
0,3-0,6
po
Pesha e kofshës më të
rëndë
Mish derri i egër, i freskët
p.sh shpatull, gjoks
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Mish derri i egër, i ngrirë*
p.sh shpatull, gjoks
0,5-2,0
po
Pesha e mishit
Lepuj, të freskët
0,5-3,0
po
Pesha e mishit
Peshku
Pastroni peshkun, hidhini lëng limoni dhe
kriposeni si zakonisht.
Për peshk në furrë: ½ cm me lëng, p.sh. verë
ose lëng limoni shtojeni në enë.
Për peshk të pjekur: peshkun lyejeni me miell
dhe shtrojeni në gjalp.
ene. Dmth luspat të jenë lart. Me qëllim që
peshku të mos lëvizë, vendosini një patate
të prerë , apo një enë të qëndrueshme tek
hapësira e barkut. Kur gatuani shumë peshq
regjistroni peshën totale.
Por peshqit duhet të kenë madhësi ose peshë
të njëjtë. Shembull: dy trofta me 0,6 kg dhe
0,5 kg. Ju regjistroni 1,1 kg.
Peshkun vendoseni në pozicionin e notit në
Programe
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
0,3-1,5
Po
Pesha totale
0,3-1,5
jo
Pesha totale
0,5-2,0
Po
Pesha totale
0,5-2,0
jo
Pesha totale
Merluc, i freskët, i pjekur në
tenxhere me presion*
0,5-2,0
Po
Pesha totale
Merluc,i freskët, e pjekur*
0,5-2,0
jo
Pesha totale
0,8-2,0
Po
Pesha totale
0,8-2,0
jo
Pesha totale
Peshk
Troftë e freskët, e pjekur n e
tenxhere me presion*
Troftë, e freskët, e pjekur *
salmon, e freskët, pjekur n
e tenxhere me presion *
salmon, e freskët, e pjekur*
krap, e freskët, pjekur n e
tenxhere me presion *
krap, e freskët, e pjekur*
243
al
Mish i grirë
Masën e krijuar ju mund ta rafinoni me kuba
perimesh apo djathi.
Përdorni mish të grirë të freskët.
Regjistroni peshën totale të mishit të grirë.
Programe
Mish i grirë
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Prej mish gjedhi të freskët*
0,3-3,0
0,3-3,0
0,3-3,0
jo
jo
jo
Pesha totale
Pesha totale
Pesha totale
0,3-3,0
jo
Pesha totale
Prej mish derri të freskët*
Prej mish qengji të freskët*
Prej mish të përzierë të
freskët*
Supa
Ju mund të kombinoni lloje të ndryshme mishi
me perime të freskëta.
Nëse perimet i doni të buta, regjistroni peshën
totale.
Për këto lloj supash janë të përshtatshme
perimet të forta, si p.sh, karota, bathë, lakër
e bardhë, selino dhe patate. Sa më të vogla
ti pritni perimet, aq më të buta bëhen ato. Që
perimet të mos theken shumë, mbulojini ato
me lëng.
Mishin copëtojeni në copa të vogla. Copat e
mishit të pulës mos i copëtoni shumë. Shtoni
të njëjtën sasi madje dyfish të perimeve tek
mishi. Shembull: në 0.5 kg mish shtoni 0.5
deri në 1.0 kg perime.
Nëse mishi piqet paksa, shtoni direkt pas
kësaj perime. Nëse e doni pak të pjekur,
shtoni më parë perimet.
Kur gatuani supër regjistroni peshën e mishit.
Programe
Pesha në kg
Shtimi i lëngut
Pesha e regjistruar
Me mish p.sh. supë me
copa mishi
0,3-3,0
po
Pesha e mishit
Me perime, p.sh. supë
vegjetariane
0,3-3,0
po
Pesha totale
Gulash
0,3-3,0
po
Pesha e mishit
Ruladë
0,3-3,0
po
Pesha e mishit
Supa
Zgjedhja e programit dhe regjistrimi
2.
Si fillim zgjidhni një program të përhtatshëm
nga tabela e programeve.
Shembulli në figurë: regjistrimi për bërxollë gjedhi,
e freskët, programi 7 peash e mishit 1.3 kg.
3.
4.
1. Shtypni butonin ` . Grupi i parë i
programeve dhe programi i parë shfaqen.
Slika
31
244
Me graduesin zgjidhni numrin e dëshiruar
të programit.
Slika 32
Me butonin X ndërroni rjeshtin.
Me graduesin zgjidhni programin
Slika
33
Në një pjsë të programit ju mund të
al
5.
6.
7.
bëni diferencime të tjera, p.sh mish vici
i pjekur i prerë hollë ose me damarë.
Shtypni butonin X dhe zgjidhni me
përzgjedhësin.
Për programin e përzgjedhur shfaqet pesha e propozuar.
Shtypni butonin X .
Me anën e përzgjedhësit përcaktoni
peshën e gjellës.Nëse ju i ndërroni
në rrjedhat e mëposhtëm, mund të
ndryshoni rezultatin e zierjes (shiko
përshtatjet individuale).
Slika
34
Shtypni butonin n
shfaqet simboli për ajërin e nxehtë 3D dhe
160°C. Ju mund ta programoni nga e para.
Të kërkosh informacion
Shtypni shkurt butonin
. Cdo informacion
°
kërkoheni me përzgjedhësin.
Të shtysh kohën e përfundimit
Shikoni kapitullin funksionet e kohës. Të
shtysh kohën e përfundimit.
Përshtatja individuale
.
Nëse rezultati i zierjes të një programi nuk
është sipas parashikimeve tuaja, herën tjetër
Programi starton. Kohëzgjatja vazhdon të mund ta përshtatni sipas dëshirës tuaj.
shfaqet në status.
Programojeni sic përshkruhet në pikat
1-6.Pastaj shtypni butonin
dhe me
Programi ka mbaruar
përzgjedhësin shtyni fushënX
e ndriçuar.
Dëgjohet një sinjal. Soba nuk nxeh më. Ju
mund ta shuani sinjalin edhe më parë°me
butonin 0 . Në rreshtat e statusit qëndron kohën e kaluar.
majtas = rezultati i gatimit i dobët
djathtas= rezultati i gatimit i fortë
Kohëzgjatja e programit ndryshon.
Anullimi i programit
Mbani të shtypur butonin n derisa të
Këshilla për automatikën e programit
Pesha e mishit apo shpendëve
është mbi peshën e caktuar.
Mishi është mirë, por salca
është shumë e errët
Mishi është mirë, por salca
është e bardhë dhe e ujshme.
Mishi është nga sipër shumë i
thatë.
Gjatë pjekjes mban erë e djegur,
por mishi është mirë.
Ju doni të pregatisni mish të
ngrirë.
Mishi është zierrë pak ose është
skuqur shumë
Fusha e peshës është e kufizuar. Për copat e mishit të mëdha nuk
mjaftojnë tavat e mëdha. Copat e mëdha të mishit gatuajini me
% nxehje e sipërme/e poshtme ose me skarë me ajër me
qarkullim. 4
Zgjidhni një enë më të vogël ose përdorni më shumë lëng.
Zgjidhni një enë më të madhe ose përdorni më pak lëng.
Përdorni enë me kapak që puthitet. Mishi pa dhjamë mbetet me
lëng, kur e shtresoni me shpek.
Kapaku i tavës nuk mbyllet mirë, ose mishi është fryrë dhe ka arritur
kapakun. Përdorni kapakë të përshtatshëm. Tregoni kujdes që mes mishit
dhe kapakut të ketë një distancë prej 3 cm.
Spërkatni me erëza mishin e ngrirë ashtu si mishin e freskët. Kujdes:
spostimi i kohës së mbarimit tek mishi i ngrirë nuk është i mundur. Mishi
do të shkrinte gjatë kohës së pritjes dhe nuk do të ishte më i shijshëm.
Herën tjetër ndryshoni programin. Udhëzime për këtë i gjeni në
kapitullin automatika e programit, programet individuale.
245
al
Testuar për ju
në studion tonë
gastronomike
Kёtu do tё gjeni disa ushqime tё zgjedhura
dhe pёrzgjedhjet mё tё pёrshtatshme pёr
gatimin e tyre. Do tё lexoni se cila mёnyrё
e pjekjes ёshtё mё e pёrshtatshme pёr
ushqimin tuaj, çfarё tave/skare tё pёrdorni si
dhe nё cilën lartёsi duhet vendosur tava.
Do tё gjeni gjithashtu dhe shumё këshilla pёr
ushqimet dhe pёrgatitjen e tyre, si dhe një
sёrё kёshillash nёse diçka nuk shkon mirë me
pajisjen tuaj.
Udhëzime
 Vlerat e tabelave vlejnë gjithnjë për
futjen në furrë të ftohtë dhe të zbrazur.
Bëni ngrohje paraprake vetëm nëse
rekomandohet në tabelë.Para përdorimit,
hiqni nga furra aksesorët që nuk ju
nevojiten. Shtroni letër për pjekje vetëm
pas ngrohjes paraprake.
 Të dhënat e kohëzgjatjes në tabela janë
vlera orientuese. Ato varen nga cilësia
dhe lloji i produktit ushqimor.
 Përdorni asetet e furnizuara me pajisjen.
Asete shtesë apo të veçanta mund të
gjeni tek shërbimi për klientin ose në
dyqane profesionale.
Para se ta përdorni hiqni nga paisja
aksesorët dhe enët, të cilat nuk janë të
nevojshme.
 Përdorni gjithnjë doreza, kur do të nxirrni
enë apo tepsi të nxehta nga furra.
Ëmbëlsira dhe biskota
Pjekja në një nivel
Pjekja me 3D-Ajër të nxehtë : .
Piqni në 2 nivele:
 Tavë universale në nivelin 3
 Tepsi për pjekje në nivelin 1.
Piqni në 3 nivele:
 Tepsi për pjekje në nivelin 5
 Tavë universale në nivelin 3
 Tepsi për pjekje në nivelin 1.
Ushqimet e vendosura në furrë njikohësisht
nuk do të thotë që edhe do të piqen në të
njëjtën kohë.
Në tabelë ju mund të gjeni propozime mbi
kohën e pjekjes.
Në rast të pjekjes me 3 kallëpe njikohësisht,
vendosini ato në grilë siç tregon ilustrimi.
Slika
35
Kallëpet e pjekjes
Kallëpet e pjekjes më të përshtatshme
janë ato të errëta nga metali. Tek kallëpet
me ngjyrëtë ndritshme me mure të holla të
metalta apo tek kallëpet nga qelqi koha e
pjekjes zgjatet, dhe ëmbëlsira nuk skuqet
njëtrajtësisht.
Në rast se përdorni kallëpet nga silikoni
respektoni udhëzimet dhe recetat e
prodhuesit. Kallëpet nga silikoni janë
zakonisht më të vogla se kallëpet normale.
Masat e masa dhe përbërësit e recetave
duhet përshtatur.
Ëmbëlsirat piqen më së miri në Lartë/Poshtë % .
Tabelat
Në rast piqni me 3D-Ajër të ngrohtë : ,
përdorni këto nivele pë aksesorët.
Temperatura dhe koha e pjekjes varen nga
 Ëmbëlsirat në kallëpe, niveli i pjekjes 2
sasia dhe fortësia e brumit. Kjo dhe është
 Ëmbëlsirat në tepsi, niveli i pjekjes 3.
arsyeja që në reçetë jepet vazhdimisht një
interval i caktuar kohor që nevojitet për pjekjen
Pjekja në më shumë nivele
e ushqimit përkatës. Si fillim tentoni me vlerën
246
al
më të vogël. Temperaturat e ulta realizojnë
një pjekje të njëtrajtshme. Nëse është e
nevojshme herën tjetër rrisni temperaturën.
Nëse do të nxehni furrën paraprakisht, do të
shkurtoni kohën e gatimin të treguar në listë
nga 5 deri në 10 min.
Informacione shtesë do të gjeni tek
rekomandimet tona për pjekjen në fund të
tabelave.
gjatë pjekjes me hidro pjekje ' formohet
kondensimi.Hapni me kujdes derën e sobs,
përhapet avull i nxehtë.
Llojet e ngrohje
:
%
'
&
Udhëzim: Nga lagështia e madhe në soë
Lloji i
ngrohjes
= Ajri i nxehtë 3D
= Nxehje poshte dhe sipër
= Pjekje Hidro
= nxehje intesive
Temperaturë
°C
Koha e pjekjes
në minuta
160-180
50-60
Ëmbëlsirat në kallëpe
Ena
Lartësia
Ëmbëlsirë nga brumi i
tundur, e thjeshtë
Rreth/Kallëp
2
:
3 kallëpe
3+1
:
Ëmbëlsirë nga brumi i
tundur, e butë
Rreth/kallëp
2
%
Bazë për tortë, nga
brumi i tundur
Kallëp ëmbëlsire me
pemë
3
%
160-180
20-30
Ëmbëlsirë me pemë,
nga brumi i tundur
Formë rrethore
2
%
160-180
50-60
Baza biskotë, 2 vezë
parangrohje
Kallëp ëmbëlsire me
pemë
2
'
160-180
20-30
biskotë ëmbëlsirë, 6
vezë parangrohje
Formë rrethore e errët
2
'
160-180
40-50
Baza me brum biskote
me rreth
Formë rrethore e errët
1
&
180-200
25-35
Tortë me pemë ose me
gjizë brum biskote*
Formë rrethore e errët
1
&
160-180
70-90
Ëmbëlsirë zvicrane
Tepsi pice
2
220-240
30-40
Kuglof
Kallëp kuglofi
2
&
%
150-170
60-70
Pica, fundi i hollë, më
pak shtresë të epërme,
parangrohje
Tepsi pice
2
&
280-300
10-15
Pite pikante
Formë rrethore e errët
2
&
180-200
40-50
140-160
150-170
*Ëmbëlsirën e pjekur lëreni të qëndrojë edhe nja 20 min. në furrën e fikur dhe të mbyllur.
Llojet e ngrohjes:
 : = Ajri i nxehtë 3D
 % = Nxehje poshte dhe sipër
 ' = Pjekje Hidro
 & = nxehje intesive
247
60-80
60-70
al
Lloji i
ngrohjes
Temperaturë °C
Koha e pjekjes
në minuta
170-190
20-30
Ëmbëlsirat në tepsi
Ena
Lartësia
Ëmbëlsirë nga brumi i
tundur, me mbushje të
thatë
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
2
'
3+1
:
150-170
35-45
Ëmbëlsirë nga brumi i
tundur, me mbushje të
lëngshme (pemë)
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
Brum me majë me
mbushje të thatë
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
3
'
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
Brum me majë me
mbushje të lëngshme
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
3
%
160-180
40-50
3+1
:
150-160
50-60
tepsi
2
&
Tavë universale
3
&
170-190
50-60
Ëmbëlsirë zvicërane
Tavë universale
2
&
210-230
40-50
Role
parangrohje
tepsi
2
'
170-190
15-20
Gërshetë me maja me
500 g miell
tepsi
2
'
180-200
25-35
Kek me 500 g miell
tepsi
3
%
160-180
60-70
Kek me 1 kg miell
tepsi
3
%
140-160
90-100
Shtrudel, e ëmbël
tepsi
2
190-210
55-65
Pica,
tespi
Tavë universale +
tepsi
2
%
&
200-220
25-35
3+1
:
180-200
40-50
Pite, parangrohje
Tavë universale
2
&
280-300
10-12
Byrek
Tavë universale
2
%
180-200
40-50
Ëmbëlsirë me brum biskoti
me mbushje të thatë
Ëmbëlsirë me brum
piskoti me mbushje të
lëngshme (pemë)
180-200
20-30
Llojet e ngrohjes:
 : = Ajri i nxehtë 3D
 % = Nxehje poshte dhe sipër
 ' = Pjekje Hidro
Biskota të imta
Ena
Lartësia
Biskota
tepsi
Tavë universale +
tepsi
Tavë universale +
2 tepsi
3
3+1
5+3+1
248
Lloji i
ngrohjes
Temperaturë °C
Koha e pjekjes
në minuta
:
:
140-160
130-150
15-25
25-35
:
130-150
30-40
al
Temperaturë °C
Koha e pjekjes në
minuta
'
:
:
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
Tavë universale +
2 tepsi
2
3+1
%
:
100-120
100-120
30-40
35-45
5+3+1
:
100-120
40-50
Revani
tepsi
3
:
80-100
100-150
skarë me tepsi
muffin
2 skara me tepsi
muffin
3
%
180-200
20-25
Muffin
3+1
:
160-180
25-30
Simite
tepsi
2
'
210-230
30-40
Simite me petë
tepsi
Tavë universale +
tepsi
Tavë universale +
2 tepsi
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
5+3+1
:
170-190
35-45
tepsi
Tavë universale +
tepsi
3
3+1
'
:
190-210
160-180
20-30
25-35
Biskota të imta
Ena
Lartësia
Biskota nga aparati
(parangrohje)
Tavë universale
Tavë universale
Tavë universale +
tepsi
Tavë universale +
2 tepsi
3
3
3+1
Makrone
Simite me maja
Bukë dhe simite
Tek pjekja e bukës furra duhet parangrohet,
në rast se nuk është udhëzuar ndryshe.
Mos derdhni asnjëherë ujë në furrën e nxehtë.
Bukë dhe simite
Bukë me maja me 1,2
kg miell
Bukë nga brumi i
thartë me 1,2 kg miell
Lloji i ngrohjes
Tek pjekja me dy nivele tavën universale
gjithnjë vendoseni mbi tepsi.
Llojet e ngrohjes:
 : = Ajri i nxehtë 3D
 ' = Pjekje Hidro
Lloji i
ngrohjes
Ena
Lartësia
Tavë universale
2
'
Temperaturë °C
Koha e pjekjes në
minuta
5
30-40
8
35-45
10-15
Tavë universale
2
'
300
200
300
200
Pitalka
Tavë universale
2
'
300
Simite
pa parangrohje
Tavë universale
3
'
Simite me maja,
ëmbël
Tavë universale + tepsi
3
3+1
'
:
249
200-220
180-200
150-170
20-30
15-20
20-30
al
Këshilla dhe udhëzime praktike për pjekje
Nëse doni të përdorni një recetë
tuajën
Mund të orientoheni në një recetë të ngjashme renditur në tabelë.
Si ta kontrolloj nëse ëmbëlsira është
gatigotov?
10 minuta para përfundimit të kohës së pjekjes, provoni ëmbëlsirën duke futur
një shkop të hollë druri në pjesën më të fryrë të ëmbëlsirës. Nëse në të nuk ka
ngjitur brumë atëherë ëmbëlsira është gati.
Ëmbëlsira nuk është fryrë.
Përdorni më pak substancë të lëngshme herën tjetër ose përzgjidhni një
temperaturë më të ulët pjekjeje prej 10 gradë. Vini re edhe kohën e mbrujtjes
së brumit duke iu referuar recetës.
Ëmbëlsira është fryrë në mes
dhe ka rënë anash.
Mos e lyeni me yndyrë enën. Pasi ëmbëlsira të jetë pjekur me ndihmën e një
thike nxirreni atë me kujdes nga tava.
Ëmbëlsira ka marrë ngjyrë të errët
lartë
Vendoseni ëmbëlsirën në një nivel më të ulët brenda në furrë. Ulni temperaturën
e pjekjes dhe lëreni ëmbëlsirën të piqet për një kohë më të gjatë.
Ëmbëlsira është shumë e thatë.
Fusni disa herë kallamin e drurit në ëmbëlsirë. Hidhni mbi ëmbëlsirë disa pika
lëng frutash ose alkool. Herën tjetër rrisni temperaturën për 10 gradë dhe
shkurtoni kohën e pjekjes.
Buka ose torta (p.sh. torta e djathit)
duket mirë, por është e lagur në
pjesën e brendshme (e butë me
pjesë të qullta).
Përdorni më pak substanca të lëngshme herën tjetër dhe lëreni ushqimin të piqet
në temperaturë më të vogël por për një kohë më të gjatë. Tek tortat me shumë
lëng piqni si fillim pjesën fundore. Më pas hidhni bajame të qëruara ose biskota
të thërmuara mbi tortë, para se të hidhni pjesën e sipërme. Ndiqni udhëzimet në
recetë dhe zbatoni kohën e pjekjes.
Biskotat nuk janë pjekur
njëtrajtësisht.
Përzgjidhni një temperaturë më të vogël; biskotat do piqen njëtrajtësisht.
Biskotat delikate i piqni në nivel me ngrohje të Lartë/Poshtë % . Nëse do të
vendosni letër kuzhine mbi të, kjo do të pengonte qarkullimin e ajrit. E prisni
atë në madhësinë e enës së gatimit.
Ëmbëlsira me fruta nuk është skuqur
poshtë.
Lëngu i frutave derdhet sipër ëmbëlsirës.
Biskotat e vogla prej brumi i ardhur
ngjiten me njëra-tjetrën kur piqen.
Ju keni pjekur në nivele të ndryshme
të furrës. Biskotat e nivelit më të lartë
janë më të pjekura sesa ato që janë
pjekur një nivel më poshtë.
Kur piqni ëmbëlsira të lëngshme
krijohet ujë i kondensuar.
Herën tjetër vendoseni tavën me ëmbëlsirë një nivel më poshtë.
Herën tjetër përdorni nëse keni mundësi,tavë universale të thellë.
Çdo copë biskote duhet të ketë një distancë prej afro 2cm nga tjetra. Vetëm
kështu do të ketë vend mjaftueshëm që biskotat të fryhen mjaftueshëm dhe të
piqen më së miri.
Për çdo pjekje në nivele të ndryshme të sobës
përzgjidhni 3D-Qarkullimin e ajrit : . Nëse piqni disa ëmbëlsira njëkohësisht,
kjo nuk do të thotë që ato duhet të përfundojnë në të njëjtën kohë.
Gjatë pjekjes mund të krijohen avuj uji. Një pjesë e këtij avulli tërhiqet nga
soba dhe shndërrohet në formën e bulave të ujit mbi zonën e komandimit apo
në pjesën frontale të mobilieve që ndodhen pranë sobës. Ky proces është
gjithmonë në varësi të situatës.
Peshk, shpendë, mish
Nëse përdorni enë të smaltuara, shtoni edhe
pak lëng më tepër.
Enët
Në tiganët prej çeliku pjekja nuk është shumë
e madhe dhe mishi mund të ngelet pak i
papjekur. Zgjasni kohët e pjekjes.
Mund të përdoren të gjitha enët që i rezistojnë
temperaturës. Për pjekje të mëdha përshtatet
edhe tava universale.
Më mirë do të përshtatej një enë prej qelqi.
Kapaku duhet të përshtatet me enën dhe të
mbyllet mire.
Të dhënat në tabela:
Enë pa kapak = hapur
Enë me kapak = mbyllur
Vendosni enën në qendër të grillës.
250
al
Enët e nxehta prej qelqi vendosini mbi një
shtresë të thatë. Nëse shtresa do të jetë e
njomë apo e ftohtë, qelqi mund të shpërthejë.
Kriposini biftekët para së ti piqni në grilë
Vendosni copat për pjekje direkt mbi skarë.
Një copë mishi do të piqej më mirë, nëse e
vendosni në mes të skarës.
Pjekja
Tepsinë për pjekje shtyjeni në lartësinë 1.
Lëngu i mishit do të mblidhet dhe furra e pjekjes
mbetet e pastër.
Kur mishi është me kockë, shtoni pak
lëng. Bazamenti i enës duhet të jetë afro
½ cm i mbuluar. Për pjekje me lëng shtoni
mjaftueshëm lëng. Bazamenti i enës duhet të
mbulohet 1-2cm.
Tepsinë për pjekje apo tavën universale mos
e shtyni në lartësinë 4 apo 5. Nga nxehtësia e
madhe ato bymehen dhe gjatë nxjerrjes mund
të dëmtojnë furrën.
Sasia e lëngut varet nga lloji i mishit apo
materiali i enës. Nëse përgatisni mish në tava
të emaluara, nevojitet pak më shumë lëng
sesa në enët prej qelqi.
Rezistenca për pjekje në skarë do të fiket dhe
ndizet automatikisht. Kjo është normale. Se
sa shpesh ndodh kjo, varet dhe nga niveli i
regjistruar i skarës.
Tavat prej çeliku janë të kushtëzuara në
përdorim. Mishi piqet ngadalë dhe merr ngjyrë
më pak.
Mishi
Përdorni një temperature më të lartë dhe/ose
një kohë më të gjatë pjekjeje.
Ktheni copat e mishit pas gjysmës së kohës në
anën tjetër.
Tiganisja
Nëse pjekja është gati, lëreni për 10 minuta
në furrën e pjekjes të mbyllur, të fikur. Kështu
Nxeheni sobën paraprakisht rreth 3 minuta lëngu i mishit do të shpërndahet më mirë.
më parë, para se të fusni mishin për pjekje në
Pasi ta keni pjekur, biftekun mbështilleni me
skarë.
letër alumini dhe lëreni për 10 minuta në furrë.
Përgatisni ushqimet e skarës me derën e Kur piqni mish derri, prejeni si duhet atë dhe
sobës së mbyllur
vendoseni me kockë nga poshtë në enë.
Kur piqni mish, përpiquni që ato të kenë
madhësi të njëjtë. Kështu ato do të piqen Llojet e ngrohjes:
% = Nxehje poshte dhe sipër
njëtrajtësisht dhe mbeten me lëng. Kriposini
4 = Pjekje me ajër
biftekët pasi t’i keni pjekur.
( = tiganisje, siperfaqe të mëdha.
Pas 2/3 e kohës së dhënë ktheni copat e mishit
në anën tjetër.
Pesha
Aksesorë
dhe enë
Lartësia
Mish viçi i tiganisur
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
mbyllur
2
2
2
Tul lope, medium
1,0 kg
1,5 kg
hapur
2
2
Roastbeaf, medium
1,0 kg
hapur
1
Mishi
Lloji i
ngrohjes
Mish gjedhi
251
%
%
%
%
%
4
Temperatura
në °C, shkalla
e pjekjes
Koha e
gatuarjes
në minuta
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
al
Mishi
Pesha
Biftekë, 3 cm trashësi medium
Mish viçi
Aksesorë dhe
enë
Lartësia
Grilë +
tavë universale
5+1
Temperatura
në °C, shkalla e
pjekjes
Koha e
gatuarjes në
minuta
(
3
15
%
%
%
%
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
190-210
180-200
170-190
120
150
170
190-210
180-200
170-190
130
160
190
Lloji i
ngrohjes
Tul viqi
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
hapur
2
2
2
Këmbë viçi
1,5 kg
hapur
2
Mish derri pa lëkurë (p.sh.
zverk)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
hapur
1
1
1
Mish derri me lëkurë (p.sh.
shpatull)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
hapur
1
1
1
4
4
4
4
4
4
Fileto derri
500 g
Grilë + tavë
universale
3+1
4
230-240
30
Rosto derri, pa dhjamë
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
hapur
2
2
2
%
%
%
200-220
190-210
180-200
120
140
160
Brinjë derri me kockë
1,0 kg
mbyllur
2
%
210-230
70
Biftekë, 2 cm trashësi
Grilë + tavë
universale
5+1
3
15
Medaljonë derri, 3 cm
trashësi
Grilë + tavë
universale
5+1
3
10
190-210
60
160-180
120
200-220
50
210-230
100
Mish derri
(
(
Mish qingji
Shpinë qingji me kockë
1,5 kg
hapur
2
Këmbë qingji, pa kockë
1,5 kg
hapur
1
1,5 kg
hapur
2
1,5 kg
Mbyllur
2
%
%
Rosto e derrit të egër
1,5 kg
Mbyllur
2
%
180-200
140
Rosto kaprolli
1,5 kg
Mbyllur
2
130
2,0 kg
Mbyllur
2
%
%
180-200
Lepur
220-240
60
Nga 500
g mishi
hapur
1
4
180-200
80
Grila + tavë
univerzale
4+1
(
3
15
4
4
Mish i shtazëve të egra
Mish i shpinës së kaprollit
me kocka
Mish i këmbës së kaprollit
pa kocka
Mish i grirë
Mish i grirë
Salçiçe
Salçiçe
252
al
Shpendët
Të dhënat për peshën në tabelë kanë të bëjnë me mishin e shpendëve të pambushur dhe të
gatshëm për pjekje.
Vendoseni tërë shpezën në grilë në shkallën më të ultë me gjoksin poshtë. Pas 2/3 e kohës
rrotullojeni.
Pjekjet si gjel deti i role apo file, duhet rrotulluar pas gjysmës së kohës së pjekjes. Shpezët
rrotulloni pas 2/3 e kohës.
Te mishi i rosës dhe i patës, shponi lëkurën në pjesën e poshtme të krahëve që të lejoni
rrjedhjen e yndyrës
Shendët nga thekaritja do të zeshket në veçanti po qe se atë nga përfundimi i kohës së pjekjes
e lyeni me gjalpë, ujë me kripë ose me lëng portokalli.
Llojet e ngrohjes:
 % = Nxehje poshte dhe sipër
 4 = Pjekje me ajër
 ( = tiganisje, siperfaqe të mëdha.
Mish shpendësh
Pesha
Artikuj
poçerie
Lartësia
Temperatura në °C
Koha e gatimit
në minuta
Pulë e plotë
1,2 kg
Grila
2
4
Mishi i gjelit të plotë
1,6 kg
Grila
220-240
60-70
2
4
210-230
80-90
Pulë gjysmë
500 g secila
Grila
2
4
220-240
40-50
Copë pule
150 g secila
Grila
3
210-230
30-40
Copë pule
300 g secila
Grila
3
4
4
210-230
35-45
Gjoks pule
200 g secila
Grila
3
(
3
30-40
Rosë e plotë
2,0 kg
Grila
2
4
190-210
100-110
Lloji i ngrohjes
Gjoks rose
300 g secili
Grila
3
30-40
3,5-4,0 kg
Grila
2
4
4
240-260
Patë e plotë
170-190
120-140
Këmbë pate
400 g secila
Grila
3
4
220-240
40-50
Gjel deti i vogël
i plotë
3,0 kg
Grila
2
4
180-200
80-100
Rosto gjeli deti
1,5 kg
hapur
1
4
200-220
110-130
Gjoks gjeli deti
1,0 kg
mbyllur
2
%
180-200
80-90
kofshë gjeli të
detit
1,0 kg
Grila
2
4
180-200
90-100
253
al
Peshku
ushqim tjetër rezistent ndaj nxehtësisë, për të
krijuar stabilitet.
Pas 2/3 e kohës së pjekjes rrotullojeni
peshkun.
Tek filetë e peshkut shtoni disa lugë ujë për
zierje në presion.
Peshku i plotë nuk duhet të rrotullohet.
Peshkun e plotë vendoseni me barkun
teposhtë, dhe fletat lartë në furrë. Në pjesën
e barkut futeni një patate të prerë apo një
% = Nxehje poshte dhe sipër
4 = Pjekje me ajër
( = tiganisje, siperfaqe të mëdha.
Temperatura
në °C, shkalla e
pjekjes
Koha e
gatimit në
minuta
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Peshk
Pesha
Artikuj
poçerie
Lartësia
Peshk i plotë
nga 300g
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Grila
Grila
Grila
Mbyllur
2
2
2
2
Peshk në copa,
3cm trashësi
Grila
Fileto peshku
Mbyllur
Lloji i
ngrohjes
Udhëzime praktike për
përgatitjen në sobë dhe nën grilë
Në tabelë nuk ka udhëzime mbi peshën e
ushqime që ju doni të gatuani.
Përzgjidhni vlerën tjetër më të vogël dhe zgjasni kohën e pjekjes.
Si ta kontrolloj nëse ushqimi është gati
Përdorni termometrin e pjekjes (mund ta gjeni në dyqanin tuaj) ose
bëni “provën e lugës”. Shtypni ushqimin me lugë. Nëse mishi nuk
ngrihet përsëri në pozicionin e parë, pjekja ka përfunduar; në të
kundërt mishi duhet të rrijë në furrë edhe për pak kohë.
Ushqimi ka marrë ngjyrë të errët dhe sipërfaqja
është djegur në disa vende.
Kontrolloni nëse temperatura dhe lartësia e nivelit të pjekjes janë
në parametrat e duhur.
Ushqimi duket mirë por salca është djegur.
Herën tjetër përdorni një enë më të vogël ose hidhni më shumë
lëng.
Ushqimi duket mirë por nuk salca dhe duket
shumë e lëngshme.
Herën tjetër përdorni një enë më të madhe ose hidhni më pak
lëng.
Gjatë përgatitje së salcës krijohen avuj uji.
Një pjesë e këtij avulli thithet nga soba dhe shndërrohet në formën
e bulave të ujit mbi zonën e komandimit apo në pjesën frontale të
mobilieve që ndodhen pranë sobës. Ky proces është gjithmonë në
varësi të situatës.
Zierja me lëng
Zierje me lëng , e emërtuar edhe si zierje në
temperaturë të ulët, është metoda ideale për
zierje për të gjitha llojet e njoma të mishit, që
duhet të mbeten të kuq ose të zihen deri në
një farë pike.
Mishi mbetet i lëngshëm dhe madje ka shije
të mirë.
Avantazhi juaj: Ju keni shumë hapësirë në
planifikimin e menusë, pasi mishi i zier me
lëng mund të ruhet pa problem i ngrohtë.
254
al
Udhëzime:
 Përdorni vetëm mish të freskët, të mire.
Hiqni tendinat dhe dhjamin. Djami krijon
një shije të fortë gjatë zierjes.
 Copat e mëdha të mishit nuk keni pse ti
ktheni.
 Mishi mund të pritet menjëherë pas
zierjes. Nuk ka nevojë për kohë pauze.
 Nga metoda e veçantë e zierjes mishi
duket i kuq.Por për këtë arsye nuk do të
thotë që të jetë i pazier mirë.
 Nëse doni salcë mishi, ziejeni mishin
në enë të mbyllur. Një temperaturë prej
60 ˚C duhet të ruhet të paktën për 30
minuta.
Enë të përshtatshme
Përdorni enë të rrafshët, p.sh. një pjatë
servirjeje prej porcelain ose një tavë qelqi pa
kapak.
Regjistrimi
1. Zgjidhni llojin e nxehtësisë për zierje
me lëng dhe një temperaturë midis 70
dhe 90 ˚C. Ngrohni më parë sobën dhe
kështu edhe enën.
2. Nxehni pak yndyrë në një tigan. Mishin
skuqeni në të gjitha anët edhe nga fundi
dhe menjëherë vendoseni mbi enë.
3. Enën me mishin futeni sërish në sobë
dhe lëreni për zierje me lëng. Për copat
më të mëdha të mishit ideale është një
temperaturë prej afro 80 ˚C.
Tabela
Për zierje me lëng të përshtatshme janë të
gjitha pjesët e shpendëve, gjedhit, viçit, derrit
dhe qengjit. Kohët e zierjes u referohen
trashësisë dhe temperaturës që depërton në
misht.
Vendosni enën e hapur në lartësinë 2 gjithnjë
mbi skarë.
Gatimi
Temperatura
në ˚C
Kohëzgjatja
e skuqjes në
minuta
Kohëzgjatja
e zierjes me
lëng në orë
80
6-7
80
3-5
4-5
2-½
80
6-7
4½ -5½
.
80
6-7
5-6
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
Pesha
Lartësia
Gjoks gjeldeti
1000 g
2
Gjoks pate
300-400 g
2
Biftek gjedhi
(p.sh. vithet) 6- 7
cm trashësi
afro 1.5 kg
2
Fileto gjedhi,
komplet
afro 1.5 kg
2
Biftekë demi, 5-6
cm trashësi
afro 1.5 kg
LLoji i
nxehjes
Shpendë
.
.
Mish gjedhi
Qebap vithesh ,
3 cm tashësi
.
Mish viçi
Bërxollë viçi (psh
kofsha) 6-7 cm
trashësi
afro 1.5 kg
255
al
Temperatura
në ˚C
Kohëzgjatja
e skuqjes në
minuta
Kohëzgjatja e
zierjes me lëng
në orë
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
afro 500 g
2
.
80
6-7
2½-3
afro 200g
2
.
80
5-6
1½-2
Gatimi
Pesha
Lartësia
Fileto viçi
afro 800 g
2
Bërxollë derri ,
pa dhjamë (p.sh.
fileto) 5-6 cm
trashësi
afro 1.5 kg
Fileto derri, e
gjitha
LLoji i nxehjes
Mish derri
Mish qengji
Fileto brinjë
qengji, e tëra
* Për një lëkurë me kore, skuqni gjoksin e patës pas zierjes me lëng në tigan.
Këshilla për zierjen me lëng
Mishi zier me lëng nuk është aq i
nxehtë sa mishi i skuqur.
Me qëllim që mishi i skuqur të mos ftohet shpejt, ngroheni pjatën
dhe servireni me salcë shumë të nxehtë.
Ju doni ta mbani ngrohtë mishin
e zier me lëng.
Ktheni temperaturën pas zierjes me lëng në temperaturën 70˚C.
Copat e vogla të mishit mund ti mbani ngrohtë deri në 45 minuta,
copat e mëdha mund të mbahen ngrohtë deri në 2 orë.
Tava, sufle, tost
madhësia dhe pesha.Shenjat në tabelë janë
vetëm vlera të përafërta.
Gjithnjë vendosni enën në grilë.
Nëse piqni drejtpërdrejtë në grilë, tava
universale duhet të vendoset në nivelin 1.
Llojet e ngrohjen:
: = Ajri i nxehtë 3D
% = nxehje poshte dhe sipër
4 = pjekje në grilë më ajër
Soba do të mbetet më e pastër.
Sa mirë është e pjekur ushqimi varet nga
Enë dhe
aksesorë
Lartësia
tavë, ëmbël
Formë tave
2
Sufle
Formë tave
Formë të
vogla
2
Tava me
makarona
Formë tave
2
Lazanja
Formë tave
2
Tava
Temperatura në °C,
shkalla e pjekjes
Koha e gatimi në
minuta
%
180-200
50-60
%
180-200
35-45
200-220
20-30
%
200-220
40-50
%
180-200
40-50
Lloji i ngrohjes
Tava
2
%
256
al
Tava
Enë dhe
aksesorë
Lartësia
Lloji i ngrohjes
Temperatura në °C,
shkalla e pjekjes
Koha e gatimi në
minuta
Pastice
Gatime me
patate të
freskëta,
maks. 4 cm
thellë
1 Formë tave
2 Formë tave
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
Tosta
Bukë e
thekur , 4
copa
Skarë +tavë
universale
3+1
4
160-170
10-15
Buka e
thekur 12
copë
Skarë +tavë
universale
3+1
4
160-170
15-20
Ushqime të gatshme
Rezultatet e gatimit varen nga kualiteti i
ushqimit. Tek ushqimet plotësisht të papjekura
mund të vije te pjekja jo e njëtrajtshme.
Ju lutemi vëreni udhëzimet në paketimin.
Nëse vishni aksesorët me letër për pjekje, Llojet e ngrohjen:
kini parasysh që letra për pjekje të jetë e
 : = Ajri i nxehtë 3D
 ' = pjekje hidro
përshtatshme për këto temperatura. Si dhe
 ; / 6 = pjekje në grilë më ajër
madhësia duhet të jetë e përshtatshme.
Temperatura °C
Shkalla e grilës
Kohëzgjatja në
minuta
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
Tavë universale
Tavë universale+
grila
2
;/ 6
170-190
20-30
3+1
25-35
Tavë universale
3
170-190
20-30
Mini pica
Tavë universale
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
Pica baget
190-210
10-20
Tavë universale
1
;/ 6
180-200
10-15
Patate të fërguara
Tavë universale
Tavë universale+
tepsi
3
;/ 6
190-210
20-30
3+1
30-40
Tavë universale
3
190-210
20-25
Rosti, xhepa të mbushura
me patate
Tavë universale
3
:
;/ 6
;/ 6
180-200
Krokete
200-220
15-25
Tavë universale
3
;/ 6
180-200
10-20
Ushqimi
Aksesori
Lartësia
Pica e hollë
Tavë universale
Tavë universale+
grila
2
Pica e trashë
Lloji i
ngrohjes
Pica, e ngrirë
Pica e ftohtë
Piza e ftohur, parangrohje
Produkte patatesh, të ngrira
Produkte brumi, të ngrira
Kajzerica, baget
257
al
Ushqimi
Aksesori
Lartësia
Pretzle (brumi)
Tavë universale
3
Lloji i
ngrohjes
;/ 6
Temperatura °C
Shkalla e grilës
Kohëzgjatja në
minuta
200-220
10-20
Biskota , gjysmë të pjekura
Tavë universale
Tavë
universale+grila
2
'
190-210
10-20
3+1
:
160-180
20-25
Shkopinj peshku
Tavë universale
2
;/ 6
220-240
10-20
Shkopinj pule - Medaljona
Tavë universale
3
; /6
200-220
15-25
Tavë universale
3
;/ 6
190-210
30-35
Kajzerica ose bageta
gjysmë të pjekura
Ushqim i përpunuar, i ngrirë
Strudëll, e ngrirë
Strudel
Gatime të veçanta
Në temperatura të ulëta mund të përdorni ajrin
e nxehtë 3D : si për kos kremoz edhe për
brumë të derdhur.
Hiqni më parë aksesorët, rrjetën mbledhëse
apo shufrat teleskopike nga furra e sobës.
Pregatitja e kosit
1. zieni 1 litër qumësht ( 3.5 % yndyrë) dhe
ftoheni deri në temperaturën 40˚ C.
2. Shtoni 150 g kos ( temperaturë frigoriferi)
3. Shpërndajeni në filxhanë të vegjël apo
gota dhe mbështillini me qese për tu
ftohur.
Ushqimi
Kos
Ardhja e brumit
me maja
Ena
Filxhanë ose Kavanoz
Vendoseni mbi
dyshemenë e sobës
4. Ngrohni furrën siç rekomandohet.
5. Vendosni filxhanët apo gotat mbi
bazamentin e furrës dhe pregatitini siç
rekomandohet.
Ardhja e brumit
1. Përgatisni si gjithnjë brumin më maja.,
vendoseni në një enë prej qeramike
rezistente ndaj nxehtësisë dhe
mbuloheni.
2. Ngrohni furrën sipas të dhënave.
3. Fikeni furrën dhe vendoseni brumin për
të ardhur brenda në furrë.
Lloji i ngrohjes
Enë rezistente ndaj
nxehtësisë Vendoseni
mbi dyshemenë e sobës
Shkrirja
Lloji i nxehtësisë shkrirja @ është më se i
përshtatshëm për shkrirjen e ushqimeve.
Kohët e shkrirjes orientohen sipas llojit dhe
sasisë së ushqimit.
Temperatura °C
Kohëzgjatja
:
50°C parangrohje
50°C
5 min
8 orë
5-10 min.
:
50°C parangrohje,
fikeni pajisjen,
brumin lëreni në
furrë
20-30min
Merrni parasysh të dhënat e prodhuesit mbi
ambalazhim.
Nxirrni ushqimet nga ambalazhimi dhe
vendosini në një enë të përshtatshëm
mbi skarë. Vendosni shpendët me anën e
258
al
gjoksit mbi pjatë.
rregullim optimal..
Udhëzim: Deri në 60˚ C llampa e sobës
nuk ndriçon. Kështu mundësohet një
Ena
Lartësia
Ushqime të ngrira*
p.sh kremi i tortave, torta me çokollatë – ose
perime, pula, sallam dhe mish, bukë, simite,
ëmbëlsira dhe ushqime të tjera brumi.
skarë
1
@
30 °C
Produkte të tjera në ngrirje të thellë
Pula, sallam dhe mish, bukë dhe simite,
ëmbëlsira dhe biskota të tjera
skarë
1
@
50 °C
Tharja
Lloji i ngrohjes
Temperaturë °C,
gradacioni i grilës.
Ushqimi
Kthejini herë pas here frutat apo perimet
shumë të lëngshme.
Me ajrin e nxehtë 3D ju mpiksni shkëlqyeshëm ushqimet. Përdorni vetëm fruta dhe
perime të padëmtuara dhe lajini mirë ato.
Ato që janë mpiksur hiqini menjëherë nga
tharja e letrës.
Lërini të pikojnë mirë dhe thajini. Shtroni tavën
universale dhe skarën me letër pjekjeje ose
pergament.
Temperaturë
°C,
Koha e
tharjes në
orë
:
80 °C
rreth 5
3+1
:
80 °C
rreth 8
Tavë
universale +
Skarë
3+1
:
80 °C
rreth 8
– 10
Tavë
universale +
Skarë
3+1
:
80 °C
rreth 1 ½
Fruta dhe errza
Aksesori
Lartësia
600 g mollë në rrathë
Tavë
universale +
Skarë
3+1
800 g dardha të prera
Tavë
universale +
Skarë
1,5 kg kumbulla të
freskëta ose të thara
200 g erëza kuzhine, të
pastruara
Konservimi
Përdorni vetëm vazo qelqi dhe unaza llastiku
të pasra dhe që hermetizohen. Mundësisht të
kenë të njëjtën madhësi. Të dhënat në tabelë
tregojnë se duhet përdorur një enë qelqi e
rrumbullakët md kapacitet prej 1 litra.
Kujdes!
Mos përdorni vazo më të thella apo më të
Lloji i
ngrohjes
mëdha. Kapaku i tyre mund të plasë.
Përdorni vetëm perime dhe fruta cilësore dhe
të freskëta. Lani mirë perimet dhe frutat.
Kohët e përgatitjes të dhëna në tabelë do t’ju
orientojnë. Temperatura e ambientit, numri i
gotave dhe temperatura e ushqimeve në gotë
mund të ndryshojnë këto vlera. Para se të fikni
sobën, sigurohuni që ushqimi brenda në gotë
po lëshon bula ajri.
259
al
Përgatitja
1. Mbushni kavanozët , jo shumë poshtë.
2. Fshini anët e kavanozit, ato duhet të jenë
të pastër.
3. Në çdo kavanoz dueht të vendosni një
kapak dhe guarnicion.
4. Kavanozët mbyllini me kapëse.Mos fusni
më shumë se gjashtë kavanoze në furrë.
Procedoni në këtë mënyrë
1. Vendosni enën e sheshtë të emaluar në
nivelin 2. Vendosni kavanozët mbi enë,
në mënyrë që kavanozët të mos kenë
kontakt me njëra – tjetrën.
2. Hidhni rreth ½ litri ujë të ngrohtë (rreth
80 °C) në enën e sheshtë e të emaluar.
3. Mbyllni derën e sobës.
4. Programoni ngrohjen e poshtme $ .
5. Përzgjidhni temperaturën 170 deri në 180
°C.
6. Startoni funksionimin.
Konservimi i pemëve
Sapo ushqimi në gotë të fillojë të lëshojë bula
ajri – pas rreth 40 deri 50 minutash – fikeni
sobën.
Nxirrni kavanozët nga soba pas 25 deri 35
minutash pasi keni fikur sobën. Nëse do t’i lini
më gjatë në sobë do të ndihmoni procesin e
thartimit.
Fruta në kavanozë me kapacitet 1 litër
kur fillon krijimi i bulave të ajrit
Nxehtësia e mbetur
Mollë, luleshtrydhe, stafidhe
E fikur
rreth 25 minuta
Qershi, kajsi, kulumbri, pjeshkë
E fikur
rreth 30 minuta
Pure molle, dardha, kumbulla
E fikur
rreth 35 minuta
Konservimi i perimeve
Sapo të fillojë procesi i formimit të bulave të
ajrit, çoni temperaturën në 120 deri 140 °C.
Lërini sipas llojeve të përimeve perimet edhe
për 35 – 70 minuta në sobë. Pastaj fikeni
sobën dhe shfrytëzojeni nxehtësinë e mbetur.
Perime me lëng të ftohtë, në gota
me kapacitet 1 litër
kur krijon bulat e ajrit
Nxehtësia e mbetur
Tranguj
Panxhar
Lakër e kuqe
Fasule, lakër, lakër e kuqe
Bizele
rreth 35 minuta
rreth 45 minuta
rreth 60 minuta
rreth 70 minuta
rreth 35 minuta
rreth 30 minuta
rreth 30 minuta
rreth 30 minuta
rreth 30 minuta
Nxirrni kavanozët nga soba
Pasi të nxirrni kavanozët nga soba bëni
kujdes, mos i vendosni në sipërfaqe të ftohta
ose me lagështi; kavanozët mund të pëlcasin.
Kujdes!
Mos i vendosni kavanozët mbi bazament të
ftothë apo të njomë. Ato mund të pëlcasin.
260
al
Akrilamidi në
produktet ushqimore
Akrlilamidi krijohet kryesisht në produktet e përgatitura dhe tepër të nxehta të drithërave dhe
patateve, si p.sh. çipsi, patate të fërguara, bukë
e thekur, simite, bukë, ëmbëlsira brumi (kekë,
pengjir, revani).
Këshilla për përgatitjen e gatimeve me pak akrilamid
E përgjithshme
 Kohët e pjekjes ruajini të shkurtëra.
 Gatimet mos i piqni shumë, derisa të marrin ngjyrë të verdhë.
 Një copë e madhe,e trashë përmban më pak akrilamid.
Pjekja
Me nxehje të sipërme/të poshtme maks.200°C,
me 3D-ajër të nxehtë ose me ajër të nxehtë maks.180°C.
Biskotat
Me nxehje të sipërme/të poshtme maks.190°C, me ajër të
nxehtë 3D ose me ajër të nxehtë maks.170°C.
E verdha dhe e bardha e vezës pakësojnë formimin e akrilamidit.
Patate të fërguara
në furrë
Shpërndajini njëtrajtësisht dhe në një shtresë mbi tepsi.
Piqni të paktën 400g për tepsi, me qëllim që patatet të mos thahen.
Gatime të testuara
Tabelat u hartuan në institutet e testimit, për të kek i mbuluar me feta molle në 2 nivele:
lehtësuar kontrollin dhe testimin e pajisjeve të Vendosni formën unazë të errët larg njëra ndryshme.
tjerës, shiko figurën
36
Sipas EN 50304/EN 60350 (2009) apo IEC
Slika
60350.
Ëmbëlsirë në formë unaze e bardhë
Pjekja
Me nxehtësi të Lartë/Poshtë % piqni në 1 nivel.
Gjatë pjekjes në 2 nivele :
njëkojësisht gjithnjë tavën univerzale
vendoseni mbi tepsi.
Gjatë pjekjes në 3 nivele :
njëkohësisht, gjithnjë vendoseni tavën
univerzale në mes të sobës.
Biskotat Vieneze:
tepsitë e vendosura në sobë në të njëjtën
kohë nuk do të thotë të jenë gati në të njëjtën
kohë
Përdorni tavë universale në vend të grilës dhe
vendosni formën e ëmbëlsirës mbi të.
Llojet e ngrohjen:
:
= Ajri i nxehtë 3D
 / = ajri i nxehtë ekologjik
%
= nxehje sipër/ poshtë

= pjekja hidro
&
= nxehje intesive
kek i mbuluar me feta molle në 1 nivel:
Vendosni formën unazë të errët larg njëra tjerës
261
al
Ushqimi
Aksesorët dhe ena
BiskotaVieneze
(parangrohje)
Tepsi
Tavë universale +
Tepsi
Tavë universale + 2
Tepsi
Lartësia
Lloji i
nxehtësisë
Temperatura në °C
Kohëzgjatja në
minuta
3
3+1
:
140-150
140-150
30-40
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
140-150
30-45
Biskota vieneze
tepsi
3
Kek
të
vegjël
parangrohje*
Tepsi
Tavë universale +
Tepsi
Tavë universale ++2
Tepsi
3
3
3+1
:
:
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
5+3+1
:
130-150
25-40
Biskota uji
parangrohje*
Formë mbi grilë
2
160-170
30-40
Biskota uji
Formë mbi skarë
2
160-180
30-40
Grila+2 forma
ëmbëlsire Ǿ20cm
2 grila+2 forma
ëmbëlsire Ǿ20cm
2
&
Ëmbëlsirë me
mollë
170-190
80-90
3+1
:
170-190
70-90
/
/
*Mos e përdorni nxehjen e shpejtë për ta parangrohur pajisjen.
Pjekja në grilë
Llojet e ngrohjen:
Nëse vendosni produktet ushqimore direkt mbi
skarë, vendosni edhe një tepsi në lartësinë 1.
Lëngu do të grumbullohet dhe furra e pjekjes
do të mbetet e pastër.
Ushqime
Aksesorët
Lartësia
Thekja e tostit
(ngrohje paraprake
10 minuta)
Grilë
5
Hamburger me mish
vici 12 njësi*
Grilë + tavë
universale
4+1

( = pjekja në grilë, sipërfaqe të mëdha
* Rrotulloni njëherë ushqimin pasi kanë kaluar 2/3 të kohës së gatimit.
262
Gradacioni i
grilës
Koha e gatimin
në minuta
(
3
½-2
(
3
25-30
Lloji i ngrohjes
bg
si
Указания за безопасност
Моля, прочетете внимателно това
ръководство за употреба. Запазете
упътванията за употреба и монтаж.
Погрижете се да предадете уреда
заедно с ръковоствата в случай на
смяна на собственика.
високопроцентни алкохолни напитки.
Алкохолните пари могат да се
възпламенят в камерата на фурната.
Използвайте само малки количества
високопроцентни алкохолни напитки и
внимателно отваряйте вратата на уреда.
Преди монтажа
Опасност от пожар!
 Никога не оставяйте запалими предмети
Щети при транспорта
в камерата на фурната. Никога не
отваряйте вратата на уреда, когато
Проверете уреда, след като го
в него има дим. Изключете уреда.
разопаковате. При щета, причинена при
Издърпайте щепсела от контакта, респ.
транспорта, не трябва да го включвате.
изключете бушона от таблото.
 Никога не поставяйте при
Свързване в ел. мрежа
предварително загряване хартия
за печене нестабилно върху
Само лицензиран техник трябва да свърже
принадлежностите. При отваряне на
уреда. При щети, причинени от погрешно
врата на уреда се образува течение.
свързване, гаранцията отпада.
Хартията за печене може да докосне
нагревателните елементи и да се
запали. Затискайте хартията за печене
Инструкции за Вашата
винати със съд или с форма за печене.
безопасност
Покривайте само нужната повърхност
с хартия за печене. Хартията за
Този уред е предназначен само за домашна
печене не трябва да излиза извън
употреба. Използвайте го единствено за
принадлежностите.
приготвяне на ястия.
Възрастни и деца не трябва да го
използват без надзор:
Опасност от късо съединение!
Никога не защипвайте захранващия кабел
на електрически уреди между горещата
врата на фурната. Изолацията на кабела
може да се стопи.
 когато имат физически или психични
проблеми
 когато нямат знания или опит
Никога не оставяйте деца да си играят с уреда.
Гореща камера
Опасност от изгаряне!
 Никога не пипайте горещата
вътрешна повърхност на камерата и
отоплителните елементи. Внимателно
отваряйте вратата на уреда. Може да
излезе гореща пара. Дръжте малките
деца настрана.
 Никога не приготвяйте ястия,
съдържащи голямо количество
Опасност от попарване!
Никога не сипвайте вода в горещата камера
на фурната. Появява се гореща водна пара.
Горещи принадлежности и съдове
Опасност от изгаряне!
Никога не изваждайте горещи
принадлежности или съдове от камерата
на фурната без кърпа за хващане.
Неправилен ремонт
Опасност от токов удар!
263
bg
Неправилните поправки на уреда са
опасни. Само обучен от нас техник за
обслужване на клиенти може да извършва
ремонтни дейности.
Ако уредът е дефектен, издърпайте
щепсела от контакта, респ. изключете
бушона от таблото. Обадете се в сервиза
за обслужване на клиенти.

Самопочистване
Опасност от пожар!
• Свободните остатъци от ястия,
мазнини, сок от печено месо, могат
да се възпламенят по време на
самопочистването на фурната.Преди
всяко самопочистване отстранете грубите
замърсители от камерата на фурната.
• Никога не оставяйте запалими
предмети като например кърпи за
бърсане да висят на дръжката на
вратата!Уредът се нагрява отвън
много по време на самопочистването.
Дръжте децата настрана.
Опасност от тежки здравословни вреди!
Никога не оставяйте тави и форми за
печене с незалепващо покритие във
фурната по време на самопочистването.
Високата температура разрушава
незалепващото покритие и се отделят
отровни газове.
Причини за щети
Внимание!






 Принадлежности: фолио, хартия за
печене или съдове върху пода на
камерата на фурната: Не слагайте никакви
принадлежности по пода на камерата на
фурната. Не покривайте пода на камерата
с какъвто и да е вид фолио или хартия за
печене. Не слагайте никакви съдове пода на
камерата, ако е зададена температура над
50 ºС. Възниква много висока температура.
Времената за печене и пържене престават да
отговарят и емайлът се разрушава.
Вода в горещата камера: Никога не
наливайте вода в горещата камера на
фурната. Създават се водни пари. Промяната
в температурата може да разруши
емайловото покритие.
Влажни хранителни продукти: Не
съхранявайте дълго време влажни
хранителни продукти в камерата на фурната.
Емайлът се поврежда.
Плодов сок: Не пълнете прекалено много
тавата при печене на сиропирани плодови
сладкиши. Плодовият сок, който капе от
тавата за печене, оставя петна, които не
могат да се премахнат. Ако е възможно,
използвайте по-дълбоката Универсална тава.
Охлаждане с отворена врата на уреда:
Оставете фурната да се охлажда само
затворена. Дори ако вратата на уреда е само
притворена, фасадите на съседните модули
с времето могат да се повредят.
Силно замърсено уплътнение на фурната:
Когато уплътнението на фурната е силно
замърсено, вратата не се затваря добре при
работа. Фасадите на съседните модули могат
да се повредят. Поддържайте уплътнението
на фурната винаги чисто.
Врата на фурната като място за сядане или
рафт: Не поставяйте нищо и не сядайте върху
отворената врата на фурната. Не оставяйте
там никакви съдове или принадлежности.
Пренасяне на уреда: Не носете уреда и не
го дръжте за дръжката на вратата. Тя не
издържа теглото на уреда и може да се счупи.
Вашата нова
готварска печка
Тук ще се запознаете с новата Ви готварска
печка. Ще ви обясним контролния панел
и неговите елементи. Ще получите
информация за камерата на фурната и за
принадлежностите.
Контролен панел
Тук виждате общ преглед на контролния
панел. В зависимост от типа на уреда може
да има малки различия.
Slika
264
1
bg
Бутони
старта заглавният надпис избледнява.
Под всеки символ има сензор. Не трябва да Област на настройки
натискате силно. Достатъчно е само леко
В областта на настройките се появяват
да докоснете съответния символ.
предложени стойности, които можете
да промените. С навигационните бутони X
Символ
Функция на бутона
и Y можете да сменяте от един ред на
Избиране на вида нагряване
!
друг. Редът, на който се намирате ще се
Избиране на автоматична програма
отбележи със скоби. Можете да променяте
`
избраната настройка с програматора.
Избиране
на
системата
за
почистване
q
X
Придвижване надолу в областта за настройки
Y
Придвижване нагоре в областта за настройки
f
продължително натискане = избор на паметта
кратко натискане = стартиране на паметта
c
Включване на бързото загряване
0
Отваряне и затваряне на менюто
времеви функции
B
Включване и изключване на лампата на фурната
Ред на състоянието
Намира се в долната част на дисплея.
Тук се показват символите за различните
функции, напр. за включена защита от
деца, бързо нагряване и т.н. Преди старта
на готвенете, получавате различни къси
съвети според избраните настройки
Контрол на температурата
продължително натискане = извикване на
информация за температурата
кратко натискане = отваряне или затваряне на
менюто главни настройки
°
D
Активиране/деактивиране на защитата
от деца
%
Включване и изключване на фурната
n
Стълбчетата на контрола на температурата
показват фазите на нагряване или
остатъчната топлина в камерата на фурната.
продължително натискане = стартиране/
пауза на работа
кратко натискане = спиране на работа
Контрол на нагряването
Контролът на нагряване показва
покачването на температурата в камерата
на фурната. Когато всички стълбчета са
запълнени, е достигнато оптималното
време за поставяне на ястието вътре.
Селектор за програми
Със селектора за програми
можете
да променяте всички препоръчителни
стойности и стойности на настройки.
Селекторът хлътва. За да хлътне навътре
или за да изпъкне, натиснете селектора за
програми.
Slika
Дисплей
Дисплеят е разделен на различни области:
•
•
•
Заглавен надпис, появява се само в началото
Област на настройки
Ред на състоянието
Заглавен надпис
В най-горната част на дисплея се появява
избраната настройка, напр. Вид нагряване,
програма, времеви функции и т.н. В дясно
стрелки ви показват в коя посока можете да
се движите с бутоните X и Y . След
2
При степените на грила и почистването
стълбчетата не се появяват.
По време на нагряването с бутона °
можете да извикате актуалната температура
на нагряване. Заради термичната инерция
показаната температура може да се
различава от действителната температура в
камерата на фурната.
Остатъчна топлина
След изключване контролът на температурата
показва остатъчната топлина в камерата
на фурната. Ако последното стълбче е
запълнено, температурата в камерата е
около 300 ºС. Показателят изчезва, когато
температурата е спаднала до около 60 ºС.
265
bg
Камера на фурната
Поставете скарата с извивката надолу ¾ .
В камерата се намира лампата на
готварската печка. Охлаждащ вентилатор
предпазва печката от прегряване.
5
Slika
Емайлирана тава за печене
За сладкиши и дребни сладки.
Лампа на готварската печка
По време на работа лампата на печката
свети в камерата. При зададена
температура до 60 оС лампата се изключва.
Така е възможен оптимално фин контрол.
Когато отворите вратата на печката,
лампата се включва.
С помощта на бутон B можете да
включите или изключите лампата.
Вкарайте тавата за печене във фурната,
като скосената част да е към вратата.
Охлаждащ вентилатор
Охлаждащият вентилатор се включва и
изключва при нужда. Топлият въздух излиза
над вратата. Внимание! Не покривайте
въздушните отвори. В противен случай
фурната прегрява.
За да може след работа фурната да се
охлади по-бързо, охлаждащият вентилатор
продължава да работи определено време.
Принадлежности
Принадлежностите към фурната могат да
бъдат поставени на 5 различни етажа.
Можете да издърпате готварските принадлежности до две трети навън, без те да се
наклонят. По този начин можете по-лесно
да извадите съдовете.
Slika
3
Slika
6
Универсална тава
За сочни сладкиши, сладки, дълбоко
замразени ястия и големи меса за печене.
Може също така да бъде използвана като
съд за събиране на мазнината, ако печете
на грил директно върху скарата.
Вкарайте Универсалната тава във фурната,
като скосената част да е към вратата.
7
Slika
Окачване за аксесоари
Поставя се отляво и от дясно. При
самопочистването може да се почиства с
универсалната тава.
Специални готварски принадлежности
Други готварски принадлежности можете
да закупите при сервиза за обслужване
на клиенти или в специализираната
търговската мрежа. Разнообразни
предложения за Вашата готварска печка
ще намерите в нашите проспекти или в
интернет.
Наличността и възможностите за поръчка
Когато готварските принадлежности се
на специални принадлежности са различни
нагорещят, могат да се деформират. Веднага за различните страни. Моля, проверете в
след като те се охладят, деформацията
документите за продажби.
изчезва, без да е повлияла на функциите.
Допълнително готварски принадлежности
Не всяка готварска принадлежност пасва
можете да закупите при сервиза за
към всеки уред. Моля, при покупка винаги
обслужване на клиенти, в специализираната съобщавайте точното описание (E-Nr.) на
търговската мрежа или по интернет. Моля,
Вашия уред.
съобщете вашия HЕZ-номер.
4
Slika
Скара
За съдове, формички за сладки, месо за
печене, парчета месо и дълбоко замразени
ястия.
266
bg
Допълнителни
аксесоари
Скара
Емайлирана тава
Подходящ за
самопочистване
Камера с
HZ номер
Приложение
Носеща
конструкция
HEZ334000
Ребра
HEZ334001
За съдове, дребни сладки, месо за печене, парчета
месо и дълбоко замразени ястия.
За съдове, дребни сладки, месо за печене, парчета
месо и дълбоко замразени ястия.
-
HEZ331070
За сладкиши и курабийки
Поставяйте тавата със скосената част към вратата
на фурната
Да
Да
Не
Не
Универсална тава
-
HEZ332070
За сочни сладкиши, сладки, дълбоко замразени храни
и големи меса за печене. Може също така да бъде
използвана като съд за събиране на мазнината, ако
печете на грил директно върху cкарата. Поставяйте
тавата със скосената част към вратата на фурната
Скара за влагане
-
HEZ324000
За печене. Поставяйте Скарата винаги в
Универсалната тава. Капещата мазнина и сокът от
месото попадат в тавата.
Не
HEZ325070
За печене на грил вместо Скарата или за защита
от пръскане, предпазваща фурната от прекалено
зацапване. Използвайте Тавата грил само в
Универсалната тава.
Печене с Тавата грил: използвайте я само на
етажи 1, 2 и 3.
Като защита от пръскане: вкарайте Универсалната
тава с Тавата грил под Скарата.
Да
Не
Тава грил
-
Тава за пица
-
HEZ317000
Идеална за пица, дълбоко замразени ястия или
големи обли сладки. Можете да я използвате
вместо Универсалната тава. Поставете тавата
върху Скарата и се ориентирай по данните в
таблиците.
Плоча
-
HEZ327000
Плочата за печене е идеална за приготвянето на
домашен хляб, хлебчета или пица, които трябва
да имат хрупкава коричка.
Плочата винаги трябва да е загрята
предварително на перпоръчваната температура.
Да
Профитава със
скара за влагане
HEZ333070
Особено подходяща за приготвяне на ядене в
големи количества.
Да
Похлупак за
профитавата
HEZ333001
Похлупакът превръща профитавата в затворен
съд.
Не
HEZ333100
Подходящо за приготване на големи количества
храна. Пълният комплект се състои от дълбока
тава положена върху скарата, отделно скара
за влагане в тавата и телескопично окачване.
С приложената скара можете да печете без
проблеми
Не
Професионално
окачване
Ребра
267
bg
Допълнителни
аксесоари
Камера с
HZ номер
Приложение
Подходящ за
самопочистване
Не
Професионално
окачване плюс
Ребра
HEZ333102
Подходящо за приготване на големи количества
храна. Пълният комплект се състои от дълбока
тава положена върху скарата, отделно скара
за влагане в тавата и телескопично окачване.
С приложената скара можете да печете без
проблеми
Капак за
професионалното
окачване
Ребра
HEZ333101
Похлупакът превръща профитавата в затворен
съд
Не
Стъклен затворен
съд
-
HEZ915001
Стъкленият съд е подходящ за задушени ястия и
суфлета, приготвени във фурна.
Особено подходящ е за автоматична програма или
автоматично печене.
Не
Носеща
конструкция
HEZ338250
С релсите за плъзгане, разположени на
етажи 2 и 3, можете да изтегляте готварските
принадлежности, без те да се накланят.
Носеща
конструкция
HEZ338352
С релсите за плъзгане, разположени на етажи
1, 2 и 3, можете да изтегляте готварските
принадлежности, без те да се накланят.
Не
Носеща
конструкция
HEZ338356
С релсите за плъзгане, разположени на етажи 1, 2
и 3, можете да изтегляте навън изцяло готварските
принадлежности, без те да се накланят. Тройните
решетки не са подходящи за уреди с въртящ се
шиш.
Не
Носеща
конструкция
HEZ338357
С релсите за плъзгане, разположени на етажи 1, 2
и 3, можете да изтегляте навън изцяло готварските
принадлежности, без те да се накланят.
Тройните решетки със стоп механизъм не са
подходящи за уреди с въртящ се шиш.
Не
Телескопични
решетки
Комплект двойни
плъзгащи се
решетки
Комплект тройни
плъзгащи се
решетки
Комплект тройни
плъзгащи се
докрай решетки
и тави
Комплект тройни
плъзгащи се
докрай решетки
и тави със стоп
функция
Можете да оборудвате с него вашата фурна. Той
ще филтрира частиците мазнини в изпаренията и
намалява миризмите.
Не
Филтър за
изпарения
-
Вграден готвач
на пара
-
HEZ24D300
За по-здравословно приготване на риба и
зеленчуци.
Не
Стъклена тава
-
HEZ336000
Дълбока тава за печене от стъкло. Става и като
съд за сервиране.
Не
HEZ329000
Да
Само за уреди чиято втора цифра в модела е 6, 7
или 8. (напр.HBA78B750)
268
bg
Обслужване на клиенти – аксесоари
В сервиза за обслужване на клиенти, в специализираната търговска мрежа или по
интернет в електронния магазин за отделни държави можете да закупите допълнително
подходящи почистващи и поддръжни средства или други принадлежности за Вашите
домакински уреди. За това е нужно да посочите съответния номер на артикула.
Кърпа за почистване
на повърхности от
благородна стомана
Артикул номер
311134
Намалява отлагането на мръсотия. Чрез
импрегнирането със специално масло повърхностите на
стоманените уреди са оптимално чисти.
Гел за почистване на
фурната и грила
Артикул номер
463582
За почистване на камерата на фурната. Гелът е без мирис.
Микрофазерна кърпа с
клетъчна конструкция
Артикул номер
460770
Особено подходяща за почистване на чувствителни
повърхности като например стъкло, стъклокерамика,
благородна стомана или алуминий. Микрофазерната
кърпа отстранява лесно водни и мастни мръсотии.
Предпазител за вратата
Артикул номер
612594
За да не могат деца да отворят вратата на фурната.
Според модела на вратата предпазителят се
завинтва по различен начин. Обърнете внимание на
притурката към него.
Преди първото
използване
В тази глава ще намерите всичко, което
трябва да направите, преди да сготвите за
първи път.
• Настройте часа
• при нужда променете езика на дисплея
• загрейте фурната
• почистете аксесоарите
• прочетете инструкциите за
безопасност в началото на книжката
Те са много важни
Задаване на точното време
След включването на уреда на най-горния
ред на дисплея се появява надписът
„Основни настройки”. Настройте времето
и при нужда езика, на който да се изписва
текстът. По подразбиране е немски. .
Slika
8
Настройване на часа и промяна на езика
1. С въртящия се ключ изберете точното
време.
2. С бутона X в дясното поле за
настройки сменете на „Избери език:
немски”
3. С въртящия се ключ изберете желания
език. Можете да изберете между 30
езика
4. Натиснете бутона 0 .
Езикът и часът са запаметени. Актуалното
време ще се изпише на дисплея.
Забележка: Можете да смените езика
по всяко време. Виж глава Основни
настройки.
Загряване на фурната
За да отстраните мириса на нов уред, загрейте
уреда в затворено и празно състояние.
Внимавайте да не са останали никакви
остатъци от опаковката на фурната, напр.
топчета стиропор.
Проветрете кухнята, докато фурната се нагрява.
Настройте вида нагряване на Нагряване Горе/
Долу при температура 240 ºС.
%
1. Натиснете бутона
. Появява се
началният надпис с описанието на
бутоните.
2. Веднага натиснете бутон !. На
най-горният ред се появява надпис
„Видове нагряване”.По подразбиране
се предлагат вид нагряване 3D-горещ
269
bg
въздух и 160 ºС. Скобите са отляво и
отдясно на вида нагряване.
Със селектора променете вида
нагряване на нагряване горе/долу.
С бутона X преминете към
температура. Скобите са отляво и
отдясно на температурата.
Със селектора променете
температурата на 240 ºС.
Натиснете бутона n . Работата
започва. Надписът „Видове нагряване”
избледнява
7. След 60 минути изключете фурната с
бутона % .
Колонките на температрата ви показват
остатъчната топлина.
Включване и
изключване на фурната
Ако след няколко секунди не сте избрали
вид на работа, по подразбиране се избира
видът на нагорещяване 3D-горещ въздух,
160ºС.
3.
4.
5.
6.
С бутона % включвате и изключвате фурната.
Включване
Натиснете бутона % .
Появява се началният надпис с описанието
на бутоните.
Slika 9
Изберете желания режим на работа:

! Бутон = вид нагряване

` Бутон = програма

q Бутон = самопочистване

f Бутон = Запаметена в паметта настройка
Почистване на аксесоарите
Преди да използвате аксесоарите за първи
път, ги почистете внимателно със сапунена
вода и мека кърпа.
Slika
10
По всяко време можете да изберете друг
вид на работа.
Как да настройвате, можете да прочетете в
отделните глави.
Изключване
Натиснете бутона % . Фурната се
изключва, часът се появава на дисплея.
Настройване на фурната
В тази глава можете да прочетете
 кои видове нагряване са на
разположение за Вашата фурна
 как да настроите вид нагряване и
температура
 Как да изберете ястие от
препоръчителните настройки
 и как да настроите бързото загряване
Видове нагряване
За Вашата фурна са на разположение
голям избор от видове нагряване. Така
можете да изберете оптималният начин на
приготвяне за всяко ястие.
270
Вид нагряване
и област на
температурата
Употреба
3D-горещ въздух
30-275 ºС
За сладки и сладкиши на един
до три етажа. Вентилаторът
разпределя топлината на
кръговото нагорещително тяло
в задната стена по равно в
камерата на фурната.
Еко горещ въздух
30-275 ºС
За сладки и сладкиши,
суфлета, замразени и
полуготови храни, месо
и риба на един етаж без
предварително загряване.
Вентилаторът разпределя
топлината от кръговия
нагревател равномерно в
камерата.
bg
Вид нагряване
и област на
температурата
Употреба
Вид нагряване
и област на
температурата
Нагряване Горе/
Долу
30-300 ºС
За сладкиши, суфлета и месо
за печене на парчета нетлъсто
месо на един етаж, например
говеждо или дивеч. Топлината
идва поравно отгоре и отдолу.
Варене на крехко
месо
70-90 ºС
За бавно варене на крехки
месни хапки. Топлината
се отделя при понижена
температура равномерно
отгоре и отдолу.
Хидропечене
30-300 ºС
За сладкиши с мая, напр.
Хляб, хлебчета или плетени
кравайчета и за сладкиши от
варено тесто, напр. Еклери
или бишкоти. Топлината идва
поравно отгоре и отдолу.
Влагата от продуктите остава
като водна пара в камерата на
фурната.
Размразяване
30-60 ºС
За размразяване напр. на риба,
птиче месо, хляб и сладки.
Вентилаторът завихря горещия
въздух около яденето.
Затопляне
30-70 ºС
За затопляне на съдове, напр.
от порцелан или стъкло.
Запазване на
топлината
60-100 ºС
За запазване топли съдовете
за варене.
Preporučena
podešavanja
Preporučena podešavanja za
brojna jela
Степени за пица
30-275 ºС
За бързо приготвяне на
дълбоко замразени храни без
предварително загряване,
напр. Пица, пържени картофи
или щрудел. Топлината
идва отдолу и от кръговото
нагорещително тяло в задната
стена.
Intenzivna toplota
30-300 °C
Za jela sa hrskavom koricom.
Toplota dolazi odozgo, a posebno
intenzivno odozdo.
Нагряване Долу
30-300 ºС
За консервиране и запичане
или загаряне.
Топлината идва отдолу.
Грил с
циркулиращ
въздух
30-300 ºС
За печене на месо, птиче и
цели риби. Нагорещителното
тяло на грила и вентилаторът
се включват и изключват,
редувайки се. Вентилаторът
завихря горещия въздух около
яденето.
Грил, голяма
площ
Степени на
грила:
1 (слаба),
2 (средна), 3
(силна)
За печене на стекове,
наденички, тост и парчета риба
в малки количества. Цялата
площ под нагорещителното
тяло на грила се нажежава.
Грил, малка площ
1 (слаба),
2 (средна), 3
(силна)
За печене на стекове,
наденички, тост и парчета
риба. Средната част на
нагорещителното тяло на грила
се нажежава.
Употреба
* Vrsta zagrevanja sa kojom je utvrđena klasa energetske
efikasnosti po standardu EN50304.
Настройване на вида нагряване и
температурата
Пуснете фурната с бутона ! . На дисплея
по подразбиране е зададено 3D-горещ
въздух, 160ºС.
Можете веднага да стартирате тази
настройка с бутона n .
Ако искате да настроите друг вид нагряване
и температура, действайте както следва:
Пример на картинките: Настройване на
Нагряване Горе/Долу, 185 0С
1. Със селектора изберете желания вид
нагряване.
Slika
11
2. С бутона X преминете към температура.
Slika
12
3. Със селектора настройте температурата.
Slika
13
Натиснете бутона n .
Работата започва. На дисплея светва
* Вид нагряване, с което класът на енергийна
ефективност е определен на EN50304.
Slika
271
14
bg
Когато ястието е готово, изключете фурната температурата и продължителността.
с бутона % или наново изберете режим на Видът нагряване е строго определен.
работа и задайте настройки.
Има няколко възможни нива на поставяне
на ястията. Изпробвайте ги. Разгледайте
Междувременно отваряне на вратата на
разнообразието на ястия.
фурната
Работата временно спира. След затваряне Избор на ястие
на вратата процесът продължава.
1. Натиснете бутона ! .
На дисплея по подразбиране се
Задържане на процеса
появява 3D-горещ въздух, 160ºС.
Натиснете бутона n . Фурната е в
2. Завъртете въртящия се ключ наляво
състояние на пауза. Символът n мига.
на Препоръчителна настройки.
Натиснете отново бутона n , процесът
3. С бутона X сменете на първата
продължава.
категория ястия и изберете желаната
категория с въртящия се ключ. С
Промяна на температурата или степента
бутона X сменете на следващото
на грила
ниво. С въртящия се ключ изберете
Възможно е по всяко време. Със селектора
от новопоявилия се подбор. Накрая
променете температурата или степента на грила.
се появява настройката за избраното
ястие.
Прекъсване на процеса
4. Натиснете бутона n .
Задръжте бутона n натиснат, докато се
Започва
работа.
Предварително
появи 3D-горещ въздух, 160ºС. Можете да
зададената
продължителност
задавате нови настройки.
започва да се отброява в лентата за
състоянието.
Извикване на информация
Натиснете кратко бутона ° . Настоящата
Край на продължителността
температура във фурната се показва за
Чува се сигнал. Фурната повече не се
кратко на дисплея. За да извикате която
нагорещява. В лентата за състояние е
и да е друга информация използвайте
изписано 0:00. Можете преждевременно
програматора
. Ще получите информация да изключите сигнала с бутона 0 .
за температурата на нагряване, вида
нагряване, нивото на печене и аксесоарите.
Промяна на температурата или
степените на грила
Задаване на продължителност
Температурата или степените на грила
Вж. глава Времеви функции, задаване на
можете ì да промените с въртящия се ключ.
продължителност.
Промяна на продължителността
Отлагане на края
Натиснете бутона 0 и с бутона
Вж. глава Времеви функции, отлагане на края. сменете на Продължителност. Променете я
с въртящия се ключ. Натиснете бутона 0 .
Препоръчителни настройки
Когато избирате ястие от настройките по
Извикване на информация
подразбиране, оптималните стойности на
Натиснете кратко бутона ° . За всяка
настройките са предварително зададени.
информация натискайте кратко бутона
.
Можете да избирате от много различни
категории. Ще намерите голямо
Отлагане на края
разнообразие на ястия: сладки, хляб,
Вж. глава Настройки на време, отлагане
птиче месо, месо, риба, дивеч до суфлета
на края.
и готови продукти. Можете да променяте
272
bg
Настройване на бързото
нагряване
Бързото нагряване не е подходящо за
всички видове нагряване.
Подходящи видове загряване
 3D-горещ въздух
 Нагряване Горе/Долу
 ХидроПечене
 Пица
 Интензивно нагряване
Подходящи температури
Бързото загряване не функционира, когато
настроената температура е под 100ºС.
Ако температурата в камерата на фурната
е незначително по-ниска от настроената
температура, бързото загряване не е
нужно. То няма да се включи.
Настройване на бързото нагряване
Натиснете бутона за бързо загряване c .
В лентата за състоянието се показва
символът c . Колонките за контрола на
температурата се напълват.
Бързото загряване приключва, когато
колонките са напълнени. Ще чуете кратък
сигнал. Символът c изчезва. Поставете
ястието във фурната.
Указания
 Когато променяте вида загряване,
бързото загряване се прекратява.
 Настроената продължителност
започва да тече независимо от бързото
загряване веднага след стартирането.
 По време на бързото загряване с
бутона
можете да извикате
актуалната температура в камерата на
фурната.
 За да бъде ястието опечено
равномерно, поставете го във
фурната, едва когато бързото
загряване приключи.
Прекъсване на бързото загряване
Натиснете бутона c . Символът изчезва.
Времеви функции
Извикайте менюто Времеви функции с
желаната функция. Областта за настройки
бутона 0 . Възможни са следните функции: е светло с тъмен шрифт.
3. Със селектора 0 настройте времето или
Когато фурната е изключена:
продължителността.
 Настройване на алармата
 Настройване на часа
По-надолу ще Ви бъде обяснено как да
настроите всяка отделна функция.
Когато фурната е включена:
 Настройване на алармата
Настройване на
 Настройване на продължителността
продължителността
 Отлагане на края
Времеви функции – кратко
обяснение
1. Отворете менюто с бутона 0 .
2. С бутоните X или Y сменете на
Когато настройвате продължителността
(времето за печене) за Вашето ястие,
процесът на работа автоматично спира след
това време. Фурната не се натрява повече.
Предпоставка: Да са настроени вид
нагряване и температура.
273
bg
Пример от картинката: Настройка за
Нагряване Горе/Долу, 180 ºС,
 много програми
 и при самопочистване
Продължителност 45 минути.
Пример: Слагате ядене във фурната в
9:30 ч. Процесът трае 45 мин и в 10:15 ч.
яденето е готово. Вие обаче искате то да е
готово в 12:45 мин.
1. Натиснете бутона 0
.
Менюто Времеви функции се отваря.
Slika
15
2. С бутон настройте продължителността.
Slika
16
3. Натиснете бутона 0 .
Менюто Времеви функции се затваря.
4. Ако процесът още не е започнал,
натиснете бутона n .
Продължителността започва да тече
видимо.
Край на продължителността
Чува се сигнал. Фурната повече не се
нагорещява. В лентата за състояние е
изписана продължителност 0:00. Можете
да преждевременно да изключите сигнала
с бутона 0 .
Прекъсване на продължителността
Отворете менюто с бутона 0 . С
бутона 0 сменете на Продължителност и
настройте продължителността посредством
селектора на 0:00. На дисплея се показват
зададеният вид загряване и температура.
Натиснете бутона 0 , за да затворите
менюто.
Промяна на продължителността
Отложете времето за приключване от
10:15 ч. на 12:45 ч. Фурната ще бъде на
изчакваща позиция. Процесът ще започне в
12:00 ч. и в 12:45 ще бъде приключил.
Моля, обърнете внимание, че малотрайни
продукти не трябва да стоят твърде дълго
във фурната
Отлагане на края
Предпоставка: Настроеният процес не е
започнал. Зададена е продължителност.
Менюто Времеви функции е отворено.
1.
С бутона 0 сменете на Време за
приключване. X
Slika
17
2. Със селектора отложете крайното
време за по-късно.
Slika 18
3. С бутона 0 затворете менюто
Времеви функции.
4. Потвърдете с бутона 0 .
Фурната е в чакаща позиция n . В
лентата за състоянието се показва времето
за приключване. Продължителността
започва да тече и се показва в лентата за
състоянието.
Отворете менюто с бутона 0 . С бутона или
сменете на Продължителност
Край на продължителността
и я променете я със селектора. Затворете
Чува се сигнал. Фурната повече не се
менюто с бутона 0 .
нагорещява. В лентата за състояние
е изписана продължителност 0:00:00.
Отлагане на времето за приключване
Можете да преждевременно да изключите
Отлагането на времето за приключване е
сигнала с бутона 0 .
възможно при:
 всички видове нагряване
Коригиране на времето за приключване
274
bg
Това е възможно дотогава, докогато
фурната е в чакаща позиция. Отворето
менюто с бутона 0 , с бутоните X или
сменете на Време за приключване и със
селектора коригирайте времето. Затворете
менюто с бутон 0 .
Промяна на изтичащото време
С бутона 0 отворете менюто Настройки
на времето и в следващите секунди с 0
въртящия се ключ променете изтичащото
време за алармата. Затворете менюто с
бутона 0 .
Прекъсване на времето за приключване
Настройване на часа
За да настроите или промените часа,
фурната трябва да е изключена.
Това е възможно дотогава, докогато
фурната е в чакаща позиция. Отворето
менюто с бутона 0 , натиснете бутон X
и настройте времето за приключване с
програматора. Затворете менюто с 0 .
След спиране на тока
След прекъсване на тока в лентата за
състоянието се показва 0:00. Настройте
текущото време.
Настройване на алармата
Алармата работи независимо от фурната.
Можете да я използвате за будилник в
кухнята и да я настроите по всяко време.
1. Натиснете бутона 0 .
Менюто Настройки на времето се отваря.
2. С въртящия се ключ изберете времето за
изтичане на алармата.
3. С бутона 0 затворето менюто.
Дисплеят се сменя в предходното
състояние. Показва се символът за
алармата и изтичащото време.
1. Натиснете бутона 0 . На дисплея се
появява и 0:00.
2. Настройте текущото време с
програматора.
Часът се показва на дисплея.
Промяна на часа
Когато искате да промените времето, напр.
при промяна от лятно на зимно.
1. Натиснете бутона 0 .
Менюто Времеви функции се отваря.
2. С бутона X сменете на Точно време .
3.променето часа със селектора
4. Натиснете бутона 0 .
Менюто Времеви функции се затваря.
След изтичане на времето
Чува се сигнал. На дисплея се показва
U 0:00. С бутона можете преждевременно
Промяна на показателя за часа
да изключите сигнала. Затворете менюто
Можете да промените този показател,
Настройки на времето с бутона 0 .
така, че точното време да се показва по
друг начин –затъмнен. Вж. глава Главни
Прекратяване на изтичащото време
настройки.
С бутона 0 отворете менюто Настройки
на времето и върнете времето обратно на
0:00. Затворете менюто с бутона 0 .
Памет
С помощта на паметта можете да
запаметите настройките на дадено ястие и
да ги извикате по всяко време.
Паметта има смисъл, ако особено често
приготвяте дадено ястие.
Настройки в паметта
Самопочистването не може да бъде
запаметено.
275
bg
1. Настройте вид нагряване, температура
и евентуално продължителност за
желаното ястие. Не стартирайте
процеса. Ако искате да запаметите
програма: Изберете и настройте
дадена програма, докато се появи
продължителността. Не стартирайте.
2. Дръжте натиснат бутона f , докато
на дисплея се появи „Настройка
запаметена”. Настройката е
запаметена и може веднага да се
стартира.
Стартиране на паметта
По всяко време можете да стартирате
запаметените настройки за Вашето ястие.
1. Натиснете кратко бутона f .
Запаметените настройки се показват. Ако
се появи „настройката е празна”, значи
няма запаметена настройка. Запаметете
първо желаната настройка както е описано.
2. Натиснете бутона n .
Настройката в паметта се стартира.
Запаметяване на друга настройка
Промяна на настройките
Възможно е по всяко време. Когато
следващия път стартирате паметта, отново
се появява първоначало запаметената
настройка.
Настройте наново и запаметете. Старите
настройки се презаписват.
Настройка за
почивните дни
При тази настройка фурната запазва
температура между 85ºС и 140 ºС при
нагряване Горе/Долу. Можете да зададете
продължителност от 24 до 73 часа.
4. С бутона 0 отворете менюто
Времеви функции и с бутона сменете
на продължителност. По подразбиране
се изписва 27:00 часа.
5. Със селектора задайте желаната
продължителност.
В това време ястията остават топли във
фурната, без да е нужно да я включвате
или изключвате.
6. Натиснете бутона n .
Стартиране на настройката за почивни дни
Настройката за почивните дни стартира.
Времето тече на реда за състояние.
Предпоставка: В главните настройки сте
активирали „Настройка почивни дни: да”.
Вж. глава Главни настройки.
Край на продължителността
Фурната не нагрява повече.
1. Натиснете бутона ! . На дисплея
по подразбиране се изписва 3D-горещ
въздух, 160ºС.
2. Завъртете селектора наляво и
изберете вида нагряване Настройка
почивни дни.
3. С бутона X сменете на Температура
и със селектора настройте
температурата.
Отлагане на края
Отлагането на времето за приключване не
е възможно.
Прекъсване на настройката за
почивните дни
Задръжте натиснат бутона n , докато се
появи 3D-горещ въздух, 160ºС. Можете да
настройвате наново.
276
bg
Защита от деца
За да не отворят децата по погрешка
вратата на фурната или да променят
настройките на течащ процес, е на
разположение защита от деца.
Указание: Въпреки активната защита
от деца можете да изключите фурната с
бутона % или при задържане натиснат
бутона n Можете също и да настроите
алармата, както и да изключите сигналния
звук.
Активиране на защитата
Задръжте бутона D натиснат, докато се
появи символът D . Това трае около 4
секунди.
Контролният панел е заключен.
Премахване на заключването
Задръжте бутона D натиснат, докато
символът H изчезне. Можете отново да
настроите.
Основни настройки
Указание: В таблицата ще намерите всички
основни настройки възможностите за техните
промени. Според оборудването на Вашия уред
на дисплея ще се покажат само тези основни
настройки, които са подходящи за уреда.
Вашият уред притежава различни
настройки, които можете да настроите
според нуждите Ви по всяко време.
Основна настройка
Възможности
Обяснение
Избор на език: немски
Възможни са 29 езика
Език на текста на дисплея
Продължителност на сигналния
звук:средна
среден = 2 минути
къс = 10 секунди
дълъг = 5 минути
Колко дълго време се чува
сигналът след изтичане на
дадена продължителност
Звук на бутоните: изключен
включен
изключен
Потвърдителен тон при натискане
на бутон
*Изключение: При включване и
изключване винаги звучи тон.
Яркост на дисплея: средна
нощ
средна
ден
Осветление на дисплея
Контраст:
напр. по-ярко:
Показване на часа ако фурната не
работи: включен
Включен
изключен
Контраст на дисплея
Индиктор на часа, докато работи
фурната
*Показва се само докато свети
индикатора за остатъчна
температура
277
bg
Основна настройка
Възможности
Обяснение
Лампа на фурната при работа:
включен
Включен
Изключен
Осветление в камерата
Продължаване на работа след
затваряне на вратата: автоматично
автоматично продължаване
изключено
Начин. По който се продължава
работата на уреда след отваряне
и затваряне на вратата.
*продължаване с n
Заключване на вратата+защита от
деца: не
Да
не
Заключване на вратата, когато е
активна защитата от деца.
Индивидуална настройка:
напр. Интензифициране на
резултата от готвенето
Промяна на резултата от
автоматичното готвене
надясно=по-интензивно
наляво=по-слабо
Описание на бутоните: включено
uključen
isključen
Обясненията се появяват след
включване на фурната
3D-Горещ въздух
Предложение: 160оС
От 30 до макс. 275 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Еко горещ въздух
Предложение: 160оС
От 30 до макс. 275 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Горен/долен нагревател
Предложение: 160оС
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Хидропечене
Предложение: 160оС
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Степен пица
Предложение: 200оС
От 30 до макс. 275 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Интензивно нагряване
Предложение: 190оС
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Долен нагревател
Предложение: 150оС
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Grilovanje sa kružećim vazduhom
Predlog: 190°C
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Грил, голяма площ
Предложение: силен
Силен
Среден
Слаб
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Грил с въртящ се шиш
Предложение: 250оС
От 30 до макс. 300 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
278
bg
Основна настройка
Възможности
Обяснение
Грил, малка площ
Предложение: силен
Силен
Среден
Слаб
Дълготрайна промяна на
предложението за степен на
печене
Задушаване
Предложение: 80оС
От 70 до макс. 90 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Размразяване
Предложение: 30оС
От 30 до макс. 60 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Предварително загряване
Предложение: 50оС
От 30 до макс. 70 оС
Дълготрайна промяна на
предложението за температура
Održavanje toplote
Predlog:70 °C
Od 60 do maksimalno 100°C
Trajno promeniti predloženi stepen
vrste zagrevanja
Охлаждащ вентилатор
дължителност: средна
кратка
средна
дълга
много дълга
Придължителност на работата на
охлаждашият вентилатор
Самопочистваща система:не
Не
Да
Опция индикираща дали в уреда
са вградени самопочистващи
стени и панел=дали има
самопочистваша система
Телескопична система за
захващане: не
Не
Да
Опция индикираща дали в
уреда е вградено телескопично
окачване
Програма за почивните дни: не
Не
Да
Вж глава Програма за почивни
дни
Фабрични настройки: не
Не
Да
Връщане на всички настройки
към началното състояние
Промяна на основните настройки
Предпоставка: фурната трябва да е
изключена.
Пример: Промяна на основната настройка
Продължителност сигналния тон от среден
на къс.
1. Задръжте натиснат бутона ° около
4 сек., докато се покаже надписа „Фабрични настройки” и първата фабрична
настройка „Изборнна език: немски” се
появи.
2. С бутон X изберете желаната настройка
3. със селектора променете стойността.
4. Сега можете да промените други главни настройки. За това сменете с бутона X или Y на желаната настройка и сменете стойността и с програматора.
° ,
5. Задръжте натиснат бутона
докато се покаже индикатора за часа.
Това трае приблизително 4 секунди.
Всички промени са запаметени.
Прекъсване
Натиснете бутона % . Промените не са
възприети.
279
bg
Автоматично изключване
Вашата фурна притежава функция за
автоматично изключване. Тя се активира,
когато не е зададена продължителност и за
дълго време настройките не са променяни.
Кога ще се случи това зависи от настроената
температура или степента на грила.
работа е прекъснат”. З Работата на уреда
се прекъсва. За да изчистите текста,
натиснете който и да е бутон. Можете
наново да настройвате.
Указание: Ако е зададена
продължителност, след изтичането фурната
повече не нагрява. Автоматичната функция
за изключване не е нужна.
Изключване активирано
На дисплея се появява „Процесът на
Система за
самопочистване
При самопочистването фурната се нагрява
до около 500ºС. По този начин изгарят
остатъците от месо и остава само да
изчистите пепелта от камерата на фурната.
Можете да избирате между три степени.
Степен
Ниво на
почистването
1
2
3
Леко
Средно
Интензивно
•
Продължителност
опитвайте да отваряте вратата или да
я насилвате с ръка.оставете уреда да
изстине. Дръжте децата далеч.
Фурната се нагрява много силно отвън
по време на самопочистването. Не
докосвайте вратата на уреда. Оставете
уреда да изстине. Дръжте децата далеч.
Опасност от пожар!
Фурната се нагрява много отвън. Обърнете
Около 1 час и 30 минути
внимание на това, фурната да бъде
Около 2 часа
непокрита от предната си страна. Никога
не оставяйте запалими вещи, като наприме
Колкото са по-напластени и по-стари кърпи за бърсане, да висят на дръжката на
замърсяванията, толкова по-висока трябва вратата. Дръжте предната част на уреда
да е степента на почистването. Достатъчно свободна.
е да почиствате камерата на всеки 2-3
месеца. Едно почистване изразходва само
Преди самопочистването
около 2,5-4,7 киловатчаса.
Камерата на фурната трябва да е празна.
Извадете принадлежностите, съдовете и
Важни съвети
релсите за плъзгане. Как да откачите релсите,
За вашата сигурност вратата на фурната се
прочетете в глава Грижа и почистване.
заключва автоматично. Можете отново да я
Почистете вратата на фурната и ъглите на
отворите, едва когато камерата е по-охладена и
камерата в областта на уплътнението. Не
символът за затваряне на дисплея е изчезнал.
стържете уплътненията.
По време на самопочистването лампата на
фурната не свети.
Опасност от пожар!
Свободни остатъци от храна, мазнини и сок от
Опасност от пожар!
месото могат да се възпламенят. Избършете
камерата на фурната с влажна кърпа.
• Камерата се нагрява много силно по
време на самопочистването. Не се
Почистване на принадлежностите
Около 1 час и 15 минути
280
bg
Съдовете са неподходящи за
самопочистване. Извадете ги от фурната. Ако
искате да почиствате и съдовете си можете
да закупите поставка за съдове от сервиза.
С поставката ще можете да почиствате
емайлираните съдове без незалепващо
покритие като напр. универсалната тава. Не
почиствайте повече от един съд.
Неемайлираните аксесоари нато
например скарата не са подходящи за
самопочистване. Извадете ги от фурната.
Вратата на фурната се заключва малко
след старта. Символът за заключено
свети. Едва когато символът изчезне,
вратата на фурната може отново да се
отвори.
Опасност от тежки здравословни
вреди!
Никога не чистете заедно с фурната тави за
печене и форми с незалепващо покритие.
Заради високата горещина покритието се
разрушава и се образуват отровни газове.
Държачите на принадлежности се поставят
отляво и отдясно
Slika
19
20
Прекъсване на почистването
С бутона % изключвате фурната. Вратата
на фурната може да се отвори, едва когато
символът H изчезне.
Настройване степените на
почистване
1. Натиснете бутона q . По
подразбиране се показва степен
на почистване 3. Можете веднага
да стартирате самопочистването с
бутона n
. Ако искате да
промените степента:
2. С въртящия се ключ изберете желаната
степен на почистване.
3. Стартирайте почистването с n .
След края на почистването
Фурната не се нагрява повече. В лентата за
състоянието се изписва 0:00:00
Вратата на фурната може да се отвори,
едва когато символът H изчезне.
Коригиране на степента на почистване
След старта степента на почистване не
може повече да се променя.
Почистването да става през нощта
За да можете да използвате фурната през
целия ден, отложете края на почистването
за през нощта. Вж. глава Настройки на
времето, Отлагане на края.
След самопочистването
Когато камерата на фурната е охладена,
избършете останалата пепел с влажна
кърпа.
Грижа и почистване
фурната, които се виждат като
При старателна грижа и почистване Вашата
ивици, представляват отражение на
готварска печка ще остане дълго време
светлината от лампата на фурната.
хубава и функционална. Как правилно да
се грижите и да почиствате фурната Ви, ще  Повърхностната част на емайла изгаря
при много висока температура. При това
ви обясним тук.
могат да се появят малки промени в
Указания
цвета. Това е нормално и няма влияние
 Различни материали като стъкло,
върху функционалността.Кантовете на
пластмаса или метал дават като
по-тънките тави не могат да се емайлират.
резултат малки промени в цвета на
Затова те могат да бъдат грапави.
предната фасада на фурната.
Защитата от корозия не се нарушава.
 Сенки по стъклото на вратата на
281
bg
Средства за почистване
Топла сапунена вода или
оцетна вода:
Почистете с кърпа за
бърсане.
За да не се навредят различните
повърхности чрез неподходящи почистващи
средства, обърнете внимание на данните в
таблицата. Не използвайте
 остри или абразивни почистващи
средства
 силно алкохолни почистващи средства
 твърди абразивни възглавнички или
гъби за почистване
 почистващи препарати под високо
налягане или с пара
Преди употреба измийте добре новите
кърпи за бърсане.
Област
Почистващо средство
Фасада на
фурната
Топла сапунена вода:
Почистете с кърпа за бърсане
и след това попийте с по-мека
кърпа.
Не използвайте препарати или
други средства за стъкло.
Стомана
Топла сапунена вода:
Почистете с кърпа за
бърсане и след това попийте
с по-мека кърпа.
Отстранете непременно
петната от варовик, мазнини,
нишесте, белтък. Под
тях може да се образува
корозия. В сервиза за
обслужване на криенти или
в специализираната мрежа
се продават специални
почистващи средства
за стомана, подходящи
за топли повърхности.
Нанесете съвсем тънък слой
от препарата с мека кърпа.
Стъкло на
вратата
Почистващи средства за стъкло:
Почистете с мека кърпа за
бърсане.
Не използвайте нож за
стъргане.
Покритие на
вратата
Почистващи средства за
стомана (налични в сервиза
за клиенти или в търговската
мрежа):
Обърнете внимание на
инструкциите на производителя.
Камера на
фурната
При силно замърсяване
използвайте метална гъба
от стомана или препарат за
почистване на фурната.
Най-добре използвайте
самопочистването.
Прочетете глава
Самопочистване!
Стъклено покритие
на лампата на
фурната
Топла сапунена вода:
Почистете с кърпа за бърсане.
Носеща
конструкция
Топла сапунена вода:
Намокрете и почистете с кърпа
за бърсане или четка.
Телескопично
окачване
Топла сапунена вода:
Намокрете и почистете с
кърпа за бърсане или четка.
Не накисвайте, не
мийте в съдомиална
и не почиствайте със
самопочистването на
фурната. Механизмите ще
се повредят и ще блокират.
Принадлежности
Топла сапунена вода:
Намокрете и почистете с кърпа
за бърсане или четка
Откачане и закачане на
носещите конструкции
За почистване можете да извадите
носещите конструкции. Фурната трябва да
е охладена.
Откачане на носещите конструкции
1. Повдигнете решетката отпред нагоре
2. и я откачете (Фиг. A).
3. След това издърпайте цялата носеща
конструкция напред
4. и я извадете (Фиг. B).
Slika
21
Почистете носещите конструкции с почистващо средство и гъба за бърсане. При упорити замърсявания използвайте четка.
282
bg
Закачане на носещите конструкции
1. Първо вкарайте решетката в задната
втулка и леко я натиснете надолу (Фиг. A).
2. и след това я закачете за предната
втулка (Фиг. B).
22
Slika
Носещите конструкции застават отляво и
отдясно. Издатината трябва винаги да е
надолу.
1.
Откачане и закачане на
вратата на фурната
Опасност от нараняване!
Ако вратата падне незабелязано или
някой шарнир се затвори, не посягайте
към шарнира. Обадете се на сервиза за
обслужване на клиенти.
За да почистите и извадите стъклото на
вратата, можете да откачите вратата на
фурната.
Шарнирите на вратата имат по един заключващ лост. Когато заключващите лостове за
затворени (Фиг. A), вратата на фурната е
блокирана. Тя не може да бъде откачена.
Когато заключващите лостове за откачане
на вратата за отворени (Фиг. B), шарнирите
са блокирани. Не можете да затворите.
Slika
23
Опасност от нараняване!
Ако шарнирите не са блокирани, затворете
с голяма сила. Внимавайте, защото заключващите лостове винаги са напълно затворени, съответно при откачане на вратата са
напълно отворени.
Откачане на вратата
1. Отворете изцяло вратата
2. Отворете двата заключващи лоста
отляво и отдясно (Фиг. A).
3. Затворете вратата, докато се чуе
чукване. С две ръце хванете отляво
и отдясно. Затворете още малко и я
При закачане на вратата внимавайте
двата шарнира да попаднат точно в
отворите (Фиг. A).
4. Резката на шарнирите трябва да се
напасне и от двете страни (Фиг. B).
5. 3. Затворете отново двата заключващи
лоста (Фиг. C). Затворете вратата на
фурната.
Slika 25
Сваляне покрива на вратата
Покривът на вратата на фурната може да
се оцвети. За основно почистване можете
да го свалите.
1. Отворете изцяло вратата.
2. Отвинтете покрива на вратата. За това
развъртете винтовете отляво и отдясно
(Картина А).
3. Свалете покрива (Картина B).
Slika
26
Моля, обърнете внимание, че вратата на
фурната не се затваря, докато покривът
е махнат. Вътрешното стъкло може да се
отстрани.
Почистете покрива с препарат за
почистване на стоманени повърхности.
4. Поставете покрива отново и го завинтете.
5. Затворете вратата на фурната.
Изваждане и поставяне на стъклото на
вратата
За по-добро почистване можете да
извадите стъклата на вратата на фурната.
При изваждане на вътрешните
24
Slika
стъкла внимавайте затова, в каква
последователност го правите. За да
Закачане на вратата
поставите отново стъклата в правилната
последователност, се ориентирайте по
Вратата на фурната се закача в обърната
съответния номер, който се намира върху
последователност.
стъклото
283
издърпайте (Фиг. B).
bg
Изваждане
Вграждане
1. Откачете вратата на фурната и я сложете да лежи върфу кърпа с дръжката
надолу.
2. Отвинтете покрива отгоре на вратата.
За това развъртете винтовете отляво и
отдясно (Фиг. A).
3. Повдигнете най-горното стъкло и го
издърпайте (Фиг. B).
4. Отвийте и отстранете двете скобички в
ляво и дясно (Фиг.C). Свалете средното
стъкло.
Внимавайте при поставянето надписът
“Right above” долу вляво на двете стъкла да
е с главата надолу.
1. Пъхнете долното стъклото косо надолу. (Фиг. А)
2. Поставете средното стъкло (Фиг. В).
Slika 28
3. Внимавайте при поставянето надписът
“Right above” долу вляво на двете стъкла да е с главата надолу.
4. Поставете обратно скобичките вляво и
вдясно При това напаснете перата над
дупките и завийте (Фиг. С).
5. Вкарайте най-горното стъкло косо надолу.
Гладката повърхност трябва да е навън.
6. Поставете и завийте покритието.
Slika
27
Почистете стъклата с препарат за стъкло и
мека кърпа.
Не използвайте силни или абразивни
препарати и шпатули за витрокерамика.
Можете да повредите стъклото.
използвайте фурната едва, когато
стъклата са монтирани правилно
Какво да правим при
проблем?
Ако някога се появи проблем, той найвероятно се дължи на нещо незначително.
Преди да се обадите на сервиза за
обслужване на клиенти, моля, опитайте с
помощта на таблицата сами да отстраните
смущението.
Таблица с проблеми
Ако някога дадено ястие не се получи
оптимално, вижте глава Тествано за Вас в
готварското ни студио. Там ще намерите
много съвети и трикове за готвене.
Опасност от токов удар!
Неправилните ремонтни дейности са опасни. Само лицензиран техник може да извършва ремонтни работи.
Проблем
Вероятна причина
Отстраняване/Съвет
Уредът не работи.
Пролем с бушона.
Вижте в електрическото табло дали
бушоните са наред.
В лентата за
състоянието се
изписва “Час 00:00”
Часът не е верен.
Спиране на тока.
Задайте актuалното време и
натиснете бутон 0
284
bg
Проблем
Вероятна причина
Отстраняване/Съвет
Вратата на фурната
не се отваря. На
дисплея пише “Час
00:00” Часът не е
верен.
Спиране на тока по време на
самопочистването
Задайте актuалното време и
натиснете бутон 0 , Изчакайте да
изстине фурната. Символът H ще
изгасне. Можете да отворите вратата.
Фурната не нагрява
или избраният вид
нагряване не може да
се настрои.
Видът нагряване не е разпознат.
Настройте го още веднъж.
Фурната не нагрява.
На дисплея е
изписано „Demo”.
Фурната е в Demo-режим.
Изключете бушона в електрическото
табло и след около 20 сек. Отново
го включете. В следващите 2 минути
задръжте натиснат бутона D за 4
секунди, докато надписът “Demo” в
лентата за състоянието изчезне.
На дисплея
е изписано
„автоматично
изключване”
Автоматичното изключване
е активирано. Фурната се
изключва.
Натиснете произволен бутон.
Текстът изчезва. Можете отново да
настройвате.
Съобщения за грешки с буквата Е
Ако на дисплея се изпише съобщение за
грешка с буквата Е, натиснете бутона 0 . Така съобщението ще се изтрие.
Евентуално може да се окаже, че накрая
Съобщение за
грешка
E011
E115
трябва да настроите отново часа. Ако
съобщението се появи отново, обадете се в
сервиза за клиенти.
При следните съобщения за грешка
евентуално е възможно сами да решите
проблема.
Вероятна причина
Отстраняване/Съвет
Някой бутон е задържан
прекалено дълго или е заседнал.
Натиснете един по един всички бутони. Проверете дали
бутоните са чисти. Ако съобщението се появи отново,
обадете се в сервиза за клиенти.
Температурата в камерата на
фурната е твърде висока.
Вратата на фурната е заключена. Изчакайте, докато
камерата се охлади. С бутона 0 изтрийте
съобщението за грешка.
Подмяна на крушката на покрива на
фурната
Ако лампата на печката изгори, трябва да
бъде заменена. В сервиза за обслужване
на клиенти или в специализираната
търговска мрежа може да намерите
топлоустойчиви 230V-халогенни лампи,
25 W. Хванете халогенната лампа със
суха кърпа. Така ще удължите живота на
халогенната лампа. Използвайте само
такива лампи.
Опасност от токов удар!
Изключете бушона от електрическото табло.
1. Постелете кърпа за съдове в студената
фурна, за да предотвратите щети.
285
bg
2. Махнете стъкления капак чрез въртене
наляво (Фиг.А). Сменете лампата с
нова от същия тип.
Slika
29
3. Завийте отново стъкления капак.
4. Извадете кърпата за съдове и
включете бушона.
2. Махнете стъкления капак. За това
отворете капака отдолу с ръка. (Фиг.
А) Ако стъкленият капак не се отваря,
използвайте лъжица. Сменете лампата
с нова от същия тип (Фиг. B). При
завиването на лампата внимавайте тя
да е правилно поставена.
3. Поставете отново стъкления капак.
При това внимавайте изпъкналата част
на стъклото да е отдясно. Поставете
стъклото отгоре, а отдолу го натиснете
по-силно (Фиг. С). Стъклото се
фиксира.
Подмяна на лявата крушка на фурната
Ако лампата на печката изгори, трябва да
бъде заменена. В сервиза за обслужване
на клиенти или в специализираната
търговска мрежа може да намерите
топлоустойчиви 230V-халогенни лампи, 25
W лампи. Хванете халогенната лампа със
суха кърпа.
Така ще удължите живота на халогенната
лампа. Използвайте само такива лампи.
Slika
30
4. Извадете кърпата за съдове и
включете бушона.
Стъклен капак
Повреденият стъклен капак трябва да се
подмени. Подходящи стъклени капаци
ще намерите в сервиза за обслужване на
клиенти. Съобщете Е-номера и FD-номера
на Вашия уред.
Опасност от токов удар!
Изключете бушона от електрическото
табло.
1. Постелете кърпа за съдове в студената
фурна, за да предотвратите щети.
Обслужване на клиенти
Когато уредът ви трябва да се ремонтира,
нашият сервиз за клиенти е насреща
за Вас. Винаги ще намерим подходящо
решение, също и за да предотвратим
излишни посещения на техник.
Е-номер и FD-номер
Когато се свържете с обслужването за
клиенти, моля, назовете Е-номера и
FD-номера на Вашия уред. Табелката с
номерата ще намерите вдясно, страни
от вратата на фурната. За да не се
налага да търсите дълго при нужда, тук
можете да попълните данните на Вашия
уред и телефонния номер на сервиза за
обслужване на клиенти.
Е-номер:
FD-номер:
Обслужване на клиенти
Имайте предвид, че посещението на наши
техници в случай на обслужване заради
възникнал проблем дори по време на
гаранционния срок не е безплатно.
Телефонен номер и адрес на най-близкият
сервиз за обслужване на клиенти ще
намерите тук, съотв. в приложената брошура.
Доверете се на компетенциите на производителя.
Така ще сте сигурни, че ремонтните дейности
се извършват от лицензирани техници, които
са оборудвани с оригинални резервни части за
Вашия домакински уред.
286
bg
Пестене на енергията и
опазването на околната
среда
енергоспестяваща.
 Отваряйте фурната само единствено,
когато е необходимо.
Таблица
В таблицата ще намерите избор от ястия,
които са предназначени за програмата Еко
горещ въздух. Ще получите информация
за температурата и времето на печене.
Можете още да видите и какви съдове и
нива са подходящи.
Температурата и времето за печене
зависят от количеството, качеството
и естеството на продуктите. Затова
Еко горещ въздух
стойностите в таблицата са приблизителни.
Опитайте първо с по-ниската стойност. ПоС енергоефективната програма Еко горещ
ниската температура дава по-равномерен
въздух можете да сготвите едновременно
резултат. Ако е необходимо при следващо
няколко ястия на различни нива.
готвене увеличете малко температурата.
Вентилаторът ще разпръсне равномерно
Слагайте формите и съдовете в средата
топлината от кръговия нагревател.
Печенето, пърженето и задушаването не се на скарата. Ако слагате храна директно на
скарата, винаги поставяйте допълнително
нуждаят от предварително загряване.
универсалната тава на ниво 1. Така в нея
ще се събират соковете и мазнините и фурЗабележка
 Поставяйте ястията в празна и студена ната ще е по-дълго чиста
фурна. Само така програмата е
Вашият нов уред е изключително
енергоспестяващ. Тук ще получите
информация за оптимизираната
енергоспестяваща програма Еко горещ
въздух. Освен това тук ще получите съвети,
как при готвене можете да пестите енергия и
как правилно да се освободите от отпадъците.
Ястия с
Еко горещ въздух
Аксесоар
Ниво
Температура в оС
Времетраене в
минути
Кексово тесто в тава със
суха плънка
Тава
3
170-190
25-35
Кексово тесто във форма
Правоъгълна форма
2
160-180
50-60
2
160-180
20-30
2
160-180
50-60
Сладкиши и печива
Блат за торта, кексово тесто
Фин плодов сладкиш,
кексово тесто
Форма за плодов
сладкиш
Форма с пружина/
пръстен
Тесто с мая в тава със суха
плънка
Тава
3
170-190
25-35
Мраморно тесто в тава със
суха плънка
Тава
3
180-200
20-30
3
170-190
15-25
2
150-170
20-30
Бисквитен блат, 2 яйца
Форма за плодов
сладкиш
Тава
Бисквитена торта, 6 яйца
Тава
2
150-170
40-50
Многолистно тесто
Тава
3
180-200
20-30
Курабийки
Тава
3
130-150
15-25
Сприцовани сладки
Тава
3
140-150
30-45
Парено тесто
Тава
3
210-230
35-45
Бисквитено руло
287
bg
Ястия с
Еко горещ въздух
Аксесоар
Ниво
Температура в оС
Времетраене в
минути
Хлебчета, типово брашно
Тава
3
200-220
20-30
Картофен огретен
Форма за суфле
2
160-180
60-80
Лазаня
Форма за суфле
2
180-200
40-50
Пица, тънък блат
Универсална тава
3
190-210
15-25
Пица, дебел блат
Универсална тава
2
180-200
20-30
Бланширани картофи
Универсална тава
3
200-220
20-30
Пилешки крилца
Универсална тава
3
220-240
20-30
Рибени пръстчета
Универсална тава
3
220-240
10-20
Замразени хлебчета
Универсална тава
3
180-200
10-15
Говеждо печено, 1.5 кг
Затворен съд
2
190-210
130-150
Свинско печено, 1 кг
Отворен съд
2
190-210
110-130
Агнешно печено, 1.5 кг
Отворен съд
2
190-210
110-130
Златоперка, 2 парчета по 750 г
Универсална тава
2
170-190
50-60
Златоперка в солена
коричка, 900 г
Универсална тава
2
170-190
60-70
Универсална тава
2
170-190
60-70
Универсална тава
2
170-190
45-55
Скара и
универсална тав
2+1
190-210
30-40
Суфлета
Дълбокозамразени продукти
Месо
Риба
Щука, 1000 г
Пъстърва, 2 парчета по 500
г всяко
Рибно филе, парчета по 100 г
Пестене на енергия
можете да изключите фурната 10
минути преди края на времето за
печене и да използвате остатъчната
топлина за довършване на печенето.
 Нагрейте фурната предварително само
тогава, когато се изисква в рецептата
или в таблиците на ръководството за
Природосъобразно
употреба.
освобождаване
 Печете само с тъмни, лакирани в черно
или емайлирани форми. Те особено
Освободете се от отпадъците
добре поглъщат топлината.
природосъобразно.
 Отваряйте възможно по-рядко вратата
на фурната по време на варене, печене
Този уред отговаря на
или пържене.
европейската директива 2002/96/
 Печете повече сладкиши най-добре на
EG за износени електрически и
няколко пъти. Фурната е все още топла.
електронни уреди (Waste electrical
Така времето за печене за втория
and electronic equipment - WEEE).
сладкиш е скъсено. Освен това можете
Директивата установява рамките
да поставите 2 правоъгълни форми за
на едно общовалидно за ЕС
печене една до друга.
вземане и използване на стари
 При по-дълги времена на печене
уреди.
288
bg
Автоматични програми
С автоматичните програми съвсем лесно ще
ви се удават пречистени задушени ястия,
сочни печени меса, вкусни ястия от различни
зеленчуци. По този начин си спестявате
обръщането и поливането и така камерата на
фурната остава чиста.
Резултатът от готвенето зависи от качеството на
месото и от големината и вида на съда. Когато
извадите готовото ястие от фурната, използвайте
кърпи за захващане на горещи съдове. Съдовете
са много горещи. Внимавайте при отварянето на
съдовете, излиза гореща пара.
Съдове
Автоматичната програма е подходяща само
за печене в затворен съд. Изключение
прави шунката за печене, покрита с кожичка.
Използвайте само съдове с плътно затварящ
се капак. Имайте предвид указанията на
производителя на съда.
Подходящи съдове
Ние препоръчваме устойчиви на
топлина съдове (до 300ºС) от стъкло или
стъклокерамика. Затворените съдове от
стомана са подходящи при определени
условия. Гланцираната повърхност отразява
топлинните лъчи много силно. Ястието става
по-леко загоряло и по-леко изпечено. Ако
използвате затворен съд от висококачествена
стомана, махнете капака на съда след края на
програмата. Печете месото на Грил, степен 3,
още 8-10 минути. Ако използвате затворени
съдове от емайлирана стомана, чугун или
алуминиева отливка, месото се запича посилно. Добавете малко повече течност.
Неподходящи съдове
Съдове от светъл, гланциран алуминий,
неглазирана глина и съдове с изкуствени
ръкохватки са неподходящи.
Големина на съда
Месото трябва да покрива пода на съда
около две трети. Така ще получите хубава
запечена основа.
Разстоянието между месото и пода трябва
да възлиза поне на 3 см. По време на
печенето месото може да се разтвори.
Подготовка на ястието
Използвайте прясно или замразено месо.
Препоръчваме Ви прясно месо с хладилна
температура.
Изберете подходящ съд.
Претеглете прясното или замразеното месо,
птичето месо или рибата. Точни указания ще
получите в съответните таблици. Трябва да
зададете теглото.
Подправете месото. Подправянето на
замразеното месо е също както при прясното.
При много ястия трябва да се добави течност.
Добавете толкова течност в съда, колкото да
покрие пода с около ½ см. Ако в таблицата пише
„малко” течност, обикновено са нужни 2-3 супени
лъжици. Ако за течност пише „да”, спокойно
може да са повече. Имайте предвид указанията
преди и в таблиците.
Покрийте съда с капак. Поставете го на етаж 2
върху скарата.
При някои ястия отлагането на края не е
възможно. Те са означени със звездичка*.
Поставяйте съдовете винаги в студена камера.
Програми
Птиче месо
Сложете птицата да легне с гърдите нагоре
в затворения съд. Пълнените птици не са
подходящи.
Ако птицата има много бутчета, задайте
неглото на най-тежкото. Бутчетата трябва
да са еднакво тежки.
Пример: 3 пилешки бутчета по 300 g, 320 g
и 400 g.
Настройте теглото на 400 g.
Ако искате да приготвите 2 равни по тегло
пилета в един съд, задайте също както при
бутчетата теглото на най-тежкото..
289
bg
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Пиле, прясно*
0,7-2,0
не
Теглото на месото
Угоена кокошка, прясна*
1,4-2,3
не
Теглото на месото
Патица, прясна*
1,6-2,7
не
Теглото на месото
Гъска, прясна*
2,5-3,5
не
Теглото на месото
Бебе пуйка, прясна*
2,5-3,5
не
Теглото на месото
Пуешки гърди, пресни*
0,5-2,5
много
Теглото на месото
Бутчета, пресни*
напр. пилешки, патешки,
гъши, пуешки.
0,3-1,5
не
Теглото на най-тежкото
бутче
Бутчета, замразени*
напр. пилешки, патешки,
гъши, пуешки.
0,3-1,5
не
Теглото на най-тежкото
бутче
Птиче месо
Месо
количество течност. Можете да използвате
също и течността за марината.
Прибавете толкова течност в съда, колкото
е дадено.
Ростбиф гответе с тлъстината нагоре.
Говеждо месо
При задушено месо добавете средно
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
0,5-3,0
да
Теглото на месото
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Ростбиф, пресен, среден
напр. Филе
0,5-2,5
не
Теглото на месото
Ростбиф, пресен,
английско напр. Филе
0,5-2,5
не
Теглото на месото
Ростбиф, замразен,
предварително сварен
напр. Филе
0,5-2,0
не
Теглото на месото
Мляно месо*
0,3-3,0
не
Общо тегло
Говежди бут
0,5-2,5
Много
Теглото на месото
Говеждо месо
Задушено месо, прясно
напр. първо-осмо ребро,
плешка, рамо, киснато в оцет
говеждо месо
Задушено меко, замразено
напр. първо-осмо ребро,
плешка, рамо, месо за печене
Телешко месо
При Осо буко (ястие от задушени телешки
срезове от подбедрица) добавете средно
количество зеленчуци (целина, домати,
моркови) в съда и разпределете отгоре
срезовете от бута. Добавете при нужда
течност (бульон).
290
bg
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Месо за печене, прясно, нетлъсто
напр. месо от вътрешната страна
на бедрото, бут
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Месо за печене, прясно,
прошарено
напр врат, шия
0,5-3,0
малко
Теглото на месото
Котлет с кост, пресен
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Meso za pečenje, zamrznuto,
vrat, vrh vrata
0,5-2,0
nešto
Теглото на месото
But sa kostima, sveži
0,5-2,5
da
Теглото на месото
Osso buco, npr. goveđa kolenica
sa povrćem
0,5-3,5
da
Теглото на месото
Tелешко месо
Свинско месо
Сложете котлети така в съда, че костите да
са отдолу.
Месо с кожа сложете легнало с кожата
нагоре в съда. Преди готвенето срежете
кожата като решетка, без да засягате
месото.
Програми
Шунка за печене с тлъстина слагайте с
тлъстината нагоре в съда.
Покрийте шунката за печене в отворен съд.
Задайте при печене теглото на месото, а
при рулата – общото тегло.
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Врат, пресен, без кокал
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Врат, пресен, с кокал
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Врат, замразен, без кокал*
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Врат, замразен, с кокал*
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Котлети с кокал, пресни
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Филе, прясно
0,5-2,5
да
Теглото на месото
Рулце
0,5-3,0
да
Общо тегло
Месо за печене с кожа,
прясно Корем
0,5-3,0
не
Теглото на месото
Месо за печене с кожа,
прясно Рамо
0,5-3,0
не
Теглото на месото
Руло*
0,3-3,0
не
Общо тегло
Свинско месо
291
bg
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Леко пушено месо с кокал
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Шунка, прясна, осолена,
варене
1,0-4,0
малко
Теглото на месото
Шунка, прясна, осолена,
покрита*
1,0-4,0
не
Теглото на месото
Област тегло
в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Бут, пресен, без кокал, добре
сварен
0,5-2,5
малко
Теглото на месото
Бут, пресен, без кокал, средно
0,5-2,5
не
Теглото на месото
Бут, пресен, с кокал, добре
сварен
0,5-2,5
малко
Теглото на месото
Бут, замразен, без кокал, добре
сварен*
0,5-2,0
малко
Теглото на месото
Бут, замразен, без кокал, добре
средно*
0,5-2,0
не
Теглото на месото
Бут, замразен, с кокал, добре
средно*
0,5-2,0
малко
Теглото на месото
Руло*
0,3-3,0
не
Общо тегло
Овнешко печено, прясно
Рамо
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Овнешко печено, замразено*
Рамо
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Агнешко и овнешко месо
Задайте при месото за печене и бутчетата
теглото на месото, а при рулата – общото
тегло.
Програми
Агнешко месо
Овнешко месо
Дивеч
Можете да покриете дивечовото месо със
сланина, месото остава сочно, но не става
много силно загоряло. За много добър вкус
можете да маринирате дивечовото месо
преди готвенето през нощта в бито мляко,
Програми
вино или оцет в хладилника.
Ако готвите повече заешки бутчета, задайте
теглото на най-тежкото бутче.
Можете да готвите заек и на порции.
Задайте общото тегло
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Дивеч
Еленско, прясно
Рамо, гърди
292
bg
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Еленско, замразено
Рамо, гърди
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Бут от сърна, без кокал,
пресен
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Бут от сърна, без кокал,
замразен*
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Бут от заек, с кокал, пресен
0,3-0,6
да
Теглото на най-тежкото
бутче
Бут от заек, с кокал,
замразен*
0,3-0,6
да
Теглото на най-тежкото
бутче
Печено месо от глиган,
прясно напр. Рамо, гърди
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Печено месо от глиган,
замразено*
напр. Рамо, гърди
0,5-2,0
да
Теглото на месото
Заек, пресен
0,5-3,0
да
Теглото на месото
Риба
Почистете, подкислете и осолетe рибата по
обичаен начин.
За задушена риба: Налейте в съда течност
до ½ височина, напр. вино или лимонов
сок.
За пържена риба: Обърнете рибата в
брашно и я намажете с разтопено масло.
Цяла риба се прави най-добре, ако е
поставена във вертикална позиция. Това
Програми
означава задната перка да сочи нагоре.
За да стои рибата стабилно, поставете
в коремната област срязан картоф или
малък, устойчив на висока температура
съд.
При готвене на много риби задайте общо
тегло. Рибите обаче трябва да са горе-долу
еднакво големи или еднакво тежки.
Пример: Две пъстърви по 0,6 и 0,5 кг.
Задайте 1,1 кг.
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
Пъстърва, прясна, варена*
Пъстърва, прясна,
пържена*
Бяла риба, прясна,
варена*
Бяла риба, прясна,
пържена*
0,3-1,5
да
Общо тегло
0,3-1,5
не
Общо тегло
0,5-2,0
да
Общо тегло
0,5-2,0
не
Общо тегло
Треска, прясна, варена*
0,5-2,0
да
Общо тегло
Треска, прясна, пържена*
0,5-2,0
не
Общо тегло
Шаран, пресен, варен*
0,8-2,0
да
Общо тегло
Шаран, пресен, пържен*
0,8-2,0
не
Общо тегло
Риба
293
bg
Кълцано месо
Можете да подобрите вкуса на
количеството месо със сирене или кубчета
зеленчуци.
Използвайте прясно кълцано месо.
Задайте общото тегло на кълцаното месо.
Програми
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
От прясно говеждо месо*
0,3-3,0
не
Общо тегло
От прясно свинско месо*
0,3-3,0
не
Общо тегло
От прясно агнешко месо*
0,3-3,0
не
Общо тегло
От прясно смесено месо*
0,3-3,0
не
Общо тегло
Кълцано месо
Яхния
Можете да комбинирате различни видове
месо и пресни зеленчуци.
Нарежете месото на хапки. Пилешките
части използвайте неразкъсани.
Прибавете към месото толкова до двойно
количество зеленчуци.
Пример: При 0,5 кг месо прибавете 0,5 до 1
кг пресни зеленчуци.
Ако месото трябва да е запечено,
прибавете като последен продукт в
затворения съд върху зеленчуците. Ако
искате да е леко запечено, смесете го под
Програми
зеленчуците.
При яхния с месо задайте теглото на
месото. Ако зеленчуците трябва да са помеки, задайте общото тегло.
Подходящи за зеленчукова яхния са
плътни зеленчукови сортове като например
моркови, зелен фасул, бяло зеле, целина
и картофи. Колкото по-малки нарежете
зеленчуците, толкова по-меки ще станат.
За да не станат зеленчуците прекалено
загорели, покрийте ги с течност.
Област тегло в кг
Добавяне на течност
Тегло за въвеждане
С месо
напр. говеждо, свинско,
овнешко със зеленчуци
0,3-3,0
да
Теглото на месото
Със зеленчуци
Вегетарианска
0,3-3,0
да
Общо тегло
Гулаш
0,3-3,0
да
Теглото на месото
Рулада
0,3-3,0
да
Теглото на месото
Яхния
Избиране на програма и
настройване
Пример от картинката: Настройка за замразено
телешко печено, нетлъсто, тегло 1,3 кг.
1. Натиснете бутона ` .
Показва се първата програма на дисплея.
Slika 31
2.
със селектора изберете програма.
Slika
32
3.
4.
Натиснете бутона X .
Задайте програмата със селектора.
Slika
33
294
В някой програми можете да
детайлизирате дали месото е тлъсто
bg
5.
6.
7.
Отлагане на края
или прощарено. Натиснете бутон X и
изберете с програматора. За
избраната пограма се появява тегло по
подразбиране.
Натиснете бутон X .
С програматора. Ако преминете към
долен ред ще можете да ппромените
резултата от готвенето (жв.
Индивидуална настройка).
Slika 34
Натиснете бутон n
Вж. Глава Времеви функции, отлагане на
края.
Индивидуално настройване
Ако крайният резултат на дадена програма
не отговаря на представите Ви, можете
следващия път да го нагласите по Ваше
желание.
.
Настройте както е описано в точка 1 до 5.
Програмата стартира. Продължителността Натиснете бутона ° и с въртящия ключ
започва да тече
преместете светещото квадратче.
Край на програмата
Чува се сигнал. Фурната не нагрява повече.
Можете преждевременно да изключите
сигнала с бутона 0 . На реда за
състояние се показва 00:00:00 за изминато
време.
Наляво = по-слабо печене (резултат)
Надясно = по-силно печене (резултат)
Стартирайте с бутона X .
Продължителността на програмата се
променя.
Прекъсване на процеса
Задръжте бутона n натиснат, докато се
появи 3D-горещ въздух, 160ºС. Можете да
задавате нови настройки.
Съвети за автоматичните програми
Теглото на печеното месо
(вкл. на птичето) е под
възможната за избиране
област.
Печеното месо е добро, но
сосът е твърде тъмен.
Печеното месо е добро, но
сосът е твърде светъл или
блудкав.
Печеното месо отгоре е
твърде сухо.
По време на печеното мирише
на загоряло, но месото
изглежда добре.
Възможната област за избор на теглото умишлено е ограничена.
За много голямо месо често няма достатъчно голям съд.
Гответе големи парчета с Нагряване Горе/Долу % или Грил с
циркулиращ въздух 4 .
Похлупакът на затворения съд не се затваря правилно или месото се е
надигнало и е повдигнало капака. Използвайте винаги подходящ капак.
Внимавайте винаги да има поне 3 см разстояние между месото и похлупака.
Искате да приготвите дълбоко
замразено месо.
Подправете замразеното месо също както и прясното.
Внимание: отлагането на края за по-късно при замразено месо не е възможно.
По време на изчакващото време месото ще се размрази и няма да е вкусно.
Месото е твръде малко или
твърде добре сварено/опечено
При следващия път променете настройката. Указания за това ще
намерите в глави Автоматични програми, Индивидуално настройване.
Използвайте по-малък съд или повече течност.
Използвайте по-голям съд или по-малко течност.
Използвайте съд с добре затварящ се похлупак. Много
нетлъстото месо остава сочно, ако го покриете с ленти сланина.
295
bg
Тествано за Вас в
готварското ни студио
Тук ще намерите асортимент от ястия и
оптималните им настройки. Ще Ви покажем
кой вид нагряване и температура са
най-добри за Вашето ястие. Ще научите
информация за подходящите готварски
принадлежности и на кой етаж трябва де се
поставят. Ще получите съвети за съдовете
и приготвянето.
Инструкции
 Стойностите в таблиците са валидни
винаги за поставяне в студена и празна
камера. Затопляйте предварително,
само ако е посочено в таблицата.
Покрийте принадлежностите едва след
предварителното затопляне с хартия за
печене.
 Показателите за времето в таблиците
са ориентировъчни. Те зависят от
качеството и състава на храната.
 Използвайте доставените
готварски принадлежности. Други
принадлежности можете да получите
като допълнителни в търговската
мрежа или в сервиза за обслужване
на клиенти. Преди използването
отстранете всякакви принадлежности
от камерата, които няма да ви трябват.
 Винаги използвайте кърпа за хващане
на горещи съдове, когато изваждате
горещи съдове или принадлежности от
камерата на фурната.
Сладки и сладкиши
Печене на един етаж
Печенето на сладки става най-добре с
Нагряване Горе/Долу % .
Ако топлите на 3D-горещ въздух : ,
имайте предвид следното:
 Сладки във форми, етаж 2.
 Сладки в тава, етаж 3.
:
Печене на няколко етажа
Използвайте 3D-горещ въздух.
Печене на 2 етажа:
 Универсална тава: 3-и етаж.
 Тава за печене: 1-и етаж.
Печене на 3 етажа:
 Тава за печене: 5-и етаж.
 Универсална тава: 3-и етаж.
 Тава за печене: 1-и етаж.
Тавите, вкарани по едно и също време, не
трябва задължително да бъдат готови по
едно и също време.
В таблиците ще намерите многобройни
предложения за Вашите ястия.
Ако готвите едновременно с 3 правоъгълни
форми, поставете ги както е по картинката
върху скарите.
35
Slika
Форми за печене
Най-подходящи са тъмни форми за печене
от метал. При светли форми от тънкостенен
метал или при стъклени форми времето
за печене се удължава и сладкишът не се
опича толкова равномерно.
Ако искате да използвате силиконови
форми, ориентирайте се по данните и
рецептите на производителя. Силиконовите
форми често са по-малки от нормалните.
Количеството тесто и указанията в
рецептите могат да се разминават.
Таблици
В таблиците ще намерите оптималния
вид нагряване за различните сладки
и сладкиши. Температурата и
продължителността на печене зависят
от количеството и качеството на тестото.
Затова в таблиците са зададени области.
Пробвайте първо с по-ниските стойности.
296
bg
По-ниската температура дава като
резултат равномерно опичане. Ако е
нужно, следващия път настройте по-висока
стойност.
Ако затопляте предварително, времената
за печене се скъсяват с 5 до 10 минути.
Допълнителна информация в тази връзка
ще намерите в Съвети за печене в
таблиците.
Съвет: Заради високата влага при
определени условия при печене с
ХидроПечене ' може да се образува
конденз на вътрешното стъкло на вратата
на фурната. Отваряйте вратата на фурната
внимателно, тъй като излиза гореща пара.
Видове нагряване
• : = 3D-горещ въздух
• % = Нагряване Горе/Долу
• ' = ХидроПечене
• & = Интензивно нагряване
Вид
нагряване
Температура
в ºС
Продължителност
на печене в мин
160-180
50-60
Сладкиши във форми
Съд
Етаж
Кекс, обикновен
Кръгла или правоъгълна
форма
2
:
3 правоъгълни форми
3+1
:
140-160
Кекс, фин
Кръгла или правоъгълна
форма
2
%
150-170
Блат за торта от кексово
тесто
Форма за плодов блат
3
%
160-180
20-30
Плодов сладкиш изискан,
кексово тесто
Форма за печене с
подвижна външна част,
Паничеста форма
2
%
160-180
50-60
Пандишпанен блат,
2 яйца (затопляне
предварително)
Форма за плодов блат
2
'
160-180
20-30
Бисквитена торта,
6 яйца (затопляне
предварително)
Тъмна форма за печене
с подвижна външна част
2
'
160-180
40-50
Блат от ронливо тесто
с ръб
Тъмна форма за печене
с подвижна външна част
1
&
180-200
25-35
Плодова или торта с
извара с блат от ронливо
тесто*
Тъмна форма за печене
с подвижна външна част
1
&
160-180
70-90
Швейцарска плодова пита
Тава за пица
2
30-40
Форма за козунак
2
&
%
220-240
Козунак
150-170
60-70
Пица, тънък блат, малко
покритие
(предварително
загряване)
Тава за пица
2
&
280-300
10-15
Пикантен сладкиш*
Тъмна форма за печене
с подвижна външна част
2
&
180-200
40-50
*Оставете сладкишите да изстиват около 20 минути в изключена, затворена фурна.
Видове нагряване

: = 3D-горещ въздух

% = Нагряване Горе/Долу

' = ХидроПечене

& = Интензивно нагряване
297
60-80
60-70
bg
Сладкиши в тава
Кексово тесто със сухо
покритие
Кексово тесто със
сочно покритие
(плодове)
Замесено с мая тесто
със сухо покритие
Съд от готварските
принадлежности
Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
Универсална тава
Универсална тава
+ Тава за печене
Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
Универсална тава
Етаж
Вид
нагряване
Температура в şС
Продължителност
на печене в мин
170-190
20-30
2
'
3+1
:
150-170
35-45
2
%
170-190
25-35
3+1
:
140-160
40-50
3
'
170-190
25-35
3+1
:
150-170
35-45
3
%
160-180
40-50
Универсална тава
+ Тава за печене
3+1
:
150-160
50-60
Ронливо тесто със сухо
покритие
Тава за печене
2
&
Ронливо тесто със сочно
покритие (плодове)
Универсална тава
3
&
170-190
50-60
Швейцарска плодова
пита
Универсална тава
2
&
210-230
40-50
предварително
загряване
Тава за печене
2
'
170-190
15-20
Плетен кравай с 500 г
брашно
Тава за печене
2
'
180-200
25-35
Щолен с 500 г брашно
Тава за печене
3
%
160-180
60-70
Щолен с 1 кг брашно
Тава за печене
3
%
140-160
90-100
Универсална тава
2
190-210
55-65
200-220
25-35
Кексово тесто със
сочно покритие
(плодове)
180-200
20-30
2
%
&
Универсална тава
+ Тава за печене
3+1
:
180-200
40-50
Фламбиран сладкиш,
предварително загряване
Универсална тава
2
&
280-300
10-12
Бюрек
Универсална тава
2
%
180-200
40-50
Щрудел, сладък
Тава за печене
Пица
Видове нагряване

: = 3D-горещ въздух

% = Нагряване Горе/Долу

' = ХидроПечене
Дребни сладки
Съд от готварските
принадлежности
Домашни бисквити
Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
2 Тави за печене +
Универсална тава
Вид
нагряване
Етаж
Температура в şС
Продължителност на
печене в мин
3
3+1
:
:
140-160
130-150
15-25
25-35
5+3+1
:
130-150
30-40
298
bg
Дребни сладки
Съд от готварските
принадлежности
Шприцовани сладки
(предварително
загряване)
Тава за печене
Тава за печене
Универсална тава +
Тава за печене
2 Тави за печене +
Универсална тава
Ореховки
Целувки
Мъфини
Сладки от варено
тесто
Етаж
Сладки от замесено с
мая тесто
140-150
140-150
140-150
30-40
25-35
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
2
3+1
%
:
100-120
100-120
30-40
35-45
2 Тави за печене +
Универсална тава
5+3+1
:
100-120
40-50
Тава за печене
3
:
80-100
100-150
Скара с тава за
мъфини
3
%
180-200
20-25
2 Скари с тави за
мъфини
3+1
:
160-180
25-30
Тава за печене
2
'
210-230
30-40
3
3+1
:
:
180-200
180-200
20-30
25-35
5+3+1
:
170-190
35-45
3
3+1
'
:
190-210
160-180
20-30
25-35
Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
2 Тави за печене +
Универсална тава
Тава за печене
Универсална тава
+ Тава за печене
При печене на хляб предварително
нагрейте фурната, освен ако нищо друго не
е съобщено.
Замесен с мая хляб
с 1,2 кг брашно
Заквасен хляб с 1,2
кг брашно
Погача
Хлебчета
(без предварително
загряване)
Xлебчета от
замесено с мая
тесто, сладки
Продължителност на
печене в мин
'
:
:
Хляб и хлебчета
Хляб и хлебчета
Температура
в şС
3
3
3+1
Тава за печене
Сладки от
многолистно тесто
Вид нагряване
Никога не наливайте вода в горещата
фурна.
Видове нагряване
 : = 3D-горещ въздух
 ' = ХидроПечене
Съд от готварските
принадлежности
Етаж
Вид
нагряване
Универсална тава
2
'
Универсална тава
2
Универсална тава
2
Тава за печене
3
'
Тава за печене
Универсална тава +
Тава за печене
3
3+1
'
:
299
Температура
в ºС
Продължителност
на печене в мин
'
300
200
300
200
5
30-40
8
35-45
'
300
10-15
200-220
180-200
150-170
20-30
15-20
20-30
bg
Съвети при печене
Искате да печете по Ваша
собствена рецепта.
Ориентирайте се за подобен сладкиш в таблиците за печене.
Така ще установите дали кексът е
изпечен.
Прободете с дървена пръчица най-високата част на сладкиша около 10
минути преди края на даденото в рецептата време за печене. Ако повече
не се залепва тесто по пръчицата, сладкишът е готов.
Сладкишът се разпада.
Следващия път използвайте по-малко течност или настройте
температурата на печене с 10 градуса по-ниско. Имайте предвид
даденото време за печене на сладкища в рецептата.
Сладкишът в средата се е
надигнал, а по края е по-нисък.
Не намазвайте края на тавичката за печене. След печенето отделете
сладкиша внимателно с нож.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен.
Вкарайте го по-надълбоко, изберете по-ниска температура и печете
сладкиша малко по-дълго.
Сладкишът е твърде сух.
Пробийте с клечка за зъби малки дупки в готовите сладкиши. След това
накапете плодов сок или алкохол отгоре. При следващия път изебрете
температурата да е с 10 градуса по-висока и намалете времето за печене.
лябът или сладкишът (напр.
сладкиш с извара) изглежда
добре, но отвътре е недоопечен (с
водни ивици).
Следващия път използвайте малко по-малко течност и печете на пониска температура малко по-дълго. При сладкиши със сочно покритие
първо печете блата. Посипете го с бадеми или галета и след това
покрийте. Обърнете внимание на рецептите и времето за печене.
Сладкишът не е изпечен
равномерно.
Изберете малко по-ниска температура, тогава сладкишът ще бъде
изпечен равномерно. Чувствителни сладкиши печете с Нагряване Горе/
Долу % на един етаж. Стърчаща хартия за печене може да повлияе
циркулацията на въздуха. Пригодете покривната хартия всеки път точно
на тавата.
Плодовият сладкиш отдолу е
твърде светъл.
Плодовият сок изкипява.
Дребните сладки от замесено с
мая тесто при печене залепят
една за друга.
Пекли сте на няколко етажа. В погорната тава сладкишът е по-тъмен,
отколкото в по-долната.
При печене на сочни сладкиши се
появява кондензатна вода.
Поставете следващия път сладкиша един етаж по-ниско.
Следващия път използвайте, ако е налична, по-дълбоката Универсална тава.
Между всяка сладка трябва да има разстояние от около 2 см. Така има
достатъчно място и сладките се опичат добре от всички страни.
За печене на повече етажи използвайте винаги 3D-горещ въздух : .
Поставените по едно и също време тави не трябва задължително да са
готови едновременно.
При печене може да се появи водна пара. Тя излиза над вратата.
Водната пара може да се утаи по работния плот или по фасадите на
съседни модули и да капе като кондензна вода. Това е физически
обусловено.
Месо, Птиче месо, Риба
добавете повече течност.
Съдовете
При съдове от стомана готвенето не е
толкова интензивно и месото може да
остане по-малко сварено. Удължете
времето за варене.
Можете да използвате всеки топлоустойчив
съд. За голямо печено е подходяща също и
Универсалната тава.
Най-подходящи са съдове от стъкло.
Похлупакът трябва да пасва на съда и да
се затваря добре.
Ако използвате емайлирани съдове,
Данни в таблиците:
Съдове без похлупак = отворени
Съдове с похлупак = затворени
Поставяйте съдовете винаги в средата на
300
bg
скарата.
Поставяйте горещите стъклени съдове
върху суха поставка. Ако тя е влажна или
студена, стъклото може да се спука.
Печене
Добавете малко течност към нетлъстото
месо. Подът на съда трябва да се покрие
около ½ см.
За задушено месо прибавете достатъчно
течност. Подът на съда трябва да се покрие
1-2 см.
Количеството течност зависи от вида
на месото и материала на съда. Когато
приготвяте месо в емайлиран съд, е
необходима малко повече течност,
отколкото при стъклен съд.
Съдове от стомана са подходящи само при
определени условия. Месото ври по-дълго
и се опича по-малко. Използвайте повисока температура и/или по-дълго време
за готвене.
Грил
При печене на грил загрейте
предварително около 3 минути, преди да
поставите храната върху грила.
Печете на грил винаги в затворена фурна.
Подбирайте възможно еднакво дебели
парчета месо за грила. Така те се опичат
равномерно и остават сочни.
Обърнете парчетата на грила след 2/3 от
посоченото време.
Посолете стековете едва след опичането
им на грила.
Поставете парчетата директно върху
скарата. Единичното парче става най-
добре, ако го поставите по средата на
скарата.
Поставете допълнително Универсалната
тава на етаж 1. Сокът на месото се
задържа и фурната остава по-чиста.
Не поставяйте Тавата за печене или
Универсалната тава на етажи 4 или 5.
Заради високата температура те се
изкривяват и при изваждане може да
увредят камерата на фурната.
Нагряващото тяло на грила постоянно се
включва и изключва. Това е нормално.
Колко често това става, зависи от
настроената степен на грила.
Месо
Обръщайте парчетата месо, след като
изтече половината от времето им за
приготвяне.
Когато месото за печене е готово, то трябва
да престои още 10 минути в изключене и
затворена фурна. По този начин сокът на
месото може най-добре да се разпредели.
Увийте ростбиф след варенето в
алуминиево фолио и го оставете да почине
10 минути във фурната.
Нарежете на кръст кожата на свинско месо
с кожа и сложете месото да легне първо с
кожата надолу в съда.
Видове нагряване
 % = Нагряване Горе/Долу
 4 = Грил с циркулиращ въздух
 ( = Грил, голяма площ
Тегло
Принадлежности
и съдове
Етаж
Говеждо задушено
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
затворени
2
2
2
Говеждо филе, средно
1,0 kg
1,5 kg
отворени
2
2
Ростбиф, средно
1,0 kg
отворени
1
Месо
Вид
нагряване
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
варене в
мин.
200-220
190-210
180-200
100
120
140
210-230
200-220
60
80
220-240
60
Говеждо месо
301
%
%
%
%
%
4
bg
Месо
Тегло
Стекове, 3 см дебели,
средно
Телешко месо
Принадлежности
и съдове
Етаж
Вид
нагряване
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
варене в
мин.
Скара +
Универсална
тава
5+1
(
3
15
%
%
%
%
190-210
180-200
170-190
110
130
150
210-230
140
190-210
180-200
170-190
120
150
170
190-210
180-200
170-190
130
160
190
Телешко печено
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
отворени
2
2
2
Телешки джолан
1,5 kg
отворени
2
Печено, без кожа (напр.
врат)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
отворени
1
1
1
Печено, с кожа (напр.
плешка)
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
отворени
1
1
1
4
4
4
4
4
4
Свинско филе
500 g
Скара +
Универсална тава
3+1
4
230-240
30
Свинско печено,
нетлъсто
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
отворени
2
2
2
%
%
%
200-220
190-210
180-200
120
140
160
Котлет
1,0 kg
zatvorena
2
%
210-230
70
Стекове, 2 см дебели
Скара +
Универсална тава
5+1
3
15
Свински медальони, 3
см дебели
Скара +
Универсална тава
5+1
3
10
190-210
60
160-180
120
200-220
50
210-230
100
Свинско месо
(
(
Агнешко месо
Агнешко филе, с кокал
1,5 kg
отворени
2
Агнешки бут, без кокал,
среден
1,5 kg
отворени
1
Филе от сърна, с кокал
1,5 kg
отворени
2
Филе от сърна, без кокал
1,5 kg
затворени
2
%
%
Печено месо от глиган
1,5 kg
затворени
2
%
180-200
140
Печено месо от елен
1,5 kg
затворени
2
130
2,0 kg
затворени
2
%
%
180-200
Заек
220-240
60
от 500 g
месо
отворени
1
4
180-200
80
Скара +
Универсална тава
4+1
(
3
15
4
4
Дивечово месо
Кълцано месо
Кълцано месо
Наденичка
Наденичка
302
bg
Птиче месо
Данните за теглото в таблиците се отнасят за ненапълнени, готови за печене птици.
Първоначално положете цялата птица с гърдите надолу върху скарата. Обърнете я след
като изтекат 2/3 от посоченото време.
Парчета месо за печене, като например пуешки рула или пуешки гърди, обърнете след
като мине половината от посоченото време.
Други части от птицата обърнете след 2/3 от посоченото време.
При патица или гъска забодете кожата под крилата, за да изтече мазнината.
Птиците стават особено хрупкаво опечени, ако към края на печенето ги покриете с масло,
солена вода или портокалов сок.
Видове нагряване
 % = Нагряване Горе/Долу
 4 = Грил с циркулиращ въздух
 ( = Грил, голяма площ
Птиче месо
Тегло
Принадлежности
и съдове
Етаж
Вид
нагряване
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
варене в
мин.
Пиле, цяло
Угоена
кокошка, цяла
1,2 kg
Скара
2
4
220-240
60-70
1,6 kg
Скара
2
4
210-230
80-90
Скара
2
4
220-240
40-50
Скара
3
210-230
30-40
Скара
3
4
4
210-230
35-45
Скара
3
(
3
30-40
2,0 kg
всяка по
300 g
3,5-4,0 kg
всяка по
400 g
Скара
2
4
190-210
100-110
Скара
3
30-40
2
4
4
240-260
Скара
170-190
120-140
Скара
3
4
220-240
40-50
3,0 kg
Скара
2
4
180-200
80-100
Пуешко руло
1,5 kg
отворени
1
4
200-220
110-130
Пуешки гърди
1,0 kg
затворени
2
%
180-200
80-90
Горен бут на
пуйка
1,0 kg
Скара
2
4
180-200
90-100
Пиле, половин
Части от пиле
Части от пиле
Пилешки
гърди
Патица, цяла
Патешки гърди
Гъска, цяла
Гъши бут
Бебе пуйка,
цяло
всяка по
500 g
всяка по
150 g
всяка по
300 g
всяка по
200 g
303
bg
Риба
картоф или малък, устойчив на висока
температура съд.
При рибно филе добавете няколко супени
лъжици течност за задушаването.
Обърнете парчетата риба след изтичане на
2/3 от посоченото време.
Цяла риба не трябва да се обръща.
Поставете цялата риба във фурната във
вертикална позиция, със задната перка
нагоре. За да стои рибата стабилно,
поставете в коремната област срязан
Видове нагряване
% = Нагряване Горе/Долу
4 = Грил с циркулиращ въздух
( = Грил, голяма площ
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
варене в
мин.
(
4
4
%
2
200-220
190-210
190-210
20-25
45-55
60-70
70-80
3
(
2
20-25
2
%
210-230
25-30
Риба
Тегло
Принадлежности
и съдове
Етаж
Риба, цяла
по 300 g
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
Скара
Скара
Скара
затворени
2
2
2
2
Рибена пържола,
3 см дебела
Скара
Филе от риба
затворени
Вид
нагряване
Съвети за печене и грил
За теглото на месото за печене няма
данни в таблицата.
Изберете данните, съответстващи на следващото пониско тегло и удължете времето.
Как можете да установите, дали месото
за печене е готово.
Използвайте термометър за месо (може да се получи от
търговската мрежа) или направете „пробата с лъжица”.
Натиснете с лъжицата върху месото. Ако се усеща твърдо, е
готово. Ако поддава, има нужда от още малко време.
Изпеченото месо е твърде тъмно и
кората е на места прегорена.
Проверете етажа на печене и температурата.
Изпеченото месо изглежда добре, но
сосът е загорял.
Изберете следващия път по-малък съд за печене или
добавете повече течност.
Изпеченото месо изглежда добре, но
сосът е твърде светъл или воднист.
Изберете следващия път по-голям съд за печене или
използвайте по-малко течност.
При заливане на изпеченото месо се
появява водна пара.
Това е физически обусловено и нормално. Една голяма
част от воднат апара излиза през въздуховода за
пара. Тя може да се отложи по фасадите на съседните
модули и да капе като кондензна вода.
Задушаване
Означено още като варене на ниска
температура, е идеалният метод за варене
на всякакви крехки меса, които трябва да
са розови или меки. Месото остава много
сочно и меко като масло.
Вашето предимсто: имате много свобода
на действие при планиране на менюто, тъй
като свареното крехко месо без проблеми
може да се запази топло.
Указания за варенето на крехко месо
 Използвайте само прясно, безупречно
304
bg





Поставяйте отворения съд винаги на етаж 2
върху скарата.
месо. Старателно отделете сухожилията и
краищата с мазнина. При този вид варене
мазнината поражда силна собствена
миризма.
Не трябва да се използват големи парчета
месо.
След варенето месото веднага може
да се нареже. Не се изисква време за
престояване.
Заради особения вид варене месото
изглежда розово отвън. По тази причина
обаче то не е сурово или пък твърде слабо
сварено.
Ако желаете сос към месото, варете го в
затворен съд. Внимавайте обаче, тъй като
времето за варене се скъсява.
За да проверите дали месото е сварено,
използвайте специален термометър със
сонда за месо. Той измерва вътрешността
на ястието. Температура от 60 ºС във
вътрешността трябва да се запази поне 30
минути.
Процедирайте така
1.
2.
3.
Таблица
За варене на крехко месо за подходящи
всички крехки части на птица, говедо, теле,
свиня или агне. Времената на варене се
определят от дебелината и вътрешната
температура на месото.
Подходящи съдове
Използвайте плоски съдове, напр. плоча
за сервиране от порцелан или стъклен съд
без похлупак.
Ястие
Изберете вид на затопляне Варене за
крехко месо и настройте температура
между 70 и 90ºС. Затоплете предварително
фурната, заедното нагрейте и съда.
Нагрейте силно малко мазнина в тава.
Запържете месото от всички страни, вкл.
и по краищата, така, че да добие цвят, и
веднага го прехвърлете в загретия съд.
Поставете съда с месото отново във
фурната и го варете. За повечето парчета
крехко месо е най-добра температура от
около 80 ºС.
Температура
в ºС
Време за
запържване в
мин.
Време за
варене в
часове
80
6-7
80
3-5
4-5
2-½
80
6-7
4½ -5½
.
80
6-7
5-6
2
.
80
6-7
4-5
2
.
80
5-7
80-110 min
2
.
80
6-7
5-6
Тегло
Етаж
Пуешки гърди
1000 g
2
Патешки гърди*
300-400 g
2
Говеждо (напр.
от хълбока), 6-7
см дебело
ок. 1,5 kg
2
Говеждо филе, цяло
ок. 1,5 kg
2
Ростбиф, 5-6 см
дебел
ок. 1,5 kg
Вид
нагряване
Птиче месо
.
.
Говеждо месо
Говежди стекове,
3 см дебели
.
Телешко месо
Телешко (напр.
вътр. страна на
бедрото)
6-7 см дебело
ок. 1,5 kg
305
bg
Температура
в ºС
Време за
запържване в
мин.
Време за
варене в
часове
.
80
6-7
3-3½
2
.
80
6-7
5-6
ок. 500 g
2
.
80
6-7
2½-3
ок. 200 g
2
.
80
5-6
1½-2
Ястие
Тегло
Етаж
Телешко филе
ок. 800 kg
2
Свинско
нетлъсто (напр.
от хълбока) 5-6
см дебело
ок. 1,5 kg
Свинско филе,
цяло
Вид
нагряване
Свинско месо
Агнешко месо
Агнешко филе,
цяло
* За хрупкава кожа запечете за кратко патешките гърди в тавата след варенето.
Съвети за варенето на крехко месо
Крехко свареното месо не
е толкова горещо, колкото
конвенционалното сварено месо.
Искате да запазите топло
крехко свареното месо.
За да не се охлади бързо сготвеното месо, затоплете чиниите
и сервирайте сосовете много горещи.
Превключете обратно на температура от 70 ºС след варенето.
Малките парчета месо могат да се запазят топли до 45 минути,
големите – до 2 часа.
Суфлета, Огретен, Тостове
Поставяйте съдовете винаги върху скарата.
зависи от големината на съда и височината
на суфлето. Стойностите в таблицата са
само ориентировъчни.
Ако печете на грил директно върху Скарата, Vrste zagrevanja:
поставете допълнително Универсалната
: = 3D-vruć vazduh
скара на етаж 1. Фурната ще остане по% = Gornje/donje zagrevanje
чиста.
4 = Grilovanje sa kružećim vazduhom
Състоянието на суфлетата след запичане
Готварски
принадлежности и
съдове
Етаж
Пудинг,
сладък
Огнеупорна форма
2
Суфле
Огнеупорна форма
Формички за
порции
2
Суфле с
юфка
Огнеупорна форма
2
Лазаня
Огнеупорна форма
2
Ястие
Суфлета
2
Вид
нагряване
Температура в ºС,
степен на грила
Време за запичане
в мин
%
180-200
50-60
%
180-200
35-45
200-220
20-30
%
200-220
40-50
%
180-200
40-50
%
306
bg
Готварски
принадлежности и
съдове
Ястие
Етаж
Вид
нагряване
Температура в ºС,
степен на грила
Време за
запичане в мин
Огретен
Огретен от
картофи,
сурови
подправки,
max. 4 см
високи
1 Огнеупорна форма
2 Огнеупорни форми
2
4
160-180
60-80
3+1
:
150-170
60-80
Тост
4 парчета,
препечен
Скара +Универсална
тава
3+1
4
160-170
10-15
12 парчета,
препечен
Скара +Универсална
тава
3+1
4
160-170
15-20
Готови продукти
хранителния продукт. Още при суровите изделия
може да са налични предварителни запичания
или неравномерности.
Обърнете внимание на данните на
производителя върху опаковката.
Ако покривате готварските принадлежности
с хартия за печене, внимавайте за това, тази
хартия да е подходяща за тези температури.
Напаснете големината на хартията върху съда.
Резултатът от печенето много зависи от
Ястие
Готварски
принадлежности
Видове нагряване
:
= Пица
'
= 3D-горещ въздух
; / 6 = ХидроПечене
Етаж
Вид
нагряване
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
запичане в мин
Пица, дълбоко замразена
Универсална тава
Пица с тънък блат
Универсална тава +
Скара
Универсална тава
2
;/ 6
200-220
15-20
3+1
:
180-200
20-30
2
;/ 6
170-190
20-30
Универсална тава +
Скара
3+1
25-35
Универсална тава
3
170-190
20-30
Мини пица
Универсална тава
3
:
;/ 6
;/ 6
170-190
Пица багета
190-210
10-20
Универсална тава
1
;/ 6
180-200
10-15
3
;/ 6
190-210
20-30
180-200
30-40
190-210
20-25
200-220
15-25
180-200
10-20
Пица с дебел блат
Пица, изстудена
Пица (предварително загряване)
Картофени изделия, дълбоко замразени
Универсална тава
Пържени картофи
Универсална тава +
Тава за печене
3+1
Крокети
Универсална тава
3
Рьости, пълнени картофи
Универсална тава
3
:
;/ 6
;/ 6
3
;/ 6
Хлебни изделия, дълбоко замразени
Хлебче, багета
Универсална тава
307
bg
Ястие
Готварски
принадлежности
Етаж
Гевречета
Универсална тава
3
Хлебни изделия, предварително изпечени
Универсална
тава
Препечено хлебча или
препечена багета
Универсална
тава + Скара
Кнедли, дълбоко замразени
Вид
нагряване
;/ 6
Температура в
ºС, Степен на
грила
Време за
запичане в
мин
200-220
10-20
2
'
190-210
10-20
3+1
:
160-180
20-25
Пържени рибни пръчици
Универсална
тава
2
;/ 6
220-240
10-20
Пържени пилешки
пръчици, нъгетс
Универсална
тава
3
; /6
200-220
15-25
3
;/ 6
190-210
30-35
Щрудел, дълбоко замразен
Универсална
тава
Щрудел
Особени ястия
с фолио за запазване на свежестта.
4. Загрейте фурната предварително
както е показано.
5. След това поставете чашите/
бурканчетата върху дъното на камерата
и го пригответе, както е показано.
При ниски температури с 3D-горещ въздух : кремав йогурт се получава еднакво
добре, както рехаво тесто.
Първо отстранете готварските принадлежности,
решетки за поставяне или телескопичните
системи за захващане от фурната.
Заквасено с мая тесто се оставя да
втасва
Приговяне на йогурт
1. Пригответе тестото, заквасено с мая както
1. Подварете 1 литър мляко (3,5%
обикновено. Сложете го в топлоустойчив
мазнина) и го охладете на 40оС.
съд от керамика и го покрийте.
2. Смесете със 150 g йогурт (хладилна
2. Загрейте предварително камерата на
температура).
фурната.
3. Напълнете го в чаши или малки стъклени
1. Изключете уреда и оставете тестото да
бурканчета с винтова капачка и го покрийте
втасва, поставено в камерата на фурната.
Ястие
Йогурт
Заквасено с мая
тесто се оставя да
втасва
Готварски принадлежности
Чаши или малки стъклени
бурканчета с винтова
капачка поставете върху
пода на камерата
Вид нагряване
:
Топлоустойчиви съдове
поставете върху пода на
камерата
:
Температура в оС
Времетраене
50 °C predzagrevanje
50 °C
5 мин.
8 ч.
50 °C
predzagrevanje,
uređaj isključiti,
testo staviti u rernu
5-10 мин.
20-30 мин.
Размразяване
продукти.
Вида нагряване Размразяване @ е
особено подходящ за замразени храни.
Времената за размразяване зависят от
вида и количеството на хранителните
Моля, прочетете данните на производителя
върху опаковката.
Разопаковайте замразените храни и ги
308
bg
поставете върху Скарата в подходящ съд.
Поставете птиче месо с гърдите надолу
върху чиния.
Указание
При 60 ºС лампата на фурната не свети.
По този начин е възможно оптимално фино
регулиране.
Ястие
Готварски
принадлежности
Етаж
Крехки замразени храни
Напр. сметанови торти, бутеркремови
торти, торти с шоколадова или
захарна глазура, плодове и т.н.
Скара
1
@
30 °C
Други дълбоко замразени продукти:
пилета, наденица, луканка, месо, хляб
и хлебчета, сладкиш и други сладки
Скара
1
@
50 °C
Вид нагряване
Температура
Изсушаване
изсушете.
С 3D-Горещ въздух можете да изсушавате
отлично.
Покрийте Универсалната тава и Скарата с
пергаментова хартия или хартия за печене.
Много сочните плодове или зеленчуци
обръщайте многократно.
Използвайте само безупречни плодове и
зеленчуци и ги измийте добре.
Оставете ги добре да се изцедят и ги
Плодове и билки
Готварски
принадлежности
Етаж
600 g Ябълкови
пръстени
Универсална
тава + скара
3+1
800 g Резени от
круши
Универсална
тава + скара
1,5 kg Сливи или
джанки
200 g Готварски
подправки,
изчистени
Веднага след изсъхване махнете хартията.
Вид
нагряване
Температура
Продължителност
:
80 °C
ок. 5 ч.
3+1
:
80 °C
ок. 8 ч.
Универсална
тава + скара
3+1
:
80 °C
ок. 8-10 ч.
Универсална
тава + скара
3+1
:
80 °C
ок. 1½ ч.
Консервиране
буркани. Капачките могат да се пръснат.
Използвайте само безупречни плодове и
Стъклените буркани и гумените уплътнители зеленчуци и ги измийте добре.
трябва да са чисти и в ред. Използвайте
Дадените времена в таблиците са
по възможност еднакво големи буркани.
ориентировъчни. Те могат да варират
Данните в таблиците се основават на
според стайната температура, броя на
еднолитрови кръгли стъклени буркани.
бурканите, количество и топлина на
съдържимото в бурканите. Преди да
Внимание!
изключите фурната, убедете се, че в
Не използвайте по-големи или по-високи
бурканите се образуват правилни мехурчета.
309
bg
Приготвяне
1. Не напълвайте съвсем бурканите с
плодове и зеленчуци.
2. Избършете периферията на стъкления
буркан. Те трябва да са чисти.
3. Върху всеки буркан поставете мокър
гумен уплътнител и капачка.
4. Затворете бурканите със скоби.
Поставете не повече от шест стъклени
буркана в камерата на фурната.
Поставяне
1. Поставете Универсалната тава на етаж
2. Поставете бурканите така, че да не
се допират.
2. Налейте ½ литър гореща вода (ок.
80оС) в Универсалната тава.
3. Затворете вратата на фурната.
4. Изберете Нагряване отдолу $ .
5. Настройте температурата от 170 на
180 оС.
6. Стартирайте процеса.
Варене
Плодове
След около 40 до 50 минути започват да
се издигат мехурчета на малки разстояния.
Изключете фурната.
След 25 до 35 минути последвало затопляне от остатъчната топлина извадете бурканите от камерата. При по-дълго охлаждане
в камерата могат да се образуват микроби.
Това ще подпомогне вкисването на сварените плодове.
Плодове в еднолитрови стъклени буркани
От образуването на мехурчетата
Остатъчна топлина
Ябълки, касис, ягоди
изключете
ок. 25 мин.
Череши, кайсии, праскови, цариградско
грозде
изключете
ок. 30 мин.
Мармалад от ябълки, круши, сливи
изключете
ок. 35 мин.
Зеленчуци
Веднага след като в бурканите се появят
мехурчета, понижете температурата от 120
на 140 оС, според вида зеленчуци за около
35 до 70 минути. След това изключете фурната и използвайте остатъчната топлина.
Зеленчуци със студен бульон в
еднолитрови стъклени брукани
От образуването на
мехурчетата
Остатъчна топлина
Краставици
-
ок. 35 мин.
Червено цвекло
ок. 35 мин.
ок. 30 мин.
Брюкселско зеле
ок. 45 мин.
ок. 30 мин.
Боб, алабаш, червено зеле
ок. 60 мин.
ок. 30 мин.
Грах
ок. 70 мин.
ок. 30 мин.
Изваждане на бурканите
След варенето извадете бурканите от
фурната.
Внимание!
Не поставяйте горещите стъклени буркани
върху студена или влажна повърхност. Могат да се пръснат.
310
bg
Акриламид в
хранителните продукти
Акриламидът се образува преди всичко при
високотемпературно приготвени зърнени
или картофени продукти като например
чипс, пържени картофи, тостове, хлебчета,
хляб, хлебни изделия (кексове, меденки,
бисквитки)..
Съвети приготвяне на ястия с бедно съдържание на акриламид
Общо
 Времето за готвене да бъде възможно по-кратко.
 Ястията да са запечени златисто-жълти, не по-тъмни.
 Големите, дебели храни, съдържат по-малко акриламид.
Печене
С Нагряване Горе/Долу max. 200 оС
С 3D-горещ въздух или Горещ въздух max. 180 оС.
Дребни сладки
С Нагряване Горе/Долу max. 190 оС
С 3D-горещ въздух или Горещ въздух max. 170 оС.
Яйцата или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на
фурна
Разположете ги равномерно и на един ред върху тавата. Печете наймалко 400 g на тава, за да не изсъхнат картофите.
Изпитани ястия
Тези таблици са създадени за
изследователски институти, за да улеснят
изпробването на различните уреди.
Според EN 50304/EN 60350 (2009) съотв.
IEC 60350
Печене
При печене на 2 етажа:
винаги поставяйте Универсалната тава над
Тавата за печене.
При печене на 3 етажа:
поставяйте Универсалната тава в средата.
Шприцовани сладки:
Поставените по едно и също време тави
не трябва задължително да са готови
едновременно.
подвижна външна част една върху друга,
виж фигурата.
Slika
36
Сладкиши в поцинковани тави за печене с
подвижна външна част:
Печете на един етаж с Нагряване Горе/
Долу % .
Използвайте Универсалната тава вместо
Скарата и поставете тавите отгоре.
Видове нагряване
 : = 3D-горещ въздух
 /
= еко горещ въздух
 % = Нагряване Горе/Долу

= ХидроПечене
 & = Интензивно нагряване
Закрит ябълков сладкиш на 1 етаж:
Поставете тъмните тави за печене с
подвижна външна част една до друга.
Закрит ябълков сладкиш на 2 етажа:
Поставете тъмните тави за печене с
311
bg
Ястие
Готварски
принадлежности и
съдове
Шприцовани
сладки
(предварително
загряване*)
Тава за печене
Тава за печене
Универсална тава +
Тава за печене
2 Тави за печене +
Универсална тава
Običan pleh za
pečenje
Малки кейкове
(предварително
загряване*)
Тава за печене
Тава за печене
Универсална тава +
Тава за печене
2 Тави за печене +
Универсална тава
Вид
нагряване
Етаж
Температура в оС
Време в
минути
3
3+1
:
140-150
140-150
30-40
30-45
5+3+1
:
130-140
35-50
140-150
30-45
3
/
3
3
3+1
:
:
150-170
150-160
140-160
20-30
20-30
25-40
5+3+1
:
130-150
25-40
160-170
30-40
160-180
30-40
170-190
80-90
170-190
70-90
Водни бисквити
(предварително
загряване*)
Тава за печене с
подвижна част върху
2
Скарата
Тава за печене с
/
Водни бисквити
подвижна част върху
2
Скарата
Скара +
&
2 Тави за печене с
подвижна част Ø
2
20см
Закрит ябълков
сладкиш
2 Скари +
:
2 Тави за печене с
3+1
подвижна част Ø
20см
* За предварително нагряване не използвайте бързото нагряване.
Печене на грил
остава по-чиста.
Когато поставяте хранителни продукти
директно върху Скарата, поставяйте
допълнително Универсалната тава на етаж 1.
Течностите се събират в съда и фурната
Видове нагряване
Ястие
Запичане на тост
10 минути
предварително
загряване
Готварски
принадлежности и
съдове
Етаж
Скара
5
4+1
Говежди бургер, 12
парчета*
Скара +
без предварително
Универсална тава
загряване
* Обърнете след 2/3 от времето.
 ( = грил, голяма повърхност
Степен на
грила
Време в минути
(
3
½-2
(
3
25-30
Вид нагряване
312
Garancija
Garancijski pogoji za to napravo so doloþeni s strani
našega predstavnika v državi, kjer se naprava
prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri
prodajalcu naprave.
Za uveljavljanje garancije morate predložiti raþun.
Garancija
Garancijski su uvjeti za ovaj aparat definirani sa
strane našega predstavnika u zemlji, u kojoj se
aparat prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se
dobiti kod vašeg prodavaþa aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti raþun.
Naprava je oznaþena v skladu z evropskimi
smernicami 2002/96/EG o ravnanju z
odsluženimi elektriþnimi in elektronskimi
napravami (Waste electrical and electronic
equipment WEEE). Te smernice doloþajo
enotni evropski (EU) okvir za vrnitev in
reciklažo rabljenih naprav.
SR
Garancija
Garantni uslovi za ovaj aparat su definisani sa strane
našega predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat
prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se dobiti kod
vašeg prodavaþa aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti raþun.
Ovaj ureÿaj susreüe Evropsku smernicu
2002/96/EG za odbaþene elektriþne i
elektronske ureÿaje WEEE). Smernica
pruža EU široki važeüi delokrug za
recikliranje odbaþenih ureÿaja.
AL
Ovaj ureÿaj susreüe Europsku smjernicu
2002/96/EG za odbaþene elektriþne i
elektroniþke ureÿaje WEEE). Smjernica
pruža EU širok važeüi djelokrug za
recikliranje odbaþenih ureÿaja.
DZȎȞȎțȤȖȵȎ
Ƚɚɪɚɧɰɢɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɜɨ ɡɟɦʁɚɬɚ ɤɚɞɟ
ɲɬɨ ɟ ɩɪɨɞɚɞɟɧ. ɉɨɞɟɬɚɥɧ ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɨɜɢɟ
ɭɫɥɨɜɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚɬ ɨɞ ɩɪɨɞɚɜɚɱɨɬ ɨɞ ɤɨɝɨ
ɭɪɟɞɨɬ ɛɢɥ ɤɭɩɟɧ.
Ɂɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ ɩɨɛɚɪɭɜɚʃɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ
ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɢ ɮɢɫɤɚɥɧɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɬɧɢɰɚ.
Ɉɜɨʁ ɭɪɟɞ ɟ ɨɡɧɚɱɟɧ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ Ɋɟɝɭɥɚɬɢɜɚ 2002/96/EG ɤɨʁɚ
ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɭɪɟɞɢ (waste electrical and
electronic equipment WEEE).ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ
ʁɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚʅɚʃɟ ɢ
ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɭɪɟɞɢ ɫɩɨɪɟɞ
ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɲɢɪɭɦ ȿɍ.
BG
Garancia!
Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë të
definuara nga përfaqësuesit tonë në vendin e
shitjes. Detajet e këtyre kushteve mund të
kuptohen nga shitësi, nga i cili jeni furnizuar me
pajisjen. Në rast të çfarë do lloj reklamacioni të
përfshirë me garancinë, është e nevojshme që ta
tregoni edhe faturën.
E mbajmë të drejtën e ndërrimit të karakteristikave
teknike pa paralajmërim.
Kjo pajisje është e shënuar në pajtim me
direktivat europjane 2002/96/EG, që ka të
bëjë me pajisjet e përdorura elektrike dhe
elektronike (pajisje të papërdorshme
elektrike dhe elektronike PPEE).Kjo
direktivë përcakton kornizën për kthim dhe
qarkullim të pajisjeve të përdorura, e cila
Ⱦɛɫɛɨɱɣɺ
Ƚɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɫɚ
ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɨɬ ɧɚɲɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɞɚɜɚ ɬɨɡɢ
ɚɩɚɪɚɬ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɬɹɯ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɨɬ ȼɚɲɢɹ ɩɪɨɞɚɜɚɱ. Ɂɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɜɚɠɟɧɚ
ɝɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɟ ɤɚɫɨɜɚ
ɛɟɥɟɠɤɚ ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ.
Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɟ 2002/96/ȿȽ ɡɚ ɨɬɩɚɞɴɱɧɢ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɚɩɚɪɚɬɢ
WEEE, ɤɨɹɬɨ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɲɢɪɨɤ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢ ɚɩɚɪɚɬɢ.
Q4ASIH0226
Q4ASIH0225
Download

[si] Navodila za uporabo - Домакински уреди Bosch Домакински