DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA
LISTA BHDCA ODOBRENIH ORGANIZACIJE ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA
1. FTO/TRTO
nema odbrenih organizacija
2. RF
Br
NAZIV ORGANIZACIJE
ODOBRENJE
BROJ
ODGOVORNO
LICE
KONTAKT INFORMACIJE

Ortiješ bb
ZRAČNA LUKA
MOSTAR

Mob.:
+ 387 61 172 368

Adresa
Jovana Dučića 100
78000 Banja Luka
p.p 49
Tel.:
+ 387 51 926 522
Faks:
+ 387 51 926 522
Mob.:
+387 65 679 471
Adresa
Krajiških brigada 211
78000 Banja Luka
Adresa
1
2
3
VIP AVIATION
AK ''SVETI ILIJA''
PILOTSKA ŠKOLA „KRILA”
BA/ATO(RF)-006
BA/ATO(RF)-007
BA/ATO(RF)-010
Irfan Habibović
Mirko Milaković



Zdravko Dikić



Mob.:
lista bhdca odobrenih organizacije za obuku letačkog osoblja, v1.3 od 15.09.2014.godine
+387 66 978 739
+387 65 028 513
VAŽNOST
ODOBRENJA
VRSTA OBUKE
sticanje dozvole privatnog pilota
aviona PPL(A)
sticanje ovlaštenja za vuču
jedrilica
sticanje ovlaštenja za vuču
reklama
ovlaštenje koja se upisuje u
dozvolu PPL(A) - SEP(Land);
sticanje dozvole privatnog pilota
aviona PPL(A)
sticanje ovlaštenja za vuču
jedrilica
ovlaštenje koja se upisuje u
dozvolu PPL(A) - SEP(Land);
sticanje
dozvole
jednomotorni
klipni
SEP(Land)
sticanje ovlaštenja za
letenje PPL(A)
21.02.2015
07.03.2016
pilotaavion
03.07.2015.
noćno
1 od 3
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA
3. Odobrene organizacije za obuku pilota jedrilice
Br
NAZIV ORGANIZACIJE
ODOBRENJE
BROJ
ODGOVORNO
LICE
KONTAKT INFORMACIJE
Adresa
1
2
JEDRILIČARSKA ŠKOLA
AEROKLUBA PRIJEDOR
ŠKOLA LETENJA
AEROKLUB TUZLA
BA/ATO(SPL)-003
BA/ATO(SPL)-004
Milan Marković
Mirza Sinanović
VRSTA OBUKE
Aerodromsko bb
79 000 Prijedor

Tel.:
+ 387 52 236 429

Faks:
+ 387 52 236 429

Mob.:
Adresa
+ 387 65 076 540
Džafer Mahala 9
75 000 Tuzla
p.p 29
Tel.:
+ 387 35 238 502



Mob.:
Adresa
3
4
AK ''SVETI ILIJA''
AK “BIHAĆ“
BA/ATO(SPL)-008
BA/ATO(SPL)-009
Mirko Milaković
Jusuf Midžić
+ 387 61 164 020
Jovana Dučića 100
78000 Banja Luka
p.p 49
Tel.:
+ 387 51 926 522
Faks:
+ 387 51 926 522
Mob.:
Adresa
+387 65 679 471
Golubićki put 3
Bihać
Tel.:
+ 387 37 361 014




Faks:
+ 387 37 226 283
Mob.:
+ 387 61 137 686
lista bhdca odobrenih organizacije za obuku letačkog osoblja, v1.3 od 15.09.2014.godine
sticanje dozvole pilota jedrilice
(SPL);
obuka za sticanje ovlaštenja
nastavnika jedriličarstva;
obuka za tip jedrilice;
VAŽNOST
ODOBRENJA
04.04.2016.
sticanje dozvole pilota jedrilice
(SPL);
obuka za sticanje ovlaštenja
nastavnika jedriličarstva;
obuka za tip jedrilice;
29.08.2015.
sticanje dozvole pilota jedrilice
(SPL)
sticanje ovlaštenja nastavnika
jedriličarstva (SFI)
07.03.2016.
sticanje dozvole pilota jedrilice
(SPL)
sticanje ovlaštenja nastavnika
jedriličarstva (SFI)
22.04.2016.
2 od 3
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA
4. Odobrene organizacije za obuku padobranaca
Nema odobrenih organizacija
lista bhdca odobrenih organizacije za obuku letačkog osoblja, v1.3 od 15.09.2014.godine
3 od 3
Download

direkcija za civilno zrakoplovstvo bosne i hercegovine odobrene