Informacije o ispitu START DEUTSCH 1 –nivo A1 zajedničkog Evropskog referentnog okvira
Dokaz o znanju Nemačkog Jezika – Obaveštenje za ispit
1.
Pravilnik održavanja ispita može se proćitati u kancelariji gde se prijavljaju ispiti i na
internet stranici Gete instituta Solun www.goethe.de/thessaloniki
2.
Preporučuje se,da pre prijavljivanja ispita START DEUTSCH 1 –budete informisani oko ovog
ispita. Na stranici Goethe instituta (www.goethe.de) vi čete nači link ,,Unsere Prüfungen,,
(naši ispiti). U rubrici pod ,,A1,, načičete informacije oko uslova, delove ispita, kao i material
za informisanje i vežbanje obuhvativši i jedan primerak ispita.Jedino, ukoliko prilikom vežbe
ovim primerkom ispita, (http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/deindex.htm) nemate
velikih teškoča,tek onda bi trebalo da prijavite ispit.
3.
Ispit možete prijaviti u posebnoj kancelariji i to samo lično. (Adresu i plan videti na poledjini
stranice). Ovom prilikom trebate dostaviti:
- Vaš validan pasoš ili jednu kopiju pasoša koja je potvrdjena od Nemačke Ambasade u
Prištini
- Potvrdu banke za izvršenu uplatu na žiroracunu :
Raiffeisenbank:
br. 150 111 000 222 7871
Ime korisnika:
Goethe – Institut Thessaloniki
svrha :
uplata za ispit Start Deutsch 1
Vrednost:
65,- €
(Za polaznike kurseva Centra za učenje stranih jezika Priština
Partner Goethe-Instituta, 32.50 evra)
4. Termini ispita se određuju prema redosledu prijavljivanja ispita.
5.
Na dan pismenog i usmenog ispita trebate imati pri sebi pasoš i potvrdu banke o uplačenom
iznosu. Nedostatak jednog od ova dva dokumenata onemogučuje vaše učešče na ispitu.
6.
Sa ispita će biti isključena svaka osoba koja se vezano za ispit služi obmanom, kod sebe ima
nedozvoljena pomoćna sredstva ili iste koristi ili ih daje na raspolaganje drugim osobama, te
osobe koje na bilo koji način svojim ponašanjem ometaju redovan tok ispita. U navedenim
slučajevima ispit dotične osobe neće biti ocijenjen. Nedozvoljenim sredstvima smatraju se
materijali stručnog sadržaja koji nisu dio ispitnog materijala i nisu predviđeni Odredbama o
održavanju ispita (npr. rječnici, gramatike, pripremljeni papiri sa konceptom i sl.). Tehnička
pomoćna sredstva, kao što su mobilni telefoni, mini računari i ostali tehnički uređaji kojima se
može vršiti snimanje ili reprodukcija, nije dozvoljeno unositi niti u pripremnu niti u ispitnu
prostoriju. Ispitnom kandidatu koji iz jednog od razloga navedenih u ovom članu bude
isključen sa ispita biće omogućen ponovni izlazak na ispit i to u pravilu po isteku najmanje
sest mjeseca od dana isključenja sa ispita.
7.
I u slučaju kada se kandidat udalji sa ispita zbog lažnog predstavljanja (identiteta) ili pokušaja
varanja u vezi identiteta, prijava ispita će biti suspendirana na dvanest meseci.
8.
Nakon pismenog ispita, za rezultate čete biti informisani preko interneta prema vašem broju
prijavljivanja. Ovaj rezultat bit će istaknut i kod kancelarije gde ste prijavili ispit. Ako ste
položili pismeni ispit, tu čete nači takođe i termin za vaš usmeni ispit.
9.
Učesnicima koji polože ispit, izdače se potvrda od Gete instituta u Solunu. Prema pravilu,
potvrda se može podiči na sledečem roku ispita u Prištini, pokazujuči pasoš.
10. Dokumenti ispita biti će administrirani prema definisanim pravilima na snazi, za ispite, Gete
instituta u Solunu.
11. Ponovni ispit je moguč, najkrače mesec dana od datuma neuspešnog završetka ispita.
12. Registracija: U kancelariji Centar za ucenje stranih jezika , Partner Goethe-Instituta
Ul.“Fehmi Agani 35,
10000 Priština
Tel.038 224 909 i 045 322 05).
Pumpa e benzines
SLZ
Partner des
Goethe Instituts
Od: Drs. Hans Bannenberg
Nadležan za ispite na Kosovo Goethe-Institut Thessaloniki
e-mail: [email protected]
http://www.goethe.de/thessaloniki
Download

Informacije o ispitu START DEUTSCH 1 –nivo A1 - Goethe