ORBEG doo
Katalog proizvoda
široke portošnje
11130 Kaluđerica, Beograd
tel/fax: 011/3494-504
mob: 069/118-18-39
www.orbeg.co.rs
[email protected]
CS002 – Podna guma za bide
„INES“
CS003 – Gumica za poklopac
grelača bojlera F80
CS004 – Gumica za poklopac
grejača bojlera F80 SA
CS005 – Gumica poklopca grejača
bojlera F80 NA
CS006 – Gumica za sondu i grejač
bojlera SREDITI
CS009 – Vakuum guma
CS010 – Vakuum guma sa drškom
CS011 – Gumena manžetna 5/4“
CS012 – Gumena manžetna 6/4“
CS018 – Gumice za česmu F13
ravne
CS019 – Gumice za česmu F16
ravne
CS020 – Gumice za česmu F19
ravne
www.orbeg.co.rs
[email protected]
tel: 011/3494-504
CS020 – Gumice za česmu F22
ravne
CS021 – Gumice za česmu sortir
ravne
CS022 – Gumeni odbojnik veći
F25x27
CS024 – Gumica za zvono
vodokotlića F20/F66x3
CS025 – Gumica za zvono
vodokotlića F28/F66x3
CS026 – Gumica za cevi bojlera
od 80l
CS027 – Gumica za cevi
protočnog bojlera od 5 i 8l
CS028 – Gumica za vreteno virble
F4,2x2,4
CS029 – Gumica za bateriju za
kadu F11/F25x3
CS030 – Gumica za crevo veš
mašine
CS031 – Gumica za crevo
vodokotlića ½“
CS023 – Gumeni odbojnik manji
F19x25
www.orbeg.co.rs
[email protected]
tel: 011/3494-504
CS032 – Gumica za crevo
vodokotlića ⅜“ SA
CS033 – „O“ gumica za virblu ½“
CS034 – „O“ gumica za virblu ⅜“
CS035 – Gumeni zatvarač za flaše
CS036 – Gumica za cev ispiratora
vodokotlića F33/F45x2
CS037 – Gumice za šraf ispirne
cevi F40/F44x8
CS038 – Gumica za sifon F50
CS039 – Gumica za ventil plovka
vodokotlića F10x7
CS041 – Gumica za zvono
vodokotlića F35/F66x3
CS042 – Gumica za grejač
protočnog bojlera F80/F100x3
CS043 – Gumeni prsten
vodokotlića F57/F72x4
CS044 – Konusna gumica za šraf
vodokotlića F49/F53x3,5
www.orbeg.co.rs
[email protected]
tel: 011/3494-504
CS045 – “O” gumica grejača kotla
F43x7
CS046 – Gumica za “AKVAŠPILER”
F4/F25x4
CS047 – Gumica za plovak
vodokotlića F7/F12x2,5
CS048 – Gumica za lulu slavine
F11,6/F15,6x2
CS049 – Gumica za sic slavine
F15/F19,4x2,2 ½”
CS050 – Gumena zaptivka za
mono-blok 115x200x6
CS055 – Gumice za česmu sortir
poluokrugle
CS056 – Gumica za česmu F13
poluokrugle
CS057 – Gumica za česmu F16
poluokrugla
CS058 – Gumica za česmu F19
poluokrugle
CS059 – Gumice za česmu F22
poluokrugle
S060 – Gumica za brinuks crevo
bojlera F8/F19x3,5 ½”
www.orbeg.co.rs
[email protected]
tel: 011/3494-504
CS061 – Gumica za ventil
vodoplovka F23x4
CS062 – Gumica za sondu grejača
bojlera F9,5x2,5
CS063 – Gumica za crevo tuša
F10/F19x2,5
CS064 – Podna guma za WC šolju
CQ003 – CQ008 Silikonse gumice
za česmu od F13 do F25
CQ009 – Silikonska gumica
poklopca grejača bojlera F80
CH001 – CH005 Gumica za česmu
od F13 do F25 prehrambene
YPU91 – YPU97 Elektro program:
gumene uvodnice za elektro
ormare PG11, PG13.5, PG16,
PG21, PG29, PG36, PG48,
CH000 – Gumica poklopca
grejača bojlera F80 prehrambene
YPU98 Ram za staklo
elektroormara
www.orbeg.co.rs
[email protected]
tel: 011/3494-504
Download

OVDE - Orbeg