Više o BEAR razvojnoj inicijativi i lakoći poslovanja u BiH:
www.bear.ba, www.fipa.gov.ba, www.bosnien.ahk.de
ISKORISTITE PRILIKU,
POSTANITE NAŠ PARTNER
Kvalitetna i dostupna radna snaga
Javni i privatni sektor stvaraju visoko produktivnu radnu
snagu i efikasnu radnu snagu.
Visoki standardi za življenje i napredovanje
Teslić je cijenjen i kao turistička destinacija. Zahvaljujući
bogatstvu termo-mineralnim vodama, najrazvijeniju granu
turizma predstavlja zdravstveni turizam sa akcentom na
rehabilitaciju i liječenje kardio-vaskularnih bolesti. Potom
slijede kongresni turizam, vjerski i seoski turizam te
planinarstvo. Sve to je obuhvaćeno poznatim hotelskim
kompleksom “Kardial” u Banji Vrućici.
Teslić je idealan za uspostavljanje porodičnog života (vrtići,
osnovne škole, srednja škola sa opštim i usmjerenim
zanimanjima, bogatstvo kulturnih i sportskih dešavanja).
Lokalna uprava je predan partner investitorima.
www.bear.ba
Kontakt za BEAR: [email protected]
Posjetite BEAR:
Opština Teslić
Odsjek za razvoj i investicije
Opštine Teslić
BEAR - Business Exellence Area © 2014 | Sva prava zadržana
INVEST IN
TESLIĆ
Teslić je dio BEAR razvojne inicijative u Bosni i Hercegovini.
BEAR predstavlja područje poslovne izvrsnosti (Business
Excellence Area) Teslića, Tešnja i Žepča - tri lokalne zajednice
sa izuzetno dinamičnim privatnim sektorom.
Dobrodošli u našu opštinu i
“njenu
prelijepu prirodu. Investi-
Mi se brinemo o Vašim potrebama
rajte u Teslić - iskoristite podsticaje i stručnu podršku. Ako je
drvoprerada vaša industrijska
grana, došli ste na pravo mjesto.
“
Milan Miličević, načelnik Opštine
Teslić
Podrška investitorima se pruža u svim fazama
“uspostavljanja
biznisa.
“
Dragan Mišić, šef Odsjeka za razvoj i investicije Opštine
Teslić
Jednostavan i brz pristup milionima ljudi
Zašto je Teslić jedinstvena investicijska destinacija u jugoistočnoj Evropi?
Maksimalni interes načelnika i njegovog stručnog tima
za pružanje podrške investitorima
Povoljan geo-prometni položaj – jednostavan i brz
pristup milionima ljudi
Povoljni troškovi poslovanja i podsticaji za investitore
Mogućnost saradnje sa postojećim preduzećima
Konkurentna i stručna radna snaga sa snažnom
motivacijom
Visoki standardi za življenje i napredovanje
Teslić ima dugu industrijsku tradiciju ali i dinamično i
moderno poslovno okruženje. Brojne su mogućnosti za
ulaganje, naročito u drvnoj industriji.
Poslovanje u Tesliću nudi mogućnost izvoza na tržište od
skoro 600 miliona potrošača bez plaćanja carinskih
naknada. Vrijeme dostave iz Teslića do glavnih evropskih
tržišta može se računati u satima/danima.
Teslić se nalazi na saobraćajnom čvorištu koje povezuje
jugoistočnu Evropu i Jadransko more, blizu Panevropskog
koridora 5C i željezničkog pravca između luke Ploče,
Sarajeva i Budimpešte (25 km), te autoputa Zagreb-Beograd
(80km).
Geografski
položaj
Sjeverni dio Bosne i Hercegovine,
Republika Srpska, 80 km od granice sa
EU (Hrvatska)
Stanovništvo
42,000 (2013)
Teritorija
846 km2, od čega je35% obradiva
površina, 63% šuma i 2% urbana sredina i
ostalo
Klima
Umjereno kontinentalna
Povoljni troškovi poslovanja i pogodnosti za
investitore
Troškovi poslovanja su vrlo konkurentni i među najnižima su u
Evropi. Investitorima nudimo:
5.000 KM podsticaja po otvorenom proizvodnom
radnom mjestu
Odgođeno plaćanje rente i doprinosa za izgradnju
građevinskih objekata u cilju otvaranja radnih mjesta
Zemljište po povoljnim uslovima za podizanje privrednih
kapaciteta
Tehnička podrška investitorima
Troškovi energije i komunalnih usluga su među najnižima
u Evropi
Povoljne porezne stope u BiH - porez na dobit je
samo 10%
Vrlo konkurentne cijene rada
Pogodni sektori i industrije za investiranje i
saradnju
Ukoliko je drvoprerada Vaš industrijski sektor, na pravom
ste mjestu. Prednost ulaganja u ovu industriju Teslić ima
prvenstveno zbog velikog i raznovrsnog šumskog bogatstva, a potom i zbog kvalifikovane i povoljne radne snage.
Ostali pogodni sektori su:
Tekstilno-obućarski sektor sa najnižom cijenom
outputa
Metaloprerađivačka i prehrambena industrija
Poljoprivreda, posebno organski uzgoj povrća,
jabuka, krušaka, oraha i malina
Turizam
Download

Investirajte u Teslić - bear