ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Београд
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ
СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Лист: 1 од 5
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА ЗА
ФРАКЦИОНИСАНЕ КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
Ред.
бр.
Назив
наредбе
Број
сертификата
Важи од
Важи до
Назив
производа
Ознака
типа
производа
Име
произвођача
Име
подносиоца захтева
А-006STIP/2014
13.09.2014.
13.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/22 mm
Каменолом –
сепарација
"Сурдук"
ПУТЕВИ АД
УЖИЦЕ
13.06.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4 (БНС),
4/8, 8/11,
8/16, 16/22 и
16/32 (Б, АБ,
БНС) mm
"Градац"
TEKO MINING
D.O.O. BEOGRAD
28.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4 (БНС),
4/8, 8/16 и
16/32 (Б, АБ,
БНС) mm
"Подстран
Поток"
НОВИ ПАЗАР–ПУТ
АД НОВИ ПАЗАР
Фракције
0/2, 0/4, 2/4,
4/8, 8/11,
11/16 и 16/22
mm
Каменолом сепарација
"Крш"
TEKO MINING
D.O.O. BEOGRAD
1.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
2.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
A-008STIP/2014
3.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
A-010STIP/2014
4.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-017STIP/2014
08.10.2014.
08.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
дацита
5.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-018STIP/2015
18.01.2015.
18.07.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Каменолом сепарација
"Јелен До"
ЈЕЛЕН ДО АД
ЈЕЛЕН ДО
6.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-021STIP/2014
09.12.2014.
09.06.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/2, 0/4, 4/8,
8/11, 8/16,
16/22 и 16/32
mm
Каменолом сепарација
"Ковиловача"
КОВИЛОВАЧА ДОО
ДЕСПОТОВАЦ
7.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-022STIP/2014
17.09.2014.
17.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције 0/4,
4/8, 8/16,
16/22 и 22/32
mm
Каменолом сепарација
"Рујевац"
ГП ГРАНИТПЕШЧАР АД ЉИГ
8.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-026STIP/2014
06.09.2014.
06.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Каменолом сепарација
"Островица"
ПАРТИЗАНСКИ
ПУТ Д.О.О.
БЕОГРАД
9.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-027STIP/2014
12.09.2014.
12.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Дражевићи"
ПУТЕВИ АД
УЖИЦЕ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
10.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-031STIP/2014
31.10.2014.
31.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/22 mm
Сепарација
"Сушица"
АД ПУТЕВИ ЧАЧАК
13.12.2014.
28.10.2014.
ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Београд
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ
СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Лист: 2 од 5
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА ЗА
ФРАКЦИОНИСАНЕ КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
Број
сертификата
Важи од
Важи до
Назив
производа
Ознака
типа
производа
Име
произвођача
Име
подносиоца захтева
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
11.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-039STIP/2014
22.11.2014.
22.05.2015.
Природни
сепарисани
шљунак
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Жабарски
Мост"
УДАРНИК ГРАДЊА
ДОО БЕОГРАД
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
12.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-040STIP/2014
07.11.2014.
07.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/2, 0/4, 2/4,
4/8, 8/11 и
11/16 mm
Сепарација
"Ћерамиде"
TEKO MINING
ĆERAMIDE DOO
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
13.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-044STIP/2014
15.09.2014.
15.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/2, 2/4, 4/8,
8/11 и 11/16
mm
Сепарација
"Mрчићи"
МЕТАЛФЕР ДОО
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
14.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-045STIP/2014
30.11.2014.
30.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4 (БНС),
4/8, 8/11 и
8/16 mm (АБ,
БНС)
Сепарација
"Дуваниште
(ибер)"
ПЗП ВАЉЕВО А.Д.
ВАЉЕВО
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
15.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-048STIP/2014
05.10.2014.
05.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат од
кречњака
Фракције
0/4, 4/8, 8/16,
16/22 и 16/32
mm
Сепарација
"Подбукови"
ПД ЕРОЗИЈА АД
ВАЉЕВО
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
16.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-052STIP/2014
12.09.2014.
12.03.2015.
Природни
сепарисани
шљунак
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Сталаћ"
ПУТЕВИ ИНВЕСТ
ДОО УЖИЦЕ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
17.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-053STIP/2014
20.11.2014.
20.05.2015.
Природни
сепарисани
шљунак
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
„Коњевић“
АТПР КНЕЖЕВИЋ
ДРАГОЉУБ ПР
ЧАЧАК
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
18.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-054STIP/2014
26.11.2014.
26.05.2015.
Природни
сепарисани
шљунак
Фракције
0/4, 4/8 и 8/16
mm
Сепарација
"Превaлац"
ГП 5Д ДОО
ПАНЕВЉЕ ВРАЊЕ
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4 (БНС),
4/8, 8/16,
16/22 и 16/32
(Б, АБ, БНС)
mm
Сепарација
"Остреш"
ИВА АГРАР ДОО
ЛАЈКОВАЦ
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4 (БНС),
4/8, 8/16,
16/22 и 16/32
(Б, АБ, БНС)
mm
Сепарација
"Дреновац"
КОМПАНИЈА
ВОЈПУТ АД
СУБОТИЦА
Ред.
бр.
Назив
наредбе
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
19.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
20.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-057STIP/2014
А-059STIP/2014
05.11.2014.
10.12.2014.
05.05.2015.
10.06.2015.
ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Београд
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ
СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Лист: 3 од 5
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА ЗА
ФРАКЦИОНИСАНЕ КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
Број
сертификата
Важи од
Важи до
Назив
производа
Ознака
типа
производа
Име
произвођача
Име
подносиоца захтева
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
21.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-060STIP/2014
14.09.2014.
14.03.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције 0/4,
4/8, 8/16 и
16/32 mm
Сепарација
"Wirkom-kop"
СТГТР WIRKOMKOP ПРЕДРАГ
ПОПОВИЋ ПР
СРЕМЧИЦА
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
22.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-062STIP/2014
24.10.2014.
24.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције 0/4,
4/8 и 8/16 mm
Сепарација
"Рупељево"
АД ПУТЕВИ
ПОЖЕГА
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
23.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-063STIP/2014
12.09.2014.
12.03.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције 0/4,
4/8, 8/16 и
16/32 mm
Сепарација
"Горње
Међурово"
CD HIS DOO NIŠ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
24.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-067STIP/2014
01.10.2014.
01.04.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције 0/4,
4/8, 8/16 и
16/32 mm
Сепарација
"Брестовац"
МД ГРАДЊА
ИНЖЕЊЕРИНГ
ТРАНСПОРТ
Д.О.О.
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
25.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-068STIP/2014
30.11.2014.
30.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције 4/8,
8/16 и 16/32
mm
Сепарација
"Дуваниште
(Плешевица)"
ПЗП ВАЉЕВО А.Д.
ВАЉЕВО
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
26.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-070
STIP/2014
26.10.2014.
26.04.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Зајечар"
ЛУКА ДУНАВ АД
ПАНЧЕВО
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
27.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-071
STIP/2014
22.11.2014.
22.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16,
16/22 и 16/32
mm
Сепарација
"Кале Мали
Врх"
DRUMOVI A&D
DOO PIROT
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
28.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-072
STIP/2014
26.09.2014.
26.03.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Нова
Сепарација"
PTU JUGA-COOP
DOO PARAĆIN
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
29.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-075
STIP/2014
26.09.2014.
26.03.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Илија Коп"
СЗР ИЛИЈА-КОП
ИЛИЈА ПАВЛОВИЋ
ПР ВАЉЕВО
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
30.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-077
STIP/2014
21.09.2014.
21.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Шаса"
AKTOR A.T.E.
OGRANAK
BEOGRAD
Ред.
бр.
Назив
наредбе
ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Београд
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ
СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Лист: 4 од 5
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА ЗА
ФРАКЦИОНИСАНЕ КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
Број
сертификата
Важи од
Важи до
Назив
производа
Ознака
типа
производа
Име
произвођача
Име
подносиоца захтева
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
31.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-079
STIP/2014
19.10.2014.
19.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/11,
8/16 и 16/32
mm
Сепарација
"Острвица
Рудник"
ОСТРВИЦА
РУДНИК ДОО
ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
32.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-080
STIP/2014
06.11.2014.
06.05.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/22 mm
Сепарација
"Savić NPCompany"
SAVIĆ NPCOMPANY DOO
DOLJEVAC
ORLJANE
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
33.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-083
STIP/2014
14.10.2014.
14.04.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Пуковац"
ДОО
ВОДОГРАДЊА
ПУКОВАЦ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
34.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-086
STIP/2014
08.10.2014.
08.04.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/2, 2/4, 4/8,
8/11, 11/16,
16/22 и 16/32
mm
Сепарација
"Долац (Trace
PZP)"
TRACE PZP NIŠ AD
NIŠ
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
35.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-087
STIP/2014
21.11.2014.
21.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8 и 8/16
mm
Сепарација
"Жабарски
Мост (ибер)"
УДАРНИК ГРАДЊА
ДОО БЕОГРАД
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
36.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-088
STIP/2014
28.11.2014.
28.05.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Слога"
СЛОГА ДОО ЧАЧАК
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
37.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-089
STIP/2014
28.11.2014.
28.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракција
0/4 mm
Сепарација
"Слога (ибер)"
СЛОГА ДОО ЧАЧАК
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
38.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-091
STIP/2015
05.02.2015.
05.08.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
Сепарација
"Багер Комерц"
БАГЕР КОМЕРЦ
ДОО ЛОЗОВИК
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
39.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-094
STIP/2014
20.09.2014.
20.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/22 mm
"Инграп омни
(Козличић)"
ИНГРАП ОМНИ
ДОО БЕОГРАД
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
40.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-095
STIP/2014
30.11.2014.
30.05.2015.
Природни
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8, 8/16
и 16/32 mm
"Залужје"
KUBIKTRANS PLUS
DOO PIROT
Ред.
бр.
Назив
наредбе
ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
Београд
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ
СЕРТИФИКАТА
СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО
Лист: 5 од 5
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА ЗА
ФРАКЦИОНИСАНЕ КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
Број
сертификата
Важи од
Важи до
Назив
производа
Ознака
типа
производа
Име
произвођача
Име
подносиоца захтева
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
41.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-099
STIP/2014
17.09.2014.
17.03.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8 и 8/16
mm
"Котурача"
ТРАНС-КОП ДОО
БРАНЕШЦА,
ЧАЈЕТИНА
Наредба о обавезном
атестирању
фракционисаног
42.
каменог агрегата за
бетон и асфалт (Сл.
лист СФРЈ бр. 41/87)
А-100
STIP/2014
28.11.2014.
28.05.2015.
Дробљени
сепарисани
агрегат
Фракције
0/4, 4/8 и 8/16
mm
"Долац (ВП)"
ВП ЈУЖНА
МОРАВА АД НИШ
Ред.
бр.
Назив
наредбе
Београд,
05.03.2015. године
ИЗРАДИО
______________________________
Александар Митић, маст. инж. маш.
Download

Регистар издатих сертификата