rb
Vinofest Vršac 2011, 25.i 26.mart
Komisija za ocenjivanje:
dipl.inž tehnologije
Miodrag Kertes - predsednik
dipl. fizikohemičar
Saša Popov
dipl.inž tehnologije
Vladimir Čejić
Laslo Horvat
Jovan Popov
Ivkov Aleksandar
Ocenjivanje / bela vina
godina
šifra vinavrsta vina
proizvod mesto
vinar
135 Sovinjon blank
2010 Novi Sad
Dr Milan Ubović
136 Sovinjon
2010 Vršac
Tomislav Pavlović
127 Burgundac beli
2010 Gudurica
Srđan Baljak
117 Šardone barik
2008 Podgorica
Plantaže 13.jul
129 Šardone barik
2009 Vršac
Nikola Cuculj
148 Bačka
2010 Temerin
Društvo prij.bašte
138 Rajnski rizling
2010 Vršac
Milan Marinković
119 Otonel mix
2010 Šušara
Pajor Ferenc
106 Talijanski rizling
2009 Temišvar
Sarocin Razvan
121 Rajnski rizling
2010 Pavliš
Goran Todorov
123 Italijanski rizling
2010 Gudurica
Jovan Mešić
141 Sovinjon blank
2006 Kruševac
Rubin ad
144 Burgundac beli
2010 Gudurica
Josif Nedin
113 Banatski biser
2010 Gudurica
Milan Proševski
124 Rajnski rizling
2010 Gudurica
Jovan Mešić
115 Šardone
2010 Temerin
Vlado Adžić
122 Traminac
2010 Gudurica
Jovan Mešić
134 Kratina-kupaža
2010 Sićevo
Slobodan Todorović
147 Italijanski rizling
2010 Temerin
Šandor Šnejder
146 Misno vino
2010 Gudurica
Josif Nedin
105 Muskat otonel
2009 Temišvar
Sarocin Razvan
podrum
prosečna Medalja
Vinum
96.83 velika zlatna
Pavlović
94.53 velika zlatna
PG Baljak
93.00 zlatna
Plantaže 13.jul
91.66 zlatna
Vinik
91.00 zlatna
91.00 zlatna
Marinković
90.00 zlatna
Pajor Ferenc
88.66 zlatna
Domeniile Sara
87.00 zlatna
Todorov
87.00 zlatna
Bahus grozd
87.00 zlatna
86.66 zlatna
Nedin
86.66 zlatna
Proševski
86.00 zlatna
Bahus grozd
85.70 zlatna
Adžić
85.00 srebro
Bahus grozd
83.66 srebro
Todorović
82.66 srebro
PG
81.66 srebro
Nedin
81.33 srebro
Domeniile Sara
79.66 srebro
107
111
149
102
142
139
145
116
130
143
112
125
101
137
110
140
114
133
108
150
104
120
128
103
118
126
131
132
109
Talijanski rizling
Trijumf majstorski rad
Italijanski rizling
Dimitrije
Rajnski rizling
Šardone
Beli krst
Italijanski rizling
Italijanski rizling
Rajnski rizling
Burgundac beli
Burgundac beli
Muskat otonel
Šardone
Trijumf vršački
Italijanski rizling
Italijanski rizling
Rajnski rizling
Muskat otonel
Muskat otonel
Burgundac beli
Postojbina
Sauvignon semillon
Rajnski rizling
Rizling mix
Rajnski rizling
Italijanski rizling
Tamjanika
Italijanski rizling
2008
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
Temišvar
Sarocin Razvan
Gudurica
Milan Proševski
Temerin
Društvo prij.bašte
Vršac
Đorđević
Gudurica
Sneža Hajnal
Sr.Karlovci
Aleks Bermet
Gudurica
Josif Nedin
Gudurica
Petar Lokas
Dolovo
Srbislav Čojbašić
Veliko SredišteDobrinko Sočanski
Gudurica
Milan Proševski
Gudurica
Jovan Mešić
Gudurica
Deđanski
Vršac
Tomislav Pavlović
Gudurica
Milan Proševski
B.Karlovac
Branko Kovačević
Vršac
Danilo Korać
Dolovo
Udr.Sv.Trifun
Temišvar
Saracin Razvan
Ilandža
Dejan Stanković
Gudurica
Jablan Vrekić
Orahovac
Zdravko Antić
Negotin
Vladimir Frunzarelović
Gudurica
Jablan Vrekić
Šušara
Pajor Ferenc
Vršac
Milan Puđa
Pančevo
Ivan Lalić
Pančevo
Milan Cvetković
Pančevo
Đorđe Marinković
Domeniile Sara
Proševski
RAB
AS
Aleks
Nedin
PG Lokas
Čojbašić-Nađ
Hajnal-Sočanski
Proševski
Bahus grozd
Deđanski
Pavlović
Proševski
Kovačević
Stolp
Domeniile Sara
Vinastra
Vrekić
Antić vinarija
Vimmid
Vrekić
Pajor Ferenc
Puđa
Lalić
Cvetković
Prezident
79.66
79.66
78.33
77.00
77.00
76.66
76.66
76.33
73.66
71.00
70.00
69.66
68.66
68.66
68.00
67.66
67.00
67.00
66.66
66.66
66.00
66.00
65.33
65.00
65.00
63.00
62.00
59.33
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
Vinofest Vršac 2011, 25.i 26.mart
Komisija za ocenjivanje:
dipl.inž tehnologije
Miodrag Kertes - predsednik
dipl. fizikohemičar
Saša Popov
dipl.inž tehnologije
Vladimir Čejić
Laslo Kovač
Jovan Popov
Ivkov Aleksandar
Ocenjivanje / crvena
godina vina
rb
2
20
36
10
38
12
9
31
1
17
3
28
35
4
33
16
8
5
23
11
proizvo
šifra vina
vrsta vina
d
202 Burgundac Crni
2008
220 Carsko crveno-kupaža
2010
236 Vranac barik
2010
210 Kabernet sauvignon
2009
238 Frankovka
2010
212 Vranac barik
2007
209 Merlot kabernet
2010
231 Merlot
2009
201 Istina
2010
217 Merlot Vržole
2009
203 Kabernet sauvignon
2009
228 Kab.sauvignon i merlo ku 2010
235 Merlot
2010
204 Lovačko crno
2010
233 Merlot
2010
216 Kupaža
2010
208 Merlot
2010
205 Game
2010
223 Frankovka
2010
211 Merlot
2009
mesto
Temišvar
Dolovo
Temerin
Temerin
Ilandža
Podgorica
Vršac
Kruševac
Gudurica
Vršac
Temišvar
Vršac
Gudurica
Gudurica
Vršac
Vršac
Vršac
Gudurica
Dolovo
Temerin
vinar
Saracin Razvan
Srbislav Čojbašić
Zoltan Bohocki
Vlado Adžić
Dejan Stanković
Plantaže 13.jul
Danilo Korać
Rubin ad
Deđanski
N:Cuculj
Saracin Razvan
Milan Marinković
Josif Nedin
Milan Proševski
Igor Ivaniš
Milan Puđa
Danilo Korać
Milan Proševski
Ivan Lalić
Vlado Adžić
podrum
Domenile Sara
Čojbašić-Nađ
PG
Adžić
Vinastra
Stolp
Deđanski
Vinik
Domenile Sara
Marinković
Nedin
Proševski
Ivaniš
Puđa
Stolp
Proševski
Lalić
Adžić
prosečna
ocena
96.33
95.00
92.33
89.67
88.66
88.00
87.66
87.33
86.00
84.00
83.66
82.00
81.33
80.33
79.00
78.33
77.66
77.00
76.33
75.00
medalja
velika zlatna
velika zlatna
zlatna
zlatna
zlatna
zlatna
zlatna
zlatna
zlatna
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
bronza
25
22
6
37
15
32
13
18
27
14
30
26
24
7
29
34
19
21
225
222
206
237
215
232
213
218
227
214
230
226
224
207
229
234
219
221
Prokupac
Merlot
Frankovka
Crveno vino
Crni burgundac
Kabernet sauvignon
Rajska bašta
Cuvee
Bećar
Izbor srca
Frankovka
Frankovka
Prokupac
Burgundac Crni barik
Game
Frankovka
Frankovka
Nađ Tatino vino
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
Dolovo
Udr. Sv Trifun
Dolovo
Lazar Pejčić
Jasenovo Zoran Janošev
Rajkovac-Mlad
Uroš Pantić
Gudurica
Jovan Mešić
Vršac
Igor Ivaniš
Orahovac Zdravko Antić
Dolovo
Srbislav Čojbašić
Vršac
Tomislav Pavlović
Orahovac Zdravko Antić
Sr.Karlovci Aleks Bermet
Sićevo
Mile Nikolić
Pančevo
Milan Cvetković
Vršac
Danilo Korać
Sr.Karlovci Aleks Bermet
Gudurica
Snežana Hajnal
Dolovo
Srbislav Čojbašić
Dolovo
Srbislav Čojbašić
PG
Janošev
Kosmajsko vinogorj
Bahus grozd
Ivaniš
Antić
Čojbašić-Nađ
Pavlović
Antić
Aleks
Nikolić
Cvetković
Stolp
Aleks
Hajnal-Sočanski
Čojbašić-Nađ
Čojbašić-Nađ
74.00
71.66
71.00
70.66
69.00
68.33
68.00
67.66
67.00
66.66
66.00
64.00
59.33
59.00
53.66
53.66
51.66
45.66
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
bronza
Vinofest Vršac 2011, 25.i 26.mart
Komisija za ocenjivanje:
dipl.inž tehnologije
Miodrag Kertes - predsednik
dipl. fizikohemičar
Saša Popov
dipl.inž tehnologije
Vladimir Čejić
Laslo Kovač
Jovan Popov
Ivkov Aleksandar
Ocenjivanje / Rose vina
rb
5
2
1
3
6
4
šifra vina
305
302
301
303
306
304
godina
proizvod
vrsta vina
Aglaja Rose
2010
Rose cuvee
2010
Hamburg
2010
Muskat Hamburg
2009
Rose cuvee
2010
Šiler
2009
mesto
Negotin
Temerin
Pančevo
Šušara
Dolovo
Šušara
prosečna
vinar
podrum
ocena
Vladimir Frunzarelović
Vimmid
94.00
Vlado Adžić
Adžić
89.67
Đorđe Marinković Prezident
68.00
Ferenc Pajor
Pajor
67.67
Srbislav Ćojbašić Ćojbašić-Nađ
61.33
Ferenc Pajor
Pajor
51.00
medalja
velika zlatna
zlatna
bronza
bronza
Vinofest Vršac 2011, 25.i 26.mart
Komisija za ocenjivanje:
dipl.inž tehnologije
Miodrag Kertes - predsednik
dipl. fizikohemičar
Saša Popov
dipl.inž tehnologije
Vladimir Čejić
Laslo Kovač
Jovan Popov
Ivkov Aleksandar
Ocenjivanje / specijalna vina
rb
3
6
7
4
1
5
2
šifra vina
403
406
407
404
401
405
402
godina
vrsta vina
proizvod
Vržole Bermetto
2009
Rose
2010
Kupinovo
2009
Kupinovo
2010
Ice wine
2010
Kupinovo
2010
Kupinovo
2010
mesto
vinar
Vršac
N.Cuculj
N.Sad
dr Milan Ubović
Kupinik
Nikola Borojević
Pančevo
Lajoš Šmit
Gudurica
S.Deđanski
Sićevo
Slobodan Todorović
Dub-Bajina Bašta
Milovan Miošević
prosečna
podrum
ocena
Vinik
90.33
Vinum doo
76.75
Borojević vinarija
72.16
Šmit
69.00
Deđanski
66.00
Todorović
60.33
Organic M doo
40.00
medalja
zlatna
srebro
bronza
bronza
bronza
Download

Tabela sa ocenjenim vinima