LISTA UČESNIKA
7. MEĐUNARODNI SUSRET BIBLIOTEKARA SLAVISTA
sedmi međunarodni susret bibliotekara slavista u sarajevu
seventh international convention of slavic librarians' in sarajevo
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
IME I PREZIME
SARAJEVO, 18-20. aprila/travnja 2011. godine
INSTITUCIJA
AMINA Abdulahović
Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
AMIR Aljović
Treća osnovna škola Ilidža
ŽAKLINA Andrijević-Karić
Parlamentarna skupština BiH
EDITA Bačić
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
ZOLTAN Bada
Srpski Institut, Budimpešta (Mađarska)
ESMA Bajraktarević-Rožman Biblioteka Sarajeva
MUBERA Bavčić
Orijentalni institut Sarajevo
OGNJENKA Behr
Institut für Slavistik / Bibliothek, Hamburg (Njemačka)
DRAGANA Bogdanović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
DIJANA Bogunović
Parlamentarna skupština BiH
VIOLETTA Bottazzo
Informacijsko-knjižnični servis, Ministarstvo za finance, Slovenija
TATJANA Brzulović Stanisavljević Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
BOSA Cicmil
Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Podgorici
NINA Cincović
Filozofski fakultet Sarajevo, student
SREBRENKA Čizmić
Bosnalijek Sarajevo
NEDA Ćukac
Penzioner Cobiss Centra BiH
NATAŠA Dakić
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
SENADA Dizdar
Filozofski fakultet Sarajevo
SREBREN Dizdar
Filozofski fakultet Sarajevo
ROBERT Donia
University of Michigan
MINELA Đelmo
Akademija nauka i umjetnosti BiH - Biblioteka
ZORICA Đokić
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Biblioteka
MAJA Đorđević
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
MIRSAD Đuderija
Filozofski fakultet Sarajevo, student
JASMINKA Đuliman
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH
ZIJADA Đurđević-Alidžanović Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
EDINA Fazlagić
Parlamentarna skupština BiH
SENKA Fejzović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
SANJA Golijanin
Tužilaštvo BiH
DRAGAN Golubović
Mediacentar Sarajevo
NADINA Grebović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
NEVENKA Hajdarović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
AIDA Hajro
Centar za ljudska prava Sarajevo
AMIRA Hasanović
Direkcija za evropske integracije
MARIO Hibert
Filozofski fakultet Sarajevo
NERMINA Hodžić
Filozofski fakultet Sarajevo, student
SLAVICA Hrnkaš
Opća biblioteka u Zenici
HELENA Janežič
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
INES Kadić
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
MAJA Kaljanac
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
AZRA Kapo
Filozofski fakultet Sarajevo, student
NINA Karać
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
MIDHAT Kasap
Opća biblioteka u Zenici
MARINA Katnić-Bakaršić
Filozofski fakultet Sarajevo
EMINA Kešan
Filozofski fakultet Sarajevo
HARIS Kezo
SAMIR Klinac
Biblioteka Sarajeva
BEA Klotz
Central and Eastern European Online Library, CEEOL
ANITA Konjicija
Muzička akademija Sarajevo
JELENA Koprivica
Biblioteka KCUS
CVETA Kostov
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
KONTAKT
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
033 229 472
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
R.br.
IME I PREZIME
INSTITUCIJA
53.
EDINA Kovačević
MIDHAD Kurtović
54.
FEĐA Kulenović
55.
ERMIN Lagumdžija
Filozofski fakultet u Sarajevu, student
ARIJANA Laura
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
KEMAL Lojo
IMIC
JASMINA Lončarevic-Tucak Općinski sud u Sarajevu
SAŠA Madacki
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
DRAGAN Marković
University Press
VIKTORIJA Martinčević-Huseinčehajić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
ANJA Mastilović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
HATIDŽA Maunagić
Ekonomski fakultet u Sarajevu
MAIDA Mehić
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“
DRAGANA Mihailović
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd
GORAN Milenković
Narodna biblioteka Bor
MIRSADA Mujčinović
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
SENIJA Mujić
Filozofski fakultet Sarajevo
NIHADA Muratović
Četvrta gimnazija Ilidža
DRAGAN Nikolić
Ebsco
ISMET Ovčina
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
SONJA Polimac
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
BLAŽENKA PeradenićNacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
IRENA Pejić
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
VERA Petrović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” Beograd
TEREZA Poličnik Čermelj
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
SLAVIŠA Popović
Parlamentarna skupština BiH
NARCISA Puljek-Bubrić
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
BEBA Rašidović
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo
FIKRETA Resić
Prva gimnazija Sarajevo
AMRA Rešidbegović
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
AMINA RizvanbegovićBošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
MIRELA Rožajac-Zulčić
Pravni fakultet Sarajevo
BISERKA Sabljaković
Ekonomski fakultet u Sarajevu
NARCIS Saračević
Biblioteka Sarajeva
ALMA Sarajlić
Biblioteka Sarajeva
MAIDA Škripić
MESUD Smajić
Biblioteka Sarajeva
MUAMERA Smajić
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
BEBA Stanković
Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović”, Požarevac
MILUTIN Šahović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” Beograd
LJILJANKA Šunje
Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
ELMA Tahmiščić
Muzička akademija u Sarajevu
IVANA Teronić
Pravni fakultet Sarajevo
GORAN Trailović
Gradska biblioteka Pančevo
DŽENANA Tuzlak
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
NATAŠA Veljković
OŠ “Silvije Strahimir Krančević”
EDINA Vlašić
SONJA Vrcić
Parlamentarna skupština BiH
BILJANA Zarić
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
TAMARA Zdravec
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
ASIM Zubčević
Fakultet islamskih nauka
ADISA Žero
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
52.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
KONTAKT
OŠ “Umihana Čuvidina”
[email protected]
Biblioteka Sarajeva
Peace Support Operations Training Centre (PSOTC)//
Centar za operacije podrške miru
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Prezime i ime - Biblioteka Sarajeva