List of Participants
Slađana Milojević
Snežana Negovanović
Mirko Milošević
Bosiljka Cicmil
Sanja Antonić
Smile Markovski
Dragoslav Boro
Jelena Pakić
Anđelka Slavković
Sanja Rajić
Ana Josipović
Srđan Kosovac
Andreja Samčović
Jovan Krstić
Siniša Temerinski
Maja Nikolova
Srboljub Đurđević
Goran Gavrilović
Neda
Vesna
Marija
Tamara
Nenad
Dragana
Ivan
Zdravka
Snežana
Miljko
Ana
Marija
Rastko
Katarina
Mirjana
Angelina
Jelena
Jevremović
Aleksandrović
Bogdanović
Butigan Vučaj
Jeremić
Milunović
Pešić
Radulović
Nenezić
Veljković
Voštinić
Dumnić
Jakovljević
Tomašević
Mijajlović
Stojanović
Vasić
Dunja Seiter-Šverko
Zavod za zaštitu spomenika
kulture grada Beograda
Visoka škola elektronike i
računarstva
Univ. biblioteka, Podgorica
Univ. biblioteka Beograd
Univ. Skopje, Makedonija
Tim za digitalizaciju SANU
Srednja stručna škola Goša –
Smederevska Palanka
Softver informacioni sistemi,
Zemun
Softver informacioni sistemi,
Beograd
Saobraćajni fak., Beograd
Republičko javno tužilaštvo
Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture Beograd
Pedagoški muzej, Beograd
NT+ milenijum, Beograd
Narodni muzej u Beogradu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Narodna biblioteka Srbije
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Narodna biblioteka Kruševac
Narodna biblioteka Kraljevo
Muzikološki institut SANU
Muzej grada Beograda
Ministry of Culture, Republic
of Croatia
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
77
Milena
Irini
Rob
Stefana
Dragan
Bojan
Zoran
Aleksandar
Dragi
Mihailo
Nada
Miloš
Žarko
Bojana
Nadežda
Igor
Duško
Miloš
Ana
Sanja
Vladimir
Jelena
Milica
Aleksandar
Saša
Nenad
Gordana
Stevo
Vesna
Miljana
Aleksandra
Stana
Blaženka
Miloš
Ivana
Aleksandar
Jocić
Reljin
Davies
Janićijević
Blagojević
Marinković
Ognjanović
Pejović
Radojević
Tošić
Đorđević
Đurić
Mijajlović
Mitrović
Pejović
Valjević
Vitas
Vojinović
Vukadinović
Životić
Zeković
Hadži-Purić
Knežević
Lipkovski
Malkov
Mitić
Pavlović-Lažetić
Šegan
Vučković
Mladenović
Fostikov
Ristić
Marković
Utvić
Kovačević
Valjarević
Dimitar Poposki
Nadezhda
Anton
Maria
Pavel
Klimentina
Veljko
Nataša
Apostolova
Iliev
Nisheva-Pavlova
Pavlov
Rousseva
Džikić
Krstić
Milan S. Dimitrijević
Nenad Jeremić
Milorad Jovanović
Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
MDR Partners, London
Matematički institut SANU
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Matematički fakultet,
Beograd
Istorijski institut, Beograd
Institut za srpski jezik SANU
Gradska biblioteka Novi Sad
Filološki fakultet Beograd
PMF, Kosovska Mitrovica
Faculty of Philology "Blaze
Koneski", Skopje
Faculty of Mathematics and
Informatics, Sofia University
“St. Kliment Ohridski”
Centralni institut za
konzervaciju, Beograd
Astronomska opservatorija,
Beograd
Agencija Blink N, Beograd
3D-CADDIT d.o.o., Beograd
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected],
78
[email protected]
Miljenko Prohaska
Zoran Miljenović
Jelena
Boris
Maja
Dušan
Glišović
Horošavin
Jovanović
Marčeta
Slaviša Milisavljević
Jelica
Dragana
Biljana
Branislav
Sonja
Milan
Milojković
Rusalić
Samardžija
Tomić
Vidojević
Vujnović
3D-CADDIT d.o.o., Beograd
3D svet Beograd
[email protected]
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

List of Participants