Viral MEDIA d.o.o.
Sprečka 3A, BiH-75270 Živinice
Tel: +387 61 656 513 Fax: +387 35 772 142
Web: www.viralmedia.ba E-mail: [email protected]
Račun: 3386402227410752 ID: 4210136090002
PONUDA ZA OGLAŠAVANJE PUTEM PORTALA KUPRESINFO.COM
STATISTIKA O POSJEĆENOSTI WEB STRANICE KUPRESINFO.COM
Detaljne statistike o posjećenosti web stranice kupresinfo.com u prvom polugodištu
poslovanja od 01.03.2014 do 31.08.2014. bazirane na osnovu podataka iz Google Analytics.
-
Ukupan broj prikaza web stranice
Ukupan broj posjetioca web stranice
-
Regionalna posjeta
-
Posjeta po lokalitetima
-
BiH posjeta
-
Korisnici (posjetioci)
124.354
56.716
Bosna i Hercegovina – 69,15 %
Hrvatska – 14,35 %
Njemačka – 5,81 %
Austrija – 2,06 %
Srbija – 1,76 %
Ostali – 6,87 %
Mostar – 24,94 %
Zenica – 19,69 %
Doboj – 15,76 %
Zagreb – 9,34 %
Živinice – 3,15 %
Sarajevo – 3,07 %
Split – 2,36 %
Minhen – 2,04 %
Tuzla – 1,20 %
Banja Luka – 1,16 %
Ostali – 17,29 %
FBIH - 70,70 %
RS – 26,00 %
Brčko Distrikt – 3,30 %
Muškarci – 54,15 %
Žene – 45,85 %
Starosna dob čitalaca
Viral MEDIA d.o.o.
Sprečka 3A, BiH-75270 Živinice
Tel: +387 61 656 513 Fax: +387 35 772 142
Web: www.viralmedia.ba E-mail: [email protected]
Račun: 3386402227410752 ID: 4210136090002
CIJENE OGLAŠAVANJA:
RB.
1.
2.
3.
Opis usluge
Period oglašavanja 6 mj. (30 KM/mj)
Period oglašavanja 12 mj. (25 KM/mj)
Izrada bannera u dvije dimenzije (728 x 90 i 300 x 250)
Cijena
180,00 KM
300,00 KM
30,00 KM
U cijene nije uračunat PDV od 17 %. Za korisnike usluga van BiH po Čl. 15.5. zakona o PDV-u i
Čl. 21 pravilnika o PDV-u ne postoji obaveza naplaćivanja PDV-a.
NAČIN I ROK PLAĆANJA:
Plaćanje ukupnog iznosa izvršiti doznakom u roku od 5 (pet) kalendarski dana od dana
ispostave komercijalne fakture.
ROK I DINAMIKA OGLAŠAVANJA:
Nudimo rok oglašavanja u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana
uplate ukupnog iznosa ispostavljene fakture.
Dinamika oglašavanja bazira na principu Gerila marketinga čiji temelj primjene je ljudska
psihologija.
Pojednostavljeno rečeno: „Vaša reklama će se prikazivati po kaos principu na svim našim
banner pozicijama sa ciljem da podsvjesno korisnik što češće vidi vašu reklamu kako bi ista u
podsvijesti bila što prije zapažena.“
OPCIJA:
Opcija po ovoj ponudi je 7 (sedam) dana od dana dostave ponude.
Ponuda je pisana elektronski i punovažan je bez potpisa i pečata.
Viral MEDIA d.o.o.,
Josip Josipović
Direktor
Download

Oglašavanje na kupresinfo.com