1
[SPISAK STALNIH SUDSKIH TUMAČA]
Ažuriran 17. jula 2014. godine
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
2
ALBANSKI JEZIK
BERIŠAJ VIKTOR, za albanski jezik, Samostalni Savjetnik u Ministarstvu za informaciono društvo i
telekomunikacije, adresa: Podgorica - 81206 Dušići bb, tel: 020/875 – 592, mob:+382 67 590 948; email: [email protected];
BERISHA LUIGJ, profesor albanskog jezika i književnosti, zaposlen u Ispitnom centru Crne Gore koordinator za albanski jezik, adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica, tel: +382 69 362 990; e-mail:
[email protected];
BRAJOVIĆ DANILO, za albanski jezik, savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, adresa:
Ivana Vujoševića 42, Podgorica, mob. 067 254 580, e-mail:[email protected];
BRAJOVIĆ ZARIJA, za albanski jezik, profesor albanskog jezika, Podgorica, mob: 067 283 412
CAMAJ AGRON, za albanski jezik, savjetnik u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada
Podgorica, adresa: Đoka Miraševića-Kula M-1 IX/65, Podgorica, tel.020 264 066 i mob. 067 302 362;
ČOBAJ BERNARD, za albanski i engleski jezik, asistent u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u
Podgorici, adresa: Bulevar Bratstva i jedinstva 12, Ulcinj, tel. 030 413 484, mob. 069 319 944, e-mail:
[email protected] i [email protected];
DREŠEVIĆ ISLAM, za albanski jezik, zaposlen u O.Š. »Mahmut Lekić« - Tuzi;
ĐOKAJ AMIR, za albanski jezik, adresa: Donji Milješ bb, Podgorica, tel: 020/870 – 345 i mob: 069/074 –
807;
ĐONBALJAJ VJOLCA, za albanski jezik, prevodilac, Plav;
GEGAJ NIKOLA, za albanski jezik, dipl. ing., zaposlen u Ministarstvu privrede, adresa: Sukuruć bb, Tuzi,
tel. 020/85 – 703 i 482 – 304; mob. 069/051 – 167;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
3
GJOKAJ LEON, za albanski jezik, profesor u OŠ “Mahmut Lekić”, adresa: Petra Ćetkovića 191/32,
Podgorica; mob: +382 67 505 924, +382 69 318 000; e-mail: [email protected]; [email protected];
GJONI SHEFIKA, za albanski jezik, diplomirani ekonomista, zaposlena u : JU Srednja Mješovita Škola
„Bratstvo – Jedinstvo“; adresa: 28. decembra br. 306, Ulcinj; tel: +382 69 612 105; +382 69 031 697,
+382 20 411 461; e-mail: [email protected];
HASANI HAMDI, za albanski i engleski jezik, tel: 020 659 007, mob: 067 557 252, adresa: Dinoša, Tuzi;
HALILI SABRI, za albanski jezik, prevodilac u Službi za skupštinske poslove Opštine Ulcinj, adresa: Krute,
Vladimir, mob. 069 410 909, e-mail:[email protected];
HASANĐEKAJ ŠABAN, za albanski jezik, prevodilac, adresa: Martinoviće 84326 Gusinje, Plav, tel: 051 257
829 i mob. 069 532 459;
HODŽIĆ VALBONA, za albanski jezik, asistent na Odsjeku za učiteljske studije na albanskom jeziku
Univerziteta Crne Gore, adresa: Ivana Milutinovića bb, e-mail: [email protected], tel. 030 423
260 i mob. 067 825 257;
IVEZIĆ PETAR, za albanski jezik, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Tuzi –Lekovići bb, tel.
020/877 – 498, mob. 069/038 – 922;
JANKOVIĆ MIROSLAV, za albanski jezik, adresa: Ul. Neznanih junaka br. 16, Podgorica, tel. 069/080 –
003;
JUNČAJ PALjOKA, za albanski i engleski jezik, profesor engleskog jezika u Mješovitoj srednjoj školi »25
maj« u Tuzima – Podgorica, Tuško polje bb, Tuzi, tel. 020/85 – 130;
KACIĆ DŽEVDET, za albanski jezik, zaposlen u Opštini Bar, adresa: zgrada Osnovnog suda u Baru;
KALAVREZOVIĆ DULjO, za albanski jezik, diplomirani pravnik, adresa: Bijela Gora 52, Ulcinj, tel: +382 69
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
4
283 176, +382 69 660 931;
KALjAJ MARTIN, za albanski jezik, adresa: Ul. Miodraga Bulatovića 36, Podgorica, tel. 020/651-453, mob:
067/746 721;
KOVAČI HILMI, za albanski jezik, viši stručni saradnik sa skupštinske poslove u Opštini Ulcinj, adresa:
Štodra, Ulcinj, mob. 069 033 848;
KRAJA NASER, za albanski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola »Bratstvo-jedinstvo« u Đuravcima bb
Virpazar, adresa: Ostros bb-Bar, mob. 069 427 988 i e-mail:[email protected];
KROMA MIRLIND, za albanski jezik, J.U.S.M.Š.” Bratstvo -Jedinstvo”, Ulcinj, adresa: “23 “ bb, Ulcinj,
mob:+382 69 994 - 787, 030/411 187, e-mail: [email protected];
LJUCĐONAJ ĐOKA, za albanski jezik, iz Podgorice-Podhum, prevodilac;
LJUCĐONAJ PRELJA, za albanski i njemački, Podgorica – Podhum, zaposlen u preduzeću »Zetatrans« Podgorica;
LJULJĐURAJ FRANJO, za albanski jezik, iz Podgorice-Tuzi, prevodilac;
LJULJĐURAJ NIKOLA, za albanski jezik, zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova, Tuzi bb;
MILUSH ADEM, za albanski jezik, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Plav, adresa:
Glavuce bb, Plav, e-mail: [email protected], tel. 051 252 468 i mob. 068 871 777;
MOLABEĆIRI ENVER, za albanski jezik, službenik za javne nabavke u JKP Ulcinj, adresa: ulica br. 23 Pinješ, Ulcinj, mob. 069 509 746 i tel. 030 411 200;
MUHAMET NIKA, za albanski jezik, prevodilac, tel: +382 69 458 217, Ulcinj;
NIKPRELJAJ ĐERĐ, za albanski jezik, mob: 069 432 894, adresa: Kodre br. 20, Ulcinj;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
5
RAŠOVIĆ RADOSAV, za albanski jezik, Podgorica – Ul. Iveze Vukova br. 18, tel/fax: 020 611 675 i mob:
069 055 274, e-mail: [email protected];
RESULBEGOVIĆ AIŠA, za albanski jezik, profesorica u JU OŠ »Boško Strugar« u Ulcinju, adresa: Steva
Jankovića bb, Ulcinj;
SELČANIN HANA, za albanski i ruski jezik, prevodilac, adresa: Georgija Dimitrova 37, Podgorica, tel. 020
627 385 i mob. 067 864 038, e-mail: [email protected];
SENIĆ ŽIVKO, za albanski jezik, Meše Selimovića br. 12, Podgorica, mob:069/017-189;
SINIŠTAJ VASELJ, za albanski jezik, rukovodilac Odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u Sekretarijatu
za socijalno staranje Opštine Podgorica, 81206 Tuzi, Ul. Dušići bb, tel. 020/878-025;
UJKIĆ MARINA, za albanski jezik, Podgorica – Ul. Titovog Velenja br. 36, tel.020/634 – 036;
ARAPSKI JEZIK
REDŽEMATOVIĆ DŽEMO, za arapski jezik, glavni imam-mualima za Podgoricu i Nikšić, adresa: Aleksandra
Puškina 94, Podgorica, tel. 020 – 622 389 i mob. 069 564 342;
SMAKOVIĆ FAHRUDIN, za arapski jezik, zaposlen u Mešihatu Islamske zajednice, 81000 Podgorica –
Kozaračka br. 60, tel. 020/535 – 656;
BUGARSKI JEZIK
BEZMAREVIĆ MILIĆ DUŠANKA, za bugarski jezik, 83000 Nikšić – IV Crnogorske B-5, tel. 040/242 – 820,
mob. 069/619 – 735;
STEFANOVIĆ LENA, za bugarski i ruski, zaposlena u Republičkom protokolu, tel. 226– 106 i 242 – 066;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
6
ČEŠKI JEZIK
BLEHOVA ČELEBIĆ LENKA, za češki i latinski jezik, zaposlena u Istorijskom institutu CG kao viši istraživač,
85330 Kotor – Muo br. 65, tel. 032/336 – 089, mob.069/424 – 199;
DONAT NEDA, za češki i njemački jezik, zaposlena na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, Budva – Ul.
Praška br. 2, tel. 033/44 – 286;
VUČKOVIĆ DAGMAR, za češki i slovački jezik, prevodilac, adresa: Vasa Raičkovića 38, Podgorica, mob.
067/595 – 958;
COKOVIĆ VLASTA, za češki jezik, diplomirana pravnica, adresa: Jezerska 9, Podgorica, tel: +382 67 365
668; tel: +382 68 516 415; e-mail: [email protected];
DANSKI JEZIK
PAJOVIĆ-KRAJNOVIĆ NATAŠA, za danski i norveški jezik, inokorespodent u DiamBor Consult, adresa:
Gavra Vukovića bb, Podgorica, tel. 020 227 317 i mob. 069 053 972;
ENGLESKI JEZIK
ANDONOVSKA VESNA, za engleski jezik, 85000 Bar – Šušanj, Žukotrlica bb, mob.069/540 – 952;
AVDIU ABELA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog (A) i italijanskog (B) jezika i
književnosti, zaposlena u OŠ “Maršal Tito” Ulcinj, adresa: Kodre bb, Ulcinj, tel: +382 69 350 326, e-mail:
[email protected]; [email protected]
BAJIĆ DAVORKA, za engleski jezik, prevodilac u Opštini Pljevlja, s adresom RVI bb,84210 Pljevlja, tel. 052
353 023 i mob. 067 246 072;
BAJOVIĆ DRAGICA, za engleski jezik, Nikšić – VI crnogorske P+4/50, zaposlena u JU Ekonomskougostiteljskoj školi;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
7
BAKALBAŠIĆ MIRELA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Upravi za
antikorupcijsku inicijativu, Podgorica, tel: +382 67 531 315, e-mail: [email protected];
BANIĆEVIĆ MARIJA, za engleski i italijanski jezik, profesor engleskog i italijanskog jezika, tel: +382 69 537
750; e-mail: [email protected];
BARJAKTAROVIĆ DIJANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u OŠ
“Bratstvo-jedinstvo” Rožaje, adresa: 29. novembra 9/15 Berane i Popovići 35, Bar; mob: +382 67 519
565;
BARJAKTAROVIĆ MARIJA, za engleski jezik, saradnik na Institutu za strane jezike u Podgorici, Podgorica
– Ul. Miloša Obilića br. 367, ulaz I, stan 20, tel. 020/650 – 156, mob. 067/395 – 974;
BAROVIĆ NADA, za engleski jezik, profesor u Srednjoj školi »Mladost« - Tivat, 85330 Kotor – Plagenti
A/1, tel. 032/335 – 143 i mob. 069/044 – 940;
BATAKOVIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Zlatne njive B-3, 85330 Kotor, tel. 032
332 191 i mob. 069 494 453;
BENUSI VERA, za engleski jezik, iz Herceg Novog, prevodilac;
BILAFER ANITA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Plagenti D/1, 85330 Kotor, mob. 069 048 488.
BILBIJA SNEŽANA, za engleski jezik, prevodilac , Danilovgrad-Donji Ćurilac;
BILjURIĆ MAJA, za engleski jezik, diplomirani ekonomista, prevodilac, adresa: Moskovska 19, Podgorica,
tel: +382 67 599 604; e-mail: [email protected];
BJEKOVIĆ SENKA, za engleski jezik, zaposlena u Ministarstvu zaštite životne sredine;
BOJIĆ MIRJANA, za engleski jezik, viši savjetnik u Državnom protokolu, Podgorica, adresa: Blok VI-lamela
1-stan 3, mob. 067 500 330, e-mail: [email protected];
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
8
BOJOVIĆ BRANKICA, za engleski jezik, zaposlena kao stamostalni savjetnik kod Predsjednika SCG, 81000
Podgorica – Vasa Raičkovića br. 30, tel. 020/237 – 696, mob.069/014 – 943;
BOŠKOVIĆ DANIJELA, za engleski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola »Aleksa Bećo Đilas« u Bijelom
Polju, adresa: Neđeljka Merdovića, Bijelo Polje, mob. 068 664 882, e-mail: [email protected];
BROGDEN RADOVANOV TAMARA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, tel: +382
69 588 128, +382 67 605 711; e-mail: [email protected];
BULAJIĆ SNEŽANA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja ekonomskougostiteljska škola u Nikšiću,
adresa: Narodne omladine T-20, Nikšić, mob. 069 468 361 i 068 601 335, e-mail: [email protected];
BULATOVIĆ NEBOJŠA, za engleski jezik, diplomirani pravnik, zaposlen u stranoj NVO “Help-Hilfe zur
Selbsthilfe” Podgorica, adresa: Đoka Miraševića 5, Podgorica; mob: +382 67 511 500; e-mail:
[email protected];
BURZAN JELENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu
vanjskih
poslova
i
evropskih
integracija
Crne
Gore,
tel:
+382
67
219
323;
e-mail:
[email protected];
BURZAN JOVANKA, za engleski jezik, prevodilac u »Montenegro-Airlines« - Podgorica, Podgorica – Ul.
Vijenci Danila Kiša br. 3, mob. 067/617 – 864;
BUTOROVIĆ DANICA, za engleski i francuski jezik, profesorica engleskog i francuskog jezika i
književnosti, iz Nikšića, tel: +382 68 660 251, e-mail: [email protected];
BUTOROVIĆ SLOBODAN, za engleski jezik, Podgorica – Ul. Georgi Dimitrova br. 2, tel. 627 – 157;
CIMBALjEVIĆ MARIJA, za engleski jezik, magistar ekonomskih nauka, zaposlena u Ministarstvu prosvjete
Crne Gore, e-mail: [email protected];
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
9
CRVENICA NADA, za engleski jezik, zaposlena u Banci za razvoj Crne Gore, 81000 Podgorica – Bulevar
Save Kovačevića br. 137, tel. kući 624 – 647, na poslu 230 – 002;
ČEJOVIĆ DANIJELA, za engleski jezik, prevodilac u AD »Luka Bar«, Bar, Ul. Požarevačka 7/8, tel. 030/
ČOBAJ BERNARD, za engleski i albanski jezik, asistent u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u
Podgorici, adresa: Bulevar Bratstva i jedinstva 12, Ulcinj, tel. 030 413 484, mob. 069 319 944, e-mail:
[email protected] i [email protected];
ČUROVIĆ DRAGANA, za engleski jezik, zaposlena kao prevodilac u Američkoj agenciji za međunarodni
razvoj (engleski akronim: UASID), Podgorica – Jerevanska br.42, tel: 020/641 – 516, mob: 069/053 – 467,
e-mail: [email protected];
ĆETKOVIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Kotor, Prčanj, tel: 020 648 722 i mob: 067
317 474, e-mail: [email protected];
DACIĆ DENISA, za engleski jezik, profesor u J.U. Gimnazija »30 septembar« - Rožaje, 84310 Rožaje, Ul.
Maršala Tita 50, tel. 051/271-101;
DANILOVIĆ MILENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u OŠ
“Radoje Čizmović”, Nikšić, tel: +382 67 92 11 544, e-mail: [email protected];
DAKIĆ HELGA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, specijalista prevodilaštva,
Podgorica, tel: +382 67 805 667; e-mail: [email protected]
DAŠIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, iz Podgorice, tel:
+38268884499; [email protected];
DELIĆ MIRJANA, za engleski jezik, prevodilac, Podgorica, Ul. Stara Varoš, Blok VII -ul. I, mob. 069/543 –
512;
DEDIĆ ĐURĐIĆ DANIJELA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
10
Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija; tel: +382 67 691 187, +382 69 917 437; e-mail:
[email protected];
DONDIĆ RADA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Zagorič »369« ul. V (66A),Podgorica, tel. 020 272
338 i mob. 069 226 093;
DRAGIĆEVIĆ LJILJANA, za engleski jezik, zaposlena u Podgoričkoj banci D.D, Podgorica – Bulevar Save
Kovačevića br. 50, stan 65, tel: 45 – 524, kući: 31 – 512;
DRAGIŠIĆ JADRANKA, za engleski jezik, prevodilac u Centralnoj banci Crne Gore, adresa: Veliše Mugoše
bb, Podgorica, mob. 069 384 291 i 069 058 378, e-mail:[email protected];
DRAGIŠIĆ MIODRAG, za engleski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Vlada Martinovića 38,
Podgorica, tel: +382 69 010 047; e-mail: [email protected];
DRLJEVIĆ MIRJANA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja stručna škola u Beranama, 84300 Berane –
29. novembra 12a, tel. 051/34 – 005;
DURAKU MALJINDA, za engleski jezik, iz Ulcinja, prevodilac;
ĐIKANOVIĆ TATJANA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja ekonomska škola »Marko Vešović« u
Podgorici, tel. 020 219 685 i mob. 068 081 828;
ĐONOVIĆ JELENA, za engleski jezik, menadžerka UNDP Programa za vladavinu prava i ljudska prava ,
adresa: Hercegovačka 94, Podgorica, mob 068 688 851, email:[email protected];
ĐURĐEVIĆ MAJA, za engleski i ruski jezik, prevodilac u predstavništvu Privredne komore Ruske
Federacije u Crnoj Gori, adresa: Orjenskog bataljona 15, Herceg Novi, tel: +382 68 521 593;
ĐONOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac u AD «Plantaže», adresa: Momišići S-2/1, Podgorica, tel.
020 237 116, mob. 067 542 949;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
11
ĐUKANOVIĆ MILOVAN, za engleski jezik, zaposlen u Fudbalskom savezu Crne Gore, 19. decembra,
Podgorica, Adresa: Oštorvac 88, 81400 Nikšić, tel: +382 67 173 413; +382 20-445-608; Fax: +382 20 445
640; E-mail: [email protected];
ĐURANOVIĆ DRAGAN, za engleski jezik, Bijela – Kamenari bb, tel. 031/82 – 163; mob. 067/302 – 194;
ĐURANOVIĆ ZORKA, za engleski jezik, prevodilac u »Inter Mont-u«, Podgorica –Jerevanska 20, tel.
020/641 – 786, mob. 069/315 – 593;
ĐURAŠKOVIĆ JELENA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Škaljari-Rakite 5,Kotor, mob. 067 272 737, email: [email protected];
ĐURIČIĆ MARIJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: 6. crnogorske S 1-2, Nikšić, tel. 040 234 314;
ĐURKOVIĆ GORDANA, za engleski jezik, asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću-Odsjek za engleski
jezik i književnost, adresa: Malo brdo 3N/4, Podgorica, mob. 069 456 992;
ĐUROVIĆ DEJAN, za engleski jezik, Herceg Novi – Zelenika br. 48, tel. 031/43 – 567, mob. 069/041 – 027;
ĐUROVIĆ DUŠANKA, za engleski jezik, prevodilac, Danilovgrad-Pažići,
ĐUROVIĆ ŽANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ćurilac bb 81410 Danilovgrad, tel. 020/ 815 176 i
mob. 067 284 005;
ĐUROVIĆ ŽELJKA, za engleski jezik, prevodilac u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, adresa: 13. jula 41,
Podgorica, mob. 069 555 111;
ĐUROVIĆ VESELINKA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika u JU OŠ “Dušan Đukanović” Nikšić,
adresa: Nika Miljanića P+4/46, Nikšić, tel: 069/616-397, e-mail: [email protected];
FURTULA LEPOSAVA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika i
književnosti, zaposlena u JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić”, iz Podgorice, tel:
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
12
+382 67 396 036, e-mail: [email protected];
GAZIVODA SANDRA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Princeze
Ksenije 9, Podgorica; mob: +382 69 642 631; e-mail: [email protected];
GLOMAZIĆ JELENA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Državnom
protokolu, Podgorica, tel: +382 69 509 286; e-mail: [email protected];
GLOMAZIĆ STEFAN, za engleski jezik, zaposlen u Privrednom sudu Podgorica, adresa: ulica Slobode 37/I,
Podgorica, tel. 020/230 – 028, mob. 067/507 – 992;
GOLDŠTAJN-KUSTURICA MARTA, za engleski i mađarski jezik, prevodilac, Dalmatinske brigade 58
Herceg Novi - Igalo;
ILIĆ JADRANKA, za engleski jezik, prevodilac u A.D. Crnogorska komercijalna banka Podgorica, adresa:
Oktobarske revolucije bb, Podgorica, mob:+382 67 249 689 i e-mail:[email protected];
IVANOVIĆ IGOR, za engleski jezik, profesor engleskog jezika, adresa: Jovana Tomaševića 37, Podgorica,
tel: 067 369 462, e-mail: [email protected];
IVANOVIĆ ZLATKO, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Bulevar Revolucije 8/5, Podgorica, mob. 069
061 349 i e-mail: [email protected];
IVELjA SONJA, za engleski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
IZGAREVIĆ MILANKA, za engleski jezik, zaposlena u Kombinatu aluminijuma, Janka Vukotića br. 33,
Podgorica, tel. 020/644 – 323, mob. 069/550 – 044;
JAĆIMOVIĆ JASNA, za engleski jezik, diplomirani filolog opšte lingvistike, tel: +382 69 354 021; e-mail:
[email protected];
JANKOVIĆ ANICA, za engleski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
13
JANjUŠEVIĆ ANĐELKA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, rukovodilac kabineta
u Prvoj banci Crne Gore, mob: +382 69 143 004; e-mail: [email protected];
JARIĆ MIRELA, za engleski i italijanski jezik, profesor italijanskog jezika i književnosti, prevodilac,
zaposlena u “Contento” doo Tivat, adresa: Brda bb, Tivat, tel: +382 32 675 433; +382 67 358 011; e-mail:
[email protected];
JOKIĆ DANIJELA, za engleski jezik, poslovni sekretar u »TOB CO« D.O.O. Budva, adresa: Mainski put 27,
Budva, mob. 067 284 610 i e-mail: [email protected];
JOKIĆ IRENA, za engleski jezik, Program Ujedninjenih nacija za razvoj, Podgorica, adresa: Ul.
Vojislavljevića 24/88 81 000 Podgorica, mob: +382 (0) 67 23 48 00, e-mail: [email protected];
JOKMANOVIĆ VIOLETA, za engleski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola »Milorad Musa Burzan« u
Podgorici, adresa: Ljubović 12, Podgorica, tel. 020 623 132, mob.067 521 954, e-mail: [email protected];
JOKSIMOVIĆ ROSANDA, za engleski jezik, prevodilac u Podgoričkoj banci AD, adresa: Admirala Zmajevića
39, Podgorica, tel. 020 650 844 i mob. 069 650 306 i email:[email protected];
JOVANOVIĆ DUŠICA, za engleski jezik i slovenački, prevodilac, Podgorice;
JOVIĆ IVAN, za engleski jezik, viši savjetnik u Centralnoj banci Crne Gore, adresa: Jovana Stojanovića 8,
Bar, tel. 030 303 164, mob. 069 384 129, e-mail: [email protected];
PIĆAN TAMARA, za engleski jezik, projekt manager u AD Jadranski sajam Budva, adresa: Jadranski put 3,
85310 Budva, mob. 069 389 921;
JUNČAJ PALJOKA, za engleski i albanski jezik, profesor engleskog jezika u Mješovitoj srednjoj školi »25
maj« u Tuzima – Podgorica, 81206 Tuzi – Tuško polje bb, tel. 020/85 – 130;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
14
JURLINA TAMARA, za engleski jezik, prevodilac, Seljanovo bb 85320 Tivat, tel. 032/670 – 245;
KADIĆ-AKOVIĆ MILICA, za engleski jezik, prevodilac, s adresom Trg Božane Vučinić 7, Podgorica, mob.
069 080 007, e-mail: [email protected];
KANDIĆ VERA, za engleski jezik, prevodilac, Nikšić;
KANKARAŠ RADMILA, za engleski jezik, AD Jadranski sajam Budva, adresa: Seljenovo 2, Tivat, mob: 069
389 920, e-mail: [email protected];
KAPETANOVIĆ DARKO, za engleski i francuski jezik, prevodilac, adresa: Balšića 54, Podgorica, tel. 020
231 503, e-mail: [email protected];
KATNIĆ TANjA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, prevodilac, zaposlena u Vojsci
Crne Gore, adresa; Save Kovačevića 50, Podgorica; tel: +382 402 344; e-mail: [email protected];
DAMJANOVIĆ MIRJANA, za engleski jezik, profesor engeskog jezika i književnosti, adresa: Gojka
Garčevića bb, Nikšić, tel: +382 67 462 050; e-mail: [email protected];
KATELAN JOŠKO, za engleski i franuski jezik, zaposlen u Istorijskom arhivu u Kotoru – Dobrota KS – 3;
KAVARIĆ JASMINKA, za engleski jezik, iz Podgorice, prevodilac;
KAŽIĆ NATAŠA, za engleski i ruski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa:
Sutomore – naselje Gorelac –br. 3, tel: +382 69 270 430; e-mail: [email protected];
KNEŽEVIĆ ANA, za engleski jezik, zaposlena u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, Podgorica,
mob. 069/400 – 089;
KORAĆ MILA, za engleski jezik, prevodilac, iz Bijelog Polja;
KOSOVAC AZRA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Stari aerodrom, Lamela 2A/4, Podgorica, tel. 020
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
15
656 771 i mob. 069 422 471 i e-mail: [email protected];
KOVAČEVIĆ SANELA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog (A) i italijanskog (B) jezika i
književnosti, zaposlena u JU OŠ “Boško Strugar”-Ulcinj, adresa: Đerani 1 bb, Ulcinj, tel: +382 69 432 910;
e-mail: [email protected]; [email protected];
KOVAČIĆ-DABOVIĆ VUKOSAVA, za engleski i njemački jezik, prevodilac u Institutu »Dr Simo Milošević«
Igalo, s adresom Risan – Gabela bb, mob. 069 047 17, e-mail: [email protected];
KRIVOKAPIĆ MERI, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti - prevodilac, zaposlena u
Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, adresa: Dobrota bb Kotor, tel: +382 69 29 33 44;
+382 67 28 36 18; e-mail: [email protected];
KUSTURICA OMAR, za engleski jezik i hebrejski jezik, 85340 Herceg Novi – II Dalmatinske brigade br. 58;
LAGATOR VESNA, za engleski i italijanski jezik, adresa: Cetinje – IV proleterske 31;
LAKIĆ ČEDOMILA, za engleski jezik, prevodilac u »Montenegro Airlines-u«, adresa: Podgorica – Đure
Salaja br. 9, tel. 020/243 – 589, mob. 067/505 – 587 i 067/658 – 843;
LAZAREVIĆ ANA, za engleski jezik, Atlas banka Ad Podgorica, adresa: Rogami bb, Podgorica, tel: + 382 67
51 65 52, e-mail:[email protected], [email protected];
LAZAREVIĆ BILJANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Nikola Tesla bb, Podgorica, tel. 020 310 060,
mob. 069 020 358 i 068 797 210, e-mail: [email protected];
LUBURIĆ TANjA, za engleski jezik, adresa: Pera Šoća II-3, Podgorica, tel: +382 67 412 552, adresa:
[email protected];
LUKŠIĆ MILENA, za engleski jezik, magistar nauka, zaposlena na Univerzitetu “Mediteran” - Fakultet za
strane jezike u Podgorici i Fakultet za turizam u Baru; adresa: Obala bb Bar; tel: +382 69 573 882; [email protected];
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
16
LUTOVAC MILETA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, adresa: Ivana Vujoševića 14,
Podgorica, tel: 069 016 107;
MADŽGALj VANjA, za engleski jezik, menadžer Kancelarije Britanskog savjeta u Podgorici, Podgorica –
Ivangradska br. 24A, tel. 020/266 – 737 i mob. 069/070 – 769;
MADžGALj VERA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, Bijelo Polje, tel: +382 68
667 691; e-mail: [email protected];
MARKOVIĆ MARIJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Mitra Bakića 154, Podgorica, tel. 020 634 396 i
mob. 067 264 550, e-mail: [email protected];
MARTINOVIĆ NATAŠA, za engleski jezik, prevodilac u Ministarstvu inostranih poslova, adresa: Ul. Bore
Stankovića 6, 81250 Cetinje, tel. 041/237-010; mob. 067 367 810;
MARKOVIĆ NINA, za engleski jezik, magistar filoloških nauka - nauka o književnosti - engleska
književnost, zaposlena u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, adresa: Džan br.10; mob: +382 67 422
044; e-mail: [email protected]; [email protected];
MAŠKOVIĆ MAJA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Vojsci Crne
Gore, adresa: Grlić bb, Danilovgrad, tel: +382 67 835 515, e-mail: [email protected];
MATKOVIĆ VALENTINA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Sava Ilića 1a, Herceg Novi, tel. 031/331 –
660 i mob. 069/474 – 422;
MEDIGOVIĆ TIJANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa:
Mitra Bakića br. 4, Podgorica; mob: +382 68 064 000; e-mail: [email protected];
MEĐEDOVIĆ JELENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Džordža
Vašingtona 73, Podgorica, tel: +382 69 515 076; +382 69 090 627, e-mail: [email protected];
[email protected];
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
17
MILAČIĆ ŽANA, za engleski jezik, inokorespodent u Rudnicima boksita AD Nikšić, adresa: Ljube
Nenadovića 4, Nikšić, mob. 067 261 193, e-mail:[email protected];
MILIČIĆ VANjA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Uniji slobodnih
sindikata Crne Gore, e-mail: [email protected];
MILIĆ VANJA, za engleski jezik, profesor u J.U Osnovna škola «Štampar Makarije», adresa: Blaža
Jovanovića 7, Podgorica, tel. 020 268 006;
MILJANIĆ LJUBICA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika u JU SMŠ »Danilo Kiš« - Budva, adresa:
Rozino bb Budva, mob. 069/345 528, e-mail: [email protected];
MILJANIĆ RAISA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Serdara Jola Piletića 11, Podgorica, tel. 020 405
513 i 020 239 007 i mob. 067823 392, e-mail:[email protected];
MILOŠEVIĆ RADOSLAV, za engleski jezik, zaposlen u Gimnaziji – Cetinje, adresa: Bulevar Crnogorskih
junaka 193;
MIROŠEVIĆ OljA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Sv.Vrač 1/2/3,
Kotor, tel: +382 67 421 459; e-mail: [email protected];
MITROVIĆ RANKA, za engleski jezik, zaposlena u Republičkom protokolu, Podgorica,
MITROVIĆ VLADANA, za engleski i ruski jezik, prevodilac u »Hotels Group Montenegro Stars« Budva,
adresa: Stefana Mitrovića bb, Pržno, Budva, mob. 069 346864 i e-mail: [email protected] i
[email protected];
MIŠKOVIĆ ANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u “Represent
Communications” Podgorica, tel: +382 68 722 946; e-mail: [email protected];
MURIĆ ZILHA, za engleski jezik, zaposlena u JU OŠ »Mustafa Pećanin« - Rožaje;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
18
NIČIĆ MILAN, za engleski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
NIKAČ MARINA, za engleski jezik, profesor engleskoj jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu
unutrašnjih poslova Crne Gore, Podgorica, tel: +382 67 185 891; e-mail: [email protected];
NIKIĆ IVAN, za engleski jezik, prevodilac u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, adresa: Baja Pivljanina 26,
Nikšić, tel.020 224 110 i mob. 069 481 858;
NIKOLIĆ DIJANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Donja Lastva bb,
Tivat, tel: +382 69 334 981, e-mail: [email protected]; [email protected];
NOVAKOVIĆ MARINA, za engleski jezik, prevodilac u Erste bank AD Podgorica, adresa: Blok IX ulica Nova
I ulaz I/13, Podgorica, mob. 069 326 717, e-mail:[email protected];
OBRADOVIĆ SUZANA, za engleski jezik, diplomirani menadžer u pomorstvu, zaposlena u “Connectu”
doo Tivat, adresa: Ostrvo cvijeća, Tivat, tel: +382 67 506 439; e-mail: [email protected];
[email protected];
OJDANIĆ GORAN, za engleski jezik, asistent za odnose sa javnošću u Kancelariji za koordinaciju Sistema
Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, adresa: Njegoševa 6, Cetinje,mob. 067 513 708 i e-mail: [email protected];
OSTOJIĆ DRAGANA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i knjiženosti, zaposlena u Ministarstvu
zdravlja,
adresa:
Veljka
Vlahovića
5,
Podgorica;
mob:
+382
69
971
042;
e-mail:
[email protected];
OTAŠEVIĆ JELENA, za engleski jezik, prevodilac u Generalštabu Vojske Crne Gore, adresa: Ivana
Vujoševića 30, Podgorica, mob. 067 427 327;
PALIKUĆA IVANA, za engleski i ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Pinkević
Company”, Herceg Novi, tel: +382 69 505 459; e-mail: [email protected];
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
19
PANTOVIĆ BRANISLAV, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja mješovita škola »Danilo Kiš« u Budvi,
tel. 033 459 602 i mob. 069 497 811;
PAPOVIĆ SAŠA, za engleski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola »Ivan Vušović« u Nikšiću, adresa:
Straševina 5/3, Nikšić, mob. 069 486 868, e-mail: [email protected];
PAVLOVIĆ FRIDERIKA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja pomorska škola u Kotoru, adresa: Taraca
bb, Tivat, tel. 032 675 094 i mob. 069 258 244, e-mail:[email protected];
PEJOVIĆ MARINA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Karađorđeva 18, Podgorica, mob. 067 618 533,
e-mail: akva@t-com.me;
PETRONIJEVIĆ-IVANOVIĆ DRAGANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Orjenski bataljon 54a, 85340
Herceg Novi, tel. 069 507 680, fax: 020 328 065, e-mail: aldra@t-com.me;
PETRUŠIĆ BILAFER IRENA, za engleski jezik, prevodilac u IRTA d.o.o RIsan, adresa: Novo naselje RS-2,
Risan, tel: 069 470 858; 032 330343, e-mail: irta2@t-com.me;
PONORAC DRAGICA, za engleski i francuski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
POPOVIĆ NIVES, za engleski jezik, prevodilac, iz Bara;
POPOVIĆ RAJNA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika u JU OŠ »Srbija« u Baru, adresa: Popović
bb, Bar, mob. 069 333 124, e-mail: sunrajna@gmail.com;
LUKAČEVIĆ TATJANA, za engleski jezik, urednik – prevodilac u Redakciji za međunarodnu TV razmjernu
RTV Crne Gore, adresa: Lamela 1, stan 59, Malo brdo, Podgorica, tel. 020/227 – 336 i mob. 067/210 –
410;
PRALAS JELENA, za engleski jezik, zaposlena u Institutu za strane jezike, adresa: 81000 Podgorica – Ul.
Beogradska br. 5, tel. 020/633 – 802;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
20
PRNjAT IVANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: Karađorđeva 4,
Podgorica, tel: +382 69 567 431; e-mail: ivana79@t-com.me;
PUTICA GORDANA, za engleski i italijanski jezik, Bar – Makdeonska br. 21, zaposlena u preduzeću »Bartranzit« - Bar, tel. 030/12 – 012;
RABRENOVIĆ ALEKSANDAR, za engleski jezik, prevodilac, iz Bijelog Polja;
RADIĆ GORAN, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Norveška 4, Herceg Novi- Igalo, mob: +382 69 452
561; +382 67 221 095; e-mail: ddradic@t-com.me;
RADOJEVIĆ FILIP, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlen u Atlas grupi ,
adresa: Kosmajska 29/a, Podgorica, tel: +382 67 522 805; e-mail: fradojevic@gmail.com;
RADONJIĆ JULIJA, za engleski jezik, prevodilac u Kombinatu aluminijuma u Podgorici, adresa: Moskovska
16, Podgorica, tel. 020 247 390;
RADOVIĆ MARIJA, za engleski jezik, inokorespodent-poslovni sekretar u J.P. Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje, adresa: Rakite1/13, 85330 Kotor, tel. 032 304 792 / 334 502 i mob. 067 585 924;
RADOVIĆ SANjA,za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, iz Podgorice,
tel: +382 67 822 228, e-mail: sanjardvc@gmail.com;
RADULOVIĆ NINA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u prevodilačkom
birou “Porta Aperta”, adresa: Nikole Tesle 23, Podgorica, tel: +382 67 346 111, +382 69 346 111, e-mail:
nradetic@yahoo.com;
RADUNOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ivana Vujoševića 15, mob. 069 029 268 i tel.
020 202 950, e-mail: vesnar@t-com.me;
RAIČEVIĆ ANA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, adresa: Kralja Nikole 72,
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
21
Podgorica, tel: +382 67 91 88 432, e-mail: anarv81@gmail.com;
RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u
Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;
RAJOVIĆ KAĆA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ul. Ivana Milutinovića 7, Podgorica, mob. 067/396 –
001, e-mail: kacica@t-com.me;
RAKIĆ SONJA, za engleski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
RAKOČEVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
RAPOVAC DRAGAN, za engleski jezik, kapetan duge plovidbe i profesor engleskog jezika i književnosti,
adresa: Mišulići S-9, 85330 Kotor, tel. (+382) 32 302-020, mob. (+382) 69 044 325, e-mail: rigmar@tcom.me, www. rapovac.info;
RAŠOVIĆ ANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, adresa: 8. jul br. 17,
Podgorica, tel: +382 68 722-953, e-mail: ana.rasovic@gmail.com;
RAŠOVIĆ SANJA, za engleski jezik, prevodilac u Nacionalnom cetralnom birou Interpola u Podgorici,
adresa: Admirala Zmajevića 23, Podgorica, mob. 067 284 094 i e-mail: sanja.rasovic@gmail.com;
RAŠOVIĆ VESNA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Vukice Mitrović 15, 81000 Podgorica, tel. 020 655
235 i 081 655 238, mob. 069 026 877;
REDŽOVIĆ ALIJA, za engleski jezik, prevodilac, iz Ulcinja;
RONDOVIĆ DANICA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 66, Podgorica, tel: +382 69 151 505, e-mail: d.rondovic@gmail.com;
ROSIĆ MARIJA, za engleski jezik, pevodilac u Dalhem Consulting Engineers; Dalhem Montenegro,
adresa: Nikole Ljubibratića 50, Herceg Novi, tel: 031 342 409, 067 587 030, e-mail: marijarosic@tMinistarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
22
com.me;
RUDOVIĆ ISABELLA (IZABELA),za engleski jezik, prevodilac, adresa: ul. Pavla Kneževića 9, tel: 069 24501;
SAMARDŽIĆ ĐURO, za engleski jezik, prevodilac, adresa: 1. proleterska S-41 IV/18, 85310 Budva, tel.
033/ 456 920 i mob. 069 543 320;
SAMARDžIĆ VESNA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa: II
crnogorskog bataljona, Podgorica; mob: +382 69 048 938; e-mail: vesnasam@t-com.me;
SIMOVIĆ MAJA, za engleski jezik, diplomirani građevinski inžinjer, iz Podgorice, tel: +382 67 233 233, email: maja_energy@yahoo.com;
SIMOVIĆ MARINA, za engleski jezik, prevodilac , iz Bijelog Polja;
SLAVKOVIĆ-VUKOVIĆ DUBRAVKA, za engleski jezik, konsultant Belgije u Crnoj Gori, adresa: Rista Lekića I
32/2, Bar, tel. 030 316 224 i mob. 067 580 555, e-mail:dubravkasv@yahoo.com;
SRDANOVIĆ VANJA, za engleski jezik, viši savjetnik u Ministarstvu prosvjete i nauke, adresa: 27. marta
24, Podgorica, tel. 020 265 024 i mob. 067 848 999;
STAMATOVIĆ JELENA, za engleski jezik, prevodilac AD »Zetatrans«, Podgorica, adresa: Ul. Bulevar
revolucije br. 84, Podgorica, tel. 020/633 – 267 i mob. 067/597 – 927;
STIJEPOVIĆ JELENA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Jaroslava Čermaka 13, Podgorica, tel. 020 270
499 i mob. 069 598 121, e-mail: cadjenovic_jelena@yahoo.com;
STIJEPOVIĆ TATJANA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika, zaposlena u
JU”Gimnazija” Kotor, tel: +382 67 522 809, e-mail: tanjica.tanja9@gmail.com;
STOJOVIĆ SANJA, za engleski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
STOJOVIĆ SANJA, za engleski jezik, menadžer za međunarodne odnose u Crnogorskoj komercijalnoj
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
23
banci AD Podgorica, adresa: Blaža Jovanovića 9, Podgorica, tel. 020 404 360 i mob. 069 073 737;
STRAHINJA SANJA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Kriva ulica bb, Kotor, tel. 032 303 644 i mob.
069 522 017;
SUDAR SRNA, za engleski jezik, magistar upravljanja u životnoj sredini i demokratskih procesa, zaposlena
u Regionalnom centru za životnu sredinu (REC), iz Podgorice, tel: +382 69 318 193, e-mail:
srnass@gmail.com;
TEMELKOVSKA DRAGANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, iz
Podgorice, tel: +382 67 249 946; e-mail: draganaradevic@yahoo.co.uk;
TOMOVIĆ SANjA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika - magistar prevodilaštva, zaposlena u Vojsci
Crne Gore, adresa: Vukosava Božovića br. 8, Podgorica, tel: +382 67 325 963; e-mail:
sanjatomov@gmail.com;
TOMKOVIĆ ALEKSANDRA, za engleski jezik, advokat, adresa: Bulevar Save Kovačevića 13, Podgorica,
mob. 067 606 333, e-mail: sasa_tomkovic@yahoo.com;
ŠARENAC BILJANA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika u Gimnaziji »Panto Mališić« - Berane,
adresa: Ul. Todora Vojvodića bb, Berane, tel. 051/30-104;
ŠARKINOVIĆ RABIJA, za engleski jezik, adresa: Ul. V. Vlahovića 30, Podgorica, tel: 020/651-313; mob:
069/093-094;
ŠEHOVIĆ EDIN, za engleski jezik, diplomirani ekonomista, zaposlen u “First Financial Bank” AD
Podgorica, tel: +382 67 235 475; e-mail: edin.sehovic1@gmail.com;
ŠIKMANOVIĆ LJILJANA, za engleski jezik, zaposlena u Institutu za strane jezike, mob. 069 42 44 32 i email: ljiljanasikmanovic@yahoo.com;
ŠKOFLEK ZORICA, za engleski jezik, prevodilac u Ministarstvu odbrane-Generalštab, adresa: Oktobarske
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
24
revolucije 105, Podgorica, mob. 069 074 914 i 067 737 888, e-mail:zskoflek@t-com.me;
ŠĆEPANOVIĆ ANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, saradnik na
Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore, adresa: Bulevar revolucije br. 8, Podgorica; mob: +382
69 033 777; e-mail: anavusc@t-com.me;
ŠĆEPANOVIĆ MAJA, za engleski jezik, prevodilac u Privrednoj komori Crne Gore, tel: +382 69 315 420, email: majash@t-com.me;
TABAŠ ANA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, mob. 069/312 – 727;
TOMIĆ NEVENA, za engleski jezik, profesor u Gimnaziji »Tanasije Pejatović« - Pljevlja, adresa: Kralja
Petra I 55, Pljevlja, mob: +382 67 349 209;
TOSKIĆ SELMA, za engleski jezik, profesor u J.U. Srednja mješovita škola »Bećo Bašić« u Plavu, adresa:
Racina bb, Plav, mob. 068 698 456, e-mail: t.selma@hotmail.com;
TOŠKOVIĆ SAMANTA, za engleski jezik, prevodilac, adresa: 8. marta bb, Podgorica, tel. 020/662 – 088
mob: +382 69 470 436;
ULJAREVIĆ ŽELJKO, za engleski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
USKOKOVIĆ SONJA, za engleski jezik, prevodilac u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, adresa: Nikole
Đurkovića 64, Podgorica, mob. 067 877 026;
VELAŠEVIĆ OLIVERA, za engleski jezik, prevodilac, iz Podgorice,;
VELIMIROVIĆ MAJA, za engleski jezik, iz Podgorice, mob: 067 236 645, e-mail: majacg@gmail.com;
VELIMIROVIĆ VALENTINA, za engleski, japanski i italijanski jezik, prevodilac, adresa: Jovana Tomaševića
34/15, Bar, tel. 030 314 975 i mob: +382 68 580972, e-mail:vvelimirovic@yahoo.com,
vvelimirovic@hotmail.com
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
25
VIDAKOVIĆ OLIVERA, za engleski jezik, Izvršni direktor u preduzeću “Katara-FOM” doo, Bar, adresa: Ul.
Obala 13. jula br. 4, tel. 030/313 – 170 i 030/313 557, mob. 069/066 547;
VIZI HELENA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu
odbrane Crne Gore, iz Podgorice, tel: +382 69 728 140; +382 20 280 088, e-mail: helena.s@t-com.me;
VIZI STANKA, za engleski jezik, direktor Službe za upravljanje ljudskim resursima u Centralnoj banci Crne
Gore, adresa: Donja Gorica bb, Podgorica, tel. 020 260 706 i mob. 069 050 805, e-mail: vizi@t-com.me;
VOJNIĆ ANA, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlena u “Mik-Mont” doo,
adresa: Moskovska 14a, Podgorica; tel: +382 67 530 296; e-mail: anavojnic@t-com.me;
VOJNIĆ JELENA, za engleski jezik, asistent u političkom sektoru Delegacije Evropske komisije u Crnoj
Gori, s adresom Džordža Vašingtona bb, Podgorica, mob. 069 319 731,e-mail: jelenavoj@yahoo.com;
VUČKOVIĆ VESNA, za engleski jezik, zaposlena u Centralnoj biblioteci, Cetinje, mob. 067 236 427, e-mail:
vuckovicv@gmail.com;
VUGDELIĆ DRAGAN, za engleski jezik, prevodilac , iz Podgorice,;
VUGDELIĆ SVETLANA, za engleski jezik, prevodilac, iz Bara;
VUJAČIĆ BOŽICA, za engleski jezik, adresa: Ul. Goce Delčeva br. 3, Podgorica, tel. 020/616 – 876;
VUJAČIĆ NELA, za engleski jezik, prevodilac u Ministarstvu odbrane Crne Gore - Generalštabu Vojske
Crne Gore, adresa: Dr Vukašina Markovića 218, Podgorica, mob: +382 67 628 049 i +382 67 222 431, email: nelavujacic@yahoo.com;
VUJNOVIĆ ĐORĐE, za engleski jezik, savjetnik za međunarodne odnose direktora Agencije za radiodifuziju, adresa: Bulevar sv. Petra Cetinjskog 9, Podgorica, tel. 020 201 440 i mob. 067 319 999;
VUJOŠEVIĆ VUK, za engleski jezik, naučni i stručni prevodilac, adresa: Mila Damjanovića 2, Bar, tel. 030
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
26
353 627 i mob. 069 327 585, wuk@t-com.me;
VUJNOVIĆ VUK, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, zaposlen u Generalnom
sekreterijatu Vlade Crne Gore, adresa: Polimska 6, Podgorica, tel: +382 67 633 722, e-mail:
vukvujn@yahoo.com
VUJOVIĆ IVANA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, zaposlena u Organizaciji za
bezbjednost i saradnju u Evropi, adresa: Miloša Obilića S2/B, Podgorica, tel: +382 67 554-058; +382 67
626 036; e-mail: Ivana.vujovic@osce.org;
VUJOVIĆ MILIJANA, za engleski jezik, prevodilac u D.O.O. Jadroagent Bar, adresa: Vladimira Rolovića 9,
Bar, mob. 069 551 266, e-mail: milovm@t-com.me;
VUKČEVIĆ BRANISLAVA, za engleski jezik, prevodilac u USAID, adresa: Vukice Mitrović bb, Podgorica, tel.
020/231 – 311, mob. 067/310 – 266;
VUKOSLAVOVIĆ DANIJELA, za engleski jezik, prevodilac u ERSTE Banka AD u Podgorici, adresa: Nikole
Đurkovića 51, Podgorica, tel. 020 612 550 i mob. 069 075 364, e-mail: dvukoslavovic@erstebank.me;
VUKOTIĆ MILANKA, za engleski jezik, prevodilac, iz Bara;
VUKOVIĆ MILICA, za engleski jezik, Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, Podgorica, adresa:
Sitnička 17/c Podgorica, tel:069 413 906, e-mail:vmilica@ac.me;
VUKŠIĆ LJUBINKA, za engleski jezik, prevodilac, iz Kotora-Dobrota;
ZEJAK VANjA, za engleski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti; zaposlena u “Euro Zigma” doo
Nikšić, adresa: Vučedolska 5/a, Nikšić; mob: +382 67 440 714; e-mail: vanjazejak@yahoo.com;
ZEKOVIĆ NATAŠA, za njemački i engleski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Radnička ulica br. 1,
Podgorica, tel: +381 67 800 224, e-mail: natasa@zekovic.com;
ZEKOVIĆ UROŠ, za engleski jezik, profesor engleskog jezika i književnosti, prevodilac, iz Podgorice, tel:
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
27
+382 69 312 531; e-mail: zuros@t-com.me
FRANCUSKI JEZIK
BANJEVIĆ ALEKSANDRA, za francuski jezik, saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću - Studijski
program: francuski jezik i književnost, adresa: Oktobarske revolucije 76, Podgorica, mob. 069 022 200, email: ab@t-com.me;
BANKOVIĆ NEVENA, za francuski jezik, prevodilac, Bara;
BEGOVIĆ EDIN, za francuski jezik, prevodilac, adresa: Rasovo bb, Bijelo Polje, mob. 067 502 367, e-mail:
edofrancuz@yahoo.fr;
BOLJEVIĆ NATALI, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
BUTOROVIĆ DANICA, za engleski i francuski jezik, profesorica engleskog i francuskog jezika i
književnosti, iz Nikšića, tel: +382 68 660 251, e-mail: danica.butorovic@gmail.com;
CVIJOVIĆ MOMIR, za francuski jezik, Bijelo Polje, tel: +382 68 445 028; +382 67 226 826;
ČELEBIĆ ALEKSANDAR, za francuski jezik, ljekar - hirurg, onkolog, doktor medicinskih nauka, zaposlen u
Kliničkom centru Crne Gore, adresa: Vlada Ćetkovića bb, lamela B/stan 8, Podgorica, tel: +382 69 126
126; +382 67 426 605; e-mail: celebic2002@yahoo.com
DACIĆ AJKUNA, za francuski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola »25. maj« - Rožaje, adresa: Maršala Tita
br. 50, Rožaje, tel. 051/274 – 355;
DEMIĆ SANELA, za francuski jezik, prevodilac u Ministarstvu inostranih poslova, adresa: Ibarčanska 57,
Rožaje, mob. 067 548 974, e-mail. sanela.demic@mfa.gov.me;
DRAGOVIĆ VERA, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
ĐURANOVIĆ SMILJA, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
28
ERCEGOVIĆ LIDIJA, za francuski i italijanski jezik, profesorica francuskog i italijanskog jezika i
književnosti, zaposlena u Ministarstvu prosvjete i sporta, mob: +382 67 397 263; e-mail:
lidija.ercegovic@mps.gov.me;
JABLAN IVANA, za francuski jezik, profesor francuskog jezika i književnosti, zaposlena u Skupštini Crne
Gore, tel: +382 67 670 509; e-mail:ivanajablan2013@gmail.com;
KALIĆ NUSRETA, za francuski jezik, profesor u J.U. Srednja stručna škola u Rožajama, adresa: Maršala
Tita 42, 84310 Rožaje, tel. 051/274-989 i mob. 069 596 921;
KAPETANOVIĆ DARKO, za engleski i francuski jezik, prevodilac, adresa: Balšića 54, Podgorica, tel. 020
231 503, e-mail: kapetanovicdarko@free.fr;
KATELAN JOŠKO, za franuski i engleski jezik, zaposlen u Istorijskom arhivu u Kotoru– Dobrota KS – 3;
KNEŽEVIĆ-VREČO JADRANKA, za francuski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog-Igalo;
KRDŽIĆ LAZAR, za francuski i ruski jezik, prevodilac, iz Plava;
LEKOVAC DANICA, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
LUČIĆ VESNA, za francuski jezik, prevodilac u Ambasadi Francuske u Podgorici, adresa: Bratstva i
jedinstva 59, Podgorica, mob. 069 313 073;
LjEPAVIĆ DANIJELA, za francuski jezik, profesor francuskog jezika i književnosti, zaposlena na
Filozofskom fakultetu Nikšić, Univerzitet Crne Gore, adresa: Marka Radovića br. 12, Podgorica, tel: +382
69 547 320, e-mail: danijelalj@t-com.me;
MIRANOVIĆ ANDRIJA, za francuski jezik, prevodilac, iz Bara;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
29
MILjANIĆ NIKŠA, za francuski jezik, magistar pravnih nauka, advokat, iz Tivta, tel: +382 67 228828; email: niksa@lawmiljanic.com;
NENEZIĆ CORINNE, za francuski jezik, zaposlena kao profesor francuskog jezika u Ekonomskoj školi
»Mirko Vešović« - Podgorica, adresa: Goričani bb, Podgorica, tel. 020/873 – 608, mob. 067/580 – 580;
NIKIĆ MILICA, za francuski jezik, profesor francuskog jezika, adresa: Vasa Raičkovića 42/5, Podgorica, tel:
+382 67 825 264, e-mail: milicanikicfr@gmail.com;
PONORAC DRAGICA, za francuski i engleski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog;
RAJKOVIĆ MILICA, za francuski, italijanski i španski jezik, prevodilac, adresa: Gipos 2/1-9, Cetinje, tel:
+382 67 811 765, +382 68 610 694; e-mail: milica.rajkovic@yahoo.com;
RUDOVIĆ SENKA, za francuski jezik, penzionerka, adresa: Ul. 24. novembra, Bar, tel. 085/21 - 092;
ŠPADIJER SONJA, za francuski jezik, profesor u Gimnaziji »Slobodan Škerović«, Podgorica, adresa: Ul.
Gorica C – ugao Beogradske i Ulcinjske, stan 14, Podgorica, tel. 020/664-055;
STANIŠIĆ ANA, za francuski jezik, profesor francuskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu
unutrašnjih poslova, adresa: Danila Kiša 3, Podgorica; tel: +382 67 184 086; e-mail:
staniana4@yahoo.com;
STANKOVIĆ VESNA, za francuski i italijanski jezik, zaposlena u Kombinatu aluminijuma – Podgorica;
adresa: Trg Kralja Nikole br. 5, Podgorica;
TATAR JASMINA, za francuski jezik, zaposlena u Savezu samostalnih sindikata Crne Gore kao stručni
saradnik za međunarodnu saradnju, adresa: V proleterske br. 21, Cetinje tel. 041/32 – 441, mob.
069/677 – 587;
TODOROVIĆ VESNA, za francuski, zaposlena u Državnom protokolu, adresa: Moskovska 56, Podgorica,
mob. 069 068 964 i e-mail: vesna.todorovic@gov.me;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
30
VLAHOVIĆ ROSANDA, za francuski jezik, zaposlena u preduzeću »Zetatrans« - Podgorica; adresa: Ul.
Blaža Jovanovića br. 15, Podgorica, tel. 45 – 813,
VUKIĆEVIĆ JELKA, za francuski jezik, Podgorica, tel. 020/628 – 061;
VUKOVIĆ DOBRINKA, za francuski jezik, prevodilac, adresa: Bulevar Save Kovačevića 52, Podgorica;
ZEKOVIĆ TATJANA, za francuski jezik, profesor u Gimnaziji »Luča« - Cetinje, adresa: Ul. Predgrađe bb,
Cetinje, mob. 067/406 – 297;
ZLOKOVIĆ ANA, za francuski i italijanski jezik, prevodilac, adresa: -Njegoševa 170, Kotor;
ZUBAC MILIJANA, za francuski jezik, prevodilac, iz Podgorice
GRČKI JEZIK
AŠANIN ALEKSANDAR, za grčki jezik, arhitekta, zaposlen u Centru za arhitekturu i urbanizam, adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/III, Podgorica, tel. +382 20 247 688; mob: +382 67 334 737; e-mail:
acoasanin@hotmail.com;
ĐUROVIĆ PETAR, za grčki jezik, izvršni direktor u »ABACO« D.O.O. Bar, adresa: Mila Damjanovića 10a,
Bar, tel. 030 353 585, faks: 030 353 669, mob. 067 210 621 i email:abaco@t-com.me;
HRVATIN VESNA, za grčki jezik, prevodilac, NVO »Društvo za zaštitu životinja i prirode prijatelji 'LML' Bar«, adresa: Njegoševa 5, Sutomore, mob. 067 236 983 i email:vesnasutomore@t-com.me;
KLIKOVAC ANA, za grčki i latinski jezik, prevodilac u Ambasadi Grčke u Podgorici, adresa: Bulevar Svetog
Petra Cetinjskog 11, Podgorica, tel. 020 241 843, mob. 069 321242 i e-mail: anaklik@yahoo.com;
VUKČEVIĆ SNEŽANA, za grčki jezik, prevodilac u Ambasadi Grčke u Podgorici, adresa: Bulevar Revolucije
46, Podgorica, tel. 020 241 966 i 020 655 544, mob. 067 245 358 i e-mail: s_vukcevic@t-com.me;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
31
VUKOVIĆ ALEKSANDRA, za grčki jezik, direktor prodaje u DOO »HM Durmitor«, Žabljak, adresa: Trg
Durmitorskih ratnika br. 1, Žabljak, tel. 069/605 – 032, avukovic@t-com.me;
VUKOVIĆ MAJA, za grčki jezik, zaposlena u Ministarstvu odbrane Crne Gore, adresa: Mila Radunovića
s2/4 - Momišići, Podgorica, mob. 067 911 4444 i e-mail:makuljan@yahoo.com
HEBREJSKI JEZIK
KUSTURICA OMAR, za engleski i hebrejski jezik, adresa: II Dalmatinske brigade br.58, Herceg Novi;
ITALIJANSKI JEZIK
AVDIU ABELA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog (A) i italijanskog (B) jezika i
književnosti, zaposlena u OŠ “Maršal Tito” Ulcinj, adresa: Kodre bb, Ulcinj, tel: +382 69 350 326, e-mail:
abela.avdiu@os-mtito.edu.me; abelakovacevic@yahoo.com;
BANIĆEVIĆ MARIJA, za engleski i italijanski jezik, profesor engleskog i italijanskog jezika, tel: +382 69 537
750; e-mail: mare_montenegro@yahoo.com;
BISKUPOVIĆ RENATA, za italijanski jezik, zaposlena kao inokorespodent u »Ribnici commerce« A.D.
Podgorica i kao profesor italijanskog jezika na Muzičkoj akademiji na Cetinju, adresa: Pariske komune bb,
Podgorica, tel. 020/239 – 181, mob. 069/341 – 415;
BOJIČIĆ GORDANA, za italijanski jezik, saradnik u nastavi na Odsjeku za italijanski jezik i književnost
Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa: Marka Biljurića 16, Nikšić, mob. 068 215 215 i e-mail:
bgole81@yahoo.com;
BURZAN JOVANKA, za italijanski jezik, prevodilac u »Montenegro-Airlines« - Podgorica, adresa: Vijenci
Danila Kiša br. 3, Podgorica, mob. 067/617 – 864;
ČAKALOVIĆ ANA, za italijanski jezik, zaposlena u Generalnom konulatu Italije u Baru, tel. 030/12 – 228 i
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
32
21 – 922;
ČOBIĆ NERMINA, za italijanski jezik, profesorica italjanskog jezika i književnosti, adresa: Čeluga bb, Bar;
tel: +382 67 804 107; e-mail: nc241281@yahoo.com;
CVETINOVIĆ ANDREA, za italijanski jezik, prevodilac u Barkoj plovidbi, adresa: Ul. Makedonska br. 13,
Bar, tel. 030/312 – 983;
DOSTINIĆ MILEVA, za italijanski jezik, prevodilac, iz Bara;
DRAGOVIĆ VJERA, za italijanski jezik, adresa: Oktobarske revolucije br. 12, Podgorica;
DROBNjAK JELENA, za italijanski jezik, profesor italijanskog jezika i književnosti, zaposlena u notarskoj
kancelariji, adresa: Tripa Kokolje bb, Masline, Podgorica, tel: +382 67 853 456; e-mail:
jelenadrobnjak83@gmail.com;
ERCEGOVIĆ LIDIJA, za francuski i italijanski jezik, profesorica francuskog i italijanskog jezika i
književnosti, zaposlena u Ministarstvu prosvjete i sporta, mob: +382 67 397 263; e-mail:
lidija.ercegovic@mps.gov.me;
FURTULA LEPOSAVA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika i
književnosti, zaposlena u JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić”, iz Podgorice, tel:
+382 67 396 036, e-mail: lelak@t-com.me;
JARIĆ MIRELA, za engleski i italijanski jezik, profesor italijanskog jezika i književnosti, prevodilac,
zaposlena u “Contento” doo Tivat, adresa: Brda bb, Tivat, tel: +382 32 675 433; +382 67 358 011; e-mail:
mirelabokic@yahoo.it;
JOKIĆ VALERIJA, za italijanski jezik, profesor italijanskog jezika u Srednjoj školi u Kotoru, adresa:
Seljanovo bb, Tivat, tel. 032/673 – 463 i mob. 067/300 – 862;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
33
JOVANOVIĆ BORIVOJ, za italijanski jezik, adresa: Mainski put bb, Budva, tel. 033/455 – 871;
JOVETIĆ MAGDALENA, za italijanski jezik, profesor italijanskog jezika i književnosti, zaposlena u Srednjoj
ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru, adresa: Jovana Tomaševića br.22, Bar, tel: +382 68 240 065; email: magjovetic@gmail.com;
KADIĆ MIRJANA, za italijanski jezik, iz Podgorice, tel. 14 – 412 i 34 – 826;
KRČO JELENA, za italijanski jezik, profesorica italijanskog jezika i književnosti; adresa: Andrije Paltašića 3,
Podgorica; mob: +382 69 983 111; e-mail: jelenakrco@hotmail.com;
KRIVOKAPIĆ IVANA, za italijanski jezik, profesorica italijanskog jezika i književnosti, zaposlena na
Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran, tel: +382 69 161 632; e-mail: ikirivokapi@gmail.com;
KOVAČEVIĆ SANELA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog (A) i italijanskog (B) jezika i
književnosti, zaposlena u JU OŠ “Boško Strugar”-Ulcinj, adresa: Đerani 1 bb, Ulcinj, tel: +382 69 432 910;
e-mail: sanela75leo@yahoo.com; sanelakovacevic1@gmail.com;
LAGATOR VESNA, za italijanski i engleski jezik, adresa: IV proleterske 31, Cetinje;
MARTINOVIĆ BRANKA, za italijanski jezik, zaposlena Državnom protokolu, iz Podgorice, mob. 069 071
780, e-mail: branka.martinovic@gov.me;
MARTINOVIĆ MAJA, za italijanski jezik, profesorica u JU Gimnazija »Stojan Cerović« u Nikšiću, adresa:
Alekse Backovića 2, Nikšić, mob. 069 52 84 84, e-mail:majavj06@gmail.com;
MUJOVIĆ SVJETLANA, za italijanski jezik, prevodilac u Mikrofinansijskoj instituciji »Agroinvest« u
Podgorici, adresa: Oktobarske revolucije 50, Podgorica, mob. 069 595 090, e-mail: svjetlana.m@tcom.me;
MUŠURA GORDANA, za italijanski i latinski jezik, profesor italijanskog jezika u JUOŠ “Stefan Mitrov
Ljubiša” Budva, adresa: Trg Slobode 2, Budva, tel: 069 514 615, 033/45 40 18, e-mail:
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
34
gordanamusura@yahoo.com
PILETIĆ DEJA, za italijanski jezik, prevodilac, adresa: Bratstva i jedinstva 25, Podgorica, mob. 067 838 801
i e-mail: dejacet@t-com.me;
PUTICA GORDANA, za italijanski i engleski jezik, zaposlena u preduzeću »Bar-tranzit« - Bar, adresa:
Makedonska br. 21, Bar, tel. 033/12 – 012;
RADOIČIĆ MARIJA, za italijanski jezik, prevodilac, adresa: Mila Boškovića H-12/45, Bar, mob. 067 585
988 i tel. 030 315 144, e-mail: mariar@t-com.me;
RADULOVIĆ TAMARA, za italijanski jezik, prevodilac u D.O.O. »Ribnica commerc« Podgorica, adresa:
Vasa
Raičkovića
18a,
Podgorica,
tel.
020
238
519
i
mob.
069
424
058,
e-mail:
tamara_mne@hotmail.com;
RAJKOVIĆ MILICA, za francuski, italijanski i španski jezik, prevodilac, adresa: Gipos 2/1-9, Cetinje, tel:
+382 67 811 765, +382 68 610 694; e-mail: milica.rajkovic@yahoo.com;
STANKOVIĆ VESNA, za italijanski i francuski jezik, zaposlena u Kombinatu aluminijuma – Podgorica,
adresa: Trg Kralja Nikole br. 5, Podgorica;
STIJEPOVIĆ TATJANA, za engleski i italijanski jezik, profesorica engleskog i italijanskog jezika, zaposlena u
JU”Gimnazija” Kotor, tel: +382 67 522 809, e-mail: tanjica.tanja9@gmail.com;
TANJEVIĆ-MILIDRAG VALENTINA, za italijanski jezik, prevodilac, adresa: Donja Gorica bb, Podgorica,
mob. 068 118 155, e-mail: tanjevic@t-com.me;
VELIMIROVIĆ VALENTINA, za engleski, japanski i italijanski jezik, prevodilac, adresa: Jovana Tomaševića
34/15, Bar, tel. 030 314 975 i mob: +382 68 580972, e-mail:vvelimirovic@yahoo.com,
vvelimirovic@hotmail.com;
VLAHOVIĆ ROSANDA, za italijanski jezik, zaposlena u preduzeću »Zetatrans« - Podgorica; adresa:
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
35
Podgorica – Ul. Blaža Jovanovića br. 15, tel. 45 – 813
VUJKOVIĆ ZVICER MILICA, za italijanski jezik, zaposlena u JU Gimnazija “Stojan Cerović”- Nikšić, adresa:
Ul. Beogradska S-1, Nikšić, tel: 040/235-227, mob: 069/428 991, e-mail: vujkovic.milica@gmail.com;
ZLOKOVIĆ ANA, za italijanski i francuski jezik, prevodilac,adresa: Njegoševa 170, Kotor;
ŠEBESTA SUZANA, za italijanski jezik, zaposlena u J.U.Gimnazija-Cetinje, iz Cetinja, mob. 069 081 645;
JAPANSKI JEZIK
VELIMIROVIĆ VALENTINA, za japanski i italijanski jezik, prevodilac, adresa: Jovana Tomaševića 34, Bar,
tel. 030 314 975 i mob. 069 024 470, e-mail: vvelimirovic@yahoo.com;
KINESKI JEZIK
KOVIJANIĆ VESELIN, za kineski jezik, profesor kineskog jezika i pravnik, tel: +382 68 799 949, e-mail:
kovesko@gmail.com;
OGNJENOVIĆ JELENA, za kineski jezik, samostalni savjetnik i prevodilac u Opštini Kotor, adresa: Carine
bb, 85337 Risan, tel. 032 301 191 i mob. 069 480 225;
REDŽEPAGIĆ SUZANA, za kineski jezik, ljekar tradicionalne kineske medicine u Kliničkom centru Crne
Gore, adresa: Kučka br. 8, Podgorica, tel. 020/624 – 883, mob.067/871 – 739;
TOVJANIN TAMARA, za kineski jezik, zaposlena u Republičkom zavodu za međunarodnu naučnu,
prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju kao saostalni savjetnik, adresa: Bulevar revolucije 72, Podgorica,
tel. 020/224 – 271 i 244 – 803, mob. 067/551 –209;
LATINSKI JEZIK
BLEHOVA ČELEBIĆ LENKA, za češki i latinski jezik, zaposlena u Istorijskom institutu RCG kao viši
istraživač, adresa: Muo br. 65, Kotor, tel. 032/336 – 089, mob. 069/424 – 199;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
36
KLIKOVAC ANA, za grčki i latinski jezik, prevodilac u Ambasadi Grčke u Podgorici, adresa: Bulevar Svetog
Petra Cetinjskog 11, Podgorica, tel. 020 241 843, mob. 069 321 242 i e-mail: anaklik@yahoo.com;
MUŠURA GORDANA, za italijanski i latinski jezik, profesor italijanskog jezika u JU OŠ “Stefan Mitrov
Ljubiša” Budva, tel: 069 514 615, 033/45 40 18, e-mail: gordanamusura@yahoo.com
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
37
MAĐARSKI JEZIK
BRAILO JUDIT MARIJA, za mađarski jezik, zaposlena u »Montenegro banci« - Podgorica, adresa: Ul. Đura
Salaja br. 9/III, Podgorica, tel. 244 – 372;
GOLDŠTAJN-KUSTURICA MARTA, za mađarski i engleski jezik, prevodilac, adresa: Dalmatinske brigade
58, Herceg Novi - Igalo;
MAKEDONSKI JEZIK
KASALICA MAKEDONKA, za makedonski jezik, advokat, adresa: Lamela 2A5/III br.10, Podgorica, mob.
069 48 48 09 i 067 262 366;
KNEŽEVIĆ LjUBICA, za makedonski i njemački jezik, profesorica njemačkog jezika u JUOŠ “Drago Milović”
Tivat, adresa: Pobrđe, Kotor, tel: 069 446 675, 032/363 390, e-mail: ljst1610@yahoo.de;
NIKČEVIĆ KORNELIJA, za makedonski jezik, adresa: Bulevar Lenjina br. 51, Podgorica, tel. 251 – 483;
OBRADOVIĆ BILJANA, za makedonski jezik, prevodilac, iz Bijelog Polja;
MALOHODŽIĆ SUTKI, za makedonski i ruski jezik, adresa: Totoši br. 26, Ulcinj, tel. 030/82 – 098;
ŠĆEKIĆ SLAVIŠA, za makedonski jezik, pravnik u MUP RCG, adresa: Ul. Aleksandra Lesa Ivanovića br. 24,
Podgorica, tel. 020/611 – 684 i mob. 069/020 – 823;
VUJOVIĆ SLAVICA, za makedonski i njemački jezik, adresa: Trg Nikole Kovačevića br. 8, Podgorica, mob.
069 077 996 i 067 249 170, tel. 020 269 737, e-mail: lukav@t-com.me;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
38
NjEMAČKI JEZIK
ALEKSIĆ MARTIN, za njemački jezik, adresa: Goričani bb, Podgorica, mob. 069/023 – 400;
BEKAN VESNA, za njemački jezik, iz Podgorice, tel: +382 20 647 286; mob: +382 69 424 567;
BELjKAŠ GORDANA, njemački jezik, profesorica njemačkog jezika i književnosti, zaposlena u Austrijskom
počasnom konzulatu u Budvi, tel: +38267 559 855; e-mail: gordanabeljkas@yahoo.com;
BOLJEVIĆ VERA, za njemački jezik, prevodilac, iz Podgorice, mob. 069 078 235 i tel. 020 621 169;
CRNOVRŠANIN SEAD, za njemački jezik, diplomirani ekonomista, tel: +382 68 017 050; e-mail: seadc@tcom.me;
ĆALASAN TATJANA, za njemački jezik, magistar njemačkog jezika, zaposlena na Univerzitetu Crne Gore,
adresa: Trifuna Đukića 28, Podgorica; mob: +382 67 881 218; e-mail: tatjana.calasan@t-com.me;
ĆETKOVIĆ IRMA, za njemački jezik, profesor u J.U. Srednja škola »Bratstvo i jedinstvo« u Ulcinju,
adresoa: 26. novembar 121, Ulcinj, mob. 068 333 799 i e-mail: irma.cetkovic@gmail.com;
ČUKIĆ MIRJANA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika, adresa: ul. 21 Jula br. 21, Berane, tel:
+382 51 230310, mob:+382 67 522 522,
ĆULAFIĆ VUKAŠIN, za njemački jezik, adresa: Trg Sunca bb, p.f. 136, 85310 Budva, tel/fax: 033 471 502 i
033 471 501, mob: 067 222 660 i 069 062 348 e-mail: exclusivetours@t-com.me;
DONAT NEDA, za njemački i češki jezik, zaposlena na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, adresa: Ul.
Praška br. 2, Budva, tel. 086/455 – 695;
DOSTINIĆ ILONA, za njemački, adresa: Braće Grahalić br. 24, Herceg Novi, tel. 54 - 607;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
39
ĐOKA LJUCĐONAJ, za njemački jezik, prevodilac , adresa; Podhum, Podgorica;
ĐONOVIĆ ANDRIJANA, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika i književnosti, tel: +382 67 669 883;
e-mail: andrijana.djonovic@t-com.me;
ĐUROVIĆ ZDENKA, za njemački jezik, adresa: Mila Damjanovića 16, 85000 Bar, tel. 030 305 524 i mob.
069 609 718;
GRK OLGA, za njemački jezik, profesor, adresa: Ul. Naselje Magaze S 25, Bijela, mob. 067/855 – 358;
IVKOVIĆ MARKO, za njemački jezik, diplomirani pravnik, iz Podgorice, tel: +382 67 526 536; e-mail:
ivkovicmarko@yahoo.com;
JANKOVIĆ DANICA, za njemački, prevodilac , iz Podgorice, zaposena u Ambasadi Savezne Republike
Njemačke u Crnoj Gori, tel: +382 69 067 586, e-mail: d77@t-com.me;
KAPISODA DUŠANKA, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Mainski put 63, Budva, mob. 069 219 403, email: d.gutierrez@kapisoda.info;
KNEŽEVIĆ LjUBICA, za makedonski i njemački jezik, profesorica njemačkog jezika u JUOŠ “Drago Milović”
Tivat, tel: 069 446 675, 032/363 390, e-mail: ljst1610@yahoo.de;
KOVAČEVIĆ PREDRAG, za njemački jezik, prevodilac, Ul. Đenovići, Herceg Novi, tel 088/676 – 459;
KOVAČIĆ VUKOSAVA, za engleski i njemački jezik, zaposlena u»Henkel – Rivijera« - Kotor, adresa:
Gabela bb, Risan:
LJUCĐONAJ PRELJA, za njemački i albanski, zaposlen upreduzeću »Zetatrans« - Podgorica, adresa:
Podhum - Podgorica;
MARINOVIĆ-SAIČIĆ JASMINA, za njemački jezik, zaposlena kao profesor njemačkog jezika u J.U.
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
40
Osnovna škola »Kekec« u Sutomoru, adresa: Maršala Tita 37/5, Bar, tel.na poslu 030 373 351, kući 030
315 889 i mob. 067 620 937;
MILAČIĆ SRETEN, za njemački jezik, adresa: Ul. Lenjinov Bulevar 18/I, Podgorica, tel. 42 –989;
MILOVIĆ BRANKA, za njemački jezik, zaposlena u Kombinmatu aluminijuma Podgorica;
MOJAŠEVIĆ BUDO, za njemački jezik, prevodilac, iz Berana;
NIKOVIĆ RADMILA, za njemački jezik, prevodilac, iz Nikšića;
OMERDIĆ LJILJANA, za njemački jezik, adresa: Bulevar revolucije L4/6, Podgorica;
PAJKOVIĆ DRAGUTIN, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika; adresa: 29. Novembar 26/d, Berane;
mob: +382 67 411 777, +382 68 112-777; e-mail: dpajkovic@t-com.me;
PEKANOVIĆ SOFIJA, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Karađorđeva 20, Podgorica, tel/faks: 020 667
370 i 667 371, mob. 069 059 376, e-mail: sonjaktv@t-com.me;
PERIĆ MLADENKA, za njemački jezik, profesor u JU OŠ »Boško Strugar« u Ulcinju, adresa: Bulevar
Maršala Tita (zgrade solidarnosti), Ulcinj, tel. 030 411 587 i mob. 067 803 814, e-mail:
majaperic@gmail.com;
PERKOVIĆ SANjA, za njemački jezik, diplomirani inžinjer informatike, zaposlena u “Lyoness” DOO, iz
Podgorice, tel: +382 67 532 450; sanja.perkovic@ymail.com;
RADOJEVIĆ MOMČILO, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika u gimnaziji “Panto Mališić”, Berane,
tel: 069 437 967,
RAKOČEVIĆ SREĆKO, za njemački jezik, profesor njemačkog jezika i književnosti, Institut za strane jezike,
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
41
Univerzitet Donja Gorica, adresa; Franca Rozmana 32, Podgorica, tel: +382 67 583 161, e-mail:
srecko.rakocevic@t-com.me, srecko@ac.me;
RAMUSOVIĆ REUF, za njemački jezik, profesor, adresa: Obalsko naselje bb, Berane, tel: +382 67 519
436;
STEVANOVIĆ MARKO, za njemački jezik, zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija,
adresa: Nikole Tesle 145, Podgorica, mob. 069 618 384, email: markohh@t-com.me;
ŠEVALJEVIĆ VJENCESLAVA, za njemački jezik, zaposlena u Centralnoj biblioteci, iz Cetinja, mob. 067 516
978 , e-mail: vjenceslava.sevaljevic@cnb.me;
SIMOVIĆ NADA, za njemački, prevodilac, iz Podgorice;
SJEKLOĆA MARTINA, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Polje 40 A, Bar, tel. 030 340 999 i mob. 069
034 026;
VUJAČIĆ RAJKO, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Benovo bb,Kotor;
VUJOVIĆ SLAVICA, za njemački i makedonski jezik, adresa: Trg Nikole Kovačevića br. 8, Podgorica, mob.
069 077 996 i 067 249 170, tel. 020 269 737, e-mail: lukav@t-com.me;
VUKSANOVIĆ JASMINA, za njemački jezik, zaposlena u DD »Primorka« Bar, adresa: Brca 137, Sutomore;
ZEKOVIĆ NATAŠA, za njemački i engleski jezik, diplomirani ekonomista, adresa: Radnička ulica br. 1,
Podgorica, tel: +381 67 800 224, e-mail: natasa@zekovic.com;
ŽIVALJEVIĆ MILOŠ, za njemački jezik, prevodilac, adresa: Stoliv bb, Kotor, mob. 069/312 – 039 i 067/383
– 774;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
42
NORVEŠKI JEZIK
KRSMANOVIĆ RATKA, za norveški jezik, prevodilac, adresa: Vijenci Danila Kiša 5, Podgorica, mob. 067
255 346;
PAJOVIĆ KRAJNOVIĆ NATAŠA, za norveški i danski jezik, inokorespodent u Diam Bor Consult, adresa:
Gavra Vukovića bb, Podgorica, tel. 020 227 317 i mob. 069 053 972;
POLjSKI JEZIK
BABIĆ ZDRAVKO, za ruski i poljski jezik, doktor lingvističkih nauka, saradnik u nastavi na Katedri za ruski
jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa; ul. Bokeška 10, Podgorica; tel: +382 67 861
439; e-mail: zdravkob@ac.me;
RAŽNATOVIĆ ALEKSANDAR, za poljski jezik, adresa: Ul. Devete Crnogorske br. 18, Podgorica, tel.
067/258 – 852;
ŠARANOVIĆ SANJA, za poljski jezik, zaposlena u Ministarstvu rada i socijalnog staranja - Podgorica,
adresa: Ul. Prolaz Gavrila Dožića br. 1, Podgorica, tel: 020/264 – 459;
TURKOVIĆ TIJANA, za poljski jezik, prevodilac, adresa: Aerodromska 25/14, Podgorica, tel. 020/652-150 i
mob. 068 270 636; e-mail: tijanat@hotmail.com; tijana.turkovic@mod.gov.me;
VUJISIĆ VANDA, za ruski i poljski jezik, prevodilac, adresa: Lješnica br. 117, Bijelo Polje, tel: +382 50 485
489; +382 69 056 528; e-mail: wanda.vujisic@gmail.com
RUMUNSKI JEZIK
ĐUKANOVIĆ GETA, za rumunski jezik, prevodilac u Generalnom konulatu Rumunije, adresa: Dajbabe bb,
Podgorica, mob. 069/520 – 144;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
43
RUSKI JEZIK
AŠANIN VLADO, za ruski jezik, zaposlen u Ministarstvu prosvjete Crne Gore, adresa: Bulevar Svetog
Petra Cetinjskog 25/III, Podgorica, tel: +382 20 241 688; +382 69 547 134; e-mail: vlado.asanin@tcom.me;
BABIĆ ZDRAVKO, za ruski i poljski jezik, doktor lingvističkih nauka, saradnik u nastavi na Katedri za ruski
jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, adresa; ul. Bokeška 10, Podgorica; tel: +382 67 861
439; e-mail: zdravkob@ac.me;
BANOVIĆ ALINA, za ruski jezik, diplomirani ekonomista, iz Bara, zaposlena u “Amones I” doo Budva, tel:
+382 69 666 424; +382 67 22 13 13, e-mail: monetka@t-com.me;
BOGOJEVIĆ ALEKSANDRA, za ruski jezik, prevodilac u preduzeću »Baumarkt« - Budva, adresa: Put JNA
28/26, Podgorica, tel. 020/641 – 637;
BOJOVIĆ DR VOJO, za ruski jezik, pomoćnik zapovjednika Plovne jedinice za obezbjeđenje državne
granice na vodi, adresa: Radosava Burića 288, stan 114, Podgorica, mob.067 285 267,
BOROVINIĆ BOJANA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Vaš dom” doo,
adresa: Bršno bb, Nikšić, tel: +382 67 356 669, e-mail: vasdom@t-com.me;
BOSANAC ELENA, za ruski jezik, ljekar, adresa: Braće Pedišić 49, Meljine, Herceg Novi, tel: +382 69 676
904, +382 31 348 509, e-mail: zorbos@t-com.me;
BRKOVIĆ BURIĆ SANjA, za ruski jezik, magistar ekonomije, zaposlena u NLB Montenegrobanka AD
Podgorica, adresa: Bulevar Mihaila Lalića br. 10, Podgorica, tel: +382 69 135 711, e-mail:
sanja.buric@nlb.me; larabrkovic@gmail.com;
ĐURĐEVIĆ MAJA, za engleski i ruski jezik, prevodilac u predstavništvu Privredne komore Ruske
Federacije u Crnoj Gori, adresa: Orjenskog bataljona 15, Herceg Novi, tel: +382 68 521 593;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
44
ĐURIČKOVIĆ MARINA; za ruski jezik, adresa: Ul. Blaža Jovanovića br. 29, Podgorica, tel. 020/268 – 810,
mob. 067/552 – 525;
ERAKOVIĆ MILOSAVA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: ul. 13.jula broj 4, Bar, tel: 030/313-901;
mob:067 450 156;
GAŠOVIĆ DRAGANA, za ruski jezik, profesor u J.U. O.Š. „Mileva Lajović-Lalatović“, adresa: 6. crnogorske
S4-1, Nikšić, tel. 040 234 198 i mob. 069 458 075;
IVANOVIĆ JELENA, za ruski jezik, prevodilac, ul. Žarka Zrenjanina br. 26, Nikšić, tel. 040/246 – 446 i mob.
069/469 – 953;
JAUKOVIĆ ZORICA, za ruski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
JETROVIĆ JADRANKA, za ruski jezik, profesorica ruskoj jezika i književnosti u gimnaziji “Tanasije
Pejatović”, adresa: Tršova 1, Pljevlja, tel: +382 67 509 936, e-mail: jadrankajestrovic@hotmail.com;
JOČIĆ SONJA, za ruski jezik, zaposlena u OŠ »Božidar Vuković Podgoričanin«, adresa: Bulevar Lenjina
97/2 (Đukić Blažo), Podgorica, tel. 069/023 - 528;
JOVANOVIĆ NEVENKA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, iz Podgorice, tel: +382 67 245
971; e-mail: nena.jovanovic@mail.ru;
JOVIĆEVIĆ MILODARKA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: 6. crnogorske S4-2 IV/5, Nikšić, tel: +320 40
234 151; +382 69 414 917; e-mail: milta@t-com.me;
JOVOVIĆ TATJANA, za ruski jezik, asistent na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Bulevar Svetog
Petra Cetinjskog, Podgorica, tel: +382 69 078 989;
KALEZIĆ DRAGANA, za ruski jezik, prevodilac, s adresom Ivana Vujoševića 30, Podgorica, mob. 067 556
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
45
215, e-mail: dragana_kal@yahoo.com;
KALEZIĆ SANDRA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, adresa: Stologlav Spuž bb,
Podgorica, tel: +382 67 244 720; e-mail: sandrakalezic@gmail.com;
KARADŽIĆ VOJISLAV, za ruski jezik, samostalni savjetnik u Zavodu za školstvo, Nikšić, adresa: VI
Crnogroske S4-1, tel: 040/ 234-244; mob: 069/405-018, 069/093-042, e-mail:vojo.k@t-com.me;
KAŽIĆ NATAŠA, za engleski i ruski jezik, profesorica engleskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa:
Sutomore – naselje Gorelac –br. 3, tel: +382 69 270 430; e-mail: natasa.k@t-com.me;
KEKOVIĆ SLAVICA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, adresa: Milana Raičkovića br.7,
Podgorica, tel: +382 67 365 753, e-mail: kekovic.slavica@gmail.com;
KESLER SNEŽANA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: Škaljari br. 201, Kotor, tel. 032/323 – 900;
KLJAJEVIĆ VUKAŠIN, za ruski jezik, profesor J.U. Srednja stručna škola »Inž.Marko Radević« u Podgorici,
adresa: Martinićka bb, Podgorica, mob. 069 336 292 i tel. 020 660 164;
KOVAČEVIĆ MILENKO, za ruski jezik, profesor u J.U. Srednja stručna škola „Sergej Stanić“, adresa: Vuka
Karadžića 13, Podgorica, tel. 020 231 513, mob. 069 391 707, e-mail: m-kovacevic@t-com.me;
KOVAČEVIĆ VESELIN, za ruski jezik, diplomirani pravnik, zaposlen u advokatskoj kancelariji Bojović, iz
Tivta, tel: +382 68 483 665, e-mail: veselinkovacevic1@gmail.com;
KRDŽIĆ LAZAR, za francuski i ruski jezik, prevodilac, iz Plava;
KRSTAJIĆ MILIJANA, za ruski jezik, tel: +382 67 817 518; e-mail: mi2779@yandex.ru;
KRŠIKAPA SVETLANA, za ruski jezik, adresa: ul. Ivana Milutinovića br. 15, Podgorica, tel. 020/246 – 448;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
46
mob: +382 67 240-917; e-mail: svetlana.krsikapa@gmail.com;
LALIĆ NADA, za ruski jezik, zaposlena u Državnom protokolu, adresa: Veljka Vlahovića 24/III, Podgorica,
mob. 069 052 763, e-mail: nada.lalic@gov.me;
MALOHODŽIĆ SUTKI, za ruski i makedonski jezik, adresa: Totoši br. 26, Ulcinj, tel. 030/82 – 098;
MARTINOVIĆ JELENA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u ND “Vijesti”, tel:
+382 69 216 469, e-mail: jelena.nelevic@gmail.com;
MARTINOVIĆ MARIJA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: Bajova 133, Cetinje, tel. 041 231 853, mob. 067
317 727;
MARTIĆ ALEKSANDRA, za ruski jezik, prevodilac u Fab Live d.o.o, Podgorica, adresa: Aleksandra Aca
Prijića bb, Tološi, Podgorica, tel: 069 666 601, e-mail: sanjamarticbv@yahoo.com;
MASONIČIĆ-ŠOTUNOVA RAUŠANA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: Ilino 117-Šušanj, Bar, tel. 030 352
142 i mob. 069 247 584;
MIKOVIĆ DRAGANA, za ruski, prevodilac, iz Bijelog Polja;
MIRKOVIĆ VERA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika, zaposlena na Univerzitetu Mediteran - Fakultet
za turizam, Bar, adresa: Bulevar 24. novembra br.2, Bar; tel: +382 69 408 053;
MILJANIĆ MILICA, za ruski jezik, asistent izvršnog direktora LUKOIL Montenegro D.O.O., adresa: Serdara
Jola Piletića 12, Podgorica, mob. 067 234 526, e-mail:mperisic@lukoil.co.me;
MITROVIĆ VLADANA, za engleski i ruski jezik, prevodilac u »Hotels Group Montenegro Stars« Budva,
adresa: Stefana Mitrovića bb, Pržno, Budva, mob. 069 346864 i e-mail: stars80@mail.ru i
vladanamitrovic@gmail.com;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
47
NEDOVIĆ BILJANA, za ruski jezik, prevodilac u Luci Bar AD Podgorica, adresa: Rista Lekića D-10/34, Bar,
tel. 030 302 670, mob. 069 255 505 i 067 582 152, e-mail:lenan@t-com.me;
NIKOLIĆ
DRAGANA,
za
ruski
jezik,
prevodilac,
Budva,
mob:
069
228
599,
e-mail:
sudskitumac@yandex.ru;
OBRADOVIĆ NEVENKA, za ruski jezik, iz Nikšića, tel. 040/24 – 740;
PALIKUĆA IVANA, za engleski i ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Pinkević
Company”, Herceg Novi, tel: +382 69 505 459; e-mail: palikucaivana@yahoo.com;
PANTOVIĆ BORISLAV, za ruski jezik, adresa: Ul. Puniše Lalatovića br, 9 Nikšić, tel.040/45 – 082;
PAUNOVIĆ MARIJA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, zaposlena na Fakultetu za
turizam i hotelijerstvo Kotor, adresa: Ivana Crnojevića 56, Podgorica, tel: +382 67 448 022, e-mail:
paunovic_marija@yahoo.com;
PEJOVIĆ MILIVOJE, za ruski jezik, prevodilac, iz Spuža;
PERUNIČIĆ VOJIN, za ruski jezik, profesor u J.U. Osnovna škola „Njegoš“ u Spužu, adresa: Vranići bb,
Podgorica, mob. 067 363 361 i 069 094 911;
PULJIZ GORICA, za ruski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
RADIĆ RADMILA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika u gimanziji “Panto Mališić”, iz Berana, tel: 068
844 075;
RADOVIĆ ANA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: Donji Kraj 65, Cetinje, mob. 067 825 222, e-mail:
ana086@t-com.me;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
48
RADOVIĆ RADMILA, za ruski jezik, prevodilac, adresa: Bistrička 10, Nikšić, tel. 040 241 404 i mob. 067
865 289;
RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u
Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;
RALEVIĆ MIROLJUB, za ruski jezik, zaposlen u Ministarstvu prosvjete, adresa: Ul. Novaka Miloševa br.
36, Podgorica, tel. 020/230 – 405;
RAŠOVIĆ NATAŠA, za ruski jezik, prevodilac u Kombinatu aluminijuma Podgorica, adresa: ul. Janka
Đonovića br. 14; tel: +382 69 028 950; e-mail: natasa.rasovic@t-com.me;
SELČANIN HANA, za albanski i ruski jezik, prevodilac, adresa: Georgija Dimitrova 37, Podgorica, tel. 020
627 385 i mob. 067 864 038, e-mail: roksana@t-com.me;
STEFANOVIĆ LENA, za ruski i bugarski, zaposlena u Republičkom protokolu, tel. 020/226 – 106 i 020/242
– 066;
TERZIĆ TATJANA, za ruski jezik, profesorica ruskog jezika i književnosti, zaposlena u “Montenegro
Airlines” AD, iz Podgorice, tel: +382 67 507 659, e-mail: tatjanaterzic2003@yahoo.com;
TODOROVIĆ IVANA, za ruski jezik, asistent izvršnog direktora u Kombinatu aluminijuma u Podgorici,
adresa: Orijenska 26, Podgorica, mob. 069 437 460, e-mail: ivana_todorovic@mail.ru;
VELJIĆ DRAGAN, za ruski jezik, prevodilac u VU MTRZ »Sava Kovačević« - Tivat, adresa: Donje Seljanovo
bb , Tivat, tel. 0032/673 – 638.
VOJINOVIĆ MIOMIR, za ruski, prevodilac, iz Bijelog Polja;
VUČEVIĆ SVETLANA, za ukrajinski i ruski jezik, profesor biologije i hemije u JU OŠ »Savo Pejanović« u
Podgorici, adresa: Zagorič bb, Podgorica, mob. 068 676 943, email:svetlana.vucevic@t-com.me;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
49
VUJINOVIĆ RATKO, za ruski jezik, adresa: Zelenika br. 92, Herceg Novi, mob. 069/342-785;
VUJISIĆ VANDA, za ruski i poljski jezik, prevodilac, adresa: Lješnica br. 117, Bijelo Polje, tel: +382 50 485
489; +382 69 056 528; e-mail: wanda.vujisic@gmail.com;
VULIKIĆ LJUBINKA, za ruski jezik, zaposlena u »Industrijaimpex« - Podgorica;
VULOVIĆ LJILJANA, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, prevodilac, adresa: Miladina
Popovića 203, Podgorica; tel: +382 20 669 625, +382 67 226 407; e-mail: kikiv@t-com.me;
ZEČEVIĆ ZAGORKA, za ruski jezik, prevodilac, iz Herceg Novog-Bijela;
ŽIŽIĆ OLIVERA, za ruski jezik, zaposlena u GP »Crna Gora« - razvoj i inženjering, adresa: Omladinska 39,
Nikšić;
ŠĆEPANOVIĆ MIODRAG, za ruski jezik, profesor ruskog jezika i književnosti, zaposlen u JU OŠ “Jovan
Tomašević”, Virpazar, Bar, tel: +382 69 313 382; e-mail: miso.scepanovic@gmail.com;
SLOVAČKI JEZIK
MIŠUROVIĆ LjUBOMIR, za češki jezik, iz Podgorice;
SPEVAK MIHAL, za slovački jezik, diplomirani novinar - magistar političkih nauka, zaposlen u Ambasadi
Slovačke Republike u Crnoj Gori, adresa: Pere Ćetkovića 131/40, Podgorica, tel: +382 67 220 254; e-mail:
spevak.michal@gmail.com;
VUČKOVIĆ DAGMAR, za slovački i češki jezik, prevodilac, adresa: Vasa Raičkovića 38, Podgorica, mob.
067/595 – 958;
SLOVENAČKI JEZIK
BAROVIĆ CVETKA, za slovenački jezik, zaposlena u Poreskoj upravi, adresa: Ul. Šavnička br. 7, Podgorica,
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
50
mobl. 069/500 – 069;
JOVANOVIĆ DUŠICA, za engleski jezik i slovenački, prevodilac, iz Podgorice;
LALOVIĆ ZORAN, za slovenački jezik, pilot u Vojsci Crne Gore, adresa: Blaža Jovanovića 17, Podgorica,
tel. 020 206 420, mob. 067 639 407, e-mail: zoran.lalovic@gmail.com;
PERIŠIĆ DOBRIVOJE, za slovenački jezik, iz Bara, tel. 030/61 – 474;
TRIPOVIĆ TANJA, za slovenački jezik, pomoćnik direktora Policijske akademije, adresa: Ivana Vujoševića
8, Podgorica, mob: +382 67 184 347, +382 67 284 813, e-mail: tanja.tripovic@t-com.me;
ŠPANSKI JEZIK
KOVAČ IVANA, za španski jezik, saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, adresa: Nikca od Rovina
p+7, Nikšić, tel. 040 230 402 i mob. 067 494 506;
MARKOVIĆ IVAN, za španski jezik, zaposlen u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, adresa: Ul. Njegoševa
br. 46, Podgorica, tel. 020/225 – 004;
PEROVIĆ SLAVICA, za španski jezik, profesor španskog jezika i književnosti, zaposlena u Ministarstvu
prosvjete Crne Gore, Podgorica, tel: +382 69 216 047; +382 67 901 88 75;
RADUNOVIĆ DRAGANA, za španski jezik, adresa: VII Omladinske br. 14, Podgorica, tel.020/227 – 603,
mob. 067/506 – 823;
RAJKOVIĆ MILICA, za francuski, italijanski i španski jezik, prevodilac, adresa: Gipos 2/1-9, Cetinje, tel:
+382 67 811 765, +382 68 610 694; e-mail: milica.rajkovic@yahoo.com;
SAMARDŽIĆ-TASSAN ŽANA, za španski jezik, zaposlena u Državnom arhivu, iz Cetinja, mob: +382 69 361
383, tel: +382 41 233 622, e-mail: zanatassan@gmail.com;
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
51
ŠVEDSKI JEZIK
LAKUŠIĆ DRAGAN, za švedski jezik, zaposlen u »Inturs-u« Podgorica, adresa: Ul. V proleterske br. 44,
Podgorica, tel. 020/622 – 730 i mob. 067/500 – 288, e-mail: lakusic.dragan@gmail.com;
PAJOVIĆ KRAJNOVIĆ NATAŠA, za švedski jezik, inokorespodent u Diam Bor Consult, adresa: Gavra
Vukovića bb, Podgorica, tel. 020 227 317 i mob. 069 053 972;
ŠĆEPANOVIĆ KRISTINA, za švedski jezik, prevodilac u “Double L”, tel: +382 67 740067, e-mail:
kristina.scepanovic@hotmail.com;
TURSKI JEZIK
FEJZIĆ RIFAT, za turski jezik, Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, mob. 067/510 – 591;
HAJDARPAŠIĆ EDIN, za turski jezik, diplomirani ekonomista, zaposlen u “Gintasmont” AD Podgorica,
adresa: V Proleterska br. 15, Podgorica; tel: +382 67 216 003; e-mail: edin_hajdarpasic@hotmail.com;
HAJDUKOVIĆ TAMARA, za turski jezik, sekretar Školskog centra Montenegro Airlinesa, adresa: Atinska
23, Podgorica, tel. 020 656 631 / 445 125 i mob. 069 394 704;
JOVANOVIĆ RADOJE, za turski jezik, prevodilac, iz Podgorice;
MEĐEDOVIĆ MERSUDIN, za turski jezik, adresa: ul. Voja Lješnjaka br.26, Bijelo Polje, mob:069 673 333;
TIGANJ ELVIR, za turski jezik, profesor razredne nastave u JU Osnovna škola “Trpezi”- Berane, adresa:
Trpezi Petnica-Berane, mob. 069 984 184
UKRAJINSKI JEZIK
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
52
RAIČEVIĆ OKSANA, za ukrajinski, ruski i engleski jezik, lektor za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u
Nikšiću, adresa: Peka Pavlovića P+7-st.1, Nikšić, mob. 067 675 005, e-mail: raicevicoksana@yahoo.com;
VUČEVIĆ SVETLANA, za ukrajinski i ruski jezik, profesor biologije i hemije u JU OŠ »Savo Pejanović« u
Podgorici, adresa: Zagorič bb, Podgorica, mob. 068 676 943, email:svetlana.vucevic@t-com.me.
Ministarstvo pravde Crne Gore Vuka Karadžića 381 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
Ministarstvo pravde Crne Gore  Vuka Karadžića 3 81 000 Podgorica Tel/Fax: + 382 20 407 519
http://www.pravda.gov.me/ministarstvo
Download

Spisak sudskih tumača - ažuriran 17. jula 2014.