MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Ekonomsko-trgovinska škola, Bor
Profil: BOBO SB 3K06S, TRGOVAC (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
802418
429053
506286
587380
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Natalija
Arifa
Predrag
Marijana
OŠ Dušan Radović - Bor
Bačilović
Rahimi
Cvetković
Cvetković
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
želja
bodovi
2
1
1
2
55,48
49,50
45,76
40,32
želja
bodovi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
92,54
92,00
91,00
90,50
87,98
87,52
87,32
86,22
86,02
85,90
85,00
84,90
84,40
83,24
80,68
80,60
80,40
79,30
78,20
76,64
76,42
75,68
75,36
74,96
Profil: BOBO SB 4K10S, TURISTIČKI TEHNIČAR - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
356043
862876
490111
321682
387398
625481
623076
735974
791858
594783
995097
647478
383233
662402
246715
923958
450294
983979
860613
400682
173477
216945
446797
707959
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Andrija
Gabrijela
Nikola
Uroš
Jovana
Aleksandra
Nemanja
Kristina
Katarina
Marijana
Predrag
Danijela
Nemanja
Vladan
Nataša
Bogdan
Ivan
Jovana
Ivan
Marijan
Ana
Jelena
Aleksa
Jovan
Kokelić
Cvetković
Mihajlović
Ljubomirović
Vasiljević
Novaković
Kostić
Đapa
Jovanović
Ivanov
Stamenković
Stanojević
Šolajić
Rakić
Jonović
Stojiljković
Stanković
Šumar
Baltanović
Mitić
Milosavljević
Stanković
Popov
Golubović
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ 9. srpska brigada - Boljevac
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Stanoje Miljković - Brestovac
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
Ekonomsko-trgovinska škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
strana 1
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SB 4L09S, POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
586867
843286
639728
128838
255353
412391
236155
415988
563121
537835
332799
459314
513323
447321
666699
627832
517542
292667
796318
464081
693626
133715
145970
712080
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Milica
Tijana
Ana
Katarina
Anđela
Natalija
Lazar
Milica
Jana
Nikola
Milica
Marijana
Saška
Milica
Nikola
Marija
Milena
Milica
Aleksandra
Dragana
Dina
Marija
Jelena
Marko
Kostić
Petrović
Karabašević
Tasić
Krstić
Jenić
Piljević
Savić
Spaskovski
Stojković
Todorović
Bukić
Radulović
Aleksić
Perović
Šaponjić
Antić
Nikodijević
Belić
Spasić
Dulović
Bogdanović
Mijatović
Nikolić
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
Ekonomsko-trgovinska škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
98,72
95,86
95,68
94,50
94,22
93,76
92,80
92,32
88,94
87,42
87,00
86,42
86,38
85,68
85,10
84,98
84,50
83,06
82,90
82,50
82,34
82,18
79,88
79,72
strana 2
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SB 4L10S, FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
268723
244820
212275
997054
610635
789267
603561
836659
496869
398713
755242
548821
468312
288927
105464
830767
596925
487706
905601
124662
526386
192872
927228
414085
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Dragica
Jelena
Milica
Željko
Dušan
Nemanja
Marija
Suzana
Ana
Katarina
Marija
Nikola
Katarina
Predrag
Sonja
Saša
Miloš
Kristina
Tamara
Dejan
Maja
Slobodan
Sanja
Milica
Anđelković
Pejović
Pavlović
Žunkejević
Dimitrijević
Kostandinović
Najdanović
Bacić
Đukić
Ilić
Ilić
Nikolić
Piculović
Stefanović
Kitić
Angner
Šujkić
Jovanović
Ristovski
Angner
Kucanović
Ivković
Nikolić
Pavlov
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sava Maksimović - Mramorak
OŠ Sveta Mihajlović - Burovac
OŠ Petar Radovanović - Zlot
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
Ekonomsko-trgovinska škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
98,50
95,50
95,40
94,62
94,28
93,96
93,20
91,50
90,48
87,00
86,00
85,96
79,02
78,82
78,24
77,64
76,88
76,38
76,18
76,02
75,96
75,78
74,66
73,80
strana 3
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: BOBO SB 4L13S, KOMERCIJALISTA - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
206571
160763
760360
936629
369775
147359
425642
443834
146670
764548
766374
732864
750269
367425
126247
661155
865905
173904
284260
963064
733968
345504
597046
848730
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Nataša
Marko
Milica
Šaćir
Žarko
Marija
Aleksandar
Ana
Nikola
Milijana
Marko
Sonja
Mihailo
Bogdan
Milica
Milena
Nemanja
Ivan
Aleksandra
Jovana
Aleksandar
Nadežda
Milica
Dajana
Stanković
Mladenović
Miladinović
Azirov
Živadinović
Perić
Lalić
Arsić
Todorovski
Videnović
Gualtiieri
Milenković
Nešić
Gačić
Stević
Grekulović
Čvorović
Urošević
Krstić
Đurović
Petronijević
Grekulović
Đorđević
Mančev
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ Vuk Karadžić - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Đura Jakšić - Krivelj
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Branko Radičević - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Dušan Radović - Bor
OŠ Sveti Sava - Bor
OŠ 3. oktobar - Bor
Ekonomsko-trgovinska škola", Bor
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
2
2
3
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
4
1
4
2
3
3
4
1
2
2
1
78,66
78,16
78,04
76,00
75,76
75,24
75,16
74,96
74,44
74,28
74,04
73,72
73,38
73,00
72,80
72,16
72,00
71,54
71,44
71,38
71,32
71,16
71,12
70,46
strana 4
Download

Ekonomsko-trgovinska škola