Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и
целокупну проблематику утицаја климатских промена на животну средину и
мере за адаптацију привреде. Научни скуп: „ЖИВОТНА СРЕДИНА И
АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“ намењен је свим
стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Климатске промене и природне катастрофе
Животна средина и проблеме адаптације на климатске промене
Адаптација на глобалне промене као неопходан део секторске
политике
Методе ублажавања климатских промена
Значај технолошких иновација у адаптацији на климатске промене
Компјутерско моделирање климатских промена у циљу истраживања
нових метода адаптације на климатске промене
Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене
Примена нових агротехничких метода у циљу адаптације
пољопривреде на климатске промене
Адаптација транспортне инфраструктуре на климатске промене
Значај нових технологија у градитељству у циљу адаптације на
климатске промене
Биодиверзитет и адаптација на климатске промене
Примена нових метода у шумарству и пољопривреди у циљу адаптације
на климатске промене
Rесурсоштедљивe технологијe у циљу адаптације на промене климе
Организациони аспекти у превентивној припреми предузећа за
климатске промене
Менаџмент ризика у борби са последицама природних катастрофа
Правни и економски аспекти примене нових метода у адаптацији на
промене климе
Зелена економија
Стање и методе анализе загађености животне средине
ЖИВОТНА СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ НА
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
22 – 24. април 2015.
Београд
ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Име и презиме: _________________________________________
Адреса: _______________________________________________
______________________________________________________
Телефон:___________________факс_______________________
E-mail:________________________________________________
На Скупу ћу учествовати са рефератом:
ДА
НЕ
Наслов реферата: ______________________________________
______________________________________________________
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ
Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику.
Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима
(обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта
2015. године на E-mail: [email protected] Апстракти ће бити
штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови - у часопису
“ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт 12, штампане у 2
примерка и на CD, доставити најкасније у току научног скупа, или
електронском поштом. Котизација за учешће на скупу износи 12.000,00
динара. Уплата пре почетка научног скупа на текући рачун Друштва
ECOLOGICA број: 200 – 2718500101033 – 84, или лично на Скупу.
Тематска област којој реферат припада: _______
(уписати број тематске области)
Датум:
______________________
Потпис:
________________________
НАУЧНИ ОДБОР
Проф. др Лариса Јовановић, председник, Универзитет Алфа, Београд
Проф. др Драган Веселиновић потпредседник, Факултет за физичку хемију, БУ
Проф. др Дејан Ерић, Институт економских наука, Београд
Проф. др Срђан Реџепагић, пом. директора Института економских наука, Београд
Проф.др Предраг Никић, ректор Алфа Универзитета, Београд
Проф. др Дејан Филиповић, декан Географског факултета, Београд
Проф. др Драган Станић, председник Матице Српске, Нови Сад
Др Биљана Пањковић, директор Покраjинског завода за заштиту природе, Нови Сад
Проф. др Владан Јолџић, Институт за социол. и криминол. истраживања, Београд
Горан Триван, Градска Управа, Београд
Доц. др Јасмина Маџгаљ, Градска Управа, Београд
Др Антоније Онјиа, шеф Лабораторије, Институт Винча
Проф. др Видојко Јовић, редовни члан САНУ, Београд
Проф. др Славко Ментус, дописни члан САНУ, Факултет за физичку хемију, БУ
Проф. др Радоје Зечевић, Универзитет Унион „Никола Тесла“, Београд
Доцент. Др Ђорђе Јовановић, Универзитет Унион „Никола Тесла“, Београд
Проф. др Милан Матавуљ, Природно-математички факултет, Нови Сад
Проф. др Душан Антоновић, Технолошко-металуршки факултет, Београд
Проф. др Душко Бајин, Саобраћајни факултет, Београд
Проф. др Oљa Мунитлак Ивановић, Универзитет ЕДУКОНС, С. Каменица
Проф.др Весела Радовић,Универзитет ЕДУКОНС, С. Каменица
Академик Петар Рајачић, председник САИН, Београд
Др Иван Павловић, НИВС, Београд
Доц. др Зоран Чајка, Универзитет Сингидунум, ФЕФА, Београд
Prof. dr Vadim Ermakov, RAN, Moscow, Russia
Dr Sergey Chalov, GF. MGU „Lomonosov“,Russia
Prof. Dr Sergej Ostroumov, MGU „Lomonosov“, Russia
Prof. Dr Vyacheslav Zaitsev, Astrakhan State Technical University, Russia
Prof. Dr Jaume Bech Borras, University Barcelona, Spain
Prof. Dr Slobodan I. Marković, Scuola Superiore Universitaria, Padova, Italija
Prof. PhD Igor Stubelj, University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovenia
Prof. PhD Atanas Atanasov, University of Rousse, Bulgaria
Assoc. Prof. PhD Margarita Filipova, University of Rousse, Bulgaria
Prof. Dr Petar Hristov, Free University Varna, Bulgaria
Prof. Dr Anelia Nenova, Free University Varna, Bulgaria
Dr. Fokion Vosniakos, president B.EN.A, Thessaloniki, Greece
Prof. Dr Bekmamat Djenbajev, Institute of Biology and Pedology, Bishkek, Kirgizstan
Prof. Dr Mikhail Panin, Astana, Kazakhstan
Dr Svetlana Jovanović, Mayo Education Center, Florida, USA
Dr Franz Brandstatter, Museum of Natural History, Vienna, Austria
Dr Valentin Vladut, Bucharest, Romania
Prof.Dr Nataša Markovska, ICEIM-MANU, Macedonia
ОРГАНИЗАЦИОНО–ИЗВРШНИ ОДБОР
Проф. др Лариса Јовановић, председник
Мр Бранислав Вујиновић, СИТС
Проф. др Часлав Лачњевац,СИТС
Милан Самарџија, Инжењерска комора Србије
ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације можете добити на телефоне: (+38111) 32 44 248, моб: 064 38 000 80
Научно – стручно друштво за заштиту животне средине Србије,
АЛФА Универзитет, Институт "Петар Карић", Београд,
Институт економских наука, Београд, Географски факултет, Београд,
Градска Управа, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд
Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије,
Привредна Комора Београда,
Bulgarian National Union of Scientists - Rousse, Bulgaria
University of Rousse "Angel Kanchev", Bulgaria,
Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research
for Agriculture”, Bulgaria,
Balkan Environmental Association (B.EN.A.)
Под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Организују Међународни научни скуп
ЖИВОТНА СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ
НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Друго обавештење
Београд, 22–24. априла 2015. године
Свечано отварање: 22. априла 2015.
Институт економских наука, Београд, Змај Јовина 12
23. април 2015. Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12
Download

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕУЗМИТЕ