tu{ kabine
Savremeni stil `ivljenja kao i pove}anje op{teg nivoa `ivotne higijene,
uslovio je da je tu{ kabina postala jedini ili sastavni deo svakog kupatila.
Zato je njena funkcionalnost, prakti~nost i vizuelni identitet neraskidivi
deo kupatila, a vreme provedeno u njoj deo op{teg ljudskog u`ivanja.
Uz tu{iranje se opu{ta, osve`ava i pre svega inspiri{e.
www.minotti.rs
[email protected] TU[ KABINE 2
TU[ KABINE LUX 8
TU[ KADE LUX 9
TU[ KABINE SA KADOM 10
TU[ KABINE 14
PARAVAN ZA KADU 15
TU[ KADE 16
TEHNI^KI [email protected] 17
2
[email protected] TU[ KABINE
ZL2B90Z
Hidromasa`na
tu{ kabina
- dimenzije 90/90/225cm
ZL2F85ZL/R
QY8301
Hidromasa`na tu{ kabina
levo i desno otvaranje
Hidromasa`na tu{ kabina LUX
- dimenzije 120/85/207.9cm
4
- dimenzije 90/90/215cm
QY8308
BB165B
Hidromasa`na tu{ kabina LUX
Hidromasa`na tu{ kabina sa le|ima
~etvrtasta
- dimenzije 145/85/215cm
- dimenzije 90/90/201.5cm
6
BB265B
BB265BZ
Hidromasa`na tu{ kabina sa le|ima
polukru`na
Hidromasa`na tu{ kabina
duboka sa le|ima
polukru`na
- dimenzije 90/90/201.5cm
- dimenzije 90/90/201cm
TU[ KABINE LUX
providno
staklo
mat
staklo
specijalni kliza~i
omogu}avaju
jednostavno skidanje
vrata prilikom
odr`avanja kabine
B104
Tu{ kabina polukru`na LUX
bez kade / providno staklo
- dimenzije 80/80/185cm
- staklo debljine 6mm
B104
Tu{ kabina polukru`na LUX
bez kade / mat staklo
A107
Tu{ kabina kvadratna LUX
bez kade / providno staklo
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 6mm
A107
8
- dimenzije 80/80/185cm
- staklo debljine 6mm
A104
Tu{ kabina polukru`na LUX
bez kade / providno staklo
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 6mm
A104
Tu{ kabina kvadratna LUX
bez kade / mat staklo
Tu{ kabina polukru`na LUX
bez kade / mat staklo
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 6mm
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 6mm
TU[ KADE LUX
B104K
Tu{ kada polukru`na LUX - akril
- dimenzije 90/90cm
B104K
A104K
Tu{ kada polukru`na LUX - akril
Tu{ kada kvadratna LUX – akril
- dimenzije 80/80cm
- dimenzije 90/90cm
TU[ KABINE SA KADOM
JL244A
JL144A
Tu{ kabina polukru`na sa kadom
Tu{ kabina kvadratna sa kadom
- dimenzije 80/80/198.5cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 80/80/198.5cm
- staklo debljine 4mm
JL244B
10
JL144B
Tu{ kabina polukru`na sa kadom
Tu{ kabina kvadratna sa kadom
- dimenzije 90/90/198.5
- staklo debljine 4 mm
- dimenzije 90/90/198.5cm
- staklo debljine 4mm
JL144GL
JA145EL
Tu{ kabina kvadratna sa kadom
levo otvaranje
Tu{ kabina sa kadom
levo otvaranje
- dimenzije 100/72/201.5cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 120/80/201.5cm
- staklo debljine 5mm
JL144GR
JA145ER
Tu{ kabina kvadratna sa kadom
desno otvaranje
Tu{ kabina sa kadom
desno otvaranje
- dimenzije 100/72/201.5cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 120/80/201.5cm
- staklo debljine 5mm
JL244AZ
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom kadom
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom kadom
- dimenzije 80/80/200cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 80/80/201cm
- staklo debljine 5mm
JL244BZ
12
JA245AZ
JA245BZ
Tu{ kabina polukru`na
sa dubokom kadom
Tu{ kabina polukru`na
sa dubokom kadom
- dimenzije 90/90/200cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 90/90/201cm
- staklo debljine 5mm
JA245BT
Tu{ kabina
polukru`na
sa sede}om kadom
- dimenzije 90/90/201.5cm
- staklo debljine 5mm
JA245CT
JL245FZL
Tu{ kabina lu~na
sa dubokom kadom
levo otvaranje
- dimenzije 120/85/201cm
- staklo debljine 4mm
JL245FZR
Tu{ kabina polukru`na sa
sede}om kadom
Tu{ kabina lu~na sa dubokom kadom
desno otvaranje
- dimenzije 100/100/201.5cm
- staklo debljine 5mm
- dimenzije 120/85/201cm
- staklo debljine 4mm
TU[ KABINE
JL144A
JA145A
Tu{ kabina kvadratna bez kade
Tu{ kabina kvadratna bez kade
- dimenzije 80/80/185cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 80/80/185cm
- staklo debljine 5mm
JL144B
14
JA145B
Tu{ kabina kvadratna bez kade
Tu{ kabina kvadratna bez kade
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 4mm
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 5mm
PARAVAN ZA KADU
JA245A
Tu{ kabina polukru`na bez kade
- dimenzije 80/80/185cm
- staklo debljine 5mm
JA245B
Tu{ kabina polukru`na bez kade
- dimenzije 90/90/185cm
- staklo debljine 5mm
JD616
Paravan za kadu / mat staklo
- dimenzije 85/150cm
TU[ KADE
JA145A
JA145A
Tu{ kada kvadratna - akril
Tu{ kada kvadratna
sa demonta`nom maskom
- dimenzije 80/80cm
JA145B
Tu{ kada kvadratna - akril
- dimenzije 90/90cm
- dimenzije 80/80cm
JA145B
Tu{ kada kvadratna
sa demonta`nim maskom
- dimenzije 90/90cm
JA245A
JA245A
Tu{ kada polukru`na - akril
Tu{ kada polukru`na
sa demonta`nom maskom
- dimenzije 80/80cm
JA245B
Tu{ kada polukru`na - akril
- dimenzije 90/90cm
- dimenzije 80/80cm
JA245B
Tu{ kada polukru`na
sa demonta`nom maskom
- dimenzije 90/90cm
16
TEHNI^KI [email protected]
ZL2F85ZL
ZL2F85ZR
ZL2B90Z
BB165B
BB265B
BB265BZ
Hidromasa`na
tu{ kabina
levo otvaranje
Hidromasa`na
tu{ kabina
Hidromasa`na
tu{ kabina
sa le|ima
polukru`na
Hidromasa`na
tu{ kabina
desno otvaranje
Hidromasa`na
tu{ kabina
sa le|ima
~etvrtasta
Hidromasa`na
tu{ kabina
duboka
sa le|ima
polukru`na
JL244A
JL244B
JL144A
JL144B
Tu{ kabina
polukru`na
sa kadom
Tu{ kabina
kvadratna
sa kadom
JL144A
Tu{ kabina
kvadratna
bez kade
JL144GL
Tu{ kabina
kvadratna
sa kadom
levo otvaranje
18
Tu{ kabina
polukru`na
sa kadom
Tu{ kabina
kvadratna
sa kadom
JL144B
Tu{ kabina
kvadratna
bez kade
JL144GR
Tu{ kabina
kvadratna
sa kadom
desno otvaranje
JA145EL
JA145ER
JL244AZ
JL244BZ
JA245AZ
JA245BZ
Tu{ kabina
sa kadom
levo otvaranje
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom
kadom
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom
kadom
Tu{ kabina
sa kadom
desno otvaranje
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom
kadom
Tu{ kabina
polukru`na
sa dubokom
kadom
JA245BT
JA245CT
JL245FZL
JL245FZR
Tu{ kabina
polukru`na
sa sede}om
kadom
Tu{ kabina
polukru`na
sa sede}om
kadom
Tu{ kabina
lu~na
sa dubokom
kadom
levo otvaranje
JA145A
Tu{ kabina kvadratna
bez kade
20
JA145B
Tu{ kabina kvadratna
bez kade
Tu{ kabina
lu~na
sa dubokom
kadom
desno otvaranje
JA245A
Tu{ kabina polukru`na
bez kade
JA245B
Tu{ kabina polukru`na
bez kade
Design & Prepress: Jadranka Ra{i}, Photo: Bojan Ra{i}, Print: DMD {tamparija
MINOTTI d.o.o.
Radiofar, 11 Nova br. 12, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 314 8778, Fax: +381 (0)11 314 8760
E-mail: [email protected]
www.minotti.rs
Download

Tus Kabine