“ASPRINT”
Preduzeće za trgovinu i usluge d.o.o.
11 080 ZEMUN, Mozerova 34
Tel/fax: 011
/ 316 22 06
011 / 316 35 66; 373 13 86
Mob: 064 / 172 94 24
Tel:
E-mail: [email protected]
www.asprint.co.rs
CENOVNIK
- NAJBOLJE ZA VAŠU ŠKOLU NA JEDNOM MESTU -
ZEMUN
novembar, 2012.
01. POSEBNA PONUDA – NAJBOLJA KUPOVINA
R.broj
Naziv
Jedinična cena
1. Interaktivna tabla iBoard IB82“ (sa ugradnjom i obukom na području
Beograda)
2. Interaktivna tabla iBoard IB96“ (sa ugradnjom i obukom na području
Beograda)
3. Interaktivna tabla iBoard IB104“ (sa ugradnjom i obukom na području
Beograda)
4. Interaktivni komplet
Interaktivna tabla iBoard IB82“ + zidni nosač + USB kabl + 3 olovke +
brisač + pokazivač + projektor NEC V260 + nosač projektora + VGA
kabl 10m (sa ugradnjom i obukom na području Beograda)
777 €
1.420 €
1.970 €
1.234 €
Za kupce van Beograda, naplaćuju se samo osnovni troškovi servisera
NOVO !!!
02. PONUDA ANATOMSKIH MODELA ČOVEKA
„ERLER ZIMMER“- NEMAČKA
R.broj
Naziv
Jedinična cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Skelet čoveka na postolju, standardni,visina 170cm „Ben“ art. 2950
Lobanja – 3 dela dim. 20x13,3x15,5cm art. 4503
Mozak – 5 delova dim. 18x15x14cm art.C-218
Torzo čoveka - 12 delova dim. 90x33x23cm art.B-122
Torzo čoveka - 16 delova dim. 90x33x23cm art. B-111
Torzo čoveka - 18 delova dim. 90x33x23cm art. B-117
Model respiratornog sistema dim. 16x13x28cm art. G-216
Model plućnog krila u prirodnoj veličini dim. 14x12x23cm art. G-253
Model urinarnog sistema, 5 delova, dim. 24,5x18x36cm art. K-132
Ljudski bubreg, 2 puta uvećan, dim. 16x15x5cm art. K-260
Model krvotoka reljefni dim. 32x90x12cm art. G-130
Model srca u prirodnoj veličini, 2 dela dim. 15x13x24cm art. G-210
Model srca sa bajpasom dim. 11x11x25cm art. G-105
Presek kože i dlake, 70 puta uvećan dim. 33x23x6cm art. J-111
Ljudsko oko, 6 puta uvećano, 6 delova dim. 16x17x26cm art. F-110
Ljudsko oko, 4 puta uvećano, 6 delova dim. 10x10x12cm art. F-210
Ljudsko uvo, 1,5 puta uvećano, dim. 11x9x5cm art. E-220
Model higijene zuba, 3 puta uvećan dim. 15x16x22cm art. D-217
Jetra, pankreas i dvanaestopalačno crevo u prirodnoj veličini, 2 dela
dim. 12x12x31cm art. K-127
22. Jetra,1,5 puta uvećana, dim. 15x26x12cm art.K-108
23. Model sistema za varenje, 3 dela dim. 90x30x13cm art.K-121
24. Model Double Helix DNA 30x22x10cm art. L-118
180€
62€
68€



77€
65€
165€
65€
174€
38€
62€
62€
86€
54€
40€
52€
120€



SLOŽENIJI MODELI ZA MEDICINSKE ŠKOLE I FAKULTETE
R.broj
Naziv
Jedinična cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Intradermalni simulator davanja injekcija art. R10016
Intramuskularni simulator davanja injekcija art. R10961
Ruka za vežbanje davanja injekcija i infuzije art. 7010
Simulator kateterizacije (muški ili ženski) art. R-10855/R100856)
Lutka za obuku roditeljstva (muška ili ženska) art. BA-77/BA-78
Simulator nege novorođenčeta art. R-17700
Simulator tretmana dekubitusa art. R-10026
Lutka za negu novorođenčeta sa pupčanim patrljkom (muška) art.
LM26M
9. Lutka za negu novorođenčeta sa pupčanim patrljkom (ženska) art.
LM26F
1
220€
640€
200€
640€
86€
555€
262€
1.100€
1.140€
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lutka za negu pacijenta, osnovna verzija art. R-17610
Lutka za negu pacijenta, standardna verzija art. R-17600
KERI lutka za negu pacijenta, osnovna verzija art. LF-4021
KERI lutka za negu pacijenta, standardna verzija, art. LF-4020
CPR torso sa indikatorom art. R-19100
Brad CPR torzo art. R-10054
Brad CPR sa svetlosnim kontrolama art. R-10059
Resuci Anne torso sa vodičem, sa torbom za nošenje art. R-20004
Resuci Anne celo telo, sa vodičem i koferom za nošenje art. R-20008
AED resuci Anne celo telo, sa vodičem i koferom za nošenje art. R-20220
722€
1.147€
1.525€
2.050€
190€
246€
723€
1.250€
1.800€
2.400€
Po Vašem zahtevu uvozimo i sve ostale modele iz ponude „Erler zimmer-a“ .
Pozovite nas da Vam pošaljemo detaljnije informacije o ponuđenim modelima.
03.
NAMEŠTAJ
a.
Školski nameštaj
R.broj
Naziv
Jedinična cena
Školske stolice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stolica školska (kvadratne cevi 18x18mm ili okrugle cevi fi 22mm)
Stolica školska (okrugle cevi fi 22mm, anatomsko sedište i naslon)
Stolica školska (elipsaste cevi)
Stolica tapacirana za nastavnika
Stolica tapacirana sa pločom za pisanje
Laboratorijska stolica na vijak, drveno sedište, bez naslona
Laboratorijska stolica na vijak, drveno sedište i naslon
1.500,00
1.550,00
1.600,00
2.200.00
4.800,00
2.300,00
2.800,00
Školske klupe i katedre
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Klupa školska 130 x 50 cm (okrugle cevi fi 25mm, ploča univer sa ABS trakom, kuke i kasna za
odlaganje torbi)
Klupa školska 130 x 50 cm (elipsaste cevi, ploča univer sa ABS trakom, kuke i kasna za odlaganje
torbi)
Klupa školska 130 x 50 cm (elipsaste cevi, ploča univer sa ABS trakom, mreže i kuke za odlaganje
torbi)
Klupa školska 130 x 50 cm (okrugle cevi fi 25mm ili kvadratne cevi 20x20mm, ploča mediapan sa
ultraplastom)
Klupa školska jednosed – trapez (okrugle cevi fi 25mm, ploča univer sa ABS trakom, kuke i kasna
za odlaganje torbi)
Klupa školska jednosed – trapez (elipsaste cevi, ploča univer sa ABS trakom)
Klupa školska jednosed – trapez (okrugle cevi fi 25mm ili kvadratne cevi 20x20mm, ploča
mediapan sa ultraplastom)
Katedra 130 x 60 - 75 cm, elipsasti profil, ploča ABS trakom, tri fioke
Katedra 130 x 60 - 75 cm, elipsasti profil, ploča ABS trakom, jedna fioka
3.200,00
3.400,00
3.600,00

2.650,00
2.800,00

6.500,00
5.800,00
Školske klupe za kabinete
18.
19.
19.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Klupa za školske kabinete fizike, hemije ili biologije – trosed sa kukama za odlaganje ranaca
Klupa za školske kabinete fizike, hemije ili biologije – dvosed sa kukama za odlaganje ranaca
Radionički sto 150x60cm, ploča od bukovog špera debljine 18mm ili 30mm
Sto za kompjuter – dvosed
Sto za kompjuter – jednosed
Demonstracioni sto za kabinet fizike i hemije 180x60cm
Energo blok- sudoper rostfraj
Energo blok- sudoper PVC
Napojna ploča za kabinet fizike
Sto za kabinet likovnog

od
6.800,00
4.800,00
19.500,00
8.000,00
6.500,00
78.000,00
5.500,00

Fonolaboratorije
Školske table i panoi
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
7.000,00
5.800,00
Tabla 250 x 120 cm (zelena ili bela; magnetna ili drvena)
Tabla 240x120cm bela (drvena, uvozna)
Tabla 240x120cm bela (magnetna, uvozna)
Tabla 180 x 120 cm (zelena ili bela; magnetna ili drvena)
Tabla 180x120cm bela (drvena, uvozna)
Tabla 180x120cm bela (magnetna, uvozna)
Tabla 120 x 120 cm (zelena ili bela; magnetna ili drvena)
Tabla 90 x 120 cm (zelena ili bela; magnetna ili drvena)
Tabla 90 x 120 cm bela (drvena, uvozna)
Tabla 90x120cm bela (magnetna, uvozna)
Moderacijska tabla na rasklapanje 150x120cm
2
12.000,00
9.200,00
10.200,00
10.500,00
8.000,00
8.500,00
8.500,00
6.500,00
4.800,00
5.200,00
10.500,00
36.
37.
38.
39.
40.
41.
40.
41.
Tabla na postolju 180x120cm (zelena ili bela)
Tabla na postolju 120x120cm (zelena ili bela)
Tabla na postolju 90x120cm (zelena ili bela)
Tabla učiteljska (5 radnih površina)
Zidni pano od plute 120x90cm, aluminijumski okvir
Zidni pano tapison 120x90cm, aluminijumski okvir
Magnetne aplikacije
- voće ili životinje + znaci interpunkcije + brojevi (136 jedinica)
Magnetne aplikacije – azbuka (160 jedinica)
17.500,00
13.500,00
11.500,00
19.000,00
3.400,00
3.400,00
8.500,00
9.000,00
*** NAPOMENA:
- školske table mogu biti sa ucrtanim linijama, kvadratima, notnim sistemom...
b.
Rezervni delovi
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv
Naziv
Naziv
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jedinična cena






Kancelarijski nameštaj
R.broj
04.
12.500,00
9.700,00
15.000,00
12.600,00
10.500,00
18.000,00
16.000,00
Digestor sa ventilatorom (120x70x250cm)
Radni stolovi sa kiselootpornim keramičkim pločicama
Stolovi za analitičke vage
Sudopere sa kiselootpornim pločicama i keramičkom kadicom
Police
Ormari ( metalni, zastakljeni )
e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
od
1.150,00
900,00
4,00
5,00
Laboratorijski nameštaj
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Jedinična cena
Zatvoreni sa policama ( 80x40-186 cm )
Otvoreni ( 80x40-186 cm )
Zastakljeni ( 80x40-186 cm )
Za dnevnike (80x40-186 cm)
Garderobni
Sa deset kaseta
Sa osam kaseta
d.
280,00
200,00
400,00
Ormari
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jedinična cena
Sedište za školsku stolicu 8mm, lakirano
Naslon za školsku stolicu 8mm, lakiran
Sedište za laboratorijsku stolicu na vijak - fi 32cm, bukov šper 16mm
Ploča za klupu ULTRAPLAST 130x50cm na medijapanu
Ploča za klupu ULTRAPLAST trapez na medijapanu
Ploča za klupu UNIVER 130 x 50 cm, ABS traka
Ploča za klupu jednosed, ABS traka
Blok zakovica (pop nitna)
Plastični amortizeri za stolice i klupe
c.
+ 3.000,00
Naziv
Jedinična cena
Konferencijski stolovi 200x100
Pisaći stolovi
Klub stočići
Visoka radna fotelja (koža)
Niska radna fotelja (koža)
Konferencijska stolica, tapacirano sedište i naslon
Konferencijska stolica sa rukonaslonima
Konferencijska stolica sa pločom za pisanje
Daktilo stolica sa liftomatom i mehanizmom za naslon
Daktilo stolica sa liftomatom, mehanizmom za naslon i rukonaslonima
Kancelarijski ormari i vitrine
od 10.000,00
od 8.400,00
od 3.900,00


2.200,00
4.300,00
4.800,00
3.600,00
4.650,00

AUDIO – VIDEO UREĐAJI
Naziv
Jedinična cena
Video projektori
Plafonski nosači za projektore (do 150cm dužine)
Radiokasetofon sa CD-om (MP3)
Radiokasetofon sa CD-om
TV aparati LCD
DVD plejer
od 36.500,00

od 7.700,00
od 5.400,00

od 5.400,00
3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
05.
Zidni nosač za TV i DVD
Digitalna kamera
Digitalni fotoaparat
Diktafon
Školsko ozvučenje (sa unutrašnjim i spoljnim zvučnicima)
Muzičko pojačalo sa miksetom i pratećom opremom (zvučnici, stalci, mikrofoni)
Standardno
R.broj
Naziv
Naziv
Naziv
07.
Naziv
1.
2.
4.
5.
6.
7.
Jedinična cena
Digitalni fotokopir aparat "CANON"
Digitalni fotokopir aparat "MINOLTA BIZHUB 165" A3/A4 (skener, štampač)
Telefaks "PANASONIC"
Stoni telefon "PANASONIC"
Bežični telefon "PANASONIC"

38.550,00



RAČUNARI
Naziv
Jedinična cena


Desktop računari
Laptop računari
a.
R.broj
6.500,00
500,00
600,00
800,00
190,00
250,00
220,00
130,00
350,00
1.200,00
650,00
880,00
180,00
BIROTEHNIČKA OPREMA
R.broj
1.
2.
Jedinična cena
Tabla "FLIP CHART"
Blok za "FLIP CHART"
Grafofolije A4 1/100
Termofolije A4 1/100
Sijalica za diaprojektor 24V,150W
Sijalica za grafoskop 24V,250W
Flomasteri za grafofolije 1/4
Marker za bele table "EDING" (na punjenje)
Mastilo za markere za bele table "EDING"
Sprej za čišćenje belih tabli „EDING“
Magnetni brisač za bele table "EDING" (upotreba sa papirnim maramicama)
Maramice za magnetni brisač "EDING" 1/100
Brisač za bele table sa flanelom
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
4.400,00
5.600,00
11.800,00
39.000,00
3.800,00
5.700,00
7.700,00
12.200,00
Dodatak
R.broj
06.
Jedinična cena
Zidno 1.5 x 1.5 m
Zidno 1.8 x 1.8 m
Zidno 2,4 x 2,1m
Zidno 2,4 x 2m sa motorom sa daljinskom komandom
Sa tronošcem 1,25 x 1,25 m
Sa tronošcem 1.5 x 1.5 m
Sa tronošcem 1.8 x 1.8 m
Sa tronošcem 2 x 2 m
c.
od 36.500,00
13.500,00
16.100,00
35.000,00
19.000,00
37.000,00
Projekciona platna
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Jedinična cena
Video projektor
Grafoskop stoni H 1100 ( 1 sijalica,2 sočiva, 2100 ansi lumena )
Grafoskop stoni H 1310 ( 2 sijalice,3 sočiva, 2100 ansi lumena )
Grafoskop prenosni "SAVA"
Dijaprojektor "NOVAMAT 150 AF" (bežični daljinski)
Dijaprojektor "NOVAMAT 250 AFI" (bežični daljinski)
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



PROJEKCIONI APARATI
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
od 5.300,00
od 22.500,00
od 9.000,00
Štampači, skeneri
Naziv
Jedinična cena
Matrični štampač "EPSON LQ 300+ II"
Multifunkcijski ink jet uređaj "EPSON STYLUS L200" kolor
Laserski štampač "EPSON AcuLaser M2400D "
Laserski štampač "EPSON AcuLaser M1400 "
Skener "EPSON PERFECTION V33 "
Skener "EPSON PERFECTION V330 " PHOTO SKENER
4
27.400,00
21.100,00
12.960,00
6.480,00
9.520,00
11.730,00
08.
MUZIČKI INSTRUMENTI
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
09.
Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
11.900,00
12.720,00
17.800,00
19.600,00
28.000,00
64.800,00
52.000,00
990,00
15.000,00
15.950,00
SPORTSKA OPREMA
a.
R.broj
Jedinična cena
Klavijatura "CASIO CTK 240" (4 oktave)
Sintisajzer „CASIO CTK 1200“ (5 oktava)
Klavijatura "YAMAHA PSR-E 233" stereo (5 oktava)
Klavijatura "YAMAHA PSR-E 333 stereo (5 oktava)
Klavijatura "YAMAHA PSR-E 423 stereo, sa dinamikom (5 oktava)
Električni klavir „YAMAHA P95S sa stalkom
Električni klavir „YAMAHA P95S
Blok flauta „YAMAHA YRS 23“
Folk gitara akustična „YAMAHA F 310“
Gitara klasična "YAMAHA C-70"
Sprave i oprema
Naziv
Jedinična cena
Strunjača gimnastička 200 x 100 x 6 cm
Strunjača gimnastička 200 x 100 x 10 cm
Strunjača za aerobik 100 x 50 x 3 cm
Strunjača doskošište 200x100x50 cm
Konstrukcija elektropodizna košarkaška (komplet)
Konstrukcija košarkaška pokretna (komplet)
Konstrukcija košarkaška SPOLJNA - TOP
Konstrukcija košarkaška UNUTRAŠNJA – GLAVNA, FIKSNA
Konstrukcija košarkaška UNUTRAŠNJA – GLAVNA, SKLAPAJUĆA
Konstrukcija košarkaška SPOLJNA KONZOLNA
Konstrukcija za odbojku USADNA
Konstrukcija za odbojku ZIDNA
Konstrukcija sa četiri konopca od 5m
Konstrukcija sa četiri motke
Američki krug komplet sa konstrukcijom
Konstrukcija za mornarske lestve (komplet)
Konstrukcija za mrežaste lestve (komplet)
Konstrukcija za skok u vis sa letvom
Konstrukcija za tenis
Konstrukcija za tenis profi
Tabla za košarku 180x105 cm vodootporna
Tabla za košarku SECURIT sa dihtunzima
Tabla za košarku 180x105 cm poliester
Tabla za košarku pomoćna 125x90 cm
Rukometni gol drveni rasklopni
Rukometni gol metalni rasklopni
Mali golić 120x80cm
Vratilo olimpijsko
Vratilo zidno
Razboj gimnastičarski (paralelni)
Razboj dvovisinski
Razboj niski
Kolica za prevoz razboja
Kolica za prevoz strunjača
Ripsto sa okovom
Metalni ormar za lopte i rekvizite (kavez)
Švedski sanduk
Mali švedski sanduk
Švedska klupa 3,9m
Švedska klupa 2m
Niska greda
Visoka greda (podesivi nogari)
Rojter daska – odskočna h-14cm
Rojter daska – takmičarska h-21cm
Kozlić SENIOR - KOŽA
Kozlić JUNIOR - KOŽA
Kozlić SENIOR - SKAJ
Kozlić JUNIOR - SKAJ
Konj za preskok
Konj sa hvataljkama
5
7.900,00
10.000,00
1.800,00
19.900,00


24.500,00
29.850,00
48.500,00
15.500,00
18.800,00
14.500,00
32.500,00
32.500,00
52.000,00
34.500,00
41.500,00
18.500,00
18.900,00
27.000,00
8.900,00
19.000,00
12.500,00
5.600,00
23.500,00
22.600,00
7.400,00
35.000,00
29.500,00
92.000,00
96.000,00
15.500,00
8.000,00
13.500,00
13.500,00
24.500,00
25.500,00
10.700,00
12.800,00
8.500,00
13.500,00
25.200,00
17.500,00
21.000,00
23.650,00
19.200,00
19.800,00
16.300,00
27.000,00
41.500,00
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Grbača
Mosnica 2 m
Sto za stoni tenis (sklapajuči, sa točkićima)
Klupa za svlačionicu sa kukama za garderobu 2m
Tribine sa točkićima pomerajuće
Semafor elektronski
b.
Lopte
R.broj
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Naziv
c.
5.900,00
2.250,00
855,00
700,00
970,00
690,00
1.400,00
3.600,00
555,00
635,00
1.900,00
2.250,00
590,00
680,00
1.600,00
545,00
430,00
1.100,00
1.460,00
1.760,00
2.310,00
2.570,00
3.080,00

Obručevi za košarku
Naziv
Jedinična cena
Običan
Običan ojačan
Zglobni
d.
2.200,00
3.900,00
9.900,00
Sportski rekviziti
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Jedinična cena
Za košarku SPALDING (koža)
Za košarku “WINNER” (sintetička koža)
Za košarku SENIOR
Za košarku JUNIOR
Za košarku SENIOR CENTER
Za odbojku POWER 2000
Za odbojku "WINNER" – trening (sintetička koža)
Za odbojku "WINNER" – takmičarska (sintetička koža)
Za rukomet JUNIOR
Za rukomet SENIOR
Za rukomet “WINNER” 1 takmičarska (sintetička koža)
Za rukomet “WINNER” 2 takmičarska sintetička koža)
Za fudbal JUNIOR
Za fudbal SENIOR
Za fudbal “WINNER” (sintetička koža)
Lopta dečija BUBA-MARA
Lopta za bacanje u dalj 250gr
Medicinka 1kg
Medicinka 2kg
Medicinka 3kg
Medicinka 4kg
Medicinka 5kg
Medicinka 6kg
Lopta za ritmičku gimnastiku
Lopta za korektivnu gimnastiku (pilates)
R. broj
1.
2.
3.
9.000,00
10.800,00
19.500,00
13.000,00


Naziv
Jedinična cena

700,00
550,00
1.400,00
od
500,00
420,00
260,00
2.950,00


4.100,00
400,00
5.350,00
4.700,00
5.550,00
320,00
od
280,00
830,00
260,00
5.000,00
6.000,00
6.500,00
7.200,00
7.800,00
4.400,00
4.000,00
Štoperica mehanička
Štoperica digitalna KONUS (Italija)
Reket za stoni tenis
Mrežica sa držačima za stoni tenis
Pumpa za lopte
Čunj gimnastički
Palica za vežbu
Merna traka 50m
Šah garnitura br. 5 u drvenoj kutiji
Šah figure sa folijom
Šah sat mehanički drveni
Pištaljka metalna
Konopac za nadvlačenje 15m
Konopac za penjanje 5m fi 35mm
Mornarske lestve 5m
Vijača meraklon sa drvenom drškom
Vijača gumena fi 9mm (šnur)
Vijača gumena fi 6mm, dužina 3m
Hula-hop obruč
Kugla atletska 3kg POLANIK
Kugla atletska 4 kg POLANIK
Kugla atletska 5kg POLANIK
Kugla atletska 6 kg POLANIK
Kugla atletska 7,26kg POLANIK
Štafetna palica (komplet od 8 komada)
Semafor ručni 0-50
od
od
6
27.
28.
29.
Mehanička vaga sa visinomerom
Antene za odbojku (par)
Obeležavanje terena
e.
48.000,00
3.400,00

Mreže
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
10.
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Naziv
Jedinična cena
Za košarku - obična ( 1 komad )
Za košarku - profesionalna ( 1 komad )
Zaštitna mreža ( m2 )
Za rukomet sa zastorom ( par )
Za rukomet bez zastora (par)
Za fudbal ( par )
Za odbojku (bez sajle)
Za odbojku (sa sajlom)
Za odbojku (na pesku)
Za mini golove (80x120x60cm) (par)
Za tenis (sa sajlom)
Za nošenje lopti
240,00
710,00
240,00
7.740,00
6.500,00
11.330,00
5.200,00
6.050,00
7.200,00
2.540,00
13.250,00
730,00
NASTAVNA SREDSTVA RAZREDNE NASTAVE
Naziv
Cena - CD
Govorim i glumim, priručnik i CD
Ozvučeni bukvar ( 2CD / 2 audio kasete)
Razredna slovarica plakat ĆIRILICA
Razredna slovarica plakat LATINICA
Razredna slovarica – „Početnica“, komplet pojedinačnih slova
Razredna slovarica – „Čitamo i pišemo“, komplet pojedinačnih slova
Razredna slovarica – klaser
Srpski akcenat ( priručnik i 3 CD )
Mali akcenatski rečnik I – VIII (priručnik i 8 CD-a)
Zvučna čitanka I
Zvučna čitanka II
Zvučna čitanka III
Zvučna čitanka IV
Mastermat (za I i II razred)
Ruska računaljka
Švedska računaljka
Matematika I, II, III, IV - višeslojna zidna slika (po razredu)
Muzički bukvar (4 CD/kasete) sa knjigom
Muzička zbirka I ( komplet za nastavnike )
Muzička zbirka II ( komplet za nastavnike )
Muzčka zbirka III ( komplet za nastavnike )
Muzička zbirka IV ( komplet za nastavnike )
Muzičke igre ( priručnik i 3 CD/kasete)
Izbor pesama za pevanje I ( metodičko uputstvo, komplet ZS i CD/kaseta)
Izbor pesama za pevanje II ( metodičko uputstvo, komplet ZS i CD/kaseta)
Antologija epske poezije ( 6 CD/kaseta )
Antologija lirske poezije ( 3 CD/kasete )
Antologija narodne proze ( 6 CD/kaseta )
DS Sunce na izvoru
ZS Domaće životinje (spiralni povez)
ZS Piramida ishrane
ZS Godišnja doba 1-4
ZS Saobraćajna sredstva 1-4
ZS Domaće životinje 1-2
ZS Divlje životinje 1-4
ZS Praistorijske životinje 1-4
CD Upotrebi klikere M
CD Upotrebi klikere S
CD Imaš li kefalo
CD Bukvar
CD Moj prvi engleski rečnik
CD Moj prvi francuski rečnik
CD Moj prvi nemački rečnik
CD Naučimo engleski
CD Vesela matematika 1
CD Vesela matematika 2
7
720,00
850,00
860,00

2.485,00
2.485,00
2.640,00
5.227,00
1.595,00
2.090,00
2.090,00
1.840,00
1.700,00
1.045,00
1.830,00
2.090,00
1.830,00
1.280,00
1.830,00
920,00
920,00
825,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Jedinična cena
590,00
200,00
200,00
2.900,00
2.900,00
3.250,00
1.960,00
1.960,00
2.605,00
680,00
4.900,00
4.705,00
3.300,00
980,00
1.645,00
1.645,00
655,00
1.830,00
1.830,00
1.570,00
1.375.00
1.570,00
4.310,00
3.215,00
1.830,00
1.050,00
1.050,00
525,00
1.050,00
1.050,00
47.
48.
49.
50.
51.
52.
11.
CD Matematika 3
CD Matematika 4
CD Vesela gramatika
CD Svet oko nas
Muzika koju volim 1, 2, 3 i 4 (po razredu)
Mali ulični trikovi ( saobraćaj, didaktička igra)
Srpski jezik
R.broj
Naziv
1.300,00
Naziv
Cena - CD
Trougao 45/45
Trougao 60/30
Lenjir 100 cm
Uglomer
Šestar
Trougao 45/45 sa gumenom podloškom
Trougao 60/30 sa gumenom podloškom
Lenjir 100 cm sa gumenom podloškom
Uglomer sa gumenom podloškom
Šestar za bele table vakum
Šestar za bele table sa magnetom
Trougao 45/45 sa magnetom
Trougao 60/30 sa magnetom
Lenjir 100 cm sa magnetom
Uglomer sa magnetom
Geometrijska tela žičana
Geometrijska tela drvena
Model pravouglog koordinatnog sistema
Model međusobnog položaja pravih i prave i ravni
Model kvadriranja binoma
Model proizvoda zbira i razlike dva broja
Model Pitagorine teoreme
Model zbira uglova trougla
Model centralnog i perifernog ugla
Prikazivanje nastanka obrtnog tela
Model trigonometrijske funkcije
Model svođenja vrednosti trigonnometrijskih funkcija
Magična računaljka
CD Matiš 5
CD Matiš 6
CD Matiš 7
CD Matiš 8
CD Priprema testova za nastavnike iz matematike
c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.815,00
2.315,00
1.180,00
2.485,00
3.920,00
860,00
1.830,00
1.280,00
1.830,00
Jedinična cena
980,00
2.485,00
1.570,00
1.380,00
1.570,00
265,00
265,00
785,00
Matematika
R.broj
R.broj
Cena - CD
Zvučna čitanka V
Zvučna čitanka VI
Zvučna čitanka VII
Zvučna čitanka VIII
Mali akcenatski rečnik I - VIII
Srpski akcenat sa lakoćom - knjiga i 3 CD-a
Antologija epske poezije ( 6 CD/AK )
Antologija lirske poezije ( 3 CD/AK )
Antologija narodne proze ( 6 CD/AK )
Video kasete - Jovan Dučić
Video kasete - Ivo Andrić 2
Besedništvo 1,2 i 3 ( po CD/kaseti )
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
170,00
520,00
NASTAVNA SREDSTVA PREDMETNE NASTAVE
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
290,00
Jedinična cena
750,00
750,00
650,00
750,00
1.150,00
950,00
950,00
850,00
950,00
1.300,00

1.100,00
1.100,00
900,00
1.000,00
3.600,00
4.500,00
4.500,00
1.900,00
2.650,00
2.650,00
4.600,00
4.600,00
2.650,00
10.900,00
5.400,00
4.200,00
10.450,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
5.970,00
Istorija
Naziv
Cena - CD
CD-PC Istorija starog veka
Znameniti Srbi – album 30 slika
Istorijska karta: Srpske zemlje od 9-og do 12-og veka
Istorijska karta: Srpske zemlje od 1282. do 1321. god.
Istorijska karta: Srbija u drugoj pol.12. i prvoj pol.13. veka
Istorijska karta: Srpske zemlje polovina 14. veka
8
kaširana
1.200,00
1.800,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Istorijska karta: Srpske zemlje od 1356. do 1371. god.
Istorijska karta: Srpske zemlje od 1373. do 1395. god.
Istorijska karta: Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini 15.
veka
Istorijska karta: Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom 15. veka
Istorijska karta: Evropa u 13. i 14. veku
Istorijska karta: Evropa u drugoj polovini 15. veka
Istorijska karta: Crna Gora u 18. i 19. veku
Istorijska karta: Evropska Turska u 16. i 17. veku
Istorijska karta: Vojna krajina krajem 18. veka
Istorijska karta: Srbija od 1804. do 1833. god.
Istorijska karta: Srbija od 1878. do 1913. god.
Istorijska karta: Crna Gora 1913. god.
Istorijska karta: Privreda Srbije do 1904. -1914.god.
Istorijska karta: Habzburška monarhija od 16. do 18. veka
Istorijska karta: Habzburška monarhija u 19. veku
Istorijska karta: Tursko carstvo u 19. veku
Istorijska karta: Osmansko carstvo od 16. do 18. veka
Istorijska karta: Venecija od 15. do 18. veka
Istorijska karta: Evropa od 16. do 18. veka
Istorijska karta: Evropa u 19. veku
Istorijska karta: Rimsko carstvo u doba Trajana
Istorijska karta: Rimsko carstvo u 4. veku posle Hrista
Istorijska karta: Helenski svet na početku peloponeskih ratova
Istorijska karta: Osvajanje Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka
Istorijska karta: Prvi svetski rat (1914.-1918.)
Istorijska karta: Drugi svetski rat (1939.-1945.)
Istorijske karte: Evropa u 16. veku
Istorijske karte: Evropa u 18. veku
Istorijske karte: Razvoj pruske države
Istorijske karte: Rusko carstvo
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
baner
(nepoderiva
folija)
N O V O – Zidne istorijske karte
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Razvoj Egipta
Persija i Kina
Mesopotamija
Grčki i persijski ratovi
Seobe naroda
Prve germanske države
Vizantija u vreme cara Justinijana
Arabljani u srednjem veku
Sloveni u 7. veku
Krstaški ratovi
Srbija u vreme Stefana Nemanje
Država kneza Lazara i Kosovski boj
Evropa u 15. veku
Velika geografska otkrića
Evropa u 16. veku
Napoleonova osvajanja
Evropa posle bečkog kongresa
Jugoistočna Evropa sredinom 19. veka
Balkanski ratovi
Prvi svetski rat
Srbija u prvom svetskom ratu
Evropa između dva rata
Drugi svetski rat u Evropi i Africi
Završne ratne operacije u Evropi (1944-1945)
Evropa posle drugog svetskog rata
Srpske zemlje u 9. i 10. veku
Srbija kralja Dragutina i kralja Milutina
Srbija cara Dušana
Despotovina u doba Stefana Lazarevića
Despotovina u doba Đurađa Brankovića
Bosna od 12. do 14. veka
Osmanlijsko carstvo u 16. veku
Tursko-austrijski ratovi u 17. i 18. veku
Evropa u 19. veku
Otkriće Amerike i kolonijalni posedi
9.200,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100.00
6.100.00
6.100,00
6.100,00
9.800,00
6.100,00
6.100,00
9.200.00
9.200,00
9.800,00
9.200,00
9.800,00
9.800,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
6.100,00
9.800,00
9.200,00
9.200,00
9.800,00
9.800,00
9
plastificirana
(za piši-briši
flomaster)
11.400,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
11.400,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
12.100,00
8.450,00
8.450,00
11.400,00
11.400,00
12.100,00
11.400,00
12.100,00
12.100,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
8.450,00
12.100.00
11.400,00
11.400,00
12.100,00
12.100,00
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Kraljevina SHS 1919-1922.
Kraljevina SHS 1922.
Kraljevina Jugoslavija 1929-1941.
DS: istorija 1, 2,3, 4 (od 5. - 8. razreda – cena po razredu)
ZS vojvode: Karađorđe, Mišić, Putnik, Bojović (cena po komadu)
Stalak za karte
d.
Naziv
Cena - CD
CD: Opšta geografija planeta Zemlja
Video kaseta: Porodica planeta
Video kaseta: Astronomska početnica
Video kaseta: Svet kometa
DS: osnovi opšte geografije
ZS Geografija 5 (20 slika format 70x100cm)
ZS Geografija 5 (20 slika format 32x45cm) za učenike
Geografski atlas za osnovnu školu
Geografski atlas za srednju školu
CD - PC Geografija 5
CD - PC Geografija 6
CD - PC Geografija 7
CD - PC Zemlja 2005.
CD Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore
CD Atlas sveta
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Svet ( fizičko geografska )
Svet ( političko geografska )
Svet ( klima tematska )
Svet ( vegetacija tematska )
Svet ( velika geografska otkrića )
Svet ( fizičko geografska ili politička ) EXTRA VELIKA
Istočna polulopta ( fizičko geografska )
Zapadna polulopta ( fizičko geografska )
Evropa ( fizičko geografska )
Evropa ( politička )
Evropa ( nema karta )
Evropa ( fizičko geografska ) EXTRA VELIKA
Azija ( fizičko geografska )
Azija ( nema karta )
Sredozemlje ( fizičko geografska )
Afrika ( fizičko geografska )
Severna Amerika ( fizičko geografska )
Južna Amerika ( fizičko geografska )
Australija i Okeanija ( fizičko geografska )
Balkansko poluostrvo ( fizičko geografska )
Srbija i Crna Gora ( fizičko geografska )
Srbija ( fizičko geografska )
Srbija ( geomorfološka )
Srbija (hidrografska)
Srbija ( nema karta )
Srbija ( fizičko geografska ) EXTRA VELIKA
Vojvodina ( fizičko geografska )
Vojvodina ( fizičko geografska ) EXTRA VELIKA
Crna Gora ( fizičko geografska )
Bosna i Hercegovina po Dejtonu ( fizičko geografska )
Globusi
Globus fi 30 cm sa svetlom
Globus fi 40 cm sa svetlom
Globus fi 40 cm bez svetla
Globus reljefni fi 30 sa svetlom
Globus Marko Polo fi 30 sa svetlom
Globus indukcioni fi 30 sa flomasterima
52.
53.
54.
Kompas
Magnetna igla sa kompasom
Teleskopi
Jedinična cena
850,00
400,00
400,00
400,00
5.225,00
3.270,00
1.770,00
540,00
540,00
920,00
920,00
920,00
1.380,00
500,00
500,00
baner
(nepoderiva
folija)
Zidne geografske karte
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
11.400,00
11.400,00
11.400,00
4.310,00
350,00
2.700,00
Geografija
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
9.200,00
9.200,00
9.200,00
plastificirana
(za piši-briši
flomaster)
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
9.600,00
kaširana
5.800,00
3.900,00

4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
5.700,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
9.600,00
4.600,00
4.600,00
8.400,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
7.100,00
4.600,00
4.600,00
9.600,00
4.600,00
9.600,00
4.600,00
4.600,00
4.100,00
4.100,00
5.800,00
5.800,00
4.100,00
5.800,00
4.100,00
4.100,00
5.800,00
4.100,00
5.800,00
5.800,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
3.750,00
7.790,00
6.030,00
6.130,00
3.970,00
3.950,00
1.600,00
3.300,00

10
e.
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Biologija
Naziv
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Anatomske karte 50 x 67 cm
Skelet čoveka VR1113
Muskulatura VR1118
Lobanja čoveka VR1131
Kičma VR1152
Uho VR1243
Oko VR1226
Koža VR1283
Respiratorni sistem VR1322
Srce VR1334
Vaskularni sistem VR1353
Krvni sudovi VR1359
Jetra VR1425
Mozak VR1615
Nervni sistem VR1620
Spinalni nerviVR1621
Anatomske karte 84 x 118 cm
Struktura ljudske ćelije V2027
Sastav krvi V2031
Mitoza V2049
Mejoza V2051
Struktura kosti V2050
Tkivo mišća V2052
Organi za govor V2007
Vegetativni nervni sistem V2059
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
CD Biologija 5
CD Biologija 6
CD Biologija 7
CD Biologija 8
CD Sveznanje - sisari
CD Sveznanje - ribe
ZS Zaniimljivosti iz prirode - biljke
ZS Zanimljivosti iz prirode - životinje
ZS Evolucija i domestifikacija
ZS Josif Pančić dim. 32x48cm
ZS Gljive 1-2
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Cena - CD
Modeli
Skelet čoveka na postolju, standardni, visina 170cm „Ben“ art. 2950
Lobanja – 3 dela dim. 20x13,3x15,5cm art. 4503
Mozak – 5 delova dim. 18x15x14cm art.C-218
Torzo čoveka - 12 delova dim. 90x33x23cm art.B-122
Torzo čoveka - 16 delova dim. 90x33x23cm art. B-111
Torzo čoveka - 18 delova dim. 90x33x23cm art. B-117
Model respiratornog sistema dim. 16x13x28cm art. G-216
Model plućnog krila u prirodnoj veličini dim. 14x12x23cm art. G-253
Model urinarnog sistema, 5 delova, dim. 24,5x18x36cm art. K-132
Ljudski bubreg, 2 puta uvećan, dim. 16x15x5cm art. K-260
Model krvotoka dim. 32x90x12cm art. G-130
Model srca u prirodnoj veličini, 2 dela dim. 15x13x24cm art. G-210
Model srca sa bajpasom dim. 11x11x25cm art. G-105
Presek kože i dlake, 70 puta uvećan dim. 33x23x6cm art. J-111
Ljudsko oko, 6 puta uvećano, 6 delova dim. 16x17x26cm art. F-110
Ljudsko oko, 4 puta uvećano, 6 delova dim. 10x10x12cm art. F-210
Ljudsko uvo, 1,5 puta uvećano, dim. 11X9X5cm art. E-220
Model oralne higijene zuba, 3 puta uvećan dim. 15x16x22cm art. D217
Jetra, pankreas i dvanaestopalačno crevo u prirodnoj veličini, 2 dela
dim. 12x12x31cm art. K-127
Jetra,1,5 puta uvećana, dim. 15x26x12cm art.K-108
Model sistema za varenje, 3 dela dim. 90x30x13cm art.K-121
Model Double Helix DNA 30x22x10cm art. L-118
Jedinična cena
180€
62€
68€



77€
65€
165€
65€
174€
38€
62€
175€
62€
54€
40€
52€
120€
180€
62€
68€
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
950,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
860,00
2.745,00
2.745,00
2.490,00
60,00

11
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.





ZS Ribe 1-2
ZS Botanika 1-12
ZS Kičmenjaci 1-5
ZS Beskičmenjaci 1-8
ZS Čovečije telo 1-8
ZS Anatomski atlas,trodimenzionalno čovečije telo
Mikroskopi
Mikroskop školski "KONUSCIENCE"
Mikroskop biološki "COLLEGE" 600 x
Mikroskop biološki nonokularni sa svetlom „STUDENT 18“ 400x
Mikroskop biološki monokularni "ACADEMY" 1000 x
Mikroskop biološki binokularni "CAMPUS" 1000 x
Mikroskop 1,3MPixel digitalni
Mikroskop LCD-35 digitalni
Mikroskop stereo "DIAMOND" 20x-40x
Mikropreparati ( set od 10 komada )
Ljudsko telo 4910
Ljudsko telo 4911
Reprodukcija životinja 4862
Paraziti kod životinja i ljudi 4918
Reprodukcija i rasprostranjenost biljaka 4881
Bakterije i prosti organizmi 4877
Božanstveni svet u kapljici vode 4900
Život na zemlji 4950
Stanovnici zagađenih voda 4951
Set za nastavu biologije I 4963
Set za nastavu biologije II 4964
Ljudsko telo-patološka tkiva I 4914
Ljudsko telo-patološka tkiva II 4915
Gušteri, zmije i ptice 4856
Razvoj i reprodukcija ćelija 4887
Struktura biljne ćelije 4886
Tropske biljke 4880
Ribe, žabe i drugi vodozemci 4855
Životinje i biljke oštećene u svom okruženju 4952
Set za naučnu obuku 4960
Grafofolije BOTANIKA (60 kolor folija)
Grafofolije ZOOLOGIJA (60kolor folija)
Grafofolije EKOLOGIJA (70 kolor folijja)
Grafofolije ANTROPOLOGIJA (61 kolor folija)
Pribor za prepariranje
Lupa
Lupa bifokalna sa osvetljenjem 2,5-5x
CD priprema testova za nastavnike iz biologije
f.
3.400,00
5.400,00
12.500,00
21.500,00
32.000,00
39.500,00
14.500,00
32.900.00
26.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
23.000,00
23.000,00
26.450,00
23.000,00
1.600,00
od
660,00
600,00
5.970,00
Hemija
R.broj
Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hemikalije
Aceton ( Propanon )
Agar - agar
Aluminijum - listovi
Aluminijum - prah
Aluminijum hlorid 6 hidrat
Aluminijum hlorid - anhidrovani
Aluminijum oksid
Aluminijum sulfat 16 hidrat
Izo-amil alkohol
Amonijum acetat
Amonijum aluminijum sulfat 12 hidrat
Amonijum hidroksid
Amonijum hlorid
Amonijum karbonat
Amonijum nitrat
Amonijum sulfat
Azotna ( nitratna ) kiselina
Bakar - prah
Bakar I oksid
Bakar II oksid
Pakovanje
Jedinična cena
1 lit
500 gr
100 gr
100 gr
200 gr
100 gr
100 gr
200 gr
1 lit
500 gr
1000 gr
1 lit
200 gr
200 gr
200 gr
500 gr
1 lit
100 gr
200 gr
200 gr
12
487,00

440,00
622,00
724,00
1.380,00
265,00
260,00
2.273,00
708,00
538,00
210,00
197,00
525,00
178,00
490,00
500,00
416,00


21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Bakar II sulfat 5 hidrat
Barijum hlorid 2 hidrat
Barijum sulfat
Benzol ( benzen )
Benzoeva ( benzenska ) kiselina
Benzin ( medicinski )
Borna kiselina
Bromna voda
n - Butanol
Celuloza
Cink - granule
Cink - prah
Cink hlorid anhidrovani
Cink nitrat 6 hidrat
Cink sulfat 7 hidrat
Destilovana voda
Eriohrom crno T
Etar ( dietiletar )
Felingov rastvor I
Felingov rastvor II
Fenolftalein
Fosfor - crveni
Fosforna kiselina
Fruktoza
Glicerin ( glicerol )
Glukoza
Gvožđe - prah
Gvožđe II amonijum sulfat 6 hidrat
Gvožđe III hlorid 6 hidrat
Gvožđe III oksid
Gvožđe II sulfat 7 hidrat
Gvožđe II sulfid
Hloroform ( trihlormetan )
Hlorovodonična kiselina
Jod
Kalaj - granule
Kalaj II hlorid 2 hidrat
Kalcijum hidroksid
Kalcijum hlorid anhidrovani granule
Kalcijum karbid
Kalcijum karbonat
Kalcijum nitrat 4 hidrat
Kalcijum oksid
Kalcijum sulfat 2 hidrat
Kalijum bromid
Kalijum dihidrogenfosfat
Kalijum dihromat
Kalijum hidroksid
Kalijum hlorid
Kalijum karbonat anhidrovani
Kalijum jodid
Kalijum natrijum tartarat 4 hidrat
Kalijum nitrat
Kalijum permanganat
Komplekson III
Kvarcni pesak
Laboratorijska mast
Magnezijum - granule
Magnezijum - traka
Magnezijum hlorid 6 hidrat
Magnezijum karbonat
Magnezijum oksid
Magnezijum sulfat 7 hidrat
Mangan sulfat monohidrat
Metanal ( formaldehid )
Metanska ( mravlja ) kiselina
Metil oranž
Natrijum acetat 3 hidrat
Natrijum dihidrogenfosfat 2 hidrat
200 gr
200 gr
200 gr
1 lit
200 gr
1000 ml
1000 gr
100 ml
1 lit
100 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
1 lit
10 gr
1 lit
100 ml
100 ml
100 gr
100 gr
1 lit
200 gr
1000 ml
1000 gr
100 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
500 gr
1 lit
1 lit
100 gr
200 gr
200 gr
500 gr
500 gr
200 gr
500 gr
200 gr
100 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
1000 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
100 gr
1000 gr
200 gr
200 gr
2m
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr
100 gr
1 lit
1 lit
100 ml
200 gr
200 gr
13
335,00
338,00
377,00
3.380,00
250,00
384,00
675,00

1.091,00

1.262,00
379,00
345,00

330,00
50,00
355,00
1.385,00
152,00
152,00
946,00
1.195,00
520,00

474,00
390,00
320,00
328,00
878,00

287,00
1.496,00
1.167,00
405,00
2.200,00

1.050,00
786,00
323,00

350,00
255,00
249,00
410,00
625,00
253,00
439,00
588,00
188,00
412,00
3.880,00
420,00
328,00
324,00
380,00
385,00
348,00

570,00
285,00

622,00
310,00
668,00
335,00
520,00
480,00
204,00
280,00
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
Natrijum hidrogenkarbonat
di - Natrijum hidrogenfosfat 12 hidrat
Natrijum hidroksid
Natrijum hlorid
Natrijum karbonat anhidrovani
Natrijum nitrat
Natrijum nitrit
Natrijum silikat
Natrijum sulfat anhidrovani
Natrijum sulfat 10 hidrat
Natrijum sulfit anhidrovani
Natrijum sulfit 7 hidrat
Natrijum tetraborat 10 hidrat
Natrijum tiosulfat 5 hidrat
Oksalna kiselina 2 hidrat
Olovo - granule
Olovo - prah
Olovo II acetat 3 hidrat
Olovo nitrat
Parafinsko ulje
Petrolej
Petroletar 40 - 70
izo - Propanol
Saharoza
Sirćetna ( etanska ) kiselina - glacijalna
Skrob
Sorbinska kiselina
Srebro nitrat
Sumporna ( sulfatna ) kiselina
Sumpor - prah
Špiritus
Trihloretilen
Toluol ( toluen )
Ugalj aktivni
Ugljentetrahlorid ( tetrahlormetan )
Urea ( karbamid )
Vinska kiselina
Vodonik peroksid
Živa II oksid - žuti
Živa II hlorid
Živa II nitrat monohidrat
Komplet hemikalija za 7. i 8. razred - mali
Komplet hemikalija - veliki
Komplet za hemiju - staklo i pribor
1000 gr
500 gr
1000 gr
1000 gr
500 gr
200 gr
200 gr
100 gr
1000 gr
1000 gr
200 gr
200 gr
500 gr
200 gr
200 gr
200 gr
100 gr
200 gr
200 gr
1000 gr
1 lit
1 lit
1 lit
200 gr
1 lit
200 gr
100 gr
50 gr
1 lit
500 gr
1 lit
1 lit
1 lit
200 gr
1lit
200 gr
200 gr
1 lit
100 gr
100 gr
100 gr
*** NAPOMENA: Pored navedenih, možemo Vam ponuditi i
druge hemikalije po Vašem zahtevu
Pomoćni laboratorijski materijal
Lakmus papir - plavi
Lakmus papir – crveni
Indikatorski papir
Laboratorijsko staklo
Aparat za ekstrakciju po Soxletu 150ml, tikvica 250ml
Aparatura za vakuum filtraciju sa bocom od 1000ml
Bireta automatska/ PELET, 25 ml, svetla M/S teflon slavina
Bireta automatska/ PELET, 50 ml, braon M/S teflon slavina
Bireta po Schellbahu 10 ml ravna teflon slavina
Bireta po Schellbahu 25 ml ravna teflon slavina
Bireta po Schellbahu 50 ml ravna teflon slavina
Bireta po Schellbahu 10 ml kosa teflon slavina
Bireta po Schellbahu 25 ml kosa teflon slavina
Bireta po Schellbahu 50 ml kosa teflon slavina
Boca kapalica sa pipetom 60 ml
Boca kapalica sa pipetom 120 ml
Boca kapalica sa kljunom 50 ml
Boca kapalica sa kljunom 100 ml
Boca za sisaljka (vakuum) , 250 ml
Boca za sisaljka (vakuum) , 500 ml
Boca za destilovanu vodu , stakleni poklopac, 2000ml
14
kutija
kutija
kutija
240,00
430,00
325,00
195,00
293,00
350,00
295,00

450,00
448,00
240,00

368,00
195,00
795,00
275,00
517,00
590,00
791,00
385,00
255,00
1.090,00
690,00

490,00
365,00

7.250,00
525,00
240,00
335,00
682,00
599,00
417,00

258,00
426,00
195,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
9.650,00
18.000,00
29.500,00
750,00
750,00
1.050,00
4.500,00
10.250,00
10.500,00
10.200,00
2.350,00
2.550,00
2.950,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00
420,00
520,00
350,00
390,00
1.350,00
1.450,00
9.200,00
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
Boca reagens, brušeni zapušač, svetla, 100ml
Boca reagens, brušeni zapušač, svetla, 250ml
Boca reagens, brušeni zapušač, svetla, 500ml
Boca reagens, brušeni zapušač, tamna, 100ml
Boca reagens, brušeni zapušač, tamna, 250ml
Boca reagens, brušeni zapušač, tamna, 500ml
Boca za prah, brušeni zapušač, svetla 100ml
Boca za prah, brušeni zapušač, svetla, 250ml
Boca za prah, brušeni zapušač, svetla, 500ml
Boca za prah, brušeni zapušač, tamna 100ml
Boca za prah, brušeni zapušač, tamna, 250ml
Boca za prah, brušeni zapušač, tamna, 500ml
Čaša 10 ml
Čaša 25 ml
Čaša 50 ml
Čaša 100 ml
Čaša 150 ml
Čaša 250 ml
Čaša 400 ml
Čaša 600 ml
Čaša 1000 ml
Erlenmajer 50 ml , NŠ 29/32
Erlenmajer 100 ml , NŠ 29/32
Erlenmajer 250 ml , NŠ 29/32
Erlenmajer 300 ml , SJ 29/32
Erlenmajer 500 ml , SJ 29/32
Erlenmajer
50 ml
Erlenmajer 100 ml
Erlenmajer 150 ml
Erlenmajer 250 ml
Erlenmajer 300 ml
Erlenmajer 500 ml
Erlenmajer 1000 ml
Epruveta 10x100 1/100
Epruveta 16 x 160 1/100
Eksikator običan sa uloškom dia. 210 mm
Hladnjak po LIBIGU , 300 mm , 2 SJ 29/32
Hladnjak po ALINU , 300 mm , 2 SJ 29/32
Levak dia. 40 mm
Levak dia. 50 mm
Levak dia. 55 mm
Levak dia. 70 mm
Levak dia. 80 mm
Levak dia. 100 mm
Levak dia. 150 mm
Levak SQUIBB 100 ml , sa staklenom slavinom
Levak SQUIBB 250 ml , sa staklenom slavinom
Levak SQUIBB 500 ml , sa staklenom slavinom
Levak SQUIBB 1000 ml , sa staklenom slavinom
Menzura
5ml
Menzura
10 ml
Menzura
25 ml
Menzura
50 ml
Menzura 100 ml
Menzura 250 ml
Menzura 500 ml
Menzura 1000 ml
Menzura 2000 ml
Menzura za mešanje , 10 ml
Menzura za mešanje , 25 ml
Menzura za mešanje , 50 ml
Menzura za mešanje , 100 ml
Menzura za mešanje , 250 ml
Menzura za mešanje , 500 ml
Mikropipeta 0.1 ml
Mikropipeta 0.2 ml
Mikropipeta 0.5 ml
Odmerna tikvica 10 ml
Odmerna tikvica 25 ml
345,00
368,00
437,00
285,00
288,00
370,00
275,00
365,00
415,00
288,00
325,00
395,00
95,00
105,00
115,00
125,00
130,00
155,00
180,00
280,00
420,00
350,00
410,00
560,00
780,00
830,00
170,00
190,00
200,00
230,00
290,00
300,00
440,00
900,00
1.200,00
7.500,00
1.690,00
2.660,00
200,00
210,00
210,00
330,00
340,00
370,00
990,00
1.400,00
1.550,00
1.850,00
2.400,00
310,00
320,00
330,00
425,00
460,00
700,00
1.100,00
2.100,00
3.400,00
375,00
440,00
550,00
620,00
845,00
1.370,00
225,00
240,00
250,00
435,00
515,00
15
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
Odmerna tikvica 50 ml
Odmerna tikvica 100 ml
Odmerna tikvica 200 ml
Odmerna tikvica 250 ml
Odmerna tikvica 500 ml
Odmerna tikvica 1000 ml
Odmerna tikvica 2000 ml
Petri posuda 60 x 15 mm
Petri posuda 80 x 15 mm
Petri posuda 90 x 15 mm
Petri posuda 100 x 15 mm
Petri posuda 100 x 20 mm
Petri posuda 120 x 20 mm
Petri posuda 150 x 25 mm
Piknometar GAY-LUSSAC 10ml
Piknometar GAY-LUSSAC 25 ml
Piknometar GAY-LUSSAC 50 ml
Pipeta graduisana 1 ml
Pipeta graduisana 2 ml
Pipeta graduisana 5 ml
Pipeta graduisana 10 ml
Pipeta graduisana 20 ml
Pipeta graduisana 25 ml
Pipeta trbušasta 1 ml
Pipeta trbušasta 2 ml
Pipeta trbušasta 5 ml
Pipeta trbušasta 10 ml
Pipeta trbušasta 20 ml
Pipeta trbušasta 25 ml
Pipeta trbušasta 50 ml
Pokrovna stakla 18 x 18 mm , 100/1
Pokrovna stakla 20 x 20 mm , 100/1
Pokrovna stakla 22 x 22 mm , 100/1
Pokrovna stakla 24 x 32 mm , 100/1
Pokrovna stakla 24 x 50 mm , 100/1
Pokrovna stakla 24 x 60 mm , 100/1
Predmetna stakla 26 x 76 mm , 50/1
Posuda za uparavanje fi 60x30 mm sa izlivom
Posuda za uparavanje fi 115x65 mm sa izlivom
Posuda za kristalizaciju fi 40 mm
Posuda za kristalizaciju fi 80 mm
Posuda za vaganje 40 x 30 mm
Posuda za vaganje 50 x 35 mm
Posuda za vaganje 30 x 30 mm
Posuda za vaganje 50 x 50 mm
Posuda za vaganje 40 x 50 mm
Posuda za vaganje 60 x 30 mm
Sahatno staklo dia. 50 mm
Sahatno staklo dia. 60 mm
Sahatno staklo dia. 70 mm
Sahatno staklo dia. 80 mm
Sahatno staklo dia. 90 mm
Sahatno staklo dia. 100 mm
Sahatno staklo dia. 120 mm
Sahatno staklo dia. 150 mm
Sahatno staklo dia. 200 mm
Stakleni štapić 4x200mm
Stakleni štapić 5x250mm
Termometar laboratorijski -30 +150
Termometar laboratorijski -30 +100, alkoholni
Tikvica O.D. 100 ml , SJ 29/32
Tikvica O.D. 250 ml , SJ 29/32
Tikvica O.D. 500 ml , SJ 29/32
Tikvica O.D. 1000 ml , SJ 29/32
Tikvica R.D. 100 ml , SJ 29/32
Tikvica R.D. 250 ml , SJ 29/32
Tikvica R.D. 500 ml , SJ 29/32
Tikvica R.D. 100 ml
Tikvica R.D. 250 ml
560,00
620,00
785,00
860,00
990,00
1.400,00
2.300,00
95,00
105,00
125,00
145,00
150,00
160,00
230,00
675,00
815,00
870,00
105,00
85,00
100,00
110,00
175,00
190,00
140,00
150,00
175,00
180,00
350,00
440,00
460,00
200,00
270,00
330,00
390,00
520,00
790,00
230,00
390,00
710,00
350,00
480,00
580,00
750,00
390,00
830,00
690,00
960,00
80,00
95,00
105,00
110,00
125,00
190,00
210,00
290,00
440,00
50,00
60,00
890,00
850,00
785,00
820,00
975,00
1.095,00
840,00
795,00
900,00
190,00
270,00
16
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
Tikvica R.D. 500 ml
Tikvica R.D. 1000 ml
Tikvica R.D. 2000 ml
Tikvica dvogrla 100ml, NŠ 29/32 i NŠ 14/23
Tikvica dvogrla 250ml, NŠ 29/32 i NŠ 14/23
Tikvica trogrla 250ml, NŠ 29/32 i NŠ 2x14/23
Tikvica trogrla 500ml, NŠ 29/32 i NŠ 2x14/23
Laboratorijski metalni pribor
Azbestna mrežica 130 x 130 mm
Azbestna mrežica 150 x 150 mm
Azbestna mrežica 200 x 200 mm
Prsten sa mufom fi 45
Prsten sa mufom fi 80
Prsten sa mufom fi 110
Mufa dupla - laboratorijska hvataljka
Mašice 230 mm
Mašice 450 mm
Trougao za žarenje L-50 mm
Trougao za žarenje L-60 mm
Tronožac gvozdeni fi 100 x 200 mm
Tronožac gvozdeni fi 125 x 200 mm
Lampa na špiritus - metalna niklovana
Gorionik za gas - stoni sa slavinom po BUNZENU
Gorionik za gas po BUNZENU sigurnosni
Stalak za epruvete - drveni 12 mesta
Stalak za epruvete - drveni 24 mesta
Šipaljka za epruvete - drvena
Stativ tronožni L-600 mm
Stativ tna ploči L-750 mm
Četkica za epruvete
Bušač čepova (komplet 12 komada)
Kašika dvostrana 150 mm
Kašika – špatula
Špatula dupla
Štapić magnetni, presvučen teflonom
Pincete ( krive / prave ) od (115 - 200) mm
Laboratorijska plastika
Tabla za sušenje laboratorijskog posuđa PVC 20 mesta
Špric boca 250 ml, PVC
Špric boca 500 ml , PVC
Špric boca 1000 ml , PVC
Čaša PVC 50ml
Čaša PVC 100 ml
Čaša PVC 250 ml
Čaša PVC 500 ml
Čaša PVC 1000 ml
Levak PP dia. 50 mm
Levak PP dia. 75 mm
Levak PP dia. 100 mm
Menzura graduisana PVC 10ml
Menzura graduisana PVC 25ml
Menzura graduisana PVC 50ml
Menzura graduisana PVC 100ml
Menzura graduisana PVC 250ml
Menzura graduisana PVC 500ml
Menzura graduisana PVC 1000ml
Menzura graduisana PVC 2000ml
Stalak za epruvete 16mm, 31 mesto
Stalak za pipete horizontalni 12 pipeta
Stalak za pipete vertikalni 28 pipeta
Laboratorijski porcelan
Avan sa tučkom fi 75mm
Avan sa tučkom fi 100mm
Avan sa tučkom fi 125mm
Avan sa tučkom fi 150mm
Avan sa tučkom fi 200mm
Avan 81x42, 50ml
Avan 125x65, 220ml
17
380,00
630,00
1.175,00
1.330,00
1.545,00
1.825,00
2.250,00
340,00
360,00
400,00
720,00
850,00
950,00
750,00
620,00
940,00
290,00
310,00
400,00
470,00
2.450,00
2.800,00
11.000,00
770,00
900,00
180,00
2.400,00
2.200,00
150,00
2.000,00
490,00
od 450,00
od 300,00
550,00
od 450,00
6.000,00
160,00
230,00
280,00
65,00
85,00
110,00
170,00
280,00
55,00
75,00
95,00
110,00
130,00
150,00
190,00
290,00
390,00
670,00
1.550.00
590,00
780,00
1.880,00
480,00
650,00
890,00
1.580,00
1.880,00
490,00
1.050,00
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
Tučak 24 x 115 mm
Tučak 44 x 158 mm
Tigl za žarenje 40 x 32 mm, 20 ml
Tigl za žarenje 60 x 48 mm, 80 ml
Posuda za isparavanje R.D. fi 86 mm
Posuda za isparavanje R.D. fi 112 mm
Porcelanski levak po Buchneru fi 170x221mm
Modeli, vage, aparati, zidne slike, obrazovni CD-i...
Modeli atoma i molekula
Kristalna rašetka - natrijum hlorid
Kristalna rešetka - dijamant i grafit
Kristalna rešetka - litijum
Kristalna rešetka – silicijum dioksid
ZS Periodni sistem elemenata
ZS Portreti naučnika
Digitalna vaga do 200g; 500g/0,1g
Digitalna vaga do 2000g; 5000g/1g
Digitalna vaga 600 g / 0,01g
Analitička vaga 0,0001g
Centigram vaga - terazije 200g/0,02g sa tegovima
Centigram vaga - terazije 500g/0,02g sa tegovima
Centigram vaga - terazije 1000g/0,05g sa tegovima
Precizna tehnička vaga - terazije 200g/0,01g sa tegovima
Set tegova za vagu 200g
Set tegova za vagu 500g
Set tegova za vagu 1000g
Set tegova za vagu miligramski 500-1mg
Magnetne aplikacije za hemiju
Ormarić za prvu pomoć (sa sadržajem)
Aparat za elektrolizu bakar sulfata
Aparat za elektrolizu vode
Magnetna mešalica sa grejanjem
Magnetna mešalica bez grejanja
Konduktometar ručni
Ph metar ručni
Ph metar laboratorijski
Refraktometar ručni
Refraktometar digitalni
Polarimetar
Grafofolije iz hemije za 7. razred osnovne škole (103 folije u koloru)
Grafofolije iz hemije za 8. razred osnovne škole (123 folije u koloru)
CD Priprema testova za nastavnike iz hemije
CD Zbirka zadataka iz hemije za 7. razred
CD Zbirka zadataka iz hemije za 8. razred
g.
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
325,00
660,00
210,00
340,00
400,00
600,00
2.500,00
1.600,00
1.460,00
1.600,00
1.150,00
1.240,00
200,00
900,00
12.250,00
12.250,00
29.000,00

16.380,00
26.000,00
30.940,00
58.500,00
4.750,00
5.900,00
9.850,00
2.800,00
10.000,00
4.900,00
31.200,00
34.320,00
23.900,00
11.00,000
od 13.400,00
od 8.500,00
25.000,00
od 7.500,00
19.900,00
41.800,00
34.500,00
37.950,00
4.580,00
920,00
920,00
Fizika
Naziv
Jedinična cena
Mehanika
Nastavni komplet - mehanika pomoću računara
Galilejev žljeb
Metalna kolica sa oprugom i pomoćnim priborom
Uređaj za proveru zakona održanja energije pomoću kolica
Atvudova mašina
Njutnova cev
Maksvelov točak
Strma ravan
Matematičko/fizičko klatno
Uređaj za određivanje modula elastičnosti
Uređaj za proučavanje dinamike obrtnog kretanja
Kuntova cev sa ton generatorom
Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji
Demonstraciona talasna mašina (mala)
Mehanika fluida
Model spojenih sudova
Arhimedova vaga
Uređaj za demonstraciju promene pritiska sa dubinom
Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine
Stoksov viskozimetar
18
66.800,00
21.900,00
14.950,00
11.750,00
11.750,00
9.750,00
5.600,00
8.750,00
11.250,00
15.350,00
15.350,00
50.750,00
7.900,00
8.920,00
6.950,00
9.950,00
11.625,00
21.250,00
16.600,00
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Paskalov balon stakleni
Toplota
Nastavni komplet iz termodinamike – 10 vežbi
Pribor za demonstraciju širenja čvrstih tela (Gravesajdov prsten)
Pribor za demonstraciju širenja tečnih tela
Uređaj za proveru Bojl - Mariotovog zakona
Uređaj za proveru Šarlovog zakona
Uređaj za destliciju vode
Elektromagnetika
Nastavni komplet- električna struja
Nastavni komplet- naizmenična struja
Staklene šipke
Plastične šipke
Metalne šipke sa izolatorskom drškom
Elektrostatičko klatno
Elektroskop
Elektroskop učenički
Influentna mašina
Faradejev kavez
Komplet magneta
Magnetna igla
Teslin transformator
Ampermetar/voltmetar/galvanometar školski
Univerzalni merni instrument digitalni
Uređaj za demonstraciju Erstedovog ogleda
Uređaj za demonstraciju Amperove sile
Uređaj za demonstraciju magnetnih linija sila
Uređaj za demonstraciju elektromagnetne indukcije
Maketa- električno kolo
Maketa za proveru Omovog zakona
Optika
Optički demonstracioni set sa magnetnom tablom
Optički demonstracioni set + sa magnetnom tablom
Optički demonstracioni set + bez magnetne table
Didaktički laser sa napajanjem
Laserski optički set LOS-1
Optička klupa sa priborom
Komplet ogledala, sočiva i prizmi
Nuklearna fizika
Gajger – Milerov brojač
Merni instrumenti
Pomično merilo – nonijus („Kern“)
Mikrometarski zavrtanj („Kern“)
Digitalni hronometar elektronski sa kompletom kablova
Dinamometri raznih opsega merenja (po komadu)
Računarom kontrolisani termometar - kit komplet
Školski setovi u koferu „Cornelsen“
Obrazovni CD-i
CD Fizika 6
CD Fizika 7
CD Fizika 8
CD Zbirka zadataka iz fizike za 6. razred
CD Zbirka zadataka iz fizike za 7. razred
CD Fizika 1 (nastavni program za gimnaziju prirodnog smera)
CD Fizika 2 (nastavni program za gimnaziju prirodnog smera)
CD Priprema testova za nastavnike iz fizike
h.
R.broj
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.100,00
34.500,00
5.900,00
5.500,00
21.000,00
27.650,00
22.400,00
35.750,00
43.250,00
780,00
260,00
390,00
14.950,00
19.750,00
4.975,00
45.500,00
19.750,00
1.950,00
4.150,00
57.200,00
4.975,00
5.300,00
13.000,00
9.350,00
6.750,00
9.350,00
13.000,00
12.300,00
37.100,00
37.100,00
32.250,00
19.500,00
52.000,00
100.000,00
32.500,00
48.000,00
4.000,00
4.000,00
23.350,00
950,00
3.600,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00
920,00
920,00
1.200,00
1.200,00
5.970,00
Muzička kultura
Naziv
Cena - CD
Muzička zbirka 5, 6, 7 i 8 (po razredu)
Liturgija - Mokranjac
ZS Portreti kompozitora 1
ZS Portreti kompozitora 2
ZS Portreti kompozitora 3
ZS Portreti kompozitora 4
ZS Gudački instrumenti (sa CD / kasetom)
ZS Klavijature (sa CD / kasetom)
Jedinična cena
1.180,00
850,00
1.075,00
915,00
19
275,00
590,00
360,00
475,00
760,00
615,00
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ZS Trzački instrumenti (sa CD / kasetom)
ZS Limeni duvački instrumenti (sa CD / kasetom)
ZS Narodni instrumenti (sa CD / kasetom)
ZS Udarački instrumenti (sa CD / kasetom)
ZS Drveni duvački instrumenti (sa CD / kasetom)
Zbirka horskih kompozicija
Zbirka duhovnih kompozicija
Orfov instrumentarij
i.
Naziv


200,00
1.055,00
405,00
Likovna kultura
R.broj
Naziv
Jedinična cena
Peć za keramiku
Grnčarski točak
Štafelaj
Aparat za sito štampu
CD Likovna umetnost
CD Najveći svetski slikari
CD Pikaso
k.

85.500,00
od 3600,00

1.200,00
920,00
920,00
Tehničko obrazovanje
R.broj
1.
2.
3.
Jedinična cena
Fonolaboratorija (sa nameštajem ili samo tehnička oprema)
Obrazovni CD-i za strane jezike po nastavnom planu i programu
Plakat slovarica engleski/nemački/ruski/francuski
Zidne slike za strane jezike – 8 slika
Fleš karte za strane jezike 80 karata sa ilustracijama
j.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
615,00
720,00
615,00
915,00
615,00
220,00
220,00
8.400,00
Strani jezici
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
655,00
800,00
660,00
1.075,00
915,00
Naziv
Jedinična cena
Lemilica 30W
Bravarska stega 150mm
Zbirka materijala za TO sa uputstvom za rad
300,00
5.900,00

*** NAPOMENA: Možemo vam ponuditi kvalitetne alate i aparate potrebne za izvođenje
nastave tehničkog obrazovanja
12.
R.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



DOPUNSKI ASORTIMAN
Naziv
Jedinična cena
Automatsko školsko zvono
Radni mantili i HTZ oprema
Zavese za zaštitu od sunca i trakaste zavese
Tehnološka oprema za kuhinje i kuhinjski inventar
Razglasne stanice i ozvučenja
Laboratorijska oprema
Peći za žarenje/sušnice/sterilizatori/vodena kupatila
Medicinski aparati, oprema i potrošni materijal
Aparati za elektroterapiju i kozmetički aparati i oprema
Razboj za hodanje 3m
Program za parkove i dečja igrališta
Školska lektira
Električno školsko zvono VEZ-10
Futrole za diplome
Zastave
Cene su bez obračunatog poreza na dodatu vrednost
Cenovnik je informativnog karaktera, zadržavamo pravo promene cena
Pozovite nas za sva dodatna obaveštenja i informacije
20
25.350,00










3.800,00


NAŠI ZADOVOLJNI KOMITENTI:






















































Zubotehnička škola Beograd
Medicinska škola „Dr Andra Jovanović” Šabac
Elektrotehnička škola „Zemun” Zemun
Gimnazija „Mihajlo Pupin“ Kovačica
Gimnazija sa domom učenika „Jan Kolar” Bački Petrovac
Fakultet organizacionih nauka Beograd
OŠ „Jelena Ćetković“ Beograd
OŠ „Đorđe Maletić“ Jasenovo
Geografski fakultet Beograd
OŠ „Đuro Strugar“ Novi Beograd
Fakultet dramskih umetnosti Beograd
Gimnazija Kuršumlija
Ekonomska škola Kuršumlija
Gimnazija „Uroš Predić” Pančevo
OŠ „Ratko Vukićević“ Niš
Nemačka škola Beograd
Poljoprivredni fakultet Zemun
OŠ „Vukova spomen škola“ Tršić
Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica
Farmaceutsko – fizioterapeutska škola Beograd
OŠ „Branko Pešić“ Zemun
Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“ Zrenjanin
Srednja škola za informacione tehnologije Novi Beograd
OŠ „Mile Dubljević” Lajkovac
Privatna gimnazija i OŠ „Ruđer Bošković” Beograd
Srednja stručna škola „Dr Radivoj Uvalić“ Bačka Palanka
Gimnazija „20. oktobar“ Bačka Palanka
Srednja škola „Đura Jakšić“ Srpska Crnja
Visoka škola strukovnih studija – beogradska politehnika Beograd
OŠ „Emilija Ostojić“ Požega
Tehnička škola Kruševac
OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” Srbobran
OŠ „21. oktobar“ Sombor
OŠ „Ivan Gundulić“ Novi Sad
Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Vršac
Geološka i hidrometereološka škola „Milutin Milanković“ Beograd
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo
XIV beogradska gimnazija Beograd
UNOPS/EU PROGRES Prokuplje
OŠ „Svetozar Marković“ Lapovo
Privatna gimnazija i OŠ „Vladislav Petković Dis” Beograd
Pedagoški fakultet Sombor
Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika Beograd
OŠ „Matko Vuković” Subotica
Poljoprivredna škola sa domom učenika „Rajko Bosnić” Negotin
Medicinska škola „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje
Gimnazija “Laza Kostić” Novi Sad
OŠ „Sveti Sava“ Lipnički Šor
OŠ „Drinka Pavlović” Beograd
OŠ „Pavle Ilić Veljko” Dušanovac
„Logos lambda” Banja Luka, BiH
„Derby Trade” Brčko, BiH
„Trisar-inn” Sarajevo, BiH
. . . i stotine drugih
21
Download

Asprint Doo