NOVO
Art. 124
Etažer za ogledalo sa staklom 40cm
PALLADIO
10 GODINA GARANCIJE
NOVO
INOX
ZA POJEDINE ELEMENTE
MOGUĆNOST MONTAŽE BEZ BUŠENJA
BEST BUY
NOVO
INOX
INOX
NOVO
Art. 24
Etažer za ogledalo sa staklom 50cm
NOVO
INOX
NOVO
ART. 88
Vešalica dvostruka
ART. 104
Vešalica-mala jednodelna
Art. 125
Etažer za ogledalo sa staklom 60cm
NOVO
PALLADIO
NOVO
NOVO
Art. 27
Ogledalo sa fazetom 40-50 cm
Art. 25
Ogledalo klasik 40/50 cm
Art. 28
Ogledalo sa fazetom 50/60 cm
Art. 26
Ogledalo klasik 50/60 cm
INOX
INOX
NOVO
Art. 37
Ogledalo poluokruglo
sa fazetom 50/60 cm
NOVO
NOVO
NOVO
INOX
ART. 3
Držač rolo papira
horizontalni
NOVO
ART. 12
Držač čaše jednodelni (1/1)
sa čašom
NOVO
INOX
ART. 11
Držač čaše dvodelni (2/1)
sa čašama
NOVO
INOX
ART. 31
Držač čaše i tacne za sapun
INOX
NOVO
INOX
NOVO
ART. 4
Držač rolo
papira vertikalni
INOX
NOVO
INOX
ART. 40
Dozator za tečni sapun
NOVO
INOX
INOX
ART. 14
Držač peškira pokretni
jednodelni
ART. 5
Držač rolo peškira-ubrusa
NOVO
INOX
NOVO
INOX
ART. 15
Držač peškira pokretni
dvodelni
ART. 22 L=(400mm)
ART. 23 L=(500mm)
Držač peškira zidni-dupli
ART. 8
Držač sapuna-ugaoni
NOVO
INOX
ART. 9
Držač sapuna i sunđera
ART. 6
Držač sapuna sa PVC tacnom
NOVO
INOX
ART. 87
Držač peškira pravougaoni
ART. 7
Držač sapuna žičani
NOVO
INOX
ART. 18
Držač peškira trapezni
ART. 10
Držač sunđera
NOVO
NOVO
INOX
NOVO
INOX
NOVO
INOX
INOX
ART. 17
Držač peškira okrugli
ART. 19 L=(300mm)
ART. 20 L=(400mm)
ART. 21 L=(500mm)
Držač peškira zidni-jednostruki
ART. 33
Držač rolo papira
sa poklopcem
ART. 35
Držač rolo peškira-ubrusa
sa poklopcem
PALLADIO
NOVO
ART. 13
Vešalica jednostruka
ROSSINI
10 GODINA GARANCIJE
HIGH
QUALITY
ART. 197
Etažer za ogledalo sa staklom 50cm
HIGH
QUALITY
ART. 126
Ogledalo
u ramu 40/50 cm
ROSSINI
INOX
HIGH
QUALITY
HIGH
QUALITY
INOX
HIGH
QUALITY
INOX
HIGH
QUALITY
INOX
ART. 175
Držač sapuna sa PVC tacnom
INOX
ART. 181
Držač čaše dvodelni (2/1)
sa čašama
HIGH
QUALITY
ART. 177
Dozator za tečni sapun
INOX
HIGH
QUALITY
INOX
HIGH
QUALITY
ART. 173
Držač rolo peškira-ubrusa
INOX
ART. 176
Držač sapuna žičani
HIGH
QUALITY
ART. 187
Držač peškira pokretni
jednodelni
ART. 171
Držač rolo papira
sa poklopcem
INOX
INOX
ART. 190
Držač peškira trapezni
HIGH
QUALITY
ART. 188
Držač peškira pokretni
dvodelni
INOX
ART. 16
Držač peškira pokretni
trodelni
INOX
HIGH
QUALITY
ART. 174
Držač rolo peškira-ubrusa
sa poklopcem
ART. 184
Vešalica jednodelna
hook
ART. 186
Vešalica dvostruka
HIGH
QUALITY
INOX
HIGH
QUALITY
ART. 128
Ogledalo
u ramu 50/60 cm
HIGH
QUALITY
ART. 182
Držač čaše jednodelni (1/1)
sa čašom
HIGH
QUALITY
ART. 198
Etažer za ogledalo sa staklom 40cm
ART. 127
Ogledalo
u ramu 40/60 cm
HIGH
QUALITY
HIGH
QUALITY
INOX
INOX
ART. 170
Držač rolo papira
horizontalni
INOX
ART. 195 L=(400mm)
ART. 196 L=(500mm)
Držač peškira zidni-dupli
HIGH
QUALITY
INOX
ART. 192 L=(300mm)
ART. 193 L=(400mm)
ART. 194 L=(500mm)
Držač peškira zidni-jednostruki
HIGH
QUALITY
INOX
ART. 81 L=(300mm)
ART. 82 L=(400mm)
ART. 83 L=(500mm)
Rukohvat za kade
ROSSINI
HIGH
QUALITY
HIGH
QUALITY
ART. 185
Vešalica jednostruka
HIGH
QUALITY
HIGH
QUALITY
INOX
ZA POJEDINE ELEMENTE MOGUĆNOST MONTAŽE BEZ BUŠENJA
G1
1/4" 3/8"
1/4" 1/2"
3/8" 1/2"
1/2" 3/4"
3/8"
G
1/2"
Art. 79
Man`etna ko`na za ru~ne pumpe
(gornja)
G2
1/2" 3/4"
Art. 92 - 1"
Art. 93 - 5/4"
Art. 94 - 6/4"
G1 G2
1/4" 3/8"
Art.
63
64
65
97
119
120
G1 G2
3/8" 1/4"
1/4" 1/2"
3/8" 1/2"
3/4" 1/2"
ART. 39
Duboka rozeta 1/2"
prohrom
Art. 162 - 30 x 30
Art. 163 - 40 x 40
Art. 164 - 50 x 50
Kapa za okruglu cev
-~eli~na-
Kapa za ~etvrtastu cev
-~eli~na-
Art. 112 - 5/4"
Art. 113 - 6/4"
Art. 114 - 2"
Art. 115 - 2.5"
Art. 116 - 3"
Art. 161 - 30 x 30
Art. 109 - 40 x 40
Art. 110 - 50 x 50
Art. 111 - 60 x 60
FITING ZA PNEUMATIKU
INOX
1/2" 1/4"
1/2" 3/8"
ART. 39
Ravna rozeta 1/2"
prohrom
50
60
80
95
INOX
1/2" 3/4"
BOJLERSKA REDUKCIJA KLASIK
ART. 166
Rozeta 1/2" Ø76 mm
Prohrom
ART. 106
Rozeta 3/4"
Prohrom
ADAPTER ZA CREVA
10 mm MU[KI
ADAPTER ZA CREVA
10 mm @ENSKI
BRZA SPOJKA MU[KA
BRZA SPOJKA @ENSKA
BRZI PRIKLJUČAK
ZA CREVO
3/4" 3/8"
3/4" 1/4"
MUF KLASIK
Art.
66
67
95
102
G
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
INOX
G
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
INOX
Art.
165
61
62
89
Rozeta za ~etvrtastu cev
-~eli~na-
INOX
Rozeta za okruglu cev
-~eli~na-
3/8" 1/2"
G2
G1
INOX
ČELIČNE KAPE I ROZETE ZA OKRUGLE I ČETVRTASTE CEVI
1/4" 1/2"
BOJLERSKA NIPL REDUKCIJA
G2
Art. 43 L=460 mm
Art. 44 L=600 mm
G2
1/4" 3/8"
To~ki}i za ventile
G1
^vrste veze za proto~ni bojler
sa pripadajućim elementima
INOX
G1
Art. 80
Ventil ko`ni za ru~ne pumpe
(donji)
INOX
Art.
58
59
60
99
Art. 84
Ventilaciona re{etka 15/20 cm
INOX
Art. 41 L=400/450 mm
Art. 42 L=600 mm
G
3/4"
BOJLERSKI DUPLI NIPL - REDUCIR
G1
Art. G
73 3/8"
74 1/2"
3/8"
Art. 321
Vratanca za kade 15/15 cm
3/4"
Art. G
156 3/8"
107 1/2"
108 3/4"
1/4"
Vratanca za kade sa vijkom
Art. 32 15/15 cm
Art. 34 20/20 cm
Art. 36 20/25 cm
Art. 38 20/30 cm
1/2"
^EP - KAPA
G
Art. 86
Podna slivna re{etka 20/20/12.5 cm
A1
Art. A
210 10mm 1/4"
211 10mm 3/8"
212 10mm 1/2"
A1
Art. A
213 10mm 1/4"
214 10mm 3/8"
215 10mm 1/2"
Art. A
216 1/4"
217 3/8"
218 1/2"
Art. A
219 1/4"
220 3/8"
221 1/2"
Art. A
222 10mm
FITTING ACCESSORY
G
G
1/4"
INOX
Art.
71
72
96
101
HOLENDER NAVRTKA
G
Art. 30
Podna slivna re{etka 20/20/10 cm
Art. 85
Podna slivna re{etka 15/15/12.5 cm
^EP
G
Art.
55
56
57
100
^vrste veze za bojler
sa pripadaju}im elementima
Art. 29
Podna slivna re{etka 15/15/10 cm
G2
INOX
Art.
68
69
70
98
INOX
BOJLERSKI DUPLI NIPL
G2
G1
INOX
FITTING ACCESSORY
G
MUF REDUCIR
INOX
L1
G
Art. G L1
10
90
91 3/8" 15
20
53
30
54
5
45
10
46
15
47
20
48 1/2"
25
49
30
50
35
51
40
52
80
123
10
121
117 3/4" 20
30
122
40
118
INOX
VODOVODNI [email protected]
Download

KATALOG TEHNOUNION NOVO.cdr