Volksschulgemeinde
VSG Sirnach
Germanski kako stranski jazik za vozrasni
Opštinata i učilišteto se zainteresirani, našite sogragjani koi ne go zboruvaat germanskiot
jazik da imaat možnost za negovo izučuvanje ili da go prodlabočat svoeto poznavanje na
jazikot.
Zatoa nudime kurevi za početnici i kursevi za napredni.
Kursevite za početnici se nameneti za učesnici so mali
ili nikakvi poznavanja na germanskiot jazik. Učite da
zboruvate i razbirate standarden germanski. Učite
podobro da sovladuvate sekojdnevni situacii kako na
primer pri pazaruvanje, vo opštinskata administracija,
kaj lekar, so decata vo učilišteto itn.
Za kursevite za napredni možat da se prijavuvaat
učesnici koi što vekje imaat završeno kurs za početnici i
sakaat da prodolžat da gi podobrat i prodlabočat svoite
poznavanja na germanskiot jazik.
Kursevite voobičaeno traat eden semestar. Tie
počnuvaat - vo zavisnost od prijavuvanjata - sekogaš vo
fevruari i vo avgust.
Nastavata se odviva vo grupi od 8-12 lica.
Iskoristete ja možnosta, učete germanski i doprinesete do podobra integracija.
Lokacija:
Učilišna zgrada Silberweide, Učilišen prostor Grünau, Sirnach
Cena na kursot: Fr. 250.00 - Fr. 400.00 materijalite za kursot se plakjaat dopolnitelno
Fr. 770.00, materijalite za kursot se placaat dopolnitelno (intenziven kurs)
Trošocite za kursot se plakjaat sekogaš na početokot od kursot. Možno e plakjanje na rati po dogovor.
Povekje podatoci za kursevite i terminite kje dobiete na internet stranata na Političkata
zaednica Sirnach ili na narodnata edukativna zaednica Sirnach:
www.sirnach.ch ili www.schule-sirnach.ch.
Formulari za prijavuvanje kje najdete isto taka na internet stranata, no možete i vo
opštinskata uprava ili vo školskiot sekretarijat.
Oddelot za Socijalni uslugi so zadovolstvo kje Vi dade ponatamošni informacii:
[email protected]
Tel.: 071 969 34 74
Faks: 071 969 34 76
Download

Germanski kako stranski jazik za vozrasni