Dragana Radisavljević -Ćiparizović
MONOGRAFIJA
„Religioznost i tradicija: vezanost za religiju i crkvu u Srbiji na raskršću milenijuma“,
Beograd, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2006.
STUDIJE, ZBORNICI, RADOVI U ČASOPISIMA
2012. „Religioznost hodočasnika u Srbiji: studija slučaja tri svetilišta“, Filozofija i društvo,
vol. 23, br. 1 (u pripremi).
2011. „Религиозност грађана Србије и њихов однос према ЕУ- социолошки угао“ У:
Jелена Јабланов Максимовић (ур.) Религиозност грађана Србије и њихов однос према
процесу европских интеграција, Београд: Хришћански културни центар: Центар за
европске студије: Фондација Конрад Аденауер, стр. 25-42. [COBISS.SR-ID 520532375]
2011. „ Ходочашћа на почетку трећег миленијума: верски и национални идентитет
ходочасника у Србији у два емпиријска истраживања“ У: Андријана Mладеновућ (ур.)
Религиозност у Србији 2010. : истраживања религиозности грађана Србије и њиховог
става према процесу европских интеграција. Београд: Хришћански културни центар:
Центар за европске интерграције: Фондација Конрад Аденауер, стр. 73-93 [COBISS.SRID 520012439]
2011. „Pilgrimage in Empirical Perspective: Pilgrims' Attitudes towards Church and Folk
Religiosity and Superstition in Serbia“, In Mirko Blagojević and Dragan Todorović (ed.)
Orthodoxy from an Empirical Perspective, Yugoslav Society for the Scientific Study of
Religion, Nis, and Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade, p. 127-137.
[COBISS.SR-ID 520141975]
2010. „Mixed Pilgrimages in Serbia: The Question of Communitas and Pilgrims′ Identity“,
In: Dragana Radisavljević-Ćiparizović (ed.) Pilgrimages, Cult Places and Religious Tourism,
Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Nis, p. 155-165. [COBISS.SR-ID
518728855]
2009. „Religioznost i porodica: uticaj porodice na religioznost hodočasnika u Srbiji” U: A.
Milić i S. Tomanović (ur.) Porodice u Srbiji danas u кompartivnoj perspektivi, Beograd:
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str. 357-368. [COBISS.SR-ID
518443671]
2009. „Hodočašće i konverzija: uloga obraćenja u religijskom životu hodočasnika” U: Z.
Kuburić i S. Sremac, (ur.) Konverzija i kontekst: Teorijski, metodološki i praktični pristupi
relgijskoj konverziji, Novi Sad: CEIR, str. 51-62. [COBISS.SR-ID 517333655]
2009. „Some characteristics of pilgrims in Serbia: Motives and menings of pilgrimages” In
Revitalization of Religion- Theoretical and Comparative Approaches, Danilela Gavrilović
(ed.) Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Nis, p.101-110. [COBISS.SR-ID
517335191]
2009. „Sekularizacija- sporni pojam u sociologiji religije“ U: M. Vukomanović (ur.) Izvan
igre na putu: zbornik u čast profesora Ðura Šušnjića, Beograd: Čigoja štampa, str. 205-218.
[COBISS.SR-ID 517334679]
2009. „Жена у Цркви и свету: схватања савремених православних богослова и научни
приступ“ (стр.138-148), У: Ј. Јабланов Максимовић, А. Крстић (ур.) Црква у
плуралистичком друштву: зборник радова, Београд: Фондација Конрад Аденауер:
Хришћански културни центар, стр. 138-148. [COBISS.SR-ID 516963991]
2005. “Религија и свакодневни живот” У: Теме, год. 29, бр. 1-2, стр. 41-54. [COBISS.SRID 32106767]
2002. “Religija i svakodnevni život: vezanost ljudi za religiju i crkvu u Srbiji krajem
devedesetih” u: Silvano Bolčić i Anđelka Milić (prir.) Srbija krajem milenijuma: razaranje
društva, promene i svakodnevni život, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog
fakulteta, str. 215-248. [COBISS.SR-ID 515604887]
Download

Dragana Radisavljević -Ć iparizović