________ ____ ________________ _____
Subjekt
glagol 1 informacija
glagol 2
Erst
Rečenica može da započne sa subjektom, ali može i da započne sa imperativom,
odnosno sa glagolom, informacijom ili nečim drugim.
Pridevska promena / deklinacija prideva
Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu
deklinacija prideva.
Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti
zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz
koju stoji pridev.
Konjunktiv II
Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje.
Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit)
Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi:
1. sein – wäre
2. haben – hätte
3. werden – würde
Konjunktiv II modalnih glagola glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
können – könnte
müssen – müsste
dürfen – dürfte
sollen – sollte
wollen – wollte
mögen – möchte
Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv
npr. Ich würde ein Auto kaufen.
Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što se na preteritski oblik
glagola dodaju sledeći nastavci:
Jednina
1. –e
2. –est
3. –e
Množina
1. –en
2. –et
3. -en
Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim
što se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut.
kommen – kam – käme.
Prošlost (Vergangenheit)
sein - wäre
ili
+ particip II
(perfekta)
= konjunktiv
pluskvamperfekta
haben - hätte
Primeri:
Kad bi bila zdrava, došla bi kod mene.
- Sie käme zu mir, wenn sie gesund wäre.
Kad bismo imali dete.
- Wenn wir ein Kind hätten!
nastavci za jake glagole:
Sg.
1. 2. st
3. Pl.
1. en
2. t
3. en
Lista jakih glagola
Infinitiv
backen
beginnen
bekommen
beschreiben
beschließen
bewegen
biegen
binden
bitten
bieten
bleiben
braten
brechen
brennen
bringen
denken
dürfen
empfehlen
erschrecken
essen
fahren
fallen
fangen
finden
fliegen
fliehen
fließen
frieren
geben
gefallen
gehen
gewinnen
gießen
greifen
haben
halten
hauen
hängen
heben
heißen
helfen
kennen
klingen
kommen
laden
Prezent (3.lice
j.)
bäckt
beginnt
bekommt
beschreibt
beschließt
bewegt
biegt
bindet
bittet
bietet
bleibt
brät
bricht
brennt
bringt
denkt
darf
empfiehlt
erschrickt
isst
fährt
fällt
fängt
findet
fliegt
flieht
fließt
friert
gibt
gefällt
geht
gewinnt
gießt
greift
hat
hält
haut
hängt
hebt
heißt
hilft
kennt
klingt
kommt
lädt
Preterit
Particip II
Prevod
buk
begann
bekam
beschrieb
beschloss
bewog
bog
band
bat
bot
blieb
briet
brach
brannte
brachte
dachte
durfte
empfhal
erschrak
aß
fuhr
fiel
fing
fand
flog
floh
floss
fror
gab
gefiel
ging
gewann
goss
griff
hatte
hielt
hieb
hing
hob
hieß
half
kannte
klang
kam
lud
hat gebacken
hat begonnen
hat bekommen
hat beschrieben
hat beschlossen
hat bewogen
hat/ist gebogen
hat gebunden
hat gebeten
hat geboten
ist geblieben
hat gebraten
hat/ist gebrochen
hat gebrannt
hat gebracht
hat gedacht
hat gedurft
hat empfohlen
ist erschrocken
hat gegessen
ist gefahren
ist gefallen
hat gefangen
hat gefunden
ist geflogen
hat/ist geflohen
ist geflossen
hat gefroren
hat gegeben
hat gefallen
ist gegangen
hat gewonnen
hat gegossen
hat gegriffen
hat gehabt
hat gehalten
hat gehauen
hat gehangen
hat gehoben
hat geheißen
hat geholfen
hat gekannt
hat geklungen
ist gekommen
hat geladen
peći
početi
dobiti
opisati
odlučiti
pokrenuti
pokrenuti
vezati
moliti
nuditi
ostati
peći
(s)lomiti
goreti
doneti
misliti
smeti
preporučiti
uplašiti (se)
jesti
voziti/putovati
pasti
hvatati
naći
leteti
uteći, bežati
teći
smrzavati
dati
dopadati se
ići
pobediti
zalivati
hvatati
imati
držati
klesati
visiti
podići
zvati se
pomoći
poznavati
zvoniti
doći
tovariti
lassen
laufen
lesen
liegen
lügen
messen
mögen
müssen
nehmen
nennen
raten
rennen
reiten
rufen
schlafen
schaffen
schießen
schreien
schweigen
schwimmen
lässt
läuft
liest
liegt
lügt
misst
mag
muss
nimmt
nennt
rät
rennt
reitet
ruft
schläft
schafft
schießt
schreit
schweigt
schwimmt
ließ
lief
las
lag
log
maß
mochte
musste
nahm
nannte
riet
rannte
ritt
rief
schlief
schuf
schoss
schrie
schwieg
schwamm
sehen
sein
senden
singen
sitzen
sprechen
springen
stehen
steigen
sterben
tragen
treffen
treten
trinken
tun
vergessen
verliern
verzeihen
wachsen
werden
werfen
wissen
ziehen
zwingen
sieht
ist
sendet
singt
sitzt
spricht
springt
steht
steigt
stirbt
trägt
trifft
tritt
trinkt
tut
vergisst
verliert
verzeiht
wächst
wird
wirft
weiß
zieht
zwingt
sah
war
sandte
sang
saß
sprach
sprang
stand
stieg
starb
trug
traf
trat
trank
tat
vergaß
verlor
verzieh
wuchs
wurde
warf
wusste
zog
zwang
hat gelassen
ist gelaufem
hat gelesen
hat gelegen
hat gelogen
hat gemessen
hat gemocht
hat gemusst
hat genommen
hat genannt
hat geraten
ist gerannt
hat/ist geritten
hat gerufen
hat geschlafen
hat geschaffen
hat geschossen
hat geschrien
hat geschwiegen
ist
geschwommen
hat gesehen
ist gewesen
hat gesandt
hat gesungen
hat gesessen
hat gesprochen
ist gesprungen
hat gestanden
ist gestiegen
ist gestorben
hat getragen
hat getroffen
hat getreten
hat getrunken
hat getan
hat vergessen
hat verloren
hat verziehen
ist gewachsen
ist geworden
hat geworfen
hat gewusst
hat/ist gezogen
hat gezwungen
pustiti
trčati
čitati
ležati
lagati
meriti
voleti, želeti
morati
uzeti
imenovati
savetovati
juriti
jahati
zvati
spavati
stvarati
pucati
vikati
ćutati
plivati
videti
biti
poslati
pevati
sedeti
govoriti
skočiti
stajati
penjati s
umreti
nositi
sresti
stupiti
piti
činiti
zaboraviti
izgubiti
oprostiti
rasti
postati
baciti
znati
vući
primorati
Finalne rečenice (damit, um…zu)
Finalne rečenice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje.
Veznici damit i um…zu imaju isto značenje, prevode se da bi.
Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj rečenici različiti, a
um...zu kada su subjekti u obe rečenice isti.
1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.
2. Ich trinke grünen Tee, um gesund zu sein.
Kada se upotrebi um...zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se piše između
prefiksa i ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwählen...
Ako imate nedoumice, osećajte se slobodno da ostavite komentar.
N-deklinacija
Sve imenice muškog roda koje se završavaju na –e se dekliniraju po N-deklinaciji,
kao i neke druge imenice muškog roda koje opisuju živa bića (der Mensch, der Herr).
primer:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Jednina
der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen
Množina
die Jungen
der Jungen
den Jungen
die Jungen
1.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje
(der Löwe).
2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno –s u genitivu su: der
Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name.
3.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na –e:
der Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Bär
4.Po N-deklinaciji se deklinuju reči iz latinskog i grčkog jezika koje se završavaju na:
–ent, –and, –ant, –ist, –oge, –at (kao i der Architekt, der Fotograf…)
Zaključak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice muškog roda + das Herz
(srednji rod).
Imam zadatak u knjizi:
Die Briten:
Den Briten schmeckt der Tee nur mit Milch.
Die Schweizer:
Die Schweizer produzieren Kase mit Lochern.
Zasto se u jednom mijenja can u drugom ne?
Odg. su iz rjesenja.
Koliko vidim, rečenice nisu u istom padežu, prva je u dativu, a druga u
nominativu.
Rod / Genus
U nemačkom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: muški, ženski, srednji.
Nekad je teško prepoznati kog je roda neka imenica, zbog toga postoje neka
pravila.
-er
-ling
-chen
-lein
-t
-e
-ung
-heit / -keit
-schaft
-ei
der Sontag, der Mittag, der
Januar, der Winter
der Fehler…
ali das Fenster,die Leiter
der Schmetterling
das Häuschen
das Bächlein
die Fahrt
die Reise
die Zeitung
die Freiheit
die Freundschaft
die Bäckerei
dani u nedelji, godišnja
doba, doba dana (osim die
Nacht), meseci
der Norden, der Westen
strane sveta
der Sturm, der Regen…
vreme (osim die Wolke)
der Wein, der Schnaps, der alkoholna pića (osim das
Sekt
Bier)
der BMW, der Mercedes
marke automobila
das Gelb, das Blau, das
boje
Rosa
die Yamaha, die Harleymarke motora
Davidson
maskulin
neutral
feminin
maskulin
neutral
feminin
Ima mnogo nastavaka, ali i mnogo izuzetaka, zbog čega nastavci
variraju od gramatike do gramatike. Nekad rod možeš odrediti
po sluhu, u suprotnom probaj da naučiš što više, ali ne zaboravi
da uvek ima dosta izuzetaka.
Vremenske rečenice sa wenn i als
Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica.
Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju različitu funkciju u
rečenici.
veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju
koja se jednom dogodila u prošlosti.
Vremenska rečenica je zavisna rečenica, zbog toga se mora paziti na red reči u
rečenici.
Obično prvo ide glavna rečenica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem
mestu).
Može i obrnuto, da prva bude zavisna (onda rečenica počinje veznikom, glagol je na
poslednjem mestu, a onda ide glavna rečenica, s tim što je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod).
Primeri:
1. (Uvek) kad vredno učim, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja).
- Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleißig lerne.
- (Immer) wenn ich fleißig lerne, bekomme ich gute Noten.
2. Kad sam bio u Beču, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u
prošlosti).
- Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war.
- Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.
Mozete li da date primer sa dva glagola?
Misliš li na neko složenije vreme (perfekat, pluskvamperfekat...)?
Als ich alles gemacht habe, ging ich nach Hause.
(Kad sam sve uradio, otišao sam kući).
Prilozi
Prilozi su nepromenljive reči.
Prilozima se bliže opisuje neka radnja.
Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su sledeći prilozi:
Pozitiv
bald
gern
oft
sehr
Komparativ
eher
lieber
häufiger
mehr
Superlativ
am ehesten
am liebsten
am häufigsten
am meisten
Vrste priloga:
•
•
•
•
•
•
Mesni prilozi
-odgovaraju na pitanje gde?
-da, dort, draußen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo,
woanders…
Prilozi za pravac
-odgovaraju na pitanje u kom pravcu?
-herauf, herunter, vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links, nach oben,
dorthin…
Vremenski prilozi
-odgovaraju na pitanje kada?
-heute, gestern, vorgestern, morgen, übermorgen, jetzt, früher, bald, nie, oft,
kaum, selten, manchmal, meistens, erst…
Prilozi za način
-leider, natürlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell…
Konjunkcionalni prilozi
-zamenjuju prave veznike
-also, trotzdem, nämlich, deshalb, dazu, jedoch, schließlich…
Zamenički prilozi
Zamenički prilozi
Zamenički prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja.
Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i životinje, a drugi na stvari i događaje.
Za ljude
Za stvari i događaje
für wen
wofür
mit wem
womit
zu wem
wozu
bei wem
wobei
auf wen
worauf
über wen
worüber
an wen
woran
Primeri:
1. Woran denkst du? (O čemu razmišljaš?)
2. An wen denkst du? (O kome razmišljaš?)
Vežba
1. O čemu razmišljaš?
2. Čime putuješ u Italiju?
3. S kim putuješ u Italiju?
4. Kod koga si?
5. O čemu razgovarate?
6. Šta čekaš?
7. Koga se (pri)sećaš?
8. Šta tražiš?
9. Čime se igra tvoje dete?
10. Na koga se ljutiš?
1. Woran denkst du?
2. Womit reist du nach Italien?
3. Mit wem reist du nach Italien?
4. Bei wem bist du?
5. Worüber sprechen sie?
6. Worauf wartest du?
7. An wen erinerst du dich?
8. Wonach suchst du?
9. Womit spielt dein Kind?
10. Über wen ärgerst du dich?
Prisvojne zamenice
Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja.
Lična zamenica
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
Prisvojna zamenica
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
Primer
Mein Hund ist klein.
Dein Haus ist groß.
Wie heißt sein Bruder?
Lebt ihr Freund in Mexiko?
Wo arbeitet sein Vater?
Unser Zimmer ist dunkel.
Euer Onkel ist sehr jung.
Wie sieht ihr Hund aus?
Wie sieht Ihr Hund aus?
Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju
prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i
padežu.
Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana.
Padež
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Muški rod
meiner
meines
meinem
meinen
Ženski rod
meine
meiner
meiner
meine
Srednji rod
meins
meines
meinem
meins
Množina
meine
meiner
meinen
meine
Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. *
*Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu flaša, koja je ženskog roda.
Ich habe mein Buch verloren. Könntest du mir deins leihen?
(Izgubio sam svoju knjigu. Da li bi mogao da mi pozajmiš tvoju?)
Zar nebi trebalo recenica gde se obajasnjava upotreba zamenica trebalo ovako da
izgleda:"Kannst du mir deins leihen?"Predpostavljam da je greska nastala u promeni
modelnog glagola po licu.
Može i tako. Ovde je u obliku Konjunktiva II.
Odličan blog! Imam samo reči hvale!
P.S. Verujem da je ovde greška u kucanju:
"Unser Zimmer IS(!) dunkel."
Pluskvamperfekat
Pluskvamperfekat je složeno, davno prošlo vreme.
Može stajati samostalno, a može i prethoditi radnji u preteritu.
Gradi se: preterit pomoćnog glagola haben ili sein + particip II
Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa
haben ili sa sein.
Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio)
Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio trčao)
Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon što sam sve bio
odradio, otišao sam u grad).
Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod
perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog
toga što je preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat
starije vreme od perfekta!
kada je war, i kako se menja sein ?
Da bi se razumela "tvorba" pluskvamperfekta, potrebno je znati građenje perfekta.
Kad se perfekat apsolvira, onda je sve jasno. Razlika između perfekta i
pluskvamperfekta je u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod
pluskvamperfekta u preteritu.
e a gde se ono ne stavlja ge ili t u perfektu znam da kad je ieren ne ide ge. sto brze mi
treba
Obično ne odgovaramo na takva (tako postavljena) pitanja.
U pitanju je particip II
http://gramatikanemackogjezika.blogspot.com/search/label/Particip
Preterit
Preterit u nemačkom jeziku odgovara našem imperfektu.
Preterit se u svakodnevnom govoru koristi češće od perfekta, jer je jednostavniji i
prostiji oblik.
Preterit slabih glagola
Gradi se tako što se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:
1. –te 1. -ten
2. -test 2. -tet
3. –te 3. -ten
npr. machen – machen – mach + nastavci (machte, machtest…)
Preterit jakih glagola
Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:
1. /
1. –en
2. –st 2. –t
3. /
3. -en
npr. geben – gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben…)
Da li mozete da postavite nesto teksta o preteritu na samom nemackom jeziku .Bilo bi
mi od pomoci !?
Das Präteritum (lat. praeteritum „das Vorhergegangene“), oft auch 1. Vergangenheit
oder (fälschlich) als Imperfekt bezeichnet, ist die Vergangenheitsform, die
abgeschlossene Ereignisse beschreibt.
Schwache und starke Verben werden unterschiedlich konjugiert.
An den Verbstamm schwacher Verben wird -te angehängt, darauf folgt die jeweilige
Personalendung. Die 1. und die 3. Person Singular sind immer gleich. Verben, deren
Stamm auf t, d oder Konsonant +n/m endet, haben vor der Endung ein e.
Starke Verben erfahren einen Lautwechsel. Der Stammvokal wird ausgetauscht (so
genannter Ablaut), manchmal ändert sich auch der folgende Konsonant. Die
Endungen (Wortendungen) werden dennoch, ähnlich wie bei schwachen Verben, nach
stets gleichen Regeln hinzugefügt.
Jch geniesse es wenn ich Deutsch rede,aber ich liebe Deutsch!!!
Koja je razlika izmedju slabih i jakih glagola? Po cemu se prepoznaju slabi, a po
cemu jaki?!
Jaki glagoli su nepravilni glagoli i uce se napamet(iz tabele).A slabi glagoli su
pravilni i svaki se po licima menja na isti nacin(infinitivna osnova+nastavci).
Vežba: Preterit
Prazne crte dopuniti glagolima iz zagrade.
1. Es _____ schwer, niemand _______ es machen. (sein, können)
2. Du ______ Milch und Brot kaufen. (müssen)
3. Es ______ keine Probleme, es ______ schwerer sein. (geben, dürfen)
4. Er ______ beschreiben wie in seiner Kindheit _____. (mögen, sein)
5. Mein Onkel ______ kein Telefon. (haben)
6. Er _____ das zwei Jahre später. (bekommen)
7. ______ sie einen Ausflug? (machen)
8. Ich _____ mit meinem Studium __. (anfangen)
9. Ihre Mutter ________ tolle Figur bekommen. (wünschen)
10. "Du bist so schön", ______ meine Mutter. (sagen)
Vežba: Preterit
Rešenja
1. war, konnte.
2. musstest.
3. gab, durfte.
4. mochte, war.
5. hatte.
6. bekam.
7. machten.
8. fing an.
9. wünschte.
10. sagte.
Particip II
Particip II se koristi za građenje perfekta i pasiva.
Može se koristit i kao atribut i priloška odredba.
1.) Particip II slabih glagola se gradi tako što se ispred infinitivne osnove stavi –ge,
a iza infinitivne osnove –t (ge-inf.osnova-t).
*Glagoli koji počinju na –be, –ge, –er, –ver, –zer, i oni koji se završavaju na –ieren, ne dobijaju prefiks
–ge!
npr. spielen – ge+spiel+t- gespielt
studieren – studiert (završava se na –ieren!)
2.) Particip II jakih (nepravilnih) glagola se uči iz tabele.
jel se uvek dodaje -t ? nema nikad npr. gelaufen ? jel treba gelauft ?
laufen je nepravilan glagol, tako da se T ne dodaje. Participi nepravilnih (jakih)
glagola se mogu naći u tabeli, obavezno pogledajte.
Oblik gelauft ne postoji.
Perfekat (prošlo vreme)
Perfekat se prošlo složeno vreme.
Gradi se od prezenta pomoćnog glagola haben ili sein i od participa II glavnog
glagola.
Pomoćni glagol je uvek na drugom mestu u rečenici i on je u ličnom glagolskom
obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju rečenice.
I Perfekat sa pomoćnim glagolom haben grade:
1.
2.
3.
4.
5.
Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu – koga, šta?)
Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu)
Bezlični glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es)
Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen…)
Kad je haben glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni
npr. Ich habe eine Katze gehabt.
II Perfekat sa pomoćnim glagolom sein grade:
1.
2.
3.
4.
Svi glagoli kretanja, promene mesta
Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen…)
Glagoli bleiben i werden.
Kad je sein glavni glagol u rečenici, on je ujedno i pomoćni
npr. Ich bin gute Sängerin gewesen.
Najprostije rečeno: perfekat u nemačkom jeziku čine pomoćni glagol (haben ili sein; u
prezentu) i glavni glagol (u participu II; na kraju rečenice je).
Da ne bismo nagađali koji je pravi pomoćni glagol, držimo se gore ispisanih pravila.
To je perfekat, najprostije rečeno.
Mozete li da ostavite menjanje po licima prezent pomoćnog glagola haben ili sein?
sein
1. bin
2. bist
3. ist
1. sind
2. seid
3. sind
haben
1. habe
2. hast
3. hat
1. haben
2. habt
3. haben
Da li mozete navesti razlike izmedju DURFEN i KONNEN...???...
Durfen = sme (Hier darf sie nicht parken) Ovde se ne sme parkirati.
Konnen = moze (Sie kann nicht ins Kino gehen) Ona ne moze ici u kino.
Download

Немачки језик – још мало