DENOVI NA PRIVATNO OBEZBEDUVAWE 2011
ZAEDNO SME SIGURNI, ZAEDNO SME EDNO
19.10.2011 - Skopje
ANALIZA NA SOSTOJBITE VO PRAKSA
Goran~e Savovski
Ministerstvo za vnatre{ni raboti
- Pomo{nik na na~alnikot na SVR Skopje za
komesarijat za kriminalisti~ki istragi
- Pretsedatel na Komisija za kontrola i nadzor nad
primena na Zakonot za obezbeduvawe
ZAKON ZA OBEZBEDUVAWE NA LICA I IMOT

1.
2.

1.
2.
Koj mo`e da vr{i obezbeduvawe
Pravni lica registrirani za vr{ewe na taa
dejnost vo vid na davawe na uslugi
Pravni lica koi obezbeduvaweto go vr{at za
sopstveni potrebi
Kako mo`e da se vr{i obezbeduvaweto
Fizi~ko obezbeduvawe
Tehni~ko obezbeduvawe
19.10.2011
2
SORABOTKA: MVR I KOMORA (2010 god)
Rabotni sostanoci
(vo site SVR)
Pretsedatel na Komora
Upraven Odbor
Detektirawe na
problemi
Razgovor
Komisija za kontrola i
nadzor nad primena na
Zakonot za obezbeduvawe
(MVR)
19.10.2011
Zaedni~ka
sorabotka
Partnerski odnos
3
ANALIZA NA SOSTOJBITE i
PREZEMENI MERKI

2011 god:
- Vkupno 1.192 nadzori kaj pravni lica


710 agencii za obezbeduvawe
482 firmi so sopstveno obezbeduvawe
- Vkupno 226 nadzori kaj fizi~ki lica
19.10.2011
4
SPROVEDEN NADZOR I KONTROLA 2011 GOD
SVR [TIP
564
SVR BITOLA
252
SVR SKOPJE
148
SVR OHRID
90
SVR VELES
83
SVR STRUMICA
24
SVR KUMANOVO
16
SVR TETOVO
15
VKUPNO NADZORI 2011
19.10.2011
1.192
5
ZAKLU^OCI I PREPORAKI ZA NADMINUVAWE
NA KONSTATIRANITE SOSTOJBI

NEOPHODNO E POTREBNA
PROMENA NA POSTOE^KIOT ZAKON ZA OBEZBEDUVAWE,
KAKO REZULTAT NA KONSTATIRANI PRAKTI^NI
PROBLEMI, ISTOVREMENO PRATEJKI GO TRENDOT NA
POSTOJANI PROMENI VO PRAVNIOT POREDOK NA RM I
EVROPSKOTO ZAKONODAVSTVO
19.10.2011
6

BLAGODARAM
19.10.2011
7
Download

DENOVI NA PRIVATNO OBEZBEDUVAWE 2011 ZAEDNO SME