"NORMAL COMPANY"d.o.o Podgorica
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
5
7
9
10
12
14
4
15
+1.05
+2.25
3
16
+3.61
+3.61
+3.60
+3.61
1
18
+3.61
DO9
DO1
DO6
JO5
+3.61
3
7
DO
TO
+3.61
8
JO
JO
2
DO4
+3.61
+3.61
A
A
+3.61
LA
M
EL
A
B
B
B
C
C
2
17
6
8
11
13
1
D
D
18
J
Z
S
I SPRAT, II SPRAT,SPRAT III,SPRAT IV,SPRAT V
S T A N J08,J17,J26,J35,J44
Br.
Kuh
Naziv prostorije
P ( m2)
m
Di
01. Ulazna zona
02. Kupatilo
3.54
03. Spavaca soba
04. Kuhinja
05. Dnevni boravak sa trpezarijom
8
JO
Σ J08 (zatvoreno)
06. Terasa
Σ J08
O (m)
obrada poda
8.13
Granitna keramika
3.91
8.00
Keramika
11.26
14.60
Parket
3.26
8.26
Gr. keram.
17.18
17.97
Parket
7.64
Granitna keramika
39.15
2.96
42.11
Sa
n
"NORMAL COMPANY"d.o.o Podgorica
Objekat :
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT
Og 356.5
80
5
Sl.
5
7
9
10
12
14
4
15
par. 40.0cm
10
Investitor:
+1.05
+2.25
3
16
+3.61
+3.61
1
18
+3.61
DO9
DO1
cm
DO6
JO5
+3.61
3
7
DO
TO
+3.61
8
JO
DO4
JO
2
.0
P1
+3.61
+3.60
40
%>
r.
140
pa
1. 5
+3.61
+3.61
5
160
220+20
A
LA
M
EL
A
B
B
B
25
A
klima
+3.61
C
C
2
par.15cm
17
klima
6
8
11
13
1
D
D
18
P2
63
1
5+ 40
20
160
5
303
pa
20
cm
00
r. 1
13
80
0
10
20
0
14
80
25
440
5
0
32
pa
0
14
113
90
8+210
22
75
93
F
S
14
75
10
80
2
8+
3.54
03. Spavaca soba
04. Kuhinja
05. Dnevni boravak sa trpezarijom
80
24
0
uš
10
Sp
10
e
42 5
0
18
4
11
25
20
vla
go
ot
p o porn
dk e
o n gip
ts ru ska
k c rto
i j i ns
k
20
ten
10
8
JO
25 7 5
27 5
75
01. Ulazna zona
02. Kupatilo
0
18
10
0
10 V4
Br.
90
V
2
16
75
5
25
8+ 10
21 0
0
10
3
V
5
19
20
m
Di
10
90 10
8+
21
0
10
72
S T A N J08,J17,J26,J35,J44
0
18
10
5
25
I SPRAT, II SPRAT,SPRAT III,SPRAT IV,SPRAT V
20
10
V3'
65
Kuh
0
11
172
10
90
41
10
20
90
Z
20
20
20
20
80
35
75
21
0
90
0
30
165
113
J
M
cm
00
r. 1
2195
30
80
21
0
20
20
1330 1
5+ 40
20
P2
20
20
Naziv prostorije
Σ J08 (zatvoreno)
P ( m2)
O (m)
obrada poda
8.13
Granitna keramika
3.91
8.00
Keramika
11.26
14.60
Parket
3.26
8.26
Gr. keram.
17.18
17.97
Parket
7.64
Granitna keramika
39.15
06. Terasa
2.96
66
ep
lo
Σ J08
42.11
na
20
če
20
Sa
n
ARHITEKTONSKI ATELJE
Arhitektonski atelje
Podgorica
Download

Preuzmite nacrt stana