TC-
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi
İhale Kodu : 00067
SAYI :
KONU: Teklif Mektubu
PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
KanununmT^î/™
^öntenfi "ile
fiyatın ^hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
Dr.İlhan ERKAN
Hastane Yöı^ ticisi
Telefon : 0 414 511 3007
Fax
-.0 414 512 1236
PROP SETİ
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Not: Tekliflerde Karalama .e Daksil Kesinlikle Olmayacakt.r.
■û 0
^
A
â
f\J0T-
/>> «U
( *‘
'-
'^
L y^ d ^ r-
13 5UB. 2015 12:52
FAKS NG.
CRYO
C İH A Z I
SPREY UYGULAMA PROP
S E T İ T E K N İK
ŞARTNAMESİ
. Prop, Likit Nitrojen Cryo uygulamalannda sprey (püskürtme) temas uygulamas, yapmaya
uygun olmalıdır.
2. Prop, sisteme vida ile monte edilmelidir.
püskürtmeyi
3.
P ro p ,
4.
Aşağıdaki proplar verilmelidir.
a.
Sprey kubbe uç-A(0.lOmm)
b.
Sprey uç kubbe -B(0.08mm)
c.
Sprey kubbe
ta m s a ğ la y a c a k u y g u n
çapta olmalıdır.
u ç - C ( 0 .0 6 m m )
d. Sprey kubbe uç-D(0.04mm)
e.
Uzun eğik sprey prop(6cm uzunluk)
f.
2cm uzunlukta düz sprey uç verilmelidir
5. Prop, bölümde kullanılan Brymill marka Cryo Termosa uyumlu olmalıdır.
6. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl
veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler
7. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kayıtlı ve cihazın tüm parçalarıyla birlikte
"T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün
numaras'ı olması ve belgelerini birlikte vermelidirler.
(barkod)
Download

f\J0T - Viransehir Devlet Hastanesi