U saradnji sa
MONTENEGRO
Ministry of
Foreign Affairs
and European
Integration
ZAPADNI BALKAN
NA RASKRSNICI:
Izazov
evropskih integracija
u doba krize
Ponedjeljak, 13. maj 2013. godine
Mjesto održavanja: Hotel Ramada
(Lesendro Ballroom)
81000 Podgorica
Pokrovitelji manifestacije
13. maj
2013
Zapadni Balkan na raskrsnici
09.00-
09.30-10.00
Otvaranje
Peter JANKOWITSCH
Generalni sekretar, AustrijskoPierre COCHARD
Zamjenik generalnog direktora za politiku i bezbjednost,
Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, Paris
Johannes KYRLE
Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, Podgorica
10.00-12.00
Prvi okrugli sto: Efekat hrvatskog pristupa EU
Predsjedava: Dirk LANGE, šef jedinice za Hrvatsku i Crnu Goru u Generalnoj direkciji za
proširenje, Brisel
“Uvodno izlaganje”
“Uspješan spoj - Crna Gora u prvoj godini pregovora”
Jovan ANDONOVSKI
Državni sekretar za evropske poslove Republike Makedonije, Skopje
“Makedonski izazovi na putu ka EU”
Brikena KASMI
“Efekat integracija, reforme zakonodavstva o društvima kapitala”
11:00-11:15 Pauza za kafu
Wolfgang PETRITSCH
Bivši visoki predstavnik u Sarajevu, ambasador,
-u, Pariz
“Dimenzije proširenja nakon Hrvatske”
Direktor kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Beograd
“Pripreme Srbije za pristupni proces”
Darija RAMLJAK
Direkcija za evropske integracije BiH, Sarajevo
“Aktuelni izazovi pred BiH u procesu evropskih integracija,
uz osvrt na pristupanje Hrvatske”
12:00-12:30 Diskusija
12:30-
13. maj
2013
13.30-14.30
Zapadni Balkan na raskrsnici
Drugi okrugli sto: Efekti ekonomske i finansijske krize na
perspektive proširenja
, bivši ministar finansija, savjetnik predsjednika Vlade Crne
Gore za ekonomiju i finansije: “Uvodno izlaganje”
Roland WASS
“Srbija, Iskustvo Raiffeisen-a i perspektiva”
Franz NAUSCHNIGG
“EU, euro zona i MMF: mjere kriznog menadžmenta i njihove implikacije
na Zapadnom Balkanu”
Maja BUKOVŠAK
“Posljedice krize po trgovinu i SDI”
Bivši ambasador Republike Srbije u Francuskoj,
“Uticaj ekonomske krize na Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana”
14:30-14:45 Diskusija
14.45-15.45
Podgorica
unutrašnju i spoljnju politiku i ministar pravde Crne Gore, Podgorica
“Uvodno izlaganje”
Ulrike HARTMANN
Kancelarija visokog predstavnika, Sarajevo
Brikena KASMI
Tea GORJANCIzvršna direktorica, Akcija za ljudska prava u Crnoj Gori, Podgorica
“Sudstvo i ljudska prava u Crnoj Gori”
Philippe VERGNE
Predstavnik misije i ekspert za Balkan, Centar za analize, prognoziranje i strategije,
Ministarstvo spoljnih poslova Francuske, Pariz
“´Novi pristup´ pregovorima. Proces fokusiran na vladavinu prava”
15:45-16:00 Diskusija
16:00-16:15 Pauza za kafu
13. maj
2013
Zapadni Balkan na raskrsnici
16.15-17.30
Predsjedava: Dinka ŽIVALJ
Jacques RUPNIK
“Uloga EU u osnivanju nacija u državama na Balkanu”
Ambasador i šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Podgorica
saradnje”
Bernard MARGUERITTE
“
17:30-17:45 Diskusija
17.45-18.00
Peter JANKOWITSCH, generalni sekretar, Austrijsko-
Ministarstvo vanjskih poslova i
evropskih integracija Crne Gore
u hotelu Ramada, restoran Panorama
Austrijsko-francuski centar
Tel: +43 1 533 89 27
Fax: +43 1 533 89 27 10
E-mail: [email protected]
Internet stranica: www.oefz.at
Download

- potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i