2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI
ÖĞRENCİ – VELİ EL KİTABI
Eylül 2014
İstanbul
İÇİNDEKİLER
AVRUPA KOLEJİ
BİLİM DANIŞMA KURULU
Bilim Danışma Kurulu Üyeleri
Kazlıçeşme Avrupa Koleji Yönetici ve Akademik Kadrosu
1
2
2
2
EĞİTİM FELSEFESİ VE AMAÇLARIMIZ
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ
Türkçe Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Fen ve Teknolojik Bölümü
Matematik Bölümü
Sosyal Bilimler Bölümü
Bilişim Teknolojileri Bölümü
4
5
5
5
6
7
7
8
UYGULAMALI DERSLER
Beden Eğitimi
Müzik
Görsel Sanatlar
Mind Lab
9
9
9
10
10
AKADEMİK DESTEK BİRİMLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi
10
10
EĞİTİM BİLİMLERİ BİRİMİ
Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi
Eğitim Teknolojileri Çalışmaları
12
12
12
EĞİTİM LABORATUARLARI
Kütüphane
Matematik Laboratuarı
Bilgisayar Laboratuarı
Fen Laboratuarı
Spor Salonu
Müzik Atölyeleri
Resim Atölyesi
12
12
13
13
13
14
14
14
HİZMET BİRİMLERİ
Büro Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Yemek Hizmetleri
Servis Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Okul Aile Birliği
14
14
14
15
15
16
16
16
SINAV UYGULAMALARI
Sınavlar
Sınavların Uygulanışı
Puan, Notla Değerlendirme
Performans Görevleri
Proje Ödevleri
Ödev Yaklaşımı
17
18
19
19
21
21
22
OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK VE İZİNLERİN DÜZENLENMESİ
Öğrenci İzinleri
Okula Geç Gelen Öğrenciler
Derse Geç Gelme
22
23
23
25
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Okul Öğrenci Meclisi’nin Oluşma Süreci
26
26
OKUL KIYAFETLERİ
GEZİ ÇALIŞMALARI
KAYIP EŞYA
OKULA GETİRİLMESİ SAKINCALI EŞYALAR
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
VELİ HAK VE SORUMLULUKLARI
OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Okul Yaşamındaki Kurallar
Sınıf Kurallarımız
Teneffüs Kuralları
Yemekhane Kuralları
Laboratuvar Kuralları
Müzik Odası Kuralları
28
28
30
30
30
31
32
33
33
33
34
34
34
35
Resim Atölyesi Kuralları
Serviste Uyulması Gereken Kurallar
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
DİSİPLİN ANLAYIŞI
Olumlu Davranış Geliştirme Sürecinde Ödüllendirilecek Davranışlar ve
Ödüller
Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar
35
35
36
36
39
40
KULÜP ÇALIŞMALARI
VELİLERİMİZLE İLETİŞİM
Veli - Öğretmen Görüşmeleri
Öğretmen- Veli Görüşmeleri
Veli Toplantıları
49
49
49
49
49
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ ZAMAN ÇİZELGESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ AKADEMİK TAKVİMİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTILARI TARİHLERİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
50
51
52
53
AVRUPA KOLEJİ
Avrupa Koleji Okulları uzun yıllara dayanan eğitim birikimine Avrupa ve Amerikan eğitim desteğini de
ekleyerek küresel eğitimin, önemli bir figürü olmuştur. Avrupa Koleji Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
Talip Emiroğlu, eğitim ilkemizi, “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan…” şeklinde ifade
ediyor.
Avrupa Koleji Okulları kendine özgü nitelikli programlarıyla ile Türk eğitiminin güçlü ve köklü bir kurumudur. Kurumlarımızın ortak özelliği, küreselliğin bir gereği olarak dışa açık oluşu, uluslararası bağlantılarının çok gerçekçi ve aktif oluşudur. Bu bağlamda güçlü bir kurumsal alt yapı, çok iyi düzeyde iki
yabancı dil eğitimi, akademik yönden güçlü bir eğitim, sanat ve spor alanlarında da başarı Avrupa
Koleji Okulları’nın vazgeçilmez unsurlarındandır.
Bu çerçevede, büyük önder Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda, ulusal değerlerimize bağlı eğitim verirken aynı zamanda da globalizmin gereği olarak, Avrupa ve Amerika ile aktif bağlantılarımız sürmektedir. Alman Hükümeti 2001 yılında Avrupa Koleji’ni örnek okul olarak göstermiş ve bunu resmi web
sitesinde yayınlamıştır. ABD’nin Ohio Eyaletinde devlet üniversitesi olan Kent State Üniversitesi ile
Avrupa Eğitim Vakfı arasında 2001 yılında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu işbirliği 2004 yılında
Avrupa Kent State Koleji'ni hayata geçirmiştir. 2010 yılında bu büyük alt yapıyla 2010 yılında Avrupa
Koleji Çekmeköy İlköğretim ve Anaokulunu, ve Acıbadem Avrupa Anaokulu’nu, 2012 yılında Almondhıll Anaokulu’nu açmıştır. 2013 Eylül’de ise Acıbadem Avrupa Koleji Inovasyon Okulu eğitim öğretime
başlamıştır. Avrupa Koleji Okulları 21. yüzyıl Türkiye' sinin dünya ölçeğinde seçkin bir eğitim kurumu
olarak gelişerek yoluna devam edecektir.
1
BİLİM DANIŞMA KURULU
Avrupa Koleji’nin bilimsel çalışmalarına yön vermesi, eğitim-öğretim sürecine ve yönetime
danışmanlık yapması amacıyla bilim danışma kurulu oluşturulmuştur. Kurul, ulusal ve uluslararası
düzeyde üniversite öğretim üyeleri ile okul danışmanlarından oluşmaktadır. Kent State Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile kurumumuzun resmi protokolleri bulunmaktadır.
Bilim Danışma Kurulu Üyeleri








Prof. Dr. Nilüfer TAPAN
Talip EMİROĞLU
Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR
Prof. Dr. Daniel F. MAHONY
Ferda ÇOBANOĞLU
Yard. Doç. Dr. Senem YILDIZ
Kayhan KARLI
Arzu YÜKSEL
Bilim Kurulu Başkanı
Avrupa Koleji Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
AVMYO Müdürü
Kent State Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Pedagog, Okul Öncesi Eğitim Danışmanı
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi
Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü
Avrupa Koleji Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
AVRUPA KOLEJİ AKADEMİK KADRO
TALİP EMİROĞLU
KURUCU / YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ARZU YÜKSEL
EĞİTİMDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BANU GÜRÜN
İŞ GELİŞTİRMEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MELEK YILDIRIM
ANAOKUL VE İLKOKUL MÜDÜRÜ
AHMET ÇETİN
ORTAOKUL MÜDÜRÜ
MİRAY ADANA ŞENGÜL
LİSE MÜDÜRÜ
SERKAN YAŞAR GÜNEY
AKADEMİK İŞLER KOORDİNATÖRÜ
OKTAY SEVİNÇ
ETKİNLİKLER KOORDİNATÖRÜ
MUSTAFA AYDEMİR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİĞDEM KARATAŞ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2
SONAY AKGÜN
ÖZLEM ŞENOL
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
MUAMMER YILDIZ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
TÜLAY AKYOL
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
NİHAN ÖNER
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
SERDAR KARABEY
FİZİK ÖĞRETMENİ
PINAR AYIŞIĞI
KİMYA ÖĞRETMENİ
FİLİZ YEMENİCİOĞULLARI
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
CAVİDAN SÖNMEZOĞLU
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
MELTEM POLAT
TARİH ÖĞRETMENİ
GÜLİSTAN HIRÇA
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
HAKAN DEMİRHAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
HACER ÖZBEKHAN
ALMANCA ÖĞRETMENİ
NAZAN DEDE
FELSEFE ÖĞRETMENİ
AYGÜL YURTSEVER
REHBERLİK ÖĞRETMENİ
TARIK ERYALÇIN
ALMANCA ÖĞRETMENİ
HASAN YEMENİCİOĞULLARI
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
LAMİA AKTAŞ
EĞİTİM TEKNOLOĞU
AYHAN GÜLEN
EĞİTİM TEKNOLOĞU
NİLÜFER BOZAT
KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİ
3
EĞİTİM FELSEFESİ VE AMAÇLARIMIZ
Avrupa Koleji’nde amacımız, öğrencilerimizi çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21. yy.in eğitimsel konjonktürü ışığında öğrencilerimize bilgi kazandırmanın yanında bilgi edinme yeterliliği de kazandırmak hedefimizdir. Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetmeleri ve
bu edimlerini kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön planda tutmaktayız. Bu yetenekleri şu şekilde tanımlamaktayız:
a)
b)
c)
d)
e)
Anlatım ve iletişim yeterliliği,
İlişki ve işbirliği yeterliliği,
Öğrenme ve araştırma yeterliliği,
Sağlıklı yaşama yeterliliği,
Üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği.
Avrupa Koleji yenilikçidir, eğitim alanında değişimin temsilcisi olmayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere;











Eğitim programlarımızı yaşamın kendisi olarak görürüz,
Programlarımızı araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uyarlama yöntemleri ile yürütürüz,
Öğrencilerimizin içgörü, sevgi, hoşgörü kişisel değerler gibi özelliklerini daha açık biçimde paylaşabileceği bir platform öngörürüz,
Öğrencilerimizi küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendiririz,
Üstün donanımlı, içinde bulundukları grubu temsil kabiliyetine sahip, lider ruhlu bireyler yetiştirmeyi hedefleriz,
Öğrenmeyi öğretme ve öğrenmeye karşı merak uyandırma ilkesi ile hareket ederiz,
Öğrencilerimizin Türkçeyi ve yabancı dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini
açıkça ifade etmelerini sağlarız,
Öğrencilerimizin spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmayı, onlarda sanat ve spor
bilinci oluşturmayı hedefleriz,
Öğrencilerimizin yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz,
Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna profesyonelce hazırlanmalarını sağlarız, kariyer eğilimlerini belirlemelerine rehberlik ederiz,
Öğrencilerimizin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlarız.
4
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARIMIZ
Avrupa Koleji Okulları’nda eğitim - öğretim programları derslere ve etkinliklere göre düzenlenmiştir.
Örneğin; Fen grubu dersleri deneysel olduğunda, laboratuarda yaparak yaşayarak metoduna dayalı
olarak, sosyal grubu dersleri ise projelerle desteklenerek işlenir. Bütün derslerde temel amacımız tam
öğrenmenin gerçekleşmesidir.
Okulumuzda yabancı dil derslerine özel bir önem verilmektedir. Yabancı dil öğretimi dışında öğrencilerimizin, farklı kültürleri ve farklı toplumların değerlerini tanımalarına imkân verilmektedir. Öğretim
programlarımızı uygularken her ders için ayrılmış bir planımız vardır. Planların süreleri farklıdır. Uygulamalarda bu sürelerin sınırlandırılmış olması, devamı zorunlu kılmaktadır. Bizler, her dersin kendine
göre özel bir önemi olduğunu biliriz. Okulda elde edilen her bilginin gelecekte önemli olduğu bilinci ile
hareket ederiz.
Türkçe Bölümü
Temel amacımız, öğrencilerimizin, anadilini kuralları ile kullanma bilincine ulaşmış, duygu ve düşüncelerini tam olarak anlatabilen, okuduğunu yorumlayabilen, sorgulayabilen, sanata duyarlı, üretebilen,
estetik zevki gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Dil arkasında kültürü getirir. Türkçe ile
de kendi kültürümüze daha bir bağlanırız.
Öğrencilerimizin, okulumuzdan mezun olana kadar Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde iyi bir altyapı
edinmeleri ve dünya vatandaşı donanımına sahip olmaları amacıyla şu çalışmalar yapılmaktadır:
Her yıl, Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan ikisi çağdaş olmak üzere en az dört eser okuturuz, okunan kitapları, bir sınavla değerlendiririz. İstanbul'da kültür ve sanat mekânlarına geziler düzenleriz. Dil bilinci oluşturmak amacıyla, dildeki yanlış kullanımları saptayan projeler hazırlarız. Önemli gün ve haftalar
çerçevesinde özgün oyunlar ve oratoryolar hazırlarız. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına dayalı
becerilerini geliştirmek için şiir dinletileri, münazaralar, öykü-anlatı çalışmaları, drama çalışmaları,
görsel eğitim ve sosyal faaliyetler yaparız. Dersin konusuna uygun olarak Türk ve dünya edebiyatına
ait şiir CD’leri dinletiriz; otobiyografik filmler, edebiyat uyarlamaları ve belgeseller izleriz. Öğrencilerimizin 12. sınıfta girecekleri sınavlara hazırlık çalışmaları yaparız. Konuları, sınav mantığına uygun
olarak tekrarlarız; konu anlatımı sonrası çeşitli uygulamalar ve yaprak testlerle pekiştirici çalışmalar
yaparız.
Yabancı Diller Bölümü
Amacımız, öğrencilerimize etkin bir şekilde iki yabancı dil öğretmektir.
Okulumuz İngilizce Bölümü, Almanca Bölümü ile işbirliği içerisinde öğrencilerine her iki dili de etkin
bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
5
İngilizce öğretimi interaktif öğrenme kaynakları ile desteklenmektedir.
Her yıl öğrencilerimiz, Kent State Üniversitesi EFL Exam sınavına katılmaktadırlar. 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı’nda bu sınavlara katılan öğrencilerimiz % 100 başarı göstererek sertifikalarını almışlardır.
Dil alanındaki çalışmalarımız Kent State Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.
Dil programımız Kent State Üniversitesi tarafından akredite edilmiştir. Her yıl üniversiteden gelen
öğretim görevlileri tarafından takip edilmektedir. TOEFL sınavlarına hazırlık yapılmaktadır. Bir dil öğrenmek demek, o dilin ait olduğu ülkelerin insanlarını, yaşam tarzlarını, kişisel özelliklerini, müziklerini, tarihini, yemek kültürünü vs. öğrenmesi demektir. Bu nedenle öğrencilerimize bu konuları içeren
araştırma ve proje ödevleri verilmekte ve bu projelerin sunumları değerlendirilmektedir. Sene içerisinde öğrencilerimize dilsel ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, geziler, okul içi ve okul dışı etkinlikler
yapılmaktadır. (yılbaşı kermesi, proje araştırmaları, üniversite ziyaretleri gibi)
Dil alanındaki çalışmalarımız Kent State Üniversitesi dışında Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından da desteklenmektedir.
Bizce, bir dil öğrenmek demek, o dilin ait olduğu ülkelerin insanlarını, yaşam tarzlarını, kişisel özelliklerini, müziklerini, tarihini, yemek kültürünü v s. öğrenmek demektir. Bu nedenle öğrencilerimize bu
konuları içeren araştırma ve proje ödevleri verilmekteyiz ve bu projelerin sunumlarını değerlendirmekteyiz. Sene içerisinde öğrencilerimizle dilsel ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, geziler, okul içi
ve okul dışı etkinlikler yapmaktayız.
Avrupa Koleji’nde uluslararası bir proje alan "COMENIUS" programı kapsamında kültürlerarası dil
öğrenme etkinlikleri yapılmaktadır.
Avrupa Koleji Okulları’nda dil eğitimini, dilin doğal bir etkinlik / olgu olması nedeniyle tek bir yöntemi
uygulanarak değil, bir dil atmosferi ve yaşantısı oluşturularak gerçekleştirmekteyiz. Bu yaşantı içinde
her bir öğrencimiz yabancı dil öğrenme olanağını elde etmektedir.
Avrupa Koleji Okulları’nda, yabancı dil eğitiminde tam ve işlevsel modeller esas alınmaktadır. Bu bağlamda, dil programımız Avrupa Kurulu’nun “Ortak Dil Tüzüğü” müfredatı aynen uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Dil programımız, proje ve etkinlik tabanlı ders uygulamaları ile desteklenmektedir. Dil
eğitimi anlayışımızda Dünya Kültürlerinin tanıtılması da önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, “Fener
Şenliği”, “Fasching”, “Sommerfest”, ‘’Halloween Day’’ gibi etkinlikler düzenlenmekteyiz.
Bütün bu çalışmalar çok çeşitli yurt dışı gezi ve öğrenci değişim programları ile taçlandırılmaktadır.
Öğrencilerimize gerçek dil ve kültür karşılaşma fırsatları sağlamaktayız. Bu karşılaşmalar sırasında
farklardan çok benzerlikleri vurgulanmakta ve kültürler arası yakınlaşmalar gerçekleştirmekteyiz.
Fen ve Teknoloji Bölümü (Fizik –Kimya –Biyoloji)
Amacımız öğrencilerimizin, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, çevre ya da fen ile ilgili problemlere çözüm üretebilen, deney düzenleyebilen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, özgüven sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin Ulusal sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak da
amaçlarımız arasındadır.
6
Bu doğrultuda okulumuzda Fen ve Teknoloji dersleri tam donanımlı laboratuarlarımızda deneylerle,
sınıflarımızda ise bilgisayar ve projeksiyon destekli olarak işlenmektedir.
Öğrencilerimizin öğrendiklerini günlük hayata aktarabilmeleri için, bilimsel geziler düzenlenmekteyiz.
Ayrıca ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına, TÜBİTAK Olimpiyatları'na öğrencilerimizi hazırlamaktayız.
Matematik Bölümü
Amacımız, öğrencilerimize kazandırdığımız düşünme ve problem çözme becerisiyle, onların gelişimine
çok yönlü katkı ve fayda sağlamaktır. Okulumuzda, çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrencimiz için bu faydayı en yüksek düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve matematiği sevmeleri amaçlanır.
Öğrencilerimizin matematiği ezberlemelerini değil anlamalarını bekleriz. Matematik öğrenmek adım
adım gerçekleşir, ancak sürekli çalışma gerektirir. Oluşturduğumuz matematik laboratuarı ile anaokulu seviyesinden başlayarak öğrencilerimizde matematiksel düşünme sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Okulumuzda matematiksel düşünce eğitimi Kent State Üniversitesi danışmanlığında yürütülmektedir.
Sınıflarda konular yöntem zenginliği içinde, öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken
öğretmen sürekli aktarıcı değil rehber ve yönlendirici ve düzenleyici pozisyonunda bulunmaktadır.
Matematiğe ilgiyi artırmak amacıyla öğrencilerimizle proje çalışmaları yapılmaktadır.
Bölümümüz içinde planlanan eksik tamamlama programları sayesinde öğrencilerimize etüt çalışmaları sunulmaktadır. Her sınıf düzeyinde belirli aralıklarla YGS deneme sınavları yapılmaktadır. Her konunun işlenmesinin ardından hazırlanan çalışma kâğıtları ile konuların pekiştirilmesi hedeflenir. Ayrıca,
uygulama defterleri sayesinde konu anlatımında oldukça fazla örnekle çalışma imkânı sağlanmaktadır.
Bireysel gelişiminde bir eksiklik gördüğümüz öğrencilerimiz danışman öğretmenleri tarafından problem yaşadıkları konuların ve soruların çözümlerini bireysel çalışmalarla giderirler. Öğrencilerimizin
yaşamımızdaki Matematiği keşfetmelerini sağlamak amacıyla her yıl Matematik Haftası kapsamında
sınıflar arası matematik yarışmaları, proje sunumları ve konferanslar düzenlemekteyiz.
Sosyal Bilimler Bölümü (Tarih-Coğrafya)
Amacımız, topluma yararlı, insancıl niteliklere sahip, sorumluluğunu bilen, ülkemizin tarihinden taşınan değerleri algılamış, gelecek için belirlenmiş kişisel ve toplumsal hedefleri gerçekleştirme bilincine
sahip bireyler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin ülkemizin coğrafyasını, yaşadığımız toprakların geçmişini algılatan tarihimizi, beraberce vatandaş olarak yaşamanın hak ve sorumluluklarını, adaletli bir toplumsal hayatın kurallarını
öğrenmelerini sağlamaktır.
7
Derslerimizde öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, laik, demokratik, çağdaş değerleri
benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirmek için temel bilgileri veririz. Öğrendikleri milli mücadele ve yeniden devlet kurma sürecindeki zorlukların toplumumuzu ve kültürümüzü daha yüksek
uygarlık düzeyine çıkarma idealini benimsemelerine bizleri daha da yaklaştırır.
Derslerimize günlük yaşamın farklı parçalarını; iletişim kurdukları çevreyi ve dünyayı taşıdığımızdan,
öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerimizin deneyim gözlem ve görüşlerinden yararlanırız.
Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini, geziler, seminerler, proje çalışmaları ve farklı görsel malzemeleri
derslerimizde kullanarak zenginleştiririz.
Bu süreçte sosyal bilgiler bölümü olarak;
1. Çağa ayak uydurabilen,
2. Evrensel düşünebilen,
3. Toplumsal değerleri kavramış,
4. Ait olup iletişim kurduğu tüm gruplarda hak ve sorumluluklarını bilen,
5. Saygılı olan,
6. Kişisel ve toplumsal hedeflerine ulaşmada en iyiyi arayan,
7. Sorgulayan,
8. Yeni birikimler yaratabilen,
9. Ülkesinin geleneklerine, örf ve adetlerine, sanat ve kültür değerlerine sahip olan,
10. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya hevesli,
11. Donanımlı, bilgili, kendini ifade edebilen,
12. Öğrencilik dışındaki yaşama da hazır, bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz.
Bilişim Teknolojileri Bölümü
Amacımız, bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilerimize kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği günümüzde öğrencilerimizi bilgisayar konusunda
en iyi seviyeye getirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizi erken yaşta bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenmiş, ileri sınıflarda ise bu becerisiyle akademik derslerini birleştirerek öğrenme görevlerinde teknolojiyi aktif ve verimli kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.
Gelişen ve yaygınlaşan internet kullanımı ile internet teknolojisi adlı yeni bir alan oluşmuştur. Bilgiye
erişimi hızlandıran ve her gün yapısallaşma ve standartlaşma yolunda ilerleyen bu teknolojiyi, bireylerin kendilerini geliştirmesi ve ihtiyacı olan bilgiye ulaşması için iyi bilmesi bir zorunluluk halini almıştır.
Bu noktada bilişim teknolojileri eğitiminin kapsamları ve gereklilikleri bir kaç yıl öncesinden çok farklı
bir duruma gelmiştir. Bilişim teknolojileri eğitimindeki gerekliliklerin değişimi, her yıl yenilenmesi
zorunlu bir süreç haline gelmiştir.
Öğrencilerimize multimedya desteği ile donatılmış olan sınıf ve laboratuarlarımızda, yaş ve bilgi düzeylerine uygun olarak, günümüzde yaygın olarak kullanılan programları öğretmekteyiz. Böylece öğ-
8
rencilerimizin güncel programlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktayız. Bunu yaparken
öğrencilerimizin problem çözme, motive olma ve dikkat becerilerini geliştirmekte, etkin öğrenmeyi
desteklemekte, eğitimi eğlenceli kılarak ilgilerini sürekli kılmaktayız.
Öğrencilerimize teknoloji araçlarını kullanmanın eğitimini de vermekteyiz. Böylece öğrencilerimiz,
projeler, deneyler ve sunumlar geliştirerek öğrenimlerini daha ileri basamaklara taşıyabilmektedirler.
Okulumuzda bilişim teknolojileri eğitimi, bilgisayar destekli eğitim (BDE) ve bilişim teknolojileri dersleri olarak, yaş ve sınıflara göre planlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bilgisayar derslerinin tamamı projeksiyon yardımıyla yapılmaktadır.
Bilişim Teknolojileri çalışmaları;
Avrupa Koleji Okulları’nın bütün sınıfları multimedya donanımlı Smart-Net-Sınıf şeklindedir. Bütün
derslerimizde teknoloji araçları aktif olarak kullanılmaktadır. Okulumuzda tüm bilgisayarlar ortak ağ
üzerinden birbirlerine bağlıdır ve bütün çalışmalar bu ağ üzerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden,
Avrupa-Net sistemi ile tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilerimiz kendilerine ait hesaplarını kullanarak, okulla ilgili tüm bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. Okul yönetimi tüm yazışma ve takip
işlemlerini bilgisayar ortamında yürütmektedir.
UYGULAMALI DERSLER
Beden Eğitimi
Amacımız, öğrencilerimize, grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi, serbest zamanı doğru biçimde kullanmayı, kendine güven
duygusunu kazandırmayı, ani kararlara karşı çıkış yolu bulmayı, oyun yolu ile zihinsel dinlenmeyi, egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı, sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini,
temel sağlık kurallarını, zararlı alışkanlıklardan korunmayı öğretmektir. Bunun yanında öğrencilerimizin, psiko-motor becerilerini geliştirmek amacı ile, ısınma ve soğuma süreçlerinin önemini fark etmelerini, önemli kas gruplarını tanımalarını, duruş ve denge becerilerini geliştirmelerini, komutlara ve
basit ritimlere göre hareket edebilmelerini, aletli ve aletsiz olarak basit bir koreografi seriyi müzik
eşliğinde harekete uyarlayabilmelerini çeşitli şekillerde yürüme, koşma ve atlama yeteneği sergilemelerini sağlamaya çalışmaktayız. Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek için, temel oyun ilkelerini öğretiyor, oyun kurallarını kabul etmelerini ve kurallara bağlı kalmalarını, liderlik ve işbirliği ruhunun ayrı ayrı geliştirilmelerini, kazanmayı ve kaybetmeyi kabullenmelerini deneyimlemelerini hedeflemekteyiz.
Müzik
Amacımız, öğrencilerimizin temel müzik eğitimini güçlü bir şekilde almalarını, bir enstrüman çalmalarını ve temel estetik değerlerini kazanmalarını sağlamaktır.
9
Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak repertuar çalışması, müzik tarihi ve birlikte söyleme becerilerini geliştirerek çeşitli konserlerde yer almaktadırlar. Ayrıca orkestra çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin bilgi,
beceri, yetenek ve yaratıcılıklarının amatörlüğe giden yoldaki serüvenleri devam etmektedir.
Görsel Sanatlar
Amacımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirirken, kendilerini ifade etme özgürlüğünü kazanmalarını sağlamaktır. Görsel sanatlar dersleri, hayat damarlarında birini oluşturma yolunda, çağın gereksinimlerine uygun bir çağdaş sanat anlayışıyla temellenir.
Derslerimiz, görsel ve yorumsal sanat eğitimi alanıdır. Öğrencilerimiz kendilerini renk, doku, biçim ve
farklı objeler kullanarak ifade ederler. Bu noktadan yola çıkarak atölyelerimiz, öğrencilerimizin kendilerini rahat, huzurlu ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmaktadır.
Yapılan her bir çalışma etkinlik sonrası sergilenirken, her eğitim-öğretim yılı sonunda Yıl Sonu Sergisi
gerçekleştirilmekteyiz.
DESTEK BİRİMLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ
Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; çocuğun eğitim öğretim faaliyetlerinin
yanı sıra; sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip en yüksek düzeyde geliştirmesine
destek olmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; öğrencilerimizin çevresiyle uyum
içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir.
Okul açılmadan rehber öğretmenler, rehberlik servisi koordinatörü, okul müdürü, Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ile birlikte yapılan bir toplantıda sınıf paylaşımı yaparlar. Bu paylaşım doğrultusunda
çalışmalar planlanır.
Rehberlik servisi öğrenci yeni kayıt işlemlerinde ön kayıt alınması, mülakat ve sınav tarihlerinin belirlenmesi, mülakatların yapılmasında bizzat yer alır.
Rehberlik servisi hizmet içi eğitim çalışmalarının organizasyonu ve eğitimlerin verilmesinde görev alır.
Yıllık çalışma planı okul açılmadan önceki hafta MEB Rehberlik Servisi çerçeve programı ve okulun
hedefleri, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda hazırlanarak okul müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılarına, Özel Kalem’e iletilir. Aylık ve dönemlik çalışmalar rapor haline getirilerek okul müdürlükleri, Genel Müdür Yardımcılarına ve Özel Kalem’e verilir. Yıl sonu raporu okul
kapandıktan sonra okul müdürlükleri ve eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısına verilir. Sonra
ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.
MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre kurul toplantıları yapılır. Bu toplantılarda okulun rehberlik hizmetleri açıklanır. Okul müdürlüğü tarafından seçilen sınıf rehber öğretmenleri ve okul mü-
10
dürleri bu toplantıda bulunur. Toplantılar I. dönem başında ve II. Dönem başında olmak üzere yılda
en az iki kere gerçekleştirilir.
İhtiyaç duyulan sınıflara derslere girilerek çeşitli uygulamalar yapılır. Derse girilmek istenen sınıf için
okul müdürlüğüyle görüşülür. Derse girmek için onay alınır. Daha sonra hangi ders saatinde derse
girilmek isteniyorsa o öğretmene haber verilerek derse girilir.
Okula yeni kayıt olan öğrenciler için ilk gün dosyası hazırlanır. Velilerin doldurup getirmesi istenir.
Her öğrencinin rehberlik servisinde tanıma formları da dahil rehberlik çalışmalarının bulunduğu bir
dosyası vardır. Bu dosya öğrenci okuldan ayrılana kadar rehberlik servisinde bulunur. Sonrasında en
az 3 yıl okulda saklanır.
Rehberlik servisi öğrenciye yönelik sosyal etkinliklerin hazırlanması sürecinde yer alır.
Öğrencinin okul dışında profesyonel bir yardıma ihtiyacı olduğuna rehber öğretmen karar verdiğinde
bu düşüncesini okul müdürlüğüyle paylaşır. Daha sonra veli çağrılarak durum açıklanır. Veli öğrenciyi
uzmana götürüyorsa uzmanın telefon ve adresi alınarak irtibata geçilir.
Rehberlik servisi öğrencilere yönelik gerçekleştirmek istedikleri projeleri okul müdürlüklerine bildirirler. Bu projelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yönetim değerlendirme ve geliştirme toplantılarında görüş alış verişinde bulunarak karara bağlanır.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe yönlendirme çalışmaları yapılır. İlgi ve yeteneklerle bağlantılı meslekleri ortaya çıkarıcı testler uygulanır. Meslek tanıtım günleri düzenlenir.
Veli rehberlik servisinden randevu alarak görüşmeye gelir veya rehberlik servisi tarafından görüşmeye
çağrılırlar. Yapılan görüşmeler mutlaka Avrupa nete işlenir.
Velilere yönelik aile bültenleri her ay rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Bu bültenler veliye Avrupa
net üzerinden mail atılır ve web sitesinde yayınlanır.
Rehberlik Servisi velilere yönelik hazırlanan eğitim çalışmalarında yer alırlar.
Öğretmenlerin sınıf içi ve dışında karşılaştıkları problemlere yönelik destek çalışmaları yapılır.
Öğrencilerin okul tercih zamanlarında okulda bulunur ve tercihlerin yapılmasında yönlendirici olur.
Rehberlik Servisi çalışmalarını haftalık raporlar olarak hazırlar. Raporlar rehberlik servisi koordinatörü
tarafından kontrol edilir. Okul müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcılarına ve Özel Kalem’e iletilir.
Anaokulu rehberlik raporları ayrıca Anaokulu Koordinatörü’ne de iletilir.
Psikolojik Danışmanlarımızın Sorumlu Olduğu Sınıflar:
Şeyda ÖZTÜRK
(Psikolojik Dan. ve Reh. Bölüm Başkanı - 1. Kademe Avrupa Koleji)
11
Aygül YURTSEVER
(Özel Avrupa Lisesi)
EĞİTİM BİLİMLERİ BİRİMİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Amacımız, mevcut İlköğretim programında yer alan hedef davranışların öğrencilerimize kazandırılabilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektir. Eğitim Bilimleri Birimi;
a) Eğitim bilimleri alanındaki öğretim yöntemleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek derslerimizde
uygulanması yönünde çalışmalar yapar.
b) Sınıflarda yapılan çalışmaları destekleyici araç–gereç ve materyal hazırlar.
c) Eğitim öğretimi desteklemek ve takip etmek amacıyla ortak yazılı sınav uygulamaları yapılır.
d) Öğrencilerimizin genel başarı seviyesini ölçmek ve öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespit
etmek amacıyla yıl içerisinde farklı soru tiplerinden oluşan sınavlar uygular.
e) Sınav sonuçlarını değerlendirirken her bir öğrencimizin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit
eder.
f) Her bir öğrenci ile ilgili oluşturduğumuz öğrenme düzeyi bilgilerini ilgili ders öğretmenlerine ve
öğrencilerimizin velilerine bildirir.
g) Sınıflarımızda uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenme amaçlı olması ve bu yöntemlerin sınav yöntemleri ile uyum içerisinde olması için gerekli koordinasyonu sağlar. Gerçekleşen öğretim
yaşantıları ile öğrencilerin eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiğini değerlendirir.
h) Alternatif ölçme değerlendirme araçlarını hazırlar.
ı) Ulusal ve uluslararası sınavların organizasyonunu yapar.
i) Öğretmen performans sürecinde yer alır.
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMALARI
İnternet ve bilgisayarın, öğrencinin akademik başarısı üzerindeki olumlu etkisi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu bağlamda interneti ve bilgisayarı aktif kullanmayı, planlı ve programlı biçimde okul sistemimiz içinde almaktayız. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Öğrencilerin teknolojiden öğrenmeleri ve teknolojiyi öğrenmeleri planlanmaktadır.
Öğrencilerin soyut öğrenmelerini somutlaştırmak, kazanımların uygulanarak öğrenilmesi aşamasında teknolojinin eğitim içinde kullanılması sağlanır. Öğrenme nesneleri, dersin dikkat çekme,
işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında gerek sınıflardaki PC’ler ve akıllı tahtalarda, gerekse
okulumuzdaki teknoloji dersliğinde kullanılarak öğrenmenin kalıcı olması desteklenmektedir.
EĞİTİM LABORATUVARLARI
KÜTÜPHANE
12
Okul kütüphanemiz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Kütüphanemizde Almanca, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ansiklopedi, sözlük, atlas, sanat ve bilim kitapları, romanlar, şiir
kitapları bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca gazete ve dergilerin bulunduğu kütüphanemiz bilgisayar donanımlıdır. Kütüphanemizde CD arşivimiz de bulunmaktadır.





Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin tüm teneffüslerinde kullanımlarına açıktır.
Kütüphaneden süreli olarak kitap alınabilmektedir.
Kütüphane sorumlusuna kaydettirilmeyen hiçbir kitap kütüphanemizden dışarı çıkartılamaz.
Kütüphanemizden edinerek sorumluluğunu aldığı kitabı kaybeden okuyucularımız, aynı kitabı
satın alarak yerine koymak zorundadır.
Hiçbir okuyucumuz, kütüphanemizden başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına
ödünç veremez.
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Öğrencilerimiz tüm derslerinde ve proje çalışmalarında bilgisayar laboratuarından yararlanabilirler.
Bilgisayar laboratuarında çalışmalarını yapmak için her öğrencimize bir bilgisayar ayrılmıştır. Aşağıdaki
kurallara laboratuar kullanımında dikkat etmek gerekmektedir.
 Laboratuar çalışmaların sırasında doğabilecek her türlü aksaklıktan ders öğretmenimiz ya da bilişim teknolojileri öğretmenimiz sorumludur. Sorumlu öğretmenimiz öğrencimizin bilgisayarları kasti bozduğunu tespit ederse tamiri yaptırılır. Öğrencimizin velisine haber verilir.
 Laboratuarımızda internetten izinsiz program kopyalamak kesinlikle yapılamaz.
 Laboratuar uygulamaları sırasında çalışılmakta olan dersle ilgili olmayan programla ilgilenilemez,
ders dışı işlemler yapılamaz.
 Çalışma bittiğinde her öğrenci kullandığı bilgisayarı kapatmakla yükümlüdür.
FEN LABORATUVARI
Okulumuzda Fen Laboratuvarı, öğrencilerimizin kişisel çalışmalarını yürütebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Fen derslerimiz daima laboratuvar destekli yürütülmektedir. Isı, ışık, elektrik, mekanik konuları ile ilgili her türlü araç ve malzemenin bulunduğu laboratuvarımız, proje çalışmalarının yapılmasını sağlayacak donanıma sahiptir. Konuların ve deneylerin ihtiyaçlarına göre öğrencilerimiz, bütün
laboratuarlardan yararlanabilmektedirler.
Her sınıf düzeyinde Fen laboratuvarını kullanırız. Bu planlama Fen Bilgisi zümre başkanı tarafından
yapılır. Her hafta her düzeyin laboratuvarı kullanması esastır. Hazırlanan plan okul müdürlüğüne iletilir.
Fen Bilgisi dersi laboratuvarda işlenecekse ders öğretmeni öğrencileri sınıftan sırayla alır.
13
SPOR SALONLARIMIZ VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ
Okulumuzun açık ve kapalı spor salonlarından bütün öğrenci gruplarımız yararlanabilmektedir. Okul
takımlarımız çalışmalarını bu sahalarda yapmaktadırlar. İsteyen öğrencilerimiz okul idaresine haber
vererek hafta sonları ve okul saatleri sonrası spor salonundan yararlanabilmektedirler.
Beden eğitimi dersine giderken öğrenciler mutlaka yanlarında yedek eşya bulundururlar. Soyunma
salonları amacına uygun kullanılır. Terli hiçbir öğrenci üst değiştirme yapılmadan dışarı çıkarılmaz.
MÜZİK ATÖLYELERİMİZ VE DERS
Müzik atölyelerimizde piyano, org, gitar, Orff aletleri, keman v.b müzik aletleri bulunmaktadır. Derslerimiz sırasında öğretim programın yürütülmesi dışında da müzik dinletileri yapmaktayız. İsteyen
öğrencilerimizle ders dışı zamanlarda birebir müzik çalışmaları da yapılmaktadır. Koro ve orkestra
çalışmalarımız da yıl içinde devam etmektedir. Çalışmalarımız Müzik çalışmaları için özel olarak hazırlanmış atölyelerde sürdürülmektedir.
RESİM ATÖLYESİ VE DERS
Resim atölyesi yapılacak çalışmalara ve kullanılacak malzemelere göre düzenlenmiştir. Resim çalışmalarının yanın da seramik ve el sanatları çalışmaları da atölyemizde yapılmaktadır. Okulumuz bünyesinde resim atölyesine ek olarak seramik atölyesi de oluşturulmuştur.
HİZMET BİRİMLERİ
BÜRO HİZMETLERİ
Okulumuzun diğer kurumlarla yazışmaları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, MEB gibi) müdür yardımcımız koordinatörlüğünde büro elemanları tarafından düzenlenmektedir. Okul içi yazışmalar okul
müdürlükleri koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Okul müdürünün onayı olmadan hiçbir yazı okul
dışına gönderilemez.
SAĞLIK HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda sağlık servisimiz bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz rahatsızlandığında sağlık servisinde görev yapan hemşiremize başvurur. Hemşiremiz, öğrencimizin durumunu okul idaresine bildirir. Okul Müdürü ders veya sınıf öğretmenine öğrencimizin sağlık durumunu iletir.

Anında müdahale edilmesi gereken acil durumlarda öğrencimiz, hemşiremiz okul yöneticisi gözetiminde, hastaneye ulaştırılır. Velimiz mutlaka öğrencimizin sağlık durumu ile ilgili olarak bilgilendirilir. Velimize ulaşılamayan durumlarda, okulumuz tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.
14

Öğrencilerimizin okulda bulundukları süre içerisinde ilaç kullanmaları gerektiğinde, velilerimizin
ilacın ambalajına okunaklı bir şekilde öğrencimizin adını, soyadını, sınıfını, öğrencimizin ilacı alması gereken saati ve ilacın dozunu yazarak hazırladıkları ilaç kürünü öğrencimiz aracılığı ile sağlık
servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Her öğretim yılı başında öğrencilerimizin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla velilerimize
gönderilen Sağlık Servisi Öğrenci Bilgi Formu, okul hemşiresinde dosyalanmaktadır.

Öğrencilerimiz herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalandığında velilerimiz okul idaresini bu durumdan haberdar etmek durumundadır. Öğrencilerimizin sağlık raporlarının bitim tarihine kadar okula gelmemeleri hem öğrencimizin hem de diğer öğrencilerimizin sağlığı açısından önemlidir.

Öğrenci ders saati içinde rahatsızlanıyorsa öğretmen izniyle dışarı çıkar. Okul hemşiresi mutlaka
okul müdürüne durumu bildirir. Öğrenci derse okul idaresinin verdiği ders kabul kağıdıyla döner.
Ders bitiminde öğretmen öğrencinin revire gidip gitmediğini okul idaresine mutlaka sorar. Aksi bir
duruma mahal verilmez.

Öğrenciyle ilgili sağlık probleminde hemen okul idaresine bilgi verilir. Birlikte veli aranır.
YEMEK HİZMETLERİ
Avrupa Koleji’nde yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim
düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir.
Aylık yemek listeleri, diyetisyenler tarafından hazırlanıp okul yönetimi tarafından oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra listeler kesinleşmekte ve web sayfamızda yayımlanmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle özel menü hazırlanması
gereken öğrencilerimizin durumunun, okul idaresine velilerimiz tarafından bildirilmelidir. Okul idaresi
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Öğretmenlerimiz günlük zaman çizelgesine uygun olarak yemek ve beslenme saatlerinde öğrencileriyle birlikte yemek yerler. Öğrencilerin koşmadan yemekhaneye girmelerini, yemek süresince onlarındüzgün çatal-bıçak kullanmalarını, ağızda yemek varken konuşmamaları gibi alışkanlıklar edinmelerini
sağlarlar. Son öğrenciyle birlikte yemekhaneden çıkarlar. Kendileri dışarı yiyecek çıkarmadıkları gibi
öğrencilerin de yiyecekle dışarı çıkmalarını engellerler.
SERVİS HİZMETLERİ VE İŞLEYİŞ
Okul öğretmenlerimiz sabah okula gelirken uygun öğrenci servisleriyle gelebilirler. Akşam öğretmenlerimiz belli güzergâhlara bırakılır. Okul açılmadan okul müdürlükleri öğretmen adreslerini servis sorumlularına iletir. Gerekli düzenleme yapılır.
Birlikte sırayla servis alanına giderler. Tüm servisler okuldan ayrılana kadar öğretmenler okulu terk
edemezler. Okul bahçesinde bulunurlar.
15
Törenlerde sınıflar sırayla derse girerler. Cuma törenlerinde her sınıf anons sırasını bekler. Sınıflar
anons edildikçe servislerine hareket ederler.
TEMİZLİK HİZMETLERİ VE İŞLEYİŞ
Temizlik hizmeti Avrupa Koleji Okulları’nda Daisy Grup tarafından sağlanmaktadır. Genel sağlık açısından hijyen, çok önemli bir faktördür. Avrupa Koleji Okulları’nda hijyenin sağlanması için kullanılan
temizlik maddelerine ve yapılan temizlik çalışmalarının kalitesine çok önem verilmektedir.
 Gün sonunda zilin çalmasından 10 dakika önce tüm sınıflar, sınıf sorumlu öğretmeni gözetiminde
öğrenciler tarafından toplanır (sıraların üstü boş, yere düşenler toplanmış, kitaplar raflarında, kutular toplu ve kapakları kapalı olmalıdır). Sınıflar temizlik elemanlarının rahatça girip temizlik yapabileceği şekilde düzenli olarak bırakılır.
 Her ayın son Cuma günü son ders saatinde önceden bildirilerek tüm öğrencilerin dolaplarını kontrol ederek toplaması sağlanır. Sınıf sorumlu öğretmeni sınıfın kontrolünü yapar ve özel olarak temizlenmesini istediği yerleri liste yaparak okul idaresine iletir.
 Öğretmenler sınıflarının ya da okulun belli alanlarının uygun olarak temizlenmediğini düşündüğü
durumlarda konuyu e-mail yoluyla okul idaresine bildirir.
 Sınıf içinde kullanılan malzemelerin (fırça, boya, kap vb. gibi) temizliği sorumlu öğretmenleri tarafından yapılır.
 Ofisler de temizlik elemanlarının rahatça girip temizlik yapabileceği şekilde düzenli olarak bırakılır.
Ofislerde yenilen ve içilenlerin temizlenmesi öğretmenlerin kendi sorumluluğundadır.
GÜVENLİK HİZMETLERİ
 Güvenlik hizmeti Daisy Özel Güvenlik Şirketi tarafından sağlanmaktadır.
 Güvenlik elemanları, okulda bulunan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, gelen misafirlerimizin
can ve mal güvenliğini sağlamakla görevlidir.
 Okula yapılabilecek sabotaj, bombalama eylemi ya da oluşabilecek bir yangında binayı ve öğrencileri emniyet altına almakla yükümlüdür.
 Okul personeli dışında okula gelen herkes okul kapısında bir kimlik belgesi bırakmak ve görüşmek
istediği kişiyi bildirmek zorundadır.

Okulla bağlantısı olmayan kişiler okul içerisine alınmazlar.
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul aile birliği, okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler
arasındaki işbirliğini geliştirmek, okul aktivitelerinde aktif olarak yer almak, dilek ve
16
önerilerini iletmek üzere çalışmalar yapar. Okul aile birliğinin yapacağı her çalışma okul
müdürünün onayıyla gerçekleştirilir.
Yönetim kurulu birlik adına görev yapar; 5asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulda alınan
kararları okul yönetimiyle iş birliği yaparak bir plan dâhilinde yürütür.
Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki
öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Eğitim ve öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter
sayısı üçtür.
SINAV UYGULAMALARI
Uygulamalarda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;
a) Okulumuzdaki tüm öğrenmelerimizin;
 Amaç ve kazanımlara yönelik olması,
 Planlı olması,
 Tam öğrenmeyi gerçekleştirici düzeyde olması,
 Yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirici nitelikte olması,
 Eğitim teknolojisi ve öğretim stratejilerinden yüksek düzeyde yararlanılması,
 Uygulamalarını çoklu zekâ kuramını temel alarak gerçekleştirmesi,
 Yeniliklere açık, olumlu ve kendini gerçekleştirmesi amaçlanır.
b) Okulumuzda gerçekleştirilen sınavlarda amaç, her ders için belirlenmiş amaç ve kazanımların gerçekleşme düzeyini belirlemek ve öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini saptamaktır.
c) Sınavlardaki temel amaç, her öğrencinin neyi ne kadar öğrendiğini belirleyerek, öğrenme güçlüklerini ve öğretimin eksik yönlerini giderici önlemler almaktır.
d) İlköğretim programlarında belirlenmiş amaç ve kazanımlara göre yapılan yıllık planları çerçevesinde konuların işlenilmesi genel ilkedir ve zorunludur.
e) Öğrencilerimizin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri kazanımların da ölçülmesine ağırlık verilir.
f) Öğrencilerimizin ilgi, tutum ve kişilik tasarımı gibi psikolojik özelliklerinin belirlenmesi de önemlidir.
Öğrencilerimizin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarımı ölçekleri gibi
ölçme araçlarından yararlanılır.
g) Ölçme ve değerlendirmede sözlü yoklamalar, test uygulamaları (çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı v.b), az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, gözlemler, ha-
17
zırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler, performans görevleri, dereceli puanlama anahtarları,
kontrol listeleri v.b. yöntemlere başvurulur.
h) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile performans görevlerinden, proje ödevlerinden, portfolyo dosyalarından alınan notlar ve ders içi performansların
gözlemlenmesi esas alınarak tespit edilir.
i) Öğrencilerimizin ders, proje ödevleri, performans görevleri, uygulama, laboratuar çalışmaları ve
sınavlara katılmaları zorunludur.
j) Sınav, proje ve öğrencilerimizin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
ORTAK SINAVLAR
Yazılı Sınavlar: Öğrencinin öğrendiği belli bir ünite ve konuyu kapsayan, öğrencinin erişimini tespit
eden sınavlardır. Karneye not olarak geçen bu sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılmaktadır.
Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü, her öğretim yılı başında yıllık planlar hazırlandıktan sonra, yazılı sınav uygulamalarının tarihlerini zümrelerle birlikte belirler.

Tüm sınavlar önceden belirlenmiş tarihlerde yapılır. Görevlendirilen öğretmenler kendilerine
bildirilen gün ve saatlerde ilgili yerde bulunarak sınav güvenliğini sağlar ve sınav gözetmenliği görevlerini etkin olarak yerine getirirler.

Ortak sınavlarda derse giriş ve çıkışlar, SINAV HAFTASI ZAMAN ÇİZELGESİNE uyularak yapılır.

Sınav soruları ve yanıt anahtarı ilgili bölüm/ zümre başkanlığında, ortak sınav komisyonu tarafından her sınıf düzeyinde birlikte hazırlanır. Gözetmen öğretmene; sınav zarfını, ilgili dersin öğretmeni teslim eder, ve bitiminde de teslim alır. Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından uygulanan sınavlarda da gözetmene, sınav evrakını ölçme değerlendirme sorumlulukları teslim eder ve
sınav bitiminde teslim alırlar. Sınıflar arasında eşitliği sağlamak için sınav başlama ve bitiş saatlerine titizlikle dikkat edilir. Herhangi bir nedenle sınava geç başlayan sınıfın sınav süresi, (gerektiği
kadar) sınav koordinatörü tarafından uzatılır ve ilgili bölüm başkanına bilgi verilir. Gözetmen öğretmen sınavı başlatmadan önce sıra aralarını açtırır, tahtayı temizler, sıra üstlerini ve içlerini
kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar. Öğrencilerin isim ve soyadlarını yazmaları hatırlatılır
ve sınava katılmayanlar sınav zarfının üzerine yazılır. Öğrencilerin, sınav süresince kalem, silgi vb.
alıp vermelerine izin verilmez. Sınav bitiminde ise, arkadan öne geçirilmek sureti ile sınav kâğıtlarının, çabuk ve kontrol altında toplanması sağlanır ve sayılarak zarfa konulur. Öğrencilerin, sınav
bitmeden sınav salonunu terk etmelerine izin verilmez. Sınav esnasında sınıf kapıları açık tutulur
ve sınav koordinatörü, gerekli kontrolleri yapmak üzere sınıfları dolaşır. Sınav süresince öğrencilerin soru sormasına izin verilmez. Gözetmen öğretmenler, sınav koordinatörü ve sınavı yapılan
dersin bölüm başkanının direktiflerine göre hareket eder.
18

Gözetmen öncelikle sınav güvenliğini sağlamaktan sorumludur ve sınav süresince oturmaz, bir
şey okumaz, başka işlerle uğraşmaz.

Okul müdürü, sınava girmeyen öğrenci formunu doldurarak bir kopyasını sınav evrakı ile birlikte
sınav koordinatörüne teslim eder.

Raporları veya izinleri onaylanan öğrencilerin mazeret sınavları belirlenen tarihte toplu olarak ve
farklı sorularla yapılır.
Kazanım Tarama Testleri (KTT): Üniteler konulardan oluşur. Konuların belirlenmesinde ise kazanımlar ön plandadır. Ünitenin işlenmesi sürecinde öğrencinin öğrenme eksiklerinin, yanlışlarının saptanması ve öğrenciye zamanında geri bildirim verilmesi önemlidir. Öğrenciye derste ayrılan zamanlarda,
etütlerde ve istasyon çalışmalarında bu eksik ya da yanlış öğrenmelerinin tamamlama, düzeltme
imkânı verilir. Gerekli durumlarda ödevlerle de bu çalışıma devam eder. Öğrenmede zamanında verilen geri bildirimler, öğrencinin öğrenme sürecindeki rehberleridir. Bu bağlamda KTT’ler öğrenmeyi
açıklayan ipuçlarıdır.
Deneme Sınavları (DS): Birden fazla dersi kapsayarak derslere göre alt testlerden oluşan bir sınav
bataryasıdır. Öğrencinin zamanı doğru kullanma gibi becerilerinin de geliştiği bu sınavlar, sınavın yapıldığı zamana kadar öğrenmeleri kapsar. Bazı sorular öğrencilerin daha önceki öğrenmelerini kullanarak henüz işlemediği konulardaki soruları çözmesini de içerebilir. Öğrenciye öğrenmedeki genel
durumu hakkında dönütler veren bu sınavların ulusal merkezi sınavlara hazırlık amacı da bulunmaktadır.
SINAVLARININ UYGULANIŞI

Sınavlar planlanan sınav saatindeki görevli gözetmen öğretmenlerimiz tarafından Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümünün yönetiminde uygulanır.

Sınav kâğıtlarının okunması, sonuçların öğrencilerimize ve ilgili birimlere iletilmesi Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümü tarafından yapılır.
PUAN, NOTLA DEĞERLENDİRME
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapılır.
Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puanlar beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir:
19
PUAN
NOT
85-100
5
Pekiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
50-54
2
Geçer
0-49
1
Başarısız
Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem
notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.
9, 10, 11, ve 12 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla
olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve
etkinliklere katılım puanı verilir.
Sınavlar;
a) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Derslerin özelliğine göre;

Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve
benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen
konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.
b) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır.
Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
c) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir
20
sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.
d) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli dersler
ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.
e) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının
hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.
Sınavlara Katılmayanlar: Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında
teslim edemeyen öğrencimizin durumu velisine bildirilir. Velimiz, öğrencimizin özrünü en geç beş gün
içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu öğrencilerimiz, ders öğretmeninin tespit
edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders
işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrencilerimiz, ödev veya projelerini öğretmenimizin vereceği süre içinde teslim ederler.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler: Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden
Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrencilerimiz, sağlık kurulundan rapor almak zorundadırlar. Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak
Beden Eğitimi derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanmış olmalıdır.
Bu gibi öğrencilerimiz, rapor süresince Beden Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli
yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.
PERFORMANS GÖREVLERİ
Tüm derslerden dönemde en az bir (1) kez verilmektedir. Performans görevleri; sınıf içerisinde
yapılan bir uygulamadır ve daha önce işlenmiş bir konuyla ilgili olarak öğrencilerin öğrendiklerini bir
performans olarak gözlemlenebilmesini amaçlar. Öğrencilerimiz, ortaya koyacakları performansta
hangi ölçütlere göre değerlendirileceklerini önceden bilirler. Bu, “Performans Görev” planı vasıtasıyla
yapılır. Performans görevleri, mutlaka evde bir ön hazırlık veya ön bir araştırma yapılması gereken
değerlendirmeler değildir. Daha önce işlenmiş bir konuyu öğrencinin ne derece kavrayıp, kendine
özgü yeni durumlara ne kadar uygulayabildiğini gözlemeye yönelik kısa, bir veya iki derslik bir
etkinliktir. Buradan da her performans görevi sonucunda ortaya çıkacak öğrenci ürünün kendine has,
özgün bir ürün olması gerektiği sonucuna varılabilir.
PROJE ÖDEVLERİ
Performans görevlerine benzer ancak daha uzun sürede gerçekleştirilen ve istekli öğrencilerle yapılan
değerlendirme etkinlikleridir. Bu tür ödevler eski “Dönem ödevlerine” de benzetilebilir ancak yine
performans görevlerinde olduğu gibi öğrencilerimizden beklenenler önceden kendilerine açıklanır.
Bu, “Proje Ödev” planı ile yapılır. Proje ödevleri, yalnızca proje konusu seçen öğrencilerimizle yapılır.
21
Öğrencimiz, her yıl için en az bir tane ödev konusu seçer. Bunu da en az bir ders için yapar. Öğrencimiz, seçtiği proje konusuyla ilgili olarak ders öğretmeni ile görüşür. Nasıl bir çalışma yapmak istediğini
tartışır. Öğretmenlerimizin bu süreçte yapacağı şey, öğrencilerimize rehberlik etmek ve çalışmalarını
zamanında ve proje planına göre yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Proje sonunda her öğrencimiz,
seçtiği konu ile ilgili farklı konuları araştırmış ve farklı sonuçlara ulaşmış olabilir. Önemli olan, öğrencimizin seçtiği konu başlığı altında bir sorunu tanımlaması ve bu sorunu çözmek için çözümler üretmesi ve bunu yaparken ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaşmasıdır.
Proje sürecinin başında öğretmenlerimiz, proje ödev konularını öğrencilerimize duyururlar.
Branşlarıyla ilgili proje konusu seçmiş olan öğrencilerimizle, proje çalışmalarını nasıl yapacakları
konusunda belirli aralıklarla görüşmeler yapar ve süreci takip ederler. Proje sonunda hangi ölçütlere
göre değerlendirileceklerini onlara süreç başında belirtirler.
ÖDEV YAKLAŞIMI
Avrupa Koleji Okulları’nda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak ödev verilir.


















Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır.
Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir.
Ev ödevleri öğrencilerimizi yaratıcı sorun çözmeye yöneltir.
Öğrencilerimizin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir.
Öğrenilenleri pekiştirir ve zenginleştirir.
Öğrencilerimizin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesini sağlar.
Öğrencilerimizde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlar.
Sorumluluk bilincini arttırır.
Öğrencilerimizin bireysel gelişim ve olgunlaşma düzeyleri göz önünde bulundurulur.
Öğrencilerimizin kendilerinden bir şeyler katabilecekleri niteliktedir.
Öğrencilerimizin ödevleri değerlendirilirken, birbirleriyle kıyaslanmaz, kendi gelişim çizgileri göz
önünde bulundurulur.
Ödevler, bazı kitaplardan fotokopi çekilip, hazır test soruları olarak verilmez. Ödevlerin özgün ve
ilgi çekici olmasına dikkat edilir.
Bazı çalışmalar, Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Servisince hazırlanır. Bu çalışmalar
ders öğretmenlerimizce uygulanır.
Ödevlerin, temiz, düzenli, okunaklı ve belirli bir format içinde verilmesine özen gösterilir. Her
çalışma, Avrupa Koleji İlköğretim Okulu’nu temsil eder.
Öğrencilerimizin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir.
Ödevler, mutlaka kontrol edilir, eksikler tamamlanır, olumlu mesajlar verilir.
Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir.
Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okulumuz rehberlik ve
psikolojik danışmanlık servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencimizin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, velimizin kontrolü ve işbirliği istenir.
22
OKULA DEVAM- DEVAMSIZLIK VE İZİNLERİN
DÜZENLENMESİ
ÖĞRENCİ İZİNLERİ

Özel Avrupa Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimiz, çok önemli bir neden olmadıkça okula düzenli
devam etmek zorundadırlar.

Okula gelmeyen öğrencimiz, velisi tarafından kaleme alınmış gerekçelerini belirten dilekçesini
okul yönetimine getirir.

Üç gün üst üste devamsızlık durumunda ise, sağlık raporu getirilmesi zorunludur.

Tüm öğrencilerimizin, milli bayram kutlamalarına ve törenlere katılımına özen göstermeleri
ve velilerimizin de bu sorumluluğu desteklemeleri beklenir.

Hiçbir öğrencimiz okuldan izinsiz ayrılamaz. Öğrencilerimizin özrü nedeniyle okuldan erken
ayrılması gereken durumlarda, öğrenci velimiz okul yönetiminden alacağı izin belgesiyle öğrencimizi okul dışına çıkarabilir.

Öğrencilerimiz, velisi dışında hiç kimseye teslim edilemez. Acil durumlarda velinin imzalı dilekçesi ile öğrencimiz velisi dışında biri tarafından alınabilir. Telefonla alınacak izinler kabul
edilmez.

Okul yönetimince hazırlanan öğrencimizin ulaşımının sağlandığı servis numarasının belirtildiği
izin belgesi, okul güvenlik sorumlusuna velimiz tarafından teslim edilir.
DEVAMIN İZLENMESİ
Öğrencilerin devamsızlıkları, okul yönetimince sürekli takip edilir. Veli aynı gün içerisinde bilgilendirilir.
Günlük yoklama yapıldıktan sonra ilgili müdür yardımcısı yoklama kağıtlarını toplar. Gelmeyen öğrenci listesine işler. Veli aranır. Gelmeme nedeni de bu forma işlenir.
Özel Avrupa Anadolu Lisesi’nde okula devam devamsızlık ve izinlerin düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre düzenlenir.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne Göre;
23
Geç Gelme
MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme
MADDE 36(1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26’ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri
ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul sistemine
işlenir.
b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde
derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri
eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli
mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem
puanı almış olmaları gerekir.
(4) Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın
her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim
etmesi istenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.
(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne
olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan
öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla
ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
24
(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.
(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu
hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi
programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
OKULA GEÇ GELEN ÖĞRENCİLER

Okula geç gelen öğrencilerimiz, ancak okul yönetiminden aldığı bir belge ile derse girebilir. Geç
gelme nedeni okul servisinden kaynaklanıyorsa öğrenci derse kabul edilir, servis yetkilisi uyarılır.

Üst üste üç kez geç gelen öğrenci, ilgili okul müdürü tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen geç
gelmeler devam ediyorsa, velimize uyarı mektubu gönderilir.
DERSE GEÇ GELME
Derslerin düzeninin aksamaması, tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim programlarından en verimli
şekilde yararlanmaları, öğrencilerimizin ders saatlerine uyması ile mümkündür.
Okulda olduğu halde derse geç gelen öğrencilerimiz, geç kalma nedenini okul idaresine açıklamak
zorundadır. Derse kabul belgesi almadan, derse giremez.
 Hiçbir öğrencimiz, okulda olduğu halde derse girmemezlik edemez. Özel görevi ya da çalışması
olan öğrencilerimiz, okul yönetiminin düzenlediği yazılı izin belgesini alıp, ilgili öğretmenlerimize
ulaştırmakla yükümlüdürler.
 Öğrencilerimiz, çalışması ya da görüşmesi süresince ilgili öğretmenimizin sorumluluğu altındadır.
Çok acil durumlar dışında öğrenciye okul saatinde izin verilmez.
 Ders başladıktan 2 dakika sonrası itibarıyla öğrenci derse geç geldiğinde kabul edilmez. Ancak haklı
bir mazereti varsa müdür yardımcısından alacağı derse kabul kâğıdıyla derse girebilir. Öğretmen
derse girdiğinde yoklama yapıp daha önce derste olup kendi dersinde olmayan öğrenci varsa ve
ders defteri içinde izin kâğıdı yoksa hemen durumu okul idaresine bildirir.
25
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Öğrencilerimizin okul yönetiminde katılımcı olmaları ve söz hakkı almaları için kurulmuştur. Buna göre
demokratik olarak seçilen bir grup öğrencimiz tüm sınıflardan gelecek beklenti ve istekleri gerçekleştirmek için yıl boyunca çalışmalarını yürütürler.
Okul Öğrenci Meclisi’nin Amaçları:

Öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak

Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak

Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Öğrencilerimizin sorunlarını saptamak ve bu sorunların çözümüne katkıda bulmak,
Okul Öğrenci Meclisi’nin Oluşma Süreci
I. AŞAMA: Sınıf Temsilcileri Seçimi
Her sınıf kendi içinde sınıf öğretmeni gözetiminde yapılacak olan sınıf temsilcileri seçimiyle kendi sınıf
temsilcisini belirler.
Disiplin cezası alan veya cezası okul disiplin kurulu kararı ile silinmemiş öğrencilerimiz aday olamaz.
II. AŞAMA: Tanıtım Serbestliği
Sınıf temsilcileri toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıda öğrencilerimiz Okul Öğrenci Meclisi’nin oluşum ve işleyiş süreci hakkında bilgilendirilirler. Tanıtım yapmak isteyen adayların, okulun huzurunu
bozmamak şartıyla düzenleyeceği programa göre tanıtım yapmasına izin verilir. Tanıtım, oy kullanma
gününden 5 gün öncesinin sabahında başlar ve oy kullanma gününden önceki gün saat 17.00’de sona
erer. Adaylar el ilanı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler, ancak oy verme gününden 1 gün
önce saat 15.00’den sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır.
III. AŞAMA: Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görev Süresi
Başkanlık divanı, ekim ayı içinde yapılır. Her öğretim yılı içinde bir başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık Divanına seçilenler yenisi seçilene kadar görevini yürütürler.
Başkanlık Divanı; bir başkan, iki başkan vekili ile en az iki, en fazla dört kâtip üyeden oluşur. Başkanlık
divanı seçiminde her başkan adayı adaylığını diğer divan üyesi adayları ile birlikte liste halinde toplantının açılmasından itibaren seçim aşamasına gelinip listelerin verilmesi süresinin dolduğunun ilan
edileceği zamana kadar başkanlığa bildirir. Bir listede herhangi bir görevle ilgili olarak adına yer verilen kimse, diğer bir aday listesinde yer alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday listeleri okunur.
Seçim, okunan bu listeler üzerinden gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Üyeler yalnızca bir liste için oy
kullanabilir. Her liste için listede ismi bulunan bir üyeye listesini tanıtmak üzere beş dakika süreyle söz
verilir. Bu süre geçici başkanlık divanının kararıyla bütün adaylar için eşit olmak şartıyla on beş daki-
26
kaya kadar çıkartılabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler Başkanlık Divanına seçilmiş sayılır. Oyların
eşit olması durumunda kura çekilir.
IV. AŞAMA: Okul Seçim Kurulu
Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen
iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
V. AŞAMA: Sandık Kurulunun Oluşumu
Sandık Kurulu veya kurulları, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmenin rehberliğinde
öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen 3 asıl, 3 yedek öğrenciden oluşur. Bu öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür.
VI. AŞAMA: Oy Kullanma Süreci
 Okuldaki tüm öğrencilerimiz oy kullanma hakkına sahiptirler.

Oyların sayımı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi koordinatörlüğünde sandık kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Kapalı oy kullanma yeri; gözetlenmeyecek ve seçmenin oyunu rahatlıkla kullanabileceği şekil ve
nitelikte olmalıdır. Aday listeleri kapalı oy kullanma yerinde asılı durur.

Sandık Kurulu Başkanı, oy kullanma işlemine başlanmadan önce, sandığın boş olduğunu hazır
bulunan üyelerin önlerinde tespit ederek sandığı kapatır, mühürler ve üyelerle birlikte yaptığı işlemleri tutanağa geçirir.

Oy kullanma işlemi 09.00’dan 15.00’e kadar olan zaman dilimi içerisinde yapılır.

Yapılan seçimde oyların en fazlasını alan aday, şube temsilcisi olarak okul öğrenci meclisi üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşit olması durumunda, seçim kurulu tarafından kura çekimi yapılır.
Okul Öğrenci Meclisi iki ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılara çağrılır.
Okul Öğrenci Meclisi’ne katılım neler kazandırır?
 Sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı olur.

Ekip içinde çalışma, belli bir grubu temsil edebilme yeteneğini ve biz bilincini geliştirir.

Sorun çözme becerisini artırır.

Okul kültürünün gelişimine yardımcı olur.

Öğrencinin okul işleyişine aktif katılımına katkı sağlar.
27
OKUL KIYAFETLERİ
Kız Öğrencilerimiz
Siyah şort etek, Gömlek, Siyah süveter, Siyah Hırka, Siyah Polar, Siyah ve beyaz T-shirt, Eşofman Takımı, Uzun kollu Lacoste, Kısa kollu Lacoste.
Erkek Öğrencilerimiz
Siyah Kargo Cep Pantolon, Bermuda Şort, Gömlek, Siyah süveter, Siyah Hırka, Siyah Polar, Siyah ve
beyaz T-shirt, Eşofman Takımı, Uzun kollu Lacoste, Kısa kollu Lacoste.
Okul forma ve eşofmanları her yıl okul bünyesinde satışa sunulur.
GEZİ ÇALIŞMALARI
Okul gezileri öğrencilerimizde, etrafında olup bitenleri, eşya ve olayları; gözleme, inceleme ve anlama
merakı çok fazladır. Bu merakı desteklemek, öğrencilerimizi yaşadığı çevreye karşı duyarlı hale getirmek ve sınıf içinde verilen eğitimi zenginleştirmek amacıyla;

Üretim merkezlerine,

Sanatsal ve tarihi mekânlara,

Sosyal gruplara,

Sağlık birimlerine ve birçok kuruma geziler düzenlenir.

Eğitim öğretim etkinliklerinin en önemlisi olan gözlem ve inceleme gezileri, öğretim yılı içinde
ders programları çerçevesinde planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Gezilerin, yaşayarak öğrenmenin ve öğrenilenleri yaşama geçirmenin en etkin tekniği olduğu
inancıyla, okul yönetimi ve öğretmenlerimiz, ders konularını pekiştirmek ve toplu yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla, gezileri yıllık planlarına alır ve uygularlar.

Öğretim yılı başında planlanan geziler için velilerimizden toplu izin belgesi alınır. Bu belge tüm
öğretim yılı içinde gerçekleştirilecek geziler için geçerlidir.
 Gezinin gerçekleştirileceği günden bir hafta önce velilerimize haber verilir. Herhangi bir problemden dolayı öğrencisinin geziye katılmasını istemeyen velilerimiz, bunu bir dilekçeyle okul idaresi
bildirir.
 Düzenlenecek geziler sene başında planlanır ve yıllık çalışma programına işlenir. İl dışlı gezilerde
bir ay il içi gezilerde on beş gün öncesinden gezinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği okul idaresine
yazılı olarak bildirilir. Gerçekleşmeyecekse nedeni, gerçekleşecekse organizasyon detaylı olarak
bildirilir. Gerekli düzenlemenin yapılması sağlanır.
28
 Gezi detayları okul idaresine geldikten sonra servis bürosu okul müdürü tarafından bilgilendirilir.
Tüm Gezilerde Öğrencilerimiz;















Okul ve öğrenci kimliğinin sorumluluğunu duyar, ölçülü davranır.
Gruptan ayrılmaz ve grup bütünlüğünü bozucu davranışlardan kaçınır.
Düzenlenen gezi programına uyar.
Konaklama yerlerinin kurallarına uyar.
Gereksinmeleri ve sorunları için öğretmeninden yardım ister.
Düzenlenen gezilerde bu davranış ilkelerine uyum sağlayamayan, uyarıları dikkate
almayan öğrencilerimizin, daha sonra yapılacak gezilere katılımları okul yönetimince
değerlendirilir.
Gezilere katılan öğrencilerimiz, bulundukları yerdeki okulumuzun temsilcileridir. Öğrencilerimiz, okul kurallarına uymak, davranış ve görüntü olarak uygun standartlarda
olmak, çevre ve diğer insanların huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
İl içine yapılacak gezilerin toplu izinleri öğretim yılı başında velilerimizden alınır.
Gerekli hallerde gezi için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gerekli izinler alınır.
Her gezi öncesi velilerimizi bilgilendirici bir yazı okul yönetimi tarafından hazırlanarak
velilerimize gönderilir.
Okul, gidilecek gezi hakkında özel kurallar koyabilir.
Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz her öğrencimizin izin belgesini yanına alır.
Gezi şehir dışına konaklamalı olarak yapılıyorsa; gezi öncesi genel bütçe, otel rezervasyonu, oda yerleşim planları ve öğrenci gruplanmaları okul yönetimi tarafından yapılır.
Özel durumu olan öğrencilerimiz için (İlaç alması gereken, bazı ilaçlara alerjisi olan
v.b.) öğrenci velileri, sorumlu öğretmenimize ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmak
zorundadır.
Öğretmenlerimiz, araçların ya da kalınacak yerlerin telefon numaralarını gezi öncesinde okul idaresine ve velilerimize verir.
Varış;
 Öğrencilerimiz odalarına yerleşmeden önce öğretmenlerimiz, odaların durumunu görmek için
odaları kontrol ederler.

Öğretmenlerimizin konaklayacağı odalar öğrencilerimizin odalarıyla aynı kattadır.

Öğrencilerimiz konaklama yerine varıp odalarına yerleştirdikten sonra velilerini arayabilirler.
Disiplin;
 Gezide sorun çıkaran, kuralları bozan öğrencilerimiz kulüp çalışmasından bir hafta süreyle mahrum bırakılırlar. Gerekirse daha büyük yaptırımlara maruz kalabilirler.
 Eğer öğrencilerimiz okulun kurallarını bozar, gezinin amacına uygun hareket etmezse daha sonra
düzenlenecek gezilere katılamazlar.
29
KAYIP EŞYA
Öğrencilerimizin, özel eşyalarını ve ders araçlarını korumaları, sorumluluk bilincinin gelişmesi için
önemlidir.
 Bulunan eşyalar, okul idaresine teslim edilir. Bu eşyalar okulda saklanır.
 Kayıp eşyası olan öğrencilerimiz, okul idaresine başvururlar.

Kayıp eşyalar, öğretim yılı sonuna kadar kadar saklanır. Sahibi bulunmayan eşyalar öğretim yılı
sonunda ihtiyacı olan okullara gönderilir.
OKULA GETİRİLMESİ SAKINCALI EŞYALAR
Avrupa Koleji Okulları’nda korunması ve kullanılması sorun yaratan bazı eşya ve maddelerin okula
getirilmesi ve kullanılması istenilmemektedir.
Okula getirilmesi istenilmeyen madde ve eşyalar her öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimize duyurulur. Gerçekleştirilen veli toplantısında velilerimize bu konuda bilgi verilir.

Okul yönetimi ve velilerimizin bu konuda duyarlı denetimi, tüm öğrencilerimizin istenmedik
kazalara karşı korunması için etkin bir önlem olacaktır.

Öğrencilerimiz kullanırken, istenmeden hem kendilerine hem başkalarına zarar verecek; maket bıçağı, çakı, sivri uçlu makas gibi aletleri, hangi nedenle olursa olsun okula getiremezler.

Ders ve etkinlikler sırasında ihtiyaç duyulan bu tür aletler, öğretmenlerimiz gözetiminde ilgili
atölye ve dersliklerde kullanılır.

Ders, ödev ya da seminer materyali olarak getirilen, CD, USB Bellek gibi araçlar ilgili öğretmenlerimize teslim edilir. Kullanıldıktan sonra öğrencilerimiz evlerine geri götürür. Bu tür materyaller hiçbir gerekçeyle okulda ya da öğrencilerimizin kişisel dolaplarında bulundurulmaz.

Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde, cinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınları okumaları, resim, CD, USB Bellek vb. materyalleri kullanmaları ve okula getirmeleri sakıncalıdır.

Okula cep telefonu getirmesi zorunlu olan öğrencilerin velileri bunu okul yönetimine yazılı
olarak bildirir. Getirilen telefon müdür yardımcısına teslim edilir. Yasak olduğu halde okula
cep telefonu getirildiyse okul müdürü telefonu alır ve hafta sonuna kadar vermez.
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
Öğrenci Hakları
Tüm öğrencilerimiz;
 Düşüncelerini özgürce ifade edebilme,
 Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma,
 Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
30







Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini
ilgililerle tartışabilme,
Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
Okulun işleyişi, kuralları alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer
konularda danışmanlık alma,
Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma,
Okul yönetiminde temsil etme ve edilme hakkına sahiptir.
Öğrenci Sorumlulukları
Tüm öğrencilerimiz;







Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme,
Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini
karşılama,
Sınıfça belirlenen kurallara uyma,
Okul kurallarına uyma,
Hiç bir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama,
Ders dışı etkinliklere katılmak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma,
Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarla) katkıda bulunma sorumluluğundadır.
VELİ HAK VE SORUMLULUKLARI
Veli Hakları
Tüm Velilerimiz;





Çocuğunun eğitimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilme
Adil ve saygılı davranışlarla karşılanma
Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulması
Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilme
Okul yönetimine katılma

Çocuğunun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilme hakkına sahiptir.
Velinin Sorumlulukları




Çocuğun her gün okula zamanında öğrenmeye hazır, okulun kılık kıyafetine uygun bir biçimde
gitmesine yardımcı olunması
Okulun duyuru ve yayınlarının takip edilmesi
Hastalık nedeniyle evde kaldığı günler için rapor getirilmesi
Herhangi bir özel durumda çocuk okula gelmeyecekse okul idaresini bilgilendirmesi
31












Çocuk çıkışta servis kullanmayacaksa veli veya bir yetkili aracılığıyla 20 dakika içinde okuldan
alınmasının sağlanması
Çocuk ders bitiminden önce alınacaksa okul idaresinden izniyle alınması
Çocuğun okul törenlerine düzenli olarak katılmasının ve sonuna kadar törende kalmasının sağlanması
Çocuğun okulun eşyalarına malına vb verebileceği her türlü zararda okulla birlikte hareket edilmesi
Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her türlü anket ve formu doldurup zamanında
geri gönderilmesi
Çocuğun ders başarısını ve ödevlerini takip ederek gerektiğinde destek olunması ve bu konuda
okulla birlikte hareket edilmesi
Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için TV seyretme, bilgisayar ve oyun oynama
saatlerinin düzenlenmesine yardımcı olunması
Çocuğun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edilmesi
Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar verilmesi
Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulun zamanında bilgilendirilmesi
Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin verilmemesi
Okulun düzenleyeceği eğitim çalışmalarına velilerin katılım göstermesi.
OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI
Okulun Hakları



Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak
Toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
Okulun Sorumlulukları












Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanımı sağlamak
Okulda olumlu bir kültür yaratmak
Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayırım yapmamak
Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak
Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini idare edebilecekleri fırsatlar
yaratmak
Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak
Öğrenciler için iyi bir model olmak
Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek
Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak
Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek
Okul-toplum ilişkisini geliştirmek
Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek
32






Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek
Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek
Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek
Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle
paylaşmak ve gizliliğini sağlamak
Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak
Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Avrupa Koleji Okulları’nda;
 Kütüphane, fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, matematik laboratuarı, spor salonu, müzik ve
resim derslikleri, yemekhane, konferans salonu ve tuvaletler ortak kullanım alanlarıdır. Bunlar öğrencilerimizin toplu yaşam becerilerini geliştirecek alanlardır.
 Bu alanların kullanımı öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından planlanır.
 Öğrencilerimizin bu ortamlarda, birbirlerine saygılı, hoşgörülü, uygar bireylere yaraşır davranışlar
göstermeleri beklenir.
 Okulumuz, öğrencilerimizi öz disiplini gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yaşama hazırlamayı hedeflemiştir. Ancak gelişim sürecinde, öğrencilerimizin çevreye zarar verebilecekleri durumlar da ortaya çıkmaktadır.
 Bu süreçte, sorumluluğu öğrencilerimizin alması beklenir. Böyle bir durum ortaya çıktığında, öğrencilerimiz okul idaresi tarafından uyarılır. Gerekli durumlarda velilerimiz haberdar edilir.
OKUL YAŞAMINDAKİ KURALLAR
Hayatın her aşamasında olduğu gibi okulda da bazı kurallar vardır ve öğrencilerimizin bu kurallara
uymaları beklenir.
 Öğrencilerimiz, okul idaresine, öğretmenlerine, diğer öğrencilerimize ve tüm okul personeline
karşı saygılı davranmalıdır.
 Okulunun ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermemelidir.
 Dersliklerin temizlik ve düzeninden o sınıfı kullanan öğrencilerimiz sorumludur.



Okula yüklü para ve değerli eşyalar getirilmemelidir.
Öğrencilerimiz bakımlı ve temiz görünmelidirler.
Öğrencilerimiz eğitimle ilgisi olmayan kitap, dergi v.b. yayınları okula getirmemelidirler.
SINIF KURALLARIMIZ


Derse zamanında girmeliyiz.
Ders araç – gereçlerini hazırlayıp, oturarak öğretmenimizi beklemeliyiz.
33













Öğretmenimiz sınıfa girdiğinde onu selamlamalıyız.
Sınıfta başkası konuştuğunda dinlemeliyiz.
Arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı duymalıyız.
Sınıfta yerimizden kalkmak için öğretmenimizden izin almalıyız.
Sınıftan çıkmak gerektiğinde öğretmenimizden izin almalıyız.
Arkadaşımızın eşyasını kullanmak için izin istemeliyiz.
Sınıfa girerken kapıyı çalıp, geç kalma nedenimizi açıklayarak özür dilemeliyiz.
Sınıfta sadece izin verildiği zaman yiyecek yemeliyiz.
Okul dolaplarımızın temizliğini ve düzenini sağlamalıyız.
Okul eşyalarını (sıra, sandalye, tahta, dolap) özenle kullanmalıyız.
Sınıfı boşaltırken temizliğine dikkat etmeliyiz.
Sahibini bilmediğimiz eşyaları öğretmenimize teslim etmeliyiz.
Sınıf içinde hareket ederken kendimizin ve başkalarının güvenliğini dikkate almalıyız.
TENEFFÜS KURALLARI






Sınıftan yavaşça ve koşmadan çıkmalıyız.
Koridorda ve bahçede hareket ederken kendimizin ve başkalarının güvenliğine dikkat etmeliyiz.
Merdivenden inip çıkarken sağ tarafı kullanmalıyız.
Koridorda yürürken sağ tarafı kullanmalıyız.
Öğlen teneffüsünde, ders işlemeye devam eden sınıflara ses gitmesini engellemek için, kendi
koridorumuzu sessizce kullanmalıyız.
Uzun süreli teneffüslerde gerekli eşyamızı yanımıza alarak bahçeye çıkmalıyız.
YEMEKHANE KURALLARI







Yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız.
Yemekhaneye öğretmenimizle birlikte inmeliyiz.
Yemekhanede sınıfımız için ayrılan yere oturmalıyız.
Yemek yerken konuşmamalıyız.
Alçak sesle sohbet etmeliyiz.
Yemek masasındaki çatal, bıçak, sürahi vb. araçları amacına uygun kullanmalıyız.
Yemek masasının bizden sonra da kullanılacağını hatırlamalıyız.
LABORATUVAR KURALLARI


Zamanında laboratuvarda olmalıyız.
Laboratuvarı öğretmenimizin gözetiminde kullanmalıyız.
34



Kendimiz ve çevremizin güvenliğini düşünerek öğretmenimizin yönergeleri doğrultusunda davranmalıyız.
Laboratuvarda araç–gereç ve malzemeleri kuralları doğrultusunda kullanmalıyız.
Laboratuvarın temizliğine özen göstermeliyiz.
MÜZİK ODASI KURALLARI





Zamanında müzik odasında olmalıyız.
Ders için gerekli kitap ve araçları yanımızda getirmeliyiz.
Odadaki müzik araçlarını öğretmenimizin yönergesi doğrultusunda kullanmalıyız.
Müzik odasının temizliğine özen göstermeliyiz.
Müzik odasından ayrılırken düzenine dikkat etmeliyiz.
RESİM ATÖLYESİ KURALLARI





Zamanında resim atölyesinde olmalıyız.
Resim dersi için gerekli malzemeleri her zaman yanımızda bulundurmalıyız.
Derslikten çıkarken öğretmenimizden izin istemeliyiz.
Çalışma esnasında sessiz olmalıyız.
Resim atölyesinin araçlarını öğretmenimizin yönergesi doğrultusunda kullanmalıyız.

Ders çıkışı resim atölyesini temiz bırakıp çıkmalıyız.
SERVİSTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Avrupa Koleji Okulu öğrencileri için sağlıkları, sorumlulukları, güvenlikleri ve saygılı olmak çok önemlidir. Tüm kuralları bu dört değer üzerinde yapılandırırlar. Aşağıda belirtilen kurallara da bu değerler
için önem verirler.
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNE ÖNEM VERİRLER. BUNUN
İÇİN:
1. Servisi beklerken; hiçbir zaman aracın önünde ve arkasında durmayın. Bu çok tehlikelidir. Sürücü sizi göremeyebilir.
2. Servise binerken ellerin serbest olabilmesi için gerekli eşyalarla dolu bir sırt çantası kullanmaya dikkat edin.
3. Servis hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmamak için serviste arkadaşlarınızla şakalaşmayın ve yüksek sesle konuşmayın.
4. Araç seyir halindeyken herhangi bir kaza ihtimaline karşı kesinlikle emniyet kemeri takın, büyük öğrencilerin daha küçük yaş grubundaki öğrencilere model olduğunu göz önünde tutarak
bu kurala uymaları özendirici olacaktır.
35
5. Yolculuğun sonuna kadar yerinizden kalkmayın ve "sürücünün inebileceğinizi söylediği" zaman oturduğunuz koltuktan kalkmaya özen gösterin.
6. Yolculuk sırasında ellerinizi camdan dışarıya çıkarmayın.
7. Kazanın ne zaman ve nerede geleceği belli olmaz bu sebepten araçtan inerken tutunarak inin.
AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ SAYGILIDIR VE SORUMLULUK SAHİBİDİR. BUNUN İÇİN:
1. Servise binerken sırayla kapıya yaklaşın; tek sıra halinde ve arkadaşlarını itmeden servise
binmeye özen gösterin. Sıraya uymak zaman kaybettirmez. Aksine zaman kazandırır.
2. Sabahları ve akşamları öğrenciler gecikmeden tam zamanında servis aracına binmelidir. Aksi
halde her çocuk için bir dakikalık gecikme toplamda onlarca dakikaya ulaşır.
3. Araç içinde yemek yememeye özen gösterin.
4. Sizin daha güvenli yolculuk yapmanız için görevli olan servis hostesinin yönlendirmelerini dikkate alın.
5. Avrupa Okulları logolu araçlarda dışarıdaki insanlara karşı ‘Avrupa Özel Okulları’nı temsil ettiğinizi unutmadan araç içinde ve dışında saygılı ve kibar davranmaya özen gösterin.
6. Servis içinde birbirine kaba söz söyleyen ya da fiziksel zorbalık uygulayan öğrenciler saygı ve
sorumluluk değerlerinin ihlal edilmesi nedeniyle okul yönetimine bildirilecektir.
DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
DİSİPLİN ANLAYIŞI
Avrupa Koleji’nde uygulanacak disiplin anlayışı, öğrencimizde istenen düşünce ve davranış biçiminin sevgi ve bilgi otoritesi içinde oluşturulması esasına dayanır. Biçimsel disipline değil içsel disipline önem veririz. Öğrencilerimizin yaşadığı okul ve aile ortamında yazılı olsun veya olmasın mutlaka
bazı kurallar vardır. Bu kuralların nedeni öğrencilerimiz tarafından anlaşılır olmalıdır. Kurallar, öğrencilerimizin kişilik gelişimini engellemeyecek biçimde organize edilir. Gerek okul ve gerekse ailede sevgi, güven ve bilgi otoritesine dayalı bir ortam oluşturulması öğrencimizin yaşamını kolaylaştırır ve
istenmeyen davranışlarda bulunmasını engeller. Öğrencilerimizin, kendisinin ve arkadaşlarının eğitim
öğretimini engelleyen, kendisine ve arkadaşlarına zarar veren davranışları görmezlikten gelinemez.
Her davranışın sorumluluğu, öğrencimizin kendisine aittir. Öğrencilerimiz davranışın sonuçlarını düşünmelidir.
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Öğrencilerden
Beklenen Davranışlar
MADDE 157- (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk
milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve
hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline geti-
36
ren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı
ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği
ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.
(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük,
eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan
hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar
vermemeleri,
e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı
yerlerde bulunmamaları,
f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı
işler yaparak geçirmeleri,
ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü
muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,
37
l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine
gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili
amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,
r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri
beklenir.
(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.
Öğrencilerin korunması
MADDE 158- (1) Yönetici ve öğretmenlerce;
a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla
toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,
c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,
ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için
dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması
konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler
alınır.
(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararına
bağlı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz
38
öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak
ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme
işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle
görevlendirilen öğretmenlerce yapılır.
OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME SÜRECİNDE
ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR VE ÖDÜLLER
Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerimiz;
Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi verilir.
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı
olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
39
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen
toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi
davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri;
öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim
yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da
onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur
kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.
40
ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARI VE
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Öğrencilerimize; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama
ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencilerimizin yaptığı davranışların farkına varması ve bu davranışların olumlu davranışlarla değiştirilmesini
sağlamaktır. Öğrencilerimizin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek
davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.
Disiplin cezaları
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine
göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır.
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
41
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araçgereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek,
j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller
taşımak,
ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu
amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
f) Başkalarına hakaret etmek,
42
g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve
benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul
araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline
getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya
müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere
küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde
değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu
eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
43
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde
katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve
manevi zarar vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan
bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve
işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi
eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
44
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel,
memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi
yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak,
cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye
ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda
yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta
bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik
ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları
MADDE 165- (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana
geldiği okul tarafından yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı
olduğu okula gönderilir.
(2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.
(3) Soruşturma süreci ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Gerektiğinde öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce, olayın meydana geldiği okulun
ödül disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci
ödül ve disiplin kurulu toplantısına çağrılabilir. Ancak karar için oy kullanamazlar.
45
(4) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul disiplin soruşturmasını tamamlar ve dosyayı yeni okuluna gönderir. Öğrenciye yeni okulu
aracılığıyla tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından
gerçekleştirilir.
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı
içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
46
EK 1
ÖĞRENCİ DAVRANIŞ GÖZLEM FORMU
Öğrencinin;
Adı-Soyadı
:…………………………………
Tarih
Sınıfı /Numarası :…………………………
Ders/ Teneffüs saat :.………
Gözlenen olumsuz davranışın tanımı:
Öğretmenin düşünceleri:
Uyarı aşamasında alınan önlemler:
Öğretmenin;
Adı-Soyadı
: ……./……/……..
Görevi
İmzası
47
EK 2
DAVRANIŞ SÖZLEŞMESİ
Öğrencinin;
Adı-Soyadı
:
Sınıfı
:
Numarası
:
Tarih-saat
:……./……/…….. - …………
Gözlemlenen Olumsuz Davranışlar:
Yukarıda listelenen olumsuz davranışlarımı tekrar etmeyecek, Avrupa Koleji öğrencisine uygun tutum ve davranışlarda bulunacağım, okul
kurallarına uyacağım.
3 hafta süreyle davranışlarımın tüm öğretmenler tarafından gözlemleneceğini ve olumsuz davranışlarımın devam etmesi durumunda Davranış Değerlendirme Kurulu ile görüşeceğimi biliyorum.
Öğrenci İmza
48
KULÜP ÇALIŞMALARI
Kulüp çalışmalarında amacımız; eğitim ve öğretimde uygulamanın önemini kavratmak, öğrencilerimizin sosyal alanlarının gelişimi sağlamak, sorumluluk duygusunu ve çevrelerine duyarlılıklarını arttırmaktır. Öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma servisi yönlendirmeleriyle aktivitelere yerleştirilirler. Kulüp çalışmaları haftada 2 saat uygulanmaktadır.
Kazlıçeşme Kampusü
Lise
Çarşamba
GÖRÜŞMELER
ÖĞRETMEN -VELİ GÖRÜŞMELERİ
Veli görüşmeleri, okul açıldıktan 1hafta sonra başlar, dönem bitiminden iki hafta önce sona erer. Bu görüşmeler okul yönetimi tarafından belirlenen saatlerde yapılır. Veli görüşme saati süresince öğretmen, veli - Öğretmen görüşme odasında hazır bulunur. Görüşme sonunda görüşme sonucunu veli görüşme formuna işlenir.
Genel veli toplantıları sonucunda öğretmenler veli toplantısı görüşme formunu doldurarak okul müdürüne
teslim ederler. Veli ile telefon görüşmesi yapılacaksa okul müdürü önceden bilgilendirilir. Görüşme sırasında
veli başka bir öğretmen ile ilgili şikâyette bulunursa, veli ilgili kişilere veya okul idaresine yönlendirilecektir.
Veli okul sekreterliğini arayarak öğretmenden randevu almalıdır. Görüşmeler randevu alınarak yapılır.
Öğretmen veli ile görüşme yapmak istiyorsa bu talebini veliye telefonla bildirip, K12 üzerinden de nedenini
açıklayarak talepte bulunur.
VELİ - ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ
Bu toplantılar, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yapılan, öğrencinin güçlü olduğu veya gelişmesi gereken yönlerinin görüşüldüğü ve ileriki dönemlere dair hedeflerin konduğu görüşmelerdir.
BAŞARISI DESTEKLENMESİ GEREKEN ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE TOPLANTI
Başarısı desteklenmesi gereken öğrencilerin velileriyle 1. Dönem 2. Yazılı sonrası, 2. Dönem 1. Yazılı sonrası
görüşme yapılır. Görüşmeye müdür yardımcısı, psikolojik danışman ve başarısız olduğu dersin öğretmeni katılır ve ikinci dönem öğrencinin başarısının arttırılması için yapılması gereken çalışmaları planlanır.
49
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ ZAMAN ÇİZELGESİ
LİSE KADEMESİ
(9-12. Sınıflar)
08:30-09:05
1. DERS
09:05-09:15
TENEFFÜS
09:15-09:50
2. DERS
09:50-10:00
TENEFFÜS
10:00-10:35
3. DERS
10:35-10:45
TENEFFÜS
10:45-11:20
4. DERS
11:20-11:30
TENEFFÜS
11:30-12:05
5. DERS
12:05-12:10
TENEFÜS
12:10:12:45
6. DERS
12:45-12:50
TENEFFÜS
12:50-13:25
7. DERS
13:25-14:10
Öğle Yemeği
14:10-14:45
8. DERS
14:45-14:55
TENEFFÜS
14:55-15:30
9. DERS
50
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ
AKADEMİK TAKVİMİ
08 Eylül 2014
2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
15-19 Eylül 2014
İlköğretim Haftası
3 (1/2) - 7 Ekim 2014
Kurban Bayramı tatili
28(1/2) - 29 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı nedeni ile okulumuz 29 Ekim’de tatildir.
10 Kasım 2014
Atatürk’ü Anma Günü
24 Kasım 2014
Öğretmenler Günü
01 Ocak 2014
Yılbaşı Tatili
23 Ocak 2015
1. Öğretim Dönemi Bitimi
24 Ocak 2015- 8 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
27 Nisan – 1 Mayıs 2015
Ara Karne Tatili
23 – 24 Nisan 2015
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 – 20 Mayıs 2015
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
12 Haziran 2015
Ders Yılının Sona Ermesi
51
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ
VELİ TOPLANTILARI
Özel Avrupa Anadolu Lisesi
Veli Tanışma Toplantısı
9. Sınıflar
24.09.2014
I.DÖNEM
II. DÖNEM
9-12.Sınıflar Bireysel Veli Toplantısı
06.12.2014
9-12.Sınıflar Bireysel Veli Toplantısı
18.04.2015
Not: Toplantı saatleri ve olası değişiklikler 1 hafta öncesinden velilerimize bildirilecektir.
52
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
AVRUPA KOLEJİ
ÇALIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK ADI
TARİHİ
Cumhuriyet Bayramı Töreni
29 Ekim 2014
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
10 Kasım 2014
Yılbaşı Kermesi
Aralık ayı içerisinde
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
18 Mart 2015
Çocuk Şenlikleri Haftası Etkinlikleri
23 Nisan 2015 haftası
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015
19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenlikleri Haftası
19 Mayıs 2015 haftası
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015
30 Mayıs 2015
Sommerfest
53
Download

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI