Upute za instaliranje i uporabu
panelnih radijatora vaiRAD
HR
vaiRAD radijatori proizvedeni sukladno suvremenim tehnološkim dostignuÊima,
pružaju najbolji odnos udobnosti i tehniËkih svojstva. Prije same uporabe
proizvoda, molimo da pažljivo proËitate upute.
1. Priprema i postavljanje kompaktnih radijatora
- radijator nikako nemojte vaditi
iz njegove ambalaže sve dok traju
graevinski radovi .
- u ambalaži u kojoj se nalazi
radijator nalazi se i potreban pribor
za priËvršÊivanje radijatora na zid.
- postavljanje kompaktnih radijatora
na zid izvodi se pomoÊu „L“
konzola koje je potrebno priËvrstiti
na zid pomoÊu priloženih vijaka i
tipli.
- u isporuci radijatora dužine 400 do
1500 mm nalaze se 2 “L” konzole,
dok se u isporuci radijatora 1600
do 3000 mm nalaze 3 “L” konzole.
- na stražnjoj strani radijatora
nalaze se držaËi radijatora sa
plastiËnim zaštitama. Uklonite
plastiËne zaštite i objesite radijator
na “L” konzole preko tih držaËa.
- postavljanje kompaktnih radijatora
potrebno je izvesti prema shemi
i tehniËkim podacima u prilogu.
“L” konzola
Tip: 10
Tip: 11
Tip: 21
Tip: 22
Tip: 33
*
Tip
X
Y
300
400
500
600
900
155
155
255
355
655
72.5
122.5
122.5
122.5
122.5
Duæina
Broj držaËa*
400mm - 1500mm
1600mm - 3000mm
4
6
držaË radijatora na stražnjoj strani radijatora
Shematski prikaz kompaktnog radijatora
2/3
Dužina
radijatora (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
10
A (mm)
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
B (mm)
125
225
325
425
525
625
725
825
925
1025
1125
1225
-
11
C (mm)
A (mm)
675
775
875
975
1075
1175
1275
1375
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
B (mm)
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1350
-
21-22-23
C (mm)
675
775
875
975
1075
1175
1275
1375
A (mm)
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
137.5
B (mm)
125
225
325
425
525
625
725
825
925
1025
1125
1225
-
C (mm)
662.5
762.5
862.5
962.5
1062.5
1162.5
1262.5
1362.5
2. Priprema i postavljanje ventilskih radijatora
- postavljanje ventilskih radijatora izvodi se pomoÊu
viseÊih kozola (Tip 1 i Tip 2) koje je potrebno priËvrstiti
na zid pomoÊu priloženih vijaka.
- u isporuci radijatora dužine do 1500mm nalazi se dvije
viseÊe konzole “Tip 1” i dvije viseÊe konzole “Tip 2”.
Ukoliko se radi o radijatoru dužem od 1600mm
onda su tu dvije viseÊe konzole “Tip 1” i tri
viseÊe konzole “Tip 2”.
Konzola Tip 1
Konzola Tip 2
Tip radijatora 21, 22
Tip: 21,22
Tip: 33
33
Tip: 21,22Tip radijatora
Tip: 33
DC 01
DIN EN 10130
g
Visina radijatora (mm)
Kota “D” (mm)
300
400
500
600
900
200
300
400
500
800
Dužina
radijatora (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
e
2
33 1/3
33 1/3
+4
-2
+6
600
600 900
-2
900
H=300-400-500-600-750-900
+5
-2
b
27.5
1
d
6
33 1/3 50
Kota “A” (mm)
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Kota “B” (mm)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
Shematski prikaz ventilskog radijatora
m
3. Održavanje i uvjeti uporabe
l
k
46 olc 50 oldu
09.07.08
50 olc 54 oldu
09.07.08
Garnitur degisti 09.07.08
h
H+3 H
-1
g
Malzeme verildi 14.04.06
f
e
Olcu degisti
2 oldu
0.5 tol
14.04.06
14.04.06
2 ol.14.04.06
d +0.3 tol
1 oldu 14.04.06
c
2 oldu 14.04.06
-1
1 tol
b Tolerans verildi 14.04.06
zatvorite izlazne i ulazne ventile.
U suprotnom sluËaju nastat Êe
korozivne promjene koje Êe
naštetiti radijatoru.
- radijator nemojte koristiti na
vanjskim otvorenim površinama.
Temperatura prostora gdje je
radijator postavljen ne smije biti
ispod 0° C. Niža temperatura može
dovesti do zaleivanja što može
teško naštetiti vašem radijatoru.
- maksimalna radna temperatura
radijatora je 130° C. Radijator ne
može raditi s višom temperaturom.
U sluËaju više radne temperature
jamstvo nije važeÊe.
- radijator se mora koristiti u
zatvorenim sustavima.
U sluËaju da se koristi u otvorenim
sustavima, jamstvo nije važeÊe.
- maksimalni radni pritisak radijatora
je 10 bara.
U sluËaju višeg radnog pritiska
jamstvo nije važeÊe.
- potrebno je poduzeti mjere opreza
kako bi se sprijeËilo ošteÊenje
vanjskog sloja laka za vrijeme
prijevoza, skladištenja i ugradnje.
Pakiranje se ne smije otvarati sve
dok se ne zgotovi ugradnja.
- na gornje poklopce radijatora ne
smiju se stavljati nikakvi predmeti,
jer se poklopci tako mogu oštetiti.
- prije montaže radijatora potrebno
je prekontrolirati sustav grijanja
kako bi bili sigurni da je Ëist i da ne
sadrži nikakve Ëestice i kemikalije.
4. Jamstveni rok
Jamstveni rok za vaiRAD radijatore
je 10 godina od dana prodaje na
malo. Jamstveni rok ne obuhvaÊa:
- ošteÊenja nastala vanjskim
uvjetima (ošteÊenja pri transportu,
smrzavanje, elementarne
nepogode i sl).
- ošteÊenja koja nisu posljedica
grešaka u materijalu ili
proizvodnje.
- ošteÊenja nastala kao posljedica
neodgovarajuÊe uporabe tj.
nemara pri rukovanju i održavanju,
nepropisne montaže te
nepoštivanja uvjeta propisanih
od strane proizvoaËa.
- ošteÊenja nastala uslijed
nepravilnog puštanja sustava u rad
(neispiranje sustava i tlaËna proba
pod tlakom višim od propisanog)
te pri uvjetima koji nisu propisani
od strane proizvoaËa.
vaiRAD - 082013 - Pridržavamo pravo izmjene
- površinu radijatora Ëistite vlažnom
krpom. Nemojte koristiti kemijska
sredstva za ËišÊenje radijatora.
- nakon što ste montirali i spojili
radijator u njemu se može naÊi
zrak. U takvom stanju radijator
ne može ispravno zagrijavati
prostor te ga je potrebno odzraËiti
odvijanjem vijka odzraËnog ventila.
- u sustavu grijanja ne smije se
koristiti termalna ili kisela voda,
voda s uljem za prijenos topline ili
voda s jakim korozivnim svojstvima.
Sredstvo protiv smrzavanja
treba koristiti prema uputama
proizvoaËa. Vodu iz radijatora
nemojte ispuštati niti ju koristiti u
druge svrhe.
U periodima, u kojima neÊete
duže vremena koristiti radijator,
Download

Upute za instaliranje i uporabu panelnih radijatora vaiRAD