10.
25.
Ff
Фф
gusle
гусле
Gg
Гг
11.
4.
flauta
флаута

Подебљај наведена слова и настави низ.

У празна поља нацртај предмете који у свом називу имају глас ф или г,
а затим напиши њихов назив.
F F F
G GG
___________________

___________________
___________________
Латиницом напиши називе предмета. Заокружи предмет који у свом
називу нема слова ф и г.
_____ _____ _____ _____
28
f f f
ggg
_____ _____ _____
_____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____
A a B b C c Č č Ć ć D d Dž dž Đ đ E e F f G g H h I i J j K k L l
t
На основу реченица смисли питања и запиши их у свеску. Користи
упитне речи ко, шта и зашто.
Fen je uzela Stefanova seka.
Goga je našla jato gusaka i fazana.
Ljilja je na filmskom festivalu zato što voli filmove.
 Допуни речима изреке и покушај да их објасниш.

Teško onom _________________ žale.
gusku
Evo moje ________________________.
koga
Nije seno za ___________________.
Препиши латиницом ове реченице:
glave
Стефан је са Алексом.
Зазвонио је телефон.
Назвао га је Гага.
У шест сати је филм о фантому.
Мама је у фотељи и слуша.

Покушај да смислиш и испричаш наставак приче из претходног
задатка.

Реши ребусе и добићеш један предмет и једну домаћу животињу.
Е=А
,
,, G
,,
Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž
29
U V E Ž B A J M O N A U Č E N A S L O VA
УВЕЖБАЈМО НАУЧЕНА СЛОВА
(Ll, Ljlj, Uu, Vv, Ff, Gg, Dd, Dždž, Đđ)
 На основу цртежа напиши речи, а затим их прочитај.
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __
 Повежи картице и добићеш реченице. Напиши их.
Lane i košuta
daje
u Goginu vazu.
Stefan
su stavljene
na zelenoj livadi.
Žute lale
leže
sladoled mlađoj seki.
t
Смисли три реченице на основу ових речи: šuma, lane, livada, fazan.
t
Напиши речи супротног значења.
nizak
ребус и добићеш
 Реши
један придев.
slano
sit
32
vi
Č I TA J M O R E Č E N I C E
Ч И ТА Ј М О Р Е ЧЕ Н ИЦ Е
l
Увежбај читање научених слова латинице.
U šumi
Jovana i njena mlađa seka Anđela vole životinje. One svakodnevno
šetaju sa deda Miletom i upoznaju šumske stanovnike.
Danas su nosili seno za jelena i njegovo mladunče. Stavili su ga u jasle
iza velikog kestena. Uvek slušaju dedine savete i vešto se snalaze u šumi.
Deda je seo. Jovana i Anđela su nastavile sa šetnjom. Naišao je jež
sa listom na leđima. Mislile su da on ne zna da mu je list na iglama.
U daljini su ugledale lane i košutu. Gledali su se u tišini. Osim dede
i unuka, na koje su navikli, ne dolaze ljudi u šumu. Tužno su gledale kako
odlaze.
Deda je znao koliko njegove unuke vole život na selu. Takođe je znao
da za vikend odlaze kod svoje majke. Zato se setno nasmešio.

1. Ко воли да шета шумом?
2. Коме су носили сено?
3. На кога су наишле у шетњи? Одговор нацртај у свесци.
4. Зашто су лане и кошута навикли на деду и унуке?
5. Шта мислиш, зашто оне воле живот на селу?
t Одговоре на питања латиницом напиши у свесци.
33
G 2g
f
1
F f
G g
F
1fawzawn
fazan
2g2gwuwswka
guska
 Podebljaj navedena slova i nastavi niz.
F F F
G G G

Prepiši pravilno povezana slova.
t
Poveži slova u reči. Napiši zadatak u svesci.
F`2a
G o6 g a
t
62
1f 1f 1f
2g 2g 2g
2ge
2g o0 l wf
2o7f
1m a g wl a
2gwl
1fwu
1f a wn wt a wz wi wj a
Zaokruži crteže koji u svom nazivu imaju slovo f ili g.. Pisanim slovima
napiši reči u svojoj svesci.
A 2a B 2b6 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2dwž Đ 2đ E 2e F 3f G 2g H 3h I 1i J 1j K 1k L 1l
 Sledeće reči napiši u množini pisanim slovima latinice.
ugao
kifla
_____________

gusan
_____________
______________
______________
Pročitaj zagonetke. Napiši odgonetke pisanim slovima latinice i spoj ih sa
odgovarajućom zagonetkom.
Dvojica uporedo trče,
a stići se ne mogu.
_____________________________
galam
Kućica u gorici
na jednoj nožici.
_____________________________
njagit
Mnogo vune po polju prosuto.
Ti-ga ja, ti-ga ti,
ti ga ne možeš pogoditi.
t
kofa
__________________
oneg
__________________________
givlja

Napravi red u rečenicama.
Prepiši ih pisanim slovima.
Na osnovu rešenja rebusa napiši
rečenicu pisanim slovima u svesci.
Snegu uživaju oni u.
smislio zagonetku Stefan je.
Goga na šlag Tetka stavila je višnje.

LQ1j 1l1j
Odaberi reči iz prvog zadatka na osnovu kojih ćeš napisati dve rečenice.
M 1m
N 1n
N1j 1n1j
O 2o8
P 3p
R 1r
S 1s
Š 1š
T 1t
U 1u
V 1v6
Z 1z
ž 1ž
63
UV EŽ B A J M O N AU Č E N A S LO VA
(
L1l, Lwj 1lwj , U1u, V1v6, F1f, G2g, D2d, D`wž2dwž, Đ2đ
)
t
Za svaki crtež napiši po jednu rečenicu u svesci.
t
Od naučenih slova napiši nekoliko reči pisanim slovima latinice u svesci.
a e j o k m t n nj i s š z ž
l lj u v f g d dž đ


66
Pronađi i zaokruži reč koja se krije
među slovima svake reči na karticama.
KOLOVOZ
PREVOZNIK
IZVOZ
UVOZ

Nacrtaj rešenje iz
prethodnog zadatka.
Na osnovu reči napiši tri rečenice: lane, medved, šuma, livada, Nada.
Č I TA J M O R E Č E N IC E
l
Uvežbaj čitanje naučenih pisanih slova latinice.
V`wuwkawš`wiwn 1i Jo7v7awn
V`wuwkawš`wiwn Mwladewno0v7 V`wuwle 1je 1iwz Lewšwtawna. V`widewlwi 1s`wmo7 1s`e 1na
1fewswtwiwv0awlwu 1u O`wswno9v9no9j 1šwko9lwi " S`wv7ewtwi S`av7a " . O`d 1tada 2ga 1zo9v6ewm
1tewlewfo0no0m 1i 1nawlawzwiwmo9 1s`e 1u Mewkwu. V`widewlwi 1s`wmo 1s`e 1za N2o7v7u 2go7dwiwnwu
1ko7d 1nwjega.
zo6v7ewm wseJo7v7awn, 2a 1s`wv6i 1me 1zo6v6u Jo6v7a. S`wtawnwuwjewm 1u zewmwuwnwu
1uwz D`wuwnav7. V`wuwle 2do7lawzwi 1ko7d 1mewne 1za 1v7iwkewnd. I`wmawm 1za 1nwjega
1iwzwnewnađewnwje.

Zaokruži vlastite imenice u tekstu.
t
Nastavi priču pisanim slovima u svesci.
67
Download

F G F G F G f g f g f g