6DGUľDM
Ekskluzivni pisaći pribor
Putni program
Poslovni program
Kožna galanterija
Aksesoar
Kišobrani
Nožići
Agende i rokovnici
Hi-Tech
Office
Promo olovke
Promo program
Štampa
Izdavaštvo
2
36
40
60
64
67
70
72
86
91
92
102
122
124
*030534 Naliv pero, Diamond Black
*008944 Naliv pero, Saphire Blue
EDSON
.ROHNFóDYDQYUHPHQVNRJGL]DMQD
EHVNUDMQRSRX]GDQD
Pero 18-karatnog zlatnog vrha sa tehnički savršenim
sistemom regulacije isticanja mastila, uz prestižni
dizajn vredan imena LEWIS EDSON WATERMAN.
Modeli: naliv pero i hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
3
EXCEPTION
*039817 Roler, Night & Day Gold
*039818 Roler, Night & Day Platinium
2ORYNDNDRRGUD]ľLYRWQRJ֓LOD
Klasičnih linija, naglašene elegancije i
posebno stilizovanog pera.
*008961 Naliv pero, Night & Day ST
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: 18-karatna pozlata ili platina.
Mogućnost brendiranja:
*008951 Hemijska olovka, Slim Black GT
*008953 Hemijska olovka, Slim Black CT
*008956 Hemijska olovka, Slim Blue BP
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
5
ELEGANCE
*052820 Roler, Elegance Ivory
*052819 Naliv pero, Elegance Ivory
6SRMKDUL]PHLHOHJDQFóH
Detalj koji krši sva pravila, za one sa stilom...
Modeli: naliv pero i roler.
Pero: u dve nijanse, 18-karatne pozlate.
*052817 Naliv pero, Elegance, Black
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
*064791 Roler, Elegance Black GT
6
*052821 Roler, Elegance, Black
*062940 Naliv pero, Elegance, Black GT
Mogućnost brendiranja:
*039401 Roler, Black GT
*045805 Roler, Azure CT
*039403 Roler, Silver CT
*062948 Hemijska olovka, White CT
3UH֏QMHQLPDWHUóDOLLJUD֏ÍNLGHWDOML
VSRMHQLXHOHJDQWDQL]UD]VDYUHPHQRJ
XUEDQRJGL]DMQD
*039395 Hemijska olovka, Black CT
PERSPECTIVE
Jasni preseci linija i čisti grafički oblici ističu jedinstven izgled.
Modeli: naliv pero, roler i hemijska olovka.
Pero: Nerđajući čelik.
Mogućnost brendiranja:
*072840 Naliv pero, Blue Obsession CT
*072841 Roler, Blue Obsession CT
*072702 Naliv pero, Blue Obsession CT
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
7
*052899 Naliv pero, Black Lacquer CT
*053304 Hemijska olovka, Deluxe Black
*053303 Hemijska olovka, Deluxe White CT
3UHFL]QDLH֏NDVQD
*068500 Roler, Precious
*009022 Naliv pero, Black GT
EXPERT
Idealna za poslovni svet koji traži
inovativnu i gracioznu olovku...
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: nerđajući čelik ili fina pozlata.
Mogućnost brendiranja:
*072837 Naliv pero Deluxe blue CT
*072838 Roler Deluxe blue CT
*072839 Hemijska olovka Deluxe blue CT
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
9
HEMISPHERE
*010396 Roler, Black GT
,GHDOQDSRVORYQDRORYND
*010199 Hemijska olovka, Stainless Steel GT
Spoj klasičnog i modernog dizajna,
beskrajno pouzdana...
*062968 Hemijska olovka, Deluxe Black
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: Nerđajući čelik ili fina pozlata.
Mogućnost brendiranja:
*062950 Naliv pero, Deluxe Metal
*010196 Hemijska olovka, Stainless Steel CT
*069259 Naliv pero, Metallic Blue CT
*064793 Hemijska olovka, White
*062961 Naliv pero, Deluxe White
10
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
*069262 Naliv pero, Purple CT
*069257 Naliv pero, Red CT
*069263 Naliv pero, Rosewood CT
HEMISPHERE
*072834 Naliv pero, Blue Obsession CT
*072835 Roler, Blue Obsession CT
*072836 Hemijska olovka, Blue Obsession CT
POKLON SETOVI
,]ERURPRORYDNDSR9DġRMľHOMLVDPL
NUHLUDWHSRNORQVHW]D9DġHSDUWQHUH
*073386 Set hemijska olovka sa futrolom
Hemisphere Silver CT
*073387 Set Roler sa futrolom
Hemisphere Silver CT
(NVNOX]LYDQSLVDÉLSULERU
11
DUOFOLD
SIMBOL SAVRŠENSTVA
OD 1921, DUOFOLD JE IKONA
PARKEROVE FANTASTIČNE
IZRADE
I
NASLEDJA.
OBRADJEN DRAGOCENOM
SMOLOM DUOFOLD PRUŽA
UDOBNOST I RASKOŠNOST
PISANJA
ZAHVALJUJUĆI
ZLATNOM PERU. DUOFOLD
JE SINONIM ZA NALIV PERA.
DUOFOLD
*073354 Naliv pero Big Red GT
*073352 Naliv pero White Ivorine GT
*073353 Naliv pero Lapis Lazuli GT
(VHQFóD֓LODLVR֏֓LFLUDQR֓L
*039487 Naliv pero Lucky 8
Autentična kombinacija vrhunski ispoliranog
laka sa jedinstvenim ukrasima.
Modeli: naliv pero i roler.
*001807 Naliv pero Pearl & Black GT
Pero: 23-karatna pozlata ili platina.
Mogućnost brendiranja:
*001618 Roler, Black Lacquer GT
*001568 Naliv pero Black GT
*001571 Naliv pero Black Platinum
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
13
INGENUITY
(NVNOX]LYQDNROHNFóD3DUNHUWK
WHKQRORJóH
Kolekcija koja samo na prvi pogled podseća na naliv
pero, a zapravo je inovativni pisaći pribor koji ne
ostavlja mrlje niti je osetljiv na pritisak i visoke temperature. olovka sa stilom koja će zauvek promeniti
vaš pogled na svet.
*067303 Olovka Ingenuity Chrome CT
*067304 Olovka Ingenuity Black Lacquer CT
*067311 Olovka Ingenuity Woman Rubber Brown
*067310 Olovka Ingenuity Woman Rubber Black
*067309 Olovka Ingenuity Woman Black Lacquer GT
*067308 Olovka Ingenuity Woman Black Lacquer CT
Mogućnost brendiranja:
*067305 Olovka Ingenuity Black Lacquer GT
*067306 Olovka Ingenuity Black Rubber & Metal CT
*067307 Olovka Ingenuity Brown Rubber& Metal CT
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
(N
15
PREMIER
OLIČENJE PRESTIŽA
BESPREKORNO
IZRAĐEN
OD DRAGOCENIH METALA
I 18-KARATNOG ZLATNOG
VRHA, PARKER PREMIER
JE PRESTIŽAN I SAVREMEN
IZBOR SA SVOJIM AVANGARDNIM DIZAJNOM. UDOBAN, PRECIZAN I SKLADAN
U RUCI, PARKER PREMIER
PRUŽA SAVRŠENO
ISKUSTVO LEPOG PISANJA.
Pero: 18-karatna pozlata ili rodijum.
Mogućnost brendiranja:
*052812 Hemijska olovka, Lacquer Deep Black GT
Modeli: naliv pero i hemijska olovka.
*052813 Hemijska olovka, Lacquer Deep Black CT
%OL֓DYGL]DMQNRMLPVHSRWYUÑXMH
QDVOHG֓YRGL]DMQDLWHKQLÍNHVDYUġHQR֓L
*052811 Hemijska olovka, Custom Tartan CT
PREMIER
*052810 Naliv pero, Custom Tartan CT
*052808 Naliv pero, Lacquer Deep Black lak crno GT
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
17
SONNET
%DODQVL]PHÑX֓LODLNODVLÍQLK
GLPHQ]óD
*036018 Hemijska olovka, Silver Slim
Spoj prefinjenih materijala i grafičkih detalja u
elegantan izraz savremenog urbanog dizajna.
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
*036023 Hemijska olovka, Carbon Slim
Pero: 18-karatna pozlata, rodijum
ili nerđajući čelik.
*007431 Roler, S. Steel CT
*007452 Roler, S. Steel GT
*007366 Hemijska olovka, Matt Black GT
*007346 Hemijska olovka, Matte Black CT
*070556 Olovka 5th , Pearl Lacquer PGT
*058581 Hemijska olovka, Premium Steeling Slim
*070557 Olovka 5th , Metal & Pearl CT
*070555 Olovka 5th , Pink Gold CT
Mogućnost brendiranja:
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
19
URBAN
*068568 Olovka 5th , Premium pearl
*068569 Olovka 5th , Premium ebony
*063957 Roler , Premium mat crna
*063988 Roler, Premium, metal braon
(OHJDQWDQVSRMIXQNFóHREOLND
NRULVQR֓LLX]YLġHQR֓L
Inspiracija za pisanje, detalj koji krši sva pravila za
one sa stilom.
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: nerđajući čelik.
*072578 Naliv pero, Premium Mandarin Yellow BP
Mogućnost brendiranja:
*072579 Roler, Premium Mandarin Yellow BP
*072580 Hemijska olovka, Premium Mandarin Yellow BP
*073338 Naliv pero, Premium, Golden Pearl GB
*073350 Roler, Premium, Golden Pearl GB
*073344 Hemijska olovka, Premium, Golden Pearl GB
20
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
*073340 Naliv pero, Premium, Silver Blue GB
*073351 Roler, Premium Silver Blue GB
*073346 Hemijska olovka, Premium Silver Blue GB
*062932 Hemijska olovka, fashion metal pink
*004771 Hemijska olovka, fashion pink
*004765 Hemijska olovka, fashion blue
*004776 Hemijska olovka, fashion silver
*004775 Hemijska olovka, fashion matt black
URBAN
*039490 Roler, crni CT
*073345 Naliv pero, Premium, Amethyst Pearl GB
*073347 Roler, Premium, Amethyst Pearl GB
*073339 Hemijska olovka, Premium, Amethyst Pearl GB
*072581 Naliv pero, Premium, Penman Blue RB
*072582 Roler, Premium, Penman Blue RB
*072583 Hemijska olovka, Premium, Penman Blue RB
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
21
*030583 Roler, Gray Lacquer CT
*068572 Olovka 5th, Premium, Gunmetal Chiselled CT
*059063 Roler, Premium, Shiny Chrome Metal Chiselled CT
*058591 Hemijska olovka, Premium, Custom
*062925 Roler , Premium, Metallic Pink CT
*062924 Roler , Premium, Metallic Brown CT
*062923 Roler , Premium, Matte Black CT
IM
.ROHNFóDNRMDSUHG֓DYOMDRGUD]
RULJLQDOQR֓LLNUHDWLYQR֓L
Idealan za ljude od ideja koji traže modernu
i inovativnu olovku.
Modeli: roler, hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*026796 Hemijska olovka, Metal Blue BP
*026792 Hemijska olovka, Gunmetal CT
22
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
*026802 Hemijska olovka, Black CT
IM
*073335 Naliv pero, Emerald Pearl GB
*073343 Hemijska olovka, Premium, Brown Pearl BG
*073349, Roler, Premium, Brown Pearl BG
*073337 Naliv pero, Premium, Brown Pearl BG
*072842 Roler, Emerald Pearl GB
*073341 Hemijska olovka, Emerald Pearl GB
*073336 Naliv pero, Pink Pearl GB
*073348 Roler, Pink Pearl GB
*073342 Hemijska olovka, Pink Pearl GB
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
23
*000352 Roler, Blue CT
*000385 Naliv pero, Red CT
*000345 Roler, White CT
*000289 Hemijska olovka, Black CT
VECTOR
.ODVLÍQHOLQóHL
QDJODġHQHHOHJDQWQHHOLSVH
Vector premium čini pisanje
spontanim, lakim i slobodnim.
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: nerđajući čelik.
Mogućnost brendiranja:
*000404 Naliv pero, Vector Stainless Steel
*000358 Roler, Vector Stainless Steel
24
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
*056146 Hemijska olovka, Vector Stainless Steel
JOTTER
*000133 Hemijska olovka, White CT
*000134 Hemijska olovka, Black CT
1RYL-RWWHU3UHPLXPRG
NODVLÍQRJGRPRGHUQRJ
*000137 Hemijska olovka, Blue CT
Kolekcija sofisticirane harmonije koja je
sinonim dostignuća i funkcionalnosti.
*000229 Hemijska olovka, S. Steel CT
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*068576 Hemijska olovka, Yellow, dots
*068575 Hemijska olovka, Red dots
*071927 Hemijska olovka, Grey Green
*068574 Hemijska olovka, Navy dots
*058596 Hemijska olovka, Premium, Shiny
S.Steel, Chiselled CT
*058595 Hemijska olovka, Premium, lassic
S.Steel, Chiselled CT
*058594 Hemijska olovka, Premium, Satin
Black S.Steel CT
*000135 Hemijska olovka, Red CT
*062937 Hemijska olovka, Whiteness
*071925 Hemijska olovka, Coral
*071926 Hemijska olovka, Pink
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
25
SETOVI
*070546 Set hemijska olovka crna + crni notes
Parker Sonet Matte Black CT BP
*070545 Set Naliv pero,
Sonet Stainless Steel CT sa notesom
*072591 Set hemijska olovka crna + crveni notes
tes
Parker Sonet Matte Black CT BP
*070547 Set Naliv pero,
IM Premium Matte Black sa notesom
26
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
*072590 Set hemijska olovka i naliv pero,
Glosy Grey Parker IM Gunmetal CT
*072589 Set hemijska olovka pearl + crveni
notes Parker Urban Premium Pearl BP
*070553 Set Naliv pero i hemijska olovka,
IM Black CT sa kožnom futrolom
*070549 Set Naliv pero i hemijska olovka,
Urban Premium Ebony sa kožnom futrolom
POKLON SETOVI
*073368 Set naliv pero sa mastilom
Parker Sonet Stainless Steel CT
*073373 Set hemijska olovka sa futrolom
Parker Sonet Black Lacquer GT
*073381 Set hemijska olovka i naliv pero
Parker IM Gunmetal CT
*073366 Set naliv pero sa mastilom
Parker Sonet Black Lacquer GT
*073377 Set hemijska olovka sa belim notesom
Parker Urban Pearl Metal Chiselled CT
*073382 Set hemijska olovka i roler crni
Parker IM Black Lacquer GT
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
27
*045442 Roler, AT0045-4
*013331 Roler, 705, Gold
TOWNSEND
.ROHNFóDNRMDSUHG֓DYOMDHVHQFóX֓LODLVR֏֓LFLUDQR֓L
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: 18-karatna pozlata.
Mogućnost brendiranja:
*015530 Roler 505
*011750 Roler 532
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
29
BAILEY
6R֏֓LFLUDQDNROHNFóDL]YUVQRJNYDOLWHWD
LGHDOQDNDRNRUSRUDWLYQLSRNORQ
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
*070571 Naliv pero AT0456-7
Mogućnost brendiranja:
*070566 Hemijska olovka AT0452-8
*070567 Roler AT0455-6
BEVERLY
6DYUġHQLPRGQLľHQVNLDNVHVRDU
]DVYDNXSULOLNX
*067266 Naliv pero AT0496-4
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Pero: nerđajući čelik.
*067265 Roler AT0495-2
*067264 Hemijska olovka AT0492-7
30
*067263 Hemijska olovka AT0492-4
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
Mogućnost brendiranja:
,]YU֓DQ֓LOVNLGRľLYOMDM
*011411 Naliv pero 3309
*013014 Roler 3304
*011411 Hemijska olovka 3302WG
*011369 Hemijska olovka 3302
CENTURY II / MEDALIST
Sjajan polirani hrom kombinovan sa 23-karatnom pozlatom.
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
CENTURY II / LUSTROUS
,]X]HWQDYUHGQR֓
Vrhunski rad u kombinaciji sa sjajnim hromom
*011491 Roler 3504
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*011548 Naliv pero 3509
*011458 Hemijska olovka 3502
*011469 Hemijska olovka 3502WG
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
31
APOGEE EXECUTIVE
9UKXQVNLGL]DMQYHND
Inspirisan tradiciom i kvalietom, Apogee predstavlja
vrhunski dizajn. Klasicni peskirani hrom kombinovan
sa 23-karatnom pozlatom.
*073422 Naliv pero, Brushed Chrome AT 0126-18
Modeli: naliv pero, roler, hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*073421 Roler, Brushed Chrome AT 0125-18
*073420 Hemijska olovka, Brushed Chrome AT 0122-18
ATX
ÌL֓R]DGRYROM֓YRSULGRGLUX
Kombinacija peskiranog laka i hroma.
*011846 Hemijska olovka 882-1, Matte Chrome
Modeli: hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*012462 Naliv pero 886-2
*012427 Roler 885-3, Basalt Black
32
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
*073397 Hemijska olovka Metallic Blue
*073396 Hemijska olovka Pearl White
TECH2
8NRUDNVDYUHPHQRP
Ova olovka Vam omogucava da se brzo prebacite
sa tradicionalnog pisanja na digitalni intefejs.
Savremeni problemi zahtevaju moderna resenja
,čineci ovu dvostruku funkciju pisanja savršenim
alatom za svakog profesionalca
Modeli: hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
33
CALAIS
'HNRUDWLYQLVSRMJHRPHWUóH
UXÍQRJUDGDLMDVQHIRUPH
*012617 Hemijska olovka AT0112-1, Chrome
Modeli: hemijska olovka.
Mogućnost brendiranja:
*012630 Hemijska olovka AT0112-4, 2-tone, Chrome
*012628 Hemijska olovka AT0112-3, Blue
*012620 Hemijska olovka AT0112-2, Black
*067247 Hemijska olovka AT0112-7, Green
*067248 Hemijska olovka AT0112-8, Red
34
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
NILE
1RYDNROHNFóDVDYUHPHQRJGL]DMQDL
GRľLYRWQRPJDUDQFóRPQDPHKDQL]DP
Modeli: hemijska olovka.
*070793 Hemijska olovka AT0382G-7
Mogućnost brendiranja:
*070794 Hemijska olovka AT0382G-8
*070795 Hemijska olovka AT0382G-9
STRATFORD
.OHNFóDNRMDL֓LÍHNODVLÍQXVLOXHWXRORYDND
ġWRMHÍLQLL]X]HWQRġDUPDQWQRP
Modeli: hemijska olovka.
*055550 Hemijska olovka AT0172-2
Mogućnost brendiranja:
*070561 Hemijska olovka AT0175-1
*055559 Hemijska olovka AT0172-3
(NVNOX]LYQLSLVDÉLSULERU
35
INTEGRA
Black/Black
detalji
od
kože
Beige/Cognac
Espresso/Black
Kofer na točkiće
12D*002 40x55x23 cm - 38.5l
Poslovna tašna
12D*015 49x33x12 cm - 16.5 l
Neseser
12D*010 35x27x17 cm - 12.0 l
Neseser
12D*011 33x18x18 cm - 7.0 l
15.4”
12D*003 47x67x25 cm - 71.5l
12D*004 50x78x29 cm - 101.0 l
12D*005 55x84x32 cm - 138.5l
Poslovna tašna
12D*013 45x33x15 cm - 20.5l
Poslovna tašna na točkiće
12D*009 45x42x22 cm - 29.5l
16.4”
Ranac
12D*012 32x45x15 cm - 20.5l
16.4”
Putni program
37
LITE-CUBE
Champagne
Dark Olive
Eletric Blue
Graphite
Silver
Kofer na točkiće
33V*004 40x55x20cm 36.5
33V*005 45x68x28,5cm 67.5
33V*006 50x76x32cm 96
33V*007 54,5x82x34,5cm 122
Poslovna tašna na točkiće
33V*001 42x43x20cm 28.5 l
33V*002 42x43x23cm 31.5 l
15.6”
FIRELITE
COSMOLITE
Kofer na točkiće
V72*001 40x55x20cm
V72*002 47x69x29cm
V72*003 52x75x31cm
V72*004 55x80x32cm
38
Putni program
l
l
l
l
35
77
93
124
l
l
l
l
Racing Green
Bright Pink
Charcoal
Black
Chili Red
Dark Blue
Deep Blue
Emerald Green
Off White
Red
Eclipse Grey
Silver
Kofer na točkiće
V22*102 40x55x20cm
V22*106 46x69x29cm
V22*104 51x75x31cm
V22*107 55x81x34cm
V22*105 58x86x36 cm
36 l
68 l
94 l
123 l
144 l
Neseser
V22*101 37x29x19cm 13 l
SPARK
Grey
Classic Red
Black
Neseser
38V*007 30x20x10cm 7.0 l
Dark Blue
Rock
Sky Blue
Kofer na 4 točkića
38V*005 43x67x28/32cm 80/86.5 l
38V*006 48x79x31/36cm 120.5/133 l
Kofer na 2 točkića
38V*002 40x55x20/26,5cm 48.5/55.5 l
Poslovna tašna na 2 točkića
38V*013 45x41x21cm 32.0 l
Tašna na rame
38V*009 41x31x16cm 27.0 l
16.4”
ALL DIREXIONS
NAJBOLJI ODNOS CENE I KVALITETA!
Koferi na točkiće
25V*001 40 x 55 x 20/24 cm
42/46l
25V*002 40 x 55 x 20 cm
38l
25V*003 43 x 66 x 26,5/29 cm
63/66,5l
25V*004 47,5 x 77 x 29,5/32 cm 98/104l
25V*005 40 x 50 x 20 cm
32l
Black
Navy Blue
Red
Walnut
Sage Green
Putni program
39
PRO-DLX4
Black
Tobacco
detalji
od
kože
Tašna na rame
35V*001 24x30x09 cm 6.5 l
Poslovna tašna
35V*005 43x36x14 cm 13.0 l
16”
Poslovna tašna
35V*003 44x34x20/24 cm 25.5/32.5 l
16”
35V*004 44x33x15 cm 17.5 l
Ženska poslovna tašna
35V*002 44x33x14 cm 17.0 l
16”
16”
Torba za odela
35V*017 54x54x08 cm
Kofer 2 točkića
35V*011 39x50x20 cm 29.5 l
40
Poslovni program
16.4”
Poslovna tašna 2 točkića
35V*010 47,5x38x24,5 cm 33.5 l
16.4”
FITS-U
Black
Dark Brown
Poslovna tašna
62V*004 41x30x11,5 cm 15.5 l
16”
Poslovna tašna
62V*001 41x32x11,5 cm 11.0 l
62V*002 41x32x13 cm 13.0 l
9.7”
Poslovna tašna
62V*005 41x30x17/32 cm 19/24 l
16”
9.7”
Tašna na rame
62V*006 20x25x05 cm 3.5 l
7.9”
Tašna na rame
62V*007 25x28x06 cm 7.0 l
9.7”
Poslovni program
41
BUSINESS TECH
detalji
od
kože
Ranac za laptop
64V*004 34x42x22 cm 18 l
14.1” 9.7”
Poslovna tašna 2 točkića
64V*005
43,5x39x24.5 cm
23.0 l
16.4”
9.7”
42
Poslovni program
Black
Dark Brown
Poslovna tašna
64V*001 45,5x33x15 cm 15.0 l
15.6”
64V*002
Poslovna tašna
45,5x32,5x20/25 cm
9.7”
17/21 l
15.6”
9.7”
64V*003
Poslovna tašna
45x33x20,5/25,5 cm
20/26 l
15.6”
9.7”
SPECTROLITE
Black
Tobacco
Tašna na rame
80U*016 20x24x11,5 cm 3.0 l
7.0”
Poslovna tašna 2 točkića
80U*002 48,5x42x27/31 cm 28/33,5 l
17.3”
Ženska poslovna tašna
80U*002 41x32x16 cm 13.5 l
16.0”
Poslovna tašna
80U*004
42x34x‚17 cm
14,5 l
80U*005 45x34x20,5/24 cm 18/21,5 l
80U*006 49x34,5x24,5/28 cm 29/32l
16.0/17.3”
Tašna na rame
80U*001 24,5x28,5x07 cm 3.0 l
9.7”
Ranac za laptop
80U*008 36x46,5x23/26 cm 23/26 l
16.0”
Poslovni program
43
CITYVIBE
Ash Grey
Jet Black
Urban Green
Kofer
42V*014 67x41x28 cm 68.5 l
Putna torba
42V*012 53,5x33x28 cm 44.5 l
42V*014 67x41x28 cm 68.5 l
Tašna na rame
42V*001 22,5x29x10 cm 4.5 l
9.7”
Poslovna tašna
42V*005 43x32x13 cm 12.5 l
16.0”
Poslovna tašna
42V*006 44x32,5x17,5/22,5 cm 19/24.5 l
16.0”
42V*006 44x32,5x17,5/22,5 cm 19/24.5 l
Ranac za laptop
42V*003 34x40,5x24/28,5 cm 21.0/26.0 l
14.0”
42V*004 34x43x24,5/29 cm 24.0/29.0 l
16.0”
16.0”
Poslovna tašna
42V*008 44,5x38x23 cm 23.0 l
16.0”
Poslovni program
45
,
X BLADE BUSINESS 2.0
Black
Dark Brown
Poslovna tašna
23V*009 44x32x14/17 cm 18/21.5 l
16”
Tašna na rame
23V*001 19x23x09 cm
23V*002 25x31x10 cm
7.9”
Ranac za laptop
23V*006 31x44x16 cm 16 l
23V*007 32,5x46x21,5 cm 24 l
14.1/16.0”
Poslovna tašna
23V*003 44x37x13 cm - 1 pregrada
23V*004 44x37x14 cm - 2 pregrade
23V*005 44x37x17,5 cm - 3 pregrade
16.0”
46
Poslovni program
Poslovna tašna 2 točkića
23V*008 47,5x40x20 cm 28.5 l
16.0”
TRIFORCE
Black
Tašna na rame
79V*001 25x32x9,5 cm
Poslovna tašna
79V*002 44x36x13 cm
19.5 l
79V*003 48,5x37x16,5 cm 33.0 l
79V*004
Poslovna tašna
45x34x16,5 cm
22.0 l
Poslovna tašna
79V*005 45x34x18/20 cm
16.0”
25.5/30 l
16.0”
15.6/17.3”
Ranac za laptop
79V*006 34,5x46x21/24 cm 23.5/28 l
16.0”
Poslovna tašna 2 točkića
79V*008 47x38,5x22,5 cm 28.5/30 l
17.3”
Poslovni program
47
ERGO-BIZ
46U*005
46U*006
46U*007
Poslovna tašna
41x31x19 cm
14.0 l
44x34x21 cm 20.5 l
48x36x23 cm 24.5 l
4.1/16/17.3”
Poslovna tašna
46U*009 35x26x10,5 cm 5.0 l
12.1”
Black
Tašna na rame
46U*001 24x28x10,5 cm 3.5 l
Poslovna tašna
46U*004 44,5x36,5x18 cm 14.5 l
Poslovna tašna
46U*002 45x37,5x16 cm 14.0 l
15.6”
16.0”
Poslovna tašna 2 točkića
46U*010 45,5x39,5x24 cm 25.5 l
48
Poslovni program
15.6”
VECTURA
Black
Sea Grey
Poslovna tašna
17.0 l
39V*002 42,5x37x13,5 cm
39V*003 45,5x38,5x13,5 cm 23.0 l
16/17.3”
Ranac za laptop
39V*008 33,5x44,5x25 cm 27.0 l
16.0”
Poslovna tašna
19.0 l
39V*005 43,5x33x13,5 cm
39V*006 47,5x34x16,5 cm 23.5 l
16/17.3”
Poslovna tašna
39V*001 42,5x37x12 cm
14.0 l
16.0”
Poslovna tašna 2 točkića
39V*010 46,5x36,5x21,5 cm 26.5 l
16.0”
Ranac za laptop
39V*007 31,5x42x17,5 cm 15.0 l
14.1”
Poslovni program
49
GUARDIT
Ranac za laptop
88U*004 29,5x43x19 cm 18.0 l 13/14,1”
88U*005 31x44,5x21 cm 22.0 l 15/16.0”
88U*006 32x48x22 cm 27.0 l 17,3”
Grey
Black
Poslovna tašna
88U*001
38x28x11 cm
10.0 l 13,3”
88U*002 43,5x30,5x11,5 cm 12.0 l 13/16.0”
88U*003 44,5x32x13 cm 15.0 l 15/17,3”
50
Poslovni program
88U*007
Poslovna tašna
43x35x12 cm
16.0”
12.0 l
Poslovna tašna 2 točkića
88U*008 46x36,5x22 cm 24.0 l
17.3”
S - OULITE
Black
Dark Brown
Rust
Cinder Print
Poslovna tašna
32U*101 41,5x29x08 cm 12.5 l
14.1”
Poslovna tašna
32U*101 41,5x29x08 cm 12.5 l
Poslovna tašna
32U*101 41,5x29x08 cm 12.5 l
14.1”
14.1”
S - TEEM
Black
Dark Brown
Rust
Cinder
detalji
od
kože
Poslovna tašna
34U*102 41x30x09 cm 10.5 l
14.1”
Poslovna tašna
34U*202 41x30x09 cm 10.5 l
14.1”
52
Poslovni program
Poslovna tašna
34U*101 42x30x04 cm 9.5 l
14.1”
Poslovna tašna
34U*203 41,5x32x10 cm 15.0 l
15.6”
DIAMOND LUX
Black
Ash Grey
Poslovna tašna
91V*005 43,5x37,5x20,5 cm 21.0 l
15.6”
Poslovna tašna
91V*001 37x28,5x13 cm 9.0 l
13.3”
10.1”
10.1”
Poslovna tašna
91V*002 42,5x32x17 cm 14.5 l
15.6”
10.1”
Poslovna tašna
91V*006 44x38x24,5 cm 25.0 l
Poslovna tašna
91V*004 29,5x41x18,5 cm 11.5 l
13.3”
10.1”
15.6”
Poslovna tašna
91V*003 42,5x32x17 cm 14.5 l
15.6”
10.1”
10.1”
Poslovni program
53
LADY BIZ II
Black
Silver Grey
Tobacco
Poslovna tašna
25U*005 27x26x04,5 cm
15.6”
Poslovna tašna
25U*002 26,5x29x05 cm
9.7”
Poslovna tašna
25U*003
32x30x14 cm
10.2”
Poslovna tašna
25U*006
41x36x15 cm
15.6”
54
Poslovni program
MOVE
Black
Brown
Dark Blue
Silver Greena
Ginger
Ženska tašna
5H3*037 35,5x36x13 cm
Ženska tašna
5H3*037 35,5x36x13 cm
Ženska tašna
5H3*020
29x35x15 cm
Ženska tašna
5H3*129 27,5x27,5x35 cm
Ženska tašna
5H3*031
31x19x14 cm
Ženska tašna
5H3*019
32x25x15 cm
Ženska tašna
5H3*128
24x26x03 cm
Poslovni program
55
PARK II
Ženska tašna
25U*011
26x22x07 cm
Black
Chocolate
Dark Navy
Silver Grey
Ženska tašna
25U*005 27x26x04,5 cm
Ženska tašna
25U*011
26x22x07 cm
Ženska tašna
25U*012 31x27x12 cm
56
Poslovni program
Ženska tašna
25U*006
31x26x11 cm
TERMO TECH
Futrole za laptop, Ipad i tablet
Black
Light Blue
Purple
Red/Grey
Blue/Light Blue
Black/Light Blue
TABZONE
Futrole za laptop, Ipad i tablet
Black
Black/Red
Blue
Plum
PompeianRed
Purple
Red
Grey/Green
AIRGLOW SLEEVES/MOBILE
Futrole za laptop, Ipad i tablet
Black/Green
Black/Pink
Black/Red
Black/Blue
Poslovni program
57
LADY CHIC II
Ženski novčanik
71V*309
19,2x9,7 cm
Black
Bluestar
Coral Red
Dark Green
Ženski novčanik
71V*314
19,4x10,4 cm
Ženski novčanik
71V*303
15x10,5 cm
Ženski novčanik
71V*308
13x10,2 cm
LADY SAFFIANO
Beige
Black
Red
Ženski novčanik
52U*309 19,2 x 9,7 x 3 cm
60
.RŀQDJDODQWHULMD
Ženski novčanik
52U*314 19,4 x 3,0 x 10,4 cm
Ženski novčanik
52U*324 15 x 9,6 x 3 cm
ATTACK
Black
Dark Brown
Muški novčanik
60U*105 12x9,5 cm
Muški novčanik
60U*006 13x9,9 cm
Muški novčanik
60U*012 10x08 cm
SUCCESS
Black
Muški novčanik
60U*007 10x12 cm
Muški novčanik
60U*000 12x9,5 cm
Ženski novčanik
60U*009 17,5x09 cm
.RŀQDJDODQWHULMD
61
ITALICO
Ženski novčanik
*068623 14,5x9 cm crni
*068624 14,5x9 cm braon
*068625 14,5x9 cm konjak
Black
Brown
Cognac
Red
Ženski novčanik
*067459 13,5x10 cm crni
*068615 13,5x10 cm braon
*068616 13,5x10 cm crveni
Ženski novčanik
*067472 17x9 cm crni
*055418 17x9 cm braon
*068626 17x9 cm konjak
CORTINA
Ženski novčanik
*068392 14,5x10 cm crni
*068640 14,5x10 cm braon
*068641 14,5x10 cm crveni
Black
Ženski novčanik
*068634 17x11 cm crni
*068635 17x11 cm braon
*068636 17x11 cm crveni
62
.RŀQDJDODQWHULMD
*067456
*067457
*067458
Ženski novčanik
17,5x10 cm crni
17,5x10 cm braon
17,5x10 cm crveni
Brown
Red
KODI SMITH
Black
Brown
Muški novčanik
*070709 12,5x9,5 cm braon
*070708 12,5x9,5 cm crni
Muški novčanik
*070711 12,5x9,5 cm braon
*070710 12,5x9,5 cm crni
ITALICO
Black
Brown
Muški novčanik
*067407 11,5 x 9 cm crni
*068595 11,5 x 9 cm braon
*067411 set novčanik, kaiš i privezak, crni
*055407 set novčanik, kaiš i privezak, braon
CORTINA
Black
Brown
Muški novčanik
*068642 12x8 cm crni
*068643 12x8 cm braon
Muški novčanik
*068644 12,5x9,5 cm crni
*068645 12,5x9,5 cm braon
*068646 12,5x9,5 cm teget
Muški novčanik
*068398 12,5x9,5 cm crni
*068630 12,5x9,5 cm braon
.RŀQDJDODQWHULMD
63
.2Ŀ1Ζ$.6(62$5
9HOLNL L]ERU GDPVNLK L PXġNLK NRľQLK
UXNDYLFDL]UDľHQLKRGQDM֏QóHMHOHQVNH
LMDJQMHÇHNRľHSR֓DYOMHQRVD
VYLORPLOLYXQRP
.YDOLWHWQLNRľQLNDLġHYLUD]QLKPRGHODL
֓ORYD]DRVREHNRMH]QDMX֓DKRÇHL]UDÑHQL
RGSULURGQHNRľHQDMEROMHJNYDOLWHWD
64
Aksesoar
AKSESOAR
,WDOóDQVNH NUDYDWH L]UDÑHQH RG ÍL֓H
VYLOHXOXNVX]QRPSDNRYDQMX
(OHJDQWQL ġDORYL LWDOóDQVNRJ GL]DMQD
L]UDÑHQLRGQDM֏QóLKSULURGQLKPDWHUóDOD
NDġPLUYXQDVYLOD
ĠLURNL]ERUVYLOHQLKPDUDPDPRGHUQRJ
GL]DMQDXHOHJDQWQRPSDNRYDQMX
Aksesoar
65
PUTNI AKSESOAR
66
Aksesoar
KIŠOBRANI
/DNRÇDSR֓LJQXWDDOXPLQóXPVNLP
RNYLURP6ROLGQLSRX]GDQLLXGREQL
SUHVYXÍHQLWH֐RQRPNDNRELNLġDNOL]LOD
QL]9DġNLġREUDQ
Kišobrani
67
KIŠOBRANI
'DXOHSġDNLġQHGDQHNROHFóDUD]QRERMQLK
NLġREUDQDPDQXHOQLSROXDWRPDWVNLLDXWRPDWVNL
68
Kišobrani
KIŠOBRANI
'DXOHSġDNLġQHGDQHNROHFóD
UD]QRERMQLKNLġREUDQDPDQXHOQL
SROXDWRPDWVNLLDXWRPDWVNL
Kišobrani
69
'Ŀ(31Ζ12ĿΖÈΖ
*005873 SPORTSMAN Nožić
0,3802, 84 mm, 12 funkcija,
*005951 SPARTAN Nožić
1.3603, 91 mm,12 funkcija
*006131 HUNTING KNIFE
Lovački nož 4.2243, 16cm
*011223 POCKET TOOL Nožić
1.3613, 91 mm,13 funkcija
70
1RŀLÉL
SWISS CARD
*005900 Set 0.7100.T, 11 funkcija, crveni
*005901 Set 0.7106., 11 funkcija, sivi
*005904 Set 0.7122.T2, 11 funkcija, plavi
*006001 ECOLINE Nožić
1.3603, 91 mm, 12 funkcija
*005886 RALLY Nožić
0,6163, 58 mm, 9 funkcija
*005890 CLASSIC Nožić 0,6223, 58 mm,7 funkcija,crveni
*005892 CLASSIC Nožić 0,6223, 58 mm,7 funkcija,plavi
*005894 CLASSIC Nožić 0,6223, 58 mm,7 funkcija,crna
'Ŀ(31Ζ12ĿΖÈΖ
3UYRNODVQLQHUÑDMXÇLÍHOLN
Različiti džepni noževi sa jednom ili dve oštrice i
više od 300 različitih multifunkcionalnih nožića
koji su postali popularni zbog svog visokog
kvaliteta, mnogostranosti i izvrsnosti u dizajnu.
Mogućnost brendiranja:
*005927 NUNTER Nožić
0.8873, 111mm, 12 funkcija
*005980 HUNTSMAN Nožić
1.3713 , 91 mm, 15 funkcija
*005927 CAMPER Nožić
1.3613, 91mm, 13 funkcija
*005983 SWISSCHAMP Nožić
1.6795 AVT, 91 mm, 33 funkcije
*005934 HERCULES Nožić
0.9043 , 111 mm, 18 funkcija
*067383 FISHERMAN Nožić
1.4733.72, 91mm, 16 funkcija
*011290
NOMAD
Nožić
0.8353.3, 111 mm, 11 funkcija
1RŀLÉL
71
JOTZONE
1RYD NROHNFóD -RW =RQH DJHQGL VDGUľL ֐HNVLELOQL
SRNORSDF L WUDNX ]D REHOHľDYDQMH ֓UDQD 8ľLYDMWH
XUD]LJUDQLPERMDPDLLQRYDWLYQRPGL]DMQXDJHQGH
NRMDSUXľDIXQNFLRQDOQR֓LNYDOLWHW
Mogućnost brendiranja:
Small
*068024 Jotzone S agenda sa hemijskom olovkom Black & Orange
*073390 Jotzone S agenda sa hemijskom olovkom Black & Navy Blue
*073393 Jotzone S agenda sa hemijskom olovkom Black & Bright Blue
Medium
*073388 Jotzone M agenda sa hemijskom olovkom Black & Orange
*073391 Jotzone M agenda sa hemijskom olovkom Black & Navy Blue
*073394 Jotzone M agenda sa hemijskom olovkom Black & Bright Blue
Large
*073389 Jotzone L agenda sa hemijskom olovkom Black & Orange
*073392 Jotzone L agenda sa hemijskom olovkom Black & Navy Blue
*073395 Jotzone L agenda sa hemijskom olovkom Black & Bright Blue
Agende i rokovnici
73
SIGNATURE JOURNALS
9HÇGRND]DQDNROHNFóD&URVVDJHQGLNRMX
ERJDW֓YRERMDXYHNÍLQLDNWXHOQRP
Mogućnost brendiranja:
74
*058897 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*058893 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*058903 agenda sa hemijskom
olovkom, 105x148 mm
*058899 agenda sa hemijskom
olovkom, 105x148 mm
*058894 agenda sa hemijskom
h
olovkom
olo
k
148x210 mm
*058896 agenda sa hemijskom
olovkom 148x210 mm
*058895 agenda sa hemijskom
olovkom,148x210 mm
*058898 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*058900 agenda sa hemijskom
olovkom, 105x148 mm
*058902 agenda sa hemijskom
olovkom105x148 mm
*058901 agenda sa hemijskom
olovkom, 105x148 mm
*058904 agenda sa hemijskom
olovkom, 105x148 mm
Agende i rokovnici
TEXTURED JOURNALS
.ROHNFóD&URVVDJHQGLLPDIXQNFLRQDOQR֓NRMD
SUHG֓DYOMDQMHQRVQRYQLNYDOLWHW6YDNDDJHQGD
VDGUľLL&URVVRORYNXNRMDVHVDYUġHQRXNODSD
X]QMHQREOLN
Mogućnost brendiranja:
*067251 agenda sa hemijskom
olovkom, 104x210 mm
*067257 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*067260 agenda sa hemijskom
olovkom, 104x148 mm
*067250 agenda sa hemijskom
olovkom, 104x210 mm
*067249 agenda sa hemijskom
olovkom, 104x210 mm
*067252 agenda sa hemijskom
olovkom, 104x210 mm
*067259 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*067256 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*067255 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
*067258 agenda sa hemijskom
olovkom, 148x210 mm
Agende i rokovnici
75
VIVO
Format: B5 / 17,6 x 25 cm
Papir: ofset krem 80g, 240 strana
+ dodatak auto karta Evrope na 16 strana
Knjižni blok nedatumiran
Mogućnost brendiranja:
76
Agende i rokovnici
BRUNO
Format: B5 / 17,6 x 25 cm
Papir: ofset beli 80g,
{tampa u dve boje, 240 strana
knjižni blok nedatumiran
Mogućnost brendiranja:
Agende i rokovnici
77
BERLIN
Knjižni blok: B5 / 17,6 x 25 cm
Papir: ofset krem papir, 80g, 336 strana
Knjižni blok datumiran
Korica: Termo PU materijal
Pogodan za suvi žig
Mogućnost brendiranja:
78
Agende i rokovnici
MAROKO
Agenda Maroko
Format: B5 / 17,6 x 25 cm
ofset beli papir 80g, 256 strana,
knjižni blok nedatumiran
Mogućnost brendiranja:
CIRIH
Agenda Cirih
Format: B5 / 17,6 x 25 cm
ofset beli papir 80g, 256 strana,
knjižni blok nedatumiran
Mogućnost brendiranja:
Agende i rokovnici
79
MONTE CARLO
Kombinacija
MC - BAND
Elastična traka za notes sa držačem olovke, 14 mm
Clip
Metalna značka za notese, dimenzije 18 x 18 mm
Knjižni blok, dimenzije: A5 / 14 x 21 cm
Papir: beli ofset 80 g papir,192 strane
Knjižni blok nedatumiran, sadrži
džep na unutrašnjoj strani korice
Korica: Termo PU materijal
pogodan za suvi žig
Predviđena za kombinovanje 7 različitih
boja elastične trake i držača za olovke.
Mogućnost brendiranja:
Clip XL
Metalna značka za notese, dimenzije 18 x 36 mm
80
Agende i rokovnici
PARIS
Knjižni blok: A5 / 14 x 21 cm
Papir: beli ofset 80 g papir,192 strane
Knjižni blok nedatumiran i sadsrži džep na
unutrašnjoj strani korice
Korica : Lamirani PU materijal, fleksibilna
sa elastičnom trakom za zatvaranje i
držačem za olovku. Pogodna za suvi žig.
Mogućnost brendiranja:
Agende i rokovnici
81
PORTO
Planer i imenik
Format: 29,5 x 15 cm,
ofset krem papir 859 g, 128 strana.
Knjižni blok je datumiran.
Korica: termo PU materijal,
pogodan za suvi žig.
Mogućnost brendiranja:
MADRID
Telefonski imenik
Format: 17 x 16 cm,
ofset krem papir 100 g, 132 strane.
termo PU materijal,
pogodan za suvi žig.
Mogućnost brendiranja:
82
Agende i rokovnici
127(6ΖΖ2%(/(ĿΖ9$ÎΖ
*073792 Modal
Notes sa olovkom i nalepnicama za
obeležavanje i poruke u biorazgradivom bloku
dimenzija: 9,8 x 15 x 1 cm
preporučena dimenzija štampe: 5x 7 cm
*070840 Notes sa gumom A6 Pocket
ofset krem papir 80 g, 192 strane
dimenzije: 9 x 14 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*063925 Biorazgradivi blok i olovka Green
dimenzije: 9 x 14 x 0,7 cm
preporučena dimenzija štampe 6 x 2,5 cm
*070839 Book marker
Dimenzija: 6 x 20,5 x 0,3
Preporučena dimenzija štampe:
3,5 x 2 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Agende i rokovnici
83
STYLE AGENDE
$JHQGHVDVUHEUQRPJXPRPSUR֓RU]D
RORYNXLWHN֓LOQDSDJHPDUNHUD
6DPROHSOMLYHSRUXNHLGľHSQDSUHGQMRM
L]DGQMRM֓UDQL
3HUIRULUDQRSRVOHGQMLK֓UDQDUDGL
ODNRJRGYDMDQMD
֓UDQDRGYLVRNRNYDOLWHWQRJ)6&
VHUWL֏NRYDQRJJUSDSLUD
&HRSURL]YRGMH)6&0L[VHUWL֏NRYDQ
*073520 agenda
meki povez A6
*073522 agenda
meki povez A6
*073519 agenda
meki povez A6
*073521 agenda
meki povez A6
*073510 agenda
tvrdi povez A5
*073508 agenda
tvrdi povez A5
*073518 agenda
meki povez A6
*073511agenda
tvrdi povez A5
*073512 agenda
tvrdi povez A5
*073509 agenda
tvrdi povez A5
Agende i rokovnici
85
SVE ZA iPHONE i iPAD
Zaštitna maska za iPhone
*067332 plava
*067334 roze
*067336 zelena
*067337 narandžasta
*067337 transparentna
Stalak za iPhone i iPad
*067339 crni
*067572 beli
Zaštitna maska za iPad
*067342 transparent
Futrola/postolje za iPad
*067398 crni
86
Hi-Tech
SVE ZA iPHONE i iPAD
SVE
S
SV
VE Z
ZA iPHONE
ON
NE i iP
iiPAD
PAD
AD
*073524 Zaštitna maska za Ipad Air sa
rotirajucim postoljem (180 stepeni) bela
*073525 Zaštitna maska za Ipad Air sa
rotirajucim postoljem (180 stepeni) crna
*073528 Kompletna čvrsta zaštita ( za pozadinu i ekran), sa rotirajucim postoljem
oljem za
Ipad Air bela
*073526 Zaštitna maska za ekran
iPad Air sa filterom za privatnost bela
*073527 Zaštitna maska za ekran
iPad Air sa filterom za privatnost crna
*073530 Kompletna čvrsta zaštita ( za pooljem za
zadinu i ekran), sa rotirajucim postoljem
Ipad Air crna
Hi-Tech
87
HI-TECH
model Trim, 2 GB
model Metal, 2 GB
model Poly, 2 GB i 4 GB
88
Hi-Tech
HI-TECH
*Mogućnost izrade gift pakovanja
Model Leather,
4GB, 8 GB, 16GB
Model Office
4GB, 8 GB, 16GB
Model Credit Card
4GB, 8 GB, 16GB
Mogućnost brendiranja
Model Thin
4GB, 8 GB, 16GB
Hi-Tech
89
HI-TECH
*070751 Solarni punjač za mobilni telefon sa 6 adaptera
*070752 Punjač i lampa za
mobilni telefon za automobil
*070753 Držač za mobilni telefon sa slušalicom
*070754 USB HUB sa led lampom u obliku cveta
*070755 “Zvučnik” za mobilni telefon
90
Hi-Tech
*070756 Rukavica za touch screen
*062611 Stalak za lepljivu
traku + magic traka
*073476 Stalak za lepljivu
traku + magic traka
Mogućnost brendiranja
*064972 Stoni držač za Z-listiće torbica
Mogućnost brendiranja
Mogućnost brendiranja
*064589 Stoni držač za Z-listiće srce
Mogućnost brendiranja
*064972 Stoni držač za Z-listiće karim Rashid
Mogućnost brendiranja
*069019 Stoni držač za Z-listiće dijamant
Mogućnost brendiranja
*046592 Signir žuti sa indexima
*046594 Signir narandžasti sa indexima
*046584 Signir zeleni sa indexima
*046582 Signir plavi sa indexima
*046583 Signir pink sa indexima
*064973 Stoni držač za Z-listiće jabuka
Mogućnost brendiranja
*046596 Hemijska olovka, bela sa indexima
*046585 Hemijska olovka, siva sa indexima
2ɝFH
91
2101
Metalna hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
VIP
Metalna hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
92
Promo olovke
2062
Metalna hemijska olovka sa
gumenim gripom
Mogućnost brendiranja:
STYLUS
Metalna touch hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
Promo olovke
93
TOUCH
Metalna touch hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
505
Plastična touch hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
94
Promo olovke
OMNIA
Plastična touch hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
2051b
Plastična hemijska olovka sa
gumenim gripom
Mogućnost brendiranja:
Promo olovke
95
2108
Plastična hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
562
Plastični roler
Mogućnost brendiranja:
96
Promo olovke
2013
Plastična hemijska olovka sa
metalnim delovima
Mogućnost brendiranja:
2060
Plastična hemijska olovka sa
metalnim delovima
Mogućnost brendiranja:
Promo olovke
97
ZIRO
Plastična hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
521
Plastična hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
98
Promo olovke
EKO
Biorazgradiva hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
GREEN
Biorazgradiva hemijska olovka
Mogućnost brendiranja:
Promo olovke
99
2011c
Plastična hemijska olovka sa
gumenim gripom
Mogućnost brendiranja:
2011
Plastična hemijska olovka sa
gumenim gripom
Mogućnost brendiranja:
100 Promo olovke
2001
Plastična hemijska olovka sa
gumenim gripom
Mogućnost brendiranja:
Plastična hemijska olovka Plastična hemijska olovka
TRIXI I TRIXI BIANCO
Mogućnost brendiranja: Mogućnost brendiranja:
Promo olovke
101
...sa Vašim znakom
SETOVI
*070841 Set hemijska i tehnička olovka u futroli
dimenzija: 14,8x4,8x2,1 cm
preporučena dimenzija štampe olovke: 4x0,5 cm
preporučena dimenzija štampe futrole: 3,5x1,5 cm
Mogućnost brendiranja:
*070842 Set hemijska olovka, privezak za ključeve i vizitar
preporučena dimenzija štampe olovke: 4x0,5 cm
preporučena dimenzija štampe priveska: 3x1,3 cm
preporučena dimenzija štampe vizitara: 4x0,6 cm
Mogućnost brendiranja:
102
Promo program
...sa Vašim znakom
KUTIJICE ZA VIZIT KARTE
*068793 Kutija za vizit karte
materijal: imitacija kože
*063921 Vizitar metalni sa kožnim koricama
dimenzija: 9,3x1,4x6,1 cm
dimenzija gravure: 7x3 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*070843 Set privezak i vizitar
dimenzija: 9,7x6,4x1,4 cm
preporučena dimenzija štampe priveska: 2x1,5 cm
preporučena dimenzija štampe vizitara: 4x1,5 cm
*067333 Vizitar Visado
dimenzija: 9,7x6,5x1,1 cm
preporučena dimenzija štampe: 4x0,8 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
103
...sa Vašim znakom
PRIVESCI
PRIVESCI
*070844 Metalni privezak za ključeve
dimenzije: 2,8x6,2x0,6 cm
preporučena dimenzija štampe: 2,7x2 cm
Mogućnost brendiranja:
*070845 Metalni privezak za ključeve
dimenzije: 3,2x4x0,5 cm
preporučena dimenzija štampe: Ø3 cm
Mogućnost brendiranja:
*073736 Privezak za ključeve sa
otvaračem za flaše
Mogućnost brendiranja:
104
Promo program
*070846 Metalni privezak za ključeve
dimenzije: 3,2x4x0,5 cm
preporučena dimenzija štampe: Ø2 cm
Mogućnost brendiranja:
...sa Vašim znakom
PRIVESCI
*070848 Plastičan privezak za ključeve
dimenzije: 2,9x6,5x0,5 cm
preporučena dimenzija štampe: 3x1,5 cm
*053458 Plastični privezak za ključeve
dimenzije: 2,4 x 5,3 x 0,6 cm
preporučena dimenzija
štampe: 2,5 x1,5 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*073375 Plastični Touch
privezak za mobilni telefon
Mogućnost brendiranja:
*070847 Privezak za ključeve
dimenzije: 3x8,6x0,4 cm
preporučena dimenzija
štampe: 5x1,8 cm
Mogućnost brendiranja:
Promo program
105
...sa Vašim znakom
83$/-$ÎΖ
*073737
Ženski upaljač u plišanoj vrećici
dimenzije : 7,8 x 1,7 cm
Peporučena dimenzija štampe : 4,5 x 0,8 cm
Mogućnost brendiranja:
*070851 Metalni upaljač u kutiji
dimenzije: 5,5x1,3x4,2 cm
preporučena dimenzija štampe: 3x1 cm
Mogućnost brendiranja:
*067338 Metalni upaljač u kutiji Quadro
dimenzije: 2,8x1,2x6,5 cm
preporučena dimenzija štampe: 3,5x1,2 cm
Mogućnost brendiranja:
106
Promo program
*059105 Luksuzni ženski metalni upaljač
dimenzije: Ø 1,53 x 1,3 x 8,6 cm
preporučena dimenzija štampe: 3 x 0,7 cm
Mogućnost brendiranja:
...sa Vašim znakom
83$/-$ÎΖ
Upaljač elektronski sa led
lampom
Mogućnost brendiranja:
NOVE BOJE
Upaljač elektronski
anatomski oblik
Mogućnost brendiranja:
Upaljač elektronski uski
2 NOVE boje
Mogućnost brendiranja:
Upaljač elektronski normal
Mogućnost brendiranja:
Promo program
107
...sa Vašim znakom
ZIDNI SATOVI
*059120 Zidni sat
Dimenzije 27 x 27 x 6,2 cm
preporučena dimenzija
štampe 5,5 x 1,2 cm
boje : 30 crvena, 20 plava,
51 zelena,10 crna
*067379 Zidni sat
dimenzije: 25 x 25 x 4 cm
preporučena dimenzija
štampe 6 x 1,5 cm
boje : 30 crvena, 20 plava,
90 bela, 10 crna
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*053443 Zidni sat crni
*053444 Zidni sat beli
dimenzije: Ø 33,1x 6 cm
preporučena dimenzija
štampe: 7,5 x 3,2 cm
boje: 90 bela, 10 crna
*070852 Zidni sat 3D
dimenzije: Ø 30,3x 4,8
preporučena dimenzija
štampe: 6x1,5 cm
boje: 20 plava,
90 bela, 30 crvena
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*073738 Zidni sat
dim 19 x 19,5 x 3,4 cm
preporučena dim
stampe : 6 x 2,5 cm
boja : siva
*073739 Zidni sat
dimenzija: Ø 24,3 x 3 cm
preporučena dimenzija
stampe 6 x 2,5 cm
boja :siva
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
108
Promo program
...sa Vašim znakom
STONI SATOVI
*071250 Stoni Sat
dimenzije :5,5 x 8,5 x 2,6 cm
preporučena dimenzijija štampe : 3,5 x 1,5 cm
boje : 60 narandžasta , 80 siva, 30 crvena, 51 zelena ,20 teget
dodatna funkcija: štipaljka za poruku
Mogućnost brendiranja:
*070866 Stoni sat sa alarmom
dimenzije: 10,5x10,8x4 cm
preporučena dimenzija
štampe: 3,5x1,5 cm
boje: 20 plava, 51 zelena,
30 crvena, 60 narandžasta
Mogućnost brendiranja:
*063844 Stoni sat sa alarmom
dimenzije : 7,8 x 9,8 x 4,2 cm
preporučena dimenzija štampe :
5 x 1,4 cm
boje : 51 zelena, 20 plava, 80
siva, 90 bela, 3 crvena
*067377 Stoni sat sa alarmom
dimenzije sata : 12,6 x 12,7 x 4,1 cm
preporučena dimezije
štampe : 6 x 1,3 cm
boje : 40 žuta, 51 zelena,
90 bela, 60 narandžasta,
30 crvena, 31 pink, 22 plava
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
109
...sa Vašim znakom
REKLAMNE ŠOLJE
*073741
Poklon kutija za šolju
dimenzije:9,8 x 11,3 x 10,5 cm
*073740
Mogućnost breniranja:
*073743
*073740
Keramička šolja za sublimaciju
sa specijalnim efektom
dimenzije : Ø 9,5 x 8,1 cm
*059122
*073742
*073742
Keramička solja za sublimaciju sa
specijalnim efektom
dim : Ø 9,5 x 8,1 cm
*059122 Porcelanska šolja UNO
dimenzije: Ø 8,1 x 9,5 cm
preporučena dimenzija
štampe: 22 x 8 cm
Mogućnost brendiranja:
*073743 Keramička solja
dimenzije šolje: Ø 9,5 x 8,1 cm
Mogućnost brendiranja:
110
Promo program
...sa Vašim znakom
REKLAMNE ŠOLJE
*059124 Porcelanska šolja
dimenzije: Ø 8,1 x 10 cm
preporučena dimenzija
štampe: 4,5 x 4,5 cm
Mogućnost brendiranja:
*070862
Porcelanska šolja sa kašičicom
dimenzije: Ø 8,2 x 10,2 cm
preporučena dimenzija
štampe: 4,5 x 4,5 cm
Mogućnost brendiranja:
*073744 Porcelanska šolja sa
silikonskim rukohvatom
i poklopcem
dimenzije: Ø 13,8cm x 9 cm
preporučena dimenzija
štampe:4 x 2 cm
boje: 51 zelena, 30 crvena,
60 narandžasta, 20 plava,
Mogućnost brendiranja:
*067368 Porcelanska šolja Santi
dimenzije: Ø 8,8 x 9,7 cm
preporučena dimenzija
štampe: 5 x 5 cm
*070862
Porcelanska šolja satacnom
dimenzije: Ø 7,7 x 6,9 cm
preporučena dimenzija
štampe: 4,5 x 3 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
111
...sa Vašim znakom
UKRASNE KESE
*063876 Eko torba u bojama
dimenzije: 38 x 40 x 12 cm
preporučena dimenzija štampe: 22 x 15 cm
*070858 Biorazgradiva kesa
dimenzije: 33 x 41 cm
preporučena dimenzije štampe: 18 x 15 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*073788 Kesa za poklon
predviđena za sublimaciju
dimenzije :33 x 41 cm, sastav: polietilen
preporučena dimenzija štampe: 30 x 35 cm
Mogućnost brendiranja:
112
Promo program
*070859 Biorazgradiva kesa mini
dimenzije: 26 x 30 cm
preporučena dimenzija
štampe: 15 x 10 cm
Mogućnost brendiranja:
...sa Vašim znakom
PAPIRNE UKRASNE KESE
*071101 Papirna kesa za flašu
sastav kraft papir
dimenzije: 14 x 36 x9 cm
preporučena dimenzija štampe: 8 x 3
cm boje: 81 zlatna, 20 teget, 30 crvena,
80 srebrna, 71 natron, 10 crna
*071359 Papirna kesa
sastav: kraft papir
boje: 30 crvena,10 crna, 20 teget,
80 srebrna, 71 natron
dimenzija : 18 x 23 x 10 cm
preporučena dimenzija štampe: 10 x 3 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*071102 i *071945
Papirna kesa
sastav: kraft papir
boje: 10 crna, 80 srebrna,
31 roze, 20 teget, 30 crvena,
50 zelena, 40 žuta, 81 zlatna,
60 narandžasta, 71 natron,
dimenzije :25 x 32 x 10 cm
preporučena dimenzija
štampe: 15 x 4 cm
*071103 Papirna kesa
sastav: kraft papir
boje: 10 crna, 20 teget,
30 crvena, 71 natron,
dimenzije :32 x 42 x 12 cm
preporučena dimenzija
štampe: 20 x 5 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*068720 Papirna poklon
kesa sa pamučnom ručkom
dimenzije: 30 x 25 x 10 cm
preporučena dimenzija
štampe : 23 x 5 cm
boje: 80 svetlo siva,
86 tamno siva
Mogućnost brendiranja:
*068719 Papirna poklon
kesa sa pamučnom
ručkom
13 x 19 x 6 cm
preporučena dimenzija
štampe : 8 x 3,5 cm
boje: 80 svetlo siva,
86 tamno siva
*068720 Papirna poklon kesa sa
pamučnom ručkom
dimenzije: 19,5 x 26,5 x 8 cm
preporučena dimenzije
stampe : 15 x 5
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
113
...sa Vašim znakom
POSLOVNE TORBE
*067329 Konferencijska
torba za dokumenta
dimenzije: 38 x 27 x 15 cm
preporučena dimenzija
štampe:10 x 4 cm
Mogućnost brendiranja:
*073790 Biorazgradiva
konferencijska torba
jedna pregrada
prednji džep sa rajsferšlusom
sastav: polipropilen
dimenzije: 40 x 30 x 7 cm
preporučena dimenzija
štampe : 15 x 10 cm
boje: 30 crvena, 51 zelena,
11 siva,23 plava
Mogućnost brendiranja:
*073789 Novčanik torbica
sa dva džepa,
glavni sa džep rajsferšlusom
i spoljni sa čičak trakom,
podesivi dvobojni pamučni kaiš
sastav : poliester
dimenzije : 18 x 23 cm
preporučena dimenzija
štampe 5 x 2 cm boja: crna
Mogućnost brendiranja:
*064755 Konferencijska torba jedna
pregrada, sa prednjim džepom
dimenzije: 40 x 30,5 x 7,5 cm
preporučena dimenzija štampe:10 x 7 cm
boje: 20 plava,30 crvena,
11 siva,22 svetlo plava
Mogućnost brendiranja:
*065264 Konferencijska torba
dve odvojene pregrade, jedan džep
spolja sa rajsferšlusom i podesivim
kaišem, pregrada za laptop 13”
dimenzije: 38 x 30 x 8 cm, preporučena
dimenzija štampe 10 x 3 cm
boje: 55 zelena, 30crvena,
12 siva, 10 crna, 20 plava
Mogućnost brendiranja:
*073791 Konferencijska torba
sa dve odvojene pregrade, jedan džep
spolja sa rajsferšlusom i podesivim kaišem
dimenzije: 38 x 30 x 8 cm, preporučena
dimenzija štampe 10 x 3 cm
boje: 55 zelena,30crvena,12 siva,
10 crna, 20 plava
Mogućnost brendiranja:
114
Promo program
...sa Vašim znakom
.$3(Ζ.$Î.(7Ζ
*064816 Kačket
čičak kopča
materijal 100% pamuk
lagani brušeni
veličina 58 cm
duo koncept
boje: 10 crna, 55 zelena,
20 teget, 30 crvena, 71 bež
Petopanelni i
šestopanelni kačket
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*059188 Zimska kapa Alpi
univerzalna veličina
*013107 Šal zimski od polara
materijal: 100% poliester
veličina univerzalna
Mogućnost brendiranja:
*059190 Zimska kapa Snow
univerzalna veličina
Duo koncept
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*073797 Kapa
materijal: 100% pamuk
lagani brušeni
veličina 58 cm
boje : 30 crvena, 90 bela,
101 crna, 81 bež, 20 plava
*070853
Petopanelni kačket
dvobojni koncept,
čičak kopča, 100% pamuk
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
115
...sa Vašim znakom
ZA NJEGA
*059169 Plastični grebač za led
dimenzije: 10,5 x 22,3 x 5,4 cm
preporučena dimenzija
štampe : 5 x 4 cm
Mogućnost brendiranja:
*059170 Grebač za sneg i led sa rukavicom
preporučena dimenzija štampe 4 x 1,5 cm
boje : 10 crna, 20 plava, 30 crvena, 90 bela
*060720 Plastični grebač za led
dimenzije: 11 x 12 x 0,3 cm
preporučena dimenzija
štampe : 5 x 3 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*063852 Set jastuče za putovanje
i maska za spavanje
dimenzije: 45 x 27,5 cm
preporučena dimenzija štampe : 8 x 5 cm
*067380 Baterijska lampa sa (14 led)
dimenzije: Ø 3,1 x 12,3
preporučena dimenzija
štampe : 4,5 x 1 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*070849 Aluminijumski privezak za
ključeve sa led lampom
dimenzije : Ø 2,5 x 6,9 x 1,3 cm
preporučena veličina štampe : 4 x 1 cm
boje : 80 sivo,10 crna,20 plava, 30 crvena
Mogućnost brendiranja:
116
Promo program
*071105 Ćebe od Polara
dimenzije: 150 x120 cm
boje: crvena 30 , plava 20, crna 10
Mogućnost brendiranja:
...sa Vašim znakom
ZA NJU
*063857 Metalno ogledalce
dimenzije: 7,3 x 7 x 1,2 cm,
preporučena dimenzija štampe: 4 x 2 cm
*053452 Držač za torbe
boje: 86 tamno siva i 88
svetlo siva
*067388 Metalno ogledalce u plišanoj
vrećici Fashion
dimenzije: Ø 6,8 x 1,05 cm,
preporučena dimenzija štampe: Ø3 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
80
10
24
90
31
*028773 Metalno ogledalece okruglo
sa dekorativnim kamenčićima
boja: 80 siva, 24 roze
dimenzije: Ø 7,2 x 1,2 cm,
preporučena dimenzija štampe: Ø3 cm
*068112 Metalno ogledalce
četvrtasto
dimenzija: 6 x 6 x 1,2
preporučena dimenzija
štampe 3 x 1 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
Promo program
117
...sa Vašim znakom
KIŠOBRANI
*063848 kišobran Color
sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem
ima 8 segmenata,
dimenzije: Ø 97,2 x 55,5 cm,
preporučena dimenzija štampe: 20 x 7 cm
Mogućnost brendiranja:
*065229 Mini kišobran na ručno otvaranje
šest segmenata
dimenzije: Ø 98 x 56,5 cm,
preporučena dimenzija štampe: 22 x 7 cm
Mogućnost brendiranja:
*059107 Muški kišobran
Ručno otvaranje , 6 segmenata, plastična
hromirana drška i vrh, metalni niklovani
mehanizam za otvaranje, metalni pljostnati
niklovani stub, metalni niklovani krajevi,
navlaka sa postavom u boji kišobrana
materijal:ultra-lagana svila
Mogućnost brendiranja:
118
Promo program
...sa Vašim znakom
KIŠOBRANI
*053463 Kišobran Same
automatsko otvaranje,
materijal: sirova svila,
dimenzije: Ø 104 x 83 cm,
preporučena dimenzija štampe: 20 x 8 cm
*052613 Kišobran
automatsko otvaranje,
materijal: sirova svila,
dimenzije: Ø 103 x 82 cm,
preporučena dimenzija štampe: 20 x 8 cm
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
*053461 Kišobran Wood
automatsko otvaranje,
materijal: sirova svila,
dimenzije: Ø 103 x 89,5 cm,
preporučena dimenzija štampe: 20 x 8 cm
Mogućnost brendiranja:
Promo program
119
...sa Vašim znakom
MAJICE
HEAVY WEIGHT
CLASSIC WEIGHT
Mogućnost brendiranja:
Mogućnost brendiranja:
0XġNHLľHQVNHSDPXÍQHPDMLFHÍHġOMDQLSDPXNġLYHQHVD
֓UDQHGXSOLVSROMQLġWHSQDUHQGHUXRMDÍDQHWUDNRPGXľUDPHQD
CLASSIC WEIGHT
Mogućnost brendiranja:
LIGHT WEIGHT
Mogućnost brendiranja:
120
Promo program
HEAVY WEIGHT
Mogućnost brendiranja:
...sa Vašim znakom
MAJICE, JAKNE I PRSLUCI
Mogućnost brendiranja:
0XġNHLľHQVNHSDPXÍQHPDMLFHÍHġOMDQLSDPXNġLYHQHVD֓UDQH
WULGXJPHWDXERMLPDMLFHUH]HUYQRGXJPHRMDÍDQHWUDNRPGXľUDPHQD
*070854 Unisex duksevi, više veličina
okrugli izrez sa elastičnom ranflom
oko vrata
Mogućnost brendiranja:
*059192
Jakna - šuškavac Wind
više veličina
Mogućnost brendiranja:
*070855 Unisex prsluk ,više veličina, sa rajsferšlusom i
visokom kragnom dodatno zakopčavanje sa drikerima,
5 spoljnih džepova, materijal: keper
Mogućnost brendiranja:
Promo program
121
1907
ŠTAMPA
122
Štampa
8RNYLUX6W\ORVJURXSSRVOXMHL$0%*UD֏NDNRMD
QDMVDYUHPHQóRPJUD֏ÍNRPWHKQRORJóRPQDRYLPSUR֓RULPD
SURL]YRGLġLURNXSDOHWXUD]OLÍLWRJSURPRWLYQRJPDWHUóDOD
DJHQGHEORNRYHNDWDORJHNDOHQGDUHSODQHUHNXWóHNHVH
OL֐HWHSODNDWH
1907
8PRJXÇQR֓LVPRGD9DPSRQXGLPRLUD]OLÍLWHXVOXJH
ĠWDPSDRSOHPHQMLYDQMDLGRUDGHSDSLUDLNDUWRQD
89ODNLUDQMHIROóDWLVDNSUHJSOD֓L֏NDFóDVSLUDOLVDQMHWRSOLSRYH]
ŠTAMPA
Štampa
Š
123
UMETNOST DOBRE KNJIGE
8PHWQR֓GDULYDQMD
124
Izdavaštvo
UMETNOST DOBRE KNJIGE
8PHWQR֓GDULYDQMD
Izdavaštvo
125
3RģDOMLWHXSLWLOL]DNDŀLWHSUH]HQWDFLMX
Kontaktirajte naše veleprodajne centre:
CRNA GORA
* PODGORICA
Mitra Bakića 150,
+ 382 20/621-622, 601-670
e-mail: [email protected]
BOSNA I HERCEGOVINA
* BANJALUKA
Veselina Masleše 13
+ 387 51/214 598, 214-027
e-mail: [email protected]
* BIJELJINA
Račanska 31
+ 387 55/220-911, 220-910
* SARAJEVO
Kolodvorska 12
(u krugu Vase Miškina Crnog)
+ 387 33/713-565, 713-566
e -mail: [email protected]
MAKEDONIJA
* SKOPJE
Makedonija 11a
+ 389 2/3135-660
e-mail:
[email protected]
Posetite naše maloprodaje:
CRNA GORA
* PODGORICA
Shopping Mall of Montenegro
ulica Bratstva i jedinstva bb
BOSNA I HERCEGOVINA
* BANJALUKA
Veselina Masleše 13
* BIJELJINA
Racanska 31,
Nušiceva 6
* SARAJEVO
Obala Kulina Bana 2
MAKEDONIJA
* SKOPJE
Ulica Makedonija 19,
TC Ramstore mall, prizemlje,
TC Skopje City Mall
3RģDOMLWHXSLWLOL]DNDŀLWHSUH]HQWDFLMX
SURGDMD#VW\ORVUV
Kontaktirajte naše veleprodajne centre:
SRBIJA
* NOVI SAD Futoški put 67, 021/4891-600 * BEOGRAD Žorža Klemansoa 19, 011/2027-500
* NIŠ Marka Kraljevića 23, 018/4262-055, 4291-405 * ČAČAK Bulevar Oslobođenja 92, 032/374-284, 374-285
* KRUŠEVAC Nikole Tesle bb, 037/3448-288, 3448-280 * VRŠAC Nikole Tesle 3, 013/831-625
* SREMSKA MITROVICA Trg Svetog Stefana 31, 022/610-697 * VRBAS Maršala Tita 92, 021/794-540, 705-651
* ZAJEČAR Naselje Kraljevica, lokal br. 19, 019/432-536, 440-652
* Cash & Carry NOVI SAD Kej žrtava racije 8, 021/6614-110, 6612-894, 6613-146
Posetite naše maloprodaje:
SRBIJA
* BEOGRAD Balkanska 13, 27. marta 11, Žorža Klemensoa 19 (Dorćol)
* NOVI BEOGRAD Samsonite: TC Delta City - Jurija Gagarina 16, Ušće Shopping Center - Bulevar Mihajla Pupina 6
* NOVI SAD Zmaj Jovina 7, Jevrejska 28, TC BIG - Sentandrejski put 11, TC Mercator - Bulevar Oslobođenja 102
* NIŠ Marka Kraljevića 23 * KRAGUJEVAC TC Plaza -Bulevar Kraljice Marije 56 * SUBOTICA Korzo 8
* SREMSKA MITROVICA Trg Svetog Stefana 31 * PANČEVO Braće Jovanović 22
* VRBAS Maršala Tita 70 * VRŠAC Anđe Ranković 2-10
3RUXÏLWHEHVSODWDQNDWDORJ
ΖQIRWHO
ZHEVKRSZZZVW\ORVUV
Download

6DGUľDM Ekskluzivni pisaći pribor Putni program Poslovni