Naziv treninga: Power
Pivot za Excel
 Kome je trening namenjen?
Profesionalcima koji žele da koriste sve emogućnosti Power Pivot-a, dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju
slučajevi kada upotreba Power Pivot nije potrebna.

Segmenti od kojih se sastoji trening:

Teorijski deo

Praktični deo

Trajanje kompletnog treninga: 3 dana, 18 čas, 18x45min
 Značaj treninga:
U današnje vreme sve kompanije raspolažu velikom količinom podataka. Da bi maksimalno iskoristili podatke i
kreirali informacije korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka potreban je alat koji će im to omogućiti. Nekada
skupi BI alati dostupni samo velikim kompanijama sada su na raspolaganju svim tipovima organizacija, a kompleksni
alati za čije korišćenje je bilo potrebno angažovanje velikog broja inženjera sada je dostupan i prilagođen većini
zaposlenih.
Danas pravovremene i kvalitetne informacije imaju veliku vrednost, a davanje smisla podacima kojima raspolažemo
čini razliku između uspešnih i neuspešnih kompanija.

Osnovni ciljevi treninga:

Kreiranje boljih poslovnih odluka korišćenjem podataka

Ovladavanje alatima za kreiranje kompleksnih analiza

Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija

Bolji uvid u poslovanje

Sadržaj treninga:

Uvod

Osnovni PowerPivot koncepti

Uvod u Dax

Razumevanje Modela podataka

CALCULATE

Tabela Kalendar u PowerPivot-u

Mastering Pivot Tabele

Napredni DAX šabloni

Napredni šabloni modela podataka

SharePoint Integration

Koja znanja će biti pružena polaznicima i za koje aktivnosti će biti obučeni (osposobljeni):

Povezivanje podataka iz raznih izvora

Kreiranje interaktivnih izveštaja

Kreiranje kompleksnih analiza

Upoznavanje sa modelovanjem podataka

Praktičan rad

Studije slučaja
Predavač: Aleksandar Matić, dipl.ing.
Sertifikovani je trener za držanje predavanja PowerPivot Workshop čiji su autori Marco Russo i Alberto Ferrari
najcenjeniji i najprestižniji stručnjaci u ovoj oblasti. Oni su nosioci zvanja SSAS Maestro koje Microsoft dodeljuje
najcenjenijim pojedincima u ovoj oblasti.
Ima višegodišnje praktično iskustvo u radu sa BI alatima, a kao predavač na na temu PowerPivota drži treninge više
godina. Polaznici ovih treninga su zaposleni u našim uspešnim kompanijama kao što su Milšped, NIS, Messer Tehnogas,
Komercijalna banka, Agencija za energetiku i dr.
Zaposlen u Privrednoj komori Beograda na mestu Glavni inženjer poslovnog izveštavanja i analiza. U Komori se bavi
izradom analiza izveštaja i procena. Ima više od 15 godina iskusta u radu u IT industriji, posebno u radu sa bazama
podataka i izveštavanjem.
INTICO DOO, Jove Ilića 65/14, 11010 Beograd, Telefon: +381 11 406 58 90, E-mail: [email protected], web: www.intico.rs
Detaljni program treninga
1. Uvod
5. Učitavanje podataka i modeli
 Šta je PowerPivot?
 Šta je PivotTable?
- Primeri klasičnih Excel Pivot Tabela
 PowerPivot instalacija
- Primer sa PowerPivot-om
 Razumevanje Data konekcija

2. Osnovni PowerPivot koncepti








Formatiranje brojeva
Kontrola tehničkih i nepotrebnih kolona
Razumevane izračunatih kolona
Korišćenje Lookup Tabela
Razumevanje Mera
Handlovanje više tabela
Osvežavanje podataka
Korišćenje Slajsera
3. Uvod u DAX
 Osnove kalkulacija
- DAX tipovi podataka
- DAX operatori
 Primeri izračunatih kolona
 Primeri mera
 Uvod u konvetkst izvršavanja (Red ifilter)
 Biranje između kalkulisane kolone i mere
 Hendlovanje grešaka u DAX-u
 Primeri uobičajenih DAX funkcija
- Statističke funkcije
- Logičke funkcije
- Informacione funkcije
- Matematičke funkcije
- Tekstualne funkcije
- Datumske Funkcije
4. Razumevanja Modela podataka
 Šta je Model podataka?
 Zašto je PowerPivot korisnicima potrebno
modelovanje podataka?
- Razlika između klasičnih Pivot i PowerPivot
tabela
 Fizički i logički Modeli podataka
- Normalizacija i denormalizacija
- Prazne i podrazumevane vrednosti
- Kada i gde koristiti denormalizaciju
 SQL Query Designer kao alat za modelovanje
podataka
- Različite vrste Join-a
- Ručno podešavanje relacija
- Razumevanje OUTER Join-a







- Različite vrste konekcija
- Korišćenje postojećih konekcija
Učitavanje tabela iz SQL Servera
- Opcije filterovanja
- Učitavanje i detektovanje relacija
- Učitavanje iz pogleda
Učitavanje iz Access-a
- Problemi sa Query Designer-om
- Najbolja praksa
Učitavanje iz Analysis Servisa
- The MDX Query Designer
- Handlovanje klučeva u SSAS
- Uobičajeni problemi sa SSAS 2000
- OLAP kocke ili DataMart?
Korišćenje linkovanih tabela
Učitavanje iz Excel Workbook-ova
Učitavanje iz Text fajlova
Korišćenje Copy & Paste
Učitavanje iz Data Feed-ova
- Reporting Services Reporti
- Internet Data Feeds
Učitavanje iz SharePoint-a

6. Razumevanje Evaluacionog konteksta
 Šta je kontekst reda
 Šta je kontekst filtera
- Kontekst filtera na pojedinačnoj
tabeli
- Updatovanje konteksta filtera na
pojedinačnoj tabeli
 Detalji o evaluacionom kontekstu
- Kontekst filtera+kontekst reda
 Update konteksta filtera
- Ograničavanje konteksta
- Proširivanje konteksta
- Kretanje iz konteksta reda u
kontekst filtera
 Evaluacioni kontekst i relacije
- Kontekst reda kod više tabela
- Kontekst filtera kod više tabela
- Updatovanje konteksta filtera kod
relacija
 Funkcije EARLIER and EARLIEST
- Šta je funkcija EARLIER
- Primeri za EARLIER
- Šta je funkcija EARLIEST
- Primeri za EARLIEST
INTICO DOO, Jove Ilića 65/14, 11010 Beograd, Telefon: +381 11 406 58 90, E-mail: [email protected], web: www.intico.rs
7. CALCULATE
 Upoznavanje sa Calculate
 Primeri za CALCULATE
 Detaljna analiza ponašanja CALCULATE
8. Tabela Kalendar u PowerPivot-u
3.
 Zašto je Tabela Kalendar korisna
- Konsolidacija atributa
- Uobičajene kalendarske kalkulacije
 Kreiranje calendar tabele u Excel-u
- Excel Tips za kreiranje Kalendar Tabele
- Upravljanje praznicima za jednu zemlju
- Upravljanje praznicima za više zemalja
- Kalulacija radnih dana
 Uobičajene Kalendar kalculacije
- Year To Date
- Quarter To Date
- Month To Date
- Same Period Last Year
- Other Custom Aggregation Function and
CALCULATE
- Delta Over Previous Year
 Kreiranje Period Tabele
 Uprošćavanje pretrage sa Period Tabelom
 DAX šabloni za Period Tabelu
- Semi Aditivne Mere
- Sravnjivanje računa
- Funkcije FirtstNonBlank i LastNonBlank
- Funkcije OPENINGBALANCE i
CLOSINGBALANCE
- Balance Updated at Transactions
10. Napredni DAX šabloni




Napredni raciji i procenti
Izračunavanje standardne devijacije
Rangiranje u odnosu na meru
ABC and Pareto Analiza
 Šablon Događaji u toku
11. Napredni šabloni modela podataka
 Vezivanje
- Proširivanje povezivanja
- Čisto DAX povezivanje
- Povezivanje uz pomoć CALCULATE
 Courier Simulacija
- Učitavanje i transformacija
podataka
- DAX za razrešavanje kompleksnih
relacija
 Korišćenje relacija više naviše
12. SharePoint Integration
9. Mastering Pivot Tabela
 Različite vrste Pivot Tabela
- Klasične Pivot Tabele
 Pivot Tabele sa SSAS OLAP kockama
 Pivot Table sa PowerPivot-om
- Ravne Pivot Tabele
 Korišćenje prilagođenog sortiranja
- Primeri sa Kalendar Tabelom
- Implementacija prilagođenog sortiranja
 Izračunavanje racija i procenata
 Implementacija prilagođenih agregacija
 Kreiranje Excel dašbordova
 Korišćenje linkovanih tabela
 Dodavanje novih podataka u postojeće tabele
 Definisanje setova
- Korisnički interfejs
- The MDX Editor za kreiranje statičkih setova
- The MDX Editor za kreiranje dinamičkih
setova
- Dinamički setovi na delu
- Statički set mera
INTICO DOO, Jove Ilića 65/14, 11010 Beograd, Telefon: +381 11 406 58 90, E-mail: [email protected], web: www.intico.rs
Download

Naziv treninga: Power Pivot za Excel